ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 137

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. június 10.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Bizottság

2006/C 137/1

Euro-átváltási árfolyamok

1

2006/C 137/2

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.4203 – Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV) ( 1 )

2

2006/C 137/3

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.4251 – Berkshire/Iscar Metalworking Companies) – Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy ( 1 )

3

2006/C 137/4

Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra történő alkalmazására vonatkozó bizottsági rendelettervezetet illetően

4

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 


I Tájékoztatások

Bizottság

10.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 137/1


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2006. június 9.

(2006/C 137/01)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,2659

JPY

Japán yen

144,25

DKK

Dán korona

7,4564

GBP

Angol font

0,68685

SEK

Svéd korona

9,2243

CHF

Svájci frank

1,5569

ISK

Izlandi korona

93,43

NOK

Norvég korona

7,8165

BGN

Bulgár leva

1,9558

CYP

Ciprusi font

0,5750

CZK

Cseh korona

28,225

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

264,12

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6961

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

3,9605

RON

Román lej

3,5159

SIT

Szlovén tolar

239,65

SKK

Szlovák korona

37,866

TRY

Török líra

1,9499

AUD

Ausztrál dollár

1,6902

CAD

Kanadai dollár

1,4067

HKD

Hongkongi dollár

9,8247

NZD

Új-zélandi dollár

1,9999

SGD

Szingapúri dollár

2,0183

KRW

Dél-Koreai won

1 208,30

ZAR

Dél-Afrikai rand

8,4831

CNY

Kínai renminbi

10,1500

HRK

Horvát kuna

7,2565

IDR

Indonéz rúpia

11 899,46

MYR

Maláj ringgit

4,642

PHP

Fülöp-szigeteki peso

67,257

RUB

Orosz rubel

34,1820

THB

Thaiföldi baht

48,532


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


10.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 137/2


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.4203 – Bayerngas/Deutsche Essent/Novogate JV)

(2006/C 137/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

2006. május 23-án a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács rendeletének 139/2004/EK 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angol-ul/ül érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32006M4203. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


10.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 137/3


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.4251 – Berkshire/Iscar Metalworking Companies)

Egyszerűsített eljárásra kijelölt ügy

(2006/C 137/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2006. június 1-én a 139/2004/EK (1) tanácsi rendelet 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amelyen keresztül a Berkshire Hathaway Inc. (a továbbiakban: Berkshire, USA) vállalkozás az említett tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részvényvásárlással ellenőrzést szerez a Metalworking IMC International Metalworking Companies (a továbbiakban: (IMC, Izrael) vállalkozás egésze felett.

2.

Az érintett vállalkozások gazdasági tevékenységei a következők:

a Berkshire esetében: vagyon- és balesetbiztosítás, befektetési tevékenységek;

az IMC esetében: vágóeszközök és fémfeldolgozó alkalmazások.

3.

A Bizottság az előzetes vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. A végső döntés jogát azonban fenntartja a kérdésben. Meg kell jegyezni, hogy a 139/2004/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó meghatározott összefonódások kezelésének egyszerűsített eljárásáról szóló bizottsági közlemény (2) alapján az ügy kezelése történhet a közleményben ismertetett eljárás szerint.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett összefonódással kapcsolatos esetleges észrevételeiket juttassák el a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek e közzététel megjelenését követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz. Az észrevételeket a COMP/M. 4251 - Berkshire/Iscar Metalworking Companies hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postán lehet eljuttatni a Bizottsághoz az alábbi címre:

European Commission

DG Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


10.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 137/4


Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra történő alkalmazására vonatkozó bizottsági rendelettervezetet illetően

(2006/C 137/04)

Az érdekelt felek az észrevételeiket a rendelettervezet kihirdetésének időpontjától számított egy hónapon belül nyújthatják be a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)

de minimis konzultáció (HT 368)

State Aid Registry (Állami Támogatások Hivatala)

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

A szöveg a következő weboldalon is közzétételre kerül:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/sar.html

Tervezet rendelete az ek-szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére,

közzétéve e rendelet tervezetét (2),

tanácskozva az állami támogatások tanácsadó bizottságával,

mivel:

(1)

A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy rendeletben állapítsa meg azt a küszöbértéket, amely alatt a támogatási intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok nem felelnek meg a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak, és ezért nem tartoznak a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési eljárás alá.

(2)

A Bizottság alkalmazta a Szerződés 87. és 88. cikkét, és számos határozatban külön tisztázta a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett támogatás fogalmát. A Bizottság kezdetben az állami támogatásra vonatkozó csekély összegű (de minimis) szabályról (3) szóló értesítésben és azt követően az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendeletben (4) kifejtette azon csekély összegű (de minimis) felső határral kapcsolatos álláspontját, amely alatt a 87. cikk (1) bekezdését nem kell alkalmazni. Az említett rendelet alkalmazása során nyert tapasztalatok fényében – tekintettel az infláció, illetve a bruttó hazai termék Közösségen belüli alakulására – helyénvaló a 69/2001/EK rendeletben meghatározott feltételek némelyikének felülvizsgálata és azon rendelet helyettesítése.

(3)

Tekintetbe véve a mezőgazdasági, halászati, akvakultúra, valamint a szállítási ágazatokra vonatkozó speciális szabályokat (5) és azon kockázatot, hogy ezen ágazatokban még a kis összegű támogatások is megfelelhetnek a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében foglalt kritériumoknak, célszerű, hogy e rendelet ne vonatkozzon ezen ágazatokra. Tekintettel egyrészről a mezőgazdasági termékek, és másrészről a nem mezőgazdasági termékek feldolgozása és marketingje közötti hasonlóságokra, e rendelet mindamellett a mezőgazdasági termékek feldolgozására és marketingjére alkalmazandó, feltéve, hogy teljesülnek bizonyos feltételek. Az Európai Közösségek Bírósága megállapította, hogy ha a Közösség jogszabályt alkotott a mezőgazdaság egy adott ágazatában a piac közös szervezéséről, a tagállamoknak tartózkodniuk kell minden olyan intézkedéstől, amely ezt sértheti vagy alóla kivételeket teremthet. Ennél az oknál fogva a rendelet nem alkalmazható olyan támogatásra, amelynek összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, és olyan csekély összegű (de minimis) támogatásra sem, amely az elsődleges termelőkkel való megosztási kötelezettséghez kapcsolódik.

(4)

E rendelet nem mentesítheti az exporttámogatásokat, illetve az importtermékekkel szemben a belföldi termékeket előnyben részesítő támogatásokat. Ezen túlmenően nem alkalmazható a Közösség egy másik tagállamában lévő értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez nyújtott támogatás finanszírozására. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek exporttámogatást.

(5)

A Bizottság tapasztalatainak figyelembevételével megállapítható, hogy bármely hároméves időszak során a 200 000 euro felső határt el nem érő támogatás nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet és/vagy nem torzítja a versenyt, illetve nem fenyeget annak torzításával, és ezért nem tartozik a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá. Az e célból figyelembe veendő évek az érintett tagállamban az adózási szempontból alkalmazott pénzügyi éveknek felelnek meg. Az érintett hároméves időszakot „gördülő” módszerrel kell értékelni, tehát minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt teljes összegét kell figyelembe venni. E célból figyelembe kell venni bármely állami hatóság vagy szerv által biztosított támogatást, még akkor is, ha azt részben vagy teljesen közösségi forrásokból finanszírozzák.

(6)

A Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozó elvekkel összhangban a csekély összegű (de minimis) támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének a jogát a kedvezményezettre ruházzák. A csekély összegű (de minimis) szabály nem érinti azt a lehetőséget, hogy a vállalkozások a Bizottság által jóváhagyott vagy egy csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó állami támogatásban részesüljenek.

(7)

Az átláthatóság, egyenlő elbánás és a csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó felső határ helyes alkalmazása céljából célszerű, hogy a tagállamok ugyanazt a számítási módszert alkalmazzák. E számítás megkönnyítése érdekében és a csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabály alkalmazása jelenlegi gyakorlatának megfelelően célszerű, hogy a készpénzben nem megjelenő támogatási összegeket bruttó támogatási egyenértékre számolják át. [Ezen túlmenően a hatékony ellenőrzés biztosítása érdekében e rendelet csak azon támogatási intézkedésekre vonatkozik, amelyek transzparensek abban az értelemben, hogy a támogatás értéke könnyen számszerűsíthető.] A vissza nem térítendő támogatásokon kívüli transzparens típusú támogatások vagy a több részletben odaítélt támogatások támogatástartalmának kiszámításakor az ilyen jellegű támogatás odaítélése idején érvényes piaci kamatlábat kell alkalmazni. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok egységes, átlátható és egyszerű alkalmazása érdekében e rendelet alkalmazásában a piaci kamatláb tekintendő referenciarátának. A referenciarátákat a Bizottság objektív kritériumok alapján időszakosan rögzíti, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy az interneten közzéteszi.

(8)

A Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat betartsák, és különösen az, hogy a csekély összegű (de minimis) szabály alapján odaítélt támogatások azok feltételeinek megfeleljenek. A Szerződés 10. cikkében megállapított együttműködési alapelvnek megfelelően a tagállamoknak e feladat megvalósítását a szükséges mechanizmus létrehozásával kell elősegíteniük annak érdekében, hogy a csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabály alapján az ugyanazon kedvezményezettnek odaítélt támogatás teljes összege három év viszonylatában ne haladja meg a 200 000 eurót. Ennek érdekében célszerű, hogy amikor a csekély összegű (de minimis) támogatást odaítélik, a tagállamok tájékoztassák az érintett vállalkozást e rendeletre hivatkozva a támogatás csekély összegű (de minimis) jellegéről, teljes tájékoztatást kapjanak az elmúlt három pénzügyi év során odaítélt egyéb csekély összegű (de minimis) támogatásokról, és körültekintően ellenőrizzék, hogy az újabb csekély összegű (de minimis) támogatással nem lépik-e túl a csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó felső határt. Alternatív megoldásként a felső határ betartása egy központi nyilvántartáson keresztül is biztosítható.

(9)

A 69/2001/EK rendelet 2006. december 31-én hatályát veszti. Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(10)

Tekintettel a Bizottság tapasztalataira és különösen arra, hogy általában milyen gyakran szükséges felülvizsgálni az állami támogatási politikát, célszerű e rendelet alkalmazási idejét korlátozni. Amennyiben e rendelet meghosszabbítás nélkül hatályát veszti, az e rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatással kapcsolatosan egy hat hónapos alkalmazkodási időszaknak kell a tagállamok rendelkezésére állnia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

1.   E rendeletet valamennyi ágazat vállalkozásai részére odaítélt támogatásra alkalmazni kell, a következők kivételével:

a)

szállítási ágazat (6);

b)

a 104/2000/EK tanácsi rendelet (7) hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységek;

c)

a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (tenyésztéséhez) kapcsolódó tevékenységek;

d)

a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és marketingjével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelynek összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsődleges termelőknek (mezőgazdasági termelőknek) történő teljes vagy részleges továbbítástól függnek.

e)

az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint az importáruk helyett hazai áru használatától függő támogatás

f)

a más tagállamokban értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy az egyéb exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

2.   E rendelet alkalmazásában:

a)

„mezőgazdasági termékek”: az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve a halászati termékeket;

b)

„mezőgazdasági termékek feldolgozása”: olyan mezőgazdasági termékre irányuló tevékenység, ahol a tevékenység eredménye szintén egy mezőgazdasági termék;

c)

„mezőgazdasági termék marketingje”: eladás céljából történő birtoklás és bemutatás, eladási ajánlat, szállítás vagy bármely egyéb piacra jutást elősegítő tevékenység.

3.   E rendelet csak olyan vissza nem térítendő támogatásokra illetve egyéb formájában nyújtott támogatásokra alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan támogatás bruttó támogatástartalma előzetesen, pontosan kiszámítható, anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni.

A hitelekből, kezességvállalásokból, kockázati tőkebefektetési intézkedésekből és tőkeinjekciókból álló támogatás nem nyújtandó csekély összegű (de minimis) támogatásként, kivéve ha a kérdéses ügylet teljes értéke nem haladja meg a 2. cikk (2) bekezdésében megszabott felső határt.]

2. cikk

Csekély összegű (de minimis) támogatás

1.   Amennyiben a támogatással kapcsolatos rendelkezések megfelelnek ezen cikk (2) és (3) bekezdésben megállapított feltételeknek, azokat úgy kell tekinteni, hogy nem teljesítik a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése valamennyi szempontját, és ezért nem tartoznak a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alá.

2.   Bármely három pénzügyi év időszakában bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a bruttó 200 000 eurót. E felső határ a támogatás formájától és a kitűzött céltól függetlenül alkalmazandó, valamint tekintet nélkül arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen vagy részben közösségi eredetű forrásokból finanszírozzák. Az időszakot az érintett tagállamban alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni.

Amennyiben a teljes támogatási összeg túllépi e felső határt, az esetben a támogatás nem mentesíthető e rendelet alapján, sem odaítélésekor sem pedig későbbi időszakra vonatkozóan, még e felső határt meg nem haladó rész esetében sem.

3.   A (2) bekezdésben szereplő felső határt készpénzben odaítélt támogatásként kell kifejezni. Az összes használt számadatot bruttó számnak kell tekinteni, azaz bármely adózás vagy egyéb levonás előtti adatnak. Amennyiben a támogatást nem vissza nem térítendő támogatásként, hanem más formában nyújtják, a támogatás összege a bruttó támogatástartalom lesz.

A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélése idején érvényes referenciarátát kell alkalmazni.

3. cikk

Támogatások halmozódása és ellenőrzés

1.   Amennyiben egy tagállam csekély összegű (de minimis) támogatást szándékozik nyújtani egy vállalkozásnak, írásban tájékoztatnia kell a vállalkozást a támogatás összegéről (bruttó támogatástartalomban kifejezve) és annak csekély összegű (de minimis) jellegéről, kifejezetten utalva e rendeletre és hivatkozva annak címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére. Írásos nyilatkozatot kell kapjon az érintett vállalkozástól a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott bármely egyéb csekély összegű (de minimis) támogatásról [vagy állami támogatásról].

A tagállam az új csekély összegű (de minimis) támogatást csak azt követően nyújthatja, ha ellenőrizte, hogy az nem fogja az érintett hároméves időszak során kapott csekély összegű (de minimis) támogatások teljes összegét a 2. cikk (2) bekezdésében foglalt felső határ feletti szintre emelni.

2.   Amennyiben egy tagállam a csekély összegű (de minimis) támogatások egy olyan központi nyilvántartását állította fel, amely a tagország bármely hatósága által odaítélt valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatással kapcsolatos információt tartalmazza, az (1) bekezdés első albekezdését nem kell alkalmazni attól a pillanattól fogva, hogy a nyilvántartás három pénzügyi évet átfogó időszakot ölel fel.

3.   A tagállamok rögzítik és összeállítják az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos összes információt. E nyilvántartások tartalmaznak minden olyan információt, ami annak bizonyításához szükséges, hogy e rendelet feltételeinek megfeleltek. Az egyedi csekély összegű (de minimis) támogatásokat érintő nyilvántartásokat azok odaítélése időpontjától számított 10 pénzügyi évig, a csekély összegű (de minimis) támogatási programot érintő nyilvántartásokat a program keretében nyújtott legutolsó egyedi támogatás odaítélésének időpontjától számított 10 évig kell megőrizni. Írásbeli kérelemre az érintett tagállam 20 munkanapon, vagy a kérelemben rögzített hosszabb határidőn belül a Bizottság rendelkezésére bocsátja mindazt az információt, amit a Bizottság szükségesnek tart annak értékeléséhez, hogy e rendelet feltételei teljesülnek-e, különösen a bármely vállalkozás által kapott csekély összegű (de minimis) támogatás teljes összege vonatkozásában.

4. cikk

Átmeneti intézkedések

1.   Ezt a rendeletet alkalmazni kell a hatálybalépése előtt odaítélt támogatásra, amennyiben az teljesíti az 1., 2. és 3. cikkben megállapított feltételeket. A Bizottság az e feltételeknek eleget nem tevő támogatásokat a vonatkozó keretszabályok, iránymutatások, közlemények és értesítések alapján értékeli.

2.   Amennyiben bármely 2001. február 2-a és 2007. június 30-a között nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás megfelel a 69/2001/EK rendeletben megállapított feltételeknek, azokat úgy kell tekinteni, hogy nem teljesítik a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése valamennyi szempontját, és ezért nem tartoznak a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alá.

3.   E rendelet időbeli hatályának lejárta után az e rendelet feltételeit teljesítő valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás hathónapos időszakra érvényesen végrehajtható.

5. cikk

Hatálybalépés és időbeli hatály

1.   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-től2013. december 31-ig kell alkalmazni.

2.   Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, …-án/-én.

a Bizottság részéről

a Bizottság tagja


(1)  HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

(2)  HL C …

(3)  HL L 68., 1996.3.6., 9. o.

(4)  HL L 10., 2001.1.13., 30. o.

(5)  Az egyszerűség miatt a szállítási ágazatot és a szénipart illetően e tervezet ezen fázisban megismétli a 69/2001/EK rendelet alkalmazási területét. Mindez azonban nem érinti a csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet ezen ágazatokra való alkalmazását illetően folyamatban lévő konzultáció kimenetelét (2005/C 144/02)

(6)  Az egyszerűség miatt a szállítási ágazatot és a szénipart illetően e tervezet ezen fázisban megismétli a 69/2001/EK rendelet alkalmazási területét. Mindez azonban nem érinti a csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló rendelet ezen ágazatokra való alkalmazását illetően folyamatban lévő konzultáció kimenetelét (2005/C 144/02)

(7)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o.