ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 86

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. április 8.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

A Bíróság

 

A BÍRÓSÁG

2006/C 086/1

A Bíróság ítélete (nagytanács) (2005. október 25.) a C-465/02 és C-466/02. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság, Dán Királyság kontra Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben (Mezőgazdaság – A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzései és eredetmegjelölései – Feta elnevezés – 1829/2002/EK rendelet – Érvényesség)

1

2006/C 086/2

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) 2005. október 6. a C-234/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság ügyben (HÉA – Az előzetesen felszámított adó levonása – Támogatásból finanszírozott tárgyi eszközök)

1

2006/C 086/3

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) (2006. február 9.) a C-305/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – Hatodik HÉA-irányelv – A 2. cikk 1. pontja, az 5. cikk (4) bekezdésének c) pontja, a 12. cikk (3) bekezdése és a 16. cikk (1) bekezdése – Belföldi ügylet – Ideiglenes behozatali eljárásban behozott művészeti tárgyak árverése – Az árverezők jutaléka)

2

2006/C 086/4

A Bíróság ítélete (nagytanács) (2005. október 25.) a C-350/03. sz. (a Landgericht Bochum előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte kontra Deutsche Bausparkasse Badenia AG ügyben (Fogyasztóvédelem – Házaló kereskedelem – Ingatlanvásárlás – Jelzáloghitel-alapú befektetés – Elállási jog – Az elállás jogkövetkezményei)

2

2006/C 086/5

A Bíróság ítélete (nagytanács) (2006. január 31.) a C-503/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság ügyben (Személyek szabad mozgása – 64/221/EGK irányelv – Tagállami állampolgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező házastársa – Beutazási és tartózkodási jog – Közrendi okból történő korlátozás – Schengeni Információs Rendszer – Beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés)

3

2006/C 086/6

A Bíróság ítélete (első tanács) (2006. január 26.) a C-514/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra a Spanyol Királyság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – EK 43. és 49. cikk – A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása – Személy- és vagyonvédelmi vállalkozások és szolgáltatások – Feltételek – Jogi személyiség – A társasági tőke legalacsonyabb összege – Biztosíték – Alkalmazottak legkisebb létszáma – 89/48/EGK és 92/51/EGK irányelv – Szakképesítések elismerése)

4

2006/C 086/7

A Bíróság ítélete (második tanács) (2006. január 26.) a C-533/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben (1798/2003/EK rendelet – 2003/93/EK irányelv – A jogalap megválasztása)

4

2006/C 086/8

A Bíróság ítélete (második tanács) (2006. február 9.) a C-23/04–C-25/04. sz., (a Dioikitiko Protodikeio Athinon előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Sfakianakis AEVE kontra Elliniko Dimosio egyesített ügyekben (A Közösség és Magyarország közötti Társulási Megállapodás – A vámhatóságok kölcsönös segítségnyújtási kötelezettsége – A behozatali vámok utólagos beszedése a behozott termékek szállítási bizonyítványainak az exportáló államban történt visszavonását követően)

5

2006/C 086/9

A Bíróság ítélete (első tanács) (2006. február 9.) a C-127/04. sz., (a High Court of Justice (Anglia és Wales), Queen's Bench Division előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Declan O'Byrne kontra Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA ügyben (85/374/EGK irányelv – Hibás termékért való felelősség – A termék forgalomba hozatalának fogalma – A gyártó és egyszemélyes leányvállalata közötti forgalom)

5

2006/C 086/0

A Bíróság ítélete (első tanács) (2006. február 16.) a C-215/04. sz. (az Østre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Marius Pedersen A/S kontra Miljøstyrelsen ügyben (Hulladék – Hulladékszállítás – Hasznosítási műveletekre szánt hulladékok – A bejelentő fogalma – A bejelentőt terhelő kötelezettségek)

6

2006/C 086/1

A Bíróság ítélete (első tanács) (2006. február 9.) a C-226/04. és C-228/04. sz., (a Tribunale amministrativo regionale del Lazio előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) La Cascina Soc. coop. arl és társai kontra Ministero della Difesa és társai, valamint Consorzio G. f. M kontra Ministero della Difesa és társai egyesített ügyekben (Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések – 92/50/EGK irányelv – A 29. cikk első bekezdésének e) és f) pontja – A szolgáltatók kötelezettségei – Társadalombiztosítási járulékok, valamint adók fizetése)

7

2006/C 086/2

A Bíróság ítélete (második tanács) (2005. október 25.) a C-229/04. sz., (a Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen előzetes döntéshozatal iránti kérelme): Crailsheimer Volksbank eG kontra Klaus Conrads, Frank Schulzke és Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (Fogyasztóvédelem – Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések – Ingatlan megszerzésével összefüggésben házaló kereskedelemben kötött kölcsönszerződés – Elállási jog)

7

2006/C 086/3

A Bíróság ítélete (második tanács) (2005. október 20.) a C-247/04. sz., (a College van Beroep voor het bedrijfsleven előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Transport Maatschappij Traffic BV kontra Staatssecretaris van Economische Zaken ügyben (Közösségi Vámkódex – Behozatali vagy kiviteli vámok visszafizetése vagy elengedése – A jogszabály szerinti kifejezés jelentése)

8

2006/C 086/4

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) (2006. február 9.) a C-415/04. sz., (a Hoge Raad der Nederlanden előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Staatssecretaris van Financiën kontra Stichting Kinderopvang Enschede ügyben (Hatodik HÉA-irányelv – Adómentességek – A szociális gondozással és a szociális biztonsággal, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel, illetőleg a gyermek- és ifjúságneveléssel összefüggő szolgáltatásnyújtás)

8

2006/C 086/5

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) (2006. február 9.) a C-473/04. sz. (a Hof van Cassatie előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Plumex kontra Young Sports NV ügyben (Igazságügyi együttműködés – 1348/2000/EK rendelet – 4-11. és 14. cikk – Bírósági iratok kézbesítése – Intézményközi továbbítással történő kézbesítés – Postai kézbesítés – A továbbítási és a kézbesítési módok viszonya – Elsőbbség – Fellebbezési határidő)

9

2006/C 086/6

A Bíróság ítélete (negyedik tanács) (2006. január 26.) a C-2/05. sz. (az Arbeidshof te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kontra Herbosch Kiere NV ügyben (Migráns munkavállalók szociális biztonsága – Az alkalmazandó jog meghatározása – Másik tagállamba kiküldött munkavállalók – Az E 101-es igazolás hatálya)

9

2006/C 086/7

C-456/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Németországi Szövetségi Köztársaság ellen 2005. december 23-án benyújtott kereset

10

2006/C 086/8

C-14/06. sz. ügy: Az Európai Parlament által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2006. január 11-én benyújtott kereset

11

2006/C 086/9

C-40/06. sz. ügy: A Finanzgericht München 2005. december 8-i végzésével a Juers Pharma Import-Export GmbH kontra Oberfinanzdirektion Nürnberg ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

11

2006/C 086/0

C-43/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. január 27-én benyújtott kereset

12

2006/C 086/1

C-44/06. sz. ügy: A Finanzgericht des Landes Brandenburg 2005. október 12-i végzésével a Gerlach & Co. mbH kontra Hauptzollamt Frankfurt (Oder) ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

12

2006/C 086/2

C-51/06. sz. ügy: A Tribunale di Livorno 2006. január 13-i végzésével az Alberto Bianchi kontra De Robert Calzature Srl ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

13

2006/C 086/3

C-56/06. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf 2006. január 31-én végzésével az Euro Tex Textilverwertung GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

13

2006/C 086/4

C-61/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 3-án benyújtott kereset

13

2006/C 086/5

C-62/06. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo 2006. január 11-i végzésével Fazenda Pública – Director Geral das Alfândegas kontra Z.F. ZEFESER – Importaçao e Exportaçao de Produtos Alimentares, Lda. ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

14

2006/C 086/6

C-63/06. sz. ügy: A Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas 2005. december 20-i végzésével az USB Profisa kontra Muitines Departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

14

2006/C 086/7

C-65/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság ellen 2006. február 6-án benyújtott kereset

15

2006/C 086/8

C-70/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 7-én benyújtott kereset

15

2006/C 086/9

C-75/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

16

2006/C 086/0

C-79/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztársaság ellen 2006. február 10-én benyújtott kereset

16

2006/C 086/1

C-81/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

17

2006/C 086/2

C-82/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

17

2006/C 086/3

C-83/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2005. február 9-én benyújtott kereset

18

2006/C 086/4

C-89/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

18

2006/C 086/5

C-90/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

19

2006/C 086/6

C-93/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

19

2006/C 086/7

C-94/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

19

2006/C 086/8

C-98/06. sz. ügy: A Högsta Domstolen (Svédország) 2006. február 8-i végzésével a Freeport PLC kontra Olle Arnoldsson ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

20

2006/C 086/9

C-100/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 21-én benyújtott kereset

20

2006/C 086/0

C-101/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztársaság ellen 2006. február 21-én benyújtott kereset

21

2006/C 086/1

C-105/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

21

2006/C 086/2

C-106/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

21

2006/C 086/3

C-107/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztársaság ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

22

2006/C 086/4

C-110/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság ellen 2006. február 23-án benyújtott kereset

22

2006/C 086/5

C-113/06. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 27-én benyújtott kereset

23

 

ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

2006/C 086/6

T-202/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 7-i ítélete – Alecansan kontra OHIM (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A COMP USA ábrás közösségi védjegybejelentés – A COMP USA korábbi nemzeti ábrás védjegy – Az áruk és szolgáltatások hasonlóságának hiánya – A felszólalás elutasítása – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja)

24

2006/C 086/7

T-251/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Albrecht és társai kontra Bizottság (Állat-egészségügy – Állatgyógyászati készítmények – Benzatin-benzilpenicillin tartalmú készítmények – Forgalomba hozatali engedélyek felfüggesztését elrendelő bizottsági határozat – Hatáskör)

24

2006/C 086/8

T-273/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Merck Sharp & Dohme és társai kontra General Electric kontra Bizottság (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek – Enalapril tartalmú gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése – Termék alkalmazási előírása módosítását elrendelő bizottsági határozat – Hatáskör)

25

2006/C 086/9

T-293/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Giulietti kontra Bizottság (Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – A versenyvizsgából való kizárás – Jogellenes versenyvizsga-kiírás – Elfogadhatatlanság – Szakmai tapasztalat – Teljes munkaidős tevékenység)

25

2006/C 086/0

T-206/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-jei ítélete – Rodrigues Carvalhais kontra OHIM (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A PERFIX szóelemet tartalmazó ábrás védjegy – A cerfix szóelemet tartalmazó, korábbi közösségi ábrás védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja)

26

2006/C 086/1

T-466/04. és T-467/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-jei ítélete – Elisabetta Dami kontra OHIM (Közösségi védjegy – A GERONIMO STILTON szóvédjegy – Felszólalás – Az eljárás felfüggesztése – A bejelentett védjegy árujegyzékének korlátozása – A felszólalás visszavonása)

26

2006/C 086/2

T-376/05. és T-383/05. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 14-i ítélete – TEA-CEGOS és társai kontra Bizottság (Közbeszerzés – Közösségi közbeszerzési eljárás – Szakértők rövid idejű alkalmazása külső segítségnyújtásban részesülő harmadik országok műszaki támogatása céljából – Ajánlat elutasítása)

27

2006/C 086/3

T-249/02. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2005. október 13-i végzése – Fintecna kontra Bizottság (Európai Szociális Alap – Pénzügyi támogatás csökkentése – Megsemmisítés iránti kereset – Jogorvoslatra okot adó jogi aktus – Előkészítő aktus – Elfogadhatatlanság)

27

2006/C 086/4

T-48/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i végzése – Schneider Electric SA kontra Európai Közösségek Bizottsága (Verseny – Összefonódások – Az ellenőrzési eljárás újbóli megindítása az összefonódást megtiltó határozat Elsőfokú Bíróság általi megsemmisítését követően – A második fázisú vizsgálati eljárás megindítása – Lemondás az összefonódásról – Az ellenőrzési eljárás lezárása – Megsemmisítés iránti kereset – Sérelmet okozó aktusok – Eljáráshoz fűződő érdek – Elfogadhatatlanság)

27

2006/C 086/5

T-278/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 27-i végzése – Van Mannekus kontra Tanács (Dömping – Kínából származó magnéziumoxid-behozatal – Korábban meghozott dömpingellenes intézkedések módosítása – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatatlansági kifogás)

28

2006/C 086/6

T-280/03. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 27-i végzése – Van Mannekus kontra Tanács (Dömping – Kínából származó kiégetett (szinterezett) magnézia-behozatal – Korábban meghozott dömpingellenes intézkedések módosítása – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatatlansági kifogás)

28

2006/C 086/7

T-42/04. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 13-i végzése – Komninou és társai kontra Bizottság (Kártérítés iránti kereset – Szerződésen kívüli felelősség – Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindítására okot adó tagállami magatartását kifogásoló panasz besorolása – A panasz Bizottság általi elintézése – Gondos ügyintézés elve)

29

2006/C 086/8

T-396/05. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 10-i végzése – ArchiMEDES kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Választottbírósági kikötés – Elfogadhatóság – Sürgősség – A sürgősség hiánya)

29

2006/C 086/9

T-397/05. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 10-i végzése – ArchiMEDES kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Választottbírósági kikötés – Sürgősség – A sürgősség hiánya)

29

2006/C 086/0

T-417/05. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-i végzése – Endesa kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés – Összefonódások ellenőrzése – Sürgősség)

30

2006/C 086/1

T-437/05. R. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2006. február 7-i végzése – Brink's Security Luxembourg kontra Bizottság (Ideiglenes intézkedés – Sürgősség – Hiány)

30

2006/C 086/2

T-8/06. sz. ügy: 2006. január 12-én benyújtott kereset – FAB Fernsehen aus Berlin kontra Bizottság

31

2006/C 086/3

T-14/06. sz. ügy: 2006. január 16-án benyújtott kereset – K-Swiss kontra OHIM

31

2006/C 086/4

T-18/06. sz. ügy: 2006. január 23-án benyújtott kereset – Deutsche Telekom kontra OHIM

32

2006/C 086/5

T-21/06. sz. ügy: 2006. január 21-én benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

32

2006/C 086/6

T-24/06. sz. ügy: 2006. január 24-án benyújtott kereset – Medienanstalt Berlin-Brandenburg kontra Bizottság

32

2006/C 086/7

T-28/06. sz. ügy: 2006. január 24-én benyújtott kereset – RheinfelsQuellen H. Hövelmann kontra OHIM

33

2006/C 086/8

T-29/06. sz. ügy: 2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

33

2006/C 086/9

T-30/06. sz. ügy: 2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

34

2006/C 086/0

T-31/06. sz. ügy: 2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

34

2006/C 086/1

T-35/06. sz. ügy: 2006. január 30–án benyújtott kereset – Honig-Verband kontra Bizottság

35

2006/C 086/2

T-39/06. sz. ügy: 2006. február 3-án benyújtott kereset – Transcatab kontra Bizottság

35

2006/C 086/3

T-42/06. sz. ügy: 2006. február 13-án benyújtott kereset – Gollnisch kontra Parlament

36

2006/C 086/4

T-43/06. sz. ügy: 2006. február 9-én benyújtott kereset – Cofira SAC kontra Bizottság

37

2006/C 086/5

T-44/06. sz. ügy: 2006. február 14-én benyújtott kereset – Bizottság kontra Hellenic Ventures és öt társa

37

2006/C 086/6

T-45/06. sz. ügy: 2006. február 13-án benyújtott kereset – Reliance Industries kontra Tanács és Bizottság

38

2006/C 086/7

T-46/06. sz. ügy: 2006. február 13-án benyújtott kereset – Galileo Lebensmittel kontra Bizottság

39

2006/C 086/8

T-48/06. sz. ügy: 2006. február 17-én benyújtott kereset – Astex Therapeutics kontra OHIM

40

2006/C 086/9

T-50/06. sz. ügy: 2006. február 17-én benyújtott kereset – Írország kontra Bizottság

40

2006/C 086/0

T-53/06. sz. ügy: 2006. február 21-én benyújtott kereset – UPM-Kimmene Oyj kontra Bizottság

41

2006/C 086/1

T-59/06. sz. ügy: 2006. február 23-án benyújtott kereset – Low & Bonar és Bonar Technical Fabrics kontra Bizottság

42

2006/C 086/2

T-61/06. sz. ügy: 2006. február 13-án benyújtott kereset – Olasz Köztársaság kontra Bizottság

43

2006/C 086/3

T-62/06. sz. ügy: 2006. február 23-án benyújtott kereset – Eurallumina kontra Bizottság

44

2006/C 086/4

T-63/06. sz. ügy: 2006. február 16–án benyújtott kereset – Eyropaïki Dynamiki kontra KKEM

45

2006/C 086/5

T-330/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 8-i végzése – Aqua-Terra Bioprodukt kontra OHIM

46

 

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE

2006/C 086/6

F-124/05. sz. ügy: 2005. december 16-án benyújtott kereset – A kontra Bizottság

47

2006/C 086/7

F-2/06. sz. ügy: 2006. január 31-én benyújtott kereset – Marcuccio kontra Bizottság

48

2006/C 086/8

F-12/06. sz. ügy: 2006. február 3-án benyújtott kereset – Suleimanova kontra Régiók Bizottsága

48

 

III   Közlemények

2006/C 086/9

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 74., 2006.3.25.

49

HU

 


I Tájékoztatások

A Bíróság

A BÍRÓSÁG

8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/1


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(nagytanács)

(2005. október 25.)

a C-465/02 és C-466/02. sz., Németországi Szövetségi Köztársaság, Dán Királyság kontra Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben (1)

(Mezőgazdaság - A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzései és eredetmegjelölései - „Feta” elnevezés - 1829/2002/EK rendelet - Érvényesség)

(2006/C 86/01)

Az eljárás nyelve: német és dán

A C-465/02 és C-466/02. sz. egyesített ügyekben, Németországi Szövetségi Köztársaság (meghatalmazott: W.-D. Plessing, segítője: M. Loschelder Rechtsanwalt), felperes a C-465/02. sz. ügyben, a Dán Királyság (meghatalmazottak: J. Molde és J. Bering Liisberg), felperes a C-466/02. sz. ügyben, támogatják: a Francia Köztársaság (meghatalmazottak: G. de Bergues és A. Colomb), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (meghatalmazott: C. Jackson) kontra az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazottak: J. L. Iglesias Buhigues és H. C. Støvlbæk, valamint A.-M. Rouchaud-Joët és S. Grünheid, támogatja: a Görög Köztársaság (meghatalmazottak: V. Kontolaimos és I.-K. Chalkias), az EK 230. cikke alapján 2002. december 30-án benyújtott megsemmisítés iránti keresete tárgyában, a Bíróság (nagytanács), tagjai: V. Skouris elnök, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas és J. Malenovský tanácselnökök, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (előadó), J. Klučka, U. Lõhmus és E. Levits bírák, főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer, hivatalvezető: K. Sztranc tanácsos, 2005. október 25-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

A kereseteket elutasítja.

2)

A Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezi a C-465/02. sz. ügy és a Dán Királyságot C-466/02. sz. ügy költségeinek viselésére.

3)

A Görög Köztársaság, a Francia Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maguk viselik költségeiket.


(1)  HL C 55., 2003.3.8.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/1


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2005. október 6.

a C-234/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság ügyben (1)

(HÉA - Az előzetesen felszámított adó levonása - Támogatásból finanszírozott tárgyi eszközök)

(2006/C 86/02)

Az eljárás nyelve: francia

A C-234/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: E. Traversa, segítője: N. Coutrelis ügyvéd) kontra Francia Köztársaság (meghatalmazottak: G. de Bergues és C. Jurgensen-Mercier), támogatja a Spanyol Királyság (meghatalmazott: N. Díaz Abad), ügyben, az EK 226. cikk alapján 2003. június 6-án tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránt előterjesztett kereset tárgyában, a Bíróság (harmadik tanács), tagjai: A. Rosas tanácselnök, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (előadó), J. Malenovský és U. Lõhmus bírák, főtanácsnok: M. Poiares Maduro, hivatalvezető: R. Grass, 2005. október 6-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

A Francia Köztársaság – mivel olyan különös szabályt vezetett be, amely korlátozza a tárgyi eszközök vásárlását terhelő hozzáadottérték-adó levonhatóságát azon az alapon, hogy azokat támogatásokból finanszírozták – nem teljesítette a közösségi jogból, különösen az 1995. április 10-i 95/7/EK tanácsi irányelv által módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. és a 19. cikkeiből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

3)

A Spanyol Királyság viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 171., 2003.07.19.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/2


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

(2006. február 9.)

a C-305/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Hatodik HÉA-irányelv - A 2. cikk 1. pontja, az 5. cikk (4) bekezdésének c) pontja, a 12. cikk (3) bekezdése és a 16. cikk (1) bekezdése - Belföldi ügylet - Ideiglenes behozatali eljárásban behozott művészeti tárgyak árverése - Az árverezők jutaléka)

(2006/C 86/03)

Az eljárás nyelve: angol

A C-305/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: R. Lyal) kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (meghatalmazottak: C. Jackson és R. Caudwell, segítőjük: N. Paines QC) ügyben, az EK 226. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt 2003. július 16-án benyújtott kereset tárgyában a Bíróság (harmadik tanács), tagjai: A. Rosas tanácselnök, J-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (előadó) és A. Ó Caoimh bírák, főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető: L. Hewlett főtanácsos, 2006. február 9-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága – mivel a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértékét alkalmazta az ideiglenes behozatali eljárás keretében behozott művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek árverése után az árverezők által felszámított jutalékra – nem teljesítette az 1999. május 25-i 1999/49/EK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 2. cikkének 1. pontjából, 5. cikke (4) bekezdésének c) pontjából, 12. cikkének (3) bekezdéséből és 16. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság kötelezi Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát a költségek viselésére.


(1)  HL C 226., 2003.9.20.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/2


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(nagytanács)

(2005. október 25.)

a C-350/03. sz. (a Landgericht Bochum előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte kontra Deutsche Bausparkasse Badenia AG ügyben (1)

(„Fogyasztóvédelem - Házaló kereskedelem - Ingatlanvásárlás - Jelzáloghitel-alapú befektetés - Elállási jog - Az elállás jogkövetkezményei”)

(2006/C 86/04)

Az eljárás nyelve: német

A C-350/03. sz. ügyben, a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Landgericht Bochum (Németország) a Bírósághoz 2003. augusztus 8-án érkezett 2003. július 29-i határozatával az előtte Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte és a Deutsche Bausparkasse Badenia AG között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (nagytanács) tagjai: V. Skouris, elnök, P. Jann és A. Rosas tanácselnökök, C. Gulmann (előadó), R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, R. Silva de Lapuerta és K. Lenaerts bírák, főtanácsnok: P. Léger, hivatalvezető: M.-F. Contet főtanácsos, 2005. október 25-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja úgy értelmezendő, hogy akkor is kizárja hatálya alól az ingatlan adásvételi szerződéseket, ha azokat egy hitelből finanszírozott olyan befektetés egyszerű részének kell tekinteni, amely esetében a szerződést megelőző tárgyalásokra – az ingatlan adásvételi szerződés és a kizárólagos finanszírozást célzó kölcsönszerződés tekintetében – házaló kereskedelem esetében került sor.

2)

Nem ellentétesek a 85/577 irányelvvel azok a nemzeti szabályok, amelyek a kölcsönszerződéstől való elállás egyetlen következményeként még akkor is annak megszűnését írják elő, ha olyan pénzügyi befektetésekről van szó, amelyekre az ingatlan megvétele hiányában a kölcsönt nem hagyták volna jóvá.

3)

A 85/577 irányelv nem tiltja, hogy:

a kölcsönszerződéstől való elálláshoz fűződő, az irányelvben biztosított jogát gyakorló fogyasztó akkor is köteles a kölcsön összegét a kölcsönt nyújtója részére visszafizetni, ha a pénzügyi befektetési terv keretén belül az kizárólag az ingatlan finanszírozását szolgálja, és amelyet közvetlenül az ingatlan eladójának folyósítanak;

a kölcsön összegének azonnali visszafizetését követelik;

a nemzeti szabályok előírják, hogy az elállás következményeként a kölcsön felvevője a jelzáloghitel-szerződéstől való elállás esetén a hitelező részére ne csak a szerződés alapján kapott összeget fizesse vissza, hanem a piaci kamatokat is térítse meg.

Ugyanakkor abban a helyzetben, amelyben a fogyasztó – ha a bank a fogyasztó elállási jogával kapcsolatos kioktatási kötelezettségének eleget tett – elkerülhette, hogy kitegye magát az alapügyben szereplőhöz hasonló befektetésekkel járó kockázatoknak, az irányelv 4. cikke szerint azon fogyasztók esetében, akik nem tudták elkerülni e kockázatokat, a tagállamok kötelesek olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyekkel a fogyasztók elkerülhetik, hogy az említett kockázatok következményeit nekik kelljen viselniük.


(1)  HL C 264., 2003.11.1.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/3


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(nagytanács)

(2006. január 31.)

a C-503/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság ügyben (1)

(Személyek szabad mozgása - 64/221/EGK irányelv - Tagállami állampolgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező házastársa - Beutazási és tartózkodási jog - Közrendi okból történő korlátozás - Schengeni Információs Rendszer - Beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés)

(2006/C 86/05)

Az eljárás nyelve: spanyol

A C-503/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazottak: C. O'Reilly és L. Escobar Guerrero) kontra Spanyol Királyság (meghatalmazott: M. Muñoz Pérez) ügyben, az EK 226. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt 2003. november 27-én benyújtott kereset tárgyában, a Bíróság (nagytanács), tagjai: V. Skouris elnök, P. Jann (előadó), C. W. A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský tanácselnökök, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Lenaerts, Juhász E., G. Arestis, A. Borg Barthet és M. Ilešič bírák, főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető: R. Grass, 2006. január 31-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

A Bíróság megállapítja, hogy a Spanyol Királyság – mivel Hadj-Youcef Faridtól megtagadta a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodás részes államainak területére való beléptetést, valamint Hadj-Youcef Faridtól és Smail Bouchairtól, akik tagállami állampolgárok harmadik ország állampolgárságával rendelkező házastársai, megtagadta az e térségbe való beutazás céljára szolgáló vízum kiadását csupán amiatt, hogy a Schengeni Információs Rendszerben beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt álltak, anélkül azonban, hogy előzőleg megvizsgálta volna, hogy e személyek jelenléte olyan valóságos, időszerű és kellően komoly veszélyt jelent-e, amely sérti a társadalom valamely alapvető érdekét – nem teljesítette a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közrend, közbiztonság vagy közegészség által indokolt különleges intézkedések összehangolásáról szóló, 1964. február 25-i 64/221/EGK tanácsi irányelv 1–3. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 21., 2004.1.24.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/4


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

(2006. január 26.)

a C-514/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra a Spanyol Királyság ügyben (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - EK 43. és 49. cikk - A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása - Személy- és vagyonvédelmi vállalkozások és szolgáltatások - Feltételek - Jogi személyiség - A társasági tőke legalacsonyabb összege - Biztosíték - Alkalmazottak legkisebb létszáma - 89/48/EGK és 92/51/EGK irányelv - Szakképesítések elismerése)

(2006/C 86/06)

Az eljárás nyelve: spanyol

A C-514/03. sz., Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: M. Patakia és L. Escobar Guerrero) kontra Spanyol Királyság (meghatalmazott: E. Braquehais Conesa) ügyben, az EK 226. cikk alapján kötelezettségszegés megállapítása iránt a Bírósághoz 2003. december 8-án benyújtott kereset tárgyában, a Bíróság (első tanács), tagjai: P. Jann tanácselnök, K. Schiemann, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues és E. Levits (előadó) bírák, főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető: R. Grass, 2006. január 26-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

A Spanyol Királyság azzal, hogy hatályban tartotta a személy- és vagyonvédelemről szóló 1992. július 30-i 23/1992. sz. törvény, és a személy- és vagyonvédelemről szóló rendeletet jóváhagyó 1994. december 9-i 2364/1994. sz. királyi rendelet rendelkezéseit, amelyek a külföldi személy- és vagyonvédelmi vállalkozások tevékenységének Spanyolországban való gyakorlása vonatkozásában különböző feltételeket határoznak meg, nevezetesen:

kötelezik őket, hogy minden esetben jogi személyiségi formában működjenek;

kötelezik őket, hogy meghatározott összegű, minimális társasági tőkével rendelkezzenek;

előírják velük szemben, hogy kötelező biztosítékot helyezzenek letétbe egy adott spanyol intézménynél;

kötelezik őket, hogy bizonyos minimális létszámú munkavállalót alkalmazzanak, amennyiben a kérdéses vállalkozás tevékenységét a robbanóanyagok szállításán vagy elosztásán kívüli területen gyakorolják;

általános kötelezettségként előírják velük szemben, hogy személyzetük tagjai a spanyol hatóságok által kibocsátott külön hatósági engedéllyel rendelkezzenek, valamint

mivel nem fogadta el a magánnyomozói tevékenység gyakorlásához szükséges alkalmassági igazolások elismerését biztosító rendelkezéseket, nem teljesítette egyrészt az EK 43 és az EK 49. cikk, másrészt a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK irányelvet kiegészítő, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló, 1992. június 18-i 92/51/EGK tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi az Európai Közösségek Bizottsága részéről felmerült költségek háromnegyed részének viselésére, valamint maga viseli saját költségeinek viselésére.

4)

A Bíróság az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi saját költségei negyed részének viselésére.


(1)  HL C 47., 2004.2.21.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/4


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(második tanács)

(2006. január 26.)

a C-533/03. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben (1)

(1798/2003/EK rendelet - 2003/93/EK irányelv - A jogalap megválasztása)

(2006/C 86/07)

Az eljárás nyelve: angol

A C-533/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: R. Lyal) kontra az Európai Unió Tanácsa (meghatalmazottak: A.-M. Colaert és E. Karlsson), támogatja: Írország (képviseli: D. O'Hagan, meghatalmazotti minőségben, segítője: A. Collins, SC), a Portugál Köztársaság (képviseli: L. Fernandes, meghatalmazotti minőségben), valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviseli: R. Caudwell, meghatalmazotti minőségben, segítője: D. Wyatt, QC) ügyben, az EK 230. cikk alapján 2003. december 19-én előterjesztett megsemmisítés iránti kereset tárgyában, a Bíróság (második tanács), tagjai: C. W. A. Timmermans tanácselnök, R. Schintgen (előadó), R. Silva de Lapuerta, P. Kūris és G. Arestis bírák, főtanácsnok: J. Kokott, hivatalvezető: R. Grass, 2006. január 26-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

A keresetet elutasítja.

2)

Az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

3)

Írország, a Portugál Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 59., 2004.3.6.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/5


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(második tanács)

(2006. február 9.)

a C-23/04–C-25/04. sz., (a Dioikitiko Protodikeio Athinon előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Sfakianakis AEVE kontra Elliniko Dimosio egyesített ügyekben (1)

(A Közösség és Magyarország közötti Társulási Megállapodás - A vámhatóságok kölcsönös segítségnyújtási kötelezettsége - A behozatali vámok utólagos beszedése a behozott termékek szállítási bizonyítványainak az exportáló államban történt visszavonását követően)

(2006/C 86/08)

Az eljárás nyelve: görög

A C-23/04–C-25/04. sz. egyesített ügyekben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Dioikitiko Protodikeio Athinon (Görögország) a Bírósághoz 2004. január 26-án érkezett, 2003. szeptember 30-i határozatával az előtte a Sfakianakis AEVE és az Elliniko Dimosio között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (második tanács), tagjai: C. W. A. Timmermans tanácselnök, J. Makarczyk, R. Silva de Lapuerta (előadó), P. Kūris és G. Arestis bírák, főtanácsnok: P. Léger, hivatalvezető: M. Ferreira főtanácsos, 2006. február 9-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1.

A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás – egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Magyar Köztársaság közötti Társulási Tanács 1996. december 28-i 3/96 határozatával módosított – 4. jegyzőkönyvének 31. cikke (2) bekezdését és 32. cikkét úgy kell értelmezni, hogy – függetlenül attól, hogy a szállítási bizonyítványok érvényességének megerősítését az importáló állam vámhatóságai kérésére végezték-e el, vagy sem – az importáló állam vámhatóságai kötelesek figyelembe venni a szállítási bizonyítványok érvényességéről az exportáló állam vámhatóságai által lefolytatott megerősítési eljárás eredményeivel szemben kezdeményezett jogorvoslatok tárgyában az exportáló államban hozott bírósági határozatokat, miután értesültek e jogorvoslatokról és e határozatok tartalmáról.

2.

A vámoknak a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, az 1993. december 13-i tanácsi és bizottsági határozattal jóváhagyásra került Európai Megállapodásban előírt eltörlésének a hatékony érvényesülését sértik az adókkal és bírságokkal növelt vámok megfizetését előíró olyan közigazgatási határozatok, amelyeket az importáló állam vámhatóságai azt megelőzően hoztak, hogy értesültek volna az utólagos megerősítési eljárás megállapításaival szemben kezdeményezett jogorvoslatok végeredményéről, és amikor az exportáló állam EUR.1 bizonyítványokat eredetileg kibocsátó hatóságainak határozatait még nem vonták vissza vagy nem helyezték hatályon kívül.

3.

Az első három kérdésre adott választ nem befolyásolhatja az, hogy sem a görög, sem a magyar vámhatóságok nem kérték a Társulási Bizottságnak a Jegyzőkönyv 33. cikke alapján történő összehívását.


(1)  HL C 71., 2004.3.20.

HL C 85., 2004.4.3.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/5


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

(2006. február 9.)

a C-127/04. sz., (a High Court of Justice (Anglia és Wales), Queen's Bench Division előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Declan O'Byrne kontra Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (1) ügyben

(85/374/EGK irányelv - Hibás termékért való felelősség - A termék „forgalomba hozatalának” fogalma - A gyártó és egyszemélyes leányvállalata közötti forgalom)

(2006/C 86/09)

Az eljárás nyelve: angol

A C-127/04. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a High Court of Justice (Anglia és Wales), Queen's Bench Division (Egyesült Királyság) a Bíróságnál 2004. március 8-án nyilvántartásba vett 2003. november 18-i határozatával az előtte Declan O'Byrne és a Sanofi Pasteur MSD Ltd (korábban Aventis Pasteur MSD Ltd), a Sanofi Pasteur SA (korábban Aventis Pasteur SA) között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (első tanács), tagjai: P. Jann tanácselnök (előadó), K. Schiemann, K. Lenaerts, Juhász E. és M. Ilešič bírák, főtanácsnok: L. A. Geelhoed, hivatalvezető: M. Ferreira főtanácsos, 2006. február 9-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv 11. cikkét úgy kell értelmezni, miszerint egy terméket akkor hoznak forgalomba, amikor kikerül a gyártó által végzett gyártási folyamatból, és forgalmazási folyamatba kerül, amelynek során a vásárlóközönség számára felhasználás vagy fogyasztás céljára kínálják.

2)

Ha a termék gyártójának vélt társaság ellen tévesen indítanak keresetet, miközben a terméket valójában másik társaság gyártotta, főszabály szerint a nemzeti jognak kell megállapítania, milyen feltételek mellett lehet ilyen eljárásban valamelyik felet a perből elbocsátani, és helyette másikat megidézni. Annak megállapításakor, hogy a korábbi fél elbocsátása mellett milyen feltételekkel idézhető meg másik fél, a nemzeti bíróságnak biztosítania kell a 85/374 irányelv – 1. és 3. cikkében megállapított – személyi hatályának érvényesülését.


(1)  HL C 106., 2004.4.30.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/6


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

(2006. február 16.)

a C-215/04. sz. (az Østre Landsret előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Marius Pedersen A/S kontra Miljøstyrelsen (1) ügyben

(Hulladék - Hulladékszállítás - Hasznosítási műveletekre szánt hulladékok - A „bejelentő” fogalma - A bejelentőt terhelő kötelezettségek)

(2006/C 86/10)

Az eljárás nyelve: dán

A C-215/04. sz. ügyben az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet az Østre Landsret (Dánia) a Bírósághoz 2004. május 21-én érkezett 2004. május 14-i végzésével az előtte a Marius Pedersen A/S és a Miljøstyrelsen között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (első tanács), tagjai: P. Jann tanácselnök, K. Schiemann (előadó), N. Colneric, J. Cunha Rodrigues és E. Levits bírák, főtanácsnok: P. Léger, hivatalvezető: M. Ferreira, 2006. február 16-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

Az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelet 2. cikke g) pontjának ii) alpontjában foglalt „amennyiben ez nem lehetséges” kifejezést akként kell értelmezni, hogy pusztán az, hogy egy személy felhatalmazott begyűjtő, nem ruházza fel a hasznosításra szánt hulladék szállítása bejelentőjének minőségével. Ugyanakkor olyan körülmények, mint hogy a hulladéktermelő nem ismert, vagy hogy a termelők száma olyan magas, és az általuk előállított hulladék mennyisége olyan csekély, hogy ésszerűtlen volna, ha egyenként jelentenék be a hulladékszállítást, indokolhatják, hogy a felhatalmazott begyűjtőt a hasznosításra szánt hulladék szállítása bejelentőjének lehessen tekinteni.

2)

A 259/93 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése és (4) bekezdése a) pontjának első francia bekezdése értelmében a küldő ország illetékes hatósága jogosult kifogást emelni egy hulladékszállítás ellen, amennyiben nem áll rendelkezésére információ a rendeltetési országban történő hulladékkezelésre vonatkozóan. Ugyanakkor nem várható el a bejelentőtől annak bizonyítása, hogy a rendeltetési országban történő hasznosítás meg fog felelni a küldő ország szabályozása által előírtaknak.

3)

A 259/93 rendelet 6. cikke (5) bekezdésének első francia bekezdését akként kell értelmezni, hogy a hulladékok összetételére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség nem teljesül, ha a bejelentő egy hulladékkategóriát, például az „elektronikai szerelésekből származó hulladék” kategóriáját jelöli meg.

4)

A 259/93 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő akkor nyílik meg, amikor a rendeltetési ország illetékes hatósága az átvételi elismervényt megküldi, abban az esetben is, ha a küldő ország illetékes hatóságainak álláspontja szerint nem nyújtották be számukra a 6. cikk (5) bekezdésében előírt valamennyi információt. E határidő leteltének az joghatása, hogy az illetékes hatóságok nem emelhetnek kifogást vagy kérhetnek további tájékoztatást.


(1)  HL C 190., 2004.7. 24.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/7


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

(2006. február 9.)

a C-226/04. és C-228/04. sz., (a Tribunale amministrativo regionale del Lazio előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) La Cascina Soc. coop. arl és társai kontra Ministero della Difesa és társai, valamint Consorzio G. f. M kontra Ministero della Difesa és társai egyesített ügyekben (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - 92/50/EGK irányelv - A 29. cikk első bekezdésének e) és f) pontja - A szolgáltatók kötelezettségei - Társadalombiztosítási járulékok, valamint adók fizetése)

(2006/C 86/11)

Az eljárás nyelve: olasz

A C-226/04. és C-228/04. sz. egyesített ügyekben, az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek tárgyában, amelyeket a Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Olaszország) a Bírósághoz 2004. június 2-án érkezett 2004. április 22-i határozataival terjesztett elő az előtte a La Cascina Soc. coop. arl, illetve a Zilch Srl és a Ministero della Difesa, a Ministero dell'Economia e delle Finanze, a Pedus Service, a Cooperativa Italiana di Ristorazione soc. coop. arl (CIR), illetve az Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (C-226/04), valamint a Consorzio G. f. M. és a Ministero della Difesa, illetve a La Cascina Soc. coop. Arl között (C-228/04) folyamatban lévő eljárásokban, a Bíróság (első tanács) tagjai: P. Jann tanácselnök, K. Schiemann, N. Colneric, K. Lenaerts és Juhász E. (előadó) bírák, főtanácsnok: M. Poiares Maduro, hivatalvezető: L. Hewlett főtanácsos, 2006. február 9-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

Nem ellentétes a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv 29. cikke első bekezdésének e) és f) pontjával az olyan nemzeti jogszabály vagy közigazgatási gyakorlat, amely szerint a szolgáltató, aki a közbeszerzési eljárásban való részvételi kérelme beadásának időpontjában nem tett eleget társadalombiztosítási járulék- vagy adófizetési kötelezettségének, mivel nem fizette meg hiánytalanul az ennek megfelelő összeget, utólagosan rendezheti helyzetét

az állam által biztosított adóamnesztia, illetve az állam által hozott méltányossági intézkedés vagy

a tartozások átütemezésére, illetve mérséklésére irányuló közigazgatási megállapodás vagy

közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat útján,

feltéve, hogy a nemzeti jogszabályban vagy közigazgatási gyakorlatban rögzített határidőn belül bizonyítja, hogy méltányosságban, illetve adóamnesztiában részesült, közigazgatási megállapodást kötött vagy jogorvoslattal élt.


(1)  HL C 190., 2004.7.24.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/7


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(második tanács)

(2005. október 25.)

a C-229/04. sz., (a Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen előzetes döntéshozatal iránti kérelme): Crailsheimer Volksbank eG kontra Klaus Conrads, Frank Schulzke és Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (1)

(Fogyasztóvédelem - Üzlethelyiségen kívül kötött szerződések - Ingatlan megszerzésével összefüggésben házaló kereskedelemben kötött kölcsönszerződés - Elállási jog)

(2006/C 86/12)

Az eljárás nyelve: német

A C-229/04. sz. ügyben, az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, melyet a Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Németország) a Bírósághoz 2004. június 2-án érkezett 2004. május 27-i határozatával terjesztett elő az előtte a Volksbank eG kontra Klaus Conrads, Frank Schulzke és Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke eljárásban, a Bíróság (második tanács), tagjai: C. W. A. Timmermanns elnök, J. Makarczyk, C. Gulmann (előadó), R. Silva de Lapuerta és P. Kūris bírák, főtanácsnok: P. Léger, hivatalvezető: M. Ferreira főtanácsos, 2005. október 25-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelv 1. és 2. cikkét úgy kell értelmezni, hogy amennyiben egy harmadik személy a kereskedő helyett vagy nevében bevonásra kerül a szerződés letárgyalásának vagy megkötésének folyamatába, az irányelv alkalmazása nem tehető attól függővé, hogy a kereskedő tudott vagy tudnia kellett volna arról, hogy a szerződést az irányelv 1. cikkének értelmében házaló kereskedelem keretében kötötték.

2)

A 85/577 irányelv és különösen annak 5. cikke (2) bekezdése nem tiltja meg, hogy:

a kölcsönszerződéstől való elálláshoz fűződő, az irányelvben biztosított jogát gyakorló fogyasztó akkor is köteles a kölcsön összegét a kölcsönt nyújtója részére visszafizetni, ha a pénzügyi befektetési terv keretén belül az kizárólag az ingatlan finanszírozását szolgálja, és amelyet közvetlenül az ingatlan eladójának folyósítanak;

a kölcsön összegének azonnali visszafizetését követeljék;

a nemzeti szabályok előírják, hogy az elállás következményeként a kölcsön felvevője a jelzáloghitel-szerződéstől való elállás esetén a hitelező részére ne csak a szerződés alapján kapott összeget fizesse vissza, hanem a piaci kamatokat is térítse meg.

Ugyanakkor abban a helyzetben, amelyben a fogyasztó – ha a bank a fogyasztó elállási jogával kapcsolatos kioktatási kötelezettségének eleget tett – elkerülhette, hogy kitegye magát az alapügyben szereplőhöz hasonló befektetésekkel járó kockázatoknak, az irányelv 4. cikke szerint azon fogyasztók esetében, akik nem tudták elkerülni e kockázatokat, a tagállamok kötelesek olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyekkel a fogyasztók elkerülhetik, hogy az említett kockázatok következményeit nekik kelljen viselniük.


(1)  HL C 201., 2004.8.7.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/8


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(második tanács)

(2005. október 20.)

a C-247/04. sz., (a College van Beroep voor het bedrijfsleven előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Transport Maatschappij Traffic BV kontra Staatssecretaris van Economische Zaken ügyben (1)

(Közösségi Vámkódex - Behozatali vagy kiviteli vámok visszafizetése vagy elengedése - A „jogszabály szerinti” kifejezés jelentése)

(2006/C 86/13)

Az eljárás nyelve: holland

A C-247/04. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) a Bírósághoz 2004. június 11-én érkezett, 2004. május 28-i határozatával az előtte a Transport Maatschappij Traffic BV és a Staatssecretaris van Economische Zaken között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (második tanács), tagjai: C. W. A. Timmermans tanácselnök, J. Makarczyk (előadó), C. Gulmann, R. Schintgen és J. Klučka bírák, főtanácsnok: C. Stix-Hackl, hivatalvezető: L. Hewlett főtanácsos, 2005. október 20-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 236. cikkének (1) bekezdése értelmében a behozatali és kiviteli vámok akkor jogszabály szerintiek, ha a vámtartozás a vámkódex VII. címének 2. fejezetében foglalt feltételek szerint jött létre, és a vám összegét a vámkódex II. címében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a közös vámtarifa alkalmazásával állapították meg.

A behozatali és kiviteli vámok összege akkor is jogszabály szerinti marad a 2913/92 rendelet 236. cikkének (1) bekezdése értelmében, ha ezt az összeget nem e rendelet 221. cikke (1) bekezdésének megfelelően közölték az adóssal.


(1)  HL C 217., 2004.08.28.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/8


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

(2006. február 9.)

a C-415/04. sz., (a Hoge Raad der Nederlanden előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Staatssecretaris van Financiën kontra Stichting Kinderopvang Enschede (1) ügyben

(Hatodik HÉA-irányelv - Adómentességek - A szociális gondozással és a szociális biztonsággal, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel, illetőleg a gyermek- és ifjúságneveléssel összefüggő szolgáltatásnyújtás)

(2006/C 86/14)

Az eljárás nyelve: holland

A C-415/04. sz. ügyben, az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) a Bírósághoz 2004. szeptember 24-én érkezett, ugyanazon a napon hozott határozatával terjesztett elő az előtte a Staatssecretaris van Financiën és a Stichting Kinderopvang Enschede között folyamatban lévő eljárásban, a Bíróság (harmadik tanács), tagjai: A. Rosas tanácselnök, J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet (előadó) és A. Ó Caoimh bírák, főtanácsnok: F. G. Jacobs, hivatalvezető: R. Grass, 2006. február 9-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 13. cikke A. része (1) bekezdése g) és h) pontjának az ugyanezen cikk (2) bekezdésének b) pontjával való együttes olvasatát úgy kell értelmezni, hogy a közjogi jogi személy vagy az érintett tagállam által karitatív jellegűnek elismert intézmény által a gyermekfelügyeleteti szolgáltatást igénybe venni kívánó és az azt kínáló személyek közötti közvetítői minőségben végzett szolgáltatásnyújtás csak abban az esetben adómentes az említett rendelkezések alapján, ha:

a gyermekfelügyeleti szolgáltatás maga is megfelel az említett rendelkezésekben foglalt adómentességi feltételeknek;

a gyermekfelügyeleti szolgáltatás olyan természetű és minőségű, hogy a szülők nem lehetnek biztosak abban, hogy az alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló közvetítői szolgáltatás igénybevétele nélkül is azonos értékű szolgáltatáshoz jutnak;

e közvetítői szolgáltatások lényegében nem a szolgáltatást nyújtó kiegészítő bevételekhez való juttatását célozzák a hozzáadottérték-adó hatálya alá tartozó nyereségérdekelt vállalkozásokkal közvetlenül versengő tevékenység folytatása révén.


(1)  HL C 284., 2004.11.20.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/9


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

(2006. február 9.)

a C-473/04. sz. (a Hof van Cassatie előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Plumex kontra Young Sports NV ügyben (1)

(Igazságügyi együttműködés - 1348/2000/EK rendelet - 4-11. és 14. cikk - Bírósági iratok kézbesítése - Intézményközi továbbítással történő kézbesítés - Postai kézbesítés - A továbbítási és a kézbesítési módok viszonya - Elsőbbség - Fellebbezési határidő)

(2006/C 86/15)

Az eljárás nyelve: holland

A C 473/04. sz. ügyben, az EK 68. és az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Hof van Cassatie (Belgium) a Bírósághoz 2004. november 9-én érkezett 2004. október 22-i határozatával terjesztett elő az előtte a Plumex és a Young Sports NV között folyamatban lévő eljárásban, a Bíróság (harmadik tanács), tagjai: A. Rosas tanácselnök, J. Malenovský (előadó), A. La Pergola, S. von Bahr és A. Borg Barthet bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető: R. Grass, 2006. február 9-én meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

1)

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendeletet akként kell értelmezni, hogy a 4–11. cikkében és a 14. cikkében előírt kézbesítési módok között semmiféle alá-fölé rendeltséget nem állapít meg, így a bírósági irat kézbesítése e módok egyikének vagy másikának, illetve akár mindkettőnek az egyidejű alkalmazásával történhet.

2)

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendeletet akként kell értelmezni, hogy a 4–11. cikkében és a 14. cikkében előírt kézbesítési módok egyidejű alkalmazása esetén a címzett tekintetében a kézbesítés megtörténtéhez kötött eljárási határidő kezdete az első szabályszerűen történt kézbesítés időpontja alapján határozandó meg.


(1)  HL C 19., 2005.1.22.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/9


A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(negyedik tanács)

(2006. január 26.)

a C-2/05. sz. (az Arbeidshof te Brussel (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kontra Herbosch Kiere NV ügyben (1)

(Migráns munkavállalók szociális biztonsága - Az alkalmazandó jog meghatározása - Másik tagállamba kiküldött munkavállalók - Az E 101-es igazolás hatálya)

(2006/C 86/16)

Az eljárás nyelve: holland

A C-2/05. sz. ügyben a Bírósághoz az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet az Arbeidshof te Brussel (Belgium) a Bírósághoz 2005. január 5-én érkezett 2004. december 23-i határozatával az előtte a Rijksdienst voor Sociale Zekerheid és a Herbosch Kiere NV között folyamatban lévő eljárásban terjesztett elő, a Bíróság (negyedik tanács), tagjai: N. Colneric (előadó), a negyedik tanács elnökekeként eljárva, J. N. Cunha Rodrigues és K. Lenaerts bírák, főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer, hivatalvezető: R. Grass, 2006. január 26-án meghozta ítéletét, amelynek rendelkező része a következő:

Az 1991. június 25-i 2195/91/EGK tanácsi rendelettel (HL L 206., 2. o.) módosított 1983. június 2-i 2001/83/EGK tanácsi rendelettel (HL L 230., 6. o.) módosított és naprakésszé tett, az 1408/71 rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján kiadott E 101-es igazolás, mindaddig amíg az azt kiadó tagállam hatóságai nem vonták vissza vagy nyilvánították érvénytelennek, köti azon tagállam illetékes hatóságát és bíróságait, ahova a munkavállalókat kiküldték. Következésképpen a fogadó tagállam bíróságának nincs hatásköre az E 101-es igazolás érvényességét felülvizsgálni azon tények vonatkozásában, amelyek alapján az igazolást kiadták, így különösen annak a tekintetében, hogy a munkavállalók kiküldetésének tartama alatt fennáll-e a 2195/91 rendelettel módosított 2001/83 rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság 128. sz., az 1408/71 rendelet 14. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 14c. cikke (1) bekezdésének alkalmazásáról szóló határozatának 1. pontja szerinti szerves kapcsolat a munkavállalókat kiküldő, az egyik tagállamban székhellyel rendelkező vállalkozás és a másik tagállam területére kiküldött munkavállalók között.


(1)  HL C 82., 2005.4.2.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/10


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Németországi Szövetségi Köztársaság ellen 2005. december 23-án benyújtott kereset

(C-456/05. sz. ügy)

(2006/C 86/17)

Az eljárás nyelve: német

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Hans Støvbælk és Sabine Grünheid, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005. december 23-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Németországi Szövetségi Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság – mivel az átmeneti illetve a szerzett jogok védelmére vonatkozó szabályokat, amelyek alapján a pszichoterapeuták az érvényes engedélyezési követelményektől függetlenül kapnak működési engedélyt illetve jóváhagyást, csak a tevékenységüket a német törvényes betegbiztosítás keretein belül végző pszichoterapeutákra alkalmazza, és a pszichoterapeuták más tagállamban végzett egyenértékű illetve hasonló szakmai tevékenységét nem veszi figyelembe – nem teljesítette az EK-Szerződés 43. cikkéből eredő kötelezettségeit,

2)

kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A pszichoterapeuták tevékenységének az eziránt felmerült igénytől független engedélyezésére vonatkozó német átmeneti szabályozás szerint egy pszichoterapeutának az általa kívánt helyen – amennyiben ott nem merült fel erre vonatkozó igény – csak akkor engedélyezik tevékenysége gyakorlását, ha a múltban a törvényes betegbiztosítás keretein belül védelemre érdemes előzetes tevékenységet végzett. A Bizottság álláspontja szerint ez a szabályozás ellentétes az EK 43. cikkben megfogalmazott letelepedés szabadságával, amennyiben a védelemre érdemes előzetes tevékenység vizsgálatánál kizárólag a német törvényes betegbiztosítás keretein belül végzett tevékenységet veszik figyelembe, és nem vizsgálják, hogy a biztosítottak más tagállamok törvényes betegbiztosításai terhére végzett gyógyászati kezelése azzal egyenértékű-e vagy egyenértékűnek tekintendő-e.

Az EK-Szerződésnek a letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezései irányadóak a jelen ügyben. Az a körülmény, hogy a vitatott szabályozás a német betegbiztosítási rendszer része, nem ellentétes ezzel. Noha a tagállamok jogosultak szociális biztonsági rendszerük szabad kiépítésére és annak a kérdésnek a szabályozására is, hogy milyen feltételek mellett jogosultak a pszichoterapeuták a betegbiztosítási ellátásban való részvételre, ezeknek a szabályozásoknak összhangban kell állniuk a közösségi jog rendelkezéseivel, különösen az EK-Szerződés által biztosított alapszabadságokkal. A jelen német átmeneti szabályozás nem felel meg ennek a követelménynek, mivel alkalmas arra, hogy a más tagállambeli letelepedni kívánókat, akik korábban alapvetően más tagállamban biztosítottakat kezeltek, visszatartsa praxisuk Németországba történő áthelyezésétől.

A jelen német szabályozás nem tesz eleget azoknak az igazolási követelményeknek, amelyeket a Bíróság – a Szerződés által biztosított letelepedési szabadságot akadályozó – nemzeti rendelkezésekkel szemben állapított meg. Egyrészt közvetett hátrányos megkülönböztetést okoz, amennyiben lényegéből adódóan a más tagállamokból származó pszicoterapeutákra jobban kihatással lehet, mint a a belföldiekre. Mialatt ugyanis a német pszichoterapeuták belföldön alapvetően a német törvényes betegbiztosítás terhére tevékenykedtek, a más tagállamokból származó pszichoterapeuták nem rendelkeznek ennek megfelelő előzetes tevékenységgel Németországban. Másrészt az átmeneti szabályozás olyan kérelmezőkre történő korlátozása, akik az irányadó időszakban Németországban gyakoroltak előzetes tevékenységet, aránytalan: a szabályozás célja, azaz a felmerült igénytől függetlenül engedélyezendő pszichoterapeuták számának korlátozása ugyanis nem lenne veszélyben, ha a migránsok által más tagállamokban gyakorolt hasonló vagy egyenértékű tevékenységeket védelemre érdemes előzetes tevékenységnek ismernék el. A fenti okok miatt a jelen esetben a letelepedés szabadságának olyan korlátozásáról van szó, amely nem tekinthető igazoltnak.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/11


Az Európai Parlament által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2006. január 11-én benyújtott kereset

(C-14/06. sz. ügy)

(2006/C 86/18)

Az eljárás nyelve: angol

Az Európai Parlament (képviselik: K. Bradley, A. Neergaard és I. Klavina, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. január 11-én (faxon 2006. január 6-án) keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

Az Európai Parlament keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

Semmisítse meg az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 2005. október 13-i 2005/717/EK bizottsági határozatot;

2)

kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2005. október 13-i 2005/717/EK bizottsági határozat (1) a deka-bromodifenil-étereket (a továbbiakban: deka-BDE) mentesíti az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95 európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 4. cikkének (1) bekezdésében előírt forgalomba hozatali tilalom alól. A felperes állítása szerint a Bizottság nem tartotta be az e mentesítésekre vonatkozóan az említett irányelv 5. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételeket, és ezért túllépte az e rendelkezésből származó jogkörét. Mivel a deka-BDE használatának az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásai tekintetében a tudományos álláspont bizonytalan, a Bizottság nyilvánvalóan tévesen értékelte a tudományos bizonyítékokat, és nem tartotta be az elővigyázatosság elvét. A Bizottság, azáltal, hogy a mentességet a deka-BDE valamennyi polimer-alkalmazására kivétel nélkül kiterjesztette, megsértette az arányosság elvét. A Bizottság elmulasztotta a deka-BDE mentesítésére vonatkozó határozatának megfelelő indoklását.


(1)  HL L 271., 2005.10.15., 48–50. o.

(2)  HL L 37., 2003.2.13., 19–23. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 2. kötet, 127. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/11


A Finanzgericht München 2005. december 8-i végzésével a Juers Pharma Import-Export GmbH kontra Oberfinanzdirektion Nürnberg ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-40/06. sz. ügy)

(2006/C 86/19)

Az eljárás nyelve: német

A Finanzgericht München 2005. december 8-i végzésével, amely 2006. január 25-én érkezett a Bíróság Hivatalához, a Juers Pharma Import-Export GmbH kontra Oberfinanzdirektion Nürnberg ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Finanzgericht München a következő kérdésről kéri a Bíróság döntését:

Úgy kell-e értelmezni a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2003. szeptember 11-i 1789/2003/EK bizottsági rendelet (1) I. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrát, hogy a 3004 vámtarifaszám alá kell besorolni azon melatonin-kapszulákat, amelyek a gyógyszerekre vonatkozó forgalomba hozatali engedély hiányában élelmiszerkiegészítőként vannak feltüntetve?


(1)  HL L 281., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 14. kötet, 3. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/12


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. január 27-én benyújtott kereset

(C-43/06. sz. ügy)

(2006/C 86/20)

Az eljárás nyelve: portugál

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: H. Støvlbæk és P. Andrade, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. január 27-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Spanyol Királyság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság nem teljesítette a 85/384/EGK irányelv (1) 2. és 10. cikkéből eredő kötelezettségeit, mivel előírta, hogy az építészmérnöki ágazatban más tagállam által kibocsátott képesítéssel rendelkező, de más tagállamban kamarai tagsággal nem rendelkező építészmérnökök, kötelesek a portugál mérnöki kamarába felvételi vizsgát tenni;

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A Bizottság kötelezettségszegés miatt keresetet indított a Portugál Köztársaság ellen, mivel álláspontja szerint, az nem teljesítette teljes mértékben a 85/384/EGK irányelv alapján fennálló kötelezettségeit.

Igaz, hogy a január 8-i 14/90. sz. törvényerejű rendelettel átültette a hivatkozott irányelv rendelkezéseit, a július 3-i 176/98. sz. törvényerejű rendelet kihirdetése azonban visszalépést jelentett.

A 176/98. sz. törvényerejű rendelet alapján, a portugál építészmérnöki kamara előírja a felvételi vizsga letételét azon építészmérnökök számára, akik a képesítésüket egy másik tagállamban szerezték, de nem tagjai az ottani kamarának.

Azok a más tagállambeli építészmérnökök, akik nem tagjai az ottani kamarának, így kötelesek letenni a fogadó tagállamban az építészmérnöki vizsgát, tekintettel arra, hogy amennyiben nem tagjai a portugál építészmérnöki kamarának, nem gyakorolhatják hivatásukat Portugáliában.

A Bizottság álláspontja szerint ez a helyzet jogsértő, mivel nem felel meg a 85/384/EGK irányelvben előírtaknak. Ellentétben a Portugál Köztársasággal, ez az irányelv nem tesz különbséget az iskolai és a szakmai képesítések között. A különböző ágazatokban kialakított rendszerek alapján, a képesítés elismerése automatikus. Amennyiben a képzés megfelel a 85/384 irányelv 3. és 4. cikkében meghatározott feltételeknek, a tagállam köteles a képesítést elismerni, és a más tagállamokból érkező építészmérnököket feljogosítani hivatásuk gyakorlására építészmérnöki cím alatt.


(1)  Az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1985. június 10-i 85/384/EGK tanácsi irányelv (HL L 223, 1985.8.25., 15. o. ; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 118. o.)


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/12


A Finanzgericht des Landes Brandenburg 2005. október 12-i végzésével a Gerlach & Co. mbH kontra Hauptzollamt Frankfurt (Oder) ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-44/06. sz. ügy)

(2006/C 86/21)

Az eljárás nyelve: német

A Finanzgericht des Landes Brandenburg 2005. október 12-i végzésével, amely 2006. január 30-án érkezett a Bíróság Hivatalához, a Gerlach & Co. mbH kontra Hauptzollamt Frankfurt (Oder) ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Finanzgericht des Landes Brandenburg a következő kérdésről kéri a Bíróság döntését:

Jogosult-e a nemzeti vámhatóság az 1429/90/EGK rendelettel (1) módosított 1062/87/EGK rendelet (2) 11a. cikkének (2) bekezdése szerinti határidő biztosítása előtt a jogsértés vagy szabálytalanság elkövetési helye szerint a vám könyvelésbevételére és a határidőnek először a jogorvoslati eljárás során történő jogerős megállapítására?


(1)  HL L 137., 21. o.

(2)  HL L 107., 1. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/13


A Tribunale di Livorno 2006. január 13-i végzésével az Alberto Bianchi kontra De Robert Calzature Srl ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-51/06. sz. ügy)

(2006/C 86/22)

Az eljárás nyelve: olasz

A Tribunale di Livorno 2006. január 13-i végzésével, amely 2006. február 1-jén érkezett a Bíróság Hivatalához, az Alberto Bianchi kontra De Robert Calzature Srl ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Tribunale di Livorno a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1)

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 653/86 tanácsi irányelv (1) 17. cikke alapján úgy kell-e értelmezni az irányelv 19. cikkét, hogy lehetővé teszi a nemzeti végrehajtó jogszabályok számára annak előírását, hogy az ügynököt illető kártalanítás az aláíró felek számára kötelező kollektív megállapodás szerint kerüljön kifizetésre, amely kártalanítás a 17. cikk (2) bekezdése a) pontjának két franciabekezdésén alapul, és amely számszerűsítésének feltételei nem az irányelvből, hanem magából a kollektív megállapodásból következtethetők ki, aminek következtében a kártalanítás kifizetése sok esetben az irányelvben megállapított maximumnál jelentősen alacsonyabb mértékben történik?

2)

A kártalanítást analitikus módon kell-e kiszámítani, felbecsülve azon jutalékokat, amelyeket az ügynök a jogviszony megszűnését követő években kaphatott volna az általa szerzett vevők vagy az általa létrejött üzletek nagyságrendjének növekedése vonatkozásában, a méltányosság kritériumát csak az összeg kiigazítása tekintetében alkalmazva, vagy pedig többféle, szintetikusabb számítási mód is megengedett, amelyek jobban figyelembe veszik a méltányosság kritériumát?


(1)  HL L 382., 1986.12.31., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 177. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/13


A Finanzgericht Düsseldorf 2006. január 31-én végzésével az Euro Tex Textilverwertung GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-56/06. sz. ügy)

(2006/C 86/23)

Az eljárás nyelve: német

A Finanzgericht Düsseldorf 2006. január 31-i végzésével, amely 2006. február 2-án érkezett a Bíróság Hivatalához, az Euro Tex Textilverwertung GmbH kontra Hauptzollamt Duisburg ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Finanzgericht Düsseldorf a következő kérdésről kéri a Bíróság döntését:

Meghaladják-e a végzésben közelebbről meghatározott osztályozó tevékenységek az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, és másrészről a Lengyel Köztársaság közötti Társulási Tanács 1997. június 30-i 1/97. sz. határozatával (1) módosított, a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja által magába foglalt egyszerű osztályozó tevékenységeket?


(1)  HL L 221., 1. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/13


Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 3-án benyújtott kereset

(C-61/06. sz. ügy)

(2006/C 86/24)

Az eljárás nyelve: olasz

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: B. Schima és D. Recchia, meghatalmazotti minőségben) 2006. február 3-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel 2004. július 1-je előtt nem tette meg a bioüzemanyagok használatának előmozdítására vonatkozó éves nemzeti jelentését – nem teljesítette a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 4. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerinti jelentést 2004. május 1-ig kellett volna a Bizottsággal közölni. A Bizottság mind a mai napig semmilyen információt nem kapott az olasz hatóságok részéről.

A Bizottság tehát úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi helyzet szerint Olaszország nem közölte az irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében előírt, a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok használatának előmozdítására vonatkozó jelentését.


(1)  HL L 123., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet, 188. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/14


A Supremo Tribunal Administrativo 2006. január 11-i végzésével Fazenda Pública – Director Geral das Alfândegas kontra Z.F. ZEFESER – Importaçao e Exportaçao de Produtos Alimentares, Lda. ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-62/06. sz. ügy)

(2006/C 86/25)

Az eljárás nyelve: portugál

A Supremo Tribunal Administrativo 2006. január 11-i végzésével, amely 2006. február 6-án érkezett a Bíróság Hivatalához, Fazenda Pública – Director Geral das Alfândegas kontra Z.F. ZEFESER – Importaçao e Exportaçao de Produtos Alimentares, Lda. ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Supremo Tribunal Administrativo a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1)

Az 1979. július 24-i 1697/79/EGK tanácsi rendelet (1) 3. cikke értelmében a vámhatóság megítélése elegendő-e a „büntetőeljárás alapjául szolgáló cselekmény”-ként való minősítéshez, vagy az ilyen minősítést az illetékes büntetőügyekben eljáró bíróságnak kell elvégeznie?

2)

A második esetben elegendő-e az illetékes bűnüldöző szerv (Portugália esetében az ügyészség) által emelt vád, vagy szükséges, hogy az adóst az adott büntetőeljárás során elítéljék?

3)

Ez utóbbi esetben, eltérően kell-e kezelni azokat az eseteket, amikor a bíróság az adóst az in dubio pro reo elv alapján menti fel, illetve amikor azért hoz felmentő ítéletet, mert bizonyítottnak látja, hogy az adós nem követte el a kérdéses jogsértést?

4)

Milyen következtetést kell levonni abból, ha az ügyészség nem emel vádat az adós ellen, mivel úgy véli, hogy nem áll fenn a büntetőeljárás megindítását megalapozó gyanú? Az ilyen döntés kizárja-e a be nem szedett vámok utólagos beszedése iránti eljárás megindítását?

5)

Amennyiben az ügyészség vagy a büntetőügyekben eljáró bíróság a büntetőeljárást a büntethetőség elévülése miatt megszünteti, ez a határozat azzal jár-e, hogy nem lehet a be nem szedett vámok utólagos beszedése iránti eljárás indítani?


(1)  A megfizetésért felelős személytől meg nem követelt, az ilyen vámok megfizetésének kötelezettségével járó vámeljárás alá vont árukkal kapcsolatos behozatali, illetve kiviteli vámok utólagos beszedéséről szóló, 1979. július 24-i 1697/79/EGK tanácsi rendelet (HL L 197., 1979.8.3., 1. o.)


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/14


A Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas 2005. december 20-i végzésével az USB Profisa kontra Muitines Departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-63/06. sz. ügy)

(2006/C 86/26)

Az eljárás nyelve: litván

A Lietuvos Vyriausiasis Administracinis (Litvánia) 2005. december 20-i végzésével, amely 2006. február 3-án érkezett a Bíróság Hivatalához, az USB Profisa kontra Muitines Departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų Ministerijos ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Lietuvos Vyriausiasis Administracinis a következő kérdésről kéri a Bíróság döntését:

Figyelemmel az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv (1) különböző nyelvi változatai közötti eltérésekre, akként kell-e értelmezni ezen irányelv 27. cikke (1) bekezdésének f) pontját, hogy az a tagállamokat arra kötelezi, hogy mentesítsék a jövedéki adó alól az Európai Közösségek vámterületére behozott, közvetlen fogyasztásra szolgáló csokoládétermékekben lévő etilalkoholt, amennyiben a csokoládétermék alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 litert 100 kilogrammonként ?


(1)  HL L 316., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 206. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/15


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság ellen 2006. február 6-án benyújtott kereset

(C-65/06. sz. ügy)

(2006/C 86/27)

Az eljárás nyelve: holland

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: Ramón Vidal Puig és Wouter Wils, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 6-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Belga Királyság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem állapított meg szankciókat a 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) megsértésére – nem teljesítette az e rendelet 16. cikkének (3) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 261/2004 rendelet 16. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy „a tagállamok által e rendelet megsértésére előírt szankcióknak hatékonynak [helyes fordítás: hatásosnak], arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük”. A 19. cikk szerint a 261/2004 rendelet 2005. február 17-én lépett hatályba. A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint Belgium nem állapított meg e rendelet megsértésére olyan szankciókat, amelyek hatásosak, arányosak és visszatartó erejűek lennének.


(1)  A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/15


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 7-én benyújtott kereset

(C-70/06. sz. ügy)

(2006/C 86/28)

Az eljárás nyelve: portugál

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: X. Lewis és A. Caeiros, meghatalmazottak, kézbesítési címük: Luxembourg) 2006. február 7-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Portugál Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság nem teljesítette az EK 228. cikk (1) bekezdésből eredő kötelezettségeit, mivel nem fogadta el az Európai Közösségek Bírósága által a C-275/03. sz., Bizottság kontra Portugál Köztársaság ügyben, az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (1) nemzeti jogba való átültetése tárgyában 2004. október 14-én hozott ítélet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket.

2)

kötelezze a Portugál Köztársaságot, hogy a Bíróság jelen ügyben hozott ítélete napjától a korábbi ítélet végrehajtásának időpontjáig terjedő időszakra a késedelem minden napjára 21 450 euró összegű kényszerítő bírságot fizessen a Bizottság részére az Európai Közösségeknek a 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 9. cikkében hivatkozott „saját forrás” számlájára történő átutalással,.

3)

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság álláspontja szerint a portugál kormány által az állam és más köztestületek szerződésen kívül okozott kárért való polgári jogi felelőssége tárgyában az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat nem tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek a Bíróság C-275/03. sz. ügyben 2004. október 14-én hozott ítélete végrehajtásához. Tekintettel arra, hogy semmilyen más, a hivatkozott ítélet végrehajtását célzó rendelkezésről nem kapott értesítést, a Bizottság álláspontja szerint a Portugál Köztársaság nem teljesítette az EK 228. cikk (1) bekezdésből eredő kötelezettségeit.


(1)  HL L 395., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 246. o.

(2)  A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 130, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 169. o.)


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/16


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

(C-75/06. sz. ügy)

(2006/C 86/29)

Az eljárás nyelve: portugál

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Carmel O'Reilly és Piedade Costa de Oliveira, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 8-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Portugál Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelvnek (1), illetve mivel nem értesítette az említett rendelkezésekről a Bizottságot – nem teljesítette a 2003/9/EK irányelvből eredő kötelezettségeit;

2)

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2003/9/EK irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2005. február 6-án lejárt.


(1)  HL L 31., 2003. 2. 6., 18. o. (magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 18. o.)


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/16


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztársaság ellen 2006. február 10-én benyújtott kereset

(C-79/06. sz. ügy)

(2006/C 86/30)

Az eljárás nyelve: francia

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: M. Heller, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 10-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Francia Köztársaság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel nem tette meg azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek az Európai Közösségek Bíróságának a C-429/01. sz. ügyben 2003. november 27-én, a 90/219/EGK irányelv (1) helytelen és hiányos átültetésére vonatkozóan hozott ítéletében (2) foglaltak teljesítéséhez – nem teljesítette az Európai Közösségek létrehozásáról szóló szerződés 228. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

2)

kötelezze a Francia Köztársaságot, hogy fizessen meg az Európai Közösségek Bizottságának, az „Európai Közösségek saját forrásai” számlára 168 800 euró kényszerítő bírságot a C-429/00. sz. ügyben hozott ítélet végrehajtásának késedelmes napjaira, attól a naptól kezdődően, amikor a jelen ügyben az ítéletet meghozták, addig a napig, amíg a C-429/01. sz. ügyben hozott ítéletet végrehajtják;

2)

kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Francia Köztársaságnak a Bíróság ítéletét követően azonnal meg kellett volna kezdenie a szükséges jogalkotási eljárást, és el kellett volna fogadnia az ahhoz szükséges módosításokat, hogy megfeleljen a 90/219/EGK irányelvnek.

A szükséges módosításokat azonban a mai napig – 14 évvel, sőt tíz illetőleg hét évvel az átültetési határidő leteltét követően, és több mint két évvel a Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítéletét követően – sem törvényi, sem rendeleti szinten nem fogadták el.


(1)  A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról szóló, 1990. április 23-i 90/219/EGK irányelv (HL L 117., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 381. o.)

(2)  EBHT 2003., I-14355. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/17


Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

(C-81/06. sz. ügy)

(2006/C 86/31)

Az eljárás nyelve: olasz

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: F. Simonetti és D. Recchia) 2006. február 8-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy mindenesetre azokat nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette a fenti irányelv 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

2)

kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv átültetésének határideje 2004. július 21-én lejárt.


(1)  HL L 197., 2001.7.21, 30.o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 6. kötet, 157. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/17


Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2006. február 8-án benyújtott kereset

(C-82/06. sz. ügy)

(2006/C 86/32)

Az eljárás nyelve: olasz

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: D. Recchia és M. Konstantinidis, meghatalmazotti minőségben) 2006. február 8-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel nem készített, illetve nem közölt:

a módosított 75/442/EGK irányelv (1) 7. cikke (1) bekezdésének megfelelő hulladékgazdálkodási tervet Rimini tartomány vonatkozásában;

a módosított 75/442/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdése negyedik francia bekezdésének megfelelően hulladék és veszélyes hulladék kezelésére alkalmas hulladéklerakók és egyéb ártalmatlanító létesítmények céljára megfelelő területeket magában foglaló hulladékgazdálkodási tervet Lazio régió vonatkozásában;

a 91/689/EGK irányelv (2) 6. cikkének megfelelő hulladékgazdálkodási tervet Friuli Venezia-Giulia és Puglia régió, Bolzano Alto-Adige autonóm tartomány, valamint Rimini tartomány vonatkozásában;

nem teljesítette a hulladékokról szóló módosított 75/442/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdéséből, valamint a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv 6. cikkéből eredő kötelezettségeit;

2)

kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A módosított hulladékokról szóló irányelv 7. cikke, illetve a veszélyes hulladékokról szóló irányelv 6. cikke értelmében a tagállamok hulladékgazdálkodási tervet készítenek és arról a értesítik a Bizottságot.

A hulladékgazdálkodási tervek készítése és az arról való értesítés tekintetében az olasz helyzet rendezetlen. A Bizottság a mai napig nem kapta meg az értesítést a fenti irányelvekben foglalt valamennyi hulladékgazdálkodási tervről.


(1)  HL L 194., 39. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 23. o.

(2)  HL L 377., 20. o., magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 78. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/18


Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2005. február 9-én benyújtott kereset

(C-83/06. sz. ügy)

(2006/C 86/33)

Az eljárás nyelve: olasz

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: C. Cattabriga, meghatalmazotti minőségben) 2005. február 9-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Olasz Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 2000/29/EK tanácsi irányelv (1) V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növény-egészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról szóló, 2004. október 7-i 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (2), vagy legalábbis ezen rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot, az Olasz Köztársaság nem teljesítette az irányelv 8. cikke (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

kötelezze az Olasz Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2004. december 31-én lejárt.


(1)  HL L 169., 2000.7.10.

(2)  HL L 313., 2004.10.12., magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 29. kötet, 258. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/18


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

(C-89/06. sz. ügy)

(2006/C 86/34)

Az eljárás nyelve: portugál

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: António Caeiros és Bernhard Schima, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 14-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Portugál Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) – nem teljesítette az említett irányelv 7. cikke (1) bekezdése értelmében rá háruló kötelezettségeit.

másodlagosan állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem értesítette a Bizottságot azonnal a kérdéses rendelkezésekről – nem teljesítette az említett 2003/30/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdése értelmében rá háruló kötelezettségeit.

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/30/EK irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidő 2004. december 31-én lejárt.


(1)  HL L 123., 42. o. (magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet, 42. o.)


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/19


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Portugál Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

(C-90/06. sz. ügy)

(2006/C 86/35)

Az eljárás nyelve: portugál

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: António Caeiros és Amparo Alcover, meghatalmazottak, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 14-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Portugál Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 14. cikke (1) bekezdésének – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit.

másodlagosan, állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság – mivel nem értesítette haladéktalanul a Bizottságot a kérdéses rendelkezésekről – nem teljesítette a fent hivatkozott 2002/49/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján fennálló kötelezettségeit.

kötelezze a Portugál Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő 2004. július 18-án lejárt.


(1)  HL L 189., 2002.7.18., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 101. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/19


Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

(C-93/06. sz. ügy)

(2006/C 86/36)

Az eljárás nyelve: német

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: María Amparo Alcover San Pedro és Dr. Bernhard Schima, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 14-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Osztrák Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az 1999/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2003. július 24-i 2003/73/EK bizottsági irányelv 2. cikke (1) bekezdésének (1), illetve nem értesítette ezekről a Bizottságot – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2004. július 25-én lejárt.


(1)  HL L 186., 34. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 493. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/19


Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2006. február 14-én benyújtott kereset

(C-94/06. sz. ügy)

(2006/C 86/37)

Az eljárás nyelve: német

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: María Amparo Alcover San Pedro és Dr. Bernhard Schima, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 14-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az Osztrák Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke (1) bekezdésének (1), illetve nem értesítette ezekről a Bizottságot – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

kötelezze az Osztrák Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésének határideje 2004. július 18-án lejárt.


(1)  HL L 189., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 101. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/20


A Högsta Domstolen (Svédország) 2006. február 8-i végzésével a Freeport PLC kontra Olle Arnoldsson ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-98/06. sz. ügy)

(2006/C 86/38)

Az eljárás nyelve: svéd

A Högsta Domstolen (Svédország) 2006. február 8-i végzésével, amely 2006. február 20-án érkezett a Bíróság Hivatalához, a Freeport PLC (London, Nagy Britannia) kontra Olle Arnoldsson ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Högsta Domstolen a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

1.

Egy részvénytársaság ellen kötelezettségvállaláson alapuló állítólagos kártérítésért indított perben a Brüsszeli Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában e kötelezettségvállalás szerződéses kártérítési felelősségnek tekintendő-e, még ha az adott időpontban kötelezettséget vállaló fél sem a társaság képviselője, sem ügynöke nem volt?

2.

Ha az első kérdésre adott válasz igenlő: a 6. cikk (1) bekezdésében kifejezetten rögzített feltételeken kívül előfeltétel-e a joghatóság megállapításához, hogy az eljárást nem csupán azért indították az alperes lakóhelyének bírósága előtt, hogy egy másik alperes ellen indított perben eljáró bíróság, amely egyébként ebben az ügyben joghatósággal rendelkezne, ne járjon el a jelen ügyben?

3.

Ha a második kérdésre adott válasz nemleges: az alperes lakóhelyének bírósága előtt indított eljárás sikerének valószínűségét egyébként figyelembe kell-e venni annak meghatározásakor, hogy fennáll-e a 6. cikk (1) bekezdésében rögzített egymásnak ellentmondó határozatok hozatalának veszélye?


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/20


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 21-én benyújtott kereset

(C-100/06. sz. ügy)

(2006/C 86/39)

Az eljárás nyelve: francia

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: B Schima és J. Hottiaux, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 21-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Luxemburgi Nagyhercegség ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 94/2/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. július 3-i 2003/66/EK irányelvnek (1), vagy mindenesetre ezeket a rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/66/EK irányelv átültetési határideje 2004. június 30-án lejárt.


(1)  HL L 170., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet, 306. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/21


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztársaság ellen 2006. február 21-én benyújtott kereset

(C-101/06. sz. ügy)

(2006/C 86/40)

Az eljárás nyelve: francia

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: B. Stromsky, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 21-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Francia Köztársaság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) – nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötelezettségeit;

2)

állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság – mivel legalábbis nem közölte a Bizottsággal azokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötelezettségeit

3)

kötelezze a Francia Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2001/20/EK irányelv átültetésének határideje 2003. április 30-án lejárt.


(1)  HL L 121., 34.o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 299. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/21


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

(C-105/06. sz. ügy)

(2006/C 86/41)

Az eljárás nyelve: francia

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: B. Schima és J. Hottiaux, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 22-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Luxemburgi Nagyhercegség ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis nem közölte e rendelkezéseket a Bizottsággal – nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2003/30/EK irányelv átültetésének határideje 2004. december 31-én lejárt.


(1)  HL L 123., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet, 188. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/21


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

(C-106/06. sz. ügy)

(2006/C 86/42)

Az eljárás nyelve: francia

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: B. Schima és J. Hottiaux, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 22-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Luxemburgi Nagyhercegség ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem nyújtott be nemzeti jelentést a bio-üzemanyagok használatának előmozdításáról – nem teljesítette a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 4. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

2)

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Luxemburgi Nagyhercegség még mindig nem küldte meg a Bizottságnak a bio-üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2004. július 1-jéig előterjesztendő első jelentést.


(1)  HL L 123., 42. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet, 188. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/22


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Görög Köztársaság ellen 2006. február 22-én benyújtott kereset

(C-107/06. sz. ügy)

(2006/C 86/43)

Az eljárás nyelve: görög

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: Richard Lyal és Dimitrios Triantafyllou jogtanácsosok, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 22-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Görög Köztársaság ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 90/435/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 22-i 2003/123/EK tanácsi irányelvnek (1), vagy legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte – nem teljesítette a szóban forgó irányelv 2. cikkéből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Az irányelv belső jogrendszerbe való átültetésére előírt határidő 2005. január 1-jén lejárt.


(1)  HL L 7., 2004.1.13., 41. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 2. kötet, 3. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/22


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság ellen 2006. február 23-án benyújtott kereset

(C-110/06. sz. ügy)

(2006/C 86/44)

Az eljárás nyelve: francia

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: U. Wölker és F. Simonetti, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 23-án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Belga Királyság ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Belga Királyság – mivel nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1), – nem teljesítette a fenti irányelvből eredő kötelezettségeit;

2)

kötelezze a Belga Királyságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A 2003/04/EK irányelv átültetésének határideje 2005. február 14-én lejárt.


(1)  HL L 41., 26.o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 375. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/23


Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2006. február 27-én benyújtott kereset

(C-113/06. sz. ügy)

(2006/C 86/45)

Az eljárás nyelve: francia

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: J. Hottiaux és F. Simonetti, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg) 2006. február 27-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához a Luxemburgi Nagyhercegség ellen.

Az Európai Közösségek Bizottsága keresetében azt kéri, hogy a Bíróság:

1)

állapítsa meg, hogy a Luxemburgi Nagyhercegség – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a pirotechnikai tárgyaknak és egyes lőszereknek a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatozó rendelkezések harmonizációjáról szóló 93/15/EGK tanácsi irányelv alkalmazásában történő meghatározásáról szóló, 2004. április 23-i 2004/57/EK bizottsági irányelvnek (1) – nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

kötelezze a Luxemburgi Nagyhercegséget a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2004/57/EK irányelv átültetésének határideje 2004. december 31-én lejárt.


(1)  HL L 127., 73. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 34. kötet, 141. o.


ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/24


Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 7-i ítélete – Alecansan kontra OHIM

(T-202/03. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A COMP USA ábrás közösségi védjegybejelentés - A COMP USA korábbi nemzeti ábrás védjegy - Az áruk és szolgáltatások hasonlóságának hiánya - A felszólalás elutasítása - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja”)

(2006/C 86/46)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Alecansan, SL (Madrid, Spanyolország) (képviselők: M. Baylos Morales, P. Merino Baylos, J. Arribas García, A. Velázquez Ibáñez és A. Angulo Lafora ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: D. Botis és A. Folliard-Monguiral, meghatalmazottak)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: CompUSA Management Co. (Dallas, Amerikai Egyesült Államok) (képviselő: P. Brownlow solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 711/2002-1. sz. ügyben) 2003. március 24-én, az Alecansan, SL és a CompUSA Management Co. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság elutasítja a keresetet.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi saját költségeinek, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) költségeinek viselésére.

3)

Az Elsőfokú Bíróság a beavatkozót kötelezi saját költségeinek viselésére.


(1)  HL C 184., 2003. 8. 2.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/24


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Albrecht és társai kontra Bizottság

(T-251/03. sz. ügy) (1)

(„Állat-egészségügy - Állatgyógyászati készítmények - Benzatin-benzilpenicillin tartalmú készítmények - Forgalomba hozatali engedélyek felfüggesztését elrendelő bizottsági határozat - Hatáskör”)

(2006/C 86/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Albert Albrecht GmbH & Co. KG (Aulendorf, Németország), AniMedica GmbH (Seden-Bösensell, Németország), Ceva Tiergensundheit GmbH (Düsseldorf, Németország), Fatro SpA (Bologna, Olaszország), Laboratorios Syva, SA (León, Spanyolország), Laboratorios Virbac, SA, (Barcelona, Spanyolország), Química Farmacéutica Bayer, SA (Barcelona), Univete Técnica Pecuaria Comercio Industria, Lda (Lisszabon, Portugália), Vétoquinol Especialidades Veterinarias, SA (Madrid, Spanyolország) és Virbac SA (Carros, Franciaország) (képviselők: D. Waelbroeck, U. Zinsmeister és N. Rampal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. Støvlbæk és M. Shotter meghatalmazottak)

A felpereseket támogató beavatkozó: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és R. Loosli-Surrans meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az élelmiszer-termelő állatokba bőr alatti és/vagy izomba adott injekcióval bejuttatott benzatin-benzilpenicillin tartalmú állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali engedélyeinek felfüggesztéséről szóló, 2003. április 22-i C(2003) 1404 bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság az élelmiszer-termelő állatokba bőr alatti és/vagy izomba adott injekcióval bejuttatott benzatin-benzilpenicillin tartalmú állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali engedélyeinek felfüggesztéséről szóló, 2003. április 22-i C(2003) 1404 bizottsági határozatot megsemmisíti.

2)

A Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint a felperes részéről felmerült költségeket.

3)

A Francia Köztársaság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 239., 2003.10.4.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/25


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Merck Sharp & Dohme és társai kontra General Electric kontra Bizottság

(T-273/03. sz. ügy) (1)

(„Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek - Enalapril tartalmú gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése - Termék alkalmazási előírása módosítását elrendelő bizottsági határozat - Hatáskör”)

(2006/C 86/48)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Merck Sharp & Dohme Ltd (Hoddesdon, Egyesült Királyság), Merck Sharp & Dohme BV (Haarlem, Hollandia), Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (Párizs, Franciaország), MSD Sharp & Dohme GmbH (Haar, Németország), Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA (Róma, Olaszország), Merck Sharp & Dohme, Lda (Paço de Arcos, Portugália), Merck Sharp & Dohme de España, SA (Madrid, Spanyolország), Merck Sharp & Dohme GmbH (Bécs, Ausztria) és Vianex SA (Nea Erythrea, Görögország) (képviselők: G. Berrisch és P. Bogaert ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Flynn és B. Stromsky meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az emberi felhasználásra szánt enalapril tartalmú gyógyszerek forgalombahozataláról szóló, 2003. május 21-i C(2003)1752. sz. bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság az enalapril tartalmú gyógyszerek forgalombahozataláról szóló, 2003. május 21-i C(2003)1752 bizottsági határozatot megsemmisíti.

2)

A Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 251., 2003.10.18.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/25


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i ítélete – Giulietti kontra Bizottság

(T-293/03. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők - Nyílt versenyvizsga - A versenyvizsgából való kizárás - Jogellenes versenyvizsga-kiírás - Elfogadhatatlanság - Szakmai tapasztalat - Teljes munkaidős tevékenység”)

(2006/C 86/49)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Carla Giulietti (Brüsszel, Belgium)(képviselők: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon és P. Reyniers ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsőként a COM/A/6/01 versenyvizsga bizottságának a felperest – szakmai tapasztalatának hiánya miatt – e versenyvizsgából kizáró, vele 2002. október 16-án közölt határozat, másrészt az említett bizottság által a felperes felülvizsgálati kérelmét követően hozott, a felperessel 2002. november 21-én közölt megerősítő határozat, harmadrészt a felperes 2003. június 11-i panaszát kifejezetten elutasító határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A felek maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 251., 2003.10.18.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/26


Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-jei ítélete – Rodrigues Carvalhais kontra OHIM

(T-206/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A »PERFIX« szóelemet tartalmazó ábrás védjegy - A »cerfix« szóelemet tartalmazó, korábbi közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - Összetéveszthetőség - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja”)

(2006/C 86/50)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes(ek): Fernando Rodrigues Carvalhais (Almada, Portugália) (képviselők: kezdetben P. Graça, később J. Lopes ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Novais Gonçalves, meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Profilpas Snc (Cadoneghe, Olaszország) (képviselők: kezdetben J. L. Revenga Santos, később J. M. Monravá ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának (az R 408/2003-1. sz. ügyben) 2004. március 18-án, az M. Fernando Rodrigues Carvalhais és a Profilpas Snc közötti felszólalási eljárással kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 217., 2004. 8. 28.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/26


Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-jei ítélete – Elisabetta Dami kontra OHIM

(T-466/04. és T-467/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy - A GERONIMO STILTON szóvédjegy - Felszólalás - Az eljárás felfüggesztése - A bejelentett védjegy árujegyzékének korlátozása - A felszólalás visszavonása”)

(2006/C 86/51)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Elisabetta Dami (Milánó, Olaszország) (képviselők: P. Beduschi és S. Giudici ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: A. Folliard-Monguiral meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: The Stilton Cheese Makers Association (Surbiton, Egyesült Királyság)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2004. szeptember 20-i, az Elisabetta Dami és a The Stilton Cheese Makers Association közötti felszólalás ügyében hozott határozatok (R 973/2002-2. és R 982/2002-2. sz. ügy) ellen benyújtott két kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsának 2004. szeptember 20-i (R 973/2002-2. és R 982/2002-2. sz. ügyek) határozatait.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 69., 2005. 3.19.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/27


Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 14-i ítélete – TEA-CEGOS és társai kontra Bizottság

(T-376/05. és T-383/05. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Közbeszerzés - Közösségi közbeszerzési eljárás - Szakértők rövid idejű alkalmazása külső segítségnyújtásban részesülő harmadik országok műszaki támogatása céljából - Ajánlat elutasítása”)

(2006/C 86/52)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: a T-376/05. sz. ügyben a TEA-CEGOS SA (Madrid, Spanyolország) és a Services techniques globaux (STG) SA (Brüsszel, Belgium) (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek), valamint a T-383/05. sz. ügyben a GHK Consulting Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: M. Dittmer és J.-E. Svensson ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Wilderspin és G. Boudot, meghatalmazotti minőségben)

Az ügy tárgya

Egyrészről a Bizottság 2005. október 12-i határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperesek által a „EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7” megnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat, másrészről a 2005. október 12-i határozatokat követően, ugyanezen közbeszerzési eljárás során hozott bármilyen más bizottsági határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság elutasítja a kereseteket.

2)

Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felpereseket a költségek viselésére, amelyek magukban foglalják az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is.


(1)  HL C 315., 2005.12.10.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/27


Az Elsőfokú Bíróság 2005. október 13-i végzése – Fintecna kontra Bizottság

(T-249/02. sz. ügy) (1)

(„Európai Szociális Alap - Pénzügyi támogatás csökkentése - Megsemmisítés iránti kereset - Jogorvoslatra okot adó jogi aktus - Előkészítő aktus - Elfogadhatatlanság”)

(2006/C 86/53)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA (Róma, Olaszország) (képviselők: G. Roberti, A. Franchi és R. de Lisa, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: eredetileg L. Flynn és A. Aresu, később E. de March és L. Flynn, meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro, ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2000. március 31-i, az Európai Szociális Alap (ESZA) különböző operatív programjai 1., 3. és 4. célkitűzéseinek Olaszországban (Közép- és Észak-Olaszország, Mezzogiorno) közösségi támogatás keretében történő megvalósítására odaítélt pénzügyi támogatásaival kapcsolatos levelének megsemmisítésére irányuló kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A felperes maga viseli a saját, valamint a Bizottság költségeit.


(1)  HL C 233., 2002.9.28.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/27


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 31-i végzése – Schneider Electric SA kontra Európai Közösségek Bizottsága

(T-48/03. sz. ügy) (1)

(Verseny - Összefonódások - Az ellenőrzési eljárás újbóli megindítása az összefonódást megtiltó határozat Elsőfokú Bíróság általi megsemmisítését követően - A második fázisú vizsgálati eljárás megindítása - Lemondás az összefonódásról - Az ellenőrzési eljárás lezárása - Megsemmisítés iránti kereset - Sérelmet okozó aktusok - Eljáráshoz fűződő érdek - Elfogadhatatlanság)

(2006/C 86/54)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Schneider Electric SA (Ruel-Malmaison, Franciaország) (képviselők: kezdetben A. Winckler, M. Pittie és É de La Serre, később M. Pittie és A. Winckler ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: kezdetben P. Oliver és F. Lelievre, később P. Oliver és O. Beynet meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Schneider és Legrand közötti összefonódás második fázisú vizsgálati eljárásának megnyitására vonatkozó 2002. december 4-i bizottsági határozat (COMP/M.2283.sz. ügy – Schneider/Legrand II), másrészt az ezen összefonódás ellenőrzésére vonatkozó eljárást lezáró 2002. december 13-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2)

A felperes maga viseli a saját, valamint a Bizottság felmerült költségeit.


(1)  HL C 101. 2003.4.26.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/28


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 27-i végzése – Van Mannekus kontra Tanács

(T-278/03. sz. ügy) (1)

(Dömping - Kínából származó magnéziumoxid-behozatal - Korábban meghozott dömpingellenes intézkedések módosítása - Megsemmisítés iránti kereset - Elfogadhatatlansági kifogás)

(2006/C 86/55)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: a Van Mannekus & Co. BV (Schiedam, Hollandia) (képviselő: H. Bleier ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselő: S. Marquardt meghatalmazott, segítője: G. Berrisch ügyvéd)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: T- Scharf és Talabér Ricz K. meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból származó magnézium-oxid behozatalára az 1334/1999/EK rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedések módosításáról szóló, 2003. június 5-i 985/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 143., 1. o.) megsemmisítése iránti kereset

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság elutasítja a keresetet.

2)

A felperes maga viseli saját és a Tanács részéről felmerült költségeket.

3)

A Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 264., 2003.11.1.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/28


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 27-i végzése – Van Mannekus kontra Tanács

(T-280/03. sz. ügy) (1)

(Dömping - Kínából származó kiégetett (szinterezett) magnézia-behozatal - Korábban meghozott dömpingellenes intézkedések módosítása - Megsemmisítés iránti kereset - Elfogadhatatlansági kifogás)

(2006/C 86/56)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: a Van Mannekus & Co. BV (Schiedam, Hollandia) (képviselő: H. Bleier ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselő: S. Marquardt meghatalmazott, segítője: G. Berrisch meghatalmazott)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: T- Scharf és Talabér Ricz K. meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 360/2000/EK rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó kiégetett (szinterezett) magnézia behozatalával kapcsolatban elrendelt dömpingellenes intézkedések módosításáról szóló, 2003. június 5-i 986/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 143., 5. o.) megsemmisítése iránti kereset

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság elutasítja a keresetet.

2)

A felperes maga viseli saját és a Tanács részéről felmerült költségeket.

3)

A Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 251., 2003.10.18.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/29


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 13-i végzése – Komninou és társai kontra Bizottság

(T-42/04. sz. ügy) (1)

(„Kártérítés iránti kereset - Szerződésen kívüli felelősség - Kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás megindítására okot adó tagállami magatartását kifogásoló panasz besorolása - A panasz Bizottság általi elintézése - Gondos ügyintézés elve”)

(2006/C 86/57)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperesek: Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Léonidas Grepis, Nikolaos Grepis, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis és Thomas Bolossis (Parga, Görögország) (képviselő: P. Stroumpos ügyvéd)

Alperesek: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: M. Konstantinidis, mrghatalmazott)

Az ügy tárgya

A Bizottságnak a Görög Köztársaság közösségi környezetvédelmi jog terén vélelmezett kötelezettségszegéseivel kapcsolatban benyújtott panasz elintézése során tanúsított magatartása miatt a felperesek által állítólagosan elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése iránti kereset.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A felperesek maguk viselik a saját költségeiket, valamint a Bizottság felmerült költségeit.


(1)  HL C 85., 2004.4.3.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/29


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 10-i végzése – ArchiMEDES kontra Bizottság

(T-396/05. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés iránti eljárás - Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Választottbírósági kikötés - Elfogadhatóság - Sürgősség - A sürgősség hiánya)

(2006/C 86/58)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Architecture, microclimat, énergies douces – Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, Franciaország) (képviselők: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon és P. Reyniers ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Kańska és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsősorban a Bizottság 2005. október 5-i levelében foglalt, a felperes kártérítési igényét elutasító határozat, másodsorban a Bizottság 2005. augusztus 30-i levelében foglalt határozat, harmadsorban pedig a 2005. augusztus 23-i 3240705638. sz. terhelési értesítés végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a kérelmet elutasítja.

2)

A költségekről később rendelkezik.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/29


Az Elsőfokú Bíróság 2006. január 10-i végzése – ArchiMEDES kontra Bizottság

(T-397/05. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés iránti eljárás - Ideiglenes intézkedés iránti kérelem - Választottbírósági kikötés - Sürgősség - A sürgősség hiánya)

(2006/C 86/59)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Architecture, microclimat, énergies douces – Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, Franciaország) (képviselők: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon és P. Reyniers ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Kańska és E. Manhaeve meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsősorban a Bizottság 2005. október 5-i levelében foglalt, a felperes követelésének beszámítását ellenző határozat, másodsorban a Bizottság 2005. augusztus 30-i levelében foglalt határozat, harmadsorban pedig a 2005. augusztus 23-i 3240705638. sz. terhelési értesítés végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a kérelmet elutasítja.

2)

A költségekről később rendelkezik.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/30


Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 1-i végzése – Endesa kontra Bizottság

(T-417/05. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés - Összefonódások ellenőrzése - Sürgősség)

(2006/C 86/60)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Endesa, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselők: J. Flynn QC, S. Baxter solicitor, M. Odriozola, M. Munoz de Juan, M. Merola és J. García de Enterría Lorenzo-Velázquez)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier, A. Whelan és M. Schneider meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: a Spanyol Királyság (képviselő: N. Díaz Abad, abogado del Estado) és a Gas Natural SDG, SA (Barcelona, Spanyolország) (képviselők: F.E. González Díaz és J. Jímenez de la Iglesia ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Bizottság 2005. november 15-i levele végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem, amelyben a Bizottság azt állapította meg, hogy a Gas Natural SDG, SA és az Endesa, SA közötti összefonódás nem közösségi léptékű a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet értelmében (HL L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet 3. kötet, 1. o.), másrészt egyéb ideiglenes intézkedések iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság elutasítja az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/30


Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2006. február 7-i végzése – Brink's Security Luxembourg kontra Bizottság

(T-437/05. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés - Sürgősség - Hiány”)

(2006/C 86/61)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Brink's Security Luxembourg (Luxemburg, Luxemburg) (képviselők: C. Point és G. Dauphin ügyvédek)

Alperesek: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Manhaeve, M. Šimerdová és K. Mojzesowicz meghatalmazottak, segítőjük: J. Stuyck ügyvéd)

Az ügy tárgya

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem, amely lényegében elsősorban a Bizottságnak a 16/2005/OIL sz. pályázati felhívásra (ingatlanok őrzése és portaszolgálat biztosítása) vonatkozó szerződés aláírásától való eltiltására, másodsorban, amennyiben a Bizottság már megkötötte a szerződést, a szerződés teljesítésének az Elsőfokú Bíróság – a keresetet érdemben eldöntő – határozatának meghozataláig tartó felfüggesztésére, harmadsorban egyéb intézkedések elrendelésére irányul.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/31


2006. január 12-én benyújtott kereset – FAB Fernsehen aus Berlin kontra Bizottság

(T-8/06. sz. ügy)

(2006/C 86/62)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berlin, Németország) (képviselő: A. Böken, ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

a Németországi Szövetségi Köztársaság által Berlin-Brandenburgban a digitális földfelszíni műsorszórás (DVB-T) bevezetésére nyújtott állami támogatásról szóló, 2005. november 9-i C(2005) 3903 végl. számú bizottsági határozat megsemmisítése;

az alperes kötelezése az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Berlin-Brandenburgban a digitális földfelszíni műsorszórás (DVB-T) bevezetésére nyújtott állami támogatás tekintetében hozott, 2005. november 9-i C(2005) 3903 végl. számú bizottsági határozatot támadja meg. A megtámadott határozatban a Bizottság a Németországi Szövetségi Köztársaság által a DVB-T-ben részesedéssel rendelkező magán műsorszolgáltatóknak nyújtott támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította és kötelezte a Németországi Szövetségi Köztársaságot a jogellenesen rendelkezésre bocsátott támogatás a kedvezményezettektől, így a felperestől való visszakövetelésére.

Keresete megalapozására a felperes előadja, hogy a nyújtott támogatási eszközök nem állami támogatások az EK 87. cikk (1) bekezdése értelmében. Ezt meghaladóan azért sincs szó támogatásról, mert adottak az EK 86. cikk (2) bekezdése szerinti előfeltételek. A továbbiakban a felperes előadja, hogy az intézkedés a felperes esetén nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet és ennek következtében a megtámadott határozat e tekintetben jogellenes.

A felperes továbbá arra alapozza keresetét, hogy ha a juttatást az EK 87. cikk (1) bekezdése értelmében támogatásnak tekintenék, az az EK 87. cikke (3) bekezdése c) pontja értelmében a közös piaccal összeegyeztethető lenne. Ebben az összefüggésben a felperes az alperes számára annak megítélésekor fennálló mérlegelési jogkör megsértését kifogásolja, hogy az EK 87. cikke (3) bekezdésének c) és d) pontja szerinti támogatás összeegyeztethetőnek tekinthető-e a közös piaccal.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/31


2006. január 16-án benyújtott kereset – K-Swiss kontra OHIM

(T-14/06. sz. ügy)

(2006/C 86/63)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: K-Swiss (Westlake Village, USA) (képviselő: H. E. Hübner ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM első fellebbezési tanácsának 2005. szeptember 26-i határozatát (R 1109/2004-1. sz. ügy);

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: az oldalán öt párhuzamos csíkkal díszített cipőt ábrázoló ábrás védjegy a 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában (férfi-, női és gyermekcipők) – 2 788 511. sz. védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, mivel a bejelentett védjegy jellegzetes elemeinek kombinációja eleve alkalmas arra, hogy megkülönböztesse a felperes áruit másokétól. Az OHIM ezen kívül megsértette a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mivel többek között olyan ábrás védjegy lajstromozását engedélyezte, amely elülső részén két párhuzamos csíkkal díszített cipőt ábrázol.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/32


2006. január 23-án benyújtott kereset – Deutsche Telekom kontra OHIM

(T-18/06. sz. ügy)

(2006/C 86/64)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Deutsche Telekom AG (Bonn, Németország) (képviselő: J.-C. Gaedertz ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM második fellebbezési tanácsának 2005. november 17-i határozatát,

kötelezze az OHIM-ot az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Az „Alles, was uns verbindet” szóvédjegy a 9., 16., 35., 36., 38. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában – 3 648 441. sz. védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik megkülönböztető képességgel a kérelmezett áruk és szolgáltatások vonatkozásában, és nem leíró jellegű, mert a szóösszetétel szokatlan és nem használatos a bejelentésben szereplő áruk és szolgáltatások vonatkozásában.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/32


2006. január 21-én benyújtott kereset – Németország kontra Bizottság

(T-21/06. sz. ügy)

(2006/C 86/65)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: a Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: M. Lumma, C. Schulze-Bahr, segítőjük: G. Quardt, ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

a Németországi Szövetségi Köztársaság által Berlin-Brandenburgban a digitális földfelszíni műsorszórás (DVB-T) bevezetésére nyújtott állami támogatásról szóló, 2005. november 9-i C(2005) 3903 végl. számú bizottsági határozat megsemmisítése;

az alperes kötelezése az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Berlin-Brandenburgban a digitális földfelszíni műsorszórás (DVB-T) bevezetésére nyújtott állami támogatás tekintetében hozott, 2005. november 9-i C(2005) 3903 végl. számú bizottsági határozatot támadja meg. A megtámadott határozatban a Bizottság a Németországi Szövetségi Köztársaság által a DVB-T-ben részesedéssel rendelkező magán műsorszolgáltatóknak nyújtott támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította és kötelezte a Németországi Szövetségi Köztársaságot a jogellenesen rendelkezésre bocsátott támogatás a kedvezményezettektől való visszakövetelésére.

Keresete megalapozására a felperes különösen arra utal, hogy a nyújtott támogatások összeegyeztethetőek a közös piaccal és számos mérlegelési és értékelési hibát ró fel a Bizottságnak az EK 87. cikk (3) bekezdésének alkalmazása során. Az alperes az EK 87. cikk (3) cikke c) pontja szerinti vizsgálat elvégzése helyett a piac nem megfelelő működésére vonatkozó új vizsgálati rendszert próbált ki, amely az alkalmazott formában nem alkalmas a nyújtott támogatások közös piaccal való összeegyeztethetőségének vagy összeegyeztethetetlenségének megállapítására. Ezt meghaladóan azt kifogásolja a felperes, hogy a Bizottság nem végezte el a nyújtott támogatások összeegyeztethetőségének az EK 87. cikk (3) bekezdése b) pontja szerinti kielégítő vizsgálatát.

A felperes arra alapozza keresetét továbbá, hogy a Bizottság megsértette az általános elveket. A gondos ügyintézés elvének és a meghallgatáshoz való jog biztosításának megsértését kifogásolja.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/32


2006. január 24-án benyújtott kereset – Medienanstalt Berlin-Brandenburg kontra Bizottság

(T-24/06. sz. ügy)

(2006/C 86/66)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) (Berlin, Németország) (képviselők: M. Schütte, B. Immenkamp, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

a Németországi Szövetségi Köztársaság által Berlin-Brandenburgban a digitális földfelszíni műsorszórás (DVB-T) bevezetésére nyújtott állami támogatásról szóló, 2005. november 9-i C(2005) 3903 végl. számú bizottsági határozat megsemmisítése;

a Bizottság kötelezése az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Berlin-Brandenburgban a digitális földfelszíni műsorszórás (DVB-T) bevezetésére nyújtott állami támogatás tekintetében hozott, 2005. november 9-i C(2005) 3903 végl. számú bizottsági határozatot támadja meg. A megtámadott határozatban a Bizottság a Németországi Szövetségi Köztársaság által a DVB-T-ben részesedéssel rendelkező magán műsorszolgáltatóknak nyújtott támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította és kötelezte a Németországi Szövetségi Köztársaságot a jogellenesen rendelkezésre bocsátott támogatás a kedvezményezettektől való visszakövetelésére. A felperest a megtámadott határozatban kifejezetten említik, mint kedvezményezettet.

Keresete megalapozására a felperes három jogalapot sorol fel.

Elsősorban kifejti, hogy a megtámadott határozat joghibát tartalmaz, mivel jelentős formai rendelkezéseket sértettek meg. A Bizottság különösen az indokolási kötelezettséget sértette meg, mivel nem fejtette ki bizonyítható módon, hogy miért kell feltételezni jelen ügyben az állami támogatás meglétét.

A második jogalappal a felperes az EK 87. cikke megsértését kifogásolja. Egyrészt meggyőződése, hogy nincs szó az EK 87. cikk (1) bekezdése szerinti támogatásról. Másrészt előadja, hogy még ha ténylegesen támogatásról is lenne szó, ez az EK 87. cikk (3) bekezdése c) pontjának értelmében összeegyeztethető lenne a közös piaccal.

Végül a felperes keresetét arra alapozza, hogy a megtámadott határozat sérti az EK 86. cikk (2) bekezdését, mivel, ha támogatásról lenne szó, az összeegyeztethető lenne a közös piaccal.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/33


2006. január 24-én benyújtott kereset – RheinfelsQuellen H. Hövelmann kontra OHIM

(T-28/06. sz. ügy)

(2006/C 86/67)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG (Duisburg, Németország) (képviselők: W. Kellenter és A. Lambrecht ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM második fellebbezési tanácsának az R 1179/2004-2. sz. fellebbezési eljárásban 2005. november 17-én hozott határozatát;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest a felperes eljárási költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN” szóvédjegy a 32. és 33. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 2 806 875. sz. védjegybejelentés.

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése, mivel a védjegy nem kizárólag leíró adatokból áll és rendelkezik a szükséges megkülönböztető képességgel.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/33


2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

(T-29/06. sz. ügy)

(2006/C 86/68)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Procter & Gamble Company (székhelye: Cincinnati, USA) (képviselő: G. Kuipers ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2005. november 22-i, 2005. december 5-én kézbesített határozatát (R 1071/2004-1. sz. ügy) azon részében, amely megállapítja, hogy a védjegy nem elégíti ki a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételeket; és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Ötszirmú kék virággal díszített fehér tabletta formájában megjelenő térbeli védjegy a 3. osztályba tartozó áruk (Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok) vonatkozásában – védjegybejelentési szám: 1 697 432

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/34


2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

(T-30/06. sz. ügy)

(2006/C 86/69)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Procter & Gamble Company (székhelye: Cincinnati, USA) (képviselő: G. Kuipers ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2005. november 21-i, 2005. december 5-én kézbesített határozatát (R 1072/2004-1. sz. ügy) azon részében, amely megállapítja, hogy a védjegy nem elégíti ki a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételeket; és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Négyszirmú kék virággal díszített fehér tabletta formájában megjelenő térbeli védjegy a 3. osztályba tartozó áruk (Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok) vonatkozásában – védjegybejelentési szám: 1 683 408

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/34


2006. január 24-én benyújtott kereset – Procter & Gamble kontra OHIM

(T-31/06. sz. ügy)

(2006/C 86/70)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Procter & Gamble Company (székhelye: Cincinnati, USA) (képviselő: G. Kuipers ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2005. november 16-i, 2005. november 23-án kézbesített határozatát (R 1183/2004-1. sz. ügy) azon részében, amely megállapítja, hogy a védjegy nem elégíti ki a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételeket; és

az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Ötszirmú lila virággal díszített fehér tabletta formájában megjelenő térbeli védjegy a 3. osztályba tartozó áruk (Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok) vonatkozásában – védjegybejelentési szám: 1 683 457

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/35


2006. január 30–án benyújtott kereset – Honig-Verband kontra Bizottság

(T-35/06. sz. ügy)

(2006/C 86/71)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Honig-Verband e. V. (Hamburg, Németország) (képviselők: M. Hagenmeyer és T. Teufer)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az egyes elnevezéseknek az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Miel de Provence) szóló, 2005. november 14-i 1854/2005/EK bizottsági rendeletet;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes keresete az 185/2005/EK rendelet (1) ellen irányul, amely alapján a „Miel de Provence” elnevezést mint oltalom alatt álló földrajzi jelzést (OFJ) bejegyezték a 2400/96/EK rendelet (2) mellékletébe. Az 1854/2005 rendelet kibocsátását megelőzően a felperes a hatáskörrel rendelkező német hatóságoknál kifogást nyújtott be a „Miel de Provence” elnevezés bejegyzésére irányuló kérelemmel szemben.

Keresete alátámasztásra a felperes három jogalapra hivatkozik.

Elsőként kifejti, hogy a megtámadott rendeletet azért kell megsemmisíteni, mert ellentmond a méz elnevezésére vonatkozóan a 2001/110/EK irányelvben (3) foglalt különleges és kizárólagos szabályoknak. Az alperes által hozott rendelet ezen túlmenően az EK 28. cikke értelmében aránytalanul korlátozza az áruk szabad mozgását.

Másodikként a felperes azzal indokolja keresetét, hogy a megtámadott rendelet nem egyeztethető össze a 2081/92/EGK rendelet (4) előírásaival. Ebben az összefüggésben a rendelet 2. cikkének, 4. cikkének és 7. cikke (4) bekezdése második francia bekezdésének megsértésére hivatkozik.

A felperes végül azt kifogásolja, hogy az 1854/2005 rendeletet szabálytalan eljárásban hozták meg. Az alperes nem vette kellően figyelembe a már létező elnevezések gazdasági sérelmére vonatkozó érvet.


(1)  Az egyes elnevezéseknek az „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Miel de Provence) szóló, 2005. november 14-i 1854/2005/EK bizottsági rendelet.

(2)  Az egyes elnevezéseknek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 2081/92/EGK tanácsi rendeletben előírt „Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzéséről (EGT vonatkozású szöveg) szóló, 1996. december 17-i 2400/96/EK bizottsági rendelet.

(3)  A mézről szóló, 2001. december 20-i 2001/110/EK tanácsi irányelv.

(4)  A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendelet.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/35


2006. február 3-án benyújtott kereset – Transcatab kontra Bizottság

(T-39/06. sz. ügy)

(2006/C 86/72)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: a Transcatab S.p.A. felszámolás alatt (Caserta, Olaszország) (képviselők: Cristoforo Osti, Alessandra Prastaro ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2005. október 20-i C(2005) 4012 végleges bizottsági határozat 1. cikkének első bekezdését abban a részében, ahol a Bizottság azt állítja, hogy az SCC-t (tehát az Alliance One-t is) egyetemlegesen felelősnek kell tartani az EK 81. cikknek a Transcatab által történt megsértése miatt;

következésképpen csökkentse az ez utóbbival szemben kiszabott büntetést;

kötelezze a Bizottságot valamennyi költség és kiadás viselésére, beleértve a Transcatabnál felmerülteket is.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügy tárgyát képező határozat ugyanaz, mint a T-11/06. sz., Tabacchi kontra Bizottság ügyé. A felperes vonatkozásában ez a határozat azt állította, hogy az Alliance One International társaság mint a Transcatabot utoljára ellenőrző vállalkozás, egyetemlegesen felelős.

Állításának alátámasztására a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság:

jogban való tévedést követett el, amikor úgy ítélte meg, hogy az Alliance One International felelős a Transcatab magatartásáért. Az alperes elsősorban a bizonyítási teherre vonatkozó elveket sértette meg, nem bizonyította az Alliance One International által gyakorolt befolyást, következésképpen túllépte az árbevétel 10 %-os határát;

tévedett, amikor nagyon súlyosnak, és nem súlyosnak minősítette a szóban forgó jogsértést, mivel a megegyezés gyakorlatilag nem volt hatással az érintett piacra, a szomszédos piacra és a fogyasztóra, az érintett földrajzi piac kiterjedése pedig csekély volt;

megsértette az arányosság és az egyenlő bánásmód elvét, mivel a büntetés alapjául 10 millió eurónyi összeget határozott meg;

különbséget kellett volna tennie az 1995–1998 közötti időszakban és az ezt követő időszakban tanúsított magatartások között, és meg kellett volna állapítania, hogy a Transcatab csak az előbbiek vonatkozásában felelős. Mivel úgy ítélte meg, hogy a felperes felelős az 1999–2002 közötti időszakban tanúsított magatartásokért is, a Bizottság megsértette az egyenlő bánásmód elvét, mert a társulások tekintetében enyhítő körülményként ismerte el a nem egyértelmű jogi szabályozást, de a feldolgozók tekintetében nem alkalmazta ezt az enyhítő körülményt.

megsértette a non bis in idem elvét, mivel a Transcatabra és a többi feldolgozóra, először mint az Associazione professionale Trasformatori Tabacchi Italiani tagjaira, másodszor pedig mint egyes feldolgozókra rótt ki büntetést;

tévedett, amikor a felperes által megjelölt valamennyi enyhítő körülményt – mint együttműködését, azt, hogy nem alkalmazta a megegyezéseket, illetve ezeket megszakította, vagy a magatartások jogsértő jellege körüli kétségek meglétét – alkalmazhatatlannak minősített.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/36


2006. február 13-án benyújtott kereset – Gollnisch kontra Parlament

(T-42/06. sz. ügy)

(2006/C 86/73)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bruno Gollnisch (Limonest, Franciaország) (képviselő: W. de Saint Just ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Parlamentnek az A6-376/2005. sz. jelentés elfogadásáról szóló határozatát;

az Elsőfokú Bíróság ítéljen meg B. Gollnisch-nak 8 000 eurót a nem vagyoni károk megtérítéseként;

az Elsőfokú Bíróság ítéljen meg a felperesnek további 4 000 eurót a tanácsadás és jelen kereset előkészítése költségeinek megtérítése címén.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen keresetben a felperes – aki az Európai Parlament képviselője – az Európai Parlament 2005. december 13-i plenáris ülésén megszavazott jogi aktus megsemmisítését kéri, amellyel elfogadták a jogi bizottság A6-376/2005. sz. jelentését a felperes egy sajtótájékoztatón elhangzott nyilatkozataira vonatkozóan, és következésképpen nem tartják fenn a felperes mentelmi jogát és előjogait. Ezenkívül a felperes a megtámadott határozat elfogadásával állítólag őt ért kár megtérítését is kéri.

Keresetének alátámasztására a felperes több jogalapot is felhoz, különösen a megtámadott parlamenti jogi aktus alaki jogellenességét, azt, hogy e jogi aktus állítólag ellentétes az olyan általános jogelvekkel, mint a jogbiztonság és a bizalomvédelem elve, valamint hogy annak elfogadása során állítólag eljárási hibák történtek. A felperes arra is hivatkozik, hogy a megtámadott jogi aktus ellentétes az Európai Parlament jogi ügyek bizottságának a szólásszabadsággal és a fumus persecutionis-szal kapcsolatos állandó joggyakorlatával, illetve hogy az sérti a képviselői függetlenséget, mivel a felperes szerint elvitatták azt, hogy a szóban forgó sajtótájékoztatón nemzeti és európai politikai tevékenysége keretében lépett fel.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/37


2006. február 9-én benyújtott kereset – Cofira SAC kontra Bizottság

(T-43/06. sz. ügy)

(2006/C 86/74)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: a Cofira SAC (Rousset Cedex, Franciaország, képviselő: Girolamo Addessi, Leonilda Mari, Daniella Magurno, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Cofira SAC-kal szemben kiszabott bírságot;

az egyetemlegesség alapján szabja ki a bírságot minden, a Cofira Sepso szétválásából létrejött társasággal szemben;

csökkentse a bírság összegét;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott határozat 1. cikke szerint egyes vállalkozások, köztük a felperes is, az 1982. március 24-e és 2002. június 6-a közötti időszakban megsértették a versenyjog közösségi szabályait, mivel az ipari műanyagzsákok ágazatában megállapodások és összehangolt magatartások részesei voltak Belgiumban, Németországban, Spanyolországban, Luxemburgban és Hollandiában. A jogsértések tárgya az alperes szerint az árak rögzítése, közös modellek kivitelezése, az árak kiszámítása, a piacok felosztása, eladási kvóták juttatása, az ügyfelek, üzletek és megrendelések felosztása, egyes versenytárgyalásokon összehangolt részvétel és egyéni információk cseréje volt.

Állításának alátámasztására a felperes elsősorban arra hivatkozik, hogy nem neki kellene a határozat címzettjének lennie.

E tekintetben emlékeztet arra, hogy 2003. november 21-én a COFIRA SEPSO, amely ellen, több vállalattal együtt a nyomozás folyt, három társaságra vált szét, amelyek közül az egyik a felperes. Következésképpen a COFIRA SAC csak a Bizottság által szankcionált tények bekövetkeztét követően jött létre.

A megtámadott határozat nem tartalmazza azokat az indokokat, amelyek alapján a bírságot kizárólag a felperessel szemben szabták ki, amikor is minden, a COFIRA SEPSO szétválásából létrejött társaságnak felelnie kellett volna a szóban forgó jogsértés vonatkozásában.

A határozat nem tartalmazza a bírság összege meghatározásának szempontjait sem, tekintve, hogy a bírság mértéke az árbevételéhez igazodik, a felperes pedig a szóban forgó tények bekövetkeztének idején még nem rendelkezett bevétellel, mivel nem létezett.

Másfelől, a Bizottság nem jelöli meg azon ténybeli elemeket, amelyeken keresztül megvalósult a jogsértés. Az egész határozat ugyanis azon a vélelmen alapul, hogy a társaság képviselőinek találkozói, ténylegesen az EK-Szerződés 81. cikkével ellentétes magatartást valósítottak meg, valamint azon a vélelmen, hogy ez a gyakorlat jelentősen befolyásolta volna a versenyt. Azonban, még ha el is lehet fogadni a Bizottság által felhozott érveket, az öt éves elévülési határidő már eltelt.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/37


2006. február 14-én benyújtott kereset – Bizottság kontra Hellenic Ventures és öt társa

(T-44/06. sz. ügy)

(2006/C 86/75)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: Maria Patakia, segítője: Spyridonas Chatzigiannis ügyvéd)

Alperesek: Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias – Hellenic Ventures E.A., Konstantinos Katsigiannis, Panagiotis Chronopoulos, Minas Patsouris, Nikolaos Poulakos és Robert Ceurvorst

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság kötelezze az I. rendű alperest és vele egyetemlegesen az öt további alperest azon előleg teljes összegének a Bizottság részére való visszafizetésére, amelyet az első alperes kapott a Közösségtől; ez 70 000 ECU-t (jelenleg EUR) tesz ki, amihez hozzáadódnak a kamatok, amelyek a szerződés kikötései alapján 2006. február 12-ig bezárólag 103 423,54 ECU-re (jelenleg EUR) rúgnak, ez összesen 171 939,18 ECU (jelenleg EUR); ezt az összeget meg kell növelni ezenfelül a késedelem – vagyis 2001. január 1-jétől a tartozás teljes visszafizetéséig – minden napjára a szerződésben kikötött havi 1,5 %-os mértékű kamattal, tehát napi 34,52 ECU-vel (jelenleg EUR);

az Elsőfokú Bíróság kötelezze egyetemlegesen az alpereseket a Bizottság költségeinek (beleértve a Bizottság ügyvédeinek tiszteletdíját) viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Bizottság által képviselt Európai Közösség az I. rendű alperessel (a többi alperes ennek részvényese és igazgatótanácsának tagja vagy igazgatója) az indulótőke-alapok („Seed Capital Funds”) létrehozását és fejlesztését célzó bizottsági intézkedéssorozat keretében „Seed Fund 601” elnevezéssel kötött szerződést (1).

E szerződés keretében a Bizottság vállalta, hogy az I. rendű alperesnek – legfeljebb 350 000 ECU összegű visszatérítendő előleg formájában – pénzbeli támogatást nyújt. Ez az előleg azoknak a működési költségeknek a legfeljebb 50 %-át volt hivatott fedezni, amelyek az I. rendű alperesnél görögországi indulótőke-beruházási alapként való működése során felmerülhettek. Ennek keretében a Bizottság kifizette az első 70 000 ECU-s éves előleget.

Az 1994. június 16-án kelt iratban a Bizottság közölte az alperessel a szerződés felbontását, és felhívta a 70 000 ECU kamatokkal növelt összegének visszafizetésére. 1994. szeptember 19-i levelében a Bizottság tudatta, hogy e határozat oka az, hogy az alperes – a szerződés 8.1. pontjának megsértésével –megtagadta, hogy a Bizottság pénzügyi ellenőrző szolgálata vizsgálói részletes ellenőrzésének vesse alá magát. A Bizottság az ilyen vizsgálatot elengedhetetlennek tartotta a helyszínen ellenőrzést végző bizottsági tisztviselő megállapításai alapján, aki komoly kételyeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az I. rendű alperes által finanszírozott beruházások megfeleltek-e a kiírásban felsorolt feltételeknek.

Jóllehet a Bizottság többször felszólította, az I. rendű alperes nem fizette vissza a visszakövetelt összeget.

Keresetével a Bizottság az említett visszajáró összeg és kamatainak megfizetését kívánja elérni.


(1)  HL C 306., 1988.12.1., 12. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/38


2006. február 13-án benyújtott kereset – Reliance Industries kontra Tanács és Bizottság

(T-45/06. sz. ügy)

(2006/C 86/76)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Reliance Industries Ltd (Bombay, India) (képviselők: I. MacVay, S. Ahmed ügyvédek)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2005. december 1-i bizottsági határozatokat, amelyek intézkedés megszűnésének felülvizsgálatáról szóló bejelentést tartalmaztak a többek között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára vonatkozó kiegyenlítő intézkedések tekintetében, valamint az Indiából, a Koreai Köztársaságból, Malajziából, Taiwanból és Thaiföldről származó egyes PET-ek behozatalára vonatkozó dömpinellenes intézkedések tekintetében, és részleges közbenső felülvizsgálatról szóló bejelentést tartalmaztak egyes, a Koreai Köztársaságból és Taiwanból származó PET behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések tekintetében (1);

amennyiben az Elsőfokú Bíróság szükségesnek vagy megfelelőnek ítéli, semmisítse meg a 2603/2000/EK tanácsi rendeletet, a 2604/2000/EK tanácsi rendeletet, és a 2000/745/EK bizottsági határozatot, amennyiben azok a felperesre a 2005. december 1-jét követő időszakra vonatkozóan is kiterjedhetnek; és

abban az esetben, de csak abban az esetben és olyan mértékben, amennyiben az Elsőfokú Bíróság azt állapítja meg, hogy a felperes érvelésével ellenkezőleg a 384/96/EK tanácsi rendelet (dömpingellenes alaprendelet) 11. cikkének (3) bekezdése, valamint a 2026/97/EK tanácsi rendelet (szubvencióellenes alaprendelet) 18. cikkének (1) bekezdése valós szerkezete szerint eltér a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: WTO) dömping-megállapodása 11.3 cikkének vagy a WTO szubvencióellenes megállapodása 21.3 cikkének feltételeitől, az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg e rendelkezéseket;

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A két megtámadott határozattal a Bizottság intézkedés megszűnése felülvizsgálatának kezdeményezését határozta el az Indiából, Malajziából és Thaiföldről származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, illetve az Indonéziából, a Koreai Köztársaságból és Tajvanból származó bizonyos polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről szóló, 2000. november 27-i 2603/2000 tanácsi rendelet (2), valamint az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a Koreai Köztársaságból, Tajvanból és Thaiföldről származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2000. november 27-i 2604/2000/EK tanácsi rendelet (3), illetve a fenti dömpingellenes és szubvencióellenes eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2000/745/EK bizottsági határozat tekintetében (4). A dömpingellenes rendelet 11. cikkének (2) bekezdése és a szubvencióellenes alaprendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében az e kezdeményezésekről szóló bejelentések joghatása az, hogy amennyiben megfelelő időben történnek, az adott intézkedések hatályban maradnak a felülvizsgálat befejeződéséig.

A felperes keresetének alátámasztására előadja, hogy az intézkedés megszűnése felülvizsgálatának kezdeményezése nem érvényes, így a kérdéses intézkedések és kötelezettségvállalások lejártak 2005. december 1-jén, azok feltételeinek megfelelően. A felperes azzal érvel, hogy a bejelentéseket azon a napon tették közzé, amelyen az intézkedések lejártak (december 1.), és hogy ezért az intézkedés megszűnésének felülvizsgálatát nem a lejárat időpontja előtt kezdeményezték, ahogy azt a WTO-szabályok előírják. E tekintetben a felperesnek az az álláspontja, hogy az alaprendeleteket a WTO-megállapodásokkal összhangban kell értelmezni, és hogy az alaprendeletekkel kapcsolatos bármely félreérthetőség esetén a rendeleteket mindenképpen a felperes javára kell értelmezni a közösségi jog általános elveinek megfelelően. A felperes előadja továbbá, hogy amennyiben az alaprendeleteket nem lehet az általa javasolt módon értelmezni, az említett rendelkezések maguk is ellentétesek a WTO-szabályokkal, és ezért e mértékben érvénytelenek.


(1)  HL C 304., 2005. 12. 1., 4. és 9. o.

(2)  HL L 301., 2000. 11. 30., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 34. kötet, 241. o.

(3)  HL L 301., 2000. 11. 30., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 34. kötet, 261. o.

(4)  HL L 301., 2000. 11. 30., 88. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/39


2006. február 13-án benyújtott kereset – Galileo Lebensmittel kontra Bizottság

(T-46/06. sz. ügy)

(2006/C 86/77)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (Trierweiler, Németország) (képviselő: K. Bott ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az alperes határozatát, mellyel a galileo.eu domain nevet fenntartja, és kötelezze az alperest a galileo.eu domain névnek a .eu felső szintű domain nyilvántartója (EURid) részére, szabad bejegyzésre történő átengedésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a regisztrátortól a „galileo.eu” domain név .eu felső szintű domain névkénti bejegyzését kérte. A nyilvántartó, az EURid e kérelmet azzal az indokkal utasította el, hogy a kért domain név az alperes részére van fenntartva.

A felperes keresetét a 874/2004/EK rendelet (1) 9. cikkének megsértésére alapítja. Emellett az őt a 2. cikk második bekezdése, a 10. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és a 12. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése alapján megillető jogok megsértését állítja.


(1)  A .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló, 2004. április 28-i 874/2004/EK bizottsági rendelet.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/40


2006. február 17-én benyújtott kereset – Astex Therapeutics kontra OHIM

(T-48/06. sz. ügy)

(2006/C 86/78)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Astex Therapeutics Limited (Cambridge, Egyesült Királyság) (képviselők: M. Edenborough barrister és R. Harrison solicitor)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Protec Health International Limited (Cirencester, Egyesült Királyság)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül teljes egészében, vagy másodlagosan részben az OHIM második fellebbezési tanácsának az R 651/2004-2. sz. ügyben 2005. november 29-én hozott megtámadott határozatát;

Az Elsőfokú Bíróság kötelezze a felszólalót a felperes/fellebbező jelen keresettel (amennyiben a felszólaló jelen eljárásba beavatkozik), a fellebbezési tanács előtti fellebbezéssel, valamint (mindenesetre) a felszólalási osztály előtti felszólalással kapcsolatban felmerült költségeinek viselésére. Továbbá, kötelezze az OHIM-ot a felszólalóval egyetemlegesen a felperesnek/fellebbezőnek az Elsőfokú Bíróság előtti jelen keresetével kapcsolatban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: az „Astex Technology” ábrás védjegy az 5. osztályba tartozó áruk (gyógyszerészeti termékek) tekintetében.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: Protec Health International Limited.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: az „Astex” közösségi szóvédjegy az 5. osztályba (poratka elleni rovarirtó szerek), és a 24. osztályba (textíliák, stb.) tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében.

A felszólalási osztály határozata: megtagadta a lajstromozást.

A fellebbezési tanács határozata: elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: a 40/94/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/40


2006. február 17-én benyújtott kereset – Írország kontra Bizottság

(T-50/06. sz. ügy)

(2006/C 86/79)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Írország (képviselők: D. O'Hagan, meghatalmazotti minőségben, és P. McGarry ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság a Szerződés 230. cikke értelmében semmisítse meg – teljesen vagy részben – a december 7-i C(2005) 4436 végl. bizottsági határozatot az Írország által a Shannon régióban folytatott timföldgyártáshoz tüzelőanyagként használt ásványi olaj jövedéki adó alóli mentességére vonatkozó részben;

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1970-ben az aughinishi alapítók ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy az írországi Shannonban akkor még tervezett üzemben folytatott timföldgyártáshoz tüzelőanyagként használandó olaj a jövedéki adó tekintetében mentességben részesül. 1983-ban az üzem Aughinish-ben megkezdte működését, és az ír hatóságok értesítették a Bizottságot, hogy szándékukban áll a jövedéki adó alóli mentességre vonatkozó kötelezettségvállalásnak megfelelni. A felperes azt állítja, hogy a mentességet engedélyezték továbbá későbbi bizottsági határozatok (1). 2000-ben a Bizottság felvetette az állami támogatás kérdését, amely a hivatalos vizsgálat megindításához vezetett, majd a megtámadott határozat elfogadásához.

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes azzal érvel, hogy a Bizottság jogilag tévesen állapította meg, hogy az érintett támogatás új támogatás, és nem létező támogatás.

A felperes álláspontja szerint még abban az esetben is, ha a támogatás új támogatásnak minősül, amelyet 1983-ban a nyújtásakor be kellett jelenteni, a Bizottság elismeri, hogy a támogatást ezen időpontban bejelentették. A Bizottság mulasztása arra vonatkozóan, hogy az általa meghatározott határidőn belül határozatot hozzon, az érintett támogatást létező támogatássá alakította. Másodlagosan a felperes azt állítja, hogy a Bizottság valamennyi releváns alkalommal a támogatást létező támogatásként kezelte, és az általa 1992-ben tett egyoldalú nyilatkozat ezt megerősíti.

Ezenfelül a 659/1999 rendelet (2) 15. cikkével összefüggésben értelmezve a rendelet 1. cikke b) pontjának iv) alpontja értelmében, mivel az állami támogatás több, mint tíz éve fennállt, és az abban meghatározott időkorlát lejárt, a támogatás létező támogatássá vált, és a Bizottság által elfogadott eljárások ennek felülvizsgálatára vonatkozóan jogellenesek.

Első érvére vonatkozóan a felperes azt is állítja, hogy a támogatás az ír hatóságok részéről az 1973-as csatlakozást megelőzően vállalt jogilag kötelező kötelezettségvállalás tárgyát képezte. A felperes álláspontja szerint a támogatást kizárólag ezen érv alapján is már meglévő támogatásnak kellett volna minősíteni.

A felperes egy további érvével azt állítja, hogy a határozat sérti a jogbiztonság elvét, mivel ellentmond a Tanács által a Bizottság javaslatára egyhangúan elfogadott határozatnak. A határozat szintén közvetlenül ellentmond az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/81/EGK irányelv (3) 8. cikke (5) bekezdésének, amely a Bizottság számára előírta, hogy nyújtson be javaslatot a verseny torzítására vagy a belső piaccal való összeegyeztethetetlenségre vonatkozóan, amely a Tanács egyhangú jóváhagyásának tárgya.

Ezenfelül a Bizottság állítólagosan megsértette, legalábbis a támogatási intézkedés kedvezményezettje tekintetében, a bizalomvédelem elvét, mivel a Tanács kifejezetten engedélyezte az eltérést 2006. december 31-ig.

Végezetül a felperes álláspontja szerint a Bizottság alapvető jogi rendelkezést sértett meg, és hatáskörével visszaélve járt el, beleértve a megtámadott határozat késedelmes elfogadását, tekintettel különösen arra a tényre, hogy a kérdéses támogatásról először 1983-ban kapott bejelentést. A Bizottság továbbá figyelmen kívül hagyta a 92/81/EGK irányelvben foglalt eljárásokat, és a kérdéses támogatási rendszer összeegyeztethetőségére vonatkozó nyilvános nyilatkozatokat. Eljárása miatt ezért a Bizottság joga a támogatás visszatérítésének elrendelésére mindenképpen kizárt.


(1)  A 92/81/EGK irányelv 8. cikke (4) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően a tagállamok részére bizonyos speciális célokra felhasznált ásványi olajokra a csökkentett mértékű jövedéki adó, illetve jövedékiadó-mentesség alkalmazásának engedélyezéséről szóló, 1992. október 19-i 92/510/EGK tanácsi határozat (HL L 316., 16. o.) és egyéb későbbi határozatok.

(2)  Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.)

(3)  Az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK irányelv (HL L 316., 12. o.)


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/41


2006. február 21-én benyújtott kereset – UPM-Kimmene Oyj kontra Bizottság

(T-53/06. sz. ügy)

(2006/C 86/80)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az UPM-Kimmene Oyj (Helsinki, Finnország) (képviselők: B. Amory, E. Friedel és F. Bimont ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

részlegesen semmisítse meg a határozatot, amennyiben az megállapította, hogy a Rosenlew Saint Frères Emballage 1994. július 18-tól1999. január 31-ig részt vett az európai szintű Valveplast-találkozókon, és hogy egységes és folytatólagos jogsértés valósult meg a Rosenlew Saint Frères Emballage rövid ideig tartó részvételével a Valveplast-találkozókon (1997. november 21-től1998. november 26-ig) és a nyitott szájú ipari zsákokkal foglalkozó francia találkozókon való együttműködésével;

csökkentse a határozatban a felperesre kiszabott bírság mértékét;

kötelezze a Bizottságot, hogy térítse vissza a felperesnek a bírságnak a jogtalanul fizetett részét, valamint a késedelmi kamatot a bírság kifizetésétől a Bizottság teljes és végleges visszafizetéséig terjedő időszakra; és

kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a COMP/F/38.354 ipari zsákok ügyben 2005. november 30-án hozott C(2005)4634 végl. bizottsági határozat részleges megsemmisítését kéri. A felperes nem vitatja a megállapított tények anyagi igazságát, azonban arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat számos értékelési hibát tartalmaz, a felperes leányvállalatával, a Rosenlew Saint Frères Emballage vállalkozással, és annak a kartell tevékenységében való részvételével kapcsolatban, és a bírság összegének csökkentését kéri azon az alapon, hogy az indokolatlan és aránytalan.

Keresete alátámasztásául a felperes az EK 81. cikk (1) bekezdésének alkalmazása során elkövetett ténybeli hibákra hivatkozik. A felperes azt állítja, hogy a határozatban nem szerepel a Rosenlew Saint Frères Emballage egységes és folytatólagos jogsértésére irányuló bizonyíték. Másrészt a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság tévesen értékelte a jogsértés időtartamát. A felperes szerint a Bizottság nem bizonyította, hogy a Rosenlew Saint Frères Emballage 2004. december 4-től részt vett a kartell tevékenységében a zárt ipari zsákok ágazatában, illetve az európai szintű Valveplast-találkozókon. A felperes hozzáteszi, hogy nincs elegendő bizonyíték a Rosenlew Saint Frères Emballage részvételére a nyitott szájú ipari zsákokkal foglalkozó francia csoport találkozóin 1999. január 31-ig.

A felperes továbbá az arányosság, egyenlő bánásmód és tisztességesség általános elveinek megsértésére hivatkozik, valamint a bírság kiszabásakor vétett értékelési hibákra.

A felperes elsősorban azzal érvel, hogy a Bizottság túllépte az 1/2003 rendelet 23. cikkének (3) bekezdése szerinti mérlegelési jogkörének határait azáltal, hogy az elkövetett jogsértés súlyához képest aránytalanul határozta meg a bírság kezdő összegét. Ezzel kapcsolatban a felperes vitatja a 2. elrettentő tényezőt és azt állítja, hogy a teljes kartellnek az ipari zsákok piacán 1996-ban meglévő piaci részesedése nem a megfelelő alap a bírság alapösszegének kiszámítására.

Másodsorban a felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság tévesen ítélte meg a Rosenlew Saint Frères Emballage részvételének időtartamát a kartell tevékenységében.

Harmadsorban a felperes azt állítja, hogy a Bizottság nem vette kellőképpen figyelembe azt a tényt, hogy a felperes felelősségét csak anyavállalat minőségében lehetett megállapítani, és így megsértette a tisztességesség követelményét.

Negyedsorban a felperes azzal érvel, hogy a Bizottság nem értékelt bizonyos enyhítő körülményeket, és helytelenül állapította meg a visszaesést mint súlyosító körülményt.

Végül a bírság végső összegének kiszabása tekintetében a felperes kifogásolja azt, hogy a Bizottság a kartellt a versenyjog különösen súlyos megsértéseként értékelte, mivel a kartellnek valójában csak korlátozott hatása volt a versenyre és korlátozott területen érvényesült.

A felperes továbbá arra hivatkozik, hogy a Bizottság megsértette a védelemhez való jogát azáltal, hogy a közigazgatási szakaszban nem tekinthetett be egyes bizonyítékokba, amelyekre a Bizottság a Rosenlew Saint Frères Emballage által elkövetett jogsértés időtartamával és terjedelmével kapcsolatos megállapításait alapította.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/42


2006. február 23-án benyújtott kereset – Low & Bonar és Bonar Technical Fabrics kontra Bizottság

(T-59/06. sz. ügy)

(2006/C 86/81)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: a Low & Bonar plc (Dundee, Egyesült Királyság) és a Bonar Technical Fabrics NV (Zele, Belgium) (képviselők: L. Garzaniti ügyvéd és M O'Regan solicitor)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság

teljes egészében semmisítse meg a COMP/F/38.354 ipari zsákok ügyben 2005. november 30-án hozott C(2005)4634 megtámadott bizottsági határozatot, amennyiben az a felperesekre vonatkozik;

vagylagosan, részlegesen semmisítse meg az 1. cikk (1) bekezdését, amennyiben az a felperesekre vonatkozik, és részlegesen semmisítse meg vagy megfelelően csökkentse a felperesekre a 2. cikkben kiszabott bírságot;

vagylagosan, csökkentse jelentős mértékben a felperesekre a 2. cikkben kiszabott bírságot; és

kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére, ideértve a felpereseknél a bírság egészének vagy részének kifizetésével felmerült késedelmi kamatot;

tegyen minden intézkedést, amelyet megfelelőnek tart.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a megtámadott határozatban megállapította, hogy a Bonar Phormium Packaging (BPP) részt vett a műanyag ipari zsákok gyártói közötti összetett kartellben, amely érintette Belgiumot, Franciaországot, Németországot, Luxemburgot, Hollandiát és Spanyolországot. Megállapította azt is, hogy e kartell európai szinten szerveződött, a Valveplast néven ismert szakmai szövetség keretein belül, együtt számos alcsoporttal. Megállapította az első felperest felelősségét a BPP részvételéért azon az alapon, hogy a Bonar Phormium NV (BP) anyavállalata volt, amely utóbbinak részlegét képezte a BPP, a második felperes felelősségét pedig azon az alapon, hogy a BP jogutódja volt, amellyel összefonódást hajtott végre. A Bizottság 12,24 millió euró bírságot szabott ki a felperesekre.

Az első felperes arra hivatkozik, hogy a Bizottság jogban való tévedést és értékelési hibát vétett azzal, hogy megállapította felelősségét a BPP által elkövetett jogsértésért. Azt állítja, hogy a megtámadott határozat megállapításaival ellentétben nem vett részt a BPP üzletpolitikájában, amelynek vezetése önállóan döntött piaci magatartásáról.

Mindkét felperes vagylagosan és továbbá arra hivatkozik, hogy a Bizottság jogban való tévedést és értékelési hibát követett el annak megállapításával, hogy a megtámadott határozatban leírt összetett megállapodás egységes és folytatólagos jogsértést valósított meg az EK 81. cikk értelmében, európai szinten a Valveplast keretében, vagylagosan annak megállapításával, hogy a BP részt vett e jogsértésben. A felperesek szerint a Bizottság csak annak megállapítására lett volna jogosult, hogy a BPP a Belgiumra és Hollandiára kiterjedő megállapodásban vett részt vagy arról egyébként tudomással bírt, így azért felelős volt, illetve hogy csupán egy hétig vett részt a Valveplast kartellben, nevezetesen 1997. november 21-től, amikor a BPP képviselője jelen volt a Valveplast-találkozón, és 1997. november 28-ig, amikor a megtámadott határozat szerint a BPP részvétele véget ért.

A felperesek vagylagosan és továbbá arra hivatkoznak, hogy a Bizottság által kiszabott bírság túlzott mértékű és aránytalan, és sérti az egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, valamint hogy a Bizottság egyéb jogban való tévedést és értékelési hibát követett el a bírság szintjének megállapításakor, ezenkívül pedig nem indokolta a bírság kiszámításának módját. Ezzel összefüggésben a felperesek azt állítják, hogy a Bizottság nem értékelte azt, hogy a BPP kizárólag passzív és korlátozott szerepet játszott, és hogy a Bizottság aránytalanul és túlzottan magas alapösszeget szabott ki.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/43


2006. február 13-án benyújtott kereset – Olasz Köztársaság kontra Bizottság

(T-61/06. sz. ügy)

(2006/C 86/82)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Olasz Köztársaság (képviselő: Paolo Gentili, avvocato dello Stato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2005. december 1-jei 12980. sz. feljegyzést, melynek tárgya: Időközi költségigazolás és -nyilatkozat, valamint fizetési kérelem. Docup Veneto ob.2 2000–2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 005);

semmisítse meg a 2005. december 13-i 13683. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről. Rif. Programma DOCUP Lombardia 2000–2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014);

semmisítse meg a 2005. december 13-i 13684. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről. Rif. Programma POR Puglia (no CCI 1999IT 16 1 PO 009);

semmisítse meg a 2005. december 13-i 13687. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről Rif. Programma DOCUP Piemonte (no CCI 2000 IT 16 2 DO 007);

semmisítse meg a 2005. december 19-i 14013. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről. Rif. Programma DOCUP Toscana Ob.2 (no CCI 2000 IT 16 2DO 001);

semmisítse meg a 2005. december 19-i 14015. sz. feljegyzést, melynek tárgya: PON Helyi Vállalkozásfejlesztés 2000–2006. (no CCI 1999 IT 16 1DO 002) – A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről;

semmisítse meg a 2005. december 19-i 14016. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről. Rif. Programma POR Campania (no CCI 1999 IT 16 1PO 007);

semmisítse meg a 2005. december 20-i 14082. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről. Rif. Programma DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2DO 009);

semmisítse meg a 2005. december 20-i 14108. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről. Rif. Programma DOCUP Lombardia (no CCI 2000 IT 16 2DO 014);

semmisítse meg a 2005. december 21-i 14133. sz. feljegyzést, melynek tárgya: Időközi költségigazolás és –nyilatkozat, valamint fizetési kérelem. Docup Veneto ob.2 2000–2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 005);

semmisítse meg a 2005. december 21-i 14154. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről. Rif. Programma POR Puglia (no CCI 1999 IT 16 1PO 009);

semmisítse meg a 2006. január 23-i 00627. sz. feljegyzést, melynek tárgya: A kért összegtől eltérő kifizetések az Európai Bizottság részéről. Rif. Programma POR Puglia (no CCI 1999 IT 16 1PO 009);

semmisítsen meg minden kapcsolódó és ezt megelőző jogi aktust;

kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-345/04. sz., Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben (1) hivatkozottakkal.


(1)  HL C 262., 2004.10.23., 55. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/44


2006. február 23-án benyújtott kereset – Eurallumina kontra Bizottság

(T-62/06. sz. ügy)

(2006/C 86/83)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Eurallumina SpA (Portoscuso, Olaszország) (képviselők: L. Martin Alegi, R. Denton, M. Garcia ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Vagylagosan:

az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg teljes egészében a megtámadott határozatot; vagy

állapítsa meg, hogy a 2001/224/EGK tanácsi határozat által engedélyezett jelen mentesség 2006. december 31-ig jogszerűen fennáll, és azok az összegek, amelyekről az olasz állam lemondott vagy a jövőben lemond, nem tekinthetők jogellenes állami támogatásnak, vagy legalábbis nem visszatérítendők;

vagy:

az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a megtámadott határozat 1., 4., 5. és 6. cikkét az Eurallumina-ra vonatkozó részben; vagy

állapítsa meg, hogy a 2001/224/EGK tanácsi határozat által engedélyezett jelen mentesség 2006. december 31-ig jogszerűen fennáll, és azok az összegek, amelyekről az olasz állam lemondott vagy a jövőben lemond, nem tekinthetők jogellenes állami támogatásnak, vagy legalábbis nem visszatérítendők; vagy

semmisítse meg a megtámadott határozat 1., 4., 5. és 6. cikkét az Eurallumina-ra vonatkozó részben, és állapítsa meg, hogy a 2001/224/EGK tanácsi határozat által engedélyezett jelen mentesség 2006. december 31-ig jogszerűen fennáll, és azok az összegek, amelyekről az olasz állam lemondott vagy a jövőben lemond, nem tekinthetők jogellenes állami támogatásnak, vagy legalábbis nem visszatérítendők;

másodlagosan, módosítsa a megtámadott határozat 5. és 6. cikkét az Eurallumina-ra vonatkozó részben úgy, hogy azok az összegek, amelyekről az olasz állam a jelen 2006. december 31-ig tartó mentesség alapján lemondott, vagy a jövőben lemond, ne legyenek visszatérítendők; és

az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a 2005. december 7-i, a Francia Köztársasághoz, Írországhoz és az Olasz Köztársasághoz címzett bizottsági határozatot vitatja, amely egy sor olyan bizottsági határozatra vonatkozik, amely a Gardanne-ben, a Shannon régióban és Szardínián timföld gyártásához használt ásványi olajak számára mentességet engedélyezett a jövedéki adó alól. A megtámadott határozatban a Bizottság megállapította, hogy a mentességek állami támogatásnak minősülnek.

Keresetének alátámasztására a felperes előadja, hogy jogosan bízott abban, hogy a jelen mentesség, amelyet a Bizottság javasolt és a 2001/224/EGK tanácsi határozat (1) egyhangúan elfogadott 2006. december végéig, jogilag érvényes bizottsági jogi aktus, és hogy az olasz állam vagy a felperes részéről az ezen intézkedések végrehajtására irányuló vagy ezen intézkedéseken alapuló cselekmények nem vezetnek jogellenes eredményhez. A felperes álláspontja szerint jogosan bízott abban, hogy az összegek, amelyekről az olasz állam lemondott a jogszerűen nyújtott mentességek alapján, semmi esetre sem visszatérítendők. Így a Bizottság, mivel megállapította, hogy a mentességek alkalmazása visszatérítendő állami támogatásnak minősül 2002. február 3-tól2003. december 31-ig, megsértette a felperes jogait a bizalomvédelem elve, a jogbiztonság elve, az érvényesség vélelme, a „lex specialis” és a hatékony érvényesülés elve, valamint a gondos ügyvitel elve tekintetében.

Ezenfelül a felperes nézete szerint a Bizottság, azáltal, hogy megállapította a felperes jogos elvárásainak megszűnését 2002. február 2-vel, elmulasztotta figyelembe venni a megfelelő időszakot, amely során a felperes üzeméhez kapcsolódó befektetések és amortizációk szükségesek voltak. A Bizottság ezért állítólagosan elmulasztotta a megtámadott határozat indokolását.


(1)  A bizonyos különös célokra használt ásványolajok kedvezményes jövedékiadó-mértékeiről és a jövedéki adó alóli mentességeiről szóló, 2001. március 12-i tanácsi határozat (HL L 84., 23. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 342. o.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/45


2006. február 16–án benyújtott kereset – Eyropaïki Dynamiki kontra KKEM

(T-63/06. sz. ügy)

(2006/C 86/84)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Eyropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselő: N. Korogiannakis ügyvéd)

Alperes: a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

Kereseti kérelmek

az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának azon határozatát, amelyben nem fogadta el a felperes ajánlatát és a szerződést a nyertes pályázónak ítélte oda;

kötelezze a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontot a felperes jelen keresete benyújtásával kapcsolatban felmerült peres és egyéb költségeinek megfizetésére, valamint a pályázati eljárással összefüggésben keletkezett kárának megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes ajánlatot nyújtott be az alperes szoftverfejlesztési és -tanácsadási szolgáltatások tárgyában tett nyílt pályázati felhívására (HL 2005 S., 187. o., 183846). A felperes vitatja az ajánlatát elutasító és a szerződést más ajánlattevőnek odaítélő határozatot.

Keresete alátámasztásaként a felperes előadja, hogy a megtámadott határozatot a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az átláthatóság elvének megsértésével, valamint a 92/50 irányelv (1) és a költségvetési rendelet (2) megsértésével hozták meg. A felperes megítélése szerint az ajánlatát olyan szempontok alapján utasították el, amelyek nem szerepeltek a pályázati hirdetményben. A felperes azt is kifogásolja, hogy az alperes nem kért felvilágosítást a felperestől, és ezért megsértette a gondos ügyintézés elvét. Végül a felperes előadja, hogy a megtámadott határozat nyilvánvaló értékelési hibákban szenved.


(1)  A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 322. o.)

(2)  Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.)


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/46


Az Elsőfokú Bíróság 2006. február 8-i végzése – Aqua-Terra Bioprodukt kontra OHIM

(T-330/05. sz. ügy) (1)

(2006/C 86/85)

Az eljárás nyelve: német

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 296., 2005.11.26.


AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE

8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/47


2005. december 16-án benyújtott kereset – A kontra Bizottság

(F-124/05. sz. ügy)

(2006/C 86/86)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: A (Port-Vendres, Franciaország) (képviselők: B. Cambier és L. Cambier ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

A felperes kereseti kérelmei

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes 2005. február 28-i határozatát, amellyel elutasította a felperes által az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 90. cikke (1) bekezdése alapján 2004. október 22-én benyújtott az iránti kérelmet, hogy fejezzék be az ellene a 2004. január 16-i határozattal kezdeményezett fegyelmi eljárást;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes 2005. szeptember 26-i határozatát, amellyel elutasította a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2005. május 20-án benyújtott az iránti kérelmet, hogy változtassák meg a fent hivatkozott 2005. február 28-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a felperes fent hivatkozott 2004. október 22-i kérelme elfogadható és megalapozott;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a felperesnek és családjának fizessen meg átmenetileg 1 581 801 eurót, amely a felperes elleni fegyelmi eljárás megindításával és lefolytatásával okozott kár egy részének megfelelő összeg, a másik részt pedig szakértő segítségével kell meghatározni;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy valamennyi fenti összeg után 1999. november 23-tól kezdve fizessen 8 %-os kamatot, mivel az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) által végzett belső vizsgálat első jelentését ekkor fejezték be, amely tartalmazza a felperes elfogultságára utaló első jeleket, illetve másodlagosan 2004. január 16-tól kezdve, mivel ekkor határozott a kinevezésre jogosult hatóság a felperes elleni fegyelmi eljárás megindításáról;

a Közszolgálati Törvényszék rendeljen ki szakértőt;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes hat jogalapot hoz fel.

Első jogalapjában a felperes arra hivatkozik, hogy a szóban forgó fegyelmi eljárás megindítására kizárólag a felperes elleni büntetőeljárások miatt került sor, amelyeket a Chambre de Conseil de Bruxelles által 2004. június 30-án hozott megszüntető határozata már befejezett. A fegyelmi eljárást tehát hasonlóképpen be kellene fejezni.

Második jogalapjában a felperes a fent hivatkozott megszüntető határozattal kapcsolatban, amely ellen az alperes nem nyújtott be fellebbezést, az ítélt dolog kifogására hivatkozik.

Másodlagosan – amennyiben feltételezzük, hogy a kinevezésre jogosult hatóság fegyelmi eljárást indíthatna a Chambre de Conseil de Bruxelles által jogerősen nem bizonyítottnak nyilvánított tények alapján – a felperes harmadik jogalapja szerint az eljárás tárgyát képező határozatok tévesen kapcsolják össze az ellene indított eljárást az E. Cresson ellen folyó eljárás kimenetelével.

Ezt követően negyedik és ötödik jogalapjában a felperes kifejti, hogy az ellene felhozott tények tévesek, és hogy a kinevezésre jogosult hatóság megsértette a személyzeti szabályzat 24. cikkében előírt gondoskodási kötelem és a bizalomvédelem elvét, mivel nem tett meg lehetőségeihez képest mindent, ami az események pontos megismeréséhez szükséges.

Utolsó jogalapjában a felperes úgy véli, hogy a kinevezésre jogosult hatóság eljárásának lefolytatására rendelkezésre álló ésszerű határidő már régen lejárt, mivel a tények 19995-1996-ban következtek be.

A kártérítési kérelemmel kapcsolatban a felperes megerősíti, hogy idegösszeroppanását az alperes hibája okozta, amely miatt kénytelen volt idő előtt feladni tisztviselői pályafutását. E körülmény neki és családjának is vagyoni és nem vagyoni kárt okozott.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/48


2006. január 31-én benyújtott kereset – Marcuccio kontra Bizottság

(F-2/06. sz. ügy)

(2006/C 86/87)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: I. Cazzato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes részére – az általa 2003. szeptember 10-én elszenvedett balesethez kapcsolódó – a jogszabályokban (különösen a személyzeti szabályzat 73. cikkében) előírt biztosítékok megadására vonatkozó eljárásban keletkezett anyagok irattárba helyezéséről szóló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes először is arra hivatkozik, hogy a megtámadott határozat nyilvánvalóan ésszerűtlen és indokolása teljes mértékben hiányos. Valójában, jóllehet a felperes többször jelezte egyrészt, hogy teljes mértékben érdekelt a személyzeti szabályzat 73. cikkében foglalt jogosultságok megadására irányuló eljárás folytatására, másrészt pedig, hogy az alperes által kijelölt orvos rendelkezésére áll, az alperes mégis arra a következtetésre jutott, hogy a felperes nem érdekelt a kérdéses eljárás folytatásában, ezért az eljárásban keletkezett anyagok irattárba helyezéséről rendelkezett.

A felperes azt is kifogásolja továbbá, hogy az alperes jogsértést követett el, minthogy egyetlen rendelkezés sem írja elő a balesetet szenvedett tisztviselőnek azt, hogy időpontkérés végett lépjen közvetlenül kapcsolatba az intézmény által kijelölt orvossal.

Végül a felperes felrója az alperesnek a személyzeti szabályzat 24. cikkében foglalt gondoskodási kötelezettség megsértését, minthogy az elmulasztotta a felperes érdekeit megfelelően figyelembe venni, és a hivatali kötelezettségekkel összhangban nem lévő magatartást tanúsított.


8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/48


2006. február 3-án benyújtott kereset – Suleimanova kontra Régiók Bizottsága

(F-12/06. sz. ügy)

(2006/C 86/88)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Karina Suleimanova (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Régiók Bizottsága

Kereseti kérelmek

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek az Európai Közösségek tisztviselőjévé történő kinevezéséről szóló határozatot annyiban, amennyiben az besorolási fokozatát a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke alapján határozza meg;

a Közszolgálati Törvényszék a Régiók Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki egy 2004. május 1-jét megelőzően meghirdetett versenyvizsga sikeres pályázója, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet (1) hatályba lépését követően került kinevezésre.

Keresetében a felperes elsőként előadja, hogy a megtámadott határozat nem a versenyvizsga-kiírásban meghatározott jogszabályokat alkalmazza. A felperes állítása szerint a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke alapján a versenyvizsga-kiíráshoz képest alacsonyabb besorolási fokozatba vették fel.

A felperes állítása szerint a megtámadott határozat sérti a személyzeti szabályzat 5., 29. és 31. cikkét, valamint az egyenlő bánásmód elvét, illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét. Ugyanezen versenyvizsga vagy ugyanilyen szintű versenyvizsgák többi sikeres jelöltje eltérő besorolási fokozatba került attól függően, hogy őket a 723/2004 rendelet hatálybalépése előtt vagy azt követően vették-e fel.

Mindezen felül a felperes végül hivatkozik még a bizalomvédelem elvének megsértésére is, mivel jogosan feltételezte azt, hogy az általa megpályázott állás betöltésekor a versenyvizsga-kiírásban meghatározott besorolási fokozatba sorolják be.


(1)  HL L 124., 2004.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.


III Közlemények

8.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/49


(2006/C 86/89)

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában

HL C 74., 2006.3.25.

Korábbi közzétételek

HL C 60., 2006.3.11.

HL C 48., 2006.2.25.

HL C 36., 2006.2.11.

HL C 22., 2006.1.28.

HL C 10., 2006.1.14.

HL C 330., 2005.12.24.

Ezek a következő helyeken hozzáférhetők:

 

EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex

 

CELEX: http://europa.eu.int/celex