ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 124E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. május 25.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Európai Parlament

 

2005. június 6., hétfő

2006/C 124E/1

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

Az ülésszak folytatása

1

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

Az Elnökség nyilatkozata

3

A Parlament tagjai

3

A képviselőcsoportok tagjai

3

Bizalmatlansági indítvány a Bizottság ellen

4

Dokumentumok benyújtása

4

A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

7

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

7

Ügyrend

7

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

8

Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (vita)

8

Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (vita)

8

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (vita)

9

Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (vita)

9

Viszontbiztosítás ***I (vita)

10

Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (vita)

10

A következő ülés napirendje

11

Az ülés berekesztése

11

JELENLÉTI ÍV

12

 

2005. június 7., kedd

2006/C 124E/2

JEGYZŐKÖNYV

13

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

13

Az ülés megnyitása

13

Dokumentumok benyújtása

13

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (benyújott állásfoglalási indítványok bejelentése)

15

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

15

A terrorizmus elleni küzdelem (vita)

16

Szavazások órája

18

Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (szavazás)

19

Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (szavazás)

19

Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (szavazás)

19

Viszontbiztosítás ***I (szavazás)

20

Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (szavazás)

20

Információcsere a súlyos bűncselekmények, köztük a terroristacselekmények terén * (szavazás)

20

Információcsere és együttműködés a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban (határozat) * (szavazás)

21

A bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, vizsgálata, feltárása és bűnüldözése * (szavazás)

21

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (szavazás)

21

Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen (szavazás)

22

Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás (szavazás)

22

A kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében (szavazás)

22

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (szavazás)

23

Javaslat a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről (szavazás)

23

A szavazáshoz fűzött indokolások

23

A szavazatok helyesbítései

23

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

24

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

24

A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei (vita)

25

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

25

A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a bővítés utáni Európában (vita)

26

A legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggések, valamint a migránsok integrációja (vita)

27

Készpénzmozgások ellenőrzése ***II (vita)

27

Jövedékiadó-köteles termékek * (vita)

28

Betegmobilitás és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejlemények (vita)

28

A következő ülés napirendje

28

Az ülés berekesztése

28

JELENLÉTI ÍV

29

I. MELLÉKLET

31

II. MELLÉKLET

43

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

68

P6_TA(2005)0211Transzeurópai energiahálózatok ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és a 96/391/EK és 1229/2003/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozati javaslatról (COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

68

I. MELLÉKLETTRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

78

II. MELLÉKLETTRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOKA közös érdekű projektekre vonatkozó, a 6. cikk (2) bekezdésében említett további kritériumok

81

III. MELLÉKLETTRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOKA II. mellékletben meghatározott szempontok szerint jelenleg megnevezett közös érdekű projektek és leírásuk

85

P6_TA(2005)0212Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiahatékonysági szolgáltatásokról szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

95

I. MELLÉKLETA VÉGFELHASZNÁLÁSI HATÉKONYSÁGI CÉLKITŰZÉSEK KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI

109

II. MELLÉKLETVÉGFELHASZNÁLÁSRA SZÁNT EGYES TÜZELŐANYAGOK ELSŐDLEGES ENERGIATARTALMA – KONVERZIÓS TÁBLÁZAT

109

III. MELLÉKLETIGÉNYBE VEHETŐ ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROGRAMOK ÉS EGYÉB ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK

110

IV. MELLÉKLETAZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSOK MÉRÉSÉVEL ÉS HITELESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IRÁNYMUTATÁSOK

112

V. MELLÉKLET

115

P6_TA(2005)0213Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) Közösségen belüli kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

116

P6_TC-COD(2004)0175Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) Közösségen belüli kialakításáról szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

116

I. MELLÉKLETA 6. CIKK A) PONTJÁBAN, A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 11. CIKK A) PONTJÁBAN HIVATKOZOTT TÉRBELIADAT-TÉMÁK

129

II. MELLÉKLETA 6. CIKK A) PONTJÁBAN, A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 11. CIKK B) PONTJÁBAN HIVATKOZOTT TÉRBELIADAT-TÉMÁK

129

III. MELLÉKLETA 6. CIKK B) PONTJÁBAN ÉS A 11. CIKK B) PONTJÁBAN HIVATKOZOTT TÉRBELIADAT-TÉMÁK

130

P6_TA(2005)0214Viszontbiztosítás ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a viszontbiztosításról, valamint a 73/239/EGK és a 92/49/EGK tanácsi irányelv, illetve a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD))

132

P6_TC-COD(2004)0097Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelvek és a 98/78/EK és 2002/83/EK irányelvek módosításáról szóló 2005/.../ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

132

I. MELLÉKLET

183

II. MELLÉKLET

184

P6_TA(2005)0215Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amely a vidéki térség fejlesztésének az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) történő támogatásáról szól (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216Információcsere a súlyos bűncselekményekkel, köztük a terroristacselekményekkel kapcsolatban *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Svéd Királyságnak az Európai Unió tagállamai bűnüldözési hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terroristacselekményekre vonatkozó információk és bűnüldözési operatív információk cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217Információcsere a terrorista bűncselekményekről *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelemAz Európai Parlament állásfoglalása az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni harcról (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellenAz Európai Parlament ajánlása az Európai Tanács és a Tanács számára az EU terrorizmus elleni cselekvési tervéről (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálásAz Európai Parlament ajánlása az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a terrortámadások megelőzéséről, továbbá az azokra történő felkészülésről és reagálásról (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221A létfontosságú infrastruktúrák védelmeAz Európai Parlament ajánlása az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúra védelméről (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemAz Európai Parlament ajánlása az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223A terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információcsere és együttműködésAz Európai Parlament ajánlása az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információcsere és együttműködés területén (2005/2046(INI))

258

 

2005. június 8., szerda

2006/C 124E/3

JEGYZŐKÖNYV

262

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

262

Az ülés megnyitása

262

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

262

Az Európai Tanács előkészítése, tekintettel az Európai Unió jövőjére az európai alkotmányról szóló referendumok után (Brüsszel, 2005. június 16–17.) (vita)

262

Köszöntés

263

A képviselőcsoportok tagjai

263

Szavazások órája

263

Bizalmatlansági indítvány a Bizottság ellen (szavazás)

263

A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei (szavazás)

263

Készpénzmozgások ellenőrzése ***II (szavazás)

264

Jövedékiadó-köteles termékek * (szavazás)

264

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (szavazás)

264

A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a bővítés utáni Európában (szavazás)

264

A szavazáshoz fűzött indokolások

265

A szavazatok helyesbítései

265

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

267

Az ENSZ reformja (vita)

267

Transzatlanti kapcsolatok (vita)

268

Az üzbegisztáni helyzet (vita)

269

Megállapodás a Bizottság és a tagállamok, illetve a Philip Morris között a csalás elleni küzdelemről (vita)

269

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

269

A költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítése és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **I – Túlzott költségvetési hiány * (vita)

270

Az európai versenyképesség megerősítése (vita)

271

A lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének ***I (vita)

271

Közösségi szabadalom (vita)

271

A következő ülés napirendje

272

Az ülés berekesztése

272

JELENLÉTI ÍV

273

I. MELLÉKLET

275

II. MELLÉKLET

288

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

373

P6_TA(2005)0224A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközeiAz Európai Parlament állásfoglalása a kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről (2004/2209(INI))

373

MELLÉKLETPÉNZÜGYI KERET 2007–2013

389

P6_TA(2005)0225Készpénzmozgások ellenőrzése ***IIAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség területére belépő, illetve azt elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

390

P6_TC-COD(2002)0132Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 8-án került elfogadásra a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

390

P6_TA(2005)0226Jövedékiadó-köteles termékek *Az Európai Parlament állásfoglalása a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségAz Európai Parlament állásfoglalása a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (SZBJT) létrehozása terén 2004-ben elért eredményekről (EU-Szerződés 2. és 39. cikk)

398

P6_TA(2005)0228A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a kibővített EurópábanAz Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek védelméről és a megkülönböztetés elleni politikákról a bővítés utáni Európában (2005/2008(INI))

405

 

2005. június 9., csütörtök

2006/C 124E/4

JEGYZŐKÖNYV

416

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

416

Az ülés megnyitása

416

A képviselőcsoportok tagjai

416

Dokumentumok benyújtása

416

Előirányzatok átcsoportosítása

417

A Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása * (vita)

417

A Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás * (vita)

418

Társadalmi beilleszkedés az új tagállamokban (vita)

418

Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

419

Szavazások órája

419

A Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

419

Az európai versenyképesség megerősítése (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

419

A költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítése és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **I (szavazás)

420

A lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének ***I (szavazás)

420

Túlzott költségvetési hiány * (szavazás)

420

A Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása * (szavazás)

421

A legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggések, valamint a migránsok integrációja (szavazás)

421

Betegmobilitás és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejlemények (szavazás)

421

Az ENSZ reformja (szavazás)

421

Transzatlanti kapcsolatok (szavazás)

422

Üzbegisztáni helyzet (szavazás)

422

A foglalkoztatás és termelékenység hozzájárulása a gazdasági növekedéshez (szavazás)

423

A szavazáshoz fűzött indokolások

423

A szavazatok helyesbítései

423

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

424

A következő plenáris ülésszak napirendje

425

Társadalmi beilleszkedés az új tagállamokban (a vita folytatása)

426

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

426

Szavazások órája

427

Bolívia (szavazás)

427

Sajtószabadság Algériában (szavazás)

428

Azerbajdzsán (szavazás)

428

Társadalmi beilleszkedés az új tagállamokban (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

429

A szavazáshoz fűzött indokolások

429

A szavazatok helyesbítései

429

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

429

A Parlament tagjai (helyesbítés a 2005.06.06-i jegyzőkönyvhöz)

431

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

431

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

431

A következő ülések időpontjai

432

Az ülés elnapolása

432

JELENLÉTI ÍV

433

I. MELLÉKLET

435

II. MELLÉKLET

454

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

507

P6_TA(2005)0229Nemzetközi Delfinvédelemi Program *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0764 – C6-0245/2004 – 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230Az európai versenyképesség megerősítéseAz Európai Parlament állásfoglalása az európai versenyképesség megerősítéséről, a KKV-k szerepére és az ezzel kapcsolatos politikára vonatkozó, az iparban bekövetkező változások következményeiről (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231A költségvetési egyenleg és a gazdaságpolitikák **IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítéséről szóló 1466/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0154 – C6-0119/2005 – 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232A lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének ***IAz Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (a 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosítása) (COM(2004)0098 – C5–0081/2004 – 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 9-én került elfogadásra a lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosítása) elfogadására tekintettel

521

MELLÉKLET

524

P6_TA(2005)0233Túlzott költségvetési hiányok *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, a 1467/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0155 – C6–0120/2005 – 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234A Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása *Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázására vonatkozó irányítási intézkedésekről szóló és a 2847/93/EK, valamint a 973/2001/EK rendeleteket módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235A jogszerű és jogszerűtlen bevándorlás, valamint a migránsok integrációjaAz Európai Parlament állásfoglalása a jogszerű és jogszerűtlen bevándorlás közötti kapcsolatról és a bevándorlók beilleszkedéséről (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236Betegmobilitás és fejlemények az egészségügyi ellátás terénAz Európai Parlament állásfoglalása a betegek mobilitásáról és az egészségügyi ellátás területén bekövetkezett fejleményekről az Európai Unióban (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237Az ENSZ reformjaAz Európai Parlament állásfoglalása az ENSZ reformjáról

549

P6_TA(2005)0238Transzatlanti kapcsolatokAz Európai Parlament állásfoglalása a soron következő, 2005. június 20-án Washington DC-ben rendezendő EU–USA csúcstalálkozó sikerének biztosításáról

556

P6_TA(2005)0239ÜzbegisztánAz Európai Parlament állásfoglalása Üzbegisztánról

560

P6_TA(2005)0240Foglalkoztatottság és termelékenységAz Európai Parlament állásfoglalása a foglalkoztatottságról és termelékenységről, és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásukról (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241BolíviaAz Európai Parlament állásfoglalása a bolíviai helyzetről

566

P6_TA(2005)0242Az algériai sajtószabadságAz Európai Parlament állásfoglalása az algériai sajtószabadságról

567

P6_TA(2005)0243AzerbajdzsánAz Európai Parlament állásfoglalása Azerbajdzsánról

569

P6_TA(2005)0244Társadalmi beilleszkedés az új tagállamokbanAz Európai Parlament állásfoglalása a társadalmi beilleszkedésről az új tagállamokban (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


HU

 


I Tájékoztatások

Európai Parlament

2005. június 6., hétfő

25.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 124/1


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 124 E/01)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

1.   Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05 órakor nyitják meg.

2.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Szavazatok helyesbítése:

Az ülés időpontja: 2005.4.12.

Glenys Kinnock-jelentés – A6-0075/2005

állásfoglalás (egészében)

ellene: Zbigniew Zaleski

Az ülés időpontja: 2005.5.26.

Philippe Morillon-jelentés – A6-0113/2005

állásfoglalás (egészében)

mellette: Henri Weber

Adriana Poli Bortone-jelentés – A6-0128/2005

módosítás: 29

mellette: Hartmut Nassauer

módosítás: 47

ellene: Anders Samuelsen

módosítás: 48

ellene: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 55

mellette: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 57

ellene: Poul Nyrup Rasmussen

módosítás: 58

ellene: Poul Nyrup Rasmussen

módosítás: 66

ellene: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 69

ellene: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 70

mellette: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 109

ellene: Henrik Dam Kristensen

módosítás: 101

mellette: Poul Nyrup Rasmussen

módosítás: 99 (1. rész)

mellette: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

módosítás: 102 (1. rész)

mellette: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

módosítás: 29

mellette: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

ellene: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

módosítás: 104

mellette: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

módosítás: 108

ellene: Henrik Dam Kristensen

állásfoglalás (egészében)

ellene: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

Cecilia Malmström-jelentés – A6-0135/2005

módosítás: 43

ellene: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

módosítás: 16 (1. rész)

ellene: Britta Thomsen

módosítás: 16 (2. rész)

mellette: Poul Nyrup Rasmussen

állásfoglalás (egészében)

ellene: Henrik Dam Kristensen

Robert Goebbels-jelentés – A6-0150/2005

módosítás: 6

ellene: Henri Weber

módosítás: 11 (2. rész)

ellene: Ole Christensen, Dan Jørgensen

állásfoglalás (egészében)

ellene: Henrik Dam Kristensen

tartózkodás: Henri Weber

Ria Oomen-Ruijten-jelentés – A6-0142/2005

állásfoglalás (egészében)

mellette: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska közli, hogy a 2005. május 25-i ülésen jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

3.   Az Elnökség nyilatkozata

Az elnök rövid nyilatkozatban bejelenti, hogy Aung San Suu Kyit, a Szaharov-díj 1991. évi kitüntetettjét még mindig megfosztja mozgásszabadságától a burmai rezsim, amely továbbra is rendszeresen megsérti az emberi jogokat. Megismétli a Parlament azon felhívását, hogy Aung San Suu Kyit és társait engedjék szabadon, és a Parlament nevében határozottan elítéli a burmai rezsim által elkövetett visszaéléseket.

4.   A Parlament tagjai

A köztársasági elnök 2005. június 2-i rendeletében Brice Hortefeux-t kinevezte a francia kormány tagjává.

Mivel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ez a tisztség összeférhetetlen az Európai Parlament képviselői tisztével, az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (4) bekezdése alapján a Parlament megállapítja, hogy a képviselői hely 2005. június 2-i hatállyal megüresedik, és erről értesíti az érintett tagállamot.

5.   A képviselőcsoportok tagjai

Giovanni Rivera független képviselő 2005. június 6-tól kezdődően.

6.   Bizalmatlansági indítvány a Bizottság ellen

Az elnök bejelenti, hogy André Brie visszavonta a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványra adott aláírását (az aláírók listája: lásd a 2005. május 12-i jegyzőkönyvet).

A szavazásra szerdán kerül sor.

7.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1)

a parlamenti bizottságok

1.1)

jelentések:

Jelentés a foglalkoztatottságról és termelékenységről, és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásukról (2004/2188(INI)) – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Jelentés a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS)) – Halászati Bizottság

Előadó: Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Jelentés a társadalmi beilleszkedésről az új tagállamokban (2004/2210(INI)) – Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Őry Csaba (A6-0125/2005).

Jelentés a betegek mobilitásáról és az egészségügyi ellátás területén bekövetkezett fejleményekről az Európai Unióban (2004/2148(INI)) – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Bowis John (A6-0129/2005).

***I Jelentés az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD)) – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Jelentés a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és a 96/391/EK és 1229/2003/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD)) – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Jelentés a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Jelentés a vidékfejlesztésnek az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapból (EVMA) történő támogatásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS)) – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Jelentés a viszontbiztosításról, valamint a 73/239/EGK és a 92/49/EGK tanácsi irányelv, illetve a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Skinner Peter (A6-0146/2005).

Jelentés az „Európai versenyképesség megerősítéséről: az iparban bekövetkező változások következményei a KKV-k szerepére és az ezzel kapcsolatos politikára” (2004/2154(INI)) – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Jelentés az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni harcról (2004/2198(INI)) – Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Jelentés a kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről (2004/2209(INI)) – A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság

Előadó: Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Jelentés a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0764 – C6-0245/2004 – 2004/0268(CNS)) – Halászati Bizottság

Előadó: Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Jelentés a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, az 1467/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0155 – C6-0120/2005 – 2005/0061(CNS)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Karas Othmar (A6-0158/2005).

Jelentés a Tanácshoz intézett, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2005/2065(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Jelentés a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0221 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúrák védelméről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2005/2044(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Jelentés a Svéd Királyságnak az Európai Unió tagállamai bűnüldözési hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terrorista cselekményekre vonatkozó információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Jelentés a Tanácshoz intézett, az Európai Unió terrorizmus elleni cselekvési tervéről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2004/2214(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Jelentés a Tanácshoz intézett, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2005/2046(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Jelentés a Tanácshoz intézett, a terrortámadások megelőzéséről, az azokra történő felkészülésről és reagálásról szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról (2005/2043(INI)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Jelentés a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0154 – C6-0119/2005 – 2005/0064(SYN)) – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Jelentés a vasúti teherszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekben lefektetett minőségi követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos kártérítésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0144 – C6-0004/2004 – 2004/0050(COD)) – Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadók: Zīle Roberts, Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Jelentés a Francia Köztársaság, Írország, a Svéd Királyság és az Egyesült Királyság a nyílt elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyújtásával összefüggésben feldolgozásra és megőrzésre kerülő vagy nyílt kommunikációs hálózatokon rendelkezésre álló adatok megelőzés, nyomozás, bűntények feltárása, valamint a terrorizmus elleni küzdelmet is magában foglaló bűnüldözés céljából történő tárolására vonatkozó tanácsi kerethatározatra irányuló kezdeményezéséről (8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2)

ajánlások második olvasatra:

***II Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD)) – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Peillon Vincent (A6-0167/2005)

2)

képviselők

2.1)

szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájában (az Eljárási Szabályzat 109. cikke) (B6-0246/2005)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios

2.2)

nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Alyn Smith a szegénység felszámolásáról (33/2005)

Richard Corbett az UEFA-ról (34/2005)

Glenys Kinnock és Catherine Stihler a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása felé való előrelépésről (35/2005)

Glenys Kinnock Aung San Suu Kyi helyzetéről, és a demokrácia Burmában történő előmozdításáról (36/2005)

8.   A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát terjesztette elő:

az Európai Gazdasági Közösség és a Madagaszkári Demokratikus Köztársaság közötti, a Madagaszkár partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban biztosított tonhalhalászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2004. január 1-től2006. december 31-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv.

9.   Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktust írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendeletnek az átmeneti intézkedésekre vonatkozó időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (3620/1/2005 – C6-0179/2005 – 2004/0270(COD)).

10.   Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a júniusi I. és II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 357.269/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az Eljárási Szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2005.6.6–2005.6.9.

hétfő

nincs módosító javaslat

kedd

nincs módosító javaslat

szerda

A PSE képviselőcsoportjának a Tanácshoz intézett kérdések órája törlésére irányuló kérése (a végleges napirendtervezet 40. pontja).

Felszólal: Hannes Swoboda, PSE, aki közli, hogy a kérés arra irányul, hogy a kérdések órája 30 percesre rövidüljön annak lehetővé tétele érdekében, hogy több idő jusson – 18.30-ig – a délutáni vitákra, valamint Bill Newton Dunn, ALDE, e kéréssel kapcsolatban.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólal: Hans-Gert Poettering, PPE-DE, aki kéri, hogy az Európai Tanács (Brüsszel, 2005. június 16–17.) előkészítéséről folytatott vita (a végleges napirendtervezet 28. pontja) címe egészüljön ki a következővel: „az Európai Unió jövője az alkotmányos szerződésről folytatott népszavazásokat követően”, valamint Daniel Marc Cohn-Bendit, Verts/ALE, aki támogatja ezt a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Felszólal: Bernd Posselt, aki tiltakozik a kérdések órájára szánt idő lerövödítése ellen.

csütörtök

nincs módosító javaslat

Ülések: 2005.6.22. és 2005.6.23.

nincs módosító javaslat

*

* *

Az ügyrendet megállapították.

11.   Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß és Geoffrey Van Orden.

12.   Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (vita)

Jelentés a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

ELNÖKSÉG: Dagmar ROTH-BEHRENDT

alelnök

Anne Laperrouze (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Guntars Krasts (az ECON bizottság véleményének előadója), María del Pilar Ayuso González, PPE-DE, Hannes Swoboda, PSE, Šarūnas Birutis, ALDE, Rebecca Harms, Verts/ALE, Angelika Niebler, Reino Paasilinna és Andris Piebalgs

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.1. pont.

13.   Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (vita)

Jelentés az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

Mechtild Rothe (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corien Wortmann-Kool (az ECON bizottság véleményének előadója), Eija-Riitta Korhola (az ENVI bizottság véleményének előadója), Alejo Vidal-Quadras Roca, PPE-DE, Reino Paasilinna, PSE, Fiona Hall, ALDE, Rebecca Harms, Verts/ALE, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos és Catherine Stihler.

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS

alelnök

Felszólal: Andris Piebalgs.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.2. pont

14.   A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (vita)

Jelentés a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről [2004/2198(INI)] – Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Katerina Batzeli (az AGRI bizottság véleményének előadója), Simon Busuttil, PPE-DE, Szabolcs Fazakas, PSE, Jan Mulder, ALDE, Bart Staes, Verts/ALE, Nils Lundgren, IND/DEM, Mogens N.J. Camre, UEN, Hans-Peter Martin, független, Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin és Siim Kallas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.9. pont

15.   Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (vita)

Jelentés a Közösségen belül a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Frederika Brepoels (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Richard Seeber, PPE-DE, María Isabel Salinas García, PSE, Vittorio Prodi, ALDE, Satu Hassi, Verts/ALE, Gerard Batten, IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa és Stavros Dimas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.3. pont

16.   Viszontbiztosítás ***I (vita)

Jelentés a viszontbiztosításról, valamint a 73/239/EGK és a 92/49/EGK tanácsi irányelv, illetve a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Peter Skinner (A6-0146/2005).

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Peter Skinner (előadó) előterjeszti a jelentést.

ELNÖKSÉG: Mario MAURO

alelnök

Felszólal: Karsten Friedrich Hoppenstedt, PPE-DE, és Harald Ettl, PSE.

ELNÖKSÉG: Luigi COCILOVO

alelnök

Felszólal: Sarah Ludford, ALDE, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) és Peter Skinner, aki egy kérdést tesz fel, melyre Charlie McCreevy válaszol.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.4. pont

17.   Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (vita)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS)] – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Agnes Schierhuber (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Armando Dionisi, PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, PSE, Kyösti Tapio Virrankoski, ALDE, Ilda Figueiredo, GUE/NGL, Kathy Sinnott, IND/DEM, Liam Aylward, UEN, James Hugh Allister, független, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja) és Agnes Schierhuber Mariann Fischer Boel felszólalásával kapcsolatban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005. június 7-i jegyzőkönyv 6.5. pont

18.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 357.269/OJMA).

19.   Az ülés berekesztése

Az ülést 22.10 órakor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Josep Borrell Fontelles

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


2005. június 7., kedd

25.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 124/13


JEGYZŐKÖNYV

(2006/C 124 E/02)

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS

alelnök

1.   Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.

2.   Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a Tanács és a Bizottság

Javaslat a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0194 – C6-0140/2005 – 2005/0094(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: AGRI

Javaslat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [01] – C6-0141/2005 – 2005/0072(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

Javaslat az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló 337/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [02] – C6-0142/2005 – 2005/0073(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: EMPL

Javaslat az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [03] – C6-0143/2005 – 2005/0074(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: EMPL

Javaslat az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [04] – C6-0144/2005 – 2005/0075(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: EMPL

Javaslat a Kábítószerek és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának létrehozásáról szóló 302/93/EGK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [05] – C6-0145/2005 – 2005/0076(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: LIBE

Javaslat a 178/2002/EK rendeletnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ügyvezető igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [10] – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

Javaslat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [11] – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

Javaslat a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT vonatkozású szöveg) (COM(2005)0190 [12] – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: ENVI

Javaslat az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 2062/94/EK rendeletnek az igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [14] – C6-0149/2005 – 2005/0085(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: EMPL

Javaslat az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendeletnek az ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT vonatkozású szöveg) (COM(2005)0190 [15] – C6-0150/2005 – 2005/0086(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: TRAN

Javaslat az 1592/2002/EK rendeletnek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója és igazgatói hivatali idejének tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT vonatkozású szöveg) (COM(2005)0190 [16] – C6-0151/2005 – 2005/0087(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: TRAN

Javaslat az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendeletnek az ügyvezető igazgatói hivatali idő tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0190 [17] – C6-0152/2005 – 2005/0088(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: JURI

véleménynyilvánításra felkért: TRAN

Javaslat a hajók által okozott szennyezés esetén történő beavatkozás területén az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség intézkedéseinek többéves finanszírozásáról és az 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2005)0210 – C6-0153/2005 – 2005/0098(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: TRAN

véleménynyilvánításra felkért: BUDG, CONT, ENVI, ITRE

Javaslat az Európai Gazdasági Közösség és a Comore-i Iszlám Szövetségi Köztársaság között a Comore-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt tonhalhalászati lehetőségeknek és pénzügyi ellenszolgáltatásnak a 2005. január 1-jétől2010. december 31-ig tartó időszakra történő meghatározásáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2005)0187 – C6-0154/2005 – 2005/0092(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: PECH

véleménynyilvánításra felkért: DEVE, BUDG

Javaslat az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2005)0214 – C6-0155/2005 – 2005/0100(COD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: IMCO

véleménynyilvánításra felkért: ECON, EMPL, ENVI, ITRE

Javaslat a külső közösségi támogatásokban való részvételről szóló tanácsi rendeletre (8977/2005 – C6-0156/2005 – 2005/0806(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: DEVE

véleménynyilvánításra felkért: AFET, INTA, BUDG

Javaslat az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (COM(2005)0159 – C6-0173/2005 – 2005/0059(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

felelős bizottság: TRAN

3.   A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (benyújott állásfoglalási indítványok bejelentése)

A vita lefolytatásának időpontja: 2005.4.11 (2005.04.11-i jegyzőkönyv 15. pont ).

A vita lezárását követően, az Eljárási Szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján az alábbi állásfoglalási indítványt nyújtották be:

Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége (ELSJ) létrehozása terén 2004-ben elért eredményekről (EU-Szerződés 2. és 39. cikk) (B6-0327/2005)

4.   Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az Eljárási Szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalási indítványokkal kapcsolatban:

I.

BOLÍVIA

Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE, a bolíviai helyzetről (B6-0361/2005);

Pasqualina Napoletano és Margrietus van den Berg, PSE, a bolíviai helyzetről (B6-0362/2005);

Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda és Eva Lichtenberger, Verts/ALE, a bolíviai helyzetről (B6-0365/2005);

Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo és Athanasios Pafilis, GUE/NGL, a bolíviai helyzetről (B6-0367/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Bernd Posselt, PPE-DE, a bolíviai helyzetről (B6-0376/2005).

II.

A SAJTÓSZABADSÁG ALGÉRIÁBAN

Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE, Algériáról (B6-0359/2005);

Pasqualina Napoletano és Raimon Obiols i Germà, PSE, az algériai sajtószabadságról (B6-0363/2005);

Hélène Flautre és Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE, az algériai sajtószabadságról (B6-0366/2005);

Francis Wurtz, GUE/NGL, az algériai sajtószabadságról (B6-0368/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis, UEN, az algériai sajtószabadságról (B6-0380/2005);

Luisa Fernanda Rudi Ubeda, PPE-DE, az algériai sajtószabadságról (B6-0381/2005).

III.

AZERBAJDZSÁN

Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE, Azerbajdzsánról (B6-0360/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma, PSE, Azerbajdzsánról (B6-0364/2005);

Vittorio Agnoletto, GUE/NGL, az azerbajdzsáni helyzetről (B6-0369/2005);

Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi és Bernd Posselt, PPE-DE, Azerbajdzsánról (B6-0375/2005);

Bastiaan Belder, IND/DEM, Azerbajdzsánról (B6-0378/2005);

Marie Anne Isler Béguin és Cem Özdemir, Verts/ALE, az emberi jogok Azerbajdzsánban történő megsértéséről (B6-0379/2005);

Anna Elzbieta Fotyga, UEN, az emberi jogokról és a demokráciáról Azerbajdzsánban (B6-0382/2005).

A felszólalási időkeretet az Eljárási Szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.

5.   A terrorizmus elleni küzdelem (vita)

Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, az Európai Unió terrorizmus elleni cselekvési tervéről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2004/2214(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrortámadások megelőzéséről, az azokra történő felkészülésről és reagálásról szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2043(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

A kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúrák védelméről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2044(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2065(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Információcsere a súlyos bűncselekmények, köztük a terroristacselekmények terén *

Jelentés a Svéd Királyságnak az Európai Unió tagállamai bűnüldözési hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terroristacselekményekre vonatkozó információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Információcsere és együttműködés a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban (határozat) *

Jelentés a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Javaslat a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2046(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

A bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, vizsgálata, feltárása és bűnüldözése *

Jelentés a Francia Köztársaság, Írország, a Svéd Királyság és az Egyesült Királyság a nyilvánosan elérhető elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyújtásával összefüggésben feldolgozásra és megőrzésre kerülő vagy nyilvános kommunikációs hálózatokon tárolt adatoknak a bűnözéssel, bűncselekményekkel, többek között a terrorizmussal kapcsolatos megelőzési, nyomozási, feltárási és bűnüldözési tevékenységek céljából történő tárolásáról szóló tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterrorizmus

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Karl-Heinz Florenz, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Európai Unió lehetőségei a bioterrorizmus okozta közegészségügyi veszélyekre való reagálás terén (B6-0243/2005)

Szóbeli választ igénylő kérdést tesz fel: Karl-Heinz Florenz, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Unió lehetőségei a bioterrorizmus okozta közegészségügyi veszélyekre való reagálás terén (B6-0244/2005)

Rosa Díez González előterjeszti a jelentést (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja előterjeszti a jelentést (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis előterjeszti a jelentést (A6-0161/2005).

Mario Borghezio előterjeszti a jelentést (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne előterjeszti a jelentéseket (A6-0162/2005, A6-0160/2005 és A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro előterjeszti a jelentést (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket (B6-0243/2005 és B6-0244/2005).

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jaime Mayor Oreja (az AFET bizottság véleményének előadója) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (az AFET bizottság véleményének előadója) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (a JURI bizottság véleményének előadója) (A6-0160/2005), és Angelika Niebler (az ITRE bizottság véleményének előadója) (A6-0174/2005).

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA

alelnök

Felszólal: Manuel Medina Ortega (a JURI bizottság véleményének előadója) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, PPE-DE, Martine Roure, PSE, Ignasi Guardans Cambó, ALDE, Johannes Voggenhuber, Verts/ALE, Giusto Catania, GUE/NGL, James Hugh Allister, független, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann és Carlos Coelho.

ELNÖKSÉG: Ingo FRIEDRICH

alelnök

Felszólal: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Franco Frattini.

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI

alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.10. pont, 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.11. pont, 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.12. pont, 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.13. pont, 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.6. pont, 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.7. pont, 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.14. pont és 2005.06.07-i jegyzőkönyv 6.8. pont.

6.   Szavazások órája

A szavazás eredményei részletesen (módosítások, külön és részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú mellékletben találhatók.

6.1.   Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (szavazás)

Jelentés a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0211)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0211)

6.2.   Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (szavazás)

Jelentés az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD)] – Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság.

Előadó: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0212)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0212)

6.3.   Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (szavazás)

Jelentés a Közösségen belül a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság.

Előadó: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0213)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0213)

6.4.   Viszontbiztosítás ***I (szavazás)

Jelentés a viszontbiztosításról, valamint a 73/239/EGK és a 92/49/EGK tanácsi irányelv, illetve a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0214)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0214)

6.5.   Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (szavazás)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS)] – Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság.

Előadó: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0215)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0215)

6.6.   Információcsere a súlyos bűncselekmények, köztük a terroristacselekmények terén * (szavazás)

Jelentés a Svéd Királyságnak az Európai Unió tagállamai bűnüldözési hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terroristacselekményekre vonatkozó információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 6. pont)

A SVÉD KIRÁLYSÁG KEZDEMÉNYEZÉSE

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0216)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0216)

6.7.   Információcsere és együttműködés a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban (határozat) * (szavazás)

Jelentés a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2005)0217)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2005)0217)

6.8.   A bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, vizsgálata, feltárása és bűnüldözése * (szavazás)

Jelentés a Francia Köztársaság, Írország, a Svéd Királyság és az Egyesült Királyság a nyilvánosan elérhető elektronikus kommunikációs szolgáltatások nyújtásával összefüggésben feldolgozásra és megőrzésre kerülő vagy nyilvános kommunikációs hálózatokon tárolt adatoknak a bűnözéssel, bűncselekményekkel, többek között a terrorizmussal kapcsolatos megelőzési, nyomozási, feltárási és bűnüldözési tevékenységek céljából történő tárolásáról szóló tanácsi kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről [8958/2004 – C6-0198/2004 – 2004/0813(CNS)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 8. pont)

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KEZDEMÉNYEZÉSE

Elutasítva

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke), aki közli, hogy a Tanács fenntartja javaslatát.

A kérdést bizottsághoz utalják az Eljárási Szabályzat 52. cikkének (3) bekezdése értelmében.

6.9.   A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről [2004/2198(INI)] – Költségvetési Ellenőrző Bizottság.

Előadó: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2005)0218)

6.10.   Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, az Európai Unió terrorizmus elleni cselekvési tervéről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2004/2214(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 10. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0219)

Felszólalások a szavazásról:

Martine Roure közli, hogy a PSE képviselőcsoportja visszavonta a 14. módosítást.

6.11.   Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrortámadások megelőzéséről, az azokra történő felkészülésről és reagálásról szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2043(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 11. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0220)

Felszólalások a szavazásról:

Vytautas Landsbergis szóbeli módosító javaslatot terjeszt elő a C. preambulumbekezdéshez, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 37 képviselő ellenzi figyelembevételét.

6.12.   A kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúrák védelméről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2044(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 12. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0221)

6.13.   A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2065(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 13. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0222)

Felszólalások a szavazásról:

Giusto Catania az 1. módosítással kapcsolatban;

Sarah Ludford, ALDE, szóbeli módosító javaslatot terjeszt elő a 4/jav. módosításhoz, amelyet elfogadnak;

Rosa Díez González, PSE, támogatja a Sarah Ludford által előterjesztett szóbeli módosító javaslatot.

6.14.   Javaslat a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről (szavazás)

Jelentés az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslatról [2005/2046(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: I. melléklet, 14. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2005)0223)

7.   A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Antoine Duquesne-jelentés – A6-0162/2005

Andreas Mölzer

8.   A szavazatok helyesbítései

A következő képviselők nyilatkoztak szavazatuk alábbiak szerinti helyesbítéséről:

Mechtild Rothe-jelentés – A6-0130/2005

módosítás: 28

mellette: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

ellene: Maria Martens

Agnes Schierhuber-jelentés – A6-0145/2005

módosítás: 114

mellette: Claude Turmes

módosított javaslat

mellette: Claude Turmes

jogalkotási állásfoglalás

mellette: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Antoine Duquesne-jelentés – A6-0160/2005

jogalkotási állásfoglalás

mellette: John Attard-Montalto

Jaime Mayor Oreja-jelentés – A6-0166/2005

módosítás: 13

mellette: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

ellene: Othmar Karas

módosítás: 5

ellene: Othmar Karas

módosítás 10

mellette: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

módosítás: 1/11 (azonosak)

ellene: Luis de Grandes Pascual

(A 12.50 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES

elnök

9.   Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

Marie-Hélène Descamps közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

10.   A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

AFET bizottság: Massimo D'Alema helyett Pasqualina Napoletano.

INTA bizottság: Pasqualina Napoletano helyett Massimo D'Alema.

A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Vincenzo Lavarra.

11.   A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei (vita)

Jelentés a kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről [2004/2209(INI)] – A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság.

Előadó: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Véronique De Keyser (az AFET bizottság véleményének előadója), Margrietus van den Berg (a DEVE bizottság véleményének előadója), Pierre Jonckheer (az INTA bizottság véleményének előadója), Enrico Letta (az ECON bizottság véleményének előadója), Jamila Madeira (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jutta D. Haug (az ENVI bizottság véleményének előadója), Paul Rübig (az ITRE bizottság véleményének előadója), Phillip Whitehead (az IMCO bizottság véleményének előadója), Etelka Barsi-Pataky (a TRAN bizottság véleményének előadója), Constanze Angela Krehl (a REGI bizottság véleményének előadója), Albert Jan Maat (az AGRI bizottság véleményének előadója), Ruth Hieronymi (a CULT bizottság véleményének előadója), Gérard Deprez (a LIBE bizottság véleményének előadója), Johannes Voggenhuber (az AFCO bizottság véleményének előadója), Ilda Figueiredo (a FEMM bizottság véleményének előadója), Jan Mulder (a CONT bizottság véleményének előadója), Paulo Casaca (a PECH bizottság véleményének előadója), Alain Lamassoure, PPE-DE, Catherine Guy-Quint, PSE, Anne E. Jensen, ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, Verts/ALE, Esko Seppänen, GUE/NGL, és Dariusz Maciej Grabowski, IND/DEM.

ELNÖKSÉG: Edward McMILLAN-SCOTT

alelnök

Felszólal: Wojciech Roszkowski, UEN, Jana Bobošíková, független, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend és James Elles.

ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

alelnök

Felszólal: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso és Reimer Böge.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.08-i jegyzőkönyv 6.2. pont

12.   Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0246/2005 ).

Első rész

31. kérdés (Alfredo Antoniozzi): A olasz nyelv támogatása Európában (2005-ös Eurydice-jelentés) és a nyelvi szabályok megállapítása a közösségi intézményekben.

Ján Figeľ (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Alfredo Antoniozzi és Paul Rübig pótkérdéseire.

32. kérdés (Yiannakis Matsis): Ciprus részvétele a Partnerség a Békéért programban és kapcsolatok a NATO-val.

Ján Figeľ válaszol a kérdésre, illetve Yiannakis Matsis és Georgios Papastamkos pótkérdéseire.

33. kérdés (Alexander Nuno Alvaro): Biometrikus adatok a vízumokban.

Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Paul Rübig, David Martin és Alexander Nuno Alvaro pótkérdéseire.

Második rész

34. kérdés (Mairead McGuinness): Közszolgálati műsorszolgáltatási díjak.

Viviane Reding (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness pótkérdésére.

35. kérdés (Manolis Mavrommatis): A MEDIA program.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Manolis Mavrommatis pótkérdésére.

36. kérdés (Åsa Westlund): Közszolgálat a televíziós műsorszórásról szóló új irányelvben.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Åsa Westlund pótkérdésére.

37. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Az Európai Ifjúsági Egyezmény végrehajtására irányuló intézkedések.

Ján Figeľ válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou pótkérdésére.

38. kérdés (Bernd Posselt): A kultúra határokon átnyúló támogatása.

Ján Figeľ válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt pótkérdésére.

A 39-44. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

45. kérdés (Bart Staes): A megújuló energiaforrások terén folytatott kutatásra és fejlesztésre szánt költségvetési források.

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bart Staes pótkérdésére.

Felszólal: Gay Mitchell, a 47. kérdés szerzője a kérdések órájának lebonyolításával kapcsolatban.

46. kérdés (John Bowis): A siketséggel és a hallássérültekkel kapcsolatos kutatás.

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve John Bowis pótkérdésére.

A 47-88. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 19.45 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Miroslav OUZKÝ

alelnök

13.   A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a bővítés utáni Európában (vita)

Jelentés a kisebbségek védelméről és a hátrányos megkülönböztetés-ellenes politikákról a bővítés utáni Európában [2005/2008(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maria Matsouka (az EMPL bizottság véleményének előadója), Edit Bauer, PPE-DE, Martine Roure, PSE, Sophia in 't Veld, ALDE, Tatjana Ždanoka, Verts/ALE, Giusto Catania, GUE/NGL, Johannes Blokland, IND/DEM, Romano Maria La Russa, UEN, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa és Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.08-i jegyzőkönyv 6.6. pont

14.   A legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggések, valamint a migránsok integrációja (vita)

Jelentés a legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggésekről, valamint a migránsok integrációjáról [2004/2137(INI)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Martine Roure, PSE, Sophia in 't Veld, ALDE, Cem Özdemir, Verts/ALE, Giusto Catania, GUE/NGL, Gerard Batten, IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil és Franco Frattini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.09-i jegyzőkönyv 9.7. pont

15.   Készpénzmozgások ellenőrzése ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjára vonatkozóan a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD)] – Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság.

Előadó: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Felszólal: László Kovács (a Bizottság tagja).

Vincent Peillon előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Gerard Batten, IND/DEM, és László Kovács.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.08-i jegyzőkönyv 6.3. pont

16.   Jövedékiadó-köteles termékek * (vita)

Jelentés a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)] – Gazdasági és Monetáris Bizottság.

Előadó: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati előterjeszti a jelentést.

Felszólal: László Kovács (a Bizottság tagja)

Felszólal: Astrid Lulling, PPE-DE, Katerina Batzeli, PSE, Margarita Starkevičiūtė, ALDE, Carl Schlyter, Verts/ALE, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács és Othmar Karas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.08-i jegyzőkönyv 6.4. pont

17.   Betegmobilitás és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejlemények (vita)

Jelentés a betegmobilitásról és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejleményekről az Európai Unióban [2004/2148(INI)] – Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság.

Előadó: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Avril Doyle, PPE-DE, Karin Jöns, PSE, Jules Maaten, ALDE, Jean Lambert, Verts/ALE, Adamos Adamou, GUE/NGL, Urszula Krupa, IND/DEM, Irena Belohorská, független, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2005.06.09-i jegyzőkönyv 9.8. pont

18.   A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 357.269/OJME).

19.   Az ülés berekesztése

Az ülést 00.05 órakor berekesztik.

Julian Priestley

főtitkár

Ingo Friedrich

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

Rövidítések és jelek magyarázata

+

elfogadva

-

elutasítva

tárgytalan

V

visszavonva

NSz (…, …, …)

név szerinti szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

ESz (…, …, …)

elektronikus szavazás (mellette, ellene, tartózkodás)

rész.

részenkénti szavazás

kül.

külön szavazás

mód.

módosítás

MM

megegyezéses módosítás

MR

megfelelő rész

T

törlő módosítás

=

azonos módosítások

bek.

bekezdés

preb.

preambulumbekezdés

ÁLL.IND.

állásfoglalási indítvány

KÖZ.ÁLL.IND.

közös állásfoglalási indítvány

TITK.

titkos szavazás

1.   Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások

Jelentés: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005) ***I

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás

1-17

22-30

bizottság

 

+

 

4. cikk, 1. bek., a) pont után

34

Verts/ALE

 

-

 

6. cikk, 1. bek., 1. albek., b) pont után

35

Verts/ALE

 

-

 

8. cikk

32

Verts/ALE

 

-

 

18

bizottság

 

+

 

19

bizottság

 

+

 

9. cikk

36

Verts/ALE

 

-

 

10. cikk

33

Verts/ALE

 

-

 

38

ALDE

 

+

 

20

bizottság

 

 

21

bizottság

 

+

 

1. melléklet

37

PPE-DE

ESz

-

141, 392, 35

2. melléklet

39

PPE-DE

 

-

 

preb. 9

31

Verts/ALE

 

-

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

2.   Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások

Jelentés: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005) ***I

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás

1-18

20-27

30-34

38

40-41

43-51

53-60

63-66

68-72

74-79

81-96

98-99

bizottság

 

+

 

 

28

bizottság

NSz

+

458, 148, 27

bek.

eredeti szöveg

(4. cikk, (1) bek.)

 

 

42

bizottság

kül.

-

 

52

bizottság

kül./

ESz

+

344, 275, 5

61

bizottság

kül.

+

 

62

bizottság

kül.

+

 

67

bizottság

kül./

ESz

+

370, 265, 3

80

bizottság

kül.

+

 

3. cikk, c) pont

101

PPE-DE

 

+

 

19

bizottság

 

 

4. cikk, (2) bek.

103

Verts/ALE

 

-

 

29

bizottság

 

+

 

4. cikk, (6) bek.

104

Verts/ALE

ESz

+

335, 292, 7

35

bizottság

 

 

4. cikk, (7) bek. után

108

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

36

bizottság

 

 

107

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

37

bizottság

 

 

73

bizottság

 

 

5. cikk, 2. bek.

105

Verts/ALE

 

-

 

39

bizottság

 

+

 

6. cikk, b) pont után

102

PPE-DE

 

-

 

3. melléklet

106

Verts/ALE

 

-

 

97

bizottság

 

-

 

4. melléklet után

109

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

A 100. módosítást visszavonták.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: mód.: 28

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: mód.: 35, 52, 61, 62, 67, 80

ALDE: mód.: 42

3.   Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE)

Jelentés: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005) ***I

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás

1-3

5-6

8-13

16-20

23-47

49

bizottság

 

+

 

Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazások

7

bizottság

kül.

+

 

8. cikk, 3. bek.

14

bizottság

 

+

 

51

IND/DEM

 

-

 

9. cikk

15

bizottság

 

+

 

54

IND/DEM

 

-

 

14. cikk

21

bizottság

 

+

 

52/

jav.

IND/DEM

 

-

 

15. cikk

53

IND/DEM

 

-

 

22

bizottság

 

+

 

3. melléklet, 12. pont

55

IND/DEM

 

-

 

48

bizottság

 

+

 

preb. 22

4

bizottság

 

+

 

50

IND/DEM

 

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

Külön szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: mód.: 7

4.   Viszontbiztosítás

Jelentés: Peter SKINNER (A6-0146/2005) ***I

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás

1-54

bizottság

 

+

 

1. melléklet

56

PSE

 

+

 

55

bizottság

 

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

5.   Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás

Jelentés: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005) *

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás

1-14

16-48

50-61

63-65

67-78

80-113

115-129

bizottság

 

+

 

Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazások

15

bizottság

kül.

+

 

66

bizottság

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

79

 

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

114

bizottság

NSz

+

520, 91, 38

19. cikk, c) pont, ii. alpont

130

PSE + Verts/ALE

 

+

 

49

bizottság

 

 

26. cikk, 1. bek.

132/

jav.

Wojchiechowski et al.

 

-

 

62

bizottság

 

+

 

30. cikk, 1. bek., b) pont

131

PSE + Verts/ALE

 

+

 

Szavazás: módosított javaslat

NSz

+

570, 23, 57

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

559, 26, 61

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: módosított javaslat és zárószavazás

IND/DEM: mód.: 114 és módosított javaslat

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

ALDE

mód.: 66

1. rész:„A 19. cikk … tevékenységekre”

2. rész:„valamint az agrár-élelmiszeripari … tárgyi eszközeire.”

mód.: 79

1. rész:„a mezőgazdasági üzemekben történő” szövegrész törlése

2. rész: a fennmaradó szövegrész

Külön szavazásra irányuló kérelmek

ALDE: mód.: 15

6.   Információcsere a súlyos bűncselekmények, köztük a terroristacselekmények terén

Jelentés: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005) *

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás

1-17

19-23

bizottság

 

+

 

9. cikk után

27

PSE

 

-

 

18

bizottság

 

+

 

11. cikk, az egyetlen bekezdés után

25

PPE-DE

 

+

 

preb. 1

24

PPE-DE

 

+

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

 

+

 

A 26. módosítást visszavonták.

7.   Információcsere és együttműködés a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban (határozat)

Jelentés: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005) *

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás

1-9

12-26

28-31

bizottság

 

+

 

9. cikk után

32

PSE

 

-

 

27

bizottság

 

+

 

Szavazás: módosított javaslat

 

+

 

Szavazás: jogalkotási állásfoglalás

NSz

+

581, 28, 37

A 10. és 11. módosítást visszavonták.

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: zárószavazás

8.   A bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, vizsgálata, feltárása és bűnüldözése

Jelentés: Nuno ALVARO (A6-0174/2005) *

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Szavazás: a kezdeményezés szövege

 

-

 

A kérdést az Eljárási Szabályzat 52. cikkének (3) bekezdése értelmében visszautalják az illetékes bizottsághoz.

9.   A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem

Jelentés: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

31. bek.

7

Verts/ALE

 

-

 

32. bek.

1

PSE

 

+

 

46. bek.

2

PSE

 

+

 

51. bek. után

5

Verts/ALE

ESz

+

362, 269, 14

55. bek.

3

PSE

 

+

 

55. bek. után

6

Verts/ALE

 

-

 

75. bek. után

8

Verts/ALE

 

+

 

6. bevezető hivatkozás után

4

Verts/ALE

 

-

 

Szavazás: állásfoglalás (egészében)

 

+

 

10.   Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen

Jelentés: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

1. bek., a) pont

15

PSE

 

+

 

1

ALDE

 

 

1. bek., b) pont

2 =

16 =

ALDE

PSE

ESz

+

392, 249, 8

bek.

eredeti szöveg

 

 

1. bek., c) pont

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

3/ESz

+

473, 164, 11

1. bek., d) pont

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

1. bek., e) pont

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

1. bek., g) pont

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

1. bek., k) pont

9

GUE/NGL

 

-

 

1. bek., m) pont

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

1. bek., n) pont

3/jav.

ALDE

ESz

+

331, 290, 16

17

PSE

 

+

 

5

GUE/NGL

 

-

 

6

GUE/NGL

 

-

 

bek.

eredeti szöveg

 

 

1. bek., p) pont

4 =

10 =

18 =

ALDE

GUE/NGL

PSE

ESz

+

357, 281, 10

1. bek., r) pont után

11

GUE/NGL

 

-

 

preb. J

7

GUE/NGL

 

-

 

12

PSE

 

+

 

preb. L

8

GUE/NGL

 

-

 

preb. L után

13

PSE

NSz

+

598, 8, 48

preb. Q

14T

PSE

NSz

V

 

Szavazás: ajánlás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PSE: mód.: 13

PPE-DE: mód.: 14

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM

1. bek., m) pont

1. rész: a teljes szöveg a „továbbá kerüljenek a Bíróság jogi ellenőrzése alá” szövegrész nélkül

2. rész: a fenti szövegrész

GUE/NGL

1. bek., c) pont

1. rész:„mozdítsák előre … üldözzék és elítéljék”

2. rész:„az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés szellemében”

3. rész:„és teremtsék meg a jogi feltételeit annak … európai ügyészségi hivatal létrehozása”

1. bek., e) pont

1. rész:„részesítsék előnyben … adatvédelem elveit;”

2. rész:„mozdítsák elő … együttműködés formáit”

Külön szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: 1. bek., d) pont és 1. bek., g) pont

11.   Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás

Jelentés: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

1. bek., A. rész, f) pont

13

PSE

NSz

+

323, 307, 7

1. bek., A. rész, h) pont

5

PSE

NSz

+

350, 267, 12

1. bek., B. rész, b) pont

14

PSE

ESz

+

349, 286, 7

1. bek., B. rész, c) pont

15

PSE

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

1. bek., B. rész, d) pont után

8

GUE/NGL

 

-

 

preb. A

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

preb. B

9T

PSE

NSz

+

395, 243, 9

preb. B után

7

GUE/NGL

 

-

 

preb. E

10

PSE

NSz

+

324, 299, 24

preb. E után

6

GUE/NGL

 

-

 

preb. I

1T =

11T =

ALDE

PSE

NSz

+

363, 277, 12

bek.

eredeti szöveg

 

 

preb. K

3

PSE

 

-

 

preb. M

12

PSE

ESz

+

352, 283, 12

preb. N

4

PSE

NSz

+

354, 273, 26

2

ALDE

 

 

Szavazás: ajánlás (egészében)

NSz

+

540, 92, 19

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: mód.: 13, 5, 9T, 10, 1T/11T, 4 és zárószavazás

Külön szavazásra irányuló kérelmek

GUE/NGL: preb. A

Részenkénti szavazásra irányuló kérelem

PPE-DE

mód.: 15

1. rész:„adja támogatását az alábbi … kapcsolattartás biztosítására;”

2. rész: a módosítás fennmaradó része

12.   A kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében

Jelentés: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Szavazás: ajánlás (egészében)

 

+

 

13.   A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem

Jelentés: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

1. bek., a)

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

1. bek., b)

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

1. bek., e)

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

1. bek., h)

bek.

eredeti szöveg

rész./

NSz

 

 

1

+

579, 62, 5

2

-

286, 341 9

1. bek., i)

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2/ESz

+

335, 296, 8

3

-

 

1. bek., l)

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

1. bek., p)

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

1. bek., t)

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

preb. A után

2

GUE/NGL

 

-

 

3

GUE/NGL

 

-

 

preb. D

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

preb. E

bek.

eredeti szöveg

kül/

ESz

+

339, 281, 27

preb. E után

1

GUE/NGL

ESz

+

325, 273, 14

preb. F

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

preb. H

4/jav.

PPE-DE

NSz

+

szóbeli módosító javaslat

505, 26, 98

preb. I

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

preb. J

bek.

eredeti szöveg

kül.

+

 

preb. L

bek.

eredeti szöveg

rész.

 

 

1

+

 

2

+

 

Szavazás: ajánlás (egészében)

 

+

 

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

PSE: 1. bek., h) pont

PPE-DE: mód.: 4/jav.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM

L

1. rész:„mivel a terrorizmus finanszírozása … 8. cikkét szem előtt tartva”

2. rész:„egy mindent ellenőrzés alatt tartó … elkerülése érdekében”

PPE-DE

1. bek., h) pont

1. rész: a teljes szöveg az „az Európai Unió határain belül és kívül” szövegrész nélkül

2. rész: a fenti szövegrész

GUE/NGL, IND/DEM

1. bek., i) pont

1. rész:„intézkedéseket kell hozni … azokba beszivárogjanak”

2. rész:„különösen a karitatív ágazatban … javaslat támogatásával” az „és önszabályozási” szövegrész nélkül

3. rész: az „és önszabályozási” szövegrész

GUE/NGL

1. bek., p) pont

1. rész: a teljes szöveg a „valamint nonprofit szervezetek” szövegrész nélkül

2. rész: a fenti szövegrész

F

1. rész: a teljes szöveg a „vagy egyes karitatív szervezeteken” szövegrész nélkül

2. rész: a fenti szövegrész

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: preb. D, E

GUE/NGL: preb. I, J, 1. bek., a), b), e) és l) pont

IND/DEM: preb. E, 1. bek., t) pont

Sarah Ludford a következő szóbeli módosító javaslatot terjeszti elő a 4/jav. módosításhoz, amely a H. preambulumbekezdésre vonatkozik.

„H.

mivel a világpiacot napjainkban jelentős mértékű pénzmozgás jellemzi, igen nehéz és összetett feladat a pénzügyi transzferek során elkövetett olyan visszaélések felderítése és megbüntetése – tekintettel azok jelenlegi sokféleségére és napjaink gazdaságának folyamatosan változó jellegére –, mint például az adó- és vámcsalásból, a korrupcióból, valamint a szervezett bűnözéshez és a maffiához kapcsolódó tevékenységekből, többek között a kábítószer-kereskedelemből, a fegyvercsempészetből és az emberkereskedelemből, valamint kikényszerített forrásokból, mint az úgynevezett forradalmi adóból származó »piszkos tőke« visszaforgatása,”

14.   Javaslat a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről

Jelentés: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Tárgy

Mód. no

Szerző

NSz stb.

Szavazat

NSz/ESz – észrevételek

Szavazás: ajánlás (egészében)

 

+

 


II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

1.   Rothe-jelentés A6-0130/2005

Módosítás: 28

Mellette: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Belet, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Olajos, Pálfi, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sudre, Surján, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 148

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lehne, Lulling, McMillan-Scott, Mauro, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Reul, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Pirilli

Tartózkodás: 27

ALDE: Chatzimarkakis, Krahmer

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Brejc, Coelho, Hatzidakis, Konrad, Pleštinská, Radwan, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Szájer, Ventre, Zieleniec

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Schierhuber-jelentés A6-0145/2005

Módosítás: 114

Mellette: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek

IND/DEM: Adwent, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 91

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Tartózkodás: 38

ALDE: Davies, Duquesne, Ek, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Matsakis, Pistelli

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Pieper

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Schierhuber-jelentés A6-0145/2005

Bizottsági javaslat

Mellette: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 23

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zwiefka

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 57

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Schierhuber-jelentés A6-0145/2005

Állásfoglalás

Mellette: 559

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 26

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Korhola, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

UEN: Camre

Tartózkodás: 61

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Duquesne-jelentés A6-0160/2005

Állásfoglalás

Mellette: 581

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 28

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Wuermeling

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 37

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Speroni, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Diez Gonzalez-jelentés A6-0164/2005

Módosítás: 13

Mellette: 598

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Foglietta, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 8

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Bloom

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Mote, Rutowicz

Tartózkodás: 48

GUE/NGL: Bertinotti, Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Sonik

PSE: Beňová

UEN: Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Mayor Oreja-jelentés A6-0166/2005

Módosítás: 13

Mellette: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Fjellner, Grosch, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Schnellhardt, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 307

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tartózkodás: 7

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Hieronymi

PSE: Beňová

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Mayor Oreja-jelentés A6-0166/2005

Módosítás: 5

Mellette: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Cederschiöld, Esteves, Gargani, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 267

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Siwiec

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Mayor Oreja-jelentés A6-0166/2005

Módosítás: 9

Mellette: 395

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 243

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tartózkodás: 9

ALDE: Ek

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Beňová

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Mayor Oreja-jelentés A6-0166/2005

Módosítás: 10

Mellette: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Speroni

NI: Battilocchio, Resetarits

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz

Ellene: 299

ALDE: Cornillet, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Correia, Gebhardt, Kindermann, Krehl, Paleckis, Piecyk

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tartózkodás: 24

ALDE: Ek, Krahmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, Salvini, Železný

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Konrad

PSE: Beňová

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Mayor Oreja-jelentés A6-0166/2005

Módosítás: 1 + 11

Mellette: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Esteves, Fjellner, de Grandes Pascual, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 277

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Tartózkodás: 12

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote, Vanhecke

PSE: Peillon

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Mayor Oreja-jelentés A6-0166/2005

Módosítás: 4

Mellette: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Antoniozzi, Cederschiöld, Esteves, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 273

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Tartózkodás: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Beňová

UEN: Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Mayor Oreja-jelentés A6-0166/2005

Állásfoglalás

Mellette: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 92

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Tartózkodás: 19

GUE/NGL: Kaufmann, McDonald

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Jarzembowski, Lechner, Rack, Zatloukal

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

14.   Borghezio-jelentés A6-0159/2005

(1) bekezdés h) pont, első rész

Mellette: 579

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 62

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Tartózkodás: 5

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

15.   Borghezio-jelentés A6-0159/2005

(1) bekezdés h) pont, második rész

Mellette: 286

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Bowis, Hökmark, Lechner, Ouzký

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Ellene: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martinez, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lienemann

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Tartózkodás: 9

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Borghezio-jelentés A6-0159/2005

Módosítás: 4/jav.

Mellette: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kohlíček, Morgantini, Pflüger, Portas, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Salvini, Sinnott, Speroni

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Horáček, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Ellene: 26

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Mussolini

PPE-DE: Konrad

Tartózkodás: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Ventre, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Navarro, Roth-Behrendt

UEN: Fotyga, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Turmes, Ždanoka


ELFOGADOTT SZÖVEGEK

 

P6_TA(2005)0211

Transzeurópai energiahálózatok ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és a 96/391/EK és 1229/2003/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozati javaslatról (COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0742) (1),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére, valamint a 156. cikkére, amelyeknek megfelelően a Bizottság javaslatát benyújtotta Parlamentnek (C5-0064/2004),

tekintettel az eljárási szabályzat 51. cikkére,

tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság, és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményeire (A6-0134/2005);

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2003)0297

Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 156. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1), a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról 2003. június 26-i 1229/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) elfogadása óta szükségessé vált a csatlakozó országok ezekbe az iránymutatásokba történő teljes mértékű integrálása és – adott esetben – az ezen iránymutatásoknak az Európai Unió új szomszédságpolitikájához történő további hozzáigazítása.

(2)

A transzeurópai energiahálózatok prioritásai a nyitottabb és nagyobb versenyt engedő belső energiapiacból erednek, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), valamint a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) végrehajtása eredményeként. Az új prioritások figyelembe veszik az Európai Tanács Stockholmban, 2001 márciusában tartott ülésén meghozott, az energiapiac működéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos következtetéseit. Különös erőfeszítéseket kell tenni a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználásával kapcsolatos cél elérése érdekében, amely hozzájárul a fenntartható fejlődés politikájának megvalósításához. Ezt azonban a normális piaci egyensúly aránytalan megzavarása nélkül kell elérni. Teljes mértékben figyelembe kell venni a közösségi közlekedéspolitika célkitűzéseit, különös tekintettel arra, hogy a közúti fuvarozás a földgáz és az olefinek csővezetékekben történő szállítása által csökkenthető.

(3)

A jelen határozat rendeltetése a barcelonai Európai Tanács által kitűzött cél – az egyes tagállamok áramfejlesztő képességének legalább 10%-os mértékben történő összekapcsolása, továbbá a villamosenergia-hálózatok megbízhatóságának és biztonságának növelése, a belső piac megfelelő ellátásának és működtetésének biztosítása – felé történő előrelépés.

(4)

Az energetikai infrastruktúra kiépítésében és fenntartásában általában a piacgazdaság elveinek kell érvényesülniük. Ez összhangban áll a belső energiapiac megvalósítására vonatkozó közös szabályokkal, és a nyitottabb és versenyzőbb belső energiapiac megteremtését célzó közös versenyjogi szabályokkal. Ennek megfelelően fejlesztésre és fenntartásra közösségi pénzügyi támogatás csak kivételes esetben adható. Az ilyen kivételeket megfelelő módon indokolni kell.

(5)

Az energetikai infrastruktúrát olyan módon kell kiépíteni és fenntartani, hogy az tegye lehetővé a belső energiapiac hatékony működését, tiszteletben tartva az érintett lakosságcsoportokkal folytatandó konzultációs eljárásokat, nem térve el a stratégiai és az általános szolgáltatási feltételektől valamint a közszolgáltatási kötelezettségektől .

(6)

A prioritások a transzeurópai energiahálózatoknak a közösségi energiaellátás biztosításában és diverzifikálásában, az új tagállamok és a csatlakozó országok energiahálózatainak csatlakoztatásában, valamint a Közösség és az érintett tagállamokkal való konzultációt követően a szomszédos országok energiahálózatai összehangolt működtetése biztosításában betöltött növekvő jelentőségéből is adódnak. Az Európai Unióval szomszédos országok valóban létfontosságú szerepet játszanak az Unió energiapolitikájában. Ők elégítik ki az EU földgázigényének jelentős részét, ők az elsődleges energia EU-ba történő szállításának kulcsfontosságú partnerei, és fokozatosan a Közösség belső gáz- és energiapiacainak fontos szereplőivé fognak válni.

(7)

A transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos projektek közül ki kell emelni a prioritást élvező projekteket, amelyek különösen fontos szerepet töltenek be a belső energiapiac működésében és az energiaellátás biztonságában. Ezenkívül európai érdekeltségi nyilatkozatot kell kiadni a legfontosabb projektek esetében, valamint lehetőség szerint megerősített együttműködésre van szükség.

(8)

A transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos projektek megnevezési eljárásának biztosítania kell a közösségi pénzügyi támogatásnak a transzeurópai hálózatok terén történő odaítélésére vonatkozó általános szabályokról szóló, 1995. szeptember 18-i 2236/95/EK tanácsi rendelet (6) összehangolt alkalmazását. Az eljárás két szintre tagolódik: az első szint korlátozott számú kritériumot állapít meg a megnevezéshez, a második szint pedig a projekteket ismerteti részletesen, amelyekre leírásként hivatkoznak.

(9)

A projektleírások valószínűleg változnak, ezért azokat indikatív módon adták meg. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy azokat naprakésszé tegye. Miután a projekteknek jelentős politikai , környezeti és gazdasági hatásai lehetnek, fontos, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a jogszabályi felügyelet és a meghatározás rugalmassága között azon projektek esetében, amelyek esetlegesen közösségi támogatásban részesülhetnek.

(10)

Egyes prioritást élvező projektek, illetve azok egyes szakaszai vagy csoportjai esetében lehetővé kell tenni az előkészítés és a végrehajtás javítását egy koordinációs munkacsoport létrehozása révén, amelynek tagja lenne a Közösség is az érintett prioritást élvező projektek időtartamára. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni az ilyen projektek európai koordinátorának kinevezésére, a felhasználókkal és az üzemeltetőkkel való együttműködés ösztönzésére és annak biztosítására, hogy megfelelő nyomon követésre kerül sor annak érdekében, hogy a Közösséget folyamatosan tájékoztassák az előrehaladásról.

(11)

Kedvezőbb körülményeket kell teremteni a transzeurópai energiahálózatok fejlesztése és építése számára, főleg azáltal, hogy ösztönzik a villamosenergia - és gázrendszerek működtetéséért és ellenőrzéséért felelős szervek közötti műszaki együttműködést, a tagállamokban a hálózati projektekre alkalmazott engedélyezési eljárások végrehajtásának elősegítése révén a késedelmek csökkentése érdekében, valamint lehetőség szerint a Közösség hálózati projektekre alkalmazott alapjainak, eszközeinek és pénzügyi programjainak mozgósítása révén. Az Európai Uniónak támogatnia kell a tagállamok által e célból hozott intézkedéseket.

(12)

Mivel a transzeurópai energiahálózatokra fordítható közösségi költségvetés viszonylag szerény – és főként pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányok finanszírozására szánják –, a Közösség strukturális alapjai, finanszírozási programjai és eszközei tehetik lehetővé – szükség esetén – az ezen hálózatok, különösen az interregionális hálózatok összekapcsolásának finanszírozását.

(13)

A közös érdekű projektek megnevezése, leírása, illetve a prioritást élvező – és főként az európai érdeket képviselő – projektek nem érinthetik a projektek, a tervek és a programok környezeti hatásvizsgálatának eredményét.

(14)

Az e határozat végrehajtása érdekében meghozandó intézkedéseket a Bizottságra átruházott végrehajtási jogkörök alkalmazásának szabályairól szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.

(15)

A Bizottságnak időszaki jelentést kell készítenie ezen határozat végrehajtásáról.

(16)

Mivel ezen irányelv tárgya és alkalmazási köre megegyezik az energiaágazatban a transzeurópai hálózatok fejlesztéséhez kedvezőbb körülmények megteremtését célzó intézkedések megállapításáról szóló, 1996. március 28-i 96/391/EK tanácsi határozat (8) és az 1229/2003/EK határozat tárgyával és alkalmazási körével, ezt a két határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

E határozat meghatározza a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokat kialakító közösségi fellépés jellegét és terjedelmét. Iránymutatásokat alakít ki a transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos közösségi célok, prioritások és általános cselekvési irányok tekintetében. Ezek az iránymutatások megnevezik a transzeurópai villamosenergia- és gázhálózatokon belül a közös érdekű projekteket, beleértve az európai érdeket képviselő , prioritást élvező terveket is.

2. cikk

Alkalmazási kör

E határozat a következőkre vonatkozik:

1)

a villamosenergia-hálózatok területén:

a)

az elosztó hálózatok kivételével minden nagyfeszültségű vezeték és tengeralatti összeköttetés, amennyiben ez az infrastruktúra a régiók közötti vagy nemzetközi átvitelt/kapcsolást biztosít;

b)

bármely, a rendszer megfelelő működéséhez szükséges felszerelés vagy berendezés, beleértve a védelmi, felügyeleti vagy szabályozó rendszereket;

2)

a (földgázt vagy olefin gázokat szállító) gázhálózatok területén:

a)

az elosztó hálózatok kivételével a nagynyomású gázvezetékek, amelyek a közösségi régiók ellátását külső és belső forrásokból biztosítják;

b)

a nagynyomású gázvezetékekhez csatlakozó földalatti tároló berendezések;

c)

cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására, tárolására és újragázosításra alkalmas berendezések, illetve a gázszállítók, a szállítási kapacitásoknak megfelelően;

d)

bármely, a rendszer megfelelő működéséhez szükséges felszerelés vagy berendezés, beleértve a védelmi, felügyeleti vagy szabályozó rendszereket.

3. cikk

Célkitűzések

A Közösség, a hatályos közösségi joggal összhangban, támogatja a transzeurópai energiahálózatok összekapcsolását, együttműködtethetőségét és fejlesztését és az ilyen hálózatok hozzáférhetőségét azzal a céllal, hogy:

a)

ösztönözze általában a belső piac és különösen a belső energiapiac hatékony működését és fejlesztését , elősegítve az energiaforrások ésszerű termelését , szállítását, elosztását és felhasználását, illetve a megújuló energiaforrások fejlesztését és bekapcsolását, az energia fogyasztói árának mérséklése, illetve az energiaforrások diverzifikációja érdekében;

b)

megkönnyítse a Közösség kedvezőtlen helyzetű és szigeti régióinak a fejlődését és elszigeteltségének csökkentését, ezzel is hozzájárulva a gazdasági és társadalmi kohézió erősödéséhez;

c)

javítsa az energiaellátás biztonságát, különösen a harmadik országokkal az energiaágazatban fennálló kapcsolatoknak a kölcsönös érdekek alapján történő elmélyítésével, különösen az Energia Charta Szerződés, valamint a Közösség által kötött együttműködési megállapodások keretén belül;

d)

erősítse meg a fenntartható fejlődést, például a közös áramfejlesztés, az energiahatékonyság, az energiaellátási szolgáltatások és a megújuló energiaforrások terén, valamint az energia szállításához és továbbításához kapcsolódó társadalmi és környezeti kockázatok csökkentése által.

4. cikk

Prioritások

A transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos közösségi fellépés prioritásainak a fenntartható fejlődéssel összeegyeztethetőknek kell lenniük, és azok a következőket tartalmazzák:

1)

a villamosenergia- és a gázhálózatok tekintetében, különös tekintettel az olefin gázhálózatokra :

a)

az energiahálózatoknak a belső energiapiac működését elősegítő átalakítása és fejlesztése, különösen a szűk keresztmetszetek (különösen a határokon átnyúló szűk keresztmetszetek), a túlterhelés és a hiányzó vezetékrészek miatt jelentkező problémák megoldása, illetve a belső piac működése és az Európai Unió bővítése miatt jelentkező, villamos energia és a földgáz iránti szükségletek figyelembe vétele;

b)

energiahálózatok kialakítása a szigeti, az elszigetelt, a perem- és a legkülső-területeken, az energiaforrások diverzifikálásának és a megújuló energiaforrások felhasználásának, illetve e hálózatok szükség szerinti kapcsolásának támogatása mellett;

2)

a villamosenergia-hálózatok tekintetében:

a)

a hálózatok átalakítása és fejlesztése, hogy alkalmasak legyenek a megújuló energiaforrásokból előállított energia integrálására/betáplálására;

b)

az Európai Közösségen belüli és a csatlakozó országok, illetve Európa, a földközi-tengeri és a fekete-tengeri medence más országai villamosenergia-hálózatainak együttműködtethetősége;

3)

a gázhálózatok tekintetében:

a)

a földgázhálózatok fejlesztése az Európai Közösség földgázfogyasztási szükségleteinek kielégítése és gázellátási rendszereinek ellenőrzése érdekében;

b)

a Közösségen belüli földgázellátó hálózatok és az európai, valamint a földközi-tengeri, a fekete-tengeri és a Kaszpi-tengeri medencében, továbbá a Közel-Keleten és Perzsa-öbölben található harmadik országok hálózatainak együttműködtethetősége, továbbá a földgázforrások és szállítási útvonalak diverzifikálása;

c)

olefin gáz hálózatok fejlesztése és integrációja a Közösségben lévő iparágak olefin gáz fogyasztási szükségleteinek kielégítése érdekében.

5. cikk

Cselekvési irányok

Az Európai Közösség általános cselekvési irányvonalai a transzeurópai energiahálózatok területén:

a)

a közös érdekű és prioritással rendelkező, különösen az európai érdeket képviselő projektek meghatározása;

b)

e hálózatok fejlesztésére kedvezőbb keretfeltételek kialakítása.

6. cikk

A közös érdekű projektekre vonatkozó kritériumok

(1)   A közös érdekű projektek naprakésszé tételéhez szükséges meghatározásokkal, változásokkal, leírásokkal vagy alkalmazásokkal kapcsolatos határozatok meghozatalakor a következő általános kritériumokat kell alkalmazni:

a)

a projektek a 2. cikk alkalmazási körébe tartoznak;

b)

a projektek megfelelnek a 3. és a 4. cikkben meghatározott céloknak és prioritásoknak;

c)

a projektek gazdaságilag potenciálisan életképesek.

A gazdasági életképesség értékelése költség-haszon elemzésen alapul, amely tekintetbe vesz minden költséget és hasznot, beleértve azokat is, amelyek közép- és/vagy hosszú távon, az összes környezeti externália és más környezeti vonatkozások, az ellátás biztonsága és a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítése tekintetében keletkeznek. Azokat a közös érdekű projekteket, amelyek valamely tagállam területéhez kapcsolódnak, az érintett tagállamnak jóvá kell hagynia.

(2)   A közös érdekű projektek megnevezésének egyéb kritériumait a II. melléklet határozza meg.

A Szerződés 251. cikkében foglalt eljárás szerint kell határozni bármely olyan módosításról, amely megváltoztatja a közös érdekű projektek egyéb, a II. mellékletben meghatározott kritériumainak leírását.

(3)   A 2236/95/EK rendelet alapján csak a III. mellékletben felsorolt projektekhez nyújtható közösségi pénzügyi támogatás. Ezek a projektek megfelelnek az (1) bekezdésben és a II. mellékletben meghatározott kritériumoknak.

(4)   A projektek indikatív leírásait, beleértve a projektek részletes leírását és adott esetben a földrajzi helyzet meghatározását, a III. melléklet tartalmazza. Ezeket a leírásokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell naprakésszé tenni. A naprakésszé tétel technikai jellegű, és a projekteknek csak a technikai változásaira, vagy például valamely meghatározott nyomvonal bizonyos szakaszának megváltoztatására, vagy valamely projekt helyének korlátozott mértékű módosítására kell korlátozódnia.

(5)   A tagállamok meghoznak minden olyan intézkedést, amelyet szükségesnek tartanak ahhoz, hogy a közös érdekű projektek teljesítését megkönnyítsék, meggyorsítsák, és a késedelem a lehető legcsekélyebb legyen, miközben megfelelnek a közösségi jognak és a környezettel kapcsolatos nemzetközi egyezményeknek. Különösen a szükséges engedélyezési eljárásokat kell gyorsan lezárni.

(6)   Ha valamely közös érdekű projekt egyes részei harmadik országok területéhez kötődnek, a Bizottság az érintett tagállamokkal kötött megállapodás útján javasolhatja, adott esetben a Közösség és e harmadik országok között létrejött megállapodások igazgatásának keretén belül, és az Energia Charta Szerződésnek megfelelően azon harmadik országok vonatkozásában, amelyek aláírták azt, hogy ezek az érintett harmadik országok a projektek kölcsönös érdekű jellegét a végrehajtás megkönnyítése érdekében ismerjék el.

7. cikk

Prioritást élvező projektek

(1)   Az I. mellékletben részletezett közös érdekű projektek a 2236/95/EK rendelet alapján nyújtandó közösségi pénzügyi támogatás tekintetében prioritást élveznek.

Az I. melléklet a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárással összhangban módosítható.

(2)   Az érintett tagállamok és a Bizottság a saját hatáskörükön belül törekszenek a prioritást élvező projektek, különösen a határokon átnyúló projektek megvalósításának elősegítésére.

A határokon átnyúló beruházási projektek tekintetében a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a nemzeti engedélyezési eljárások keretében a két vagy több tagállam közötti rendszerösszekötő kapacitások növelését, és ily módon az európai energiaellátás biztonságának fokozását szolgáló célok a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok értékelésekor meghatározó kritériumok legyenek.

(3)   A prioritást élvező projekteknek összeegyeztethetőknek kell lenniük a fenntartható fejlődéssel, és meg felelniük a következő kritériumoknak:

a)

jelentős hatást gyakorolnak a belső piac versenyképes működésére, és/vagy

b)

erősítik a Közösség ellátásának biztonságát, és/vagy

c)

a megújuló energiaforrások, az energiahatékonysági szolgáltatások vagy a közös energiatermelés alkalmazásának növekedését eredményezik.

8. cikk

Európai érdekű projektek

(1)   Európai érdekűnek nyilvánítják a 7. cikkben említett prioritási tengelyen elhelyezkedő válogatott projekteket, amelyek határokon átnyúló jellegűek vagy jelentős hatást gyakorolnak határokon átnyúló átviteli kapacitásra. Ezeket a projekteket a I . melléklet tartalmazza.

(2)   A Kohéziós Alap által finanszírozandó projektek benyújtásakor – a kohéziós alap létrehozásáról szóló 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (9) megfelelően – a tagállamok megfelelő prioritást biztosítanak az európai érdekűnek nyilvánított projekteknek.

(3)   A transzeurópai hálózatok költségvetése által finanszírozandó projektek benyújtásakor – a 2236/95/EK rendelet 10. cikkének megfelelően – a tagállamok megfelelő prioritást biztosítanak az európai érdekűnek nyilvánított projekteknek.

(4)   A strukturális alapok által finanszírozandó projektek benyújtásakor – a strukturális alapokra vonatkozó általános szabályokat meghatározó 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletnek (10) megfelelően – a tagállamok megfelelő prioritást biztosítanak az európai érdekűnek nyilvánított projekteknek.

(5)   A Bizottság biztosítja, hogy az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszköze keretében támogatható országok a projekteknek, az előcsatlakozási strukturális politikák eszközét létrehozó 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi rendelet (11) 2. és 7. cikke szerinti benyújtása során megfelelő prioritást biztosítsanak az európai érdekűnek nyilvánított projekteknek.

(6)   Ha az egyik európai érdekűnek nyilvánított projekt munkálatainak megkezdésében jelentős aktuális vagy jövőben várható késés jelentkezik, akkor a Bizottság felkéri az érintett tagállamokat, hogy három hónapon belül indokolják meg a késést.

Az érintett tagállamok válaszának átvétele és vizsgálata után a Bizottság –az arányosság elvének kellő figyelembevételével – határozhat úgy, hogy visszavonja a projekt európai érdekűségéről szóló nyilatkozatot.

(7)   Egy európai érdekűnek nyilvánított projekt, vagy annak valamely szakaszának teljesítése után öt évvel az érintett tagállamok elvégzik a projekt társadalmi-gazdasági és környezeti hatásainak vizsgálatát, beleértve a projekt tagállamok közötti kereskedelemre, területi kohézióra és fenntartható fejlődésre gyakorolt hatását.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot ennek a hatásvizsgálatnak az eredményeiről.

(8)   Ha egy projektet európai érdekűnek nyilvánítanak, annak biztosítása érdekében, hogy a projektek jóváhagyási eljárásait ésszerű időn belül lefolytathassák , akkor az érintett tagállamok összehangolják a projekt minden kérdéses szakaszát valamint a környezeti és társadalmi-gazdasági hatások felmérése céljából folytatott eljárásaikat és a nyilvánossággal történő konzultációs eljárásokat hajtanak végre a projekt engedélyezése előtt.

(9)   Ha az európai érdekűnek nyilvánított projektnek olyan határokon átnyúló szakasza van, amely műszakilag és pénzügyileg megoszthatatlan, az érintett két tagállam nemzetek közti vizsgálatot folytat a határokon átnyúló szakasz értékelése és a nyilvánossággal történő konzultálás céljából a projekt engedélyezése előtt.

(10)   A (8) és a (9) bekezdésben említett összehangolt és nemzetek közti vizsgálati eljárások a környezetvédelemről és különösen a környezeti hatásvizsgálatról szóló közösségi jogszabályok által előírt kötelezettségek sérelme nélkül alkalmazandók.

Az érintett tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ilyen összehangolt vagy nemzetek közti vizsgálati eljárások megkezdéséről és eredményeiről.

9. cikk

Az európai érdekű projektek végrehajtása

(1)   Az európai érdekű projekteket gyorsan végre kell hajtani.

Legkésőbb ... (12)a tagállamok az ezen projektek teljesítésére vonatkozó menetrendet terjesztenek be a Bizottságnak, amely az alábbi részleteket tartalmazza:

a)

a projekt tervezési engedélyeztetési eljárásának tervezett lefolytatása,

b)

a megvalósíthatósági és tervezési szakasz menetrendje,

c)

a projekt építési munkálatainak menetrendje,

d)

a projekt üzembe helyezése.

(2)   A tagállamok éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az 1. cikkben említett projektek előrehaladásáról.

Ha az előrehaladás lassúbb a Bizottságnak benyújtott menetrendnél, akkor a tagállamoknak egy felülvizsgált menetrendet kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

(3)   A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy az európai érdekű projektek engedélyezési eljárása hatékony és szükségtelen késedelmektől mentes legyen.

10. cikk

Európai koordinátor

(1)    Azon projektek esetében, amelyek végrehajtásakor nehézségek mutatkoznak , a Bizottság az érintett tagállamokkal egyetértésben, az Európai Parlamenttel való konzultációt követően európai koordinátort jelölhet ki.

A koordinátor a Bizottság nevében és képviseletében jár el. A koordinátor megbízása egyetlen prioritást élvező projektre vagy egy prioritást élvező projekt valamely szakaszára vonatkozik. Szükség esetén az európai koordinátor megbízását ki lehet terjeszteni más kapcsolódó prioritást élvező projektekre.

(2)   Az európai koordinátort az európai intézményekkel kapcsolatos tapasztalat és a nagy projektek műszaki, pénzügyi, társadalmi-gazdasági és környezeti értékelésével kapcsolatos szaktudás alapján választják ki.

(3)   Az európai koordinátort kijelölő határozat meghatározza, hogy a koordinátor hogyan végzi el a feladatait.

(4)   Az európai koordinátor:

a)

támogatja a projektek értékelésének közös módszereit; tanácsot ad a projekttámogatóknak a projektek pénzügyi csomagjáról; és adott esetben véleményt ad a hálózatok működtetésével kapcsolatos kérdésekről;

b)

minden évben jelentést nyújt be a Bizottságnak azon projekt(ek) végrehajtásában elért haladásról, amelyekhez kijelölték, az új szabályozási vagy egyéb fejleményekről, amelyek hatással lehetnek a projekt(ek) jellemzőire és az olyan nehézségekről illetve akadályokról, amelyek jelentős késedelmet eredményezhetnek;

c)

hozzájárul az üzemeltetőkkel, a felhasználókkal, a regionális és helyi hatóságokkal, valamint a civil társadalom képviselőivel folytatott párbeszédhez az átviteli rendszerek iránti igény, az érintett infrastruktúra használatának optimalizálásához szükséges korlátozások és működési paraméterek jobb ismeretének elsajátítása érdekében.

(5)   Az érintett tagállamok együttműködnek az európai koordinátorral, és biztosítják a koordinátor számára a (4) bekezdésben említett feladatok végrehajtásához szükséges információkat.

(6)   A Bizottság az európai koordinátor véleményét kérheti olyan projektek vagy projektcsoportok közösségi finanszírozásra irányuló kérelmeinek vizsgálatakor, amelyekre a koordinátort kijelölték.

(7)     Az összehangolás szintjét a projekt költségeivel arányosan kell megállapítani, a felesleges adminisztratív terhek elkerülése érdekében.

11. cikk

Kedvezőbb keretfeltételek

(1)   A transzeurópai energiahálózatok fejlesztése és együttműködtethetősége kedvezőbb keretfeltételeinek megteremtéséhez való hozzájárulás érdekében a Közösség figyelembe veszi a tagállamok által az ezen célkitűzésnek megfelelően tett erőfeszítéseket, és igen nagy jelentőséget tulajdonít az alábbi intézkedéseknek és szükség esetén támogatja azokat:

a)

műszaki együttműködés a transzeurópai energiahálózatokért felelős szervek között, különösen a II. melléklet 1., 2. és 7. pontjában említett összeköttetések megfelelő működése érdekében;

b)

a transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatos projektek engedélyezési eljárásai végrehajtásának megkönnyítése a késedelmek csökkentése érdekében;

c)

segítségnyújtás az alapjaiból, eszközeiből és pénzügyi programjaiból létrehozott, az ezekre a hálózatokra vonatkozó közös érdekű projektekhez.

(2)   A Bizottság az érintett tagállamokkal szoros együttműködésben minden kezdeményezést megtesz az (1) bekezdésben említett tevékenységek koordinálásának támogatására.

(3)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységek végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Bizottság határoz a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

12. cikk

Versenyre és az ellátás biztonságára gyakorolt hatás

A projektek vizsgálatakor figyelembe kell venni azoknak a versenyre és az ellátás biztonságára gyakorolt hatását. Ösztönözni kell a magánbefektetők és a gazdasági szereplők által történő finanszírozást a versenyre vonatkozó és egyéb európai uniós szabályok betartása mellett. Az EK-Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, el kell kerülni a piaci szereplők közötti verseny bármilyen torzulását.

13. cikk

Korlátozások

(1)   Ez a határozat nem érinti a tagállamok vagy a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalásait.

(2)   Ez a határozat nem érinti a projektekről, tervekről vagy programokról készítendő környezeti hatásvizsgálatok eredményeit, amelyek e projektek későbbi engedélyezési keretét adják. Amennyiben a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján ilyen hatásvizsgálatot kell készíteni, annak eredményeit figyelembe kell venni, mielőtt a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint a projekt végrehajtásáról tényleges határozat születik.

14. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre való hivatkozások esetében az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, e határozat 8. cikkének rendelkezéseire figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

15. cikk

Jelentés

A Bizottság e határozat végrehajtásáról kétévente jelentést készít, amelyet az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának nyújt be.

E jelentésben figyelemmel kell lenni a II. melléklet 1., 2. és 7. pontjában meghatározott, határokon átnyúló összeköttetéseket érintő, prioritást élvező projektek teljesítésére és a végrehajtásuk során tett előrelépésre, valamint a finanszírozásuk módjaira, különös tekintettel a közösségi támogatások biztosítására.

16. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályát veszti.

17. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

18. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt …, …

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök


(1)  HL C 241., 2004.9.28., 17. o.

(2)  Az Európai Parlament 2005. június 7-i álláspontja.

(3)  HL L 176., 2003.7.15., 11. o.

(4)  HL L 176., 2003.7.15., 37. o. A 2004/85/EK tanácsi irányelvvel (HL L 236, 2004.7.7., 10. o.) módosított irányelv.

(5)  HL L 176., 2003.7.15., 57. o.

(6)  HL L 228., 1995.9.23., 1. o. A legutóbb a 807/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 143., 2004.4.30., 46. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL L 161., 1996.6.29., 154. o.

(9)  HL L 130., 1994.5.25., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(10)  HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 173/2005/EK rendelettel (HL L 29., 2005.2.2., 3. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 161., 1999.6.26., 73. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel (HL L 389., 2004.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(12)  Hat hónappal ezen határozat hatálybalépését követően.

I. MELLÉKLET

TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

A 7. és 8. cikkekben meghatározott prioritást élvező projektek (beleértve az európai érdekű projekteket is) tengelyei

A prioritást élvező projektek (beleértve az európai érdekű projekteket is) az alábbiakban, prioritási tengelyenként külön kerülnek felsorolásra

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK

EL.1.

Franciaország – Belgium – Hollandia – Németország:

villamosenergia-hálózatok megerősítése a Benelux-államokban tapasztalt túlterhelés problémájának megoldására.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Avelin (FR) – Avelgem (BE) vezeték

 

Moulaine (FR) – Aubange (BE) vezeték

EL.2.

Olaszország franciaországi, ausztriai, szlovéniai és svájci határai:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Lienz (AT) – Cordignano (IT) vezeték

 

Új rendszerösszekötő Olaszország és Szlovénia között

 

Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI) vezeték

 

S. Fiorano (IT) – Nave (IT) – Gorlago (IT) vezeték

 

Venezia Nord (IT) – Cordignano (IT) vezeték

 

St. Peter (AT) – Tauern (AT) vezeték

 

Südburgenland (AT) – Kainachtal (AT) vezeték

 

Rendszerösszekötő Ausztria és Olaszország között (Thaur–Brixen) a Brenner vasúti alagúton keresztül

EL.3.

Franciaország – Spanyolország – Portugália:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelésére ezen országok és az Ibériai-félsziget között, és hálózatfejlesztés a szigeti régiókban.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Sentmenat (ES) – Becanó (ES) – Baixas (FR) vezeték

 

Valdigem (PT) – Douro Internacional (PT) – Aldeadávila (ES) vezeték és a Douro Internacional létesítményei

EL.4.

Görögország – a balkáni országok – UCTE rendszer:

a villamos energia infrastruktúrájának fejlesztése, hogy Görögország bekapcsolódhasson az UCTE rendszerbe, és hogy a délkelet-európai villamos energia piac lehetővé váljon.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Philippi (EL) – Hamidabad (TR) vezeték

EL.5.

Egyesült Királyság – a kontinentális Európa és Észak-Európa:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak kialakítása/növelése, és a tengerparti szélenergia lehetséges bekapcsolása.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Tenger alatti kábel Anglia (UK) és Hollandia között

EL.6.

Írország – Egyesült Királyság:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése, és a tengerparti szélerőművek lehetséges bekapcsolása.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Tenger alatti kábel Írország és Wales (UK) között

EL.7.

Dánia – Németország – a Balti Gyűrű (benne Norvégia – Svédország – Finnország – Dánia – Németország – Lengyelország – balti államok – Oroszország):

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése, és a tengerparti szélerőművek lehetséges bekapcsolása.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Kassø (DK) – Hamburg/Dollern (DE) vezeték

 

Hamburg/Krümmel (DE) –Schwerin (DE) vezeték

 

Kassø (DK) – Revsing (DK) – Tjele (DK) vezeték

 

V.Hassing (DK) – Trige (DK) vezeték

 

Skagerrak 4 (DK) – (NO) tenger alatti kábel

 

Kapcsolat Lengyelország és Litvánia között, beleértve a lengyel villamosenergia-hálózat és a PL-DE profil szükséges megerősítését, a villamosenergia belső piacán való részvétel lehetővé tétele érdekében.

 

Tenger alatti kábel Finnország és Észtország (Estlink) között

 

Fennoscan tenger alatti kábel Finnország és Svédország között

 

Halle/Saale (DE) – Schweinfurt (DE)

EL.8.

Németország – Lengyelország – Cseh Köztársaság – Szlovákia – Ausztria – Magyarország – Szlovénia:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) – Krajnik (PL) vezeték

 

Dürnrohr (AT) – Slavětice (CZ) vezeték

 

Új rendszerösszekötő Németország és Lengyelország között

 

Veľké Kapušany (SK) – Lemešany (SK) –Moldava (SK) – Sajóivánka (HU)

 

Gabčíkovo (SK) – Veľký Ďur (SK)

 

Stupava (SK) – dél-kelet Bécs (AT)

EL.9.

Mediterrán tagállamok – Mediterrán Villamosenergia Gyűrű:

a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötő kapacitásainak növelése a mediterrán tagállamok és Marokkó – Algéria – Tunézia – Líbia – Egyiptom – a közel-keleti országok – Törökország között.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Kapcsolat Tunézia és Olaszország között

GÁZHÁLÓZATOK

NG.1.

Egyesült Királyság – a kontinentális Európa északi része, benne Hollandia, Belgium , Dánia, Svédország és Németország – Lengyelország – Litvánia – Lettország – Észtország – Finnország – Oroszország:

földgázvezetékek Európa egyes fontosabb gázlelőhelyei összekapcsolása, a hálózatok együttműködtethetőségének javítása és az ellátás biztonságának növelése, – ideértve a „North Transgas” földgázvezetéket és „Yamal – Europe” földgázvezetéket – új gázvezetékek építése és a németországi, a dániai, a svédországi valamint az ezen országok hálózati kapacitás növelése, továbbá a lengyelországi, a cseh köztársasági, a szlovákiai, a németországi, az ausztriai, valamint az ezen országok közötti hálózati kapacitás növelése.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

„North Transgas” gázvezeték

 

„Yamal-Europe” gázvezeték

 

Dániát, Svédországot és Németországot összekötő földgázszállító vezeték

 

A tranzitkapacitás erősítése a Németország – Belgium – Egyesült Királyság tengelyen.

NG.2.

Algéria – Spanyolország – Olaszország – Franciaország – a kontinentális Európa északi térsége:

új gázvezetékek építése Algériából Spanyolországba, Franciaországba és Olaszországba, illetve a spanyolországi, franciaországi és olaszországi, és ezen országok közötti hálózati kapacitások növelése.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Algéria – Tunézia – Olaszország gázvezeték

 

Szardínián és Korzikán keresztül átvezető Algéria – Olaszország gázvezeték egy franciaországi leágazással

 

Algéria – Spanyolország – Franciaország – a kontinentális Európa közötti Medgas gázvezeték

NG.3.

A Kaszpi-tenger térségének országai – Közel-Kelet – Európai Unió:

új földgázvezeték-hálózatok az új lelőhelyektől az Európai Unióba, beleértve a Törökország és Görögország, a Görögország és Olaszország, illetve a Törökország és Ausztria közötti földgázvezetékeket, illetve a (Nyugat-Balkánon keresztülhaladó) Görögország – Szlovénia – Ausztria közötti gázvezetékeket .

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Törökország – Görögország – Olaszország gázvezeték

 

Törökország – Ausztria gázvezeték

NG.4.

LNG-terminálok Belgiumban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson és Lengyelországban:

az ellátási források és belépési pontok diverzifikálása, beleértve az átviteli hálózaton található LNG-csatlakozásokat.

NG.5.

Földalatti földgáztárolók Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban , Olaszországban, Görögországban és a Balti-tenger térségében:

kapacitásnövelés Spanyolországban, Franciaországban , Olaszországban és a Balti-tenger térségében, illetve új létesítmények kialítása Portugáliában, Görögországban és Litvániában .

NG.6.

Mediterrán tagállamok – Kelet-földközi-tengeri gázgyűrű:

Földgázvezeték-hálózatok kialakítása és növelése a mediterrán tagállamok és Líbia – Egyiptom – Jordánia – Szíria – Törökország között.

Amelyek közül európai érdekű projektek:

 

Líbia – Olaszország gázvezeték

II. MELLÉKLET

TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

A közös érdekű projektekre vonatkozó, a 6. cikk (2) bekezdésében említett további kritériumok

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK

1.

Villamosenergia-hálózatok fejlesztése a szigetes régiók, az elszigetelt, a perem- és az ultraperem-területeken, az energiaforrások diverzifikálásának és a megújuló energiaforrások felhasználásának elősegítése, illetve – adott esetben – e területek hálózatainak kapcsolása.

Írország – Egyesült Királyság (Wales)

Görögország (szigetek)

Olaszország (Szardínia) – Franciaország (Korzika) – Olaszország (kontinens)

a szigeti régiók kapcsolása, beleértve a kontinenshez történő kapcsolást

az ultraperem-területek kapcsolása Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában

2.

A tagállamok közötti villamosenergia-összeköttetéseknek a belső piac működéséhez, illetve a villamosenergia-hálózatok megbízható működéséhez szükséges fejlesztése.

Franciaország – Belgium – Hollandia – Németország

Franciaország – Németország

Franciaország – Olaszország

Franciaország – Spanyolország

Portugália – Spanyolország

Finnország – Svédország

Finnország – Észtország – Lettország – Litvánia

Ausztria – Olaszország

Olaszország – Szlovénia

Ausztria – Olaszország – Szlovénia – Magyarország

Németország – Lengyelország

Németország – Lengyelország – Cseh Köztársaság – Ausztria – Szlovákia – Magyarország

Magyarország – Szlovákia

Magyarország – Ausztria

Lengyelország – Litvánia

Írország – Egyesült Királyság (Észak–Írország)

Németország – Ausztria – Szlovénia – Magyarország

Hollandia – Egyesült Királyság

Németország – Dánia – Svédország

Görögország – Olaszország

Magyarország – Szlovénia

Málta – Olaszország

Finnország – Észtország

Olaszország – Szlovénia

3.

A tagállamok közötti villamosenergia-kapcsolások fejlesztése a tagállamok közötti kapcsolások hasznosítása, a belső piac működése és a tagállami megújuló energiaforrások kapcsolása érdekében.

valamennyi tagállam

4.

Villamosenergia-kapcsolások fejlesztése nem tagállamokkal és különösképpen a csatlakozni kívánó tagjelölt országokkal, így hozzájárulva a villamosenergia-hálózatok együttműködtethetőségéhez, megbízható működéshez és a villamosenergia-ellátás biztonságához az Európai Közösségben.

Németország – Norvégia

Hollandia – Norvégia

Svédország – Norvégia

Egyesült Királyság – Norvégia

Balti villamosenergia-gyűrű: Németország – Lengyelország – Fehéroroszország – Oroszország – Litvánia – Lettország – Észtország – Finnország – Svédország – Norvégia – Dánia

Norvégia – Svédország – Finnország – Oroszország

Földközi-tengeri villamosenergia-gyűrű: Franciaország – Spanyolország – Marokkó – Algéria – Tunézia – Líbia – Egyiptom – közel-keleti országok – Törökország – Görögország – Olaszország

Görögország – Törökország

Olaszország – Svájc

Ausztria – Svájc

Magyarország – Románia

Magyarország – Szerbia

Magyarország – Horvátország

Olaszország – Tunézia

Görögország – balkáni országok

Spanyolország – Marokkó

Spanyolország – Andorra – Franciaország

Európai Unió – balkáni országok – Fehéroroszország – Oroszország – Ukrajna

Fekete-tengeri villamosenergia-gyűrű: Oroszország – Ukrajna – Románia – Bulgária – Törökország – Grúzia

Bulgária – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM)/Görögország – Albánia – Olaszország vagy Bulgária – Görögország – Olaszország

5.

A belső piacon belül összekapcsolt villamosenergia-hálózatok működését javító intézkedések, különösen a szűk keresztmetszetek és hiányzó kapcsolatok azonosítása, a túlterhelést megelőző megoldások fejlesztése, illetve az előrejelzés és a villamosenergia-hálózatok működtetése módszereinek átalakítása.

A villamosenergia-hálózatokon – különösen a határkeresztező szakaszokon – a szűk keresztmetszetek és a hiányzó kapcsolatok azonosítása.

A villamosenergia-hálózatokon belüli torlódások elhárítására alkalmas megoldások kifejlesztése a rendszerirányítás számára.

Az előrejelzés és a villamosenergia-hálózatok működtetése módszereinek a belső piac működése és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása érdekében szükséges kiigazítása.

GÁZHÁLÓZATOK

6.

A földgázhálózatok új régiókba, főként a szigeti, elszigetelt, perem- és ultraperem-területekre történő kiépítése, és a földgázhálózatok ilyen régiókban való fejlesztése.

Egyesült Királyság (Észak-Írország)

Írország

Spanyolország

Portugália

Görögország

Svédország

Dánia

Olaszország (Szardínia)

Franciaország (Korzika)

Ciprus

Málta

Ultraperem-területek: Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában

7.

A földgázhálózat kapcsolásainak fejlesztése a belső piac működése vagy az ellátás biztonságának javítása érdekében, beleértve a különálló földgáz- és olefinhálózatok kapcsolását.

Írország – Egyesült Királyság

Franciaország – Spanyolország

Franciaország – Svájc

Portugália – Spanyolország

Ausztria – Németország

Ausztria – Magyarország

Ausztria – Magyarország – Szlovákia – Lengyelország

Lengyelország – Cseh Köztársaság

Szlovákia – Cseh Köztársaság – Németország – Ausztria

Ausztria – Olaszország

Görögország – egyéb balkáni országok

Ausztria – Magyarország – Románia – Bulgária – Görögország – Törökország

Franciaország – Olaszország

Görögország – Olaszország

Ausztria – Cseh Köztársaság

Németország – Cseh Köztársaság – Ausztria – Olaszország

Ausztria – Szlovénia – Horvátország

Magyarország – Horvátország

Magyarország – Románia

Magyarország – Szlovákia

Magyarország – Ukrajna

Szlovénia – balkáni országok

Belgium – Hollandia – Németország

Egyesült Királyság – Hollandia – Németország

Németország – Lengyelország

Dánia – Egyesült Királyság

Dánia – Németország – Svédország

Dánia – Hollandia

8.

A cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására és a földgáz tárolására alkalmas kapacitások fejlesztése, a szükségletek kielégítése és a gázellátó rendszerek ellenőrzése, illetve a források és szállítási útvonalak diverzifikálása érdekében.

valamennyi tagállam

9.

A gázszállítás (gázvezetékek) kapacitásának fejlesztése a szükségletek kielégítése, az ellátás külső és belső forrásokból való diverzifikálása, illetve a szállítási útvonalak diverzifikálása érdekében.

Északi gázhálózat: Norvégia – Dánia – Németország – Svédország – Finnország – Oroszország – balti államok – Lengyelország

Algéria – Spanyolország – Franciaország

Oroszország – Ukrajna – EU

Oroszország – Fehéroroszország – Ukrajna – EU

Oroszország – Fehéroroszország – EU

Oroszország – Balti tenger – Németország

Oroszország – Balti államok – Lengyelország – Németország

Németország – Cseh Köztársaság – Lengyelország – Németország – egyéb tagállamok

Líbia – Olaszország

Tunézia – Líbia – Olaszország

Kaszpi–tengeri országok – EU

Oroszország – Ukrajna – Moldova – Románia – Bulgária – Görögország – Szlovénia – egyéb balkáni országok

Oroszország – Ukrajna – Szlovákia – Magyarország – Szlovénia – Olaszország

Hollandia – Németország – Svájc – Olaszország

Belgium – Franciaország – Svájc – Olaszország

Dánia – (Svédország) – Lengyelország

Norvégia – Oroszország – EU

Írország

Algéria – Olaszország – Franciaország

Algéria – Tunézia – Olaszország

Közel-Kelet – kelet-földközi-tengeri gázgyűrű – EU

Gázkeverő létesítmény Winkselében, az észak-déli tengelyen (H nitrogénnel való keverése)

Kapacitás növelése a kelet-nyugati tengelyen: Zeebrugge – Eynatten

10.

A belső piacon belül és a tranzitországokkal összekapcsolt földgázhálózatok működését javító, különösen a szűk keresztmetszetek és hiányzó kapcsolatok azonosítása, a túlterhelést megelőző megoldások fejlesztése, illetve az előrejelzés és a földgázhálózatok hatékony és biztonságos működtetése módszereinek átalakítása.

A földgázhálózatokon – különösen a határkeresztező szakaszokon – a szűk keresztmetszetek és a hiányzó kapcsolatok azonosítása.

A földgázhálózatokon belüli torlódások elhárítására alkalmas megoldások kifejlesztése a rendszerirányítás számára.

Az előrejelzés és a földgázhálózatok működtetése módszereinek a belső piac működése érdekében szükséges kiigazítása.

A tranzitországok földgázhálózatai átfogó teljesítményének, biztonságának és védelmének növelése.

11.

Az olefin gáz szállítás kapacitásának fejlesztése és integrálása a belső piacon belüli kereslet kielégítése érdekében.

Valamennyi tagállam.

III. MELLÉKLET

TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

A II. mellékletben meghatározott szempontok szerint jelenleg megnevezett közös érdekű projektek és leírásuk

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK

1.

Villamosenergia-hálózatok fejlesztése az elszigetelt régiókban

1.1

Tengeralatti kábel Írország – Wales (UK)

1.2

A déli Kikládok ( EL ) összekapcsolása

1. 3

30 kV–os víz alatti összeköttetés Faial, Pico és S. Jorge (Azori-szigetek, PT) között

1.4

A terceirai, faiali és S. Miguel-i (Azori-szigetek, PT) hálózat összekapcsolása és megerősítése

1.5

A madeirai (PT) hálózat összekapcsolása és megerősítése

1.6

Tengeralatti kábel Szardínia (IT) – olasz félsziget

1.7

Tengeralatti kábel Korzika (FR) – Olaszország

1.8

Olasz félsziget – Szicília (IT) összekapcsolása: a Sorgente (IT) – Rizziconi (IT) kapcsolat megkettőzése

1.9

A Baleári- és Kanári-szigeteken (ES) új összekapcsolások

2.

A tagállamok közötti villamosenergia-összeköttetések fejlesztése

2.1

Moulaine (FR) – Aubange (BE) vezeték

2.2

Avelin (F) – Avelgem (BE) vezeték

2.3

Rendszerösszekötő Németország és Belgium között

2.4

Vigy (FR) – Marlenheim (FR) vezeték

2.5

Vigy (FR) – Uchtelfangen (DE) vezeték

2.6

La Praz (FR) fázistranszformátor

2.7

További kapacitásnövelés a Franciaország és Olaszország között meglévő összeköttetésen keresztül

2.8

Új összekapcsolás Franciaország és Olaszország között

2.9

Új transzpireneusi összekapcsolás Franciaország és Spanyolország között

2.10

Kelet-pireneusi kapcsolás Franciaország és Spanyolország között

2.11

Kapcsolás Észak-Portugália és Északnyugat-Spanyolország között

2.12

Sines (PT) – Alqueva (PT) – Balboa (ES) vezeték

2.13

Kapcsolás Dél-Portugália és Délnyugat-Spanyolország között

2.14

Valdigem (PT) – Douro Internacional (PT) – Aldeadávila (ES) vezeték és a Douro Internacional létesítményei

2.15

Kapcsolás a Botteni-öböltől északra és Fennoscan tenger alatti kábel Finnország és Svédország között

2.16

Lienz (AT) – Cordignano (IT) vezeték

2.17

Somplogo (IT) – Wuermlach (AT) rendszerösszekötő

2.18

Rendszerösszekötő Ausztria és Olaszország között (Thaur – Brixen), a brenner-hágói vasúti alagút által

2.19

Kapcsolás Írország és Észak-Írország között

2.20

St. Peter (AT) – Isar (DE) vezeték

2.21

Tengeralatti kábel Délkelet-Anglia és Közép-Hollandia között

2.22

A Dánia és Németország közötti kapcsolások, például a Kassø – Hamburg vezeték megerősítése

2.23

A Dánia és Svédország közötti kapcsolások megerősítése

2.24

Új rendszerösszekötő Szlovénia és Magyarország között: Cirkovce (SI) – Hévíz (HU)

2.25

Sajóivánka (HU) – Rimavská Sobota (SK)

2.26

Moldava (SK) – Sajóivánka (HU)

2.27

Stupava (SK) – dél-kelet Bécs (AT)