ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 133E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. június 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

 

2005. június 22., szerda

2006/C 133 E/01

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

Az ülésszak folytatása

1

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

1

A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

2

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

2

A Parlament tagjai

2

Mandátumvizsgálat

2

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

2

Dokumentumok benyújtása

3

Előirányzatok átcsoportosítása

7

Az Elnökség nyilatkozata

7

Napirend

7

Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. június 16-17.) - A luxemburgi elnökség féléves tevékenysége (vita)

7

Az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosítása (vita)

8

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

9

Közösségi Határkódex ***I (vita)

9

Biztonságpolitikai kutatás (vita)

9

Az információs társadalom (vita)

9

A Lloyd's-ügy (vita)

10

A költségvetési egyenleg felügyelete, valamint a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **II (vita)

10

A következő ülés napirendje

11

Az ülés berekesztése

11

JELENLÉTI ÍV

12

 

2005. június 23., csütörtök

2006/C 133 E/02

JEGYZŐKÖNYV

14

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

14

Az ülés megnyitása

14

Köszöntés

14

Dokumentumok benyújtása

14

A brit elnökség tevékenységi programja (vita)

15

Köszöntés

16

A brit elnökség tevékenységi programja (a vita folytatása)

16

Szavazások órája

16

Az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosítása (szavazás)

16

A Parlament tagjai

17

A Tanács közös álláspontjainak közlése

17

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

17

Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

17

Szavazások órája (folytatás)

17

Egyes veszélyes anyagok és készítmények (CMR) forgalomba hozatala és felhasználása ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

17

Közösségi Határkódex ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

A túlzott költségvetési hiányra vonatkozó statisztikai adatok minősége * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

Különös korlátozó intézkedések a szudáni Darfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat és a nemzetközi jogot sértő egyes személyekkel szemben * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

19

A Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben bevezetett fegyverembargó megsértése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

19

Módosítások a 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezethez (szavazás)

19

A 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet (szavazás)

19

A költségvetési egyenleg felügyelete, valamint a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **II (szavazás)

20

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme ***I (szavazás)

20

A külső közösségi támogatásokban való részvétel ***I (szavazás)

20

Grönlandi laposhal helyreállítása * (szavazás)

21

Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. június 16-17.) (szavazás)

21

A Lloyd's-ügy (szavazás)

21

Biztonságpolitikai kutatás (szavazás)

21

Az információs társadalom (szavazás)

22

A szavazáshoz fűzött indokolások

22

A szavazatok helyesbítései

22

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

23

A következő ülések időpontjai

23

Az ülés elnapolása

23

JELENLÉTI ÍV

24

1. MELLÉKLET

26

II. MELLÉKLET

32

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

48

P6_TA(2005)0245Képviselők statútuma: a 2003. június 4-i határozat módosításaAz Európai Parlament állásfoglalása az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról szóló, 2003. június 4-i határozat módosításáról (2005/2124(INI))

48

MELLÉKLETAZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK STATÚTUMÁ- NAK ELFOGADÁSÁRÓL

49

P6_TA(2005)0246Egyes veszélyes anyagok és készítmények (CMR) forgalomba hozatala és felhasználása ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalommal történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (karcinogén, mutagén és teratogén - CMR besorolású anyagok) irányuló javaslatról (COM(2004)0638 - C6-0136/2004 - 2004/0225(COD))

56

P6_TA(2005)0247Közösségi Határkódex ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD))

57

P6_TC1-COD(2004)0127Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének (Schengeni Határellenőrzési Kódex) létrehozásáról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

57

I. MELLÉKLETA BEUTAZÁSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ OKMÁNYOK

77

II. MELLÉKLETAZ INFORMÁCIÓK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

78

III. MELLÉKLETA HATÁRÁTKELŐHELYEKEN A SÁVOKAT JELÖLŐ JELZŐTÁBLÁK MINTÁJA

78

IV. MELLÉKLETBÉLYEGZŐLENYOMATOK ELHELYEZÉSE

79

V. MELLÉKLET

80

VI. MELLÉKLETA KÜLÖNBÖZŐ HATÁRÁTKELŐHELY-TÍPUSOKRA ÉS A TAGÁLLAMOK KÜLSŐ HATÁRAINAK ÁTLÉPÉSÉHEZ HASZNÁLT KÜLÖNBÖZŐ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

83

VII. MELLÉKLETA SZEMÉLYEK EGYES KATEGÓRIÁIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

88

VIII. MELLÉKLET

91

P6_TA(2005)0248A költségvetés végrehajtása *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 382/2001/EK rendelet lejáratának, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó bizonyos rendelkezések módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0840 - C6-0044/2005 - 2004/0288(CNS))

92

P6_TA(2005)0249A túlzott költségvetési hiányra vonatkozó statisztikai adatok minősége *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségéről szóló 3605/93/EK rendelet módosítására vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0071 - C6-0108/2005 - 2005/0013(CNS))

93

P6_TA(2005)0250Egyes személyekkel szemben meghatározott megszorító intézkedések (Szudán) *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szudáni Darfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat akadályozó és a nemzetközi jogot sértő egyes személyekkel szemben meghatározott megszorító intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0180 - C6-0138/2005 - 2005/0068(CNS))

96

P6_TA(2005)0251Bizonyos személyekkel szemben alkalmazott különleges korlátozó intézkedések (Kongó) *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságot illetően a fegyverembargót megsértő személyekkel szembeni egyes különleges korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0227 - C6-0185/2005 - 2005/0101 (CNS))

99

P6_TA(2005)02522/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet (módosítások)Az Európai Unió 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezete a 2005-ös költségvetési évre (09491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUDG))

102

P6_TA(2005)02532/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetAz Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (9491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUD))

103

P6_TA(2005)0254A költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítése **IIAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítéséről szóló 1466/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról (9817/2005 - C6-0192/2005 - 2005/0064(SYN))

104

P6_TA(2005)0255A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0509 - C6-0125/2004 - 2004/0172(COD))

105

P6_TC1-COD(2004)0172Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

105

P6_TA(2005)0256A külső közösségi támogatásokban való részvétel ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0099Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

116

I. MELLÉKLET

121

II. MELLÉKLETA DAC-TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK 2003. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES LISTÁJA

130

III. MELLÉKLETAz OECD/DAC-tagok felsorolása

130

IV. MELLÉKLETKIVONAT A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET FEJLESZTÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI BIZOTTSÁGA (OECD/DAC) A LEGKEVÉSBÉ FEJLETT ORSZÁGOKNAK NYÚJTOTT HIVATALOS FEJLESZTÉSTÁMOGATÁS FÜGGETLENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSÁBÓL, 2001. MÁRCIUS

131

P6_TA(2005)0257Grönlandi laposhal *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0640 - C6-0197/2004 - 2004/0229(CNS))

131

P6_TA(2005)0258A Lloyd's befektetőinek petíciójaAz Európai Parlament állásfoglalása a Lloyd's befektetőinek petíciójáról

134

P6_TA(2005)0259Biztonságpolitikai kutatásAz Európai Parlament állásfoglalása a biztonságpolitikai kutatásról: a további lépések (2004/2171(INI))

135

P6_TA(2005)0260Az információs társadalomAz Európai Parlament állásfoglalása az információs társadalomról (2004/2204(INI))

140


HU

 


I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

2005. június 22., szerda

8.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 133/1


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 133 E/01)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

1.   Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.10-kor nyitják meg.

2.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

3.   Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

2005.06.08-i ülésnap

Reimer Böge-jelentés - A6-0153/2005

34. módosítás

ellene: Bernadette Vergnaud

zárószavazás

tartózkodás: Adeline Hazan

Dariusz Rosati-jelentés - A6-0138/2005

9. módosítás

tartózkodás: Henri Weber

8. módosítás

mellette: Henri Weber

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (B6-0327/2005)

(29) bekezdés, 2. rész

ellene: Diamanto Manolakou, Athanasios Pafilis, Georgios Toussas

2005.06.09-i ülésnap

Ona Juknevičienė-jelentés - A6-0109/2005

(4) bekezdés

tartózkodás: Henri Weber

4.   A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát terjesztette elő:

az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván köztársasának, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szerződő félként való részvételére vonatkozó jegyzőkönyv

5.   Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

JURI bizottság: Az Európai Parlament képviselőinek jogállásáról szóló szabályzat elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosítása (2005/2124(INI))

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 112. cikke)

AFET bizottság: Közös kül- és biztonságpolitika, 2004 (2005/2134(INI))

6.   A Parlament tagjai

Az illetékes francia hatóságok bejelentették Jean-Pierre Audy parlamenti képviselővé történő kinevezését Brice Hortefeux helyére, kinevezésének első napja: 2005.06.11.

Az elnök emlékeztet az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

7.   Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Sharon Margaret Bowles, Syed Salah Kamall és Vincenzo Lavarra képviselői mandátumát.

8.   A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE-DE, a PSE és a Verts/ALE képviselőcsoportja és a független kéviselők kérésére a Parlament ratifikálja a következő kinevezéseket:

ITRE bizottság: Pier Antonio Panzeri helyére Vincenzo Lavarra

IMCO bizottság: Giovanni Rivera

JURI bizottság: Syed Salah Kamall

Az EU-Románia parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség:

Heide Rühle már nem tagja a küldöttségnek

9.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be

1)

a Tanács és a Bizottság:

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme „Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information” as part of the General programme „Fundamental Rights and Justice” (COM(2005)0122 [01] - C6-0095/2005 - 2005/0037(COD)) (1).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: BUDG, ENVI, FEMM

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme „Civil justice” as part of the General programme „Fundamental Rights and Justice” (COM(2005)0122 [04] - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)) (1).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: BUDG, JURI

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the European Refugee Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme „Solidarity and Management of Migration Flows” (COM(2005)0123 [01] - C6-0124/2005 - 2005/0046(COD)) (1).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, CULT

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the External Borders Fund for the period 2007-2013 as part of the general programme „Solidarity and Management of Migration Flows” (COM(2005)0123 [02] - C6-0125/2005 - 2005/0047(COD)) (1).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, BUDG

Proposal for a decision of the European Parliament and the Council establishing the European Return Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme „Solidarity and Management of Migration Flows” (COM(2005)0123 [04] - C6-0126/2005 - 2005/0049(COD)) (1).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET, DEVE, BUDG

2. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2005-ös költségvetéshez - Bevételek és kiadások kimutatása - Bevételek és kiadások kimutatása szakaszonként - I. szakasz - Parlament - II. szakasz - Tanács - III. szakasz - Bizottság - IV. szakasz - Bíróság - V. szakasz - Számvevőszék - VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság - VII. szakasz - Régiók Bizottsága - VIII. szakasz A. rész - Európai Ombudsman - VIII. szakasz B. rész - Európai Adatvédelmi Biztos (09491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

Javaslat az Európai Közösség és a kanadai kormány között az előzetes utasinformáció (API) és az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozására vonatkozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2005)0200 - C6-0184/2005 - 2005/0095(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: AFET

A Kongói Demokratikus Köztársaság ellen elrendelt fegyverembargót megsértő személyekkel szembeni egyes különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi határozat tervezete (09538/2005 - C6-0185/2005 - 2005/0101(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

 

véleménynyilvánításra felkért: DEVE, ECON

A DEC18/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2005)0683 - C6-0186/2005 - 2005/2130(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC19/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2005)0684 - C6-0187/2005 - 2005/2131(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC20/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2005)0685 - C6-0188/2005 - 2005/2132(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

A DEC21/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2005)0757 - C6-0189/2005 - 2005/2133(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: BUDG

Javaslat a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AGRI

 

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances (COM(2005)0253 - C6-0191/2005 - 2005/0111(COD)) (2).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ECON

 

véleménynyilvánításra felkért: JURI

Javaslat a nyersdohány piacának közös szervezéséről szóló 2075/92/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0235 - C6-0193/2005 - 2005/0105(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AGRI

Javaslat az Európai Unió bővítését követően az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09617/2005 - C6-0194/2005 - 2005/0091(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFET

 

véleménynyilvánításra felkért: INTA

Javaslat a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló tanácsi irányelvre (COM(2005)0171 [01] - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AGRI

 

véleménynyilvánításra felkért: BUDG, ENVI

Javaslat az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2005)0171 [02] - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AGRI

 

véleménynyilvánításra felkért: BUDG, ENVI

Javaslat az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2005)0131 - C6-0197/2005 - 2005/0031(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

Javaslat az Európai Közösség és a Dán Királyság között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló 343/2003/EK rendelet, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet rendelkezéseit Dániára kiterjesztő megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2004)0594 - C6-0198/2005 - 2004/0205(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09648/2005 - C6-0199/2005 - 2004/0265(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFET

 

véleménynyilvánításra felkért: INTA

Javaslat a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra (09649/2005 - C6-0200/2005 - 2004/0292(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFET

 

véleménynyilvánításra felkért: INTA

Javaslat a 3317/94/EK rendeletnek a halászati engedélyek iránti kérelmek harmadik országok számára történő továbbítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0238 - C6-0201/2005 - 2005/0110(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: PECH

Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló, euromediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05092/2005 - C6-0202/2005 - 2004/0196(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: AFET

 

véleménynyilvánításra felkért: INTA

Javaslat a 2007/2004/EK rendeletnek az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója és ügyvezetőigazgató-helyettese hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [18] - C6-0203/2005 - 2005/0089(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

 

véleménynyilvánításra felkért: LIBE

Javaslat az 1321/2004/EK rendeletnek az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság vezérigazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [13] - C6-0204/2005 - 2005/0084(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

 

véleménynyilvánításra felkért: ITRE

Javaslat a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 1035/97/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [09] - C6-0205/2005 - 2005/0080(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

 

véleménynyilvánításra felkért: LIBE

Javaslat az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló 2965/94/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [08] - C6-0206/2005 - 2005/0079(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

 

véleménynyilvánításra felkért: BUDG

Javaslat a 2100/94/EK rendeletnek a Közösségi Növényfajta-hivatal elnöke hivatali idejének tekintetében történő módosításról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [07] - C6-0207/2005 - 2005/0078(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

 

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

Javaslat a 40/94/EK rendeletnek a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal elnöke hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [06] - C6-0208/2005 - 2005/0077(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: JURI

2)

a parlamenti bizottságok:

2.1)

jelentések:

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on International Rail Passengers' Rights and Obligations (COM(2004)0143 - C6-0003/2004 - 2004/0049(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (3).

Előadó: Sterckx Dirk (A6-0123/2005).

***I Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the certification of train crews operating locomotives and trains on the Community's rail network (COM(2004)0142 - C6-0002/2004 - 2004/0048(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (3).

Előadó: Savary Gilles (A6-0133/2005).

Report on the communication from the Commission to the Council and the Euroepan Parliament on Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union (2004/2131(INI)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság (3).

Előadó: Myller Riitta (A6-0141/2005).

***I Jelentés a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0139 - C6-0001/2004 - 2004/0047(COD)) - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.

Előadó: Jarzembowski Georg (A6-0143/2005).

Report on the role of women in Turkey in social, economic and political life (2004/2215(INI)) - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (3).

Előadó: Bozkurt Emine (A6-0175/2005).

* Jelentés a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségéről szóló 3605/93/EK rendelet módosítására vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0071 - C6-0108/2005 - 2005/0013(CNS)) - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Gauzès Jean-Paul (A6-0181/2005).

***I Jelentés a külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD)) - Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Gahler Michael (A6-0182/2005).

2.2)

ajánlások második olvasatra

**II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítéséről szóló 1466/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet elfogadása céljából (COM(2005)0154 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)) - Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Karas Othmar (A6-0204/2005).

3)

képviselők:

3.1)

állásfoglalási indítványok (az Eljárási Szabályzat 113. cikke):

Ortuondo Larrea Josu - Állásfoglalási indítvány: a Vizcayai-öböl szardellaállományának helyzetéről (B6-0383/2005).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: PECH

 

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

Garriga Polledo Salvador - Állásfoglalási indítvány: a bevándorlókkal szemben tanúsított közösségi szolidaritásról (B6-0384/2005).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: LIBE

3.2)

nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

Alessandra Mussolini és Adriana Poli Bortone, az euró felfüggesztéséről (37/2005);

Amalia Sartori, az egy- és kéteurós bankjegyek bevezetéséről (38/2005).

10.   Előirányzatok átcsoportosítása

A Költségvetési Bizottság megvizsgálta az Európai Bizottság DEC 17/2005. számú előirányzat-átcsoportosításra irányuló javaslatát (C6-0136/2005 - SEC(2005)0591 végleges).

A Tanács véleményének tudomásulvétele után a bizottság teljes egészében jóváhagyta az átcsoportosítást, a 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. cikke (3) bekezdése értelmében.

11.   Az Elnökség nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a balti államoknak a Szovjetunió által történt megszállása kezdetének 65. évfordulója alkalmából.

12.   Napirend

Az ügyrendet megállapították (2005. 06. 06-i jegyzőkönyv, 10. pont), és korrigendumot osztottak ki a napirendhez (PE 357.269/OJ/COR).

Felszólal: Hans-Peter Martin, aki az Eljárási Szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján kéri, hogy a Gargani-jelentést (A6-0189/2005 - az OJ/COR 89. pontja) vegyék le a napirendről (az elnök úgy ítéli meg, hogy nincs ok arra, hogy e kérésnek eleget tegyenek).

Az ügyrendet megállapították.

13.   Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. június 16-17.) - A luxemburgi elnökség féléves tevékenysége (vita)

Az Európai Tanács jelentése és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. június 16-17.)

A Tanács nyilatkozata: A luxembourgi elnökség féléves tevékenysége

Jean-Claude Juncker (a Tanács soros elnöke) előterjeszti az Európai Tanács jelentését és ismerteti a Tanács nyilatozatát.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) ismerteti a Bizottság nyilatkozatát.

Felszólal: Hans-Gert Poettering, PPE-DE, Martin Schulz, PSE, Graham Watson, ALDE, Monica Frassoni, Verts/ALE, Francis Wurtz, GUE/NGL, és Jens-Peter Bonde, IND/DEM.

ELNÖKSÉG: Dagmar ROTH-BEHRENDT

alelnök

Felszólal: Guntars Krasts, UEN, Koenraad Dillen, független, Jean Spautz, Robert Goebbels, Lapo Pistelli, Claude Turmes, Erik Meijer, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Irena Belohorská, Alain Lamassoure, Kósáné Kovács Magda, Cecilia Malmström, Johannes Voggenhuber, Dimitrios Papadimoulis, Bastiaan Belder, Alessandro Battilocchio, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Kyösti Tapio Virrankoski, Bernat Joan i Marí, Miguel Portas, Nils Lundgren, Andreas Mölzer, Struan Stevenson, Jo Leinen és Paolo Costa

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI

alelnök

Felszólal: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Graham Booth, James Hugh Allister, Konstantinos Hatzidakis, Catherine Guy-Quint, Alfonso Andria, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Othmar Karas, Pervenche Berès, Hartmut Nassauer, Inger Segelström, Camiel Eurlings, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero González, Jacques Toubon, Panagiotis Beglitis, Timothy Kirkhope, Proinsias De Rossa, Rihards Pīks, Lasse Lehtinen, Josef Zieleniec és Libor Rouček

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

Felszólal Alexander Stubb, Neena Gill, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Barsi-Pataky Etelka, Jacek Protasiewicz, Ioannis Kasoulides, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Malcolm Harbour, Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványok:

Graham Watson, Anne E. Jensen, Annemie Neyts-Uyttebroeck és Andrew Duff, ALDE, a 2005. június 16-17-i Európai Tanácsról (B6-0386/2005)

Francis Wurtz, GUE/NGL, a 2005. június 16-17-i brüsszeli Európai Tanácsról (B6-0387/2005)

Martin Schulz és Hannes Swoboda, PSE, az Európai Tanács 2005. június 16-17-i ülésének kimeneteléről (B6-0388/2005)

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Wojciech Roszkowski és Ģirts Valdis Kristovskis, UEN, a 2005. június 16-17-i Európai Tanács következtetéseiről (B6-0389/2005)

Hans-Gert Poettering, PPE-DE, a 2005. június 16-17-i brüsszeli Európai Tanács eredményeiről (B6-0390/2005)

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Johannes Voggenhuber és Kathalijne Maria Buitenweg, Verts/ALE, az Európai Tanács 2005. június 16-17-i üléséről (B6-0391/2005).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.23-i jegyzőkönyv, 12.13. pont.

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

14.   Az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosítása (vita)

Jelentés az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosításáról [2005/2124(INI)] - Jogi Bizottság

Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005)

Giuseppe Gargani előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Margot Wallström (a Bizottság alelnöke)

Felszólal: Maria Berger, PSE, Diana Wallis, ALDE, Monica Frassoni, Verts/ALE, Helmuth Markov, GUE/NGL, Hélène Goudin, IND/DEM, Umberto Pirilli, UEN, Hans-Peter Martin, független, Luigi Cocilovo, Nicolas Schmit és Giuseppe Gargani

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.23-i jegyzőkönyv, 7.1. pont.

(A 20.25-kor megszakított ülést 21.05-kor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS

alelnök

15.   Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried, Bairbre de Brún (a felszólaló felszólalása elején gael nyelven beszél, az elnök jelzi, hogy erről a nyelvről nem tolmácsolnak), Urszula Krupa, Zita Pleštinská és Kartika Tamara Liotard

16.   Közösségi Határkódex ***I (vita)

Jelentés a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Michael Cashman (A6-0188/2005)

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Franco Frattini (a Bizottság alelnöke)

Michael Cashman előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Alessandro Battilocchio (a DEVE bizottság véleményének előadója), Manuel Medina Ortega (a JURI bizottság véleményének előadója), Stefano Zappalà, PPE-DE, Inger Segelström, PSE, Gérard Deprez, ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, GUE/NGL, és Claude Moraes

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.23-i jegyzőkönyv, 12.2. pont.

17.   Biztonságpolitikai kutatás (vita)

Jelentés a biztonságpolitikai kutatásról: a további lépések [2004/2171(INI)] - Külügyi Bizottság

Előadó: Bogdan Klich (A6-0103/2005)

Bogdan Klich előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság tagja)

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (a LIBE bizottság véleményének előadója), Romana Jordan Cizelj, PPE-DE, Panagiotis Beglitis, PSE, és Georgios Karatzaferis, IND/DEM

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.23-i jegyzőkönyv, 12.15. pont.

18.   Az információs társadalom (vita)

Jelentés az információs társadalomról [2004/2204(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Catherine Trautmann (A6-0172/2005)

Catherine Trautmann előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság tagja)

Felszólal: María Badía i Cutchet (a CULT bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij, PPE-DE, David Hammerstein Mintz, Verts/ALE, Umberto Guidoni, GUE/NGL, Reino Paasilinna, PSE, Paul Rübig, Francisca Pleguezuelos Aguilar, András Gyürk, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik és Malcolm Harbour

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.23-i jegyzőkönyv, 12.16. pont.

19.   A Lloyd's-ügy (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Marcin Libicki, a PETI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Lloyd's befektetőinek petíciója: A nem életbiztosításokról szóló első irányelv végrehajtása (B6-0245/2005)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (a szerző helyettese) kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Robert Atkins, PPE-DE, Manuel Medina Ortega, PSE, Diana Wallis, ALDE, Paul van Buitenen, Verts/ALE, Luca Romagnoli, független, Proinsias De Rossa és Charlie McCreevy

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalási indítványt nyújtották be:

Marcin Libicki, a PETI bizottság nevében, a Lloyd's befektetőinek petíciójáról (B6-0385/2005)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.23-i jegyzőkönyv, 12.14. pont.

20.   A költségvetési egyenleg felügyelete, valamint a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítéséről szóló 1466/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet elfogadása céljából [09812/2005 - C6-0192/2005 - 2005/0064(SYN)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Othmar Karas (A6-0204/2005)

Othmar Karas előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja)

Felszólal: Alexander Radwan, PPE-DE, Ieke van den Burg, PSE, Sergej Kozlík, független, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos és Charlie McCreevy

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.23-i jegyzőkönyv, 12.9. pont.

21.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 357.269/JE).

22.   Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Josep Borrell Fontelles

elnök


(1)  Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre.

(2)  Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre.

(3)  Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre.


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


2005. június 23., csütörtök

8.6.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 133/14


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 133 E/02)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.

2.   Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Koreai Köztársaság nemzetgyűlésének Lee Sang-deuk által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

3.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a Tanács és a Bizottság:

Javaslat a Tanács határozatára a Közösségnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek utasainak frontális ütközéssel szemben nyújtott védelme tekintetében a gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 94. számú rendeletéhez, valamint a gépjárművek utasainak oldalsó ütközéssel szemben nyújtott védelme tekintetében a gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 95. számú rendeletéhez való csatlakozásáról (EGT vonatkozású szöveg) (07590/2005 - C6-0209/2005 - 2004/0243(AVC)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: INTA

 

véleménynyilvánításra felkért: TRAN

2)

a parlamenti bizottságok:

2.1)

jelentések:

* Jelentés a 382/2001/EK rendelet lejáratának, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó bizonyos rendelkezéseknek a módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0840 - C6-0044/2005 - 2004/0288(CNS)) - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság.

Előadó: Martin David (A6-0154/2005).

Jelentés az ipari halászatról, valamint a halliszt- és halolajtermelésről (2004/2262(INI)) - Halászati Bizottság.

Előadó: Stevenson Struan (A6-0155/2005).

***I Jelentés a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más tiltott tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0509 - C6-0125/2004 - 2004/0172(COD)) - Költségvetési Ellenőrző Bizottság.

Előadó: Duchoň Petr (A6-0156/2005).

***I Jelentés az Európai Parlament és Tanács az egyes veszélyes anyagok és készítmények (karcinogén, mutagén és teratogén -c/m/r besorolású anyagok) forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalommal történő módosításáról szóló irányelvére irányuló javaslatról (COM(2004)0638 - C6-0136/2004 - 2004/0225(COD)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Florenz Karl-Heinz (A6-0163/2005).

***I Jelentés az Európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0634 - C6-0130/2004 - 2004/0231(COD)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Blokland Johannes (A6-0169/2005).

* Jelentés az ENSZ-EGB szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség részéről történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0635 - C6-0062/2005 - 2004/0232(CNS)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Blokland Johannes (A6-0170/2005).

Jelentés az információs társadalomról (2004/2204(INI)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Trautmann Catherine (A6-0172/2005).

Jelentés a turizmusról és a fejlődésről (2004/2212(INI)) - Fejlesztési Bizottság.

Előadó: Cornillet Thierry (A6-0173/2005).

* Jelentés a szudáni Dárfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat akadályozó és a nemzetközi jogot sértő egyes személyekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0180 - C6-0138/2005 - 2005/0068(CNS)) - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Cavada Jean-Marie (A6-0186/2005).

***I Jelentés az Európai Parlament és a Bizottság a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatáról (COM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD)) - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Cashman Michael (A6-0188/2005).

Jelentés az Európai Parlament képviselőinek jogállásáról szóló szabályzat elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosításáról (2005/2124(INI)) - Jogi Bizottság.

Előadó: Gargani Giuseppe (A6-0189/2005).

Jelentés az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2005. számú költségvetésmódosítási tervezetéről - I. szakasz - Európai Parlament - II. szakasz - Tanács - III. szakasz - Bizottság - IV. szakasz - Bíróság - V. szakasz - Számvevőszék - VI. szakasz - Gazdasági és Szociális Bizottság - VII. szakasz - Régiók Bizottsága - VIII. (A) szakasz - Európai Ombudsman - VIII. (B) szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (09491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUD)) - Költségvetési Bizottság.

Előadók: Garriga Polledo Salvador, Jensen Anne E. (A6-0190/2005).

* Jelentés a Kongói Demokratikus Köztársaságot illetően a fegyverembargót megsértő személyekkel szembeni egyes különleges korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0227 - C6-0185/2005 - 2005/0101(CNS)) - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Cavada Jean-Marie (A6-0194/2005).

4.   A brit elnökség tevékenységi programja (vita)

A Tanács nyilatkozata: A brit elnökség tevékenységi programja.

Tony Blair (az Egyesült Királyság miniszterelnöke és a Tanács következő soros elnöke) ismerteti a brit elnökség tevékenységi programját.

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke)

Felszólal: Hans-Gert Poettering, PPE-DE, Martin Schulz, PSE, Graham Watson, ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, Verts/ALE, Francis Wurtz, GUE/NGL, Nigel Farage, IND/DEM, Brian Crowley, UEN, Roger Helmer, független, Timothy Kirkhope, Gary Titley és Karin Riis-Jørgensen

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

Felszólal: Caroline Lucas, Roberto Musacchio, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mogens N.J. Camre, Ashley Mote, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Chris Davies, Jillian Evans, Eoin Ryan, James Hugh Allister és Szájer József

5.   Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a kuvaiti közgyűlés Dr Nasser Jasem Al-Sane által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.

6.   A brit elnökség tevékenységi programja (a vita folytatása)

Felszólal: Poul Nyrup Rasmussen, Lena Ek, Ian Hudghton, Ryszard Czarnecki, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Jean-Louis Bourlanges, Jana Bobošíková, Jaime Mayor Oreja és Bernard Poignant

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

Felszólal: Jorgo Chatzimarkakis, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, Antonio Tajani, Martine Roure, Sajjad Karim, Gunnar Hökmark, Jan Andersson, Nicholson of Winterbourne, Ursula Stenzel, Miguel Angel Martínez Martínez, Bill Newton Dunn, Avril Doyle, Charles Tannock, Karl von Wogau, Nikolaos Vakalis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Margie Sudre, Tony Blair és José Manuel Barroso

A vitát berekesztik.

7.   Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön és részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt I. számú mellékletben találhatók.

7.1.   Az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosítása (szavazás)

Jelentés az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosításáról [2005/2124(INI)] - Jogi Bizottság

Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY: (a statútum elfogadására irányuló határozatról)

Elfogadva (P6_TA(2005)0245)

Felszólalások a szavazásról:

A szavazás előtt Carl Schlyter egy hibát jelez a svéd változatban,

Edith Mastenbroek egy pontosítást tesz a 13. módosítás tartalmára vonatkozóan,

Giuseppe Gargani (előadó) felszólal a szavazás befejezésekor.

ELNÖKSÉG: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

alelnök

8.   A Parlament tagjai

Antonio De Poli bejelenti, hogy Veneto régió regionális tanácsának tagjává választották.

Mivel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése alapján ez a tisztség összeegyeztethetetlen az európai parlamenti képviselői megbízatással, az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján a Parlament megállapítja, hogy a mandátum 2005.05.16-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

9.   A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az Eljárási Szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

A Tanács közös álláspontja a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet elfogadása céljából (09817/2005 - COM(2005)0272 - C6-0192/2005 - 2005/0064(SYN))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes: ECON

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2005.06.24.

10.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

11.   Korábbi üléseken leadott szavazatok helyesbítései

A következő képviselő nyilatkozott szavazatai alábbiak szerinti helyesbítéséről:

2005.06.08-i ülésnap

Reimer Böge-jelentés - A6-0153/2005

(50) bekezdés, 1. rész

ellene: Bernadette Bourzai

33. módosítás

ellene: Bernadette Bourzai

12.   Szavazások órája (folytatás)

12.1.   Egyes veszélyes anyagok és készítmények (CMR) forgalomba hozatala és felhasználása ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv huszonkilencedik alkalommal történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (karcinogén, mutagén és teratogén -c/m/r besorolású anyagok) [COM(2004)0638 - C6-0136/2004 - 2004/0225(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Karl-Heinz Florenz (A6-0163/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0246)

12.2.   Közösségi Határkódex ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Michael Cashman (A6-0188/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0247)

12.3.   A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a 382/2001/EK rendeletnek a rendelet hatályvesztése, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0840 - C6-0044/2005 - 2004/0288(CNS)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: David Martin (A6-0154/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0248)

12.4.   A túlzott költségvetési hiányra vonatkozó statisztikai adatok minősége * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a 3605/93/EK tanácsi rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0071 - C6-0108/2005 - 2005/0013(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Jean-Paul Gauzès (A6-0181/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0249)

12.5.   Különös korlátozó intézkedések a szudáni Darfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat és a nemzetközi jogot sértő egyes személyekkel szemben * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a szudáni Darfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0180 - C6-0138/2005 - 2005/0068 (CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0186/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0250)

12.6.   A Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben bevezetett fegyverembargó megsértése * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen elrendelt fegyverembargót megsértő személyekkel szembeni egyes különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0227 - C6-0185/2005 - 2005/0101(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Jean-Marie Cavada (A6-0194/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2005)0251)

12.7.   Módosítások a 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezethez (szavazás)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 8. pont)

MÓDOSÍTÁSOK

Elfogadvas (P6_TA(2005)0252)

12.8.   A 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó 2/2005. sz. költségvetésmódosítás-tervezetéről: a bérek éves kiigazítása

I. szakasz: Európai Parlament - II. szakasz: Tanács - III. szakasz: Bizottság - IV. szakasz: Európai Bíróság - V. szakasz: Számvevőszék - VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság - VII. szakasz: Régiók Bizottsága - VIII (A) szakasz: Európai Ombudsman - VIII (B) szakasz: Európai Adatvédelmi Biztos [09491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUD)] - Költségvetési Bizottság.

Társelőadók: Salvador Garriga Polledo és Anne E. Jensen (A6-0190/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0253)

12.9.   A költségvetési egyenleg felügyelete, valamint a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítéséről szóló 1466/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet elfogadása céljából [9812/2005 - C6-0119/2005 - 2005/0064(SYN)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Othmar Karas (A6-0204/2005)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 10. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2005)0254)

12.10.   A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme ***I (szavazás)

Jelentés a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más tiltott tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0509 - C6-0125/2004 - 2004/0172(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Petr Duchoň (A6-0156/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0255)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0255)

12.11.   A külső közösségi támogatásokban való részvétel ***I (szavazás)

Jelentés a külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD)] - Fejlesztési Bizottság

Előadó: Michael Gahler (A6-0182/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0256)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0256)

12.12.   Grönlandi laposhal helyreállítása * (szavazás)

Jelentés a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0640 - C6-0197/2004 - 2004/0229(CNS)] - Halászati Bizottság

Előadó: Henrik Dam Kristensen (A6-0116/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0257)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0257)

12.13.   Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. június 16-17.) (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B6-0386/2005, B6-0387/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005, B6-0390/2005 és B6-0391/2005

(Egyszerű többség)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY: RC-B6-0386/2005

(amely a B6-0386/2005, B6-0388/2005, B6-0389/2005 és B6-0391/2005 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Hans-Gert Poettering, PPE-DE,

Martin Schulz és Hannes Swoboda, PSE,

Graham Watson, Jules Maaten és Cecilia Malmström, ALDE,

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit és Johannes Voggenhuber, Verts/ALE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts és Roberta Angelilli, UEN.

Hannes Swoboda, PSE, az Eljárási Szabályzat 170. cikkének (1) bekezdésével összhangban kéri a szavazás elhalasztását.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

12.14.   A Lloyd's-ügy (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B6-0385/2005

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0258)

12.15.   Biztonságpolitikai kutatás (szavazás)

Jelentés a biztonságpolitikai kutatásról: a további lépések [2004/2171(INI)] - Külügyi Bizottság

Előadó: Bogdan Klich (A6-0103/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0259)

Felszólalások a szavazásról:

A szavazás előtt Hannes Swoboda, PSE, tömbszavazást javasol valamennyi módosításról. Tobias Pflüger, GUE/NGL, támogatja e javaslatot, mindazonáltal kéri, hogy a 22-25. módosításokról külön szavazással szavazzanak.

Az elnök elfogadja a kérést.

12.16.   Az információs társadalom (szavazás)

Jelentés az információs társadalomról [2004/2204(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Catherine Trautmann (A6-0172/2005).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0260)

13.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Giuseppe Gargani-jelentés - A6-0189/2005

Michl Ebner, Hiltrud Breyer, Frank Vanhecke, Christoph Konrad és Othmar Karas

14.   A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Giuseppe Gargani-jelentés - A6-0189/2005

12. cikk, (1) bekezdés

mellette: Rainer Wieland, Anders Wijkman

14. cikk, (1) bekezdés

ellene: Hiltrud Breyer

1. módosítás

ellene: Avril Doyle

27. cikk, (1) bekezdés

mellette: Philip Bushill-Matthews

ellene: Bart Staes

2. módosítás

ellene: Glyn Ford

tartózkodás: Christa Prets

27. cikk, (2) bekezdés

mellette: Charlotte Cederschiöld, Avril Doyle, Claude Turmes

ellene: Michael Cramer

állásfoglalás (egészében)

mellette: Patrick Gaubert, Karin Jöns, Lambert van Nistelrooij, Anders Wijkman

Henrik Dam Kristensen-jelentés - A6-0116/2005

jogalkotási állásfoglalás

mellette: Hans-Peter Martin

Bogdan Klich-jelentés - A6-0103/2005

állásfoglalás (egészében)

mellette: Antoine Duquesne

ellene: Jens-Peter Bonde

Reinhard Rack jelen volt, de nem vett részt a szavazáson.

Karl-Heinz Florenz jelen volt, de nem vett részt valamennyi szavazáson.

15.   A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.

16.   A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2005.07.04-2005.07.07.

17.   Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 13.10-kor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Josep Borrell Fontelles

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Breyer, Březina, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


1. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (..., ..., ...)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (..., ..., ...)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

fr. bek.

francia bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL. IND.

állásfoglalási indítvány

KÖZ. ÁLL. IND.

közös állásfoglalási indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   Az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadására irányuló, 2003. június 4-i határozat módosítása

Jelentés: Giuseppe GARGANI (A6-0189/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Határozat

3. cikk, (2) bek. után

4

UEN

 

-

 

5

UEN

 

-

 

6. cikk, (1) bek.

6

UEN

 

-

 

7. cikk, (1) bek.

7

UEN

 

-

 

7. cikk, (3) bek. után

8

UEN

 

-

 

7. cikk után

9

UEN

 

-

 

9. cikk, (1) bek.

10

UEN

 

V

 

12. cikk, (1) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

490, 55, 42

12. cikk, (2) bek.

12T

PPE-DE

 

V

 

14. cikk, (1) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

499, 33, 65

17. cikk, (9) bek.

11

UEN

 

-

 

17. cikk után

1

Verts/ALE

NSz

-

99, 440, 57

20. cikk, (3) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

516, 33, 44

23. cikk, (2) bek.

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

362, 178, 54

27. cikk, (1) bek.

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

502, 22, 71

27. cikk, (2) bek.

2

Verts/ALE

NSz

-

100, 344, 62

bek.

eredeti szöveg

NSz

+

465, 74, 58

(12) preb.

bek.

eredeti szöveg

kül./ESz

-

190, 351, 51

Állásfoglalás

(3) bek. után

13

MASTENBROEK és mások

 

-

 

(4) bek. után

14

MASTENBROEK et al.

ESz

-

263, 276, 51

E. preb. után

3

UEN

 

-

 

Szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

403, 89, 92

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PSE: (12) preb.

ALDE: (12) preb.

Verts/ALE: (12) preb.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

Verts/ALE: 1. és 2. mód.

PPE-DE: zárószavazás

IND/DEM: 12. cikk, (1) bek., 14. cikk, (1) bek., 20. cikk, (3) bek., 27. cikk, (1) és (2) bek. és zárószavazás

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

PSE:

23. cikk, (2) bek.

1. rész:„A 10., 13., 14., 15. és 16. szerinti kifizetéseket havonta kell teljesíteni euróban”

2. rész:„vagy - a képviselő kérésére - ... a kifizetéseket végrehajtják”

Egyéb

A PPE-DE képviselőcsoportja visszavonta a 12. módosítást.

2.   Egyes veszélyes anyagok és készítmények (CMR) forgalomba hozatala és felhasználása ***I

Jelentés: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0163/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

3.   Közösségi Határkódex ***I

Jelentés: Michael CASHMAN (A6-0188/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

4.   A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések *

Jelentés: David MARTIN (A6-0154/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

5.   A túlzott költségvetési hiányra vonatkozó statisztikai adatok minősége *

Jelentés: Jean-Paul GAUZÈS (A6-0181/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

6.   Különös korlátozó intézkedések a szudáni Darfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat és a nemzetközi jogot sértő egyes személyekkel szemben *

Jelentés: Jean-Marie CAVADA (A6-0186/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

7.   A Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben bevezetett fegyverembargó megsértése *

Jelentés: Jean-Marie CAVADA (A6-0194/2005)

Tárgy

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

egyetlen szavazás

 

+

 

8.   Módosítások a 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezethez - BUDG

BUDGET (Módosítások)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

2/2005. sz. költségvetés-módosítás

1-3

bizottság

 

+

minősített többség

9.   A 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet - BUDG

Jelentés: Salvador GARRIGA POLLEDO/Anne Elisabet Jensen JENSEN (A6-0190/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

10.   A költségvetési egyenleg felügyelete, valamint a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **II

Jelentés: Othmar KARAS (A6-0204/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-6

bizottság

ESz

-

Minősített többség

257, 309, 1

11.   A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme ***I

Jelentés: Petr DUCHOŇ(A6-0156/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-5

7-8

10-12

bizottság

 

+

 

Az illetékes bizottság módosításai - külön szavazások

6

bizottság

rész.

+

 

9

bizottság

rész.

+

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: 6. és 9. mód.

12.   A külső közösségi támogatásokban való részvétel ***I

Jelentés: Michael GAHLER (A6-0182/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-31

bizottság

 

+

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

13.   Grönlandi laposhal helyreállítása *

Jelentés: Henrik Dam KRISTENSEN (A6-0116/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai - tömbszavazás

1-10

bizottság

 

+

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

540, 12, 12

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

14.   A Lloyd's-ügy

Állásfoglalási indítvány: B6-0385/2005

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

A Petíciós Bizottság állásfoglalása

(B6-0385/2005)

B. preb.

1

PPE-DE

 

+

 

Szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

15.   Biztonságpolitikai kutatás

Jelentés: Bogdan KLICH (A6-0103/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

 

1-21

IND/DEM

 

-

 

(35) bek.

22T

IND/DEM

 

-

 

(38) bek.

23T

IND/DEM

 

-

 

(39) bek.

24

IND/DEM

 

-

 

(42) bek.

25

IND/DEM

 

-

 

Szavazás: állásfoglalás (egészében)

NSz

+

393, 97, 29

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: zárószavazás

Egyéb

Az 1-21. módosításokról tömbszavazást tartottak.

16.   Az információs társadalom

Jelentés: Catherine TRAUTMANN (A6-0172/2005)

Tárgy

Mód. sz.

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz - észrevételek

(5) bek., ötödik francia bekezdés után

1

GUE/NGL

ESz

-

178, 219, 8

(8) bek., hatodik francia bekezdés után

2

GUE/NGL

 

+

 

Szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 


II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.   Gargani-jelentés A6-0189/2005

12. cikk, 1. rész

Mellette: 490

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Kaufmann, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 55

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard, Meijer, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Deß, Friedrich, Gomolka, Gräßle, Lechner, Liese, Mayer, Posselt, Sommer, Wieland

PSE: Cottigny, Kuc

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 42

ALDE: Cavada, Harkin, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Flasarová, Kohlíček, McDonald, Pafilis, Portas, Remek, Toussas

NI: Allister, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Guellec, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Stevenson, von Wogau, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Le Foll, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer

2.   Gargani-jelentés A6-0189/2005

14. cikk, 1. rész

Mellette: 499

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kaufmann, Pflüger, Rizzo, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 33

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Friedrich, Schnellhardt

PSE: Cottigny

UEN: Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 65

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Jałowiecki, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Roth-Behrendt, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: Breyer, Lichtenberger, Turmes

3.   Gargani-jelentés A6-0189/2005

1. módosítás

Mellette: 99

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Salvini, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Doyle, Liese

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Désir, Gill, McAvan, Mann Erika, Mastenbroek, Mikko, Napoletano, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Siwiec

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Kamiński, Ó Neachtain, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 440

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Prets, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Camre, La Russa, Muscardini, Musumeci, Szymański, Tatarella

Tartózkodás: 57

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Pafilis, Remek, Rizzo, Toussas

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Bobošíková, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Grosch, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: De Vits, El Khadraoui, Ferreira Anne, Grech, Le Foll, Lienemann, Muscat, Pahor, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

4.   Gargani-jelentés A6-0189/2005

20. cikk, 3. rész

Mellette: 516

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Ellene: 33

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mote, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Pleštinská

PSE: Cottigny, Leichtfried

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 44

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Remek, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Rogalski

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Reul, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Hazan, Le Foll, Liberadzki, Lienemann, Myller, Pahor, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Roszkowski

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Lichtenberger, Voggenhuber

5.   Gargani-jelentés A6-0189/2005

27. cikk, 1. rész

Mellette: 502

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Guidoni, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Knapman, Louis, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 22

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Beazley, Bushill-Matthews, Deva, Elles, Harbour, Hoppenstedt, Langen

PSE: Cottigny, Van Lancker

Verts/ALE: Breyer, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith

Tartózkodás: 71

ALDE: Cavada, Davies, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Pafilis, Remek, Svensson, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Ebner, Guellec, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Jöns, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, Pahor, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Flautre, Jonckheer

6.   Gargani-jelentés A6-0189/2005

2. módosítás

Mellette: 100

ALDE: Davies

GUE/NGL: Agnoletto, de Brún, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, De Veyrac, Liese, Schmitt Ingo

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Corbey, Gill, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Mikko, Santoro, Stihler, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 434

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berlinguer, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Tartózkodás: 62

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Pafilis, Remek, Rizzo, Svensson, Toussas

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Kozlík, Mote, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Callanan, Ebner, Gawronski, Heaton-Harris, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Ferreira Anne, Grech, Kreissl-Dörfler, Leichtfried, Lienemann, Muscat, Napoletano, Pahor, Reynaud, Swoboda, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

7.   Gargani-jelentés A6-0189/2005

27. cikk, 2. rész

Mellette: 465

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Rivera, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cramer, Flautre, Horáček, Lipietz, Turmes

Ellene: 74

ALDE: Resetarits, Samuelsen, Szent-Iványi

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Cederschiöld, Chmielewski, Doyle, Hökmark, Silva Peneda

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, Corbey, Cottigny, Gill, Kósáné Kovács, Koterec, Lehtinen, Mastenbroek, Rasmussen

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 58

ALDE: Cavada, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Markov, Pafilis, Remek, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Piotrowski, Rogalski, Tomczak

NI: Baco, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Caspary, Ebner, Hoppenstedt, Konrad, Landsbergis, Laschet, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro e Castro, Sonik, Stevenson, Zatloukal, Zieleniec

PSE: van den Burg, Ferreira Anne, Fruteau, Grech, Hazan, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Pahor, Roure, Schulz, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Pirilli, Roszkowski, Szymański

8.   Gargani-jelentés A6-0189/2005

Állásfoglalás

Mellette: 403

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pinheiro, Poettering, Queiró, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, La Russa, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lucas, Onesta, Rühle, Schroedter, Smith, Staes

Ellene: 89

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Maštálka, Pafilis, Ransdorf, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Böge, Caspary, Chichester, Deß, Ebner, Ehler, Florenz, Gomolka, Gräßle, Hoppenstedt, Klamt, Konrad, Kuźmiuk, Langen, Mann Thomas, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Pieper, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Schmitt Ingo, Schwab, Sommer, Sturdy, Ulmer, Weber Manfred, Weisgerber, Wuermeling

PSE: Bullmann, Cottigny

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Muscardini, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Breyer, Schlyter

Tartózkodás: 92

ALDE: Budreikaitė, Cavada, Geremek, Kułakowski, Morillon, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Portas, Remek, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Borghezio, Speroni

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Ayuso González, del Castillo Vera, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Landsbergis, López-Istúriz White, Marques, Mato Adrover, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Pomés Ruiz, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Salafranca Sánchez-Neyra, Sonik, Stevenson, Tannock, Wojciechowski, Zappalà, Zieleniec

PSE: Berès, Bourzai, Carlotti, Désir, Douay, Fruteau, Gröner, Hazan, Jöns, Kindermann, Le Foll, Lienemann, Reynaud, Rosati, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Didžiokas, Pirilli

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Harms, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Romeva i Rueda, Schmidt, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

9.   Kristensen-jelentés A6-0116/2005

Állásfoglalás

Mellette: 540

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, La Russa, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 12

ALDE: Maaten, Malmström, Samuelsen

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Titford, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

UEN: Ryan

Tartózkodás: 12

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis

NI: Kozlík

PPE-DE: Koch, Konrad

UEN: Fotyga, Janowski, Kamiński, Musumeci, Roszkowski, Szymański

10.   Klich-jelentés A6-0103/2005

Állásfoglalás

Mellette: 393

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Virrankoski, Wallis

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Masiel, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Brepoels, Březina, Brok, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Piecyk, Pittella, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Sifunakis, Siwiec, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Fotyga, Janowski, Kamiński, La Russa, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Ellene: 97

ALDE: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Harbour, Méndez de Vigo

PSE: Berman

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Musumeci, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Tartózkodás: 29

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Guidoni

IND/DEM: Bonde, Booth

NI: Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Bowis, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Kamall, Konrad, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Grech, Muscat

UEN: Camre, Muscardini


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2005)0245

Képviselők statútuma: a 2003. június 4-i határozat módosítása

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról szóló, 2003. június 4-i határozat módosításáról (2005/2124(INI))

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 190. cikkének (5) bekezdésére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 108. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról szóló, 2003. június 4-i állásfoglalására (1),

tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0189/2005),

A.

tekintettel a képviselők statútumáról szóló 2003. december 17-i állásfoglalására (2);

B.

mivel szükség van az európai parlamenti képviselők statútumával kapcsolatos korábbi határozatok módosítására;

C.

mivel a módosított szöveg nem tartalmaz olyan lényegbevágó, új rendelkezéseket, amelyek szükségessé tennék a Bizottsággal való újabb konzultációt;

D.

tudomásul véve a Tanács 2005. június 6-i keltezésű levelét;

E.

tudomásul véve a tagállamok képviselői és a Tanács által 2005. június 3-án tett kötelezettségvállalást az Európai Parlament azon kérése tekintetében, hogy az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. évi jegyzőkönyv európai parlamenti képviselőkről szóló része rendelkezéseinek felülvizsgálata vonatkozásában a lehető legrövidebb időn belül hozzanak végkövetkeztetést;

1.

módosítja az európai parlamenti képviselők statútumának elfogadásáról szóló, 2003. június 4-i határozatát a mellékletben foglalt változatában;

2.

felkéri a Tanácsot, hogy hagyja jóvá a módosított szöveget;

3.

felkéri az Elnökséget annak biztosítására, hogy a képviselők költségeinek megtérítésére vonatkozó új rendelkezések a statútum hatálybalépésével egy időben lépjenek hatályba;

4.

kiemeli, hogy az európai parlamenti képviselők statútumáról szóló általános kompromisszum a következőkből áll:

a)

a képviselői statútum elsődleges és másodlagos jog alá tartozó részeinek külön és autonóm módon való vizsgálata és a két rész elfogadása a rájuk vonatkozó hatályos intézményi rendelkezések alapján;

b)

az elsődleges jog alá tartozó rész tekintetében a tagállamok felkérése arra, hogy a 2003. június 3-án és 4-én elfogadott statútumot alapul véve vizsgálják felül az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8-i jegyzőkönyvet az európai parlamenti képviselőket érintő rendelkezések vonatkozásában;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a csatlakozni kívánó országok parlamentjeinek.


(1)  HL C 68. E, 2004.3.18., 210. o.

(2)  HL C 91. E, 2004.4.15., 230. o.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK STATÚTUMÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 190. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 108. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

a Tanács jóváhagyásával,

mivel:

(1)

A Parlament „a Közösségben egyesült államok népeinek képviselőiből áll”. Ezek a képviselők az EK-Szerződés 190. cikkének (1) bekezdése értelmében „a Közösségben egyesült államok képviselői”. Ezt a megnevezést használja az EK-Szerződés 190. cikkének (2) bekezdése (Az egyes tagállamokban megválasztott képviselők száma) és az EK-Szerződés 190. cikkének (3) bekezdése is („A képviselőket ötéves időtartamra választják.”). Ezen rendelkezések, amelyek értelmében a képviselők a népek képviselői, indokolják a „képviselő” megnevezés használatát a statútumban.

(2)

Az EK-Szerződés 199. cikkének (1) bekezdése értelmében a Parlamentnek joga van belső ügyeit eljárási szabályzatában, e statútum figyelembevételével szabályozni.

(3)

A statútum 1. cikke bevezeti a képviselő fogalmát, és megállapítja, hogy nem annak jogairól és kötelezettségeiről, hanem a mandátum gyakorlására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szól.

(4)

A képviselők 2. cikkben foglalt szabadságának és függetlenségének védelmét szabályozni kell, és azt az elsődleges jog egyetlen szövege sem említi. Azon nyilatkozatok, amelyekben képviselők kötelezik magukat arra, hogy mandátumukról meghatározott időpontban lemondanak, illetve a mandátumról való lemondásra vonatkozó, a párt által tetszés szerint felhasználható blankettanyilatkozatok a képviselő szabadságával és függetlenségével összeegyeztethetetlenek és ezért kötelező jogi erővel nem bírhatnak.

(5)

A 3. cikk (1) bekezdése átveszi az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 4. cikke (1) bekezdésének megfogalmazását.

(6)

Az 5. cikk szerinti kezdeményezési jog minden egyes parlamenti képviselő alapvető joga. Ezt a jogot a Parlament eljárási szabályzata nem üresítheti ki.

(7)

Az iratokba való betekintéshez való, 6. cikkben szabályozott jog, amely a Parlament eljárási szabályzatából már eddig is következett, a mandátum gyakorlásának egy lényeges szempontját érinti, és ezért azt a statútumban rögzíteni kell.

(8)

A 7. cikknek biztosítania kell, hogy a nyelvi sokszínűség az ellentétes törekvések ellenére ténylegesen megmaradjon. A hivatalos nyelvek bármelyikének mindennemű megkülönböztetését ki kell zárni. Ennek az elvnek az Európai Unió bővülése után is érvényesülnie kell.

(9)

A képviselő a 9. és 10. cikk értelmében tiszteletdíjban részesül feladata ellátása ellenében. 2000 májusában egy, az Európai Parlament által kijelölt szakértői csoport tanulmányt készített e tiszteletdíj mértékéről, amely alapján az Európai Közösségek Bírósága bírói alapilletménye 38,5%-ának megfelelő tiszteletdíj indokolt.

(10)

Mivel a tiszteletdíjat, az átmeneti ellátást, a nyugdíjat és a hozzátartozói nyugdíjat az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozzák, ezeket a Közösségeket megillető adónak kell alávetni.

(11)

A képviselők különleges helyzete és különösen azon kötelezettség hiánya miatt, hogy a Parlament működési helyszínein lakóhelyet létesítsenek, továbbá a megválasztásuk helyének megfelelő államhoz való különleges kötődéseik miatt a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy a tiszteletdíjakra, az átmeneti ellátásra, a nyugdíjra és a hozzátartozói nyugdíjra saját adójogi rendelkezéseiket alkalmazzák.

(12)

A 9. cikk (3) bekezdése azért szükséges, mivel a pártok gyakran elvárják, hogy a 9. cikk (1) és (2) bekezdésben foglalt kifizetések egy részét az ő céljaikra fordítsák. A pártfinanszírozás ezen formája elítélendő.

(13)

A 9. cikk (2) bekezdésében és a 13. cikkben foglalt átmeneti ellátás célja különösen a mandátum lejárta és a szakmai újrakezdés közötti időszak áthidalása. Egy másik mandátum vállalása vagy köztisztség betöltése esetén ez a cél nem érvényesül.

(14)

A tagállamokban a nyugdíjak területén tapasztaltható fejlődésre tekintettel indokoltnak tűnik, hogy a volt képviselő a nyugdíjra 63. életévének betöltése után legyen jogosult. A 14. cikk rendelkezése nem érinti a tagállamok azon hatáskörét, hogy a nyugdíjat a nyugdíjak összegének nemzeti jog szerinti megállapítása során beszámítsák.

(15)

A hozzátartozói nyugdíjra vonatkozó rendelkezések lényegében az Európai Közösségek hatályos jogából következnek. A megözvegyült és újra megházasodott házastárs jogosultsága azon a modern gondolaton alapul, hogy alapját saját teljesítmény képezi és nem csupán az „ellátás” a célja. A jogosultság akkor sem kizárt, ha a megözvegyült házastárs saját bevételei vagy saját vagyona alapján „ellátott”.

(16)

A 18. cikk szabályozása azért szükséges, mivel a statútum hatálybalépése révén a tagállamok a továbbiakban nem térítik meg a betegséggel összefüggésben felmerülő költségeket, illetve megszüntetik az egészségbiztosítási hozzájárulások támogatását. Ezen kifizetéseket gyakran a mandátum lejárta után is nyújtják.

(17)

A költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseknek figyelembe kell venniük azokat az elveket, amelyeket az Európai Közösségek Bírósága a Lord Bruce-ügyben hozott ítéletében meghatározott (1). A Parlament ezek értelmében indokolt esetben a térítéseket átalányban teljesítheti a kiadási tételek egyedi felülvizsgálati rendszerével kapcsolatos igazgatási költségek csökkentése érdekében. Ez megfelel a helyes igazgatás elvének.

18)

2003. május 28-án a Parlament Elnöksége egy sor új szabályozást fogadott el a képviselőket megillető költségek és juttatások tényleges költségeken alapuló kifizetéséről, amelyeknek e statútummal egyszerre kellene hatályba lépniük.

(19)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megmaradjanak azok a szabályozások, amelyek értelmében az európai parlamenti képviselők mandátumuk tagállamukban való gyakorlása során a nemzeti parlamenti képviselőkkel azonos elbánásban részesülnek. E probléma európai szintű megoldása a tagállamok által alkalmazott, egymástól jelentősen eltérő szabályozások sokfélesége miatt nem lehetséges. Az európai parlamenti képviselő mandátumának gyakorlása a megválasztásának helye szerinti tagállamban ilyen szabályozások nélkül jelentősen nehezebbé, sőt, akár lehetetlenné válna. A mandátum hatékony gyakorlása a tagállamok érdeke is.

(20)

A 25. cikk (1) bekezdésében foglalt szabályozás azért szükséges, mivel azok az egymástól jelentősen eltérő nemzeti szabályozások, amelyek mindeddig a képviselőkre vonatkoztak, lehetetlenné teszik a régiről egy új európai szintű rendszerre való áttéréssel járó problémák európai szintű megoldását. A képviselő választási lehetőségének biztosítása ezen áttérés során kizárja a jogok csorbulását vagy a gazdasági hátrányokat. A 25. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályozás a 25. cikk (1) bekezdése szerinti döntés következménye.

(21)

A tagállamok közötti különbségekkel a 29. cikk foglalkozik, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az ezen statútum rendelkezéseitől eltérő szabályokat határozzanak meg egy átmeneti időszakra. Ezek a különbségek indokolják azt is, hogy a tagállamok továbbra is azonos elbánást biztosíthassanak az európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselők számára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

I. CÍM

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. cikk

E statútum az európai parlamenti képviselők feladatának ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket határozza meg.

2. cikk

(1)   A képviselők szabadok és függetlenek.

(2)   Semmisek azok a megállapodások, amelyek a mandátumról annak lejárta előtt vagy annak végén történő lemondásra vonatkoznak.

3. cikk

(1)   A képviselők szavazatukat egyenként és személyesen adják le. Megbízások és utasítások nem kötik őket.

(2)   Semmisek azok a megállapodások, amelyek a mandátum gyakorlásának módjára vonatkoznak.

4. cikk

A képviselő által kapott, készített vagy elküldött dokumentumok vagy elektronikus feljegyzések nem tekintendők a Parlament dokumentumainak, kivéve ha azokat az eljárási szabályzat szerint nyújtották be.

5. cikk

(1)   Minden képviselő joga, hogy a Parlament kezdeményezési joga keretén belül közösségi jogi aktusra irányuló javaslatot tegyen.

(2)   A Parlament az e jog gyakorlására vonatkozó feltételeket eljárási szabályzatában állapítja meg.

6. cikk

(1)   A képviselők betekinthetnek a Parlament birtokában lévő valamennyi iratba.

(2)   Az (1) bekezdés személyes iratokra vagy elszámolásokra nem érvényes.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti az Európai Unió jogi aktusait, valamint az intézményeknek a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló megállapodásait.

(4)   A Parlament megállapítja az ezen jog gyakorlására vonatkozó feltételeket.

7. cikk

(1)   A Parlament dokumentumait valamennyi hivatalos nyelvre le kell fordítani.

(2)   A szóbeli hozzászólásokat az összes többi hivatalos nyelvre szinkronban tolmácsolni kell.

(3)   A Parlament megállapítja az e cikk végrehajtására vonatkozó feltételeket.

8. cikk

(1)   A képviselők képviselőcsoportokat alakíthatnak.

(2)   A Parlament az e jog gyakorlására vonatkozó feltételeket eljárási szabályzatában állapítja meg.

9. cikk

(1)   A képviselők a függetlenségüket biztosító méltányos tiszteletdíjra jogosultak.

(2)   Mandátumuk lejárta után átmeneti ellátásra és nyugdíjra jogosultak.

(3)   Semmisek azok a megállapodások, amelyek a tiszteletdíj, a mandátum lejártakor járó átmeneti ellátás és a nyugdíj magánjellegű céloktól eltérő felhasználására vonatkoznak.

(4)   A képviselők, illetve volt képviselők túlélő hozzátartozói hozzátartozói ellátásra jogosultak.

10. cikk

A tiszteletdíj összege az Európai Közösségek Bírósága bírói alapilletményének 38,5%-a.

11. cikk

A képviselő által egy másik parlamentben betöltött mandátum gyakorlása fejében kapott tiszteletdíj a tiszteletdíjba beszámítandó.

12. cikk

(1)   A 9. cikk szerinti tiszteletdíj a közösségi adó hatálya alá tartozik, ugyanazon feltételek alapján, mint amelyeket az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 13. cikke alapján az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozóan megállapítottak.

(2)   Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (2)-(4) bekezdése értelmében a hivatali feladatok ellátásával összefüggésben felmerült foglalkozási és személyi költségek, valamint a családi és szociális támogatások esetében alkalmazandó levonásokat nem kell alkalmazni.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a tiszteletdíjra a nemzeti adójog rendelkezéseit alkalmazzák, amennyiben a kettős adóztatás minden formáját elkerülik.

(4)   A tagállamok jogosultak a tiszteletdíjat az egyéb jövedelmekre alkalmazandó adókulcs megállapítása során figyelembe venni.

(5)   E cikket a 13., 14., 15,. és 17. cikk szerinti átmeneti ellátásra, illetve nyugdíjra és hozzátartozói nyugdíjra is alkalmazni kell.

(6)   A 18., 19. és 20. cikk szerinti kifizetések, valamint a 27. cikk értelmében a nyugdíjalapba befizetett hozzájárulások semmilyen módon nem adóztathatók meg.

13. cikk

(1)   A képviselők mandátumuk lejárta után a 10. cikk szerinti tiszteletdíjnak megfelelő összegű átmeneti ellátásra jogosultak.

(2)   E jogosultság a képviselőt a mandátum minden éve után egy hónapra, azonban legalább hat és legfeljebb 24 hónapra illeti meg.

(3)   A jogosultság egy másik parlamentben gyakorolt mandátum vagy köztisztség betöltése esetén nem áll fenn.

(4)   A képviselő halála esetén az átmeneti ellátást utoljára abban a hónapban fizetik ki, amelyben a volt képviselő elhunyt.

14. cikk

(1)   A volt képviselők 63. életévük betöltése után nyugdíjra jogosultak.

(2)   E nyugdíj összege a mandátum minden teljes éve után a 10. cikk szerinti tiszteletdíj 3,5%-a, valamint minden további teljes hónap után annak egy tizenketted része, összesen azonban nem több mint 70%.

(3)   A nyugdíjra való jogosultság minden egyéb nyugdíjtól függetlenül fennáll.

(4)   A 11. cikket megfelelően alkalmazni kell.

15. cikk

(1)   A képviselők a mandátumuk időtartama alatt bekövetkezett rokkantság esetén nyugdíjra jogosultak.

(2)   A 14. cikk (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. A nyugdíj összege ugyanakkor legalább a 10. cikk szerinti tiszteletdíj 35%-a.

(3)   A jogosultság a mandátumról való lemondással jön létre.

(4)   A Parlament megállapítja az e jogosultság gyakorlására vonatkozó feltételeket.

(5)   A 11. cikket megfelelően alkalmazni kell.

16. cikk

Amennyiben a volt képviselő egyidejűleg jogosult a 13. cikk szerinti átmeneti ellátásra és a 14. vagy 15. cikk szerinti nyugdíjra, az általa választott szabályozás alkalmazandó.

17. cikk

(1)   A képviselő vagy volt képviselő házastársa és az eltartott gyermekek ellátásra jogosultak, ha a képviselő vagy volt képviselő halála időpontjában a 14. vagy 15. cikk értelmében nyugdíjra jogosult vagy nyugdíj várományosa volt.

(2)   Az ellátás összege nem lehet magasabb azon nyugdíj összegénél, amelyre a képviselő a parlamenti ciklus lejárta után jogosult lett volna, illetve amely a volt képviselőt megillette, illetve megillette volna.

(3)   A túlélő házastárs részére a (2) bekezdésben foglalt összeg 60%-át, de legalább a 10. cikk szerinti tiszteletdíj 30%-át kell kifizetni. A jogosultságot az újbóli házasságkötés nem érinti. A jogosultság nem áll fenn akkor, ha az egyedi eset körülményei alapján nem férhet kétség ahhoz, hogy a házasságot kizárólag az ellátás céljaira kötötték.

(4)   Az eltartott gyermek részére ezen összeg 20%-át kell kifizetni.

(5)   A kifizetendő ellátás legmagasabb összegét szükség esetén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott százalékos arányban a házastárs és a gyermekek között meg kell osztani.

(6)   Az ellátás a halál bekövetkeztét követő hónap első napjától fizetendő.

(7)   A házastárs halála esetén jogosultsága azon hónap végén szűnik meg, amelyben elhunyt.

(8)   A gyermek jogosultsága azon hónap végén szűnik meg, amelyben betölti 21. életévét. Továbbra is fennáll ugyanakkor képzése idejére, legfeljebb azonban azon hónap végéig, amelyben 25. életévét betölti. Ezt követően is fennáll a jogosultság, ha a gyermek valamely betegség vagy gyengeség következtében képtelen saját megélhetését biztosítani.

(9)   A tagállamokban elismert élettársi viszonyban élő élettársak a házastársakkal azonos elbírálás alá esnek.

(10)   A Parlament megállapítja az e jogosultság gyakorlására vonatkozó feltételeket.

18. cikk

(1)   A képviselők és a nyugdíjban részesülő volt képviselők, valamint az ellátásra jogosult túlélő hozzátartozók jogosultak a betegséggel, terhességgel vagy gyermek születésével kapcsolatban felmerülő költségek kétharmadának megtérítésére.

(2)   A Parlament megállapítja az e jogosultság gyakorlására vonatkozó feltételeket.

19. cikk

(1)   A képviselők biztosítási védelemre jogosultak a mandátumuk gyakorlásával kapcsolatos kockázatok fedezésére.

(2)   A Parlament megállapítja az e jogosultság gyakorlására vonatkozó feltételeket. Az esedékes biztosítási díjak egyharmada a képviselőket terheli.

20. cikk

(1)   A képviselők jogosultak a mandátumuk gyakorlása révén felmerülő költségek megtérítésére.

(2)   A munkahelyekre és onnan vissza történő utazások, valamint az egyéb szolgálati utak esetében a Parlament a ténylegesen felmerülő költségeket téríti meg.

(3)   A mandátummal kapcsolatos egyéb ráfordítások megtérítése történhet átalányban.

(4)   A Parlament megállapítja az e jogosultság gyakorlására vonatkozó feltételeket.

(5)   A 9. cikk (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

21. cikk

(1)   A képviselők jogosultak az általuk szabadon megválasztott személyzet segítségét igénybe venni.

(2)   A Parlament viseli a foglalkoztatásuk révén ténylegesen felmerülő költségeket.

(3)   A Parlament megállapítja az e jogosultság gyakorlására vonatkozó feltételeket.

22. cikk

(1)   A képviselők jogosultak a Parlament irodai és távközlési felszereléseinek, valamint szolgálati gépkocsijainak használatára.

(2)   A Parlament megállapítja az e jogosultság gyakorlására vonatkozó feltételeket.

23. cikk

(1)   Valamennyi kifizetést az Európai Unió költségvetéséből kell teljesíteni.

(2)   A 10., 13., 14., 15. és 17. cikk szerinti kifizetéseket havonta kell teljesíteni euróban vagy - a képviselő választása alapján - a képviselő lakóhelye szerinti tagállam pénznemében. A Parlament megállapítja azokat a feltételeket, amelyek szerint a kifizetéseket teljesíteni kell.

24. cikk

Az e statútum végrehajtására vonatkozó határozatok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követően lépnek hatályba.

II.CÍM

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

25. cikk

(1)   A statútum hatálybalépése előtt már a Parlamenthez tartozó és újból megválasztott képviselők a tiszteletdíj, az átmeneti ellátás, a nyugdíj és a hozzátartozói nyugdíj tekintetében dönthetnek úgy, hogy tevékenységük teljes időtartamára az eddigi nemzeti rendszert választják.

(2)   E kifizetéseket a tagállam költségvetéséből kell teljesíteni.

26. cikk

(1)   Azon képviselőknek, akik a 25. cikk (1) bekezdése alapján az eddigi nemzeti rendszerben kívánnak maradni, ezen döntésüket a statútum hatálybalépését követő 30 napon belül írásban be kell jelenteniük a Parlament elnökének.

(2)   A döntés végleges és visszavonhatatlan.

(3)   Amennyiben a határidő lejártáig nem érkezik be ilyen bejelentés, e statútum rendelkezéseit kell alkalmazni.

27. cikk

(1)   Az Európai Parlament által létrehozott önkéntes nyugdíjalap e statútum hatálybalépése után továbbra is működik azon képviselők vagy volt képviselők számára, akik ezen alapban jogokat vagy várományokat szereztek.

(2)   A szerzett jogok és várományok teljes körűen fennmaradnak. A Parlament az új jogok vagy várományok megszerzésére vonatkozóan feltételeket határozhat meg.

(3)   A 10. cikk szerinti tiszteletdíjban részesülő képviselők az önkéntes nyugdíjalapban új jogokat vagy várományokat már nem szerezhetnek.

(4)   Az alap az e statútum hatálybalépését követően megválasztott parlamenti képviselők számára nem áll rendelkezésre.

(5)   A 9. cikk (3) bekezdését és a 14. cikk (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

28. cikk

(1)   A valamely képviselő által e statútum alkalmazásának időpontjában valamely nemzeti szabályozás révén szerzett nyugdíjjogosultság teljes körűen megmarad.

(2)   Amennyiben az európai parlamenti vagy valamely nemzeti parlamenti mandátum gyakorlásának időtartama a nemzeti szabályozás értelmében nem elegendő a nyugdíjjogosultság létrejöttéhez, ezen időszakok a nyugdíj e statútum alapján történő kiszámítása során figyelembe veendők. A Parlament a tagállamok illetékes hatóságaival megállapodásokat köthet a megszerzett várományok átviteléről.

29. cikk

(1)   A tagállamok a területükön megválasztott képviselők vonatkozásában két európai parlamenti ciklust nem meghaladó átmeneti időszakra rendelkezhetnek egy, az e statútumtól eltérő, a tiszteletdíjra, az átmeneti ellátásra, a nyugdíjra és a hozzátartozói nyugdíjra vonatkozó szabályokról.

(2)   A képviselőknek e szabályok alapján legalább a mindenkori nemzeti parlamenti képviselőkkel azonos elbánásban kell részesülniük.

(3)   Valamennyi kifizetést az érintett tagállam költségvetéséből kell teljesíteni.

(4)   A képviselők e statútum 18-22. cikkei szerinti jogosultságait e szabályok nem érintik.

III. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

30. cikk

E statútum a Tanács jóváhagyását és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételt követően, az Európai Parlament 2009-ben kezdődő ciklusának első napján lép hatályba.


(1)  A Bíróság 1981. szeptember 15-i ítélete, Bruce of Donington kontra Eric Gordon, 208/80 sz. ügy, EBHT 1981., 2205. o.

(2)  HL L 56., 1968.3.4., 8. o. A legutóbb a 723/2004/EK, Euratom rendelettel (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.) módosított rendelet.

P6_TA(2005)0246

Egyes veszélyes anyagok és készítmények (CMR) forgalomba hozatala és felhasználása ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalommal történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (karcinogén, mutagén és teratogén - CMR besorolású anyagok) irányuló javaslatról (COM(2004)0638 - C6-0136/2004 - 2004/0225(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0638) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0136/2004),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6-0163/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha érdemben módosítani kívánja javaslatát vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0247

Közösségi Határkódex ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0391 - C6-0080/2004 - 2004/0127(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra (COM(2004)0391) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) és a 62. cikke (1) bekezdésére és (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0080/2004),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság véleményre (A6-0188/2005),

A.

tekintettel a Tanácsnak az Európai Parlament 2005. június 22-i ülésén az Elnökség által kifejezett azon szándékára, hogy az Európai Parlament állásponttervezetében szereplő összes módosítást elfogadja, (A6-0188(2005))

B.

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlament 2005. június 22-i ülésén kifejezett azon szándékára, hogy az Európai Parlament állásponttervezetében szereplő összes módosítást elfogadja, (A6-0188(2005))

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlament elé, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot, vagy ha a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2004)0127

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének (Schengeni Határellenőrzési Kódex) létrehozásáról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke 1. és 2. a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A Szerződés 62. cikkének 1. pontja alapján az olyan intézkedések elfogadása, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyeket a belső határok átlépésekor ne ellenőrizzék, az Unió azon célkitűzésének részét képezi, hogy a Szerződés 14. cikkében meghatározottaknak megfelelően olyan, belső határok nélküli térséget hozzon létre, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása.

(2)

A Szerződés 61. cikkének megfelelően egy olyan térség létrehozását, amelyben a személyek szabadon mozoghatnak, egyéb intézkedéseknek kellene kísérnie. A Szerződés 62. cikkének 2. pontja által meghatározott, a külső határok átlépésére vonatkozó közös politika ilyen intézkedés.

(3)

A belső határok személyek által történő átlépésére és a külső határokon történő határellenőrzésre vonatkozó közös intézkedések elfogadásának tükröznie kell az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokat, és különösen a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (2) vonatkozó rendelkezéseit és a Közös Kézikönyvet (3).

(4)

A külső határokon történő határellenőrzés tekintetében „egy közös kódex” létrehozása - főleg a közösségi vívmányok konszolidációja és fejlődése révén - a külső határok rendészeti igazgatására vonatkozó közös politika egyik alapvető összetevője, „Az Európai Unió tagállamai külső határainak integrált irányítása felé” című, 2002. május 7-i bizottsági közleményben meghatározottak szerint. Ezt a célkitűzést tartalmazza „Az Európai Unió tagállamai külső határainak igazgatására vonatkozó terv”, amelyet a Tanács 2002. június 13-án jóváhagyott, és amelyet az Európai Tanács 2002. június 21-22-i sevillai, illetve 2003. június 19-20-i thesszaloniki ülése támogatott.

(5)

A személyek határátlépésére vonatkozó közös szabályok meghatározása nem kérdőjelezi meg, és nem érinti az uniós polgárok és családtagjaik, valamint harmadik országok azon állampolgárai és családtagjaik szabad mozgáshoz való jogát, akik az egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről az említett országok között létrejött megállapodások értelmében az uniós polgárokéval azonos, szabad mozgáshoz való joggal rendelkeznek.

(6)

A határellenőrzés végrehajtása nem csupán azoknak a tagállamoknak az érdeke, amelyek külső határainál azt elvégzik, hanem valamennyi olyan tagállamé, amely belső határain megszüntette a határellenőrzést. A határellenőrzésnek elő kell segítenie az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelmet, és meg kell előznie a tagállamok belső biztonságát, közrendjét, közegészségügyét és nemzetközi kapcsolatait fenyegető veszélyeket.

(7)

A határforgalom-ellenőrzéseket az emberi méltóság teljes mértékű tiszteletben tartásával kell végezni. A határellenőrzést szakszerűen és tiszteletteljes módon kell végezni, és annak arányban kell állnia a megvalósítandó célkitűzésekkel.

(8)

A határellenőrzés nemcsak a határátkelőhelyeken történő, személyekre vonatkozó ellenőrzéseket és a határátkelőhelyek közötti határőrizetet foglalja magában, hanem a belső biztonsággal kapcsolatos kockázatok, valamint a külső határok biztonságával kapcsolatos lehetséges veszélyek elemzését is. Ezért meg kell állapítani a határátkelőhelyeken történő ellenőrzésekre és a határőrizetre irányadó feltételeket, kritériumokat és részletes szabályokat.

(9)

A határátkelőhelyeken való túl hosszú várakozás elkerülése érdekében rendelkezést kell hozni a külső határokon történő ellenőrzések könnyítésére rendkívüli és előre nem látható körülmények esetén. A harmadik országbeli állampolgárok okmányainak rendszeres bélyegzése a határforgalom-ellenőrzések könnyítése esetén is kötelező. A bélyegzés lehetővé teszi a határátlépés időpontjának és helyének kétséget kizáró megállapítását, anélkül, hogy minden esetben megvizsgálnák, hogy az úti okmányok ellenőrzésére vonatkozó valamennyi szükséges intézkedés megtörtént-e.

(10)

Ahol ezt a körülmények lehetővé teszik, a szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyek várakozási idejének csökkentése érdekében, valamennyi tagállamban egységes jelekkel ellátott külön sávokat kell biztosítani a határátkelőhelyeken. Külön sávokat kell biztosítani a nemzetközi repülőtereken. Amennyiben célszerű és a helyi körülmények is megengedik, a tagállamoknak mérlegelniük kell külön sávok biztosítását a tengeri és a szárazföldi határátkelőhelyeken.

(11)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a külső határokon folytatott ellenőrzési eljárások ne képezzenek jelentősebb akadályt a kereskedelem, valamint a társadalmi és kulturális csere tekintetében. E célból megfelelő számú személyzetet és erőforrásokat kell rendelkezésre bocsátaniuk.

(12)

A tagállamoknak, nemzeti joguknak megfelelően, ki kell jelölniük a határ-ellenőrzési feladatokért felelős nemzeti szolgálatot vagy szolgálatokat. Amennyiben egynél több szolgálat felelős ugyanabban a tagállamban, közöttük szoros és állandó együttműködésnek kell lenni.

(13)

A tagállamok közötti, a határellenőrzéssel kapcsolatos operatív együttműködést és segítségnyújtást a 2007/2004/EK rendelettel (4) létrehozott, az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség irányítja és koordinálja.

(14)

Ez a rendelet nem sérti az általános rendőrségi hatáskörökben végzett ellenőrzéseket, valamint a belföldi repülőjáratok esetében végzett ellenőrzésekkel azonos biztonsági személyellenőrzéseket, a tagállamok azon hatáskörét, hogy a Közösségen belüli légi járaton utazó személyek kézi- és feladott pogygyászára, valamint a Közösségen belüli tengeri utazáson részt vevő személyek poggyászára alkalmazandó ellenőrzések és alakiságok megszüntetéséről szóló, 1991. december 19-i 3925/91/EGK tanácsi rendeletnek (5) megfelelően rendkívüli poggyászellenőrzéseket végezzenek, az úti vagy személyazonossági okmányok magánál tartására vonatkozó nemzeti jogot, illetve azt az előírást, hogy a személyeknek értesíteniük kell a hatóságokat az érintett tagállam területén való jelenlétükről.

(15)

A tagállamoknak arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a közrendjüket vagy belső biztonságukat fenyegető komoly veszély esetén ideiglenesen újra bevezessék a határellenőrzést a belső határaikon. Az intézkedés kivételes jellegének és az arányosság elvének biztosítása érdekében meg kell állapítani az erre vonatkozó feltételeket és eljárásokat. A határellenőrzés belső határokon való ideiglenes újra bevezetésének alkalmazási körét és időtartamát ezen veszély elhárításához feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozni.

(16)

Egy olyan térségben, ahol a személyek szabadon mozoghatnak, a belső határokon történő határellenőrzés visszaállításának kivételes esetnek kell maradnia. Kizárólag a határ átlépése miatt nem kell határellenőrzést végezni vagy alakiságokat bevezetni.

(17)

Rendelkezni kell olyan eljárásról, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy kiigazítson egyes, a határellenőrzésre irányadó részletes gyakorlati szabályt. Az ilyen esetekben az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (6) szerint kell meghozni.

(18)

Rendelkezni kell továbbá olyan eljárásról, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy értesítsék a Bizottságot a határellenőrzésre irányadó egyéb részletes gyakorlati szabályt érintő változásokról.

(19)

Mivel e rendelet célja, nevezetesen a személyek határátlépésére alkalmazandó szabályok megalkotása, közvetlenül érinti a külső és belső határokra vonatkozó közösségi vívmányokat, és azt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az e célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(20)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelemmel van különösen az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elvekre. E rendeletet a tagállamoknak a nemzetközi védelemre és a viszszaküldés tilalmára (non-refoulement) vonatkozó kötelezettségeire tekintettel kell alkalmazni.

(21)

A Szerződés 299. cikkétől eltérően, e rendelet Franciaországnak és Hollandiának csak az európai területeire alkalmazható. A rendelet nem érinti a Ceutában és Melillában alkalmazott, a Spanyol Királyságnak az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményhez történő csatlakozásáról szóló okmányban meghatározottak szerinti különleges intézkedéseket (7).

(22)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező. Mivel ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, az említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia e rendelet elfogadásának időpontját követő hat hónapon belül dönt arról, hogy nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

(23)

Izland és Norvégia tekintetében e rendelet a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (8) értelmében, amely az említett megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (9) 1. cikkének A. pontjában említett terület alá tartozik.

(24)

Meg kell állapodni arra vonatkozóan, hogy Izland és Norvégia képviselői részt vehessenek a Bizottságot végrehajtási hatáskörének gyakorlásában segítő bizottságok munkájában. A fent említett megállapodáshoz csatolt, az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Bizottságot végrehajtási hatáskörének gyakorlásában segítő bizottságokról szóló levélváltás (10) előrevetített egy ilyen jellegű megállapodást.

(25)

Svájcot illetően ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek a 2004/849/EK (11) és a 2004/860/EK (12) tanácsi határozatok 4. cikkeinek (1) bekezdéseivel összefüggésben - a 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak.

(26)

Meg kell állapodni arra vonatkozóan, hogy Svájc képviselői részt vehessenek a Bizottságot végrehajtási hatáskörének gyakorlásában segítő bizottságok munkájában. A fent említett megállapodáshoz csatolt, a Közösség és Svájc közötti levélváltás előrevetített egy ilyen jellegű megállapodást.

(27)

E rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztése, amelyekben az Egyesült Királyság nem vesz részt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (13) megfelelően. Az Egyesült Királyság ezért nem vesz részt e rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(28)

Ez a rendelet a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (14) megfelelően nem vesz részt. Írország ezért nem vesz részt a rendelet elfogadásában, és a rendelet vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(29)

E rendelet 1. cikkének első mondata, 5. cikke (4) bekezdésének a) pontja, a III. cím, a II. cím rendelkezései és azok mellékletei, amelyek a Schengeni Információs Rendszerre (SIS) vonatkoznak, a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése szerinti, a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő rendelkezéseknek minősülnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és alapelvek

Ez a rendelet biztosítja az Európai Unió tagállamai közötti belső határokat átlépő személyek határellenőrzések alóli mentességét.

Ez a rendelet meghatározza az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő személyek ellenőrzésére irányadó szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„belső határok”:

a)

a tagállamok közös szárazföldi határai, beleértve az álló- vagy folyóvizeken áthaladó határokat is;

b)

a tagállamok belső légi járatok indítására és fogadására szolgáló repülőterei;

c)

a tagállamok tengeri, folyami és tavi kikötői, amelyek rendszeres kompjárat céljára szolgálnak;

2.

„külső határok”: a tagállamok szárazföldi határai, beleértve az álló- vagy folyóvizeken áthaladó határokat, tengeri határokat és repülőtereket, folyami, tengeri és tavi kikötőket, amennyiben ezek nem belső határok;

3.

„belső légi járat”: olyan, kizárólag a tagállamok területéről induló illetve oda érkező légi járat, amely harmadik ország területén nem szakítja meg az útját;

4.

„rendszeres kompjárat”: a tagállamok területén található, ugyanazon két vagy több kikötő közötti bármely kompjárat, amely nem köt ki a tagállamok területén kívül, és amely utasokat és járműveket szállít nyilvános menetrend szerint;

5.

„a szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyek”:

a)

a Szerződés 17. cikkének (1) bekezdése szerinti uniós polgárok, valamint harmadik országok azon állampolgárai, akik a szabad mozgás jogát gyakorló valamely uniós polgár családtagjai, és akikre az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (15) alkalmazandó;

b)

harmadik ország állampolgárai és családtagjaik állampolgárságuktól függetlenül, akik az egyrészről a Közösség és tagállamai, másrészről az említett országok közötti megállapodások értelmében az uniós polgárokéval megegyező jogokat élveznek a szabad mozgás tekintetében;

6.

„harmadik ország állampolgára”: bármely olyan személy, aki a Szerződés 17. cikkének (1) bekezdése szerinti nem uniós polgár, és akire e cikk 5. pontja nem vonatkozik;

7.

„beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló személyek”: harmadik ország olyan állampolgára, aki a Schengeni Egyezmény 96. cikkének megfelelően és az abban meghatározott célok érdekében a Schengeni Információs Rendszerben („SIS”) figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;

8.

„határátkelőhely”: az illetékes hatóságok által a külső határok átlépése céljára engedélyezett átkelőhely;

9.

„határellenőrzés”: a határon - e rendelet előírásainak megfelelően és annak alkalmazásában - végzett, a határforgalom-ellenőrzésből és határőrizetből álló tevékenység, kizárólag a határ átlépésére irányuló szándék vagy az átlépés esetén, minden más októl függetlenül;

10.

„határforgalom-ellenőrzés”: a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzés annak megállapítására, hogy a személyek, beleértve az azok birtokában lévő közlekedési eszközök és tárgyak beléptethetőek-e a tagállamok területére, illetve elhagyhatják-e azt;

11.

„határőrizet”: a határok őrizete a határátkelőhelyek között, valamint a határátkelőhelyeknek a hivatalos nyitvatartási időn túli őrizete, a határforgalom-ellenőrzés megkerülésének megakadályozása érdekében;

12.

„elkülönített helyen történő ellenőrzés”: a megkezdett ellenőrzés folytatása, amelyet a valamennyi ellenőrzött személy ellenőrzésének helyétől elkülönített helyen végezhetnek;

13.

„határőr”: olyan tisztviselő, akit a nemzeti joggal összhangban a határátkelőhelyen, az államhatáron vagy az államhatár közvetlen közelében teljesít szolgálatot, és aki e rendelettel és a nemzeti joggal összhangban határellenőrzési feladatokat végez;

14.

„fuvarozó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki hivatásszerűen foglalkozik személyszállítással;

15.

„tartózkodási engedély”:

a)

a tagállamok által a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben (16) megállapított egységes formátum szerint kiadott valamennyi tartózkodási engedély;

b)

a tagállamok által harmadik ország állampolgára számára kiadott minden olyan egyéb okmány, amely engedélyezi a területükön történő tartózkodást vagy az oda történő visszautazást, kivéve az a) pontban említett tartózkodási engedély iránti első kérelem vagy menedékjog iránti kérelem elbírálásának időtartamára kiadott engedélyeket;

16.

„körutazást végző hajó”: olyan hajó, amellyel egy előre rögzített útiterv szerinti utazást tesznek, amely terv a különböző kikötőkben turisztikai tevékenységeket is tartalmazhat, és amelynek során alapvetően nem kerül sor utasok fel- és leszállására;

17.

„sétahajózás”: sétahajó használata sportolási vagy turisztikai célból;

18.

„part menti halászat”: a halászat olyan fajtája, melynek során a hajók naponta, vagy 36 órán belül viszszatérnek a tagállamok területén lévő kikötőbe, anélkül, hogy egy harmadik ország területén lévő kikötőbe befutnának;

19.

„a közegészségügyi veszély”: bármely olyan betegség, amely az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Szabályzata szerint járvány lehetőségét rejti magában, valamint más fertőző betegségek vagy ragályos parazitás megbetegedések, ha a tagállamok állampolgáraira vonatkozó védelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

3. cikk

Alkalmazási kör

Ezt a rendeletet a tagállamok belső vagy külső határait átlépő minden személyre alkalmazni kell, az alábbiak sérelme nélkül:

a)

a szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyek jogai;

b)

a menekültek és a nemzetközi védelmet kérők jogai, különösen a visszaküldési tilalom tekintetében.

II. CÍM

KÜLSŐ HATÁROK

I. fejezet

A külső határok átlépése és a beutazási feltételek

4. cikk

A külső határok átlépése

(1)   A külső határokat csak a határátkelőhelyeknél és azok hivatalos nyitvatartási ideje alatt lehet átlépni. A nyitvatartási időt egyértelműen fel kell tüntetni azokon a határátkelőhelyeken, amelyek nem napi 24 órában tartanak nyitva.

A tagállamok a 34. cikknek megfelelően értesítést küldenek a Bizottságnak határátkelőhelyeik listájáról.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően, a külső határok határátkelőhelyeken és a hivatalos nyitvatartási időben történő átlépésére vonatkozó kötelezettséggel szemben kivételek engedélyezhetők:

a)

a sétahajózással és a part menti halászattal kapcsolatban;

b)

a partra szálló tengerészek esetében, akik a hajókikötőben vagy a környező településeken tartózkodnak;

c)

egyének vagy csoportok esetében, különleges igény alapján, feltéve, hogy rendelkeznek a nemzeti jogszabályokban előírt engedélyekkel, és ez nem ellentétes a tagállamok közrendjével vagy belső biztonságával kapcsolatos érdekekkel;

d)

egyének vagy csoportok esetében egy előre nem látható szükséghelyzet bekövetkezése esetén.

(3)   A (2) bekezdésben előírt kivételek vagy a védelemre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik sérelme nélkül a tagállamok a nemzeti joguknak megfelelően szankciókat vezetnek be a külső határoknak a megnyitott határátkelőhelyeken kívüli vagy azok hivatalos nyitvatartási idején kívüli jogellenes átlépésére. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

5. cikk

Beutazási feltételek harmadik országok állampolgárai számára

(1)   Hat hónapon belül három hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén a harmadik országok állampolgáraira a következő beutazási feltételek vonatkoznak:

a)

érvényes, a határ átlépésére jogosító úti okmánnyal vagy okmányokkal rendelkeznek;

b)

érvényes vízummal rendelkeznek, amennyiben az szükséges a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet (17) értelmében, kivéve, ha érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;

c)

igazolják a tervezett tartózkodás célját és körülményeit, és megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek mind a tervezett tartózkodás időtartamára, mind pedig a származási országba való visszatéréshez vagy egy olyan harmadik országba történő átutazáshoz, ahová őket biztosan beengedik, illetve képesek ezt a fedezetet jogszerűen biztosítani;

d)

nem állnak beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt a SIS-ben;

e)

nem jelentenek veszélyt a tagállamok közrendjére, belső biztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira, különösen nem állnak a tagállamok nemzeti adatbázisaiban szereplő ugyanezen okok miatt beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt.

(2)   Az I. melléklet tartalmazza azon igazoló okmányok nem teljes körű felsorolását, amelyeket a határőr az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából harmadik országbeli állampolgároktól kérhet.

(3)   A szükséges anyagi fedezetet a tartózkodás időtartamával és céljával összhangban, valamint az érintett tagállam vagy tagállamok szállás- és ellátási átlagköltségeinek a figyelembevételével kell megállapítani, kedvező árú szálláshelyet véve alapul, és azt a tartózkodás napjainak számával szorozva.

A tagállamok által meghatározott referenciaösszegekről a 34. cikknek megfelelően értesítést küldenek a Bizottságnak.

A szükséges anyagi fedezet megléte igazolható a harmadik országbeli állampolgár birtokában lévő készpénzzel, utazási csekkel és hitelkártyával. A szükséges anyagi fedezet megléte igazolható támogatói nyilatkozattal is, amennyiben a nemzeti jogszabályok rendelkeznek ilyen nyilatkozatról, valamint a nemzeti jogszabályok által meghatározott, a meghívótól származó kötelezettségvállalási nyilatkozattal is, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a meghívónál tartózkodik.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérően:

a)

az (1) bekezdésben foglalt feltételeket nem teljesítő, de a tagállamok egyike által kiadott tartózkodási engedéllyel vagy visszautazásra jogosító vízummal - vagy, amennyiben szükséges, mindkettővel - rendelkező harmadik országbeli állampolgárok átutazás céljából be kell, hogy léphessenek a többi tagállam területére annak érdekében, hogy eljussanak annak a tagállamnak a területére, amely a tartózkodási engedélyt vagy visszautazásra jogosító vízumot kiadta, kivéve, ha beutazás vagy átutazás megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alatt állnak azon tagállam nemzeti adatbázisában, amelynek külső határát át kívánják lépni;

b)

az (1) bekezdésben foglalt feltételeket - annak b) pontja kivételével - teljesítő és a határátkelőhelyen megjelenő harmadik országbeli állampolgárok beutazása engedélyezhető a tagállamok területeire, amennyiben a határon a vízumok, köztük az átutazó tengerészek számára kibocsátandó vízumok határon történő kiadásáról szóló, 2003. február 27-i 415/2003/EK tanácsi rendeletnek (18) megfelelően vízumot adnak ki számukra.

A határon kiadott vízumokról nyilvántartást kell vezetni.

Ha a vízum nem helyezhető el az okmányban, azt kivételesen az okmányba beillesztett külön lapra helyezik el. Ilyen esetben az érintett tagállam részéről el nem ismert úti okmány birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról szóló, 2002. február 18-i 333/2002/EK tanácsi rendeletben (19) megállapított, a vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumát kell használni.

c)

valamely tagállam - humanitárius okból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségek következtében - engedélyezheti az (1) bekezdésben említett egy vagy több feltételt nem teljesítő, harmadik országbeli állampolgárok belépését saját területére. Ha a harmadik országbeli állampolgár az (1) bekezdés d) pontjában említett figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, a belépését engedélyező tagállamnak erről a többi tagállamot értesítenie kell.

II. fejezet

Külső határokon történő ellenőrzés és a beléptetés megtagadása

6. cikk

A határforgalom-ellenőrzések lefolytatása

(1)   A határőrök a feladataik ellátása során kötelesek az emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartani.

A feladataik ellátása során hozott valamennyi intézkedésnek az ilyen intézkedésekkel elérni kívánt céllal arányosnak kell lennie.

(2)   A határforgalom-ellenőrzések lefolytatása során a határőrök részéről tilos a személyek nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy világnézet, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetése.

7. cikk

A személyek ellenőrzése a határátkelőhelyeken

(1)   A külső határok átlépését a határőrök ellenőrzik. Az ellenőrzéseket e fejezetnek megfelelően hajtják végre.

Az ellenőrzések a határt átlépő személy birtokában lévő szállítóeszközökre és tárgyakra is kiterjedhetnek. Valamennyi végrehajtott átvizsgálásra az érintett tagállam nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.

(2)   Minden személyt minimum-ellenőrzésnek kell alávetni annak érdekében, hogy a be- vagy felmutatott úti okmányok alapján személyazonosságát megállapítsák. A minimum-ellenőrzés a jogszerű birtokost határátlépésre jogosító okmányok gyors és egyszerű ellenőrzéséből áll - amennyiben célszerű, technikai eszközök segítségével és a megfelelő adatbázisban található, kizárólag a lopott, a jogellenesen használt, az elveszett vagy az érvénytelenített okmányokkal kapcsolatos információ felhasználásával - annak megállapítására, hogy azok érvényesek-e, illetve találhatóak-e rajtuk hamisításra utaló jelek.

A szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyek esetében az első albekezdésben említett minimum-ellenőrzés az alkalmazandó eljárás.

A szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyek minimum-ellenőrzése során azonban, szúrópróbaszerűen a határőrök lekérdezhetnek adatokat nemzeti és európai adatbázisokból annak érdekében, hogy egy adott személy nem jelent-e valós, közvetlen és kellően komoly veszélyt a tagállamok belső biztonságára, közrendjére vagy nemzetközi kapcsolataira, illetve veszélyt a közegészségügyre.

A 2004/38/EK irányelvben megállapítottaknak megfelelően, az ilyen lekérdezés eredménye nem veszélyeztetheti a szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyeknek az érintett tagállam területére történő beutazási jogát.

(3)   Harmadik országok állampolgárait be- és kiutazáskor alapos ellenőrzésnek kell alávetni.

a)

a beutazáskor végrehajtandó alapos ellenőrzések magukba foglalják az 5. cikk (1) bekezdésében megállapított, a beutazási feltételeknek, valamint adott esetben a tartózkodást és jövedelemszerző tevékenység folytatását engedélyező okmányoknak az ellenőrzését. Ez részletes vizsgálatot tartalmaz, amely kiterjed az alábbiakra:

i.

annak vizsgálata, hogy a harmadik ország állampolgára rendelkezik-e a határátlépéshez szükséges érvényes, még le nem járt okmánnyal és adott esetben a szükséges vízummal vagy tartózkodási engedéllyel;

ii.

az úti okmány alapos átvizsgálása abból a szempontból, hogy találhatóak-e benne hamisításra utaló jelek;

iii.

az érintett harmadik országbeli állampolgár úti okmányában szereplő beléptető és kiléptető bélyegzőlenyomatok megvizsgálása annak ellenőrzésére - a beléptetés és kiléptetés dátumának összevetésével -, hogy az érintett személy nem lépte-e túl a tagállamok területén engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát;

iv.

a harmadik országbeli állampolgár indulási és célországának, valamint a tervezett tartózkodás céljának vizsgálata, és szükség esetén a megfelelő igazoló okmányok ellenőrzése;

v.

annak vizsgálata, hogy a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik-e a tervezett tartózkodás időtartamának és céljának megfelelő, valamint a származási országba való visszatéréshez vagy egy olyan harmadik országba történő átutazáshoz, ahová őt biztosan beengedik, illetve képes ezt a fedezetet jogszerűen biztosítani;

vi.

annak vizsgálata, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár, a járműve és a birtokában lévő tárgyak nem jelentenek-e veszélyt valamely tagállam közrendjére, belső biztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira. A vizsgálat a SIS-ben és a nemzeti adatállományokban tárolt, személyekre, és - amennyiben szükséges - tárgyakra vonatkozó adatoknak és figyelmeztető jelzéseknek, valamint a figyelmeztető jelzés esetén végrehajtandó intézkedésnek a közvetlen lekérdezését foglalja magában;

b)

a kiutazáskor végrehajtandó alapos ellenőrzések a következőket foglalják magukban:

i.

annak vizsgálata, hogy a harmadik ország állampolgára rendelkezik-e a határátlépéshez szükséges érvényes okmánnyal;

ii.

az úti okmány vizsgálata abból a szempontból, hogy találhatóak-e rajta hamisításra utaló jelek;

iii.

lehetőség szerint annak vizsgálata, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgár nem minősül-e valamely tagállam közrendjét, belső biztonságát, közegészségügyét vagy nemzetközi kapcsolatait veszélyeztető személynek.

c)

A b) pontban említett kiutazáskor végrehajtandó alapos ellenőrzések a következőket is magukban foglalhatják:

i.

annak vizsgálata, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes vízummal, amennyiben az szükséges az 539/2001/EK rendelet értelmében, kivéve, ha érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik;

ii.

annak vizsgálata, hogy az érintett személy nem lépte-e túl a tagállamok területén engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát;

iii.

a SIS-ben és a nemzeti adatállományokban tárolt, a személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések lekérdezése.

(4)   Amennyiben a körülmények lehetővé teszik és a harmadik országbeli állampolgár ezt kéri, az ilyen alapos ellenőrzést a forgalomtól elkülönített helyen kell végezni.

(5)   Az alapos, elkülönített helyen történő ellenőrzésnek alávetett harmadik országbeli állampolgárokat tájékoztatni kell az ilyen ellenőrzés céljáról és eljárásáról.

Ezek az információk az Unió minden hivatalos nyelvén, és az érintett tagállammal szomszédos ország vagy országok nyelvén (nyelvein) rendelkezésre állnak, és tájékoztatnak arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár kérheti az elkülönített helyen alapos ellenőrzést végző határőr nevének és szolgálati azonosítási számának, továbbá a határátkelőhely nevének és a határátlépés időpontjának megadását.

(6)   A szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyeket a 2004/38/EK irányelvnek megfelelően ellenőrzik.

(7)   A nyilvántartásba vételre kerülő információra irányadó részletes szabályokat a II. melléklet állapítja meg.

8. cikk

A határforgalom-ellenőrzés könnyítése

(1)   A külső határokon végzett ellenőrzések rendkívüli és előre nem látott körülmények esetén könnyíthetők. Ilyen rendkívüli és előre nem látott körülményeknek kell tekinteni az olyan előre nem látható eseményeket, amelyek a forgalom olyan mértékű megnövekedéséhez vezetnek, hogy annak következtében a határátkelőhelyeken a várakozási idő túl hosszúvá válik, és már valamennyi személyzeti, létesítménybeli és szervezeti erőforrást kimerítettek.

(2)   Amennyiben a határforgalom-ellenőrzéseknek az (1) bekezdés szerinti könnyítésére kerül sor, a belépő forgalom ellenőrzésének alapvetően elsőbbsége van a kilépő forgalom ellenőrzésével szemben.

Az ellenőrzések könnyítésére irányuló döntést a határátkelőhely szolgálatban lévő határőr vezetője hozza meg.

Az ellenőrzések könnyítését csak ideiglenes jelleggel lehet elrendelni, az elrendelést megalapozó körülményekhez kell igazítani, és fokozatosan kell bevezetni.

(3)   A harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait a határforgalom-ellenőrzések könnyítése esetén is mind belépéskor, mind kilépéskor - a 10. cikknek megfelelően - bélyegezni kell.

(4)   Valamennyi tagállam évente egy alkalommal jelentést nyújt be e cikk alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak.

9. cikk

Külön sávok és a jelzőtáblákon szereplő információk

(1)   A tagállamok külön sávokat biztosítanak, különösen a légi határátkelőhelyeken annak érdekében, hogy a személyek ellenőrzését a 7. cikknek megfelelően lehessen elvégezni. Az ilyen sávokat a III. mellékletben megállapított jelölésekkel ellátott jelzőtáblák segítségével kell megkülönböztetni.

A tagállamok külön sávokat biztosíthatnak tengeri és szárazföldi határátkelőhelyeiken, valamint a 20. cikket nem alkalmazó tagállamok közötti közös határaikon. Amennyiben a tagállamok külön sávokat biztosítanak e határokon, a III. mellékletben megállapított jelölésekkel ellátott jelzőtáblákat használják.

A tagállamok a határt átlépő személyek forgalmának optimális lebonyolítása érdekében gondoskodnak arról, hogy a sávok jelzéssel való ellátása egyértelmű legyen, azokban az esetekben is, amelyekben a különböző sávokra vonatkozó szabályok alkalmazását a (4) bekezdés alapján felfüggesztik.

(2)

a)

A szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyek jogosultak a III. melléklet A. részében található jelzőtáblával ellátott sáv használatára. Használhatják továbbá a III. melléklet B. részében található jelzőtáblával ellátott sávokat is.

b)

Minden más személy a III. melléklet B. részében található jelzőtáblával ellátott sávot használja.

Az a) és b) pontban említett jelzőtáblákon szereplő jelzéseket azon a nyelven vagy nyelveken lehet feltüntetni, amelyet vagy amelyeket az egyes tagállamok megfelelőnek tartanak.

(3)   A tengeri és szárazföldi határátkelőhelyeken a tagállamok a forgalmat különböző - személy- és tehergépjárművek és autóbuszok szerinti - sávokba terelhetik a III. melléklet C. részében szereplő jelzőtáblák használatával.

A tagállamok szükség szerint, a helyi körülményekre figyelemmel megváltoztathatják a jelzőtáblákon feltüntetett jelzéseket.

(4)   Valamely határátkelőhelyeken a forgalom átmeneti egyenetlen eloszlása esetén az illetékes hatóságok a forgalom egyenetlenségének megszüntetéséhez szükséges időre felfüggeszthetik a különböző sávok alkalmazására vonatkozó szabályokat.

(5)   A már meglévő jelzőtáblákat 2009. május 31-ig kell az (1), (2) és (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően átalakítani. Amennyiben a tagállamok az említett időpont előtt cserélik le a jelenlegi jelzőtáblákat vagy újakat állítanak fel, figyelembe kell venniük az említett bekezdésekben előírt jelzéseket.

10. cikk

Harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak bélyegzése

(1)   A harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait mind a belépéskor, mind pedig a kilépéskor rendszeresen bélyegezni kell. Belépéskor, illetve kilépéskor különösen a következő okmányokat kell bélyegzőlenyomattal ellátni:

a)

érvényes vízumot tartalmazó okmányok, amelyek a harmadik országbeli állampolgárokat határátlépésre jogosítják fel;

b)

harmadik ország olyan állampolgárainak határátlépésre jogosító okmányai, akik valamely tagállam határán kiadott vízummal rendelkeznek;

c)

harmadik ország azon állampolgárainak a határátlépésre jogosító okmányai, akikre nem vonatkozik vízumkötelezettség.

(2)   Harmadik országok azon állampolgárainak esetében, akik az Unió egy olyan állampolgárának családtagjai, akire a 2004/38/EK irányelv alkalmazandó, de akik nem rendelkeznek az említett irányelv 10. cikke által előírt tartózkodási kártyával, az úti okmányokat belépéskor vagy kilépéskor bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

Harmadik országok azon állampolgárainak esetében, akik olyan harmadik országbeli állampolgárok családtagjai, akik rendelkeznek a szabad mozgás közösségi jogával, de ők maguk nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv 10. cikke által előírt tartózkodási kártyával, az úti okmányokat belépéskor vagy kilépéskor bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

(3)   Belépéskor vagy kilépéskor nem kell bélyegzőlenyomattal ellátni a következő okmányokat:

a)

államfők, valamint magas rangú személyek úti okmányai, akiknek az érkezését hivatalosan, diplomáciai úton előre bejelentették;

b)

légijármű-vezetői szakszolgálati engedélyek és a légiutas-kísérői szakszolgálati engedélyek;

c)

a valamely tagállamban a hajójukkal felkeresett kikötő területén tartózkodó tengerészek úti okmányai, kizárólag, amíg hajójuk a kikötőben tartózkodik;

d)

a körutazást végző hajó azon személyzetének és utasainak úti okmányai, akikre nem vonatkozik a VI. melléklet 3.2.3. pontja szerinti határforgalom-ellenőrzés.

e)

Andorra, Monaco és San Marino állampolgárainak határátlépésre jogosító okmányai.

Harmadik ország állampolgárának kérésére kivételesen el lehet tekinteni a be- vagy kiléptető bélyegző alkalmazásától, ha a bélyegzőlenyomat az érintettnek súlyos hátrányt okozna. Ebben az esetben a be- és kiutazást külön lapon, a személy nevének és útlevele számának megjelölésével kell rögzíteni. Ezt a lapot a harmadik országbeli állampolgár megkapja.

(4)   A bélyegzőlenyomatok elhelyezésére vonatkozó gyakorlati szabályokat a IV. melléklet tartalmazza.

(5)   A harmadik országbeli állampolgárokat lehetőség szerint tájékoztatják arról, hogy a határőrök kötelesek úti okmányaikat mind belépéskor, mind kilépéskor bélyegezni, akkor is, ha az ellenőrzéseket - a 8. cikknek megfelelően - könnyítették.

(6)   A Bizottság 2008 végéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az úti okmányok bélyegzéséről szóló rendelkezések működéséről.

11. cikk

A tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeknek való megfelelés vélelme

(1)   Amennyiben a harmadik országbeli állampolgárok úti okmányaiban nem szerepel a beléptető bélyegző lenyomata, az illetékes nemzeti hatóságok vélelmezhetik, hogy az úti okmány birtokosa nem, vagy már nem felel meg az adott tagállamban való tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeknek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vélelem megdönthető, amennyiben a harmadik országbeli állampolgár ezt hitelt érdemlő módon - például utazási jegy vagy a tagállamok területén kívül való tartózkodásának bizonyítására alkalmas eszköz útján - úgy bizonyítja, hogy a rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételek betartása megállapítható.

Ilyen esetben:

a)

amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a schengeni vívmányokat teljes egészében alkalmazó tagállamok valamelyikének területén tartózkodik, az illetékes hatóságok a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban úti okmányában bejegyzik, hogy mely időpontban és hol lépte át e tagállamok valamelyikének külső határát;

b)

amennyiben a harmadik országbeli állampolgár olyan tagállam területén tartózkodik, amelyre vonatkozóan nem került sor a 2003-as csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdésében említett határozat meghozatalára, az illetékes hatóságok a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban úti okmányában bejegyzik, hogy mely időpontban és hol lépte át e tagállam külső határát.

Az a) és b) pontban említett bejegyzéseken túl az érintett harmadik országbeli állampolgár részére a VIII. mellékletben foglalt formanyomtatvány állítható ki.

A tagállamok az e cikkben említett bejegyzésekre vonatkozó nemzeti gyakorlataikat illetően tájékoztatják egymást, a Bizottságot és a Tanács Főtitkárságát.

(3)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett vélelem megdöntése sikertelen, a harmadik országbeli állampolgárt az illetékes hatóságok kiutasíthatják az érintett tagállam területéről.

12. cikk

Határőrizet

(1)   A határőrizet fő célja a jogellenes határátlépések megakadályozása, a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem, valamint a határt illegálisan átlépő személyek elleni intézkedések meghozatala.

(2)   A határőrök a határőrizet ellátására álló vagy mozgó egységeket alkalmaznak.

Ezt az őrizetet oly módon kell végrehajtani, hogy az megakadályozza a személyeket a határátkelőhelyeken történő ellenőrzés megkerülésében és visszatartsa őket ettől.

(3)   A határátkelőhelyek közötti őrizetet a fennálló vagy várható kockázatoknak és veszélyeknek megfelelő létszámban és módszerekkel szolgálatot teljesítő határőrök végzik. Az őrizet végrehajtásának időszakát gyakran és váratlanul kell változtatni, hogy jogellenes határátlépés esetén állandó jelleggel fennálljon a tetten érés kockázata.

(4)   Az őrizetet álló és mozgó egységek hajtják végre, akik feladataikat járőrözéssel, illetve az ismert vagy valószínűsített kockázatot jelentő helyen elhelyezkedve látják el azzal a céllal, hogy a határt jogellenesen átlépőket elfogják. A határőrizet technikai, azon belül elektronikai eszközök alkalmazásával is végrehajtható.

(5)   A határőrizetre irányadó további szabályokat a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet elfogadni.

13. cikk

A beléptetés megtagadása

(1)   Meg kell tagadni annak a harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területére történő beléptetését, aki nem teljesíti az 5. cikk (1) bekezdésében megállapított valamennyi feltételt, és nem tartozik az 5. cikk (4) bekezdésében említett személyek közé. Ez nem érinti a menedékjogra és a nemzetközi védelemre, illetve a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó különös rendelkezések alkalmazását.

(2)   A beléptetés megtagadására csak megindokolt döntés alapján kerülhet sor, a megtagadás indokainak pontos megjelölésével. A döntést a nemzeti jog által felhatalmazott hatóság hozza meg. A döntés azonnal végrehajtható.

A beléptetés megtagadásáról szóló, pontosan megindokolt, megalapozott döntését az V. melléklet B. részében megállapított formanyomtatványon kell közölni, amelyet a nemzeti jog által a beléptetés megtagadására felhatalmazott nemzeti hatóság tölt ki. A kitöltött formanyomtatványt át kell adni az érintett harmadik országbeli állampolgárnak, aki e formanyomtatványon igazolja a beléptetés megtagadására vonatkozó döntés kézhezvételét.

(3)   Azon személyek, akiknek a beléptetését megtagadták, jogorvoslattal élhetnek. A jogorvoslati eljárást a nemzeti jognak megfelelően kell lefolytatni. A harmadik országbeli állampolgár részére írásban rendelkezésére kell bocsátani azon kapcsolattartó helyek listáját, ahol információval tudnak szolgálni a nemzeti joggal összhangban a nevében eljárni jogosult képviselőkről.

A jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs halasztó hatálya a beléptetés megtagadására vonatkozó döntés végrehajtására.

Amennyiben a jogorvoslati eljárás eredménye szerint a beléptetés megtagadására vonatkozó döntés megalapozatlan volt, a nemzeti jognak megfelelően nyújtott bármely kártérítés sérelme nélkül, az érintett harmadik országbeli állampolgár jogosult a beléptetést megtagadó tagállam által érvénytelenített beléptető bélyegzőlenyomat, valamint egyéb érvénytelenítések pótlására és a megtett bejegyzések törlésére.

(4)   A határőröknek biztosítaniuk kell, hogy az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a beléptetését megtagadták, nem lép be az érintett tagállam területére.

(5)   A tagállamok statisztikát készítenek azon személyek számáról, akiknek a beléptetését megtagadták, a megtagadás okairól, az érintett személyek állampolgárságáról és a határ típusáról (szárazföldi, légi vagy tengeri), amelynél a beléptetést megtagadták. A tagállamok e statisztikákat évente egy alkalommal továbbítják a Bizottságnak. A Bizottság a tagállamok által benyújtott statisztikákat összesített formában kétévente közzéteszi.

(6)   A beléptetés megtagadására irányadó részletes szabályokat az V. melléklet A. része tartalmazza.

III. fejezet

A határellenőrzéshez alkalmazott személyi állomány és eszközök, valamint a tagállamok közötti együttműködés

14. cikk

A határellenőrzéshez alkalmazott személyi állomány és eszközök

A tagállamok megfelelő létszámú személyi állományt és elegendő számú eszközt alkalmaznak, hogy a külső határokon történő ellenőrzéseket - a 6-13. cikknek megfelelően - oly módon hajtsák végre, amely hatékony, egységes és magas szintű ellenőrzést biztosít.

15. cikk

A határellenőrzések végrehajtása

(1)   Az e rendelet 6-13. cikkében meghatározott határellenőrzést a határőrök e rendelet rendelkezéseivel és a nemzeti joggal összhangban végzik el.

E határellenőrzés elvégzése nem érinti a nemzeti jog által a határőrök számára biztosított és e rendelet hatályán kívül eső, büntetőeljárás megindítására vonatkozó jogkört.

A tagállamok biztosítják, hogy a határőrök szakképzett és megfelelően kiképzett szakemberek. A tagállamok a határőröket - különösen a feladataik elvégzéséhez szükséges - nyelvek tanulására ösztönzik.

(2)   A tagállamok a 34. cikknek megfelelően megküldik a Bizottságnak a nemzeti joguk alapján a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok jegyzékét.

(3)   Az eredményes határellenőrzés érdekében a tagállamok szoros, állandó együttműködést biztosítanak a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok között.

16. cikk

A tagállamok közötti együttműködés

(1)   A tagállamok segítséget nyújtanak egymásnak, és állandó, szoros együttműködést tartanak fenn a határellenőrzés eredményes végrehajtása céljából, e rendelet 6-15. cikkével összhangban. A tagállamok minden ehhez szükséges információcserét elvégeznek.

(2)   A tagállamok közötti, a külső határok ellenőrzésével kapcsolatos operatív együttműködést a 2007/2004/EK rendelettel létrehozott, A Tagállamok Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) koordinálja.

(3)   Az ügynökség hatáskörének sérelme nélkül a tagállamok operatív szinten továbbra is együttműködhetnek a külső határokon a többi tagállammal és/vagy harmadik országokkal, beleértve az összekötő tisztviselők cseréjét, amennyiben ez az együttműködés kiegészíti az ügynökség munkáját.

A tagállamok tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti az ügynökség működését vagy céljainak megvalósítását.

A tagállamok tájékoztatják az ügynökséget az első albekezdésben említett operatív együttműködésről.

(4)   A tagállamok biztosítják a határellenőrzés előírásaira és az alapvető jogokra vonatkozó képzést. Ebben a tekintetben figyelembe kell venni az ügynökség által létrehozott és továbbfejlesztett közös képzési követelményeket.

17. cikk

Közös ellenőrzések

(1)   Azok a tagállamok, amelyek a 20. cikket a közös szárazföldi határaikra nem alkalmazzák, a közös határaikon olyan közös ellenőrzést végezhetnek az említett cikk alkalmazása kezdetének napjáig, amely esetében egy személy csak egy alkalommal állítható meg határforgalom-ellenőrzés céljából, a tagállamok 6-13. cikkből származó egyéni kötelezettségének sérelme nélkül.

E célból a tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően kötött bármely megállapodásról.

IV. fejezet

A határforgalom-ellenőrzésekre vonatkozó különleges szabályok

18. cikk

A különböző határátkelőhely-típusokra és a külső határok átlépéséhez használt különböző közlekedési eszközökre vonatkozó különleges szabályok

A VI. mellékletben megállapított különleges szabályok a különböző határátkelőhely-típusokon végrehajtott ellenőrzésekre és a határátkelőhelyek átlépéséhez használt különböző közlekedési eszközökre vonatkozó ellenőrzésekre alkalmazandóak.

Ezek a különleges szabályok az 5. és a 7-13. cikktől eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak.

19. cikk

A személyek egyes kategóriáinak ellenőrzésére vonatkozó különleges szabályok

(1)   A VII. mellékletben megállapított különleges szabályok a személyek következő kategóriáira vonatkozó ellenőrzésekre alkalmazandóak:

a)

államfők és küldöttségük tagjai;

b)

pilóták és légiszemélyzet;

c)

tengerészek;

d)

diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevéllel rendelkezők és nemzetközi szervezetek tagjai;

e)

határ menti ingázók;

f)

kiskorúak.

Ezek a különleges szabályok az 5. és a 7-13. cikktől eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak.

(2)   A tagállamok - a 34. cikkel összhangban - megküldik a Bizottságnak a diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára a tagállamok külügyminisztériumai által kiállított igazolványok mintáit.

III. CÍM

BELSŐ HATÁROK

I. fejezet

A határellenőrzés megszüntetése a belső határokon

20. cikk

A belső határok átlépése

A belső határokat bármely ponton át lehet lépni anélkül, hogy személyellenőrzésre kerülne sor, függetlenül az adott személy állampolgárságától.

21. cikk

Ellenőrzések a tagállamok területén

A határellenőrzés megszüntetése a belső határokon nem érinti a következőket:

a)

az egyes tagállamok illetékes hatóságai által a nemzeti jog alapján gyakorolt rendőrségi hatáskör, amenynyiben az ilyen hatáskör gyakorlása nem a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmú; ez a határ menti területeken is érvényes. Az első mondat alkalmazásában a rendőrségi hatáskör gyakorlása különösen akkor nem minősül a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmúnak, ha a rendőri intézkedések:

i.

célja nem a határellenőrzés;

ii.

a közrendet érintő esetleges veszélyekkel kapcsolatos általános rendőrségi információn és tapasztalaton alapulnak, és különösen a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányulnak;

iii.

előkészítésének és végrehajtásának módja egyértelműen eltér a külső határokon történő rendszeres személyellenőrzésekétől;

iv.

végrehajtására szúrópróbaszerűen kerül sor;

b)

az egyes tagállamok jogszabályai alapján az illetékes hatóságok által, a kikötői vagy repülőtéri hatóságok, illetve fuvarozók által a kikötőkben és a repülőtereken elvégzett biztonsági személyellenőrzések, feltéve, hogy az említett ellenőrzések az érintett tagállam területén belül utazó személyekre is vonatkoznak;

c)

a tagállamok számára biztosított az a lehetőség, hogy jogszabályban írják elő az iratok és okmányok birtoklására vagy magánál tartására vonatkozó kötelezettséget;

d)

a Schengeni Egyezmény 22. cikkének rendelkezései szerint harmadik országbeli állampolgárok azon kötelezettsége, hogy bejelentkezzenek, amikor egy adott tagállam területére lépnek.

22. cikk

A forgalom akadályainak megszüntetése a belső határok közúti határátkelőhelyein

A tagállamok megszüntetik a belső határokon a közúti határátkelőhelyeken zajló folyamatos forgalom valamennyi akadályát, különösen a nem kizárólag a közúti közlekedésbiztonság miatt elrendelt sebességkorlátozásokat.

Ugyanakkor a tagállamoknak készen kell állniuk az ellenőrzéshez szükséges feltételek biztosítására a határellenőrzés visszaállítása esetére.

II. fejezet

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon

23. cikk

A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a belső határokon

(1)   A tagállamok a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető komoly veszély esetén legfeljebb 30 napos időtartamra - illetve a komoly veszély várható időtartamára, ha az meghaladja a 30 napos időszakot - visszaállíthatják az ellenőrzést a belső határaikon a 24. cikkben vagy - vészhelyzetben - a 25. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően. A belső határokon történő határellenőrzés ideiglenes visszaállításának alkalmazási köre és időtartama nem lépheti túl a komoly veszély elhárításához feltétlenül szükséges mértéket.

(2)   Amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszély az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon túl is fennáll, az adott tagállam az (1) bekezdésben említettekkel megegyező okok alapján, valamint bármilyen új elem figyelembevételével legfeljebb 30 napos, megújítható időtartamra meghoszszabbíthatja a határellenőrzést a 26. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően.

24. cikk

Az előrelátható események esetén követendő eljárás

(1)   Amennyiben egy tagállam a 23. cikk (1) bekezdése szerint a belső határokon történő határellenőrzés visszaállítását tervezi, erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot a Tanács keretében és a Bizottságot, és - amint rendelkezésre állnak - a következő információkat bocsátja rendelkezésre:

a)

a határellenőrzés tervezett visszaállításának okai, részletesen kifejtve azokat az eseményeket, amelyek komoly veszélyt jelentenek a közrendre vagy a belső biztonságra;

b)

a határellenőrzés tervezett visszaállításának alkalmazási köre, meghatározva a határellenőrzés tervezett visszaállításának helyét;

c)

a megnyitott átkelőhelyek neve;

d)

a határellenőrzés tervezett visszaállításának időpontja és időtartama;

e)

adott esetben a többi tagállam által meghozandó intézkedések.

(2)   Az érintett tagállam értesítését követően, valamint a (3) bekezdésben előírt konzultációra tekintettel a Bizottság - a Szerződés 64. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül - véleményt nyilváníthat.

(3)   Az (1) bekezdésben említett információkról, valamint a Bizottság által a (2) bekezdéssel összhangban nyilvánított véleményről a határellenőrzés visszaállítását tervező tagállam a többi tagállammal és a Bizottsággal konzultációt folytat, amelynek célja, hogy - amennyiben szükséges - megszervezzék a tagállamok közötti kölcsönös együttműködést, valamint hogy megvizsgálják, hogy az intézkedések arányban állnak-e a belső határokon történő ellenőrzés visszaállítására okot adó eseménnyel, és felmérjék a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető veszélyeket.

(4)   A (3) bekezdésben említett konzultációra legalább tizenöt nappal a határellenőrzés visszaállításának tervezett időpontja előtt kerül sor.

25. cikk

Azonnali intézkedést igénylő esetekben követendő eljárás

(1)   Amennyiben egy tagállam közrendje vagy belső biztonsága szempontjából azonnali intézkedésre van szükség, az érintett tagállam kivételesen és haladéktalanul visszaállíthatja a határellenőrzést a belső határokon.

(2)   A határellenőrzést belső határain az (1) bekezdés értelmében visszaállító tagállam erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot, és rendelkezésre bocsátja a 24. cikk (1) bekezdésében említett információkat, valamint megadja ezen eljárás alkalmazásának indokait.

26. cikk

A belső határokon a határellenőrzés meghosszabbítása esetén követendő eljárás

(1)   A tagállamok a belső határaikon történő határellenőrzést kizárólag a 23. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint hosszabbíthatják meg, azt követően, hogy értesítették a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2)   A határellenőrzés meghosszabbítását tervező tagállam a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja a belső határaikon történő határellenőrzés meghosszabbításának okával kapcsolatos valamennyi fontos információt. A 24. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazni kell.

27. cikk

Az Európai Parlament tájékoztatása

Az érintett tagállam vagy adott esetben a Tanács a lehető leghamarabb tájékoztatja az Európai Parlamentet a 24., 25. és 26. cikk szerint hozott intézkedésekről. Amennyiben egy tagállam a 26. cikk értelmében egymást követően harmadszor rendel el meghosszabbítást, az érintett tagállam - kérelemre - jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a belső határokon történő határellenőrzés szükségességéről.

28. cikk

A belső határokon történő határellenőrzés visszaállítása esetén alkalmazandó rendelkezések

Amennyiben a belső határokon a határellenőrzés visszaállítására kerül sor, a II. cím vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

29. cikk

Jelentés a belső határokon történő határellenőrzés visszaállításáról

Az a tagállam, amely a 20. cikk szerint visszaállította a határellenőrzést a belső határokon, megerősíti, hogy mely napon szünteti meg az ellenőrzéseket, valamint ugyanakkor vagy röviddel azt követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a belső határokon történő határellenőrzés viszszaállításáról, különösen hangsúlyozva az ellenőrzések végrehajtását és a határellenőrzés visszaállításának hatékonyságát.

30. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása

A belső határokon történő határellenőrzés visszaállítására vonatkozó döntést átlátható módon kell meghozni és erről a nyilvánosságot teljes mértékben tájékoztatni kell, kivéve, ha nyomós biztonsági indokok támasztják alá az ezzel ellentétes cselekvést.

31. cikk

Titoktartási szabályok

Az érintett tagállam kérésére a többi tagállam, az Európai Parlament és a Bizottság tiszteletben tartja a határellenőrzés visszaállításával és meghosszabbításával kapcsolatban szolgáltatott információ, valamint a 29. cikk szerint elkészített jelentés bizalmas jellegét.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

A mellékletek módosításai

A III., IV. és VIII. melléklet a 33. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosítható.

33. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottság munkáját egy bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel annak 8. cikke rendelkezéseire, és feltéve, hogy az ezzel az eljárással összhangban elfogadott végrehajtási intézkedések nem módosítják e rendelet alapvető rendelkezéseit.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

(4)   A már elfogadott végrehajtási intézkedések sérelme nélkül, az e rendeletben megállapított technikai szabályok és határozatok a (2) bekezdésben említett eljárással összhangban történő elfogadására vonatkozó rendelkezéseknek az alkalmazását az e rendelet hatálybalépésének időpontját követő négy évre fel kell függeszteni. Az Európai Parlament és a Tanács - a Bizottság javaslatára - a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban megújíthatja az érintett rendelkezéseket, és ebből a célból a négyéves időszak lejárta előtt felülvizsgálhatja azokat.

34. cikk

Értesítések

(1)   A tagállamok értesítik a Bizottságot:

a)

a tartózkodási engedélyek listájáról,

b)

a határátkelőhelyeik listájáról;

c)

a nemzeti hatóságok által évente meghatározott, a külső határok átlépéséhez szükséges referenciaöszszegekről;

d)

a határellenőrzésért felelős nemzeti szolgálatok listájáról;

e)

külügyminisztériumok által kiállított igazolványok mintáiról.

(2)   A Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően megküldött információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában történő közzététel révén vagy bármely más megfelelő módon hozzáférhetővé teszi a tagállamok és a nyilvánosság számára.

35. cikk

Kishatárforgalom

Ez a rendelet nem érinti a kishatárforgalomra vonatkozó közösségi szabályokat és a kishatárforgalomra vonatkozó, hatályos kétoldalú megállapodásokat.

36. cikk

Ceuta és Melilla

E rendelet rendelkezései nem érintik a Ceuta és Melilla városára vonatkozó különleges szabályokat, a Spanyol Királyságnak az 1985. június 14-én, Schengenben kötött megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményhez történő csatlakozási megállapodásának záróokmányában foglalt, a Spanyol Királyságnak a Ceuta és Melilla városáról szóló nyilatkozatában (20) meghatározottak szerint.

37. cikk

A tagállamok által közölt információk

A tagállamok ... (*1)-ig értesítik a Bizottságot a 21. cikk c) és d) pontjával kapcsolatos nemzeti rendelkezésekről, a 4. cikk (3) bekezdésében említett szankciókról és a 17. cikk (1) bekezdésével összhangban megkötött kétoldalú megállapodásokról. E rendelkezések későbbi módosításait öt munkanapon belül kell bejelenteni.

A tagállamok által közölt információkat az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában teszik közzé.

38. cikk

A III. cím alkalmazásáról szóló jelentés

A Bizottság ... (*2)-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a III. cím alkalmazásáról.

A Bizottság külön figyelmet fordít a belső határokon történő határellenőrzés visszaállításából származó nehézségekre. Amennyiben szükséges, az ilyen nehézségek megoldására irányuló javaslatokat nyújt be.

39. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az 1985. június 14-én Schengenben kötött megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 2-8. cikke ... (*3)-tól/-től hatályát veszti.

(2)   Az (1) bekezdésben említett időponttól kezdve ugyancsak hatályukat vesztik a következők:

a)

a Közös Kézikönyv a mellékletekkel együtt;

b)

a Schengeni Végrehajtó Bizottság 1994. április 26-i (SCH/Com-ex (94)1, 2. jav.), 1994. december 22-i (SCH/Com-ex (94)17, 4. jav.) és 1995. december 20-i (SCH/Com-ex (95) 20, 2. jav.) határozata;

c)

a Közös Konzuli Utasítás VII.. melléklete;

d)

a határellenőrzés és a határőrizet végrehajtására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról szóló, 2001. április 24-i 790/2001/EK tanácsi rendelet (21);

e)

a külső határátkelőhelyeken elhelyezett táblákon feltüntetendő jelzések minimumának megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/581/EK tanácsi határozat (22);

f)

a Tanács 2004/574/EK határozata a Közös Kézikönyv módosításáról (23);

g)

a tagállamok illetékes hatóságaira vonatkozó, a tagállamok külső határainak harmadik országbeli állampolgárok által történő átlépésekor az úti okmányok rendszeres bélyegzésének követelményéről, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Schengeni Egyezmény és a Közös Kézikönyv rendelkezéseinek e célból történő módosításáról szóló, 2004. december 13-i 2133/2004/EK tanácsi rendelet (24).

(3)   A törölt cikkekre és a hatályon kívül helyezett jogi eszközökre történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

40. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet .... (*4) lép hatályba. A 34. cikk azonban az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  Az Európai Parlament 2005. június 23-i álláspontja.

(2)  HL L 239., 2000.9.22., 19. o. A legutóbb az 1160/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.) módosított egyezmény.

(3)  HL C 313., 2002.12.16., 97. o. A legutóbb a 2133/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 369., 2004.12.16., 5. o.) módosított Közös Kézikönyv.

(4)  A Tanács 2004. október 26-i 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.).

(5)  HL L 374., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7)  HL L 239., 2000.9.22., 69. o.

(8)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(9)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(10)  HL L 176., 1999.7.10., 53. o.

(11)  A Tanács 2004. október 25-i 2004/849/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 368., 2004.12.15., 26. o.).

(12)  A Tanács 2004. október 25-i 2004/860/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról (HL L 370., 2004.12.17., 78. o.).

(13)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(14)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(15)  HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

(16)  HL L 157., 2002.6.15., 1. o.

(17)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o. A legutóbb a 851/2005/EK rendelettel (HL L 141., 2005.6.4., 3. o.) módosított rendelet.

(18)  HL L 64., 2003.7.3., 1. o.

(19)  HL L 53., 2002.2.23., 4. o.

(20)  HL L 239., 2000.9.22., 73. o.

(*1)  E rendelet hatálybalépését követően tíz munkanappal.

(*2)  E rendelet hatálybalépését követő 3 évvel.

(*3)  E rendelet hatálybalépésének időpontja.

(21)  HL L 116., 2001.9.26., 5. o. A 2004/927/EK határozattal (HL L 396., 2004.12.31., 45. o.) módosított rendelet.

(22)  HL L 261., 2004.8.6., 119. o.

(23)  HL L 261., 2004.8.6., 36. o.

(24)  HL L 369., 2004.12.16., 5. o.

(*4)  Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hat hónappal.

I. MELLÉKLET

A BEUTAZÁSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉT IGAZOLÓ OKMÁNYOK

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett igazoló okmányok többek között a következők lehetnek:

a)

üzleti út esetén:

i.

egy cég vagy hatóság meghívója üzleti, szakmai vagy szolgálati célú megbeszélésre, konferenciára vagy rendezvényre;

ii.

egyéb okmányok, amelyekből egyértelműen megállapítható az üzleti, szakmai vagy szolgálati kapcsolat;

iii.

vásárokra és kongresszusokra szóló belépőjegyek, amennyiben ilyen részvételre sor kerül;

b)

tanulmányi vagy egyéb képzési célú utak esetén:

i.

oktatási intézménytől származó igazolás elméleti vagy gyakorlati képzésre és továbbképzésre való beiratkozásról;

ii.

diákigazolvány vagy a látogatott kurzusokról szóló igazolás;

c)

turisztikai vagy magáncélú utazás esetén:

i.

a szálláshellyel kapcsolatos igazoló okmányok:

a meghívó személy meghívója vendégként tartózkodás esetén,

szálláshelyet biztosító intézménytől származó igazolás, vagy

bármely egyéb, a tervezett szállást megnevező megfelelő dokumentum;

ii.

az útvonallal kapcsolatos igazoló okmányok:

szervezett utazás lefoglalásának igazolása, illetve bármely egyéb, a tervezett útitervet megnevező megfelelő dokumentum;

iii.

a visszatéréssel kapcsolatos igazoló dokumentumok:

menettérti vagy körutazásra érvényes jegy;

d)

politikai, tudományos, kulturális, sport- vagy vallási rendezvények céljából, vagy egyéb okokból történő utazás esetén:

meghívók, belépőjegyek, jelentkezési lapok vagy programfüzetek, lehetőség szerint a meghívó szervezet nevének és a tartózkodás időtartamának feltüntetésével, illetve bármely egyéb, a látogatás célját megnevező dokumentum.

II. MELLÉKLET

AZ INFORMÁCIÓK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Valamennyi határátkelőhelyen valamennyi szolgálati információt és bármilyen más fontos információt manuálisan vagy elektronikusan nyilván kell tartani. A nyilvántartásba veendő információnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a határforgalom-ellenőrzés elvégzéséért felelős határőr, valamint az adott szolgálatban részt vett egyéb tisztviselők neve;

b)

a személyforgalom-ellenőrzésben a 8. cikknek megfelelően bevezetett könnyítések;

c)

útlevelet vagy vízumot helyettesítő okmányoknak a határon történő kiadása;

d)

őrizetbe vett személyek, valamint feljelentések (bűncselekmények és szabálysértések);

e)

azon személyek, akiknek a beléptetését a 13. cikknek megfelelően megtagadták (a megtagadás okai és állampolgárság);

f)

a be- és kiléptető bélyegzők biztonsági kódja, a bélyegzőket bármely adott napon vagy szolgálati időszakban használó határőrök személyazonossága, valamint az elveszett és ellopott bélyegzőkkel kapcsolatos információk;

g)

ellenőrzésnek alávetett személyek panaszai;

h)

egyéb különösen fontos rendőrségi vagy büntetőjogi intézkedések;

i)

rendkívüli események.

III. MELLÉKLET

A HATÁRÁTKELŐHELYEKEN A SÁVOKAT JELÖLŐ JELZŐTÁBLÁK MINTÁJA

A. rész

Image

 (1)

B. rész

Image

C. rész

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

 (2)

Image

Image

Image


(1)  Norvégia és Izland esetében nem szükséges az ország betűjele.

(2)  Norvégia és Izland esetében nem szükséges az ország betűjele.

IV. MELLÉKLET

BÉLYEGZŐLENYOMATOK ELHELYEZÉSE

1.   A harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait - a 10. cikkel összhangban - mind a belépéskor, mind a kilépéskor rendszeresen bélyegezni kell. A bélyegzőkre vonatkozó előírásokat a Schengeni Végrehajtó Bizottság SCH/COM-EX (94) 16 rev és SCH/Gem-Handb (93) 15 (BIZALMAS minősítésű) határozata állapítja meg.

2.   A bélyegzők biztonsági kódját egy hónapot meg nem haladó rendszeres időközönként meg kell változtatni.

3.   A vízumkötelezettség alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok be- és kiléptetése esetén a bélyegzőlenyomatot lehetőség szerint úgy kell elhelyezni, hogy az fedje a vízum szélét, anélkül, hogy a vízumon található jelzéseknek vagy a vízumbélyeg biztonsági jelzéseinek az olvashatóságát befolyásolná. Ha több bélyegzőlenyomat elhelyezése szükséges, (például többszöri beutazásra jogosító vízum esetében), úgy azokat a vízummal szemben lévő oldalon kell elhelyezni.

Ha ez az oldal nem használható, a bélyegzőlenyomatot közvetlenül a következő oldalon kell elhelyezni. A géppel olvasható sávot nem szabad lebélyegezni.

4.   A tagállamok a határátkelőhelyeken használt beléptető és kiléptető bélyegzők biztonsági kódjaival kapcsolatos információcseréért felelős nemzeti kapcsolattartó helyeket neveznek ki, és erről tájékoztatják a többi tagállamot, a Tanács Főtitkárságát és a Bizottságot. A nemzeti kapcsolattartó helyeknek késedelem nélküli hozzáférést kell biztosítani az érintett tagállam külső határán használt közös beléptetési és kiléptetési bélyegzőkkel kapcsolatos információkhoz, és különösen a következőkre vonatkozó információkhoz:

a)

az a határátkelőhely, amely számára az adott bélyegzőlenyomatot kiadták;

b)

az adott bélyegző adott időben történő használatára kijelölt határőr személyazonossága;

c)

egy adott bélyegzőlenyomat biztonsági kódja adott időben.

A közös be- és kiléptető bélyegzőkkel kapcsolatban a fent említett nemzeti kapcsolattartó helyeken keresztül lehet információt kérni.

A nemzeti kapcsolattartó helyek a kapcsolattartó pontokkal kapcsolatos változásokat, valamint az elveszett és ellopott bélyegzőkkel kapcsolatos információkat is haladéktalanul továbbítják a többi kapcsolattartó helynek, a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak.

V. MELLÉKLET

A. rész

A beléptetés megtagadására vonatkozó eljárások

1.   A beléptetés megtagadásakor az illetékes határőr:

a)

kitölti a beléptetés megtagadásához használt, a B. részben bemutatott formanyomtatványt. Az érintett harmadik országbeli állampolgár aláírja a formanyomtatványt és megkapja az aláírt formanyomtatvány másolatát. Abban az esetben, ha a harmadik országbeli állampolgár megtagadja az aláírást, a határőr az aláírás megtagadásának tényét a formanyomtatvány „megjegyzések” rovatában jelzi;

b)

az útlevélbe elhelyez egy beléptető bélyegzőlenyomatot és azt fekete okmánytintával, keresztirányú áthúzással érvényteleníti, azzal szemközt a jobb oldalon szintén fekete okmánytintával beírja a beléptetés megtagadása okának/okainak megfelelő betűt/betűket, amelyeknek a felsorolását a fent említett, a beléptetés megtagadásához használt formanyomtatvány tartalmazza;

c)

a 2. pontban említett esetekben a vízumot „ÉRVÉNYTELEN” bélyegzőlenyomattal megsemmisíti. Ilyen esetben a vízumbélyeg optikailag változó jelét, a „rejtett kép” biztonsági elemet, valamint a „vízum” szót keresztirányú áthúzással érvényteleníteni kell az esetleges későbbi visszaélések megakadályozása érdekében. Erről az intézkedésről a határőr haladéktalanul értesíti a központi hatóságot;

d)

minden beléptetésmegtagadást nyilvántartásba vesz vagy rögzít, az érintett harmadik országbeli állampolgár személyi adatainak, állampolgárságának, a harmadik országbeli állampolgárok úti okmányainak adatai, a beléptetés megtagadásának oka és időpontja feltüntetésével;

2.   A vízumot a következő esetekben kell megsemmisíteni:

a)

ha a vízum birtokosa a SIS-ben beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll, kivéve, ha a tagállamok egyike által kiadott vízummal vagy visszautazásra jogosító vízummal rendelkezik, és átutazás céljából kíván belépni, annak érdekében, hogy eljusson annak a tagállamnak a területére, amelyik az okmányt kiadta;

b)

ha alapos okkal feltételezhető, hogy a vízumot csalárd módon szerezték.

Az a tény, hogy a harmadik ország állampolgára a határon nem tudja bemutatni az 5. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több igazoló okmányt, nem vezet automatikusan a vízum megsemmisítésére irányuló döntéshez.

3.   Amennyiben a harmadik országbeli állampolgárt, akinek a beléptetését megtagadták, fuvarozó szállította a határra, a helyileg illetékes hatóság:

a)

a Schengeni Egyezmény 26. cikkével és az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikkében foglalt rendelkezések kiegészítéséről szóló, 2001. június 28-i 2001/51/EK tanácsi irányelvvel (1) összhangban utasítja a fuvarozót, hogy vegye át a harmadik országbeli állampolgárt, és haladéktalanul szállítsa vissza abba a harmadik államba, ahonnan elszállította őt, vagy abba a harmadik országba, amely a határátlépésre feljogosító okmányát kiadta, vagy egy olyan harmadik országba, amelybe beutazása biztosított, illetve találjon eszközt a visszaszállításhoz;

b)

a visszaszállításig - a nemzeti jognak megfelelően és a helyi körülmények figyelembevételével - megteszi a megfelelő intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a harmadik országbeli állampolgárok, akiknek a beléptetését megtagadták, illegálisan beutazzanak.

4.   Amennyiben valamely harmadik országbeli állampolgár esetében mind a beléptetés megtagadása, mind a letartóztatás indokolt, a határőrnek kapcsolatba kell lépnie a nemzeti joggal összhangban meghozandó intézkedésről dönteni jogosult hatóságokkal.

B. rész

A határon a beléptetés megtagadásához használt formanyomtatvány

Image

Szövege kép

(1)  HL L 18., 2001.7.10., 45. o.

VI. MELLÉKLET

A KÜLÖNBÖZŐ HATÁRÁTKELŐHELY-TÍPUSOKRA ÉS A TAGÁLLAMOK KÜLSŐ HATÁRAINAK ÁTLÉPÉSÉHEZ HASZNÁLT KÜLÖNBÖZŐ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

1.   Szárazföldi határok

1.1.   A közúti határforgalom ellenőrzése

1.1.1.   A személyforgalom hatékony ellenőrzése, a közúti forgalom balesetmentes és folyamatos lebonyolítása érdekében az átkelőhelyeken a legcélszerűbb forgalomszabályozást kell alkalmazni. A tagállamok, amennyiben szükséges, forgalomelterelésre és -korlátozásra vonatkozó kétoldalú megállapodásokat köthetnek. Erről a 37. cikknek megfelelően tájékoztatják a Bizottságot.

1.1.2.   A szárazföldi határokon a tagállamok - amennyiben szükségesnek tartják, és amennyiben a körülmények lehetővé teszik - külön ellenőrző sávokat működtethetnek egyes határátkelőhelyeken, a 9. cikkel összhangban.

A külön sávokat a tagállamok illetékes hatóságai rendkívüli körülmények között, vagy amennyiben forgalmi vagy infrastrukturális feltételek szükségessé teszik, bármikor megszüntethetik.

A tagállamok együttműködhetnek a szomszédos országokkal külön sávok kialakítása céljából a külső határok átkelőhelyein.

1.1.3.   Fő szabály szerint a gépjárművel utazók az ellenőrzés alatt a gépjárműben maradhatnak. Azonban ha a körülmények ezt indokolják, az utasokat fel lehet szólítani a járműből való kiszállásra. Az alapos ellenőrzést egy erre a célra kijelölt helyen kell lefolytatni, amennyiben a helyi körülmények ezt lehetővé teszik. A személyzet biztonsága érdekében az ellenőrzést lehetőség szerint két határőr végzi.

1.2.   A vasúti határforgalom ellenőrzése

1.2.1.   A külső határt átlépő vonatok utasait és személyzetét egyaránt ellenőrizni kell, beleértve a tehervonatokat vagy az üres szerelvényeket is. Az ellenőrzés végrehajtható:

valamelyik tagállam területén található első érkezési vagy indulási vasútállomáson a peronon,

a vonaton menet közben.

A tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek ezen ellenőrzések végrehajtásának módjáról. Erről a 37. cikknek megfelelően tájékoztatják a Bizottságot.

1.2.2.   Az 1.2.1. ponttól eltérően és a nagysebességű vasúti forgalom megkönnyítése érdekében a harmadik országból érkező nagysebességű vasút útvonalán fekvő tagállamok az érintett harmadik országokkal egyetértésben úgy határozhatnak, hogy a harmadik országból érkező vonatokon utazó személyek beléptetési ellenőrzését:

vagy azokon a harmadik országbeli állomásokon végzik el, ahol utasok szállnak fel,

vagy azokon - a tagállamok területén fekvő - állomásokon végzik el, ahol utasok szállnak le,

vagy a vonaton, a tagállamok területén fekvő állomások között, menet közben végzik el, feltéve, hogy az utasok az előző állomáson/állomásokon nem hagyják el a vonatot.

1.2.3.   Amennyiben a harmadik országból érkező, a tagállamok területén több helyen megálló nagysebességű vonatok tekintetében a vasúti fuvarozó az útvonal hátralévő részén kizárólag a tagállamok területén történő utazás céljából szállít utasokat, az ilyen utasok beléptetési ellenőrzését a vonaton menet közben vagy az érkezési állomáson kell elvégezni, kivéve, ha ellenőrzésüket az 1.2.1. vagy az 1.2.2. pont első francia bekezdése szerint már elvégezték.

Azokkal az utasokat, akik a vonatot kizárólag az útvonal hátralévő, a tagállamok területén történő utazásra kívánják igénybe venni, a vonat indulása előtt egyértelműen tájékoztatni kell, hogy őket menet közben vagy az érkezési állomáson beléptetési ellenőrzésnek vetik alá.

1.2.4.   Ellenkező irányú utazáskor a vonaton tartózkodó utasok kiléptetési ellenőrzését hasonló szabályok szerint kell elvégezni.

1.2.5.   A határőr elrendelheti, hogy - szükség esetén a vonatot kísérő személyzet bevonásával - a megbúvásra alkalmas rejtekhelyeket átvizsgálják annak megállapítására, hogy azokban nem találhatóak-e határforgalom- ellenőrzés alá tartozó személyek vagy tárgyak.

1.2.6.   Amennyiben feltételezhető, hogy a vonaton bűncselekmény elkövetése miatt feljelentett vagy azzal gyanúsított személyek, vagy illegálisan beutazni szándékozó harmadik országbeli állampolgárok rejtőztek el, és a határőr saját nemzeti rendelkezéseivel összhangban nem intézkedhet, akkor értesítenie kell azokat a tagállamokat, amelyeknek a területe felé vagy területén a vonat közlekedik.

2.   Légi határok

2.1.   A nemzetközi repülőtereken végzett ellenőrzésekre vonatkozó eljárások

2.1.1.   A tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy a repülőtér üzemeltetője megteszi a szükséges intézkedéseket a belső járatok utasforgalmának és a többi járat utasforgalmának fizikai elválasztására. E célból minden nemzetközi repülőtéren megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani.

2.1.2.   A határforgalom-ellenőrzés helyét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a)

harmadik országból érkező járat utasait, akik belső légi járaton utaznak tovább, a harmadik országból érkező járat érkezési repülőterén beléptetési ellenőrzésnek vetik alá. Belső légi járat utasait, akik harmadik országba induló járaton utaznak tovább (átutazó utasok), az utóbbi járat indulási repülőterén kiléptetési ellenőrzésnek vetik alá;

b)

harmadik országokból érkező olyan légi járatok esetében, amelyek átszálló utasokat nem szállítanak, és a tagállamok repülőterein több alkalommal is leszállnak, miközben az utasok nem váltanak gépet, az alábbiak szerint kell eljárni:

i.

a harmadik országból érkező vagy oda induló járatok utasait, akik a tagállamok területén megelőzőleg vagy utólag nem szállnak át, az érkezési repülőtéren beléptetési ellenőrzésnek, az indulási repülőtéren kiléptetési ellenőrzésnek vetik alá;

ii.

az olyan, harmadik országból érkező vagy oda induló légi járatok utasait, amelyek a tagállamok repülőterein több leszállást hajtanak végre, miközben az utasok nem váltanak gépet (átszálló utasok), és feltéve, hogy kizárólag a tagállamok területén belüli utazásra a járatot az utasok nem vehetik igénybe, az érkezési repülőtéren beléptetési ellenőrzésnek, az indulási repülőtéren kiléptetési ellenőrzésnek vetik alá;

iii.

amennyiben egy légitársaság a harmadik országból érkező, a tagállamok területén több leszállást végrehajtó járatok esetén az út hátralévő részére kizárólag a tagállamok területén történő utazásra utasokat vehet fel, úgy az utasokat az indulási repülőtéren kiléptetési, az érkezési repülőtéren beléptetési ellenőrzésnek vetik alá.

Azon utasok ellenőrzése, akik e közbülső leszállások alkalmával már a repülőgép fedélzetén tartózkodnak, és nem a tagállamok területén szálltak fel, a b) pont ii. alpontja szerint történik. A fordított eljárás érvényes azokra a légi járatokra, ahol a célország egy harmadik ország.

2.1.3.   A határforgalom-ellenőrzés általában nem végezhető a repülőn vagy a beszállókapunál, kivéve akkor, ha az a belső biztonsággal és a illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése alapján indokolható. Annak biztosítása érdekében, hogy az utasokat a határátkelőhelyként kijelölt repülőtereken a 6-13. cikkben meghatározott szabályokkal összhangban ellenőrizzék, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a repülőtéri hatóságok megtegyék a szükséges intézkedéseket az utasforgalomnak az ellenőrzésre fenntartott létesítményekhez történő irányítására.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a repülőtér üzemeltetője megtegye a szükséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy az általános forgalom elől elzárt területre, pl. a tranzitterületre, arra illetéktelenek lépjenek be, illetve azt elhagyják. A tranzitterületen általában nem végezhető ellenőrzés, kivéve akkor, ha az a belső biztonsággal és a illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése alapján indokolható; ezen a területen különösen a repülőtéri tranzitvízum kötelezettsége alá tartozó személyek ellenőrzése végezhető annak megállapítására, hogy rendelkeznek-e ilyen vízummal.

2.1.4.   Amennyiben egy harmadik országból érkező légi jármű vis maior vagy közvetlen veszély esetén, illetve hatósági utasításra határátkelőhelynek nem minősülő leszállóhelyen kénytelen leszállni, csak akkor folytathatja útját, ha a határőrség és a vámszervek engedélyét megkapja. Ugyanezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni, amennyiben egy harmadik országból érkező légi jármű engedély nélkül száll le. Az ilyen légi járműveken utazó személyek ellenőrzésére minden esetben a 6-13. cikket kell alkalmazni.

2.2.   A kisrepülőtereken végrehajtott ellenőrzésekre vonatkozó eljárások

2.2.1.   Biztosítani kell, hogy a személyeket azokon a repülőtereken is a 6-13. cikkben meghatározott szabályoknak megfelelően ellenőrizzék, amelyek a vonatkozó nemzeti jog szerint nem rendelkeznek a nemzetközi repülőtér státussal („kisrepülőterek”), de amelyeken harmadik országból érkező vagy oda induló járatok tervezett útvonala keresztülhaladhat.

2.2.2.   A 2.1.1. ponttól eltérően, a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) sérelme nélkül, a kisrepülőtereken nem szükségesek a belső légi járatok és nemzetközi járatok utasforgalmának fizikai szétválasztását biztosító megfelelő intézkedések. Továbbá, ha a forgalom nagysága nem igényli, a kisrepülőtéren nem kell folyamatosan határőröknek tartózkodni, amennyiben a szükséges személyzet megfelelő időben biztosítható.

2.2.3.   Ha a határőrök jelenléte a kisrepülőtéren nem mindenkor biztosított, a kisrepülőtér igazgatójának megfelelő időben értesítenie kell a határőrséget a harmadik országból érkező vagy oda induló járatok le- és felszállásáról.

2.3.   Magánrepülőgépen utazó személyek ellenőrzése

2.3.1.   Harmadik országból érkező vagy oda induló magánrepülőgépek esetében a kapitánynak a felszállás előtt el kell juttatnia a rendeltetési tagállam vagy adott esetben az első beutazási tagállam határőrségének egy általános nyilatkozatot, amely többek között tartalmazza - a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény II. mellékletével összhangban - a repülési tervet és az utasok személyazonosságára vonatkozó információkat.

2.3.2.   Amennyiben egy harmadik országból érkező és valamely tagállamba tartó magánrepülőgép közbülső leszállást hajt végre más tagállamok területén, a beutazási tagállam illetékes hatóságai határforgalomellenőrzést végeznek, és a 2.3.1. pontban említett általános nyilatkozatot beléptető bélyegzőlenyomattal látják el.

2.3.3.   Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy járat harmadik ország területén való leszállás nélkül kizárólag a tagállamok területéről érkezik-e vagy oda tart-e, az illetékes hatóságoknak személyellenőrzést kell végrehajtaniuk a repülőtereken és kisrepülőtereken a 2.1-2.2. pontnak megfelelően.

2.3.4.   A vitorlázó repülőgépek, szuperkönnyű repülőgépek, helikopterek, kizárólag rövid távolság megtételére képes kis repülőgépek és léghajók be- és kilépésére vonatkozó szabályokat a nemzeti jog, valamint megfelelő esetben kétoldalú megállapodás állapítja meg.

3.   Tengeri határok

3.1.   Általános ellenőrzési eljárások a tengeri forgalomban

3.1.1.   A hajók ellenőrzését az érkezési vagy az indulási kikötőben a hajó fedélzetén, vagy a hajó közvetlen közelében, az e célra kijelölt területen kell elvégezni. Az ellenőrzés az erre vonatkozó megállapodások alapján menet közben is végrehajtható, vagy amikor a hajó eléri, illetve elhagyja egy harmadik ország felségterületét.

Az ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy mind a személyzet, mind az utasok megfelelnek az 5. cikkben megállapított feltételeknek a 19. cikk (1) bekezdése c) pontjának sérelme nélkül.

3.1.2.   A hajó kapitánya, vagy annak hiányában a hajótulajdonost a hajó felszerelésére vonatkozó kötelességével kapcsolatos minden ügyben képviselő személy vagy társaság („a hajótulajdonos képviselője”) két példányban listát készít a személyzetről és az utasokról. Legkésőbb a kikötőbe érkezéskor a listát/listákat átadja a határőröknek. Ha vis maior miatt a listát vagy listákat nem lehet a határőrökhöz eljuttatni, akkor egy példányt el kell küldeni a megfelelő határátkelőhelynek vagy hajózási hatóságnak, akik azt haladéktalanul továbbítják a határőröknek.

3.1.3.   A két lista egyik - a határőr hivatalos aláírásával ellátott - példányát vissza kell juttatni a hajó kapitányának, aki azt a kikötőben történő tartózkodás alatt kérésre bemutatja.

3.1.4.   A hajó kapitánya, vagy annak hiányában a hajótulajdonos képviselője a személyzet összeállításában vagy az utasok számában bekövetkezett minden változást haladéktalanul jelent az illetékes hatóságnak.

Ezenkívül, a kapitány haladéktalanul, lehetőleg még a kikötőbe történő befutás előtt, értesíti az illetékes hatóságokat arról, ha a hajón potyautasok tartózkodnak. A potyautasokért a hajó kapitánya a felelős.

3.1.5.   A hajó kapitánya megfelelő időben és az érintett kikötőben hatályos szabályokkal összhangban értesíti a határőrséget a hajó indulásáról; ha azt nem tudja értesíteni, a megfelelő hajózási hatóságot kell tájékoztatnia. A határőrség vagy a hajózási hatóság veszi át a már korábban kitöltött és ellenjegyzett lista/listák másodpéldányát.

3.2.   Egyes hajózási típusokra vonatkozó különleges ellenőrzési eljárások

Körutazást végző hajók

3.2.1.   A körutazást végző hajó kapitánya, vagy annak hiányában a hajótulajdonos képviselője - legkésőbb az indulási kikötő elhagyása előtt 24 órával, és a tagállamok területén fekvő egyes kikötőkbe való befutás előtt - eljuttatja az illetékes határőrségeknek a hajó útvonaltervét és menetrendjét.

3.2.2.   Ha a körutazást végző hajó útvonala kizárólag a tagállamok területén fekvő kikötőket érint, a 4. és 7. cikktől eltérően nem kell határforgalom-ellenőrzéseket végezni, és a hajó olyan kikötőkben is kiköthet, amelyek nem minősülnek határátkelőhelynek.

Mindazonáltal, a belső biztonsággal és a illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése alapján e hajók személyzete és utasai is ellenőrzésnek vethetők alá.

3.2.3.   Ha a körutazást végző hajó útvonala a tagállamok területén fekvő kikötőket és harmadik országbeli kikötőket egyaránt érint, a 7. cikktől eltérően a határforgalom-ellenőrzéseket a következők szerint kell végezni.

a)

Amennyiben a körutazást végző hajó harmadik ország területén fekvő kikötőből érkezik, és először érint tagállami területen fekvő kikötőt, a személyzetet és az utasokat a 3.2.4. pontban említett személyzeti és utasnévjegyzék alapján beléptetési ellenőrzésnek kell alávetni.

A partra szálló utasokat a 7. cikkel összhangban beutazási ellenőrzésnek kell alávetni, kivéve, ha a belső biztonsággal és a illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése azt támasztja alá, hogy nincs szükség ilyen ellenőrzésre.

b)

Amennyiben a körutazást végző hajó harmadik ország területén fekvő kikötőből érkezik, és újra tagállami területen fekvő kikötőt érint, a személyzetet és az utasokat a 3.2.4. pontban említett személyzeti és utasnévjegyzék alapján beléptetési ellenőrzésnek kell alávetni olyan mértékben, amennyiben az említett listákban a hajó korábbi, tagállami területen fekvő kikötőben való kikötése óta változás történt.

A partra szálló utasokat a 7. cikkel összhangban beléptetési ellenőrzésnek kell alávetni, kivéve, ha a belső biztonsággal és a illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése azt támasztja alá, hogy nincs szükség ilyen ellenőrzésre.

c)

Amennyiben a körutazást végző hajó tagállam területén fekvő kikötőből érkezik és tagállami kikötőt érint, a partra szálló utasokat a 7. cikkel összhangban beléptetési ellenőrzésnek vetik alá, ha a belső biztonsággal és a illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése azt indokolja.

d)

Amennyiben a körutazást végző hajó tagállam területén fekvő kikötőből harmadik országbeli kikötőbe indul, a személyzetet és az utasokat - a személyzeti és utasnévjegyzék alapján - kiléptetési ellenőrzésnek vetik alá.

Amennyiben a belső biztonsággal és a illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése ezt indokolja, a partra szálló utasokat a 7. cikkel összhangban kiléptetési ellenőrzésnek vetik alá.

e)

Amennyiben a körutazást végző hajó tagállam területén fekvő kikötőből tagállami kikötőbe indul, nem kell kiléptetési ellenőrzést végezni.

Mindazonáltal, a belső biztonsággal és a illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelése alapján e hajók személyzete és utasai is ellenőrzésnek vethetők alá.

3.2.4.   A személyzet és az utasok névjegyzéke a következőket tartalmazza:

a)

keresztnév és vezetéknév;

b)

születési idő;

c)

állampolgárság;

d)

az úti okmány száma és típusa, és adott esetben a vízum száma.

A körutazást végző hajó kapitánya, vagy annak hiányában a hajótulajdonos képviselője legkésőbb a tagállamok területén fekvő egyes kikötőkbe való befutás előtt 24 órával - vagy, ha az illető kikötőig tartó út 24 óránál rövidebb, akkor az előző kikötőben a beszállás befejezése után azonnal - eljuttatja az illetékes határőrségeknek a névjegyzékeket.

A névjegyzéket a tagállamok első indulási kikötőjében le kell bélyegezni, valamint ezt követően a jegyzék módosításának minden esetében. A névjegyzéket figyelembe kell venni a 3.2.3. pontban említett kockázatok értékelése során.

Sétahajózás

3.2.5.   A 4. és 7. cikktől eltérően, a valamely tagállam területén fekvő kikötőből érkező vagy oda induló sétahajón utazó személyeket nem kell határforgalom-ellenőrzésnek alávetni, és az ilyen hajó olyan kikötőbe is befuthat, amely nem minősül határátkelőhelynek

Azonban az illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelésének megfelelően, és különösen ha valamely harmadik ország partvonala az érintett tagállam területének közvetlen közelében található, el kell végezni a személyek ellenőrzését és/vagy a sétahajó fizikai átkutatását.

3.2.6.   A 4. cikktől eltérően a harmadik országból érkező sétahajó kivételesen olyan kikötőbe is befuthat, amely nem minősül határátkelőhelynek. Ilyen esetekben - annak érdekében, hogy a kikötőbe történő befutásra engedélyt kapjanak - a fedélzeten lévő személyek értesítik a kikötői hatóságokat. A kikötői hatóságok kapcsolatba lépnek a legközelebbi határátkelőhelynek minősülő kikötő hatóságaival, hogy a hajó érkezését jelentsék. Az értesítés a fedélzeten tartózkodó személyekről készült utaslista kikötői hatóságokhoz történő benyújtását jelenti. E listát legkésőbb érkezéskor a határőrök rendelkezésére kell bocsátani.

Hasonlóképpen, amennyiben vis maior esete miatt a harmadik országból érkező sétahajó olyan kikötőben kíván kikötni, amely nem minősül határátkelőhelynek, a kikötői hatóságok kapcsolatba lépnek a legközelebbi határátkelőhelynek minősülő kikötő hatóságaival, hogy a hajó érkezését jelentsék.

3.2.7.   Az említett ellenőrzések során a hajó valamennyi műszaki jellemzőjét és a fedélzeten tartózkodó személyek nevét tartalmazó dokumentumot át kell adni. E dokumentum egy példányát át kell adni a beutazási és indulási kikötő hatóságainak. Amíg a hajó a tagállamok egyikének felségvizein marad, e jegyzék egy példányát a hajó iratai között kell tartani.

Part menti halászat

3.2.8.   A 4. és 7. cikktől eltérően, a part menti halászattal foglalkozó hajók személyzetét, akik minden nap, vagy 36 órán belül visszatérnek a bejegyzett kikötőbe vagy a tagállamok területén fekvő bármely kikötőbe anélkül, hogy harmadik ország területén fekvő kikötőben kikötnének, nem kell rendszeresen ellenőrizni. Mindazonáltal, az illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelését - különösen ha valamely harmadik ország partvonala az érintett tagállam területének közvetlen közelében található - figyelembe kell venni a végrehajtandó ellenőrzések gyakoriságának meghatározásánál. Az említett kockázatoknak megfelelően el kell végezni a személyek ellenőrzését és/vagy a hajó fizikai átkutatását.

3.2.9.   Valamely tagállam területén található kikötőben nem bejegyzett, part menti halászattal foglalkozó hajók személyzetét a tengerészekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell ellenőrizni.

A hajó kapitánya értesíti az illetékes hatóságokat a személyzeti jegyzék változásáról és utasok esetleges jelenlétéről.

Kompjáratok

3.2.10.   A harmadik ország területén fekvő kikötőből induló vagy oda érkező kompjáratok fedélzetén utazó személyeket ellenőrizni kell. Ezzel kapcsolatban a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

amennyiben lehetséges, a tagállamok a 9. cikkel összhangban külön sávokat létesítenek;

b)

a gyalogosan közlekedő személyeket egyenként kell ellenőrizni;

c)

a járművel utazókat a járműnél kell ellenőrizni;

d)

a komp azon utasait, akik autóbusszal utaznak, gyalogosan közlekedő utasoknak kell tekinteni. Ezen utasok az ellenőrzéshez leszállnak az autóbuszról;

e)

a teherszállító járművek vezetőit és a kísérőket a járműnél kell ellenőrizni. Ezt az ellenőrzést alapvetően a többi utas ellenőrzésétől elkülönítve kell elvégezni;

f)

az ellenőrzések gyors elvégzése érdekében elegendő számú kaput kell biztosítani;

g)

különösen a jogellenes bevándorlók leleplezése céljából, szúrópróbaszerű ellenőrzésnek kell alávetni az utasok által használt járműveket, valamint adott esetben a járműben elhelyezett rakományt és egyéb árut;

h)

a komp személyzetének tagjait ugyanúgy kell kezelni, mint a kereskedelmi hajó személyzetének tagjait.

4.   Belvízi hajózás

4.1.   A „külső határ átlépésével járó belvízi hajózás” magában foglalja valamennyi, üzleti vagy kedvtelési célú, hajó és úszó jármű használatát folyókon, csatornákon és tavakon.

4.2.   Az üzleti célú hajók tekintetében a kapitány és a fedélzeten alkalmazott személyek, akik szerepelnek a személyzeti listán, valamint e személyek családtagjai, akik a hajón laknak, a személyzet tagjának vagy azzal egyenértékűnek tekintendők.

4.3.   A 3.1-3.2. pontok vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni a belvízi hajózás ellenőrzésére.


(1)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o. A 849/2004/EK rendelettel (HL L 158., 2004.4.30., 1. o.) módosított rendelet.

VII. MELLÉKLET

A SZEMÉLYEK EGYES KATEGÓRIÁIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

1.   Államfők

Az 5. és a 7-13. cikktől eltérően az államfőket és küldöttségük tagjait - akiknek az érkezését és indulását a határőrségnek diplomáciai úton hivatalosan jelezték - nem kell határforgalom-ellenőrzésnek alávetni.

2.   Pilóták és légi személyzet

2.1.   Az 5. cikktől eltérően, a polgári repülésről szóló 1944. december 7-i egyezmény 9. mellékletében előírtak szerint légijármű-vezetői engedéllyel vagy szakszolgálati engedéllyel rendelkezők hivatásuk gyakorlása során és az említett okmányok alapján:

a)

beszállhatnak és kiszállhatnak a közbeeső repülőtéren vagy valamely tagállam területén található érkezési repülőtéren;

b)

beléphetnek annak a valamely tagállam területén elhelyezkedő városnak a területére, ahol a közbeeső repülőtér vagy érkezési repülőtér található;

c)

bármilyen közlekedési eszközzel valamely tagállam területén található repülőtérre utazhatnak, hogy az arról a repülőtérről induló repülőgépre felszálljanak.

Minden egyéb esetben teljesíteni kell az 5. cikk (1) bekezdésében előírt követelményeket.

2.2.   A 6-13. cikket kell alkalmazni a légi személyzet ellenőrzésére. Ahol csak lehetséges, a légi személyzet ellenőrzésének elsőbbséget kell biztosítani. Pontosabban, az utasok ellenőrzése előtt, vagy egy e célra elkülönített helyen kell őket ellenőrizni. A 7. cikktől eltérően, a határellenőrzésért felelős személyek által ismert személyzetet a hivatásuk ellátása során csak szúrópróbaszerű ellenőrzésnek kell alávetni.

3.   Tengerészek

3.1.   A 4. és 7. cikktől eltérően, a 2003. június 19-i (185. sz.) Genfi Egyezménnyel, az 1965. április 9-i Londoni Egyezménnyel és a vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban kiadott tengerész igazolványnyal rendelkező tengerészek számára a tagállamok engedélyezhetik, hogy a hajójuk által érintett kikötő területén vagy a környező településeken való tartózkodás céljából partra szállva a tagállamok területére belépjenek, anélkül, hogy valamely határátkelőhelyen jelentkeznének, azzal a feltétellel, hogy szerepelnek hajójuk személyzeti jegyzékén, amelyet megelőzőleg az illetékes hatóságok által elvégzendő ellenőrzésre benyújtottak.

A belső biztonsággal és az illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatok értékelésének megfelelően azonban a határőrök a partraszállás előtt a 7. cikkel összhangban ellenőrzésnek vetik alá a tengerészeket.

Amennyiben valamely tengerész veszélyt jelent a közrendre, a belső biztonságra vagy a közegészségügyre, megtagadható tőle a partraszállási engedély.

3.2.   Azoknak a tengerészeknek, akik a kikötő közelében lévő településeken kívül szeretnének tartózkodni, az 5. cikk (1) bekezdésében megállapítottak szerint teljesíteniük kell a tagállamok területére való beutazás feltételeit.

4.   Diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevéllel rendelkezők és nemzetközi szervezetek tagjai

4.1.   Tekintettel a kiváltságaikra és mentességeikre, a tagállamok által elismert harmadik országok vagy azok kormánya által kiadott diplomata-, hivatali vagy szolgálati útlevél birtokosai, valamint a 4.4. pontban felsorolt nemzetközi szervezetek által kiadott okmányok birtokosai, akik feladataik ellátásával kapcsolatban utaznak, a határforgalom-ellenőrzés során elsőbbségben részesíthetők a többi utassal szemben, bár - adott esetben - továbbra is a vízumkötelezettség hatálya alá tartoznak.

Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjától eltérően az említett okmányok birtokosainak nem kell bizonyítaniuk, hogy rendelkeznek megfelelő anyagi fedezettel.

4.2.   Ha a külső határon megjelenő személy kiváltságokra és mentességekre hivatkozik, a határőr kérheti, hogy státuszát megfelelő okmányok, különösen az akkreditáló állam által kiállított igazolások, diplomataútlevél vagy egyéb okmány bemutatásával igazolja. Amennyiben kétségei vannak, a tisztviselő sürgős esetben közvetlenül a külügyminisztériumtól kérhet felvilágosítást.

4.3.   A diplomáciai vagy konzuli képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik a 17. cikk (2) bekezdésében említett igazolvány és a határátlépésre jogosító okmány bemutatásával léphetnek be a tagállamok területére. Továbbá, a 11. cikktől eltérően, a határőr nem tagadhatja meg a diplomata-, hivatali és szolgálati útlevelek birtokosainak a tagállamok területére történő beléptetését anélkül, hogy konzultálna a megfelelő nemzeti hatóságokkal. Ez érvényes arra az esetre is, ha a személyre vonatkozóan figyelmeztető jelzést vittek be a SIS-be.

4.4.   A nemzetközi szervezetek által a 4.1. pontban meghatározott célokra kiadott okmányok elsősorban a következők:

az Egyesült Nemzetek laissez passer igazolványa, amelyet az Egyesült Nemzetek és szakosított intézményeinek személyzete számára adnak ki az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban 1947. november 21-én aláírt egyezmény alapján,

az Európai Közösség (EK) által kiadott laissez passer igazolvány,

az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) által kiadott laissez passer igazolvány,

az Európa Tanács főtitkársága által kiadott laissez passer igazolvány,

az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló megállapodás III. cikkének (2) bekezdése szerint kiadott okmányok (katonai személyi igazolvány és utazási parancs, kiküldetési rendelvény, illetve egyéni vagy csoportos menetparancs), valamint a Partnerség a Békéért keretében kiadott okmányok.

5.   Határ menti ingázók

5.1.   A határ menti ingázók ellenőrzésére vonatkozó eljárásokra a határellenőrzés általános szabályai, különösen a 7. és a 13. cikk, irányadóak.

5.2.   A 7. cikktől eltérően, azokat a határ menti ingázókat, akiket az azonos határátkelőhelyen történő gyakori határátlépés miatt a határőrök jól ismernek, és akikre vonatkozóan - kezdeti ellenőrzés alapján - a SIS-ben vagy valamely nemzeti adatállományban nem adtak ki figyelmeztető jelzést, csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseknek kell alávetni annak vizsgálatára, hogy rendelkeznek-e érvényes, a határátlépésre feljogosító okmánnyal és teljesítik-e a szükséges beutazási feltételeket. Ezeket a személyeket időről-időre váratlanul, rendszertelen időközökben alapos ellenőrzésnek kell alávetni.

5.3.   Az 5.2. pont rendelkezéseit más kategóriába tartozó, a határt rendszeresen átlépő személyekre is ki lehet terjeszteni.

6.   Kiskorúak

6.1.   A határőrök különleges figyelmet fordítanak az - akár felnőtt kíséretében, akár anélkül utazó - kiskorúakra. A külső határt átlépő kiskorúakat - az ezen rendeletben előírtak szerint - a be- és kiutazáskor a felnőttekkel azonos módon ellenőrzik.

6.2.   Abban az esetben, ha a kiskorút felnőtt kíséri, a határőrnek ellenőriznie kell, hogy a kiskorút kísérő személyek rendelkeznek-e szülői felügyeleti joggal, különösen ha a kiskorút csak egy felnőtt kíséri, és alapos a gyanúja annak, hogy a kiskorút jogellenesen vitték el a szülői felügyeleti jogot jogszerűen gyakorló személy(ek) felügyelete alól. Ez utóbbi esetben a határőrnek további vizsgálatot kell folytatnia az érintettek által adott információk közötti ellentmondások kiderítése érdekében.

6.3.   A kíséret nélkül utazó kiskorúak esetében - az úti okmányok és az igazoló okmányok alapos ellenőrzésével - a határőröknek azt kell biztosítaniuk, hogy a kiskorúak a szülői felügyeletet gyakorló személy(ek) akarata ellenére nem hagyják el a tagállamok területét.

VIII. MELLÉKLET

Image

Szövege kép

P6_TA(2005)0248

A költségvetés végrehajtása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 382/2001/EK rendelet lejáratának, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó bizonyos rendelkezések módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0840 - C6-0044/2005 - 2004/0288(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0840) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 133. és 181a. cikkére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0044/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A6-0154/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.

kéri az 1975. március 4-i közös nyilatkozat alapján az egyeztetési eljárás megkezdését, abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5.

felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

6.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

1. CIKK, -1. PONT (új)

(9a) preambulumbekezdés (új) (382/2001/EK rendelet)

 

-1. A (9) preambulumbekezdés után az alábbi preambulumbekezdés kerül beillesztésre:

„(9a)

A Bejárat Japánba és a Vezetőképzési Csereprogram elnevezésű programok olyan sikeresnek bizonyultak, hogy hasonló programok beindítását a jövőben más országok esetében is (pl. Kína) meg kellene fontolni.”

2. módosítás

1. CIKK, -1A. PONT (új)

4. cikk ha) pont (új) (382/2001/EK rendelet)

 

-1a. A 4. cikk a h) pont után a következő ponttal egészül ki:

„ha)

a tevékenységek egyes partnerországokon belüli, illetve különböző partnerországok közötti koordinálása.”

(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0249

A túlzott költségvetési hiányra vonatkozó statisztikai adatok minősége *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségéről szóló 3605/93/EK rendelet módosítására vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0071 - C6-0108/2005 - 2005/0013(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0071) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 104. cikke (14) bekezdésének harmadik albekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0108/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0181/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.

felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) A Bizottság mint statisztikai hatóság szerepét ebben az összefüggésben ténylegesen az Eurostat tölti be a Bizottság nevében. A közösségi statisztikák előállításával kapcsolatosan a Bizottságra ruházott feladatok végrehajtásáért felelős bizottsági szervezeti egységként az Eurostatnak feladatait a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság elveinek megfelelően kell ellátnia a közösségi statisztikák előállítása tekintetében az Eurostat szerepéről szóló, 1997. április 21-i bizottsági határozat értelmében.

(2) A Bizottság mint statisztikai hatóság szerepét ebben az összefüggésben ténylegesen az Eurostat tölti be a Bizottság nevében. A közösségi statisztikák előállításával kapcsolatosan a Bizottságra ruházott feladatok végrehajtásáért felelős bizottsági szervezeti egységként az Eurostatnak feladatait a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság elveinek megfelelően kell ellátnia a közösségi statisztikák előállítása tekintetében az Eurostat szerepéről szóló, 1997. április 21-i bizottsági határozat értelmében. Az európai statisztikai gyakorlati kódexnek - melyet a nemzeti statisztikai hivatalok és az Eurostat közösen hoznak létre - erősítenie kell a szakmai önállóság elveit, a források helytállóságát és a statisztikai adatok minőségét.

2. módosítás

(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A költségvetés felügyeletének hitele a megbízható költségvetési statisztikákon áll vagy bukik. Rendkívüli fontossággal bír, hogy a tagállamok által a 3605/93/EK rendelet értelmében megküldött és a jegyzőkönyvnek megfelelően a Bizottság által a Tanács rendelkezésére bocsátott adatok kiváló minőségűek legyenek.

(5) A költségvetés felügyeletének hitele a megbízható költségvetési statisztikákon áll vagy bukik. Rendkívüli fontossággal bír, hogy a tagállamok által a 3605/93/EK rendelet értelmében megküldött és a jegyzőkönyvnek megfelelően a Bizottság által a Tanács rendelkezésére bocsátott adatok kiváló minőségűek legyenek. Ebben az összefüggésben a 2005. március 22-i és 23-i brüsszeli Európai Tanács által az 1.5., 1.6. és 1.7. pontban meghatározottaknak, valamint az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának statisztikai osztálya által meghatározott, a hivatalos statisztikákra vonatkozó alapvető elveknek alapként kell szolgálniuk a szükséges magas minőségi szabványok eléréséhez.

3. módosítás

(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) Mind a tagállamok által közölt tényleges adatok, mind az azokhoz alapul szolgáló költségvetési elszámolások minőségének biztosítása érdekében állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között. E célból a Bizottság rendszeresen sort keríthet mind konzultációs látogatásokra, mind beható ellenőrző látogatásokra, hogy ezáltal fokozza a közölt adatok ellenőrzését és folyamatosan biztosítsa az adatok minőségét. A tagállamoknak haladéktalanul biztosítaniuk kell a Bizottság hozzáférését az információkhoz.

(9) Mind a tagállamok által közölt tényleges adatok, mind az azokhoz alapul szolgáló költségvetési elszámolások minőségének biztosítása érdekében állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között. E célból a Bizottság rendszeresen sort keríthet mind konzultációs látogatásokra, mind beható ellenőrző látogatásokra, hogy ezáltal fokozza a közölt adatok ellenőrzését és folyamatosan biztosítsa az adatok minőségét. A tagállamoknak haladéktalanul biztosítaniuk kell a Bizottság hozzáférését az információkhoz. A Bizottságnak rendszeresen értesítenie kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot a statisztikák minőségének javítására irányuló programról és munkáról.

5. módosítás

1. CIKK, 2. PONT

7. cikk, (2a) bekezdés (új) (3605/93/EK rendelet)

 

(2a) Amennyiben a tervezett kormányzati deficit és adóssági számadatok vagy ezek általános felülvizsgálatai nem használják a Bizottság által a tagállamok közötti összehasonlítás érdekében a gazdasági és pénzügyi politikák összehangolására a „közös külső hipotézist”, úgy a tagállamoknak kötelességük részletesen megmagyarázni az eltérés okait és az előrejelzések különbözetét kiszámítani.

6. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

9. cikk, (1) bekezdés (3605/93/EK rendelet)

(1) A Bizottság (Eurostat) értékeli mind a tagállamok által szolgáltatott tényleges adatok, mind az ezekhez alapul szolgáló költségvetési elszámolások minőségét. A tényleges adatok minőségébe a könyvelés szabályainak betartása, az adatok hiánytalansága, megbízhatósága, időszerűsége és ellentmondás-mentessége tartozik bele.

(1) A Bizottság (Eurostat) rendszeresen értékeli mind a tagállamok által szolgáltatott tényleges adatok, mind az ezekhez alapul szolgáló költségvetési elszámolások minőségét. A tényleges adatok minőségébe a számlák 1995-ös európai rendszere (ESA 95) szabályainak betartása, az adatok hiánytalansága, megbízhatósága, összehasonlíthatósága, időszerűsége és ellentmondás-mentessége tartozik bele.

7. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

9. cikk, (2a) bekezdés (új) (3605/93/EK rendelet)

 

(2a) A Bizottságnak (Eurostat) rendszeresen jelentenie kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok által benyújtott tényleges adatok minőségéről és az egész Európára kiterjedő, a statisztikák minőségére vonatkozó minimális szabványokról.

8. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

12. cikk, (1) bekezdés (3605/93/EK rendelet)

A Bizottság (Eurostat) biztosítja a folyamatos párbeszédet a tagállamok statisztikai hatóságaival. E célból a Bizottság (Eurostat) rendszeres konzultációs, illetve beható ellenőrző látogatásokat tesz minden tagállamban.

A Bizottság (Eurostat) biztosítja a folyamatos párbeszédet a tagállamok statisztikai hatóságaival. E célból a Bizottság (Eurostat) rendszeres jelleggel konzultációs látogatásokat tesz ; a 322/97/EK rendeletnek megfelelően beható ellenőrző látogatásokat is tehet minden tagállamban. A konzultációs látogatásokat a tagállamok és a Bizottság (Eurostat) által közösen meghatározott időrend szerint kell folytatni. Amennyiben lehetséges, a konzultációs látogatásokat egyszerre kell végrehajtani minden tagállamban, a statisztikai adatok átvételéről szóló értékelésre vonatkozó éves jelentés és az ezen területre vonatkozó jövőbeli kilátások alapján.

9. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

12. cikk, (2) bekezdés (3605/93/EK rendelet)

A konzultációs látogatások célja a megküldött adatok áttekintése, módszertani kérdések vizsgálata és a könyvelési szabályok betartásának értékelése. A beható ellenőrző látogatások célja a megküldött adatokat alátámasztó folyamatok és elszámolások ellenőrzése, valamint részletes következtetések levonása a könyvelési szabályok betartását és a közölt adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és ellentmondás-mentességét illetően.

A konzultációs látogatások célja a megküldött adatok áttekintése, módszertani kérdések vizsgálata és a könyvelési szabályok betartásának értékelése. A konzultációs látogatások eredményét legalább a nemzeti statisztikai intézetekkel közölni kell. A beható ellenőrző látogatások célja a megküldött adatokat alátámasztó folyamatok és elszámolások ellenőrzése, valamint részletes következtetések levonása a könyvelési szabályok betartását és a közölt adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és ellentmondás-mentességét illetően. A látogatásokról a Bizottság (Eurostat) határoz, amennyiben a közölt adatok megbízhatóságával vagy következetességével kapcsolatban komoly kételyek merülnek fel.

10. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

13. cikk, (1) bekezdés (3605/93/EK rendelet)

(1) A Bizottság (Eurostat) a tagállamokban tett beható ellenőrző látogatások során szakértői segítséget vehet igénybe, mindenekelőtt más tagállamok szakértői részéről, a meglátogatott tagállam olyan nemzeti hatóságainak szakértői részéről, akiknek illetékességébe tartozik a költségvetési elszámolások ellenőrzése, valamint a Bizottság egyéb szervezeti egységei részéről.

(1) A Bizottság (Eurostat) a tagállamokban tett beható ellenőrző látogatások során szakértői segítséget vehet igénybe, más tagállamok szakértői részéről , akik a nemzeti statisztikai hivatalok tisztviselői vagy - különleges esetben - a meglátogatott tagállam olyan nemzeti hatóságainak szakértői részéről, akiknek illetékességébe tartozik a költségvetési elszámolások ellenőrzése, valamint a Bizottság egyéb szervezeti egységei részéről, az adott tagállam és a Bizottság (Eurostat) közötti megállapodást követően.

11. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

13. cikk, (1a) bekezdés (új) (3605/93/EK rendelet)

 

(1a) A Közösség hatóságai közül az Eurostatnak fő szerepköre a statisztikai adatok minőségének ellenőrzése. Mindazonáltal az Eurostatnak az ellenőrzés során a többi illetékes közösségi hatósággal együtt belső kapcsolatfelvételi és tájékoztatási eljárást kell követnie és velük együtt kell döntenie a döntéshozatali eljárás során, amikor a konzultációs látogatások lezajlottak.

12. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

14. cikk, (3605/93/EK rendelet)

A Bizottság (Eurostat) tájékoztatja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot a konzultációs és a beható ellenőrző látogatások eredményérõl. Ezeket a jelentéseket nyilvánosságra kell hozni.

A Bizottság (Eurostat) tájékoztatja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot a konzultációs látogatások eredményérõl. A beható ellenőrző látogatások következtetéseiről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. Ezeket a jelentéseket nyilvánosságra kell hozni.

13. módosítás

1. CIKK, 3. PONT

16. cikk, (2a) bekezdés (új) (3605/93/EK rendelet)

 

(2a) A Bizottság (Eurostat) rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a módosított adatokról és a módosítás okairól.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0250

Egyes személyekkel szemben meghatározott megszorító intézkedések (Szudán) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szudáni Darfúr térségében zajló konfliktusban a békefolyamatokat akadályozó és a nemzetközi jogot sértõ egyes személyekkel szemben meghatározott megszorító intézkedések bevezetésérõl szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0180 - C6-0138/2005 - 2005/0068(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0180) (1),

tekintettel a 8910/2005 tanácsi dokumentumra,

tekintettel a 2005/411/KKBP (2) tanácsi közös állásfoglalásra,

tekintettel az EK-Szerzõdés 60. és 301. cikkére,

tekintettel az EK-Szerzõdés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0138/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0186/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelõen változtassa meg javaslatát az EK-Szerzõdés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtõl el kíván térni;

4.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

második a) bevezetõ hivatkozás (új)

 

- tekintettel a (az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2004. szeptember 18-i, 1564(2004) sz. határozata alapján felállított) dárfúri helyzettel foglalkozó nemzetközi vizsgálóbizottság jelentésére,

2. módosítás

(2) preambulumbekezdés

(2) A 2005/xxx/KKBP közös álláspont többek között elõírja azon személyek pénzeszközeinek és gazdasági erõforrásainak befagyasztását, akiket az Egyesült Nemzetek illetékes Szankcióbizottsága a békefolyamatokat hátráltató, Dárfúr és a régió stabilitására veszélyt jelentõ, a nemzetközi humanitárius és emberi jogi törvényeket megsértõ, vagy egyéb atrocitásokat elkövetõ, illetve a fegyverembargót megszegõ, vagy bizonyos katonai légitámadásokért felelõssé tett személyként jelölt meg. Ezen intézkedések a Szerzõdés alkalmazási körének hatálya alá tartoznak, és ezért - a verseny bármiféle torzulásának elkerülése érdekében - azok végrehajtásához - a Közösség érintettségének mértékéig - közösségi intézkedések szükségesek.

(2) A 2005/411/KKBP közös álláspont többek között elõírja azon személyek pénzeszközeinek és gazdasági erõforrásainak befagyasztását, akiket az Egyesült Nemzetek illetékes Szankcióbizottsága a békefolyamatokat hátráltató, Darfúr és a régió stabilitására veszélyt jelentõ, a nemzetközi humanitárius és emberi jogi törvényeket megsértõ, vagy egyéb atrocitásokat elkövetõ, illetve a fegyverembargót megszegõ, vagy bizonyos katonai légitámadásokért felelõssé tett személyként jelölt meg. Ezen intézkedések, amelyeknek hatékonyságát és az emberi jogok tömeges megsértésének megszüntetésére a helyszínen kifejtett valós hatását még meghatározandó mechanizmusokkal kell értékelni, a Szerzõdés alkalmazási körének hatálya alá tartoznak, és ezért - a verseny bármiféle torzulásának elkerülése érdekében - azok végrehajtásához - a Közösség érintettségének mértékéig - közösségi intézkedések szükségesek.

3. módosítás

(3a) preambulumbekezdés (új)

 

(3a) A Közösség az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1591(2005) határozatában elõírt intézkedések végrehajtásának keretében biztosítja, hogy a nevezett intézkedéseket összehangolják az egyrészrõl az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai által Cotonouban 2000. június 23-án (3) aláírt partnerségi megállapodás - különösen annak 8. és 96. cikke - jogcímén jelenleg folyamatban levõ eljárásokkal .

4. módosítás

(3b) preambulumbekezdés (új)

 

(3b) A jelen rendeletben elõírt intézkedések nem sértik sem azon egyéb intézkedések elfogadását, amelyek célja a N'Djamenában 2004. április 8-án aláírt fegyverszüneti egyezmény végrehajtása, sem azon kötelezettségeket, amelyek szerint az emberi jogok védelmére vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek megfelelõen eljárás alá kell vonni, és bíróság elé kell állítani az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésével gyanúsítható személyeket, sem pedig a Nemzetközi Büntetõbíróság fõügyésze által, a Darfúrban elkövetett bûncselekményekkel kapcsolatos olyan nyomozások folytatását, amelyeket a nevezett Bírósághoz az ENSZ Biztonsági Tanácsa által az 1593(2005) sz. határozat értelmében ad hoc benyújtott folyamodvány alapján indítottak.

5. módosítás

2. cikk, (1) bekezdés

1. Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek tulajdonában lévõ, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve irányított valamennyi pénzeszközt és gazdasági erõforrást befagyasztanak.

(1) A Bizottság által a 10. cikknek megfelelõen felállított listán felsorolt természetes vagy jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek tulajdonában lévõ, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve irányított valamennyi pénzeszközt és gazdasági erõforrást befagyasztanak.

6. módosítás

2. cikk, (2) bekezdés

2. Semmiféle pénzeszközt, vagy gazdasági erõforrást sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátanak az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára.

(2) Semmiféle pénzeszközt, vagy gazdasági forrást sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátanak a Bizottság által a 10. cikknek megfelelõen felállított listán felsorolt természetes és jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára.

7. módosítás

4. cikk, c) pont

c)

a zálogjog vagy az ítélet nem az I. mellékletben szereplõ valamely személy, szerv vagy szervezet javára szól;

c)

a zálogjog vagy az ítélet nem a Bizottság által a 10. cikknek megfelelõen felállított listán felsorolt valamely személy, szerv vagy szervezet javára szól;

8. módosítás

7. cikk, (3) bekezdés

3. Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ csak olyan céllal használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ csak olyan céllal használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták. Minden ilyen információ kizárólag a javak vagy a gazdasági források befagyasztására irányuló mûveletek lefolytatásához szükséges idõszakban használható fel, és az adatok védelmét szavatoló szabályok szerint kezelendõ.

9. módosítás

8a. cikk (új)

 

8a. cikk

Azok a természetes és jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek, akiknek pénzeszközeit alaptalanul fagyasztották be, kártalanításban részesülnek, amelynek természete és mértéke megegyezik a nekik alaptalanul okozott kár természetével és mértékével.

10. módosítás

10. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottságot felhatalmazzák az alábbiakra:

a)

az I. mellékletnek vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság meghatározások alapján történõ módosítására; és

b)

a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történõ módosítására.

(1) A Bizottságot az Európai Parlamenttel való konzultációt követõen felhatalmazzák arra, hogy :

a)

az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság határozatai alapján felállítsák és módosítsák a 2. cikk által említett azon természetes vagy jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek listáját, akiknek, illetve amelyeknek pénzeszközeit és gazdasági erõforrásait be kell fagyasztani, továbbá ezen listát bizonyított tévedés esetén helyesbítsék ; és

b)

a mellékletet a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsák.

Az a) pontban megnevezett lista felállítását és módosítását megelõzõen a Bizottság bizalmasan tájékoztatja az Európai Parlament illetékes bizottságait, azaz az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot és a Fejlesztési Bizottságot.

11. módosítás

I. melléklet

 

E melléklet törölve


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 139., 2005.6.2., 25. o.

(3)  HL L 317, 2000.12.15., 3. o.

P6_TA(2005)0251

Bizonyos személyekkel szemben alkalmazott különleges korlátozó intézkedések (Kongó) *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságot illetõen a fegyverembargót megsértõ személyekkel szembeni egyes különleges korlátozó intézkedések elrendelésérõl szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0227 - C6-0185/2005 - 2005/0101(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0227) (1),

tekintettel a 2005/440/KKBP tanácsi közös álláspontra (2),

tekintettel az EK-Szerzõdés 60. és 301. cikkére,

tekintettel az EK-Szerzõdés 308. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0185/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0194/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelõen változtassa meg javaslatát az EK-Szerzõdés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtõl el kíván térni;

4.

felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(3a) preambulumbekezdés (új)

 

(3a) A Közösség az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1591(2005) határozatában elõírt intézkedések végrehajtásának keretében biztosítja, hogy a nevezett intézkedéseket összehangolják az egyrészrõl az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai által Cotonouban 2000. június 23-án (3) aláírt partnerségi megállapodás - különösen annak 8. és 96. cikke - jogcímén jelenleg folyamatban levõ eljárásokkal.

2. módosítás

(3b) preambulumbekezdés (új)

 

(3b) Az e rendelet által elõírt intézkedések nem sérthetik az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius szabályok súlyos megsértésével gyanúsítható személyeknek az emberi jogok védelmére vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek megfelelõen való eljárás alá vonására, és bíróság elé állítására irányuló egyéb intézkedések meghozatalát, különösen ha azokat a Nemzetközi Büntetõbíróság hozza a Kongói Demokratikus Köztársaság hatóságai által a Római Alapokmány 12. cikke értelmében 2004. április 19-én benyújtott ad hoc folyamodvány alapján.

3. módosítás

2. cikk (1) bekezdés

1. Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, valamint szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévõ vagy ezek által birtokolt valamennyi pénzeszközt és gazdasági erõforrást befagyasztanak.

(1) A Bizottság által a 9. cikknek megfelelõen felsorolt természetes vagy jogi személyek, valamint szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévõ vagy ezek által birtokolt valamennyi pénzeszközt és gazdasági erõforrást befagyasztanak.

4. módosítás

2. cikk, (2) bekezdés

2. Semmiféle pénzeszközt vagy gazdasági erõforrást sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátanak a I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára.

(2) Semmiféle pénzeszközt vagy gazdasági erõforrást sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátanak a Bizottság által a 9. cikknek megfelelõen felsorolt természetes és jogi személyek, valamint szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára.

5. módosítás

4. cikk, c) pont

c)

a zálogjog vagy az ítélet nem az I. mellékletben szereplő valamely személy, szerv vagy szervezet javára szól;

c)

a zálogjog vagy az ítélet nem a Bizottság által a 9. cikknek megfelelően összeállított listán szereplő valamely személy, szerv vagy szervezet javára szól;

6. módosítás

6. cikk, (3) bekezdés

3. Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ csak olyan céllal használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták.

(3) Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ csak olyan céllal használható fel, amelyre azt nyújtották vagy kapták, és kizárólag a javak és gazdasági források befagyasztására szükséges időszak során és az adatok védelmét szavatoló szabályok szerint kezelendő.

7. módosítás

8a. cikk (új)

 

8a. cikk

Azok a természetes és jogi személyek, valamint jogalanyok és szervezetek, melyek javait és gazdasági forrásait jogtalanul fagyasztották be, a jogtalanul elszenvedett kár jellegének és mértékének megfelelő kártérítésben részesülnek.

8. módosítás

9. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság felhatalmazást kap:

a)

az I. mellékletnek a szankcióbizottság által megtett meghatározások alapján történő módosítására;

b)

a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

(1) A Bizottság , az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően felhatalmazást kap:

a)

arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság által hozott határozatok alapján összeállítsa, módosítsa, illetve hiba esetén kijavítsa azon természetes és jogi személyek, jogalanyok, valamint szervezetek listáját, amelyekre a 2. cikk vonatkozik, és amelyek javait és gazdasági forrásait be kell fagyasztani; és

b)

a melléklet módosítására a tagállamok által nyújtott információk alapján.

Az a) pontban említett lista összeállításáról és módosításáról a Bizottság bizalmas jelleggel előzetes tájékoztatást ad az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi, valamint Fejlesztési Bizottságainak.

9. módosítás

I. melléklet

 

E melléklet törölve


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 152., 2005.6.15. 22. o.

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

P6_TA(2005)0252

2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet (módosítások)

Az Európai Unió 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezete a 2005-ös költségvetési évre (09491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUDG))

1. módosítás

III. SZAKASZ: Bizottság

Sor

2005-ös költségvetés

2/2005 sz. költségvetésmódosítási tervezet

Módosítás

2005-ös költségvetés + (módosított) 2. költségvetés-módosítás

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

XX 01 01 01 01

Az intézménynél aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások - Javadalmazás és juttatások

 (1)1 385 350 900

 (1)1 358 392 190

+4 608 710

 (1)1 363 000 900

XX 01 01 02 01

A közösségi delegációknál aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottakkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások - Javadalmazás és juttatások

136 916 000

134 478 125

+4 419 875

138 898 000

XX 01 02 01 01

Az intézménynél dolgozó külső munkatársak - Kisegítő munkatársak

62 774 936

62 286 643

- 611 707

61 674 936

A2 01 01

Kiadóhivatal - Az aktív állományban levő személyzettel kapcsolatos kiadások

45 623 652

44 917 453

+50 947

44 968 400

A3 01 01

Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) - Az aktív állományban levő személyzettel kapcsolatos kiadások

30 442 900

29 873 865

+ 103 135

29 977 000

A4 01 01

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal - Az aktív állományban levő személyzettel kapcsolatos kiadások

7 280 700

7 141 844

+58 856

7 200 700

A5 01 01

Egyéni jogosultságok kezelési és kifizetési hivatala - Az aktív állományban levő személyzettel kapcsolatos kiadások

18 625 870

18 242 613

+35 387

18 278 000

A6 01 01

Infrastrukturális és logisztikai hivatal, Brüsszel - Az aktív állományban levő személyzettel kapcsolatos kiadások

31 667 000

31 026 629

+ 127 371

31 154 000

A7 01 01

Infrastrukturális és logisztikai hivatal, Luxembourg - Az aktív állományban levő személyzettel kapcsolatos kiadások

13 490 000

13 235 603

+83 397

13 319 000

INDOKOLÁS

A költségvetés-módosítás előzetes tervezetében szereplő bizottsági számadatok visszaállítása.

2. módosítás

COM-A-II. MELLÉKLET - II. MELLÉKLET - Kiadóhivatal - BEVÉTELEK

Sor

2005-ös költségvetés

2/2005 sz. költségvetés-módosítási tervezet

Módosítás

2005-ös költségvetés + (módosított) 2. költségvetés-módosítás

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

COM-A-II 4 1

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

2 536 978

2 497 709

+ 294 291

2 792 000

INDOKOLÁS

A költségvetés-módosítás előzetes tervezetében szereplő bizottsági számadatok visszaállítása.

3. sz. módosítás

VI. SZAKASZ: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság - BEVÉTELEK

Sor

2005-ös költségvetés

2/2005 sz. költségvetés-módosítási tervezet

Módosítás

2005-ös költségvetés + (módosított) 2. költségvetés-módosítás

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

Kötelezettségvállalások

4 0 4. jogcímcsoport

Az aktív állományban lévő intézményi tagok, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek

3 319 072

3 313 336

-2 949 944

363 392

INDOKOLÁS

A költségvetés-módosítás előzetes tervezetében szereplő bizottsági számadatok visszaállítása.


(1)  A 31 01 40. jogcímcsoportba egy 2 600 000 eurós előirányzat kerül be.

P6_TA(2005)0253

2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezet

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (9491/2005 - C6-0172/2005 - 2005/2045(BUD))

Az Európai Parlament,

tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek (1) általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom, tanácsi rendeletre és különösen annak 37. és 38. cikkére,

tekintettel az Európai Uniónak a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2004. december 16-án véglegesen elfogadott általános költségvetésére (2),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra (3),

tekintettel az Európai Uniónak a Bizottság által 2005. március 30-án előterjesztett, 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2005. számú költségvetés-módosítási előzetes tervezetére (SEC(2005)0421),

tekintettel a Tanács által 2005. március 30-án megállapított 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetére (9491/2005 - C6-0172/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0190/2005),

A.

mivel a személyzet 2004-es fizetéskiigazítása a vártnál alacsonyabb volt,

B.

mivel a költségvetési hatóság kérte az intézményeket, hogy a fizetéskiigazítás eredményeképpen nyújtson be becsléseket igazgatási kiadásaik kiigazítása céljából;

C.

mivel a költségvetési hatóság 2004. november 25-i nyilatkozatában (4) azt kérte, hogy a szóban forgó költségvetési módosításban kizárólag az intézmények fizetések és nyugdíjak éves kiigazításából eredő igazgatási kiadásaira vonatkozó előirányzatai szerepeljenek;

D.

mivel a bizottsági javaslat a fizetéskiigazításhoz nem kapcsolódó igazgatási kérdéseket is magában foglalt;

1.

egyetért az Európai Parlament, a Tanács, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az európai ombudsman és az európai adatvédelmi biztos fizetéskiigazításaival a Tanács 2/2005. számú költségvetés-módosítási tervezetében elfogadottak szerint;

2.

úgy határoz, hogy kiigazítja a Bizottság költségvetését a 2/2005 számú költségvetésmódosítás előzetes tervezetében javasoltak szerint, és e célból költségvetés-módosítást terjesztett elő;

3.

egyetért a létszámtervvel (Számvevőszék és európai adatvédelmi biztos) és a nómenklatúra változásaival (Bizottság) a Tanács 2/2005. számú költségvetés-módosítás tervezetében elfogadottak szerint;

4.

úgy határoz, hogy kiigazítja a bevételi számításokat (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Kiadóhivatal) a 2/2005. számú költségvetés-módosítás előzetes tervezetében javasoltak szerint, és e célból két költségvetés-módosítást terjesztett elő;

5.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a 2/2005. számú költségvetés-módosítás tervezetéhez fűzött módosításokkal együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 60., 2005.3.8., 1. o.

(3)  HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK határozattal (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosított megállapodás.

(4)  2004.12.16-i Elfogadott szövegek, P6_TA(2004)0103.

P6_TA(2005)0254

A költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítése **II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítéséről szóló 1466/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendelet elfogadásáról szóló tanácsi közös álláspontról (9817/2005 - C6-0192/2005 - 2005/0064(SYN))

(Együttműködési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács közös álláspontjára (9817/2005 - C6-0192/2005),

tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatáról (COM(2005)0154) (1) az első olvasatban megfogalmazott álláspontjára (2),

tekintettel az EK-Szerződés 252. cikkére és 99. cikke (5) bekezdésére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0192/2005),

tekintettel eljárási szabályzata 60. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság második olvasatra irányuló javaslatára (A6-0204/2005),

1.

jóváhagyja a közös álláspontot;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  2005. június 9-iElfogadott szövegek P6_TA-PROV(2005)0231.

P6_TA(2005)0255

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0509 - C6-0125/2004 - 2004/0172(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0509) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 280. cikkének (4) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0125/2004),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0156/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha érdemben módosítani kívánja a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2004)0172

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 280. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Számvevőszék véleményére,

tekintettel az Európai Adatvédelmi Biztos véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A Közösség és a tagállamok nagy jelentőséget tulajdonítanak a Közösség pénzügyi érdekei védelmének és a csalás elleni küzdelemnek és minden más, a Közösség ilyen érdekeit sértő jogellenes tevékenységnek.

(2)

A kölcsönös segítségnyújtás közösségi kereteinek a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a közösségi pénzügyi erőforrások és kiadások minden területén lehetővé kell tenniük a tagállamok illetékes hatóságai között, illetve e hatóságok és a Bizottság között a szoros és rendszeres együttműködést.

(3)

E rendelet rendelkezései nem érinthetik az Európai Csaláselleni Hivatal által vizsgálati jogkörének felhasználásával, az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) foglalt biztosítékoknak megfelelően végzett vizsgálatokat. E rendelet hatálya a segítségnyújtás, információcsere és koordináció bizonyos formáira korlátozódik, amelyek az OLAF vizsgálati tevékenységét megelőzik, követik vagy kísérik.

(4)

Az új közösségi intézkedések bevezetése nem érintheti a nemzeti büntetőjogi rendelkezések és a büntetőügyekben a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó szabályok alkalmazását, illetve a nemzeti igazságszolgáltatást.

(5)

A Közösség pénzügyi érdekeit érintő, határokon átnyúló csalás és bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelem közösségi szinten fokozott együttműködést, illetve multidiszciplináris együttműködést igényel a tagállamok hatóságaival a csalás és minden egyéb olyan jogellenes tevékenység területén, amely számos esetben kapcsolódik a szervezett bűnözés struktúráihoz és a Közösség pénzügyi érdekei számára hátrányt okoz. E rendeletnek lehetővé kell tennie továbbá a tagállamok illetékes hatóságai közötti, illetve az e hatóságok és a Bizottság közötti együttműködést.

(6)

E rendelet rendelkezései nem érinthetik azokat a közösségi jogszabályokat, amelyek a tagállamok, illetve a tagállamok és a Bizottság között konkrétabb vagy kiterjedtebb együttműködésről rendelkeznek, úgymint a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletet  (4), vagy hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és a 218/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. október 7-i 1798/2003/EK tanácsi rendeletet  (5).

(7)

Az információcsere a csalás és a Közösség pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelem kulcseleme. A tagállamok által a Bizottság felé szolgáltatott információkat a Bizottság arra kell, hogy felhasználja, hogy átfogó képet alkosson az európai szintű csalásról és más jogellenes tevékenységekről, és erről a tagállamokat tájékoztassa.

(8)

A Közösség pénzügyi érdekeit érintő csalást és bármely más jogellenes tevékenységet - különösen olyan határokon átnyúló ügyekben, amelyekben gyakran két vagy több tagállam szervezett nemzetközi csalási rendszerei is részt vesznek - a leghatékonyabban akkor lehet leküzdeni és megelőzni, ha az operatív, statisztikai és/vagy általános jellegű információkat közösségi szinten elemzik és kockázatelemzésnek vetik alá általában a Bizottság, különösen pedig az OLAF operatív és kockázatelemző lehetőségeinek felhasználásával.

(9)

A Közösség pénzügyi érdekeit érintő csalás és bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelem a következetes ellenőrzést is szükségessé teszi. Ezért a Bizottság által összegyűjtött információknak rendelkezésre kell állniuk a közigazgatási és bírósági eljárásokban bizonyítékként történő felhasználásra.

(10)

A tagállamok illetékes hatóságai és a Bizottság közötti sikeres együttműködés érdekében az információcserét a titoktartási szabályokkal összhangban kell megszervezni, amennyiben az információra a szakmai titoktartás vonatkozik, míg az új rendelkezések alapján feldolgozott személyes adatokat megfelelő adatvédelemben kell részesíteni.

(11)

Kellő figyelemmel kell lenni a közösségi intézményekre vonatkozó adatvédelmi szabályokra, amelyeket a Szerződés 286. cikke és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  (6) rögzít, valamint a tagállamokra vonatkozó, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (7).

(12)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal  (8) összhangban kell elfogadni.

(13)

Mivel a tervezett intézkedés céljait, nevezetesen a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás és bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelmet a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme és hatásai miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(14)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió alapjogi chartája állapít meg,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a tagállamokban a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni egyenlő és hatékony védelmének biztosítása érdekében megállapítja az illetékes hatóságok közötti kölcsönös közigazgatási együttműködés és információcsere jogszabályi keretét.

2. cikk

Hatály

(1)   E rendeletet a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás és bármely más jogellenes tevékenység olyan eseteire kell alkalmazni, amelyeknek közösségi szinten különös jelentősége van.

Ez kiterjed azokra az esetekre is, ahol a jogellenes tevékenységek részben vagy egészben a Közösség területén kívüli államokban zajlanak.

A tagállamok illetékes hatóságai határozhatnak úgy is, hogy e rendelet alapján információt cserélnek és segítséget nyújtanak olyan esetekben is, amelyekben közösségi szinten az ilyen információcserét és segítségnyújtást a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás és bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemhez szükségesnek tartják.

(2)   E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni, amennyiben a közösségi jogszabályok a tagállamok között, illetve a tagállamok és a Bizottság között konkrétabb együttműködésről rendelkeznek, vagy a Bizottságnak szélesebb körű hozzáférést biztosítanak az információhoz.

Ez a rendelet főként nem érinti az 515/97/EK rendelet alkalmazását és a tagállamok közötti együttműködést az 1798/2003/EK rendelet alapján.

(3)   Ez a rendelet nem érinti az 1073/1999/EK rendelet alkalmazását.

(4)   Ez a rendelet nem érinti a nemzeti büntetőjogi rendelkezések vagy a büntetőügyekben a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó más szabályok alkalmazását, illetve a nemzeti igazságszolgáltatást.

(5)   Az e rendeletben foglalt segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettség nem érinti az igazságügyi hatóság felhatalmazásával vagy annak kérelme alapján eljáró illetékes közigazgatási hatóságok által megszerzett információk vagy dokumentumok rendelkezésre bocsátását.

Segítségnyújtás kérése esetén azonban az ilyen információkat vagy dokumentumokat rendelkezésre kell bocsátani, ha az igazságügyi hatóság, amellyel az ügyben konzultálni kell, ahhoz hozzájárul.

3. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.

szabálytalanság”: a közösségi szinten különös jelentőségű csalás és bármely más jogellenes tevékenység, amely a Közösség pénzügyi érdekeit sérti, és különösen:

a)

a közösségi jog rendelkezésének bármely megsértése, amely valamely gazdasági szereplő cselekvésének vagy mulasztásának eredménye, ideértve a közösségi jog rendelkezései értelmében és a közvetlen vagy közvetett közösségi finanszírozás végrehajtása során felmerülő szerződésszegéseket, amelynek akár a Közösség megbízásából közvetlenül gyűjtött saját forrásokból származó bevétel csökkenésével, akár elmaradásával, vagy egy indokolatlan kiadási tétellel a Közösség általános költségvetésére vagy az általa kezelt költségvetésekre érezhető hatása van vagy lehet;

b)

a 77/388/EGK irányelvben (9) említett hozzáadottérték-adóra (HÉA) vonatkozó jogszabályok bármely megsértése, amelynek az 1553/89/EGK, Euratom rendeletben (10) említett közösségi saját erőforrásokat csökkentő hatása van vagy lehet;

c)

pénzmosás a 91/308/EGK irányelv (11) 1. cikkének c) pontja értelmében a fenti a) és b) pontokban említett jogsértésből keletkező bevételek tekintetében;

2.

„közösségi szinten különös jelentőségű szabálytalanságok”: olyan szabálytalanságok,

a)

amelyeknek más tagállamokban vannak vagy lehetnek szálai, vagy amelyeknek más tagállamokban folyó tevékenységekkel kézzel fogható kapcsolatai vannak, illetve olyan (közvetlen vagy közvetett) közösségi kiadások esetében elkövetett szabálytalanságok, amelyek esetében a kölcsönös segítségnyújtásra nem vonatkoznak különös szabályok; és

b)

amelyeket műveletek során fedeztek fel - függetlenül attól, hogy egyetlen vagy több művelet során derült rájuk fény -, és amelyek az érintett tagállamokban becslések szerint összességében 500 000euró összegen felüli költségvetési kárt okoznak a HÉA területén, vagy a rendelettel érintett egyéb területeken a Közösség pénzügyi érdekeinek 100 000EUR vagy annál nagyobb kárt okoznak; pénzmosás esetén a küszöb az annak alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozik;

3.

„HÉA-ra vonatkozó jogszabályok”: a hozzáadottérték-adóra vonatkozó összes közösségi rendelkezés és a tagállamok által e közösségi rendelkezések teljesítése érdekében elfogadott jogszabályi és közigazgatási rendelkezések;

4.

„megkereső hatóság”: az az illetékes hatóság, amely segítségnyújtás iránti megkereséssel él;

5.

„megkeresett hatóság”: az az illetékes hatóság, amelyhez segítségnyújtás iránti megkereséssel fordulnak;

6.

„közigazgatási vizsgálat”: minden vizsgálat, ellenőrzés és más intézkedés, amelyet az illetékes hatóságok feladataik végzése során annak megállapítása céljából tesznek, történt-e szabálytalanság, kivéve az igazságügyi hatóság kérésére vagy tőle közvetlenül kapott megbízás alapján megtett intézkedéseket;

7.

„pénzügyi információk”: a 91/308/EGK irányelv alapján az illetékes nemzeti kapcsolattartóktól a gyanús tranzakciókra vonatkozóan kapott információk és más olyan információk, amelyek alkalmasak az e rendelet hatálya alá tartozó szabálytalanságokhoz kapcsolódó tranzakciók nyomon követésére;

8.

„illetékes hatóságok”: a 4. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti vagy közösségi hatóságok.

A 2. pont b) alpontjában meghatározott küszöbértékek a 25. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően felemelhetők.

4. cikk

Illetékes hatóságok

(1)   Az e rendelet alapján folyó együttműködés a következő, saját hatáskörükben eljáró illetékes hatóságokra terjed ki:

a)

a tagállamok hatóságai:

i.

amelyek a közösségi költségvetésből származó pénzügyi források kezeléséért közvetlenül felelősek, és amelyeket a vonatkozó közösségi és nemzeti jogi rendelkezések erre kijelöltek; vagy

ii.

amelyek az alkalmazandó nemzeti közigazgatási jogi rendelkezések alapján a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás és bármely más jogellenes tevékenység megelőzéséért és az ezek elleni küzdelemért felelősek; vagy

iii.

az 1798/2003/EK rendeletben felsorolt illetékes hatóságok, a tagállamok által az 1798/2003/EK rendelet alapján vagy annak megfelelően kijelölt megfelelő központi összekötő hivatalok, összekötő szervek és a HÉA-csalás vizsgálatában illetékes más adóellenőrző hatóságok, valamint a 92/12/EGK irányelvben (12) említett illetékes hatóságok, amennyiben az összegyűjtött információk HÉA-csalás bizonyítékául szolgálhatnak - mindez nem gátolja a közvetlen kapcsolattartást, az információcserét és az együttműködést a különböző tagállamok e cikkben említett tisztviselői és hatóságai között -; vagy

iv.

amelyeket a tagállamok a 2000/642/IB határozat  (13) alapján a 91/308/EGK irányelv rendelkezései alapján kapott információk összegyűjtésére és elemzésére „pénzügyi hírszerző egységként” felállítottak;

b)

a Bizottság, beleértve az OLAF-ot.

(2)   A tagállamok - illetékességtől és belső jogállástól függetlenül - az illetékes hatóságaik közötti, illetve az e hatóságok és a Bizottság közötti információcsere biztosítása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket.

(3)     A Bizottság jegyzéket vezet az e rendelet szerinti együttműködésben részt vevő hatóságokról. Ezt a jegyzéket rendszeresen frissíteni kell és az interneten keresztül hozzáférhetővé kell tenni.

II. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELADATOK

1. fejezet

Kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás és információcsere

1. szakasz

Segítségnyújtás megkeresés alapján

5. cikk

Segítségnyújtás megkeresés alapján

(1)   Az illetékes hatóságok megkeresés alapján segítik egymást a szabálytalanságok megelőzésében és felderítésében. A megkereső hatóság kérésére a megkeresett hatóság - amennyiben a megkeresés céljainak eléréséhez szükséges, illetve e rendelet céljainak megfelel - a megkereső hatóságnak átad minden olyan információt, amelynek a szabálytalanságok megelőzésében és felderítésében jelentősége van. Ide tartoznak a szabálytalanság részét képező műveletekre vonatkozó információk, illetve azok a pénzügyi információk, amelyek a mögöttük húzódó műveletekre és azokban részt vevő természetes vagy jogi személyekre vonatkoznak.

(2)   A kért információ megszerzése érdekében a megkeresett hatóság vagy az a közigazgatási hatóság, amelyhez segítségért folyamodik, úgy jár el, mintha a saját nevében vagy a saját tagállamában egy másik hatóság kérésére járna el.

(3)   A megkeresett hatóság rendelkezésre bocsátja a birtokában lévő, illetve a szabálytalanságnak minősülő vagy a megkereső hatóság feltételezése szerint annak minősülő felderített vagy tervezett műveleteket vagy tranzakciókat érintően vagy adott esetben a 6. cikk alapján elvégzett különleges megfigyelés megállapításait érintően általa megszerzett összes információt.

A megkereső hatóságot ellátja a birtokában lévő vagy általa megszerzett minden igazolással, dokumentummal vagy dokumentum hitelesített másolatával. Az eredeti iratokat azonban csak akkor kell rendelkezésre bocsátani, ha az nem ellentétes a hatályos jogszabályokkal abban a tagállamban, amelyben a megkeresett hatóság székhelye van.

(4)   A segítségnyújtás és információcsere iránti megkereséseket a megkereső hatóság által ismert tényekre vonatkozó rövid kivonatnak kell kísérnie.

(5)   Ha a megkereső hatóság megkeresését olyan hatósághoz intézi, amely a kért segítségnyújtásra nem illetékes, a hatóság a megkeresést azonnal az illetékes hatósághoz továbbítja.

6. cikk

Különleges megfigyelés

A megkereső hatóság megkeresése alapján a megkeresett hatóság a lehetőségekhez képest a saját működési területén belül különleges megfigyelést tart vagy különleges megfigyelés iránt intézkedik a következők tekintetében:

a)

személyek, és különösen azok mozgása, ha kellő indokkal feltételezhető az, hogy szabálytalanságokat követnek el;

b)

olyan helyek, ahol úgy tárolnak árukat, hogy abból kellően megalapozott a gyanú, hogy azokkal szabálytalanságnak minősülő tevékenységeket szándékoznak támogatni;

c)

potenciális szabálytalanságok tárgyaként megjelölt áruk mozgása;

d)

szállítóeszközök és pénzügyi tranzakciók, ha kellő indokkal feltételezhető, hogy azokat szabálytalanságok elkövetésére használják fel.

7. cikk

Közigazgatási vizsgálatok megkeresés alapján

(1)   A megkereső hatóság megkeresésére a megkeresett hatóság elvégzi azon műveleteket illetően a közigazgatási vizsgálatokat, amelyek ténylegesen vagy a megkereső hatóság feltételezése szerint szabálytalanságnak minősülnek, vagy ilyen vizsgálatok elvégzéséről gondoskodik.

A megkeresett hatóság vagy a közigazgatási hatóság, amelyhez segítségért folyamodik, ezeket a közigazgatási vizsgálatokat úgy végzi el, mintha a saját nevében vagy a saját tagállamában egy másik hatóság kérésére járna el. A vizsgálat eredményeiről a megkereső hatóságot tájékoztatja.

(2)   A megkereső hatóság és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján a megkereső hatóság által kijelölt tisztviselők az (1) bekezdésben említett közigazgatási vizsgálaton jelen lehetnek. A vizsgálatot mindenkor a megkeresett hatóság tisztviselői végzik el.

A megkereső hatóság alkalmazottjai saját kezdeményezésükre nem vehetik át a megkeresett hatóság tisztviselőire ruházott jogköröket, azonban e tisztviselőkkel azonos módon, a megkeresett tagállamok tisztviselőin mint közvetítőkön keresztül és kizárólag az elvégzendő közigazgatási vizsgálat céljából ugyanazokba a helyiségekbe beléphetnek, illetve dokumentumokhoz hozzáférhetnek.

(3)   Amennyiben a nemzeti büntetőeljárási rendelkezések bizonyos intézkedéseket a nemzeti jogszabályok által kifejezetten kijelölt tisztviselők számára tartanak fenn, a megkereső hatóság tisztviselői ezekben az intézkedésekben nem vesznek részt. Semmilyen körülmények között sem vesznek részt házkutatásokban vagy személyek büntetőjog alapján történő hivatalos kihallgatásán.

8. cikk

Tisztviselők más tagállamban végzett tevékenysége vagy kiküldetése valamely tagállamba

A megkereső hatóság és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és az utóbbi által megállapított szabályoknak megfelelően, a megkereső hatóság által megfelelően felhatalmazott tisztviselők engedélyt kaphatnak a szabálytalanságokra vonatkozó információk megszerzésére a hivataloktól ott, ahol a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam közigazgatási hatóságai a feladatukat végzik.

Ez azokra az információkra vonatkozik, amelyekre a megkereső hatóságnak szüksége van, és amelyek olyan dokumentációból származnak, amelyhez az előzőekben említett hivatalok tisztviselői hozzáférnek.

A megkereső hatóság tisztviselői engedélyt kapnak arra, hogy erről a dokumentációról másolatot készítsenek.

9. cikk

A tisztviselők írásbeli felhatalmazása

A 7. és 8. cikknek megfelelően a megkereső hatóság más tagállamban jelen vagy kiküldetésben lévő tisztviselőinek mindenkor fel kell tudni mutatni írásbeli felhatalmazásukat, amelyből kiderül személyazonosságuk és hivatalos feladatuk.

10. cikk

A segítség és tájékoztatás megadásának határideje

(1)   A megkeresett hatóság az 5. és 7. cikkben említett segítséget és tájékoztatást a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat héttel a megkeresés kézhezvétele után meg kell, hogy adja. Ha azonban ez az információ már a megkeresett hatóság birtokában van, a határidő négy hét.

(2)   Különös esetekben a megkeresett és megkereső hatóságok az (1) bekezdésben foglalttól eltérő határidőkben állapodhatnak meg.

(3)   Ha a megkeresett hatóság egy megkeresésre nem tud határidőben válaszolni, a mulasztás okáról a megkereső hatóságot azonnal tájékoztatja és megjelöli, hogy válaszát mikor tudja megadni.

11. cikk

Hozzáadottérték-adóval kapcsolatos adatok

(1)   Az operatív és technikai segítségnyújtás céljából, és ha a tagállamok illetékes hatóságait segítendő az e rendelet 3. cikke első bekezdése 1. pontjának b) alpontja értelmében vett szabálytalanságok felderítéséhez és kivizsgálásához az szükséges, a tagállamok haladéktalanul kötelesek az alábbi információkat közölni a Bizottsággal az 1798/2003/EK rendeletben említett nemzeti adatbázisokban tárolt nyilvántartásaikból :

az információt fogadó tagállamok által kibocsátott HÉA-azonosító számokat,

az információt szolgáltató tagállamban a HÉA céljából meghatározott piaci szereplők által a HÉA-azonosító számmal rendelkező személyek számára történő Közösségen belüli termékértékesítés összértékét.

A hozzáférésre vonatkozó részletes szabályokat, beleértve a titoktartásra és adatvédelemre, illetve a tagállamok nyilvántartásaiból nyert információk felhasználására vonatkozó szabályokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

(2)   Amennyiben az a 3. cikk első bekezdése 1. pontjának b) alpontja értelmében szabálytalanságok bizonyítékául szolgálhat, a tagállamok hatóságai tájékoztatják a Bizottságot a 92/12/EGK irányelv alapján összegyűjtött információkról.

II. szakasz

Önkéntes segítségnyújtás

12. cikk

Műveletekkel vagy tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai a Bizottság számára előzetes kérés nélkül megadnak minden lényeges információt azokról a műveletekről vagy tranzakciókról, amelyek ténylegesen vagy feltételezhetően szabálytalanságnak minősülnek.

(2)   A megfelelő technikai támogatás segítségével a Bizottság a kapott információkat elemzi, és a szabálytalanságok felderítésében és vizsgálatában történő technikai és operatív segítségnyújtás céljából a tagállamok rendelkezésére bocsátja a megfelelő analitikai eredményeket. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy szabálytalanságok történtek egy vagy több tagállamban, arról tájékoztatja az érintett tagállamokat.

(3)   A tagállamok és a Bizottság között a pénzügyi információk önkéntes cseréjére vonatkozó kötelezettség attól függetlenül fennáll, hogy a tranzakciót egy műveletben vagy látszólag egymáshoz kapcsolódó több műveletben hajtották-e végre.

(4)   A titoktartási és adatvédelmi szabályokat a 25. cikk (2) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

13. cikk

Különleges megfigyelés megkeresés nélkül

Ha a Közösség pénzügyi érdekeinek szabálytalanságokkal szemben történő védelme érdekében célszerűnek tartják, a tagállamok illetékes hatóságai:

a)

a 6. cikkben foglaltak szerint különleges megfigyelést tartanak vagy szerveznek;

b)

a Bizottságot - és amennyiben szükséges a tagállamok érintett illetékes hatóságait - tájékoztatják a birtokukban lévő összes információról, és különösen az olyan műveletekre vonatkozó jelentésekről és más dokumentumokról vagy azok hitelesített másolatairól vagy kivonatairól, amelyek ténylegesen vagy feltételezésük szerint a Közösség pénzügyi érdekeit érintő cselekménynek minősülnek.

14. cikk

Általános tájékoztatás

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai - amint ezek az információk rendelkezésükre állnak - tájékoztatják a Bizottságot a szabálytalanságok elkövetésének új módjaira, eszközeire, módszereire és gyakorlataira, illetve a szabálytalanságok felderítésére és megelőzésére vonatkozó általános információkról, amelyek hozzájárulhatnak az érintett jogszabályok csalásbiztossá tételéhez.

(2)   A Bizottság - amint rendelkezésére áll - tájékoztatja valamennyi tagállam illetékes hatóságait azokról az információkról, amelyekkel a szabálytalanságokat megelőzhetik és a vonatkozó jogszabályokat végrehajthatják.

2. fejezet

Az információk felhasználása

15. cikk

Bizonyítékként történő felhasználás

Az 5., 6., 7. és 12. cikkben foglalt segítségnyújtás során az illetékes hatósággal közölt megállapítások, igazolások, információk, dokumentumok, hitelesített másolatok és bármely operatív információ bármely tagállamban folyó közigazgatási vagy bírósági eljárásban ugyanúgy elfogadható bizonyítéknak minősül, mintha azt abban a tagállamban szerezték volna, ahol az eljárás folyamatban van.

16. cikk

Információcsere

Az e rendelet, illetve más közösségi rendelkezések alapján szerzett információt a Bizottság e rendeletnek megfelelően, illetve annak céljából más illetékes hatósággal kicserélheti, amennyiben ez a csere megfelel azoknak a közösségi rendelkezéseknek, amelyek alapján az információt megszerezte.

17. cikk

Nyomon követés

A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják a Bizottságot az e rendelet alapján közölt információkkal, illetve elvégzett közigazgatási vizsgálatokkal kapcsolatos minden lényeges fejleményről, és különösen a megindított közigazgatási vagy bírósági eljárásokról, amennyiben az a nemzeti büntetőjoggal nem ellentétes.

18. cikk

Titoktartási szabályok és adatvédelem

(1)   Az e rendelet alapján közölt vagy megszerzett információkra a szakmai titoktartás vonatkozik és azok ugyanolyan védelemben részesülnek, mint a hasonló információk, amelyeket az információkat kapó tagállam nemzeti jogszabályai, illetve a közösségi intézményekre és szervezetekre vonatkozó megfelelő rendelkezések védenek.

Ezeket az információkat csak azokkal a közösségi intézményeken vagy tagállamokon belüli személyekkel és hatóságokkal lehet közölni, akik/amelyek feladata ismeretüket megköveteli, és azokat csak a Közösség pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét szolgáló célokra lehet felhasználni.

(2)   A Bizottság és a tagállamok a személyes adatok e rendelet alapján történő feldolgozásánál biztosítják, hogy az adatvédelemre vonatkozó közösségi és nemzeti, különösen a 95/46/EK irányelv és - adott esetben - a 45/2001/EK rendelet által megállapított rendelkezéseket betartsák.

A 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében, a 12. cikk (4) bekezdésében és a 24. cikkben foglalt végrehajtási szabályok elfogadása előtt az Európai Adatvédelmi Biztossal konzultálni kell.

19. cikk

Harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok

(1)   A tagállamok vagy a Bizottság által harmadik országtól kapott és e rendelet hatálya alá tartozó információkat a tagállamok illetékes hatóságaival vagy a Bizottsággal közölni kell, ha azok segítségével a szabálytalanságok megelőzhetők vagy leküzdhetők.

(2)   Amennyiben az érintett harmadik ország jogi kötelezettséget vállalt arra, hogy a látszólag szabálytalanságnak minősülő műveletek szabálytalan jellegére vonatkozó bizonyíték gyűjtéséhez a szükséges segítséget megadja, az e rendelet alapján szerzett információkat egy összehangolt cselekvés részeként közölni lehet a harmadik országgal, az információt szolgáltató illetékes hatóságok hozzájárulása alapján, valamint a személyes adatok védelméről szóló nemzeti rendelkezéseikkel, a 95/46/EK irányelv 25. és 26. cikkével, illetve - adott esetben - a 45/2001/EK rendelet 9. cikkével összhangban.

(3)     Ebben az összefüggésben az OLAF koordinációs szerepet tölt be.

20. cikk

A Bizottság által végzett kockázatelemzés

A Bizottság a tagállamok által e rendelet alapján közölt általános vagy operatív jellegű információkat - a megfelelő információtechnológiai támogatás igénybevételével - felhasználhatja hírszerzésen alapuló jelentések és figyelmeztetések kidolgozásához vezető stratégiai és taktikai kockázatértékelésekhez annak érdekében, hogy a beazonosított veszélyek ismertségét fokozza és így erősítse az illetékes nemzeti hatóságok és a Bizottság megfelelő operatív reakcióinak hatékonyságát, a Bizottság hatáskörének függvényében.

21. cikk

Hatályos jogi rendelkezések módosítása

A Bizottság előterjeszti az 1798/2003/EK rendelet és a 2000/642/IB határozat módosításához szükséges javaslatokat.

III. CÍM

VISSZASZERZÉS

22. cikk

A jogellenesen szerzett haszon visszaszerzésére nyíló lehetőség erősítése és tájékoztatási kötelezettség

(1)     A 3. cikk első bekezdésének 1. pontjában meghatározott szabálytalanságokból adódó haszon viszszaszerzésének megkönnyítése érdekében a 91/308/EGK irányelv 2a. cikkében említett intézmények és személyek kérelem alapján, a (2) bekezdéssel összhangban kötelesek a tagállamok illetékes hatóságait minden pénzügyi információval ellátni, amely szükséges ahhoz, hogy e hatóságok a 23. cikkben meghatározott intézkedéseket megtegyék.

(2)     Az (1) bekezdésben említett kérelemhez csatolni kell a kérelmet benyújtó illetékes hatóság által, vagy a Bizottság által ismert vonatkozó tényeket, valamint az alapos gyanú indokait tartalmazó nyilatkozatot. Az érintett hitel- és/vagy pénzintézetek gondoskodnak arról, hogy ez az információ bizalmas maradjon.

23. cikk

A visszaszerzés módja

(1)     A hatékony visszaszerzés biztosítása érdekében a tagállamok - szükség esetén a bírósági engedély beszerzése után - lefoglalják és befagyasztják a Közösség pénzügyi érdekeit sértő, jogtalanul szerzett hasznokat. Ez a rendelkezés alkalmazandó minden szabálytalanságból származó jövedelemre, amely 50 000 euró feletti összeggel vagy a 91/308/EGK irányelv 1. cikke D. pontjában említett olyan tulajdonnal függ össze, amelynek értéke megfelel az említett jövedelem összegének.

(2)     Az (1) bekezdésben említett intézkedések alkalmazhatók bármely természetes vagy jogi személy esetében, aki, illetve amely szabálytalanságot követett el, vagy akivel, illetve amellyel szemben az elkövetés gyanúja felmerült, valamint aki, illetve amely a szabálytalanság elkövetésében közreműködött, vagy akivel, illetve amellyel szemben a közreműködés gyanúja felmerült. Az intézkedések olyan természetes vagy jogi személy esetében is alkalmazhatók, aki, illetve amely részesült a szabálytalanságból származó jövedelemből.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Végrehajtási szabályok

A II. cím 1. fejezetében leírt kölcsönös segítségnyújtásra és információcserére vonatkozó végrehajtási szabályokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

A 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében és a 12. cikk (4) bekezdésében említett kérdések mellett e szabályok különösen az alábbiakat érinthetik:

a)

szabálytalanságok a 3. cikk első bekezdése 1. pontjának b) alpontja értelmében;

b)

szabálytalanságok a 3. cikk első bekezdése 1. pontjának c) alpontja értelmében;

c)

szabálytalanságok a strukturális alapok terén.

25. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot a 515/97/EK rendelet 43. cikkében létrehozott bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében említett határidő három hónap.

26. cikk

Értékelő jelentés

E rendelet hatálybalépése után a Bizottság háromévente jelentést tesz az Európai Parlament, a Számvevőszék és a Tanács részére e rendelet alkalmazásáról.

27. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...-ban/-ben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  HL C 301., 2004.12.7., 4. o.

(2)  Az Európai Parlament 2005. június 23-i álláspontja.

(3)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(4)  HL L 82., 1997.3.22., 1. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 264., 2003.10.15., 1. o. A 885/2004/EK rendelettel (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(7)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(9)  Hatodik, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (HL L 145., 1977.6.13., 1. o.). A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) módosított irányelv.

(10)  A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 155., 1989.6.7., 9. o.). A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

(11)  A pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv (HL L 166., 1991.6.28., 77. o.). A 2001/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 344., 2001.12.28., 76. o.) módosított irányelv.

(12)  A jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv (HL L 76., 1992.3.23., 1. o.). A legutóbb a 2004/106/EK irányelvvel (HL L 359., 2004.12.4., 30. o.) módosított irányelv.

(13)  A tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről szóló, 2000. október 17-i 2000/642/IB tanácsi határozat (HL L 271., 2000.10.24., 4. o.).

P6_TA(2005)0256

A külső közösségi támogatásokban való részvétel ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0313 - C6-0032/2004 - 2004/0099(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra (COM(2004)0313) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére és 179. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0032/2004),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0182/2005),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani szándékozik vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2004)0099

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. június 23-án került elfogadásra külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 179. és 181a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával konzultálva,

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően eljárva (2),

mivel:

(1)

A támogatás hatékonyságát csökkenti az a gyakorlat, mely szerint a támogatás juttatását közvetlenül vagy közvetve az adott támogatásból az adományozó országban beszerzett áruk és szolgáltatások vásárlásához kötik, és ez a gyakorlat nem áll összhangban a szegények érdekeit szolgáló fejlesztési politikával. A támogatások függetlenítése nem önmagában véve cél, hanem a szegénység elleni küzdelem más elemeire tett megtermékenyítő hatás eszközeként kell használni, mint amilyen az, hogy a támogatott legyen a támogatás gazdája, a regionális integráció és a lehetőségek bővítése a fejlődő országokban a helyi és regionális áruk és szolgáltatások szállítóinak felhatalmazására összpontosítva.

(2)

2001 márciusában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (OECD/DAC) elfogadta a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatások függetlenítéséről szóló ajánlást (3). A tagállamok elfogadták az ebben foglalt ajánlásokat, és a Bizottság ezeknek az ajánlásoknak a szellemét a közösségi támogatásokra vonatkozó iránymutatásként ismerte el.

(3)

2002. március 14-én az Európai Tanács barcelonai ülésével együtt összeülő Általános Ügyek Tanácsa a 2002. március 18-tól22-ig Monterrey-ben tartott Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferenciára készülve azt a következtetést fogalmazta meg, hogy az Európai Unió (EU)„végre fogja hajtani a DAC legkevésbé fejlett országoknak nyújtott támogatások függetlenítésére tett javaslatát, és további megbeszéléseket fog folytatni a kétoldalú támogatás további függetlenítése érdekében. Az EU azt is meg fogja vizsgálni, hogy milyen lépéseket tehet a közösségi támogatás további függetlenítése érdekében, az EU- AKCS keretben jelenleg létező árkedvezmények rendszerének fenntartása mellett”.

(4)

2002. november 18-án a Bizottság elfogadta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, „Függetlenítés: a támogatás hatékonyságának fokozása” című közleményt. Ez a közlemény a Bizottságnak a fent említett barcelonai kötelezettségvállalás EU támogatási rendszerén belüli végrehajtásának kérdésére és lehetőségeire vonatkozó nézeteit adta elő.

(5)

A támogatás függetlenítéséről szóló 2003. május 20-i következtetésében a Tanács hangsúlyozta, hogy a közösségi támogatások további függetlenítésére van szükség. Egyetértett a fent említett közleményben részletezett formákkal, és határozott a javasolt lehetőségekről.

(6)

A fenti bizottsági közleményről szóló 2003. szeptember 4-i európai parlamenti állásfoglalás  (4) megállapította, hogy a közösségi támogatás további függetlenítésére van szükség. Támogatta a fent említett közleményben részletezett formákat, és elfogadta a javasolt lehetőségeket. Kiemelte, hogy a függetlenítés továbbviteléről kiegészítő tanulmányok és dokumentált javaslatok alapján folytatott további vitára van szükség , és kifejezetten felszólított a helyi és regionális együttműködés egyértelmű előtérbe helyezésére, a fogadó országbeli, a szomszédos fejlődő országbeli és más fejlődő országbeli szállítók - ebben a sorrendben történő - kedvezményezésére, a fogadó országok nemzeti, regionális és helyi családi szintű élelmiszer-termelésének fejlesztésére tett erőfeszítései, valamint - a helyi szokásokkal, termeléssel és kereskedelmi rendszerekkel összhangban - az élelmiszereknek a nyilvánosság számára történő elérhetőségének és hozzáférhetőségének javítására tett intézkedései erősítése érdekében.

(7)

A külső közösségi támogatásokhoz való hozzájutás meghatározásához több összetevőt kell szemügyre venni. A 3. cikkben rögzített jogosultsági szabályok a személyek részvételi lehetőségeit szabályozzák. Az alkalmazott szakértők részvételéről, illetve a részvételre jogosult személyek által megvásárolt áruk és anyagok származásáról szóló szabályok a 4., illetve az 5. cikk tartalmazza. A viszonosság végrehajtásának a meghatározását és formáit a 6. cikk tartalmazza. Az eltéréseket és azok végrehajtását a 7. cikk határozza meg. A nemzetközi vagy regionális szervezeten keresztül finanszírozott, illetve harmadik országgal társfinanszírozott műveletekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket a 8. cikk tartalmazza. A humanitárius segítségnyújtásra alkalmazandó egyedi rendelkezéseket a 9. cikk határozza meg.

(8)

A külső közösségi támogatásokhoz való hozzájutást az ilyen támogatást szabályozó alap-jogiaktusok határozzák meg, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) (költségvetési rendelet) rendelkezéseivel együttesen. A közösségi támogatásokhoz való hozzájutással kapcsolatos, e rendelet által bevezetett változtatások mindezen okmányra nézve módosítást jelentenek. Az érintett alap-jogiaktusok módosításait e rendelet I. melléklete sorolja fel.

(9)

A közösségi eszközök keretén belül odaítélt szerződések esetén külön figyelmet kell fordítani a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkakörülményekre vonatkozó szabványaira, mint pl. az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásról szóló egyezményekre, a kényszermunka eltörlésére, a diszkrimináció megszüntetésére a foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében, valamint a gyermekmunka felszámolására.

(10)

A közösségi eszközök keretén belül odaítélt szerződések esetén külön figyelmet kell fordítani a következő nemzetközileg elfogadott környezetvédelmi egyezményekre: az 1992-es Biológiai Diverzitásról szóló egyezmény, a 2000-es Cartagenai Biobiztonsági Jegyzőkönyv, valamint az 1997-es Kiotói Jegyzőkönyv az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet azokat a szabályokat határozza meg, melyek alapján az érdekelt felek részt vehetnek az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott, I. mellékletben felsorolt külső közösségi támogatási okmányokban.

2. cikk

Fogalommeghatározás

Az e rendeletben használt kifejezések értelmezése a következők alapján történik: a költségvetési rendelet és a Bizottság 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom rendelete (6) a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

3. cikk

Jogosultsági szabályok

(1)   A közösségi okmány alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések megszerzésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége az Európai Közösség bármely tagállamában, vagy az Európai Közösség által elismert bármely hivatalos tagjelölt országban, vagy az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamában letelepedett jogi személy számára nyitott.

(2)   Az I. melléklet A. részében meghatározott, tematikus alkalmazási körű közösségi okmányok alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések megszerzésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége minden, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (OECD/DAC) II. mellékletben található listáin szereplő fejlődő országban letelepedett, valamint az adott okmányban meghatározott jogcímen már jogosultsággal rendelkező jogi személy számára nyitott.

(3)   Az I. melléklet B. részében meghatározott, földrajzi alkalmazási területtel rendelkező közösségi okmányok alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések megszerzésére irányuló eljárásban való részvétel lehetősége minden, az OECD/DAC II. mellékletében található listáin szereplő fejlődő országban letelepedett, a jogosultsággal rendelkezők között külön említett, valamint az adott okmányban meghatározott jogcímen már jogosultsággal rendelkező jogi személy számára nyitott.

(4)   A közösségi okmány alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések megszerzésére irányuló eljárásokban való részvétel lehetősége minden olyan egyéb, az (1), (2) és (3) bekezdésben említettektől eltérő országban letelepedett jogi személy számára nyitott, akinél a külső támogatásokban való részvétel lehetősége a 6. cikk értelmében a viszonosság alapján fennáll.

(5)    A közösségi okmány alapján finanszírozott beszerzési vagy támogatási szerződések megszerzésére irányuló eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll a nemzetközi szervezetek előtt.

(6)   A fentiek nem érintik sem a bármely szerződés megszerzésére jogosult szervezetek csoportjait, sem a költségvetési rendelet 114. cikke (1) bekezdésében megfogalmazott derogációs rendelkezést.

4. cikk

Szakértők

Az ajánlattevők által alkalmazott, a 3. és 8. cikkben meghatározott szakértők bármely állam polgárai lehetnek. Ez a cikk nem érinti a Közösség közbeszerzési szabályaiban megállapított minőségi és pénzügyi feltételeket.

5. cikk

Származási szabályok

A közösségi okmány alapján finanszírozott szerződés alapján beszerzett áruknak és anyagoknak a Közösségből vagy a 3. és 7. cikkben meghatározott jogosult országból kell származniuk. A rendelet alkalmazásában a származás a származási szabályokat vámügyi célokból meghatározó közösségi joganyag szerint értendő.

6. cikk

Viszonosság harmadik országokkal

(1)   A 3. cikk (4) bekezdése hatálya alá tartozó ország viszonosság alapján akkor vehet részt a Közösség külső támogatásában, ha az adott ország egyenlő feltételek mellett jogosultságot biztosít a tagállamok és az érintett fogadó ország számára.

(2)   Az közösségi külső támogatásokban való részvételi jog viszonosság alapján történő megadása az EU és más donorok összehasonlításán alapul, és az OECD/DAC-besorolás szerinti ágazati vagy ország szinten történik akár a donor, akár a fogadó ország számára. A viszonosságon alapuló részvételi jog donorországnak történő megadásáról szóló döntés a donor által nyújtott támogatás átláthatóságán, következetességén és arányosságán alapul, a támogatás minőségét és mennyiségét egyaránt ideértve.

(3)   A közösségi külső támogatásokban való részvételi jogot az adott országra vagy országok adott regionális csoportjára vonatkozó külön határozat mondja ki. Ezt a határozatot a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni, az érintett okmányról határozó eljárások szerint és a megfelelő bizottságban. E határozat 7. cikkének (3) bekezdése szerint az Európai Parlamentet megillető rendszeres tájékoztatás jogát teljes mértékben tiszteletben kell tartani. A határozat legalább egy évig marad hatályban.

(4)   A közösségi külső támogatásokban való részvételi jog viszonosság alapján történő megadása a III. mellékletben felsorolt harmadik országok számára a legkevésbé fejlett országokban a II. mellékletben meghatározott módon automatikus.

(5)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben leírt folyamat során a fogadó országokkal konzultációt kell folytatni.

7. cikk

A jogosultsági és származási szabályoktól való eltérések

(1)   Kellően indokolt, kivételes esetekben a Bizottság kiterjesztheti a jogosultságot a 3. cikk értelmében nem jogosult országban honos jogi személyekre is.

(2)   Kellően indokolt, kivételes esetekben a Bizottság engedélyezheti olyan országból származó áruk és anyagok beszerzését is, amely a 3. cikk szerint nem rendelkezik jogosultsággal.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben nyújtott eltérés indokolható azzal, ha a termékek és a szolgáltatások a rendkívüli sürgősség miatt nem állnak rendelkezésre az érintett országok piacain, vagy a rendkívüli sürgősséggel, vagy azzal, ha a jogosultságra vonatkozó szabályok lehetetlenné vagy túlságosan nehézzé tennék a projekt, program vagy intézkedés megvalósítását.

8. cikk

Műveletek nemzetközi intézmények részvételével vagy társfinanszírozásban

(1)   Ha a közösségi pénzeszközök olyan műveletet fedeznek, melynek végrehajtása nemzetközi szervezeten keresztül történik, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan jogi személy számára, aki a 3. cikk szerint jogosultsággal rendelkezik, valamint mindazon jogi személyek számára, akik a szervezet szabályai szerint jogosultak, miközben minden donor számára garantálni kell az egyenlő bánásmódot. Az árukra, anyagokra és szakértőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(2)   Ha a közösségi pénzeszközök a 6. cikkben meghatározottak szerint, a viszonosság alapján jogosult harmadik országgal vagy regionális szervezettel vagy tagországgal társfinanszírozott műveletet fedezik, a megfelelő szerződéses eljárásokban való részvétel lehetősége nyitva áll minden olyan jogi személy számára, aki a 3. cikk szerint jogosultsággal rendelkezik, valamint a harmadik ország vagy a regionális szervezet, illetve tagország szabályai szerint jogosultsággal rendelkező jogi személyek számára. Az árukra, anyagokra és szakértőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(3)     Az élelmiszersegély-akciókat illetően e cikk alkalmazása a sürgősségi akciókra korlátozódik.

9. cikk

Humanitárius segélyek és nem kormányzati szervezetek

(1)   A humanitárius segítségnyújtásra - a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996. június 20-i 1257/96/EK tanácsi rendelet (8) és a közvetlenül a nem kormányzati szerveken keresztül nyújtott segítségnyújtásra a fejlődő országok érdekeltségi területein az európai nem kormányzati fejlesztési szervezetekkel közösen finanszírozott műveletekről szóló, 1998. július 17-i 1658/98/EK rendelet (9) értelmében - a 3. cikk rendelkezései nem vonatkoznak a támogatás kedvezményezettjeinek kiválasztási kritériumai tekintetében.

(2)   Ezeknek a támogatásoknak a kedvezményezettjeire akkor vonatkoznak az ebben a rendeletben megállapított szabályok, ha a támogatott humanitárius intézkedés és - az 1658/98/EK rendelet értelmében - a közvetlenül a nem kormányzati szerveken keresztül nyújtott segítség beszerzési szerződések odaítélését igényli.

10. cikk

A fő alapelvek tiszteletben tartása és a helyi piacok megerősítése

(1)     A szegénységnek a helyi lehetőségek, piacok és a kereskedelem támogatásával történő eltörlésének meggyorsítása érdekében különös figyelmet kell szentelni a helyi és regionális beszerzésekre a partnerországokban.

(2)     Azoknak az ajánlattevőknek, akiknek odaítélik a szerződést, tiszteletben kell tartaniuk az alapvető munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi megállapodásokat, így például az ILO alapvető munkakörülményekre vonatkozó szabványait, az egyesülési szabadságról és a kollektív tárgyalásról szóló egyezményeket, a kényszermunka eltörlését, a diszkrimináció megszüntetését a foglalkoztatás és alkalmazás tekintetében, valamint a gyermekmunka felszámolását.

(3)     A fejlődő országok közösségi külső támogatásokhoz való hozzáférését minden megfelelőnek ítélt technikai segítségnyújtással lehetővé kell tenni.

11. cikk

A rendelet végrehajtása

Ez a rendelet az I. mellékletben felsorolt összes meglévő közösségi okmányt módosítja és szabályozza. Az OECD-szövegek módosításainak figyelembevételével a Bizottság időről időre módosítja a rendelet II. és IV. mellékletét.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján