ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 322

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

48. évfolyam
2005. december 17.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Európai Parlament

2005/C 322/1

Az Európai Unió parlamentjeinek Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságai XXXIV. Konferenciája (COSAC) által elfogadott szöveg – London, 2005. október 11. – A COSAC közleménye az EU intézményei részére

1

 

Tanács

2005/C 322/2

Az 1992. évi Nemzetközi Cukoregyezmény meghosszabbításával kapcsolatos tájékoztatás

3

 

Bizottság

2005/C 322/3

Euro-átváltási árfolyamok

4

2005/C 322/4

Összefonódás előzetes bejelentése (COMP/M.3942. sz. ügy – adidas/Reebok) ( 1 )

5

2005/C 322/5

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.3995 – Belgacom/Telindus) ( 1 )

6

2005/C 322/6

Értesítés a 658/2004/EK bizottsági rendelettel az egyes elkészített vagy tartósított citrusfélék (mandarin stb.) behozatalával szemben elrendelt védintézkedésekről folytatott konzultációkról

7

2005/C 322/7

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrám elektródák behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás kezdeményezéséről

12

 

A Bíróság

 

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE

2005/C 322/8

A tanácsok megalakítása és összetétele, elnökeik megválasztása és a bírák tanácsokba történő beosztása

16

2005/C 322/9

A tanácsok közötti ügyelosztás szempontjai

17

2005/C 322/0

A Törvényszék elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

17

2005/C 322/1

Közlemény

17

 

III   Közlemények

 

Bizottság

2005/C 322/2

Pályázati felhívás közvetett KTF-tevékenységre Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül

18

2005/C 322/3

Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése nevű egyedi kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs program szerinti közvetett KTF cselekvések ajánlattételi felhívásainak módosítása (Az HL C 315., 2002.12.17.)

21

2005/C 322/4

Pályázati felhívás közvetett KTF-cselekvésekre a következő kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül: Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása, – Tudomány és társadalom: René Descartes-díjak – Felhívás azonosítója: FP6-2005-Science-and-society-18

22

2005/C 322/5

UK-Edinburgh: Menetrend szerinti légi járatok működtetése – Az Egyesült Királyság által a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében meghirdetett ajánlattételi felhívás menetrend szerinti légi járatok működtetésére Glasgow és a Barra-sziget között (Skóciában) ( 1 )

26

2005/C 322/6

UK-Edinburgh: Menetrend szerinti légi járatok működtetése – Az Egyesült Királyság által a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében meghirdetett ajánlattételi felhívás menetrend szerinti légi járatok működtetésére Glasgow és Campbeltown, illetőleg Glasgow és a Tiree-sziget között (Skóciában) ( 1 )

28

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 


I Tájékoztatások

Európai Parlament

17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/1


Az Európai Unió parlamentjeinek Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságai XXXIV. Konferenciája (COSAC) által elfogadott szöveg

London, 2005. október 11.

A COSAC közleménye az EU intézményei részére

(2005/C 322/01)

A KKBP ellenőrzése

1.

A COSAC üdvözli a Tanács azon döntését, hogy közzéteszi az arra vonatkozó információkat, hogy melyik tagállam melyik KKBP/EBVP misszióban vesz részt, és felkéri a Tanácsot ezen helyes gyakorlat folytatására, amely növeli a nyitottságot, és elősegíti a parlamenti ellenőrzést.

Jobb szabályozás: hatásvizsgálat

2.1.

A COSAC üdvözli a jobb szabályozásra irányuló kezdeményezést, és felkéri a Bizottságot, hogy készítsen átfogó hatásvizsgálatot munkaprogramjának valamennyi fő kezdeményezésére vonatkozóan, a „Jobb szabályozás a növekedés és a munkahelyteremtés területén az Európai Unióban” című közleményben (COM(2005) 97 végleges) javasoltaknak megfelelően.

2.2.

A COSAC kéri a Bizottságot, hogy valamennyi hatásvizsgálatból készítsen egyoldalas összefoglalót annak érdekében, hogy segítse a dokumentum gyors és hatékony megértését; kéri, hogy fordítsa le ezen összefoglalókat a Közösség valamennyi hivatalos nyelvére; és haladéktalanul küldje el azokat a nemzeti parlamenteknek.

2.3.

A COSAC kéri a Bizottságot, hogy küldje el valamennyi hatásvizsgálatot és útitervet közvetlenül a nemzeti parlamenteknek, és hogy hatásvizsgálatait és útiterveit a Közösség valamennyi nyelvén tegye közzé. Miután a biztosok testülete azokat elfogadta, a Bizottság dokumentumait a lehető leghamarabb hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

2.4.

A COSAC kéri az EU intézményeit és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki közös megközelítést az adminisztratív költségek kezelésében.

2.5.

A COSAC arra ösztönzi az Európai Parlamentet és a Miniszterek Tanácsát, hogy készítsenek hatásvizsgálatokat a jogszabálytervezetek lényeges módosítására irányuló javaslataikhoz. A COSAC javasolja, hogy a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács állapodjon meg arról, hogy egy módosító javaslathoz milyen körülmények fennállása esetén szükséges hatásvizsgálat. A COSAC kéri, hogy az együttdöntési eljárás során a Bizottság tegye naprakésszé hatásvizsgálatát az Európai Parlament első olvasata, a Tanács közös álláspontja és az Európai Parlament második olvasata után, valamint az egyeztető bizottság ülése előtt.

2.6.

A COSAC hangsúlyozza, fontos, hogy a hatásvizsgálatok objektívek legyenek.

2.7.

A COSAC felkéri a Bizottságot, hogy hatásvizsgálataiban összpontosítson a lisszaboni stratégia három elemére, azaz a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokra.

2.8.

A COSAC felkéri a Bizottságot, hogy készítsen hatásvizsgálatot az általa visszavonásra szánt jogalkotási javaslatokra vonatkozóan.

2.9.

A COSAC kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre olyan nyilvános adatbázist, amely magában foglalja az éves jogalkotási munkaprogramban szereplő valamennyi javaslatot azok hatásvizsgálatát és útitervét tartalmazó linkekkel együtt.

Átláthatóság a Tanácsban

3.

A COSAC felkéri a Miniszterek Tanácsát, hogy azonnal változtassa meg eljárási szabályzatát, és tegye nyilvánossá azon üléseit, melyek során jogszabálytervezeteket vizsgál és szavaz meg, hogy ezáltal csökkentse a polgárok és az Unió közötti távolságot, és lehetővé tegye a nemzeti parlamentek számára, hogy hatékonyabban ellenőrizhessék a miniszterek döntéseit, valamint hogy orvosolja azt a tűrhetetlen helyzetet, hogy titkosan történik a jogszabályok vitája és az azokról való megállapodás.

Szubszidiaritás és arányosság

4.

Azoknak a nemzeti parlamenteknek, amelyek részt kívánnak venni, szubszidiaritási és arányossági vizsgálatot kell végezniük az EU soron következő jogalkotási javaslatára, illetve javaslataira vonatkozóan, amely során át kell alakítaniuk jelenlegi ellenőrző szerepüket az Amszterdami Szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamentek szerepéről szóló jegyzőkönyvben elismerteknek megfelelően, hogy lehetővé váljon számukra a szubszidiaritásra és az arányosságra vonatkozó döntéshozatali rendszereik tesztelése és a Bizottság által benyújtott indokolások vizsgálata, valamint hogy hangsúlyozni tudják a Bizottság számára a nemzeti parlamentek szubszidiaritáshoz kapcsolódó szerepét.

Vita Európa jövőjéről

5.

A COSAC egyetért azzal, hogy a jelenlegi uniós válság olyan széleskörű vitát igényel, amely az unió polgárait is bevonja, nemcsak az intézményeket és az elitet. Ezt a vitát valamennyi szinten – helyi, regionális, nemzeti és európai szinten – le kell folytatni. E törekvésért külön felelősséggel tartoznak a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament. Találkozók sorozatának kell ösztönöznie, irányítania és egységbe foglalnia az egyes vitákat, felébresztenie az Európa-tudatot, és elvezetnie az EU szerepének és céljainak az európai polgárok által megértett és elfogadott, világos meghatározásához. Mindez megkönnyítené az Alkotmányról szóló szerződés jövőjére vonatkozó későbbi döntések meghozatalát.


Tanács

17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/3


Az 1992. évi Nemzetközi Cukoregyezmény meghosszabbításával kapcsolatos tájékoztatás

(2005/C 322/02)

A Nemzetközi Cukorszervezet az 1992. évi Nemzetközi Cukoregyezmény (1) rendelkezéseinek megfelelően egyhangúlag úgy határozott, hogy az egyezményt két éves időtartamra, azaz 2007. december 31-ig meghosszabbítja.


(1)  HL L 379., 1992.12.23., 15. o. (92/580/EGK tanácsi határozat).


Bizottság

17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/4


Euro-átváltási árfolyamok (1)

2005. december 16.

(2005/C 322/03)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,1983

JPY

Japán yen

139,28

DKK

Dán korona

7,4521

GBP

Angol font

0,67745

SEK

Svéd korona

9,4790

CHF

Svájci frank

1,5460

ISK

Izlandi korona

74,67

NOK

Norvég korona

7,9685

BGN

Bulgár leva

1,9559

CYP

Ciprusi font

0,5735

CZK

Cseh korona

29,025

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

253,13

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6966

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

3,8720

RON

Román lej

3,6569

SIT

Szlovén tolar

239,50

SKK

Szlovák korona

37,975

TRY

Török líra

1,6185

AUD

Ausztrál dollár

1,6122

CAD

Kanadai dollár

1,3860

HKD

hongkongi dollár

9,2900

NZD

Új-zélandi dollár

1,7376

SGD

Szingapúri dollár

2,0001

KRW

Dél-Koreai won

1 217,59

ZAR

Dél-Afrikai rand

7,7176

CNY

Kínai renminbi

9,6745

HRK

Horvát kuna

7,3900

IDR

Indonéz rúpia

11 839,20

MYR

Maláj ringgit

4,528

PHP

Fülöp-szigeteki peso

64,019

RUB

Orosz rubel

34,3570

THB

Thaiföldi baht

49,086


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/5


Összefonódás előzetes bejelentése

(COMP/M.3942. sz. ügy – adidas/Reebok)

(2005/C 322/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2005. december 12-én a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikkének megfelelően bejelentés érkezett a Bizottsághoz egy tervezett összefonódásról, amelyen keresztül az adidas-Salomon AG (a továbbiakban: „adidas”, Németország) az említett tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében részvényvásárlás útján irányítást szerez a Reebok International Ltd. (a továbbiakban: „Reebok”, USA) felett.

2.

Az érintett vállalkozások gazdasági tevékenységei a következők:

adidas: sportlábbeli, -ruházat és -felszerelés gyártása;

Reebok: sportlábbeli, -ruházat és -felszerelés gyártása.

3.

A Bizottság az előzetes vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a bejelentett ügylet a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. A végső döntés jogát azonban fenntartja a kérdésben.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy a tervezett összefonódással kapcsolatos esetleges észrevételeiket juttassák el a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek e közzététel megjelenését követő 10 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz. Az észrevételeket a COMP/M.3942 – adidas/Reebok hivatkozási szám feltüntetése mellett faxon ((32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postán lehet eljuttatni a Bizottsághoz az alábbi címre:

European Commission (Európai Bizottság)

Competition DG (Versenypolitikai Főigazgatóság)

Merger Registry (Fúziós Hivatal)

J-70

B-1049 Brussels (Brüsszel)


(1)  HL L 24, 2004.1.29., 1. o.


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/6


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.3995 – Belgacom/Telindus)

(2005/C 322/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

2005. december 1-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács rendeletének 139/2004/EK 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag angolul érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32005M3995. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/7


Értesítés a 658/2004/EK bizottsági rendelettel az egyes elkészített vagy tartósított citrusfélék (mandarin stb.) behozatalával szemben elrendelt védintézkedésekről folytatott konzultációkról

(2005/C 322/06)

2004. április 7-én a 658/2004/EK bizottsági rendelet (1) értelmében végleges védőintézkedéseket rendeltek el az egyes elkészített vagy tartósított citrusfélék (mint a mandarin stb.) behozatalával szemben. Tekintettel a Tanács 3285/94/EK (2) és 519/94/EK rendeletére (3) és különösen ezek 21., illetve 18. cikkére, a Bizottság konzultált a tagállamokkal a védintézkedések alkalmazásáról.

A Bizottság a 2005. június 4-i értesítésében (4) hivatalosan tájékoztatta a közösségi termelőket és egyesüléseiket, az importőröket/kereskedőket és egyesüléseiket, a beszállítókat, a kínai népköztársasági exportáló termelőket és egyesüléseiket a félidős értékelés elindításáról.

Az intézkedések hatásainak, fenntartásuk indokoltságának és a liberalizálás ütemének vizsgálatát követően a Bizottság tájékoztatta a tagállamokat a vizsgálat megállapításairól. Konzultációkra került sor a 3285/94/EK rendelet 4. cikke, illetve az 519/94/EK rendelet 4. cikke alapján létrehozott tanácsadó bizottságon belül.

1.   Az érintett termék

A szóban forgó termék elkészített vagy tartósított mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is), clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek, amelyek hozzáadott alkoholt nem, viszont hozzáadott cukrot tartalmaznak (a továbbiakban: az érintett termék).

Az érintett terméket jelenleg a 2008 30 55 és a 2008 30 75 KN-kód alá sorolják. Ezek a KN-kódok csak tájékoztató jellegűek.

2.   Eljárás

2.1.   A konzultációk hatóköre

A 3285/94/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdése és a Tanács 519/94/EK rendelete 18. cikkének (1) bekezdése kötelezi a Bizottságot, hogy legkésőbb az alkalmazási időszak feléig konzultáljon a tagállamokkal az intézkedések alkalmazásáról.

A vonatkozó rendelkezésekkel összhangban az alábbiak voltak a vizsgálat céljai:

a)

a védőintézkedések hatásának megvizsgálása;

b)

annak meghatározása, hogy szükség van-e a liberalizáció ütemének a felgyorsítására, és ha igen miként; és

c)

annak megállapítása, hogy szükséges-e még az alkalmazása.

2.2.   A vizsgálati időszak

Ebben a tevékenységi ágban a konzervgyártási szezon minden évben októberben kezdődik. Az adatokat az egyes dobozba töltési szezononként elemzik, azaz az októbertől a következő év szeptemberéig tartó időszakonként. Az eredeti vizsgálat az 1998/1999-től 2002/2003-ig terjedő időszak adataira terjedt ki. A jelenlegi vizsgálat a 2003/04 és a 2004/2005 közötti időszakra terjedt ki.

Emlékeztetni kell arra, hogy a dobozos mandarin termelése Spanyolországban összpontosul.

2.3.   Az eljárás során érintett felek

Kérdőíveket küldtek ki az összes, az eljárásban érintett és ismert félnek, valamint az összes többi olyan vállalatnak, amely az értesítésben meghatározott határidőn belül jelentkezett.

Öt közösségi termelőtől, öt beszállítótól, tizenegy importőrtől, hét exportőrtől, illetve kereskedőtől és két egyesüléstől érkeztek be válaszok.

A bizottság szakigazgatási szervei bekérték és ellenőrizték mindazokat az információkat, amelyeket a vizsgálat céljaira szükségesnek ítéltek, az alábbi társaságok telephelyein pedig ellenőrző látogatásokat végeztek:

Közösségi termelők

Halcon Foods, S.A., Murcia, Spanyolország

Alcurnia Alimentacion, s.l., Murcia, Spanyolország

Conservas y Fruta S.A., Murcia, Spanyolország

Industrias Videca S.A., Valencia, Spanyolország

Agricultura y Conservas, S.A., Valencia

Beszállítók

Cooperativa Agricola Ntra Sra del Oreto Coop. V, – Valencia

Független importőrök

Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co., KG, Hamburg, Németország

I. Schröder KG (GmbH & Co), Hamburg, Németország

Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg, Németország

Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG, Hamburg, Németország

3.   Szerkezetváltás

Amint azt a 658/2004/EK rendelet (120) preambulumbekezdése előírta, a felülvizsgálat során megvizsgálták a közösségi mandarinkonzerv-termelők szerkezetátalakítási erőfeszítéseit. A szerkezetátalakítási folyamat legfőbb eredménye eddig a legutóbbi szezonbeli kapacitás 33 000 tonnás csökkentése volt. Ez a csökkentés az eredeti teljes kapacitás 25 %-ának felel meg. Erőfeszítések történtek a nyersanyagellátás ésszerűsítésére és a költségek szempontjából leghatékonyabb értékesítési és elosztási csatornák kiépítésére, aminek a célja a hatékonyabb termelési lánc létrehozása és ezzel együtt a méretgazdaságossági előnyök fokozottabb kihasználása. Az eddig megvalósított intézkedéseket főként az jellemzi, hogy egyes termelők felhagynak a mandarin dobozba töltésével, egyes vállalatok egyesülnek, a közös beszerzések céljára szövetkezeti vállalatok jönnek létre, és új gyártósor-rendszereket vezetnek be.

Az szerkezetátalakítás eredményei kezdenek láthatóvá válni, és ez a későbbiekben ösztönözni fog a további szerkezetátalakításek elindítására. A tervbe vett intézkedések közé tartozik a termelés technikai korszerűsítéséhez vezető folyamatok végleges kidolgozása. További hatásokat és méretgazdaságosságot várnak még az olyan intézkedések összehangolásából, mint a termelés csökkentése és a szövetkezeti vállalatok létrehozása.

4.   A vizsgálat eredményei

A hatályos intézkedések elemzése a legutóbbi három konzervgyártása szezon összegyűjtött adatain alapult. A 2002/03-as évvel kapcsolatban megadott adatok megegyeznek a mandarinkonzervek importjára vonatkozó végleges védintézkedéseket megállapító 658/2004/EK rendeletben ismertetettekkel. Ezek a számok azért szerepelnek itt, hogy tükrözzék azt a helyzetet, amely az ágazatban az eljárás kezdeményezésekor, az eredeti vizsgálat lebonyolítása előtt uralkodott. A 2003/04-es évre vonatkozóan közölt adatok – amelyeket a jelenlegi félidős felülvizsgálat során ellenőriztek – arra az időszakra vonatkoznak, amelyben még folyt az intézkedések elrendeléséhez vezető vizsgálat. A 2004/05-ös évre vonatkozó adatok az intézkedések elrendelését követő időszaknak felelnek meg.

4.1.   Behozatal

4.1.1.   A behozatal nagysága

Az alábbi táblázatok a Kínából a 25-tagú EU-ba irányuló behozatalt szemléltetik. Az össze többi országból származó behozatal elhanyagolható, mivel a teljes behozatal alig 2 %-át teszik ki, ami évente 1 000 tonna. (a mennyiségi adatok tonnában, az októbertől szeptemberig terjedő időszak adatai)

 

2002/03

2003/04

2004/05 (5)

 

50 500

63 900

46 600 (5)

Index

100

127

92

(Forrás: Eurostat)

A 2004/05. évi szezonban az import mennyisége 47 000 tonnában állapodott meg. A 2004/05. évi behozatal kb. 60 %-ára 2005 márciusában és áprilisában, közvetlenül az engedélyezési időszak lejárta előtt került sor. Az import stabilizálódása azután a növekedési szakasz után következett be, amely csúcsát 63 900 tonnával 2003/04-ben érte el. A behozatalban 2003/04-ben tapasztalható csúcs oka a végleges intézkedések elrendelésével kapcsolatos várakozás lehetett.

A 2003/04. és a 2004/05. évi szezon között több mint háromszorosára nőtt egyes tagállamok behozatala. A hagyományos importőrök közé nem tartozó más tagállamok Kínából kezdtek konzervmandarint importálni. Másrészt viszont néhány csatlakozó ország a csatlakozást megelőző két hónapban nagy mennyiségben importált, majd bizonyos esetekben az Európai Unió 2004. májusi kibővítését követően a behozatal teljesen leállt.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a behozatal a kínai behozatalra megállapított 32 000 tonnás és a más országokból származó behozatalra megállapított 2 000 tonnás vámkontingens-rendszer hatálya alá esett. A kontingens kimerítésekor tonnánként 301 EUR vámot („EUR/T”) kell megfizetni. Ezen az alapon nyilvánvaló, hogy a kontingensen belüli és felüli behozatalra egyaránt sor került, és az utóbbi esetében vámot kellett fizetni. Ez azt igazolja, hogy az EU követelményeinek érvényt szereztek.

4.1.2.   Behozatali árak

 

2002/03

2003/04

2004/05

(10 hónap)

 

595

524

520

Index

100

88

87

(Forrás: Eurostat)

A közösségi határparitáson számított behozatali CIF-árak láthatóan csökkenőben vannak; a 2002/03. évi 595 EUR/T-ról 524 EUR/T-ra zuhantak 2003/04 során, és ez a 2004/05. évi szezonban is folytatódott (520 EUR/T). A 2002/03. évi és a 2004/05. évi szezon között az árak összességében 13 %-kal csökkentek. A csökkenés oka alapvetően az volt, hogy az amerikai dollár gyengült az euróhoz képest. Mint ismeretes, az importból származó mandarinkonzervet amerikai dollárban számlázzák le, amely viszont az adott időszakban 18 %-kal leértékelődött. Az amerikai dollárban leszámlázott árak 5 %-os növekedését emiatt az amerikai valuta gyengülése ellensúlyozta, ami ténylegesen az árak 13 %-os csökkenését okozta (18 %-5 %). 2005. januárjától kezdődően ugyanakkor a behozatali árak enyhe emelkedése figyelhető meg.

4.2.   A közösségi termelők helyzete

Az intézkedések kihatásainak felméréséhez a Bizottság elvégezte a figyelembe veendő gazdasági tényezők vizsgálatát. A vizsgálat megállapításainak elemzése során nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a termelés volumenét évente egy alkalommal, a novemberben kezdődő konzervgyártási szezon indulásakor határozzák meg.

4.2.1.   Gyártási kapacitás és a kapacitás kihasználása

 

2002/03

2003/04

2004/05

Kapacitás

129 000

129 000

96 000

Kapacitás kihasználása

31 %

22 %

40 %

A 2002/03. évi és a 2003/04. évi szezon között a kapacitás nem változott, és a 2004/05. évi szezonban 25 %-kal csökkent (lásd feljebb a 3. pontot – Szerkezetátalakítás). Ennek következtében a kapacitások kihasználása 2004/05-ben némileg – a 2003/04. évi 20 %-ról 40 %-ra emelkedve – megnőtt.

4.2.2.   Termelés

 

2002/03

2003/04

2004/05

Tonna

39 600

28 200

38 000

Index

100

71

96

2004/05 során (vagyis a végleges intézkedések bevezetését követő szezonban) a termelés szintje visszaállt. Az EU termelése ezt megelőzően a Kínából származó nagy tömegű behozatal következtében meredeken és folyamatosan csökkent. A termelés – 28 200 tonnás mennyiséggel – a 2003/04. évi szezonban érte el a mélypontját.

A termelés hanyatlása egybeesett azzal az időszakkal, amelyben még nem vezették be a végleges védintézkedéseket.

Ekkoriban a közösségi termelők közül sokan a mandarinkonzerv termelésük megszüntetésén gondolkodtak, mivel csődközeli helyzetben voltak. A termelés volumenét még most is főként a termelési költségek és a várt értékesítési ár közötti viszony határozza meg. A várt értékesítési árat azonban alapvetően a Kínából származó behozatal árszínvonala határozza meg. A Kínán kívüli országoknak biztosított kontingensből minimális a behozatal, és ez ennélfogva nem befolyásolja kimutathatóan a közösségi termelők értékesítési árait.

4.2.3.   Az EU-n belüli értékesítés

 

2002/03

2003/04

2004/05 (6)

Tonna

28 000

23 000

28 000

Index

100

82

100

Miután az elmúlt hónapokban a versenyképesség erősödött, és behozatali árak mérsékelten emelkedtek, a 2004/05. évi szezonban az értékesítés újra fellendült. Ez a minapi pozitív fejlemény a 2003/04. évi szezonig meghatározó tendenciát váltja fel.

4.2.4.   Fogyasztás

 

2002/03

2003/04

2004/05 (e)

Tonna

79 000

82 000

84 000 (e)

Index

100

104

106

(Forrás: az Eurostat adatai és a vállalatok becslései)

A 25-tagú EU fogyasztása a legutóbbi két szezonban mérsékelten emelkedett (ami főként annak tudható be, hogy a bővítést követően megnőtt az elfogyasztott mennyiség).

4.2.5.   Piaci részesedés

 

2002/03

2003/04

2004/05

Közösségi termelők

35 %

28 %

33 %

A közösségi termelők piaci részesedése a 2004/05. év során bevezetett végleges intézkedéseket követően részben visszaállt a korábbi szintjére. Az erősödés azt követően jelentkezett, hogy a piaci részesedés a 2002/03-as 35 %-ról 2003/04-ben 28 %-ra csökkent.

4.2.6.   Foglalkoztatás, ledolgozott munkaórák és termelékenység

 

2002/03

2003/04

2004/05

Foglalkoztatás

2 343

2 224

1 970

Ledolgozott munkaórák

675 000

475 000

580 000

Ledolgozott munkaórák/tonna

17,0

16,8

15,3

A mandarinkonzerv előállítása szezonális jellegű, és a munkaerő többségét ennek megfelelően az idénymunkások adják. Ennek az érett terméknek a termelékenysége meglehetősen stabil, az ingadozások főként a friss termék terméshozamához és jellemzőihez kapcsolódnak. A 2004/05. évi szezon során lezajlott szerkezetátalakítási folyamat ugyanakkor a termelékenységet fokozó műszaki korszerűsítést hozott, és csökkenéshez vezetett az egy előállított tonnára jutó ledolgozott munkaórák számában.

4.2.7.   Alákínálás

A vizsgálat feltárta, hogy a végleges védintézkedések bevezetését követően az áralákínálás erősödött. Ennek a fejleménynek a legfőbb tényezője valószínűleg az amerikai dollár gyengülése (lásd a fenti 4.1.2. részt).

Forrás: az Eurostat és a vállalatok adatai)

4.2.8   Nyereségesség

 

2002/03

2003/04

2004/05

Az EU-s értékesítések nettó nyeresége/vesztesége

– 4,3 %

– 6,5 %

– 5,5 %

(Forrás: vállalati eredmények)

A 2004/05. évi szezon folyamán a közösségi termelők eredményei javulni kezdtek, miután növekedett a termelés és a behozatali árak azt megelőzően stabilizálódtak. 2005 januárjától elindult az árak növekedése. Ez a pozitív fejlemény a 2003/04. évben elért rossz eredmények után következett be. A gyenge értékesítési mennyiség, a rendkívül alacsony árak mellett növekvő behozatal, valamint az, hogy az ideiglenes védintézkedések még nem voltak hatályban egyaránt hozzájárultak a 2003/04. évi gyenge eredményekhez.

4.3.   Az egyéb érdekelt felek helyzete

4.3.1.   Exportőrök

Az összes exportból a Kínai Népköztársaság több mint 98 %-kal részesedik. Kérdőíveket küldtek ki az exportőröknek, és mivel az összegyűlt adatok az EU-ba behozott teljes mennyiség 20 %-át képviselték, azokat az Eurostat adataival kellett kiegészíteni. A kérdőívekből nyert adatok nagyjából egybeestek az Eurostattól származó adatokkal.

4.3.2.   Importőrök/Kiskereskedelmi láncok

Az EU-ba behozott satsumakonzervek átlagosan 75 %-át német importőrök és kiskereskedelmi láncok importálják, a fennmaradó 25 %-on pedig Csehország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Belgium osztozik. A jelenlegi vizsgálat megerősítette, hogy a meglévő engedélyezési rendszer megfelelően működik, és a hagyományos importőrök teljes mértékben élnek az engedélyekkel. Az importőrök pénzügyi helyzete továbbra is szilárd, egyebek között amiatt is, hogy a mandarinkonzerv ágazat nyereségessége nagyjából 15 %.

5.   A megállapítások elemzése

5.1.   Az intézkedések hatásainak értékelése

A foganatosított intézkedések következtében pozitív hatásokat lehetett tapasztalni.

Az intézkedések bevezetése lehetővé tette a közösségi termelők számára, hogy belekezdjenek az szerkezetátalakításbe. Az szerkezetátalakítás eredményeképpen jelentősen csökkent a kapacitás, és ennek – a még elfogadandó intézkedésekkel együttesen – lehetővé kell tennie, hogy az ágazat versenyképessége növekedjen, a termelékenység elérje a maximumot, és ki lehessen használni a méretgazdaságosság előnyeit.

A 2003/04. évi szezon csúcsát követően a behozatal megállapodott, és a 2004/05. évi szezonban az intézkedések hatására a behozatal mennyisége csökkent. A korábban csökkenő behozatali árak 2005-ben növekedni kezdtek.

A közösségi termelők eredményei a vizsgált időszakban összességükben még mindig negatívak, viszont az előző szezonhoz képest már javulnak. A közösségi iparág versenyképességének megnövekedése és a behozatali árak emelkedése együttesen az EU-s termelők értékesítési és termelési eredményeinek javulását eredményezte. A nyereségesség, amely a 2003/04. évi szezonban -6,5 % volt, a 2004/05. évi szezonban -5,5 %-ra javult.

A folyamatban lévő szerkezetátalakítást, a behozatali tendenciákat és a közösségi termelők helyzetének javulását figyelembe véve levonható az a következtetés, hogy a Bizottság 658/2004/EK rendeletében meghozott intézkedések hatékonyak.

5.2.   Az intézkedések további alkalmazásának szükségessége

Csupán a legfrissebb tendenciák igazolták azt, hogy a védintézkedések pozitív eredményei kezdenek testet ölteni. Ezzel azonban számolni lehetett, hiszen a végleges intézkedések csupán egy konzervgyártási szezonban voltak érvényben.

Az szerkezetátalakítási folyamat elindult, és eddig a kapacitások 25 %-os csökkenéséhez vezetett. Az elkövetkező években további intézkedésekre kell számítani, és a folyamat lezárása ennek következtében még több időt vehet igénybe.

Bár a behozatal volumene csökkent, a 32 000 tonnás kontingenst rendszeresen túllépték, és – főként az amerikai dollár gyengülése miatt – erősödött az áralakínálás is.

A fenti 5. rész következtetésének megfelelően a vizsgált időszakban az előző szezonhoz viszonyítva javultak a közösségi termelők pénzügyi eredményei, az eredmények azonban összességükben még mindig negatívak. Hasonlóképpen, a közösségi termelők 2004/05. évi termelése, piaci részesedése és értékesítései kezdenek felívelni, ám még mindig megegyeznek a 2002/03. év számaival, vagy valamivel azok alatt vannak.

Noha elismerik az intézkedések egyre pozitívabb hatásait, a közösségi termelők kérték a kiegészítő vám olyan szintre emelését, amely megakadályozza, hogy a behozatal meghaladja a kvótát. A termelők továbbá az ellenőrizhetetlen behozatali árak kialakulásának megakadályozása érdekében támogatnának egy ésszerű szinten beállított minimálár-rendszert.

A behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 3285/94/EK alaprendelet 21. cikke vagy a WTO vonatkozó szabályai azonban nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely a félidős értékelés eredményeképpen növelné a védelem szintjét.

Az együttműködő importőrök azzal az indokkal ellenezték a minimálár megállapítását, hogy a rendszer nem lenne megfelelő, mert fennáll az importált mandarin és más dobozos termékek keresztfinanszírozásának a veszélye. Ráadásul a hagyományos importőrök egy része azt szeretné, hogy az engedélyekkel való spekulációk megakadályozása érdekében a számukra jelenleg biztosított 75 %-os rátát emeljék fel 95 %-ra. Egyes importőrök a vámkontingens jelentős mértékű növelését kérték, azt állítva, hogy az EU termelői nem rendelkeznek elegendő nyersanyaggal (friss mandarinnal), ezért nem elégíthetik ki a hazai piacon jelentkező keresletet.

A vizsgálat ezzel szemben azt mutatta ki, hogy bár a friss satsuma termésmennyisége enyhén csökken, mégis kellő mennyiségben és elfogadható áron áll rendelkezésre a piacon. Ami a mennyiségeknek a vámkontingensen belüli kiszámítására és szétosztására vonatkozó érvelést illeti, az ezekben az esetekben szokásos gyakorlat azt követeli meg, hogy a többi piaci szereplő számára is elegendő lehetőség maradjon nyitva, biztosítandó a verseny fenntartását. A kontingens kiszámítására és szétosztására vonatkozó szabályok módosítása ennek következtében nem helyénvaló.

Figyelembe véve a meglévő kínai kapacitásokat és azt, hogy a közösségi termelők helyzete még mindig ingatag, az intézkedések eltörlése veszélybe sodorná a jelenlegi szerkezetátalakítási folyamatot. Kína rendelkezik azzal a képességgel, hogy Japán, az USA és Európa piacait egyidejűleg ellássa, és gyorsan alkalmazkodjon a világ keresletéhez.

A kontingens kimerítését követően megfizetendő kiegészítő vámot hasonlóképpen továbbra is helyénvalónak kell tartani, tekintettel a közösségi határparitáson számított kínai behozatali CIF-árak és az európai árak közötti jelentős résre, valamint a vizsgálat által megállapított alákínálásra.

A fentiek alapján a Bizottság ezért azt a következtetést vonja le, hogy a jelenlegi védintézkedések alkalmazására továbbra is szükség van annak megkönnyítésére, hogy a közösségi termelők alkalmazkodhassanak, és lehetővé váljon az szerkezetátalakítási folyamat folytatása, valamint a jelenlegi negatív gazdasági helyzetből való kilábalás.

5.3.   A liberalizálás ütemének felmérése

Tekintve, hogy a WTO és a Közösség jogi keretei biztosítják rá a lehetőséget, az intézkedések fokozatos liberalizációja már meg is valósult. E célra a Bizottság 658/2004/EK rendelete biztosítja a kontingens évi 5 %-os növelését. A kiegészítő vám ellenére a behozatal az évenként 32 000 tonnában maximált kontingens fölött van. A vizsgálat azt igazolta, hogy az EU-beli termelők gazdasági mutatói és mostani szerkezetátalakításük folyamata nem haladja meg a tervezett ütemet, és megfelel azoknak a jogos várakozásoknak, amelyekkel az intézkedések bevezetésekor éltek. Emiatt a kilábalás és a folyamatban lévő szerkezetátalakítás eredményességéhez egyetlen konzervgyártási szezonnál több időre van szükség. Az importőrök helyzete nem változott, és továbbra is pozitív.

A behozatali vámkontingens bővítése megakasztaná a folyamatban lévő szerkezetátalakítást, és aláásná az intézkedések hatását. Ebből kiindulva a Bizottságnak az a véleménye, hogy a behozatal liberalizálásának a 658/2004/EK rendeletben előírt üteme megfelelő, és nem lenne helyénvaló a felgyorsítása.

6.   Záró következtetések

A fenti megállapítások azt igazolják, hogy az intézkedések következtében a közösségi termelők helyzete fokozatosan javul. Emellett folyamatban van a jelenlegi eljárás várakozásainak megfelelő szerkezetátalakítási folyamat, amelynek hatásai teljes mértékben a következő években fognak testet ölteni.

A vizsgált időszakban a megállapított vámkontingenst folyamatosan túllépték, ami azt igazolja, hogy az egyedi vámtétel nem túlzott és kiterjedt lehetőséget ad a közösségi piacon kívüli beszerzésekre. A liberalizáció jelenlegi ütemét nem szabad tovább gyorsítani, ha azt akarjuk, hogy az intézkedések hatékonyak maradjanak, és lehetővé váljon a közösségi termelők megerősödése.

7.   Következtetés

A Közösség elemzése – amit a tanácsadó bizottság is oszt – így arra a következtetésre jut, hogy a hatályban lévő védintézkedések alkalmazása hatékony, továbbra is szükség van rájuk, és a liberalizáció jelenlegi üteme megfelelő.

A már bevezetett intézkedéseket a jelenlegi formájukban és a jelenlegi szinten kell megtartani, bármiféle módosítás nélkül.


(1)  HL L 104., 2004.4.8., 67. o.

(2)  HL L 349., 1994.12.31., 53. o.

(3)  HL L 67., 1994.3.10., 89. o.

(4)  HL C 137., 2005.6.4., 11. o.

(5)   10 hónap adatai alapján extrapolálva)

(Forrás: Eurostat)

(6)  9 hónap értékesítési adatai alapján extrapolálva


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/12


Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes volfrám elektródák behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás kezdeményezéséről

(2005/C 322/07)

A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (1) módosított, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 384/96/EK tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: alaprendelet) 5. cikke értelmében a Bizottsághoz panasz érkezett, amely azt állítja, hogy a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: érintett ország) származó egyes volfrám elektródák behozatala dömpingelt formában történik és ennélfogva anyagi kárt okoz a közösségi gazdasági ágazatnak.

1.   Panasz

A panaszt 2005. november 4-én jelentette be az Eurometaux (a továbbiakban: panaszos) azon termelőket képviselve, akik az egyes volfrám elektródák közösségi termelésének – ebben az esetben 25 %-ot meghaladó – többségét teszik ki.

2.   A termék

A termékek, amelyek behozatala az állítások szerint dömpingelt formában történik, a Kínai Népköztársaságból származó egyes nem szintereléssel előállított volfrám elektródák (beleértve a volfrám rudakat és pálcákat) méretre vágva is (a továbbiakban: érintett termék), amelyeket rendszerint az ex 8101 95 00 és az ex 8515 90 90 KN-kódok alá sorolnak. A KN-kódok csak tájékoztatásképpen szerepelnek.

3.   Az állítólagos dömping

Az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdése értelmében a panaszos a Kínai Népköztársaság vonatkozásában a rendes értéket egy, az 5.1. d) pontban említett, piacgazdaságú országban érvényesülő ár alapján állapította meg. A dömpingre vonatkozó állítás az így számított rendes értéknek és az érintett termék a Közösségbe irányuló kiviteli árainak összehasonlításán alapul.

E számítások alapján a dömpingár-különbözet jelentős.

4.   Károkozás vélelmezése

A panaszos bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az érintett termék Kínai Népköztársaságból történő behozatala abszolút értékben és a piaci részesedés tekintetében általánosan megemelkedett.

Azt állítják, hogy a behozott érintett termék mennyisége és ára – egyéb következmények mellett – negatívan hatottak a piaci részesedésre, az eladott mennyiségekre és a közösségi gazdasági ágazat által megszabott árszintekre, melynek eredményeként a közösségi gazdasági ágazat általános teljesítményén és pénzügyi helyzetén jelentős kedvezőtlen hatások mutatkoznak.

5.   Eljárás

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy a panaszt a közösségi gazdasági ágazat részéről vagy nevében nyújtották be, és elegendő bizonyíték támasztja alá az eljárás megindítását, a Bizottság az alaprendelet 5. cikke alapján vizsgálatot indít.

5.1.   A dömping és a károkozás megállapítására irányuló eljárás

A vizsgálat megállapítja, hogy a Kínai Népköztársaságból származó érintett terméket dömpingelik-e illetve, hogy ez a dömping okozott-e kárt.

a)   Mintavétel

Figyelembe véve az ebben az eljárásban érintett felek nyilvánvalóan magas számát a Bizottság úgy határozhat, hogy az alaprendelet 17. cikke szerint mintavételt alkalmaz.

i.   Mintavétel a Kínai Népköztársaság exportőrei/termelői tekintetében

Annak érdekében, hogy a Bizottság eldönthesse, hogy szükséges-e a mintavétel, és amennyiben igen, kiválassza a mintát, minden exportőr/termelő vagy az ő nevükben eljáró képviselő köteles jelentkezni a Bizottságnál, és a 6. b) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül, valamint a 7. pontban megjelölt formában köteles társaságáról vagy társaságairól a következő információkat szolgáltatni:

név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszámok és a kapcsolattartó személy,

az érintett termék Közösségbe irányuló kivitel formájában történő értékesítésének helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott mennyisége 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. között,

az érintett termék forgalma helyi pénznemben kifejezve és a hazai piacon értékesített érintett termék tonnában kifejezett mennyisége 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. között,

a vállalat szándékában áll-e egyéni különbözetet (3) igényelni (egyéni különbözetet csak termelők igényelhetnek),

a vállalat tevékenységeinek pontos leírása az érintett termék előállítása tekintetében,

az érintett termék gyártásában és/vagy (export- és/vagy belföldi) értékesítésében részt vevő valamennyi kapcsolódó társaság (4) neve és pontos tevékenysége,

bármely egyéb vonatkozó információ, amely a Bizottság segítségére lehet a mintaválasztásban,

a fentiekben ismertetett információk rendelkezésre bocsátása révén a vállalat hozzájárul ahhoz, hogy a mintavétel esetlegesen rá is kiterjedjen. Amennyiben mintavétel céljából kiválasztják, a vállalatnak ki kell töltenie egy kérdőívet, s hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy válaszainak hitelességét helyszíni vizsgálat révén ellenőrizzék. Ha a vállalat jelzi, nem járul hozzá ahhoz, hogy a mintavétel rá is kiterjedjen, azt úgy kell tekinteni, hogy megtagadta az együttműködést a vizsgálat során. Az együttműködés megtagadásának következményeit a 8. pont ismerteti.

Az exportőri/gyártói minta kiválasztásának szempontjából fontos információk megszerzése érdekében a Bizottság ezen kívül kapcsolatba lép az exportáló ország hatóságaival, és az exportőrök/termelők bármely ismert szervezetével.

ii.   A minta végső kiválasztása

Ha az érdekelt felek bármelyike a minta kiválasztásával kapcsolatban információt kíván a Bizottság rendelkezésére bocsátani, be kell tartania a 6. b) pont ii. alpontjában megállapított határidőt.

A Bizottság a végső mintaválasztást csak a mintavételi eljárásban önként részt vevő érintett felekkel való konzultáció után végzi el.

A mintavételben érintett társaságoknak a 6. b) pont iii. alpontjában meghatározott határidőn belül egy kérdőívre kell válaszolniuk, és a vizsgálat keretében együttműködést kell tanúsítaniuk.

Amennyiben az elégséges együttműködésre nem kerül sor, az alaprendelet 17. cikke (4) bekezdésével és 18. cikkével összhangban a Bizottság a rendelkezésre álló tényekre alapozhatja ténymegállapításait. A rendelkezésre álló tények alapján tett megállapítások a 8. pontban ismertetett okoknál fogva kedvezőtlenebbnek bizonyulhatnak az érintett fél számára.

b)   A kérdőívek

A vizsgálatok elvégzéséhez szükségesnek ítélt információk megszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld ki a következő felek részére: a közösségi gazdasági ágazat, a közösségi termelők minden ismert szervezete, a Kínai Népköztársaság a mintában szereplő exportőrei/gyártói, az exportőrök/gyártók minden ismert szervezete, az importőrök, az importőrök minden, a panaszban megnevezett szervezete, továbbá az érintett exportőr országok hatóságai.

A Kínai Népköztársaság azon exportőrei/termelői, melyek egyéni különbözetet igényelnek, az alaprendelet 17. cikke (3) bekezdése és 9. cikke (6) bekezdése alkalmazása céljából, kötelesek kitöltött kérdőívet benyújtani ezen értesítés 6. a) pontjának ii. alpontjában meghatározott határidőn belül. Az ehhez szükséges kérdőívet a 6. a) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül kell igényelniük. Ugyanakkor a feleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az exportőrök/termelők esetében végzett mintavétel esetén a Bizottságnak módjában áll úgy dönteni, hogy nem számít ki egyéni dömpingkülönbözetet számukra, amennyiben az exportőrök/termelők száma olyan magas, hogy az egyenként végzett vizsgálat túl nagy terhet jelentene, és késleltetné a vizsgálat lezárását.

c)   Információgyűjtés és meghallgatások

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ismertessék álláspontjukat, bocsássanak rendelkezésre információkat a kérdőívekre adott válaszokon kívül, s állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. Ezen információknak és az alátámasztó bizonyítéknak a 6. a) pont ii. alpontjában meghatározott határidőn belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket azzal a feltétellel, hogy kérelmet nyújtanak be, amely bizonyítja, hogy különleges okuk van a meghallgatásra. A kérelmet az ezen értesítés 6. a) pontjának iii. alpontjában megállapított határidőn belül kell benyújtani.

d)   A piacgazdaságú ország kiválasztása

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja értelmében a Kínai Népköztársaság tekintetében a rendes érték megállapításának céljából megfelelő piacgazdaságú országnak az Amerikai Egyesült Államokat jelölik ki. A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy a 6. c) pontban meghatározott határidőn belül véleményezzék e választás helyénvalóságát.

e)   Piacgazdasági státusz

A Kínai Népköztársaság azon exportőreinek/termelőinek tekintetében, akik azt állítják, és megfelelő bizonyítékokat szolgáltatnak arra vonatkozólag, hogy piacgazdasági körülmények alapján működnek, azaz megfelelnek az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában foglalt követelményeknek, a rendes érték az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján kerül megállapításra. Azon exportőrök/termelők, akik kellően indokolt igénylést szándékoznak benyújtani, azt a 6. d) pontban meghatározott rendkívüli határidőn belül tehetik meg. A Bizottság a Kínai Népköztársaság a panaszban megnevezett minden exportőrének/termelőjének, exportőr/termelői szervezetnek, illetve a Kínai Népköztársaság hatóságainak igénylő lapokat küld ki.

5.2.   A közösségi érdek megállapítására irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkével összhangban és abban az esetben, ha a dömpingre és a dömping által okozott kárra vonatkozó állítások bizonyítást nyernek, döntést kell hozni arról, hogy a dömpingellenes intézkedések elfogadása nem ellentétes-e a közösségi érdekkel. Ebből az okból a közösségi gazdasági ágazat, az importőrök és képviseleti szerveik, továbbá a felhasználói és fogyasztói képviseleti szervek – amennyiben bizonyítani tudják, hogy tevékenységük és az érintett termék között objektív kapcsolat áll fenn – a 6. a) pont ii. alpontjában meghatározott általános határidőn belül jelentkezhetnek a Bizottságnál, és annak információt szolgáltathatnak. Az előző mondatban foglaltakkal összhangban cselekvő felek a 6. a) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül meghallgatást kérhetnek, ismertetve azokat a konkrét okokat, melyek meghallgatásukat indokolják. Meg kell jegyezni, hogy bármely olyan információ, amelyet a 21. cikk alapján nyújtottak be, csak akkor kerül figyelembevételre, ha azt tényszerű bizonyítékok támasztják alá a benyújtáskor.

6.   Határidők

a)   Általános határidők

i.   Kérdőív vagy igénylőlap igénylése

Minden érdekelt félnek kérdőívet, illetve egyéb igénylőlapokat kell kérnie a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 10 napon belül.

ii.   Jelentkezés, kérdőívre adott válaszok benyújtása, egyéb információk közlése

Eltérő rendelkezés hiányában 40 napon belül azt követően, hogy ezt az értesítést közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az érdekelt feleknek fel kell venniük a kapcsolatot a Bizottsággal, elő kell terjeszteniük álláspontjukat, és a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a kitöltött kérdőíveket és a birtokukban lévő egyéb információkat annak érdekében, hogy állításaikat a vizsgálat során figyelembe lehessen venni. Felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek jelentkeznek-e a fent említett időtartamon belül.

A mintául választott társaságok kötelesek a 6. b) pont iii. alpontjában meghatározott határidőn belül visszajuttatni a kérdőívekre adott válaszokat.

iii.   Meghallgatások

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül kérhetik bizottsági meghallgatásukat.

b)   A mintavételre vonatkozó rendkívüli határidő

i.

Az 5.1. a) pont i. alpontjában meghatározott információknak az ezen értesítésnek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz, mivel a Bizottság az ezen értesítésnek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 21 napon belül konzultálni kíván azokkal az érintett felekkel, akik a minta végleges kiválasztásakor kifejezték azt a kívánságukat, hogy vegyék fel őket a mintába.

ii.

Az 5.1. a) pont ii. alpontjában említetteknek megfelelően a minta kiválasztásához szükséges minden egyéb információnak ennek az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 21 napon belül be kell érkeznie a Bizottsághoz.

iii.

A mintába bekerülő felek kérdőívekre adott válaszának a mintában való részvételükről szóló értesítés dátumától számított 37 napon belül meg kell érkeznie a Bizottsághoz.

c)   A piacgazdaságú ország kiválasztására vonatkozó rendkívüli határidő

A vizsgálatban részt vevő felek véleményezhetik az Amerikai Egyesült Államok megfelelőségét, mely ország az 5.1. d) pontban említettek értelmében a Kínai Népköztársaság tekintetében rendes érték megállapításának céljából piacgazdaságú országnak számít. Észrevételeiknek 10 napon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz azt követően, hogy ez az értesítés az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenik.

d)   Piacgazdasági státusz és/vagy az egyéni elbánás iránti kérelmek benyújtására vonatkozó rendkívüli határidő

Kellően megalapozott igény esetén az (5.1. e) pontban említetteknek megfelelően) piacgazdasági státuszt és/vagy – az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdése alapján – egyéni elbírálást lehet kérelmezni; a kérelmeknek 15 napon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz azt követően, hogy ezt az értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

7.   Írásbeli beadványok, kérdőívekre adott válaszok, levelezés

Az érdekelt felek valamennyi beadványát és kérelmét írásban kell benyújtani (nem elektronikus formátumban, kivéve ha másképp határozzák meg), és fel kell tüntetni az érdekelt fél nevét, címét, e-mail címét, telefon- és faxszámait. Az érdekelt felek valamennyi írásos beadványát – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kérdőíves válaszokat és a levelezést – „Limited”  (5) jelöléssel kell ellátni; az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is rendelkezésre kell bocsátani, amelyet „For inspection by interested parties” jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate General for Trade (Kereskedelmi Főigazgatóság)

Directorate B (B. Igazgatóság)

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05.

8.   Az együttműködés hiánya

Azokban az esetekben, ha az érdekelt felek bármelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy azokat nem szolgáltatja az e rendeletben megszabott határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkének megfelelően átmeneti vagy végleges, megerősítő vagy nemleges ténymegállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely érdekelt fél valótlan vagy félrevezető információkat közölt, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényeket lehet felhasználni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények szolgálnak, előfordulhat, hogy a megállapítások a fél számára kedvezőtlenebbnek bizonyulnak, mint együttműködése esetén lettek volna.

9.   A vizsgálat ütemterve

A vizsgálatot az alaprendelet 6. cikke (9) bekezdésének értelmében ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 hónapon belül be kell fejezni. Az alaprendelet 7. cikke (1) bekezdésének értelmében az átmeneti intézkedéseket legkésőbb ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele után 9 hónappal lehet elrendelni.


(1)  HL L 77., 2004.3.13., 12. o.

(2)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o., a legutóbb a 461/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított tanácsi rendelet .

(3)  Egyéni dömpingkülönbözetet lehet igényelni az alaprendelet 17. cikkének (3) bekezdése alapján olyan vállalatok esetében, melyeket a mintába nem vettek fel, az alaprendelet – egyéni elbírálás kérdésével foglalkozó – 9. cikkének (5) bekezdése alapján piacgazdasággal nem rendelkező országok/átalakulóban lévő gazdaságok esetében, továbbá az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján olyan vállalatok esetében, melyek piacgazdasági státuszt kérelmeznek. Megjegyzendő, hogy az egyéni elbánás iránti igény az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdése szerinti kérelmet, a piacgazdasági státusz iránti kérelem pedig az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerinti kérelmet tesz szükségessé.

(4)  A kapcsolódó társaságok jelentésének magyarázatánál kérjük, vegye figyelembe a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 143. cikkét (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

(5)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szól. A dokumentum az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében részesül védelemben. Az alaprendelet 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkét végrehajtó WTO-egyezmény (dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül.


A Bíróság

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE

17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/16


A tanácsok megalakítása és összetétele, elnökeik megválasztása és a bírák tanácsokba történő beosztása

(2005/C 322/08)

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2-i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat (1) 3. cikkének (3) és (4) bekezdése és 4. cikke, valamint a Bíróság alapokmánya I. melléklete 4. cikkének (2) és (3) bekezdése és az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 10. cikke alapján 2005. november 30-án akként határozott, hogy három tanácsban és teljes ülésben jár el. A Közszolgálati Törvényszék egyben a 2005. november 30-tól2008. szeptember 30-ig terjedő időszakra tanácselnökké választotta H. KREPPEL és S. VAN RAEPENBUSCH bírákat, továbbá a bírákat a következőképpen osztotta be a tanácsokba:

Első tanács

H. KREPPEL tanácselnök,

H. TAGARAS és S. GERVASONI bírák,

Második tanács

S. VAN RAEPENBUSCH tanácselnök,

I. BORUTA és H. KANNINEN bírák,

Harmadik, három bíróból álló tanács

P. MAHONEY, a Törvényszék elnöke (2),

I. BORUTA, H. KANNINEN, H. TAGARAS és S. GERVASONI bírák.

Ez utóbbi tanácsban az elnök felváltva jár el I. BORUTA és H. TAGARAS, illetve H. KANNINEN és S. GERVASONI bírákkal, figyelemmel az egymással összefüggő ügyekre.


(1)  HL 2004., L 333., 7. o.

(2)  HL 2005., C 271., 27. o.


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/17


A tanácsok közötti ügyelosztás szempontjai

(2005/C 322/09)

A Közszolgálati Törvényszék a Bíróság alapokmánya I. mellékletének 4. cikke és az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 12. cikke alapján 2005. november 30-án akként határozott, hogy a Bíróság elnökének a Közszolgálati Törvényszék szabályszerű megalakítását megállapító határozata Hivatalos Lapban történő közzétételének napjától 2006. szeptember 30-ig terjedő kezdeti időszakban:

az első tanács hatáskörébe tartozik minden ügy, kivéve a főként felvétellel, értékeléssel/előléptetéssel, szolgálati viszony végleges megszűnésével kapcsolatos ügyeket, amelyek a második tanács hatáskörébe tartoznak;

bizonyos számú ügyet, azok tárgyától függetlenül, a teljes ülésen meghatározandó gyakoriság szerint automatikusan a harmadik tanácsra kell osztani;

ettől az ügyelosztási rendtől összefüggő ügyek esetén, illetve a munkateher kiegyensúlyozott és ésszerű változatosságot jelentő elosztásának biztosítása érdekében el lehet térni.


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/17


A Törvényszék elnökét ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítő bíró kijelölése

(2005/C 322/10)

A Törvényszék a 2004/752 határozat 3. cikkének (4) bekezdése és az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 106. cikke alapján 2005. november 30-án akként határozott, hogy a Bíróság elnökének a Közszolgálati Törvényszék szabályszerű megalakítását megállapító határozata Hivatalos Lapban történő közzétételének napjától 2006. szeptember 30-ig terjedő időszakra S. VAN RAEPENBUSCH-t, a második tanács elnökét jelöli ki arra, hogy a Törvényszék elnökét, távolléte vagy akadályoztatása esetén, ideiglenes intézkedésről határozó bírói minőségében helyettesítse.


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/17


Közlemény

(2005/C 322/11)

Waltraud Hakenberg, az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének hivatalvezetője (1)2005. november 30-án az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 4. és 20. cikkének, valamint az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2-i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően esküt tett, és a 2011. november 29-ig terjedő hatéves időszakra hivatalba lépett.


(1)  HL C 296., 2005., 39. o.


III Közlemények

Bizottság

17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/18


Pályázati felhívás közvetett KTF-tevékenységre „Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése” nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül

(2005/C 322/12)

1.

Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogramjáról (2002–2006) szóló határozatával, valamint a 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban a Tanács 2002. szeptember 30-án elfogadta az „Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése (2002-2006)” (2) nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi programot (a továbbiakban: egyedi program).

Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2002. december 9-én elfogadta az egyedi program céljait, tudományos és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás ütemezését részletesen meghatározó munkaprogramot (3) (a továbbiakban: munkaprogram).

A vállalkozásoknak, kutatóközpontoknak és egyetemeknek az Európai Közösségek hatodik keretprogramjának (2002-2006) végrehajtásában való részvételének, valamint a kutatási eredmények terjesztésének szabályairól szóló (a továbbiakban: részvételi szabályok), 2002. december 16-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban közvetett KTF-tevékenységekre pályázatokat kell benyújtani a pályázati felhívások feltételei szerint.

2.

A közvetett KTF-tevékenységre irányuló jelenlegi pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) a jelenlegi általános részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalja magában/ foglalják magukban. A mellékletek a következőket tartalmazzák: a közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázat benyújtásának határidejét, az elbírálás befejezésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázat elbírálási kritériumait, a résztvevők minimális számát és bármely alkalmazandó korlátozást.

3.

A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek eleget tévő természetes vagy jogi személyeket, akik nem esnek a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) 114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük, hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázók részvételi feltételei a közvetett KTF-tevékenység tárgyalásai keretén belül kerülnek ellenőrzésre. Még ez előtt azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, amely igazolja, hogy nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében megadott egyetlen eset hatálya alá sem. Továbbá a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, EURATOM bizottsági rendelet (6) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika, a nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy közvetlenül pályázzanak a közvetett KTF-tevékenységre, vagy vegyenek részt az ilyen pályázatok KTF benyújtásában.

4.

A Bizottság a felhívással/felhívásokkal kapcsolatban ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság szintén kiad egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásokról (7). Ezek az ismertetők és iránymutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a következő címeken:

Európai Bizottság

FP6 információs pult

Kutatási (RTD) Főigazgatóság

B-1049 Brüsszel

Honlap: www.cordis.lu/fp6

5.

Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat kizárólag elektronikus pályázat formájában lehet benyújtani a webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül (EPSS (8)). Különleges esetekben azonban egy koordinátor a Bizottságtól engedélyt kérhet papíron történő benyújtásra a felhívás határidejének lejárta előtt. Ezt írásban kell megtenni, és a következő címek egyikére kell elküldeni:

Európai Bizottság

INCO információs pult

Directorate N

Kutatási (RTD) Főigazgatóság

B-1049 Brüsszel

vagy inco@cec.eu.int. A kérelem mellé csatolni kell a kivételes elbánás kérelmezésének indoklását. A papíron történő benyújtást választó pályázók vállalják a felelősséget, hogy ilyen mentességi kérelmek és a velük járó eljárások a felhívás határidejére való tekintettel időben elkészülnek, illetve befejeződnek.

Minden közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatnak két részből kell állnia: az űrlapokból (A. rész) és a tartalomból (B. rész).

A közvetett KTF-intézkesekre irányuló pályázatok internetes hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel egyaránt elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók. A közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatokat PDF formátumban kell benyújtani („portable document format”, amely kompatibilis az Adobe 3. vagy magasabb szintű verziójával beágyazott betűtípussal). Tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.

Az EPSS szoftver (interneteses hozzáféréssel vagy anélkül) elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu.

Az olyan közvetett KTF-tevékenységekre irányuló elektronikus pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy vírussal fertőzöttek, kizárásra kerülnek.

Közvetett KTF-pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.

Közvetett KTF-tevékenységre irányuló hiányos, papíron benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

További információkat a pályázatok benyújtásának különféle eljárásairól a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásról szóló iránymutatás J. mellékletében olvashatnak.

6.

A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhívásban meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

Azok a közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok, amelyek nem tesznek eleget az érintett felhívásban megjelölt minimális résztvevői számmal kapcsolatos feltételeknek, kizárásra kerülnek.

Ez érvényes a munkaprogramban megadott bármely további jogosultsági feltételekre is.

7.

Abban az esetben, ha ugyanazon közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatot egymás után kétszer nyújtják be, a Bizottság a határidő lejárta és az érintett felhívásban meghatározott időpont előtt utoljára beérkező változatot vizsgálja meg.

8.

Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok jövőbeli elbírálás keretén belül is felvehetők.

9.

A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel (pl. információkérés, vagy közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a vonatkozó pályázati azonosítóra.


(1)  HL L 232., 2002.8.29., 1. o.

(2)  HL L 294., 2002.10.29., 1. o.

(3)  Határozattal módosított C(2002)4789, bizottsági határozat A C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609 C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324 és C(2004)4178 amelyek közül még egyik sem jelent meg.

(4)  HL L 355., 2002.12.30., 23. o.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(7)  A 2004.9.1. i C(2004)3337határozattal módosított 2003. március 27-i C(2003)883 határozat.

(8)  Az EPSS, a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és benyújtásában segítô eszköz.


MELLÉKLET

1)   Egyedi program: Az Európai Kutatási Terület integrálása és megerősítése

2)   Tematikus prioritás/terület: A nemzetközi együttműködést elősegítő egyedi intézkedések – nyugat-balkáni országok

3)   Pályázat címe: Specifikus támogató akció (SSA) a nyugat-balkáni országok számára

4)   A pályázat azonosítója: FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3

5)   Közzététel napja:

6)   Benyújtási határidő(k): 2006. március 6. 17:00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)

7)   Teljes indikatív költségvetés: 2006-ban 4 millió EUR

8)   Terület és eszközök:

Terület

Eszközök (1)

Új meghatározott terület:

A nyugat-balkáni országok kutatási kapacitásának megerősítése

SSA

9)   A résztvevők minimális száma (2):

Pályázati eszköz

Résztvevők minimális száma

SSA

A nyugat-balkáni országokban székhellyel rendelkező egy jogalany

10)   Részvételi korlátozás: A koordinátornak egy nyugat-balkáni országban székhellyel rendelkező jogalanynak kell lennie

11)   Konzorciumi megállapodás: Az e felhívás eredményeként megvalósítandó KTF-cselekvések résztvevői nem kötelesek konzorciumi megállapodást kötni

12)   Értékelési eljárás:

Az elbírálás egy szakaszban történik.

A pályázatok elbírálása nem anonim módon történik

13)   Értékelési szempontok: Az egyes pályázati eszközökre alkalmazandó kritériumokat illetően (beleértve az egyes kritériumok súlyát és küszöbértékét, valamint az összküszöbértéket) lásd a munkaprogram B. mellékletét.

14)   Az értékelés és a kiválasztás várható időpontja:

Értékelési eredmények: előreláthatóan a beadási határidő után körülbelül 3 hónappal hozzáférhetőek lesznek.

A szerződések aláírása: az ezen ajánlattételi felhívással kapcsolatos első szerződések várhatóan a pályázat beadási határidejét követően 7 hónappal lépnek hatályba


(1)  SSA = egyedi támogatási tevékenység.

(2)  MS = Member States of the EU, az Európai Unió tagállamai; AS (incl. ACC) = Associated States, társult államok (ideértve a társult tagjelölt országokat is); ACC = társult tagjelölt állam. A nyugat-balkáni országokat a munkaprogram C. melléklete határozza meg.


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/21


„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” nevű egyedi kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs program szerinti közvetett KTF cselekvések ajánlattételi felhívásainak módosítása

(Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 315., 2002. december 17. )

(2005/C 322/13)

2005. július 7-én a Bizottság a következő módosításokról határozott (1):

Az 51. oldal (25. melléklet) 7. pontja alatt: felhívásazonosító: FP6-2002-INCO-DEV/SSA-1

a következő szövegrész:

Teljes indikatív költségvetés: 1 millió EUR 2003-ban. A 2004., 2005. és 2006. évi teljes indikatív költségvetést a munkaprogram időszakos aktualizálásaiban fogják megadni.”

helyesen:

Teljes indikatív költségvetés: 2,4 millió EUR 2006-ban (határidő: március 6.).”

Az 52. oldal (26. melléklet) 7. pontja alatt: felhívásazonosító: FP6-2002-INCO-MPC/SSA-2

a következő szövegrész:

Teljes indikatív költségvetés: 0,6 millió EUR 2003-ban. A 2004., 2005. és 2006. évi teljes indikatív költségvetést a munkaprogram időszakos aktualizálásaiban fogják megadni.”

helyesen:

Teljes indikatív költségvetés: 1 millió EUR 2006-ban (határidő: március 6.).”

53. oldal (27. melléklet): felhívásazonosító: FP6-2002-INCO-WBC/SSA-3

Ezt a felhívást 2006-ra visszavonták és helyébe az új egyedi FP6-2005-INCO-WBC/SSA-3. Határidő: 2006. március 6., közzétéve az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az 54. oldal (28. melléklet) 7. pontja alatt: felhívásazonosító: FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4

a következő szövegrész:

Teljes indikatív költségvetés: 0,6 millió EUR 2003-ban. A 2004., 2005. és 2006. évi teljes indikatív költségvetést a munkaprogram időszakos aktualizálásaiban fogják megadni.”

helyesen:

Teljes indikatív költségvetés: 0,7 millió EUR 2006-ban (határidő: március 6.).”

Az 55. oldal (29. melléklet) 7. pontja alatt: felhívásazonosító: FP6-2002-INCO-COMultilatRTD/SSA-5

a következő szövegrész:

Teljes indikatív költségvetés: 0,6 millió EUR 2003-ban. A 2004., 2005. és 2006. évi teljes indikatív költségvetést a munkaprogram időszakos aktualizálásaiban fogják megadni.”

helyesen:

„Teljes indikatív költségvetés: 2,3 millió EUR 2006-ban (határidő: március 6.).”


(1)  A július 7-i C(2005) 2076 bizottsági határozat, nem jelent meg


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/22


Pályázati felhívás közvetett KTF-cselekvésekre a következő kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül: „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása”,

Tudomány és társadalom: René Descartes-díjak

Felhívás azonosítója: FP6-2005-Science-and-society-18

(2005/C 322/14)

1.

Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban a Tanács 2002. szeptember 30-án elfogadta a következő kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi programot: „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” (2002–2006) (2) (a továbbiakban: egyedi program).

Az egyedi program 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2002. szeptember 30-án elfogadott egy munkaprogramot (3) (a továbbiakban: munkaprogram), ami részletesen meghatározta az egyedi program céljait, tudományos és technológiai prioritásait, valamint a végrehajtás ütemezését.

Az Európai Közösség hatodik keretprogramjának (2002–2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokról szóló, 2002. december 16-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) (a továbbiakban: részvételi szabályok) 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatokat pályázati felhívások keretében kell benyújtani.

2.

A közvetett KTF-cselekvésekre irányuló ezen pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) a jelenlegi általános részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalja magában. A melléklet a következőket tartalmazza: a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok benyújtásának határidejét, az értékelések befejezésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett eszközöket és kutatási területeket, a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok értékelési kritériumait, a résztvevők minimális számát és bármely alkalmazandó korlátozást.

3.

A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek eleget tevő azon természetes vagy jogi személyeket, akik nem tartoznak a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) 114. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kizárással járó egyik eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük, hogy nyújtsák be a Bizottságnak a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázataikat, amennyiben a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételek teljesülnek.

A pályázók részvételi feltételeinek teljesülése a közvetett KTF-cselekvés tárgyalásai keretén belül kerül ellenőrzésre. Ezt megelőzően azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, miszerint nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében megadott egyik eset hatálya alá sem. Továbbá a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (6) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség esélyegyenlőségi politikát fogadott el, és ennek alapján a nőket különösen ösztönzik arra, hogy nyújtsanak be pályázatokat közvetett KTF-cselekvésekre vagy vegyenek részt közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok benyújtásában.

4.

A Bizottság a felhívással kapcsolatban útmutatót bocsát a pályázók rendelkezésére, amely tájékoztatást tartalmaz a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozóan. A Bizottság iránymutatásokat ad ki a pályázatok értékelését és a kiválasztási eljárásokat illetően (7) is. Ezek az útmutatók és iránymutatások a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz hasonlóan a következő címeken szerezhetők be a Bizottságtól:

Európai Bizottság

FP6 információs pult

Kutatási és Technológiafejlesztési Főigazgatóság

B-1049 Brussels

E-mail: rtd-descartes@cec.eu.int

Honlap: http://europa.eu.int/comm/research/descartes/index_en.htm

5.

A 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok kizárólag elektronikus pályázat formájában nyújthatók be a webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül (EPSS (8)). Kivételes esetekben azonban a koordinátor engedélyt kérhet a Bizottságtól a papíron történő benyújtásra a felhívás határidejének lejárta előtt. Ehhez az alábbi címre kell írni: rtd-descartes@cec.eu.int. A kérelemhez csatolni kell a kivételes elbánás iránti kérelem indoklását. A papíron történő benyújtást választó pályázók felelőssége biztosítani, hogy a mentességi kérelem és az ezzel járó eljárások a felhívás határidejére való tekintettel időben elkészüljenek, illetve befejeződjenek.

A 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok off-line vagy on-line egyaránt elkészíthetők, de csak on-line nyújthatók be. A közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok B. része csak PDF-formátumban nyújtható be (Adobe 3.0 vagy ennek magasabb szintű verziójával kompatibilis ún. „portable document format”, beágyazott betűtípussal). A tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.

Az EPSS szoftver (on-line és off-line használatra) a Cordis honlapjáról érhető el: www.cordis.lu.

Az on-line benyújtott, a 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló hiányos, olvashatatlan vagy vírussal fertőzött pályázatok kizárásra kerülnek.

A 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, hajlékonylemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.

A 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló, papíron való benyújtásra engedélyezett, de hiányos pályázatok kizárásra kerülnek.

A 4.3.4.2 a) ii.: Descartes-díj (kommunikáció) területéhez tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatokat azonban kizárólag papíron lehet benyújtani.

A 4.3.4.2 a) ii.: Descartes-díj (kommunikáció) területéhez tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatokat a pályázati ismertetőben található nyomtatványok használatával kell elkészíteni és benyújtani.

6.

A közvetett KTF-tevékenységekre a 4.3.4.2 a) ii.: Descartes-díj (kommunikáció) postai úton, papíron benyújtott pályázatok a Bizottsághoz a következő címre az alábbi címzéssel ellátva küldendők:

FP6 – Research Proposals

FP6-2005-Science and Society 18

European Commission

B-1049 Brussels

Saját kezű vagy képviselők általi szállítás esetén (beleértve a futárszolgálatokat is (9)) a szállítás a következő címre történik:

FP6 –Research Proposals

FP6-2005-Science and Society 18

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

Minden közvetett KTF-cselekvésre irányuló pályázatnak két részből kell állnia: az űrlapokból (A. rész) és a tartalomból (B. rész).

A pályázatok benyújtásának különféle eljárásaira vonatkozó további információk a pályázatok értékeléséről és a kiválasztási eljárásról szóló iránymutatások J. mellékletében találhatók.

7.

A közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatoknak legkésőbb a határidő lejártának napján és a vonatkozó felhívásban meghatározott időpontig kell beérkezniük a Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

Azok a közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatok, amelyek nem tesznek eleget a résztvevők minimális számára a vonatkozó felhívásban előírt feltételeknek, kizárásra kerülnek.

Ugyanez az elv érvényesül a munkaprogramban meghatározott bármely további jogosultsági feltétel tekintetében.

8.

Abban az esetben, ha a közvetett KTF-cselekvésre egymás után többször nyújtották be ugyanazt a pályázatot, a Bizottság a vonatkozó felhívásban meghatározott határidő napja és órája előtt utolsóként beérkezett változatot értékeli.

9.

Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatok jövőbeli értékelés keretén belül is értékelhetők.

10.

A felhívást érintő minden kapcsolatfelvétel (pl. információkérés vagy a közvetett KTF-cselekvésre irányuló pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a vonatkozó felhívás azonosítójára.


(1)  HL L 232., 2002.8.29., 1. o.

(2)  HL L 294., 2002.10.29., 44. o.

(3)  „A C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48 és C(2004)3330, C(2004)4726, C(2005)969, C(2005)1447, C(2005)3190 és C(2005)4206 határozattal módosított C(2002)4791 bizottsági határozat, amelyek közül egyik sem jelent meg.”

(4)  HL L 355., 2002.12.30., 23. o.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(7)  A legutóbb a 2004. szeptember 1-i C(2004)3337 határozattal módosított 2003. március 27-i C(2003)883 határozat.

(8)  Az EPSS olyan eszköz, amely segíti a pályázókat a pályázatok elektronikus kidolgozásában és benyújtásában.

(9)  Amennyiben a futárszolgálatok elkérnék a címzett telefonszámát, a következő számot kell megadni: (32-2) 2991111 (contact Linda Maxwell and Martona Ritter)


MELLÉKLET

1)   Egyedi program: Az EKT szerkezetének kialakítása

2)   Tevékenység: Tudomány és társadalom

3)   Felhívás címe: 2006-os René Descartes-díjak.

4)   Felhívás azonosítója: FP6-2005-Science-and-society-18

5)   Közzététel napja:

6)   Beadási határidők: 2006. május 4., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

7)   Teljes indikatív költségvetés: 1,425 millió EUR

8)   Terület és eszközök: A pályázatokat az alábbi témakörökben várjuk. A táblázat csak rövid címeket ad meg. A témakörök teljes leírását a pályázók a Tudomány és társadalom munkaprogramban találják.

9)   Résztvevők minimális száma (2):

Eszköz

Résztvevők minimális száma

SSA 4.3.4.2. a) i.: Descartes-díj (kutatás)

Két jogalany két különböző tagállamból vagy társult államból, és amelyek közül legalább egy tagállam vagy társult tagjelölt ország

SSA 4.3.4.2. a) ii.: Descartes-díj (kommunikáció)

Egy jogalany egy tagállamból vagy társult államból

10)   Részvételi korlátozás: Az alább meghatározott feltételek teljesítése esetén ebben a felhívásban a Részvételi szabályzat 6. cikkének (2) bekezdése alá nem tartozó harmadik országban székhellyel rendelkező bármely jogalany részt vehet (a Közösséggel tudományos és technológiai egyezményt kötött országok jogalanyainak jogában áll részt venni), amennyiben az ilyen részvétel hasznos vagy lényeges a javasolt tevékenységre nézve, és a tagállamokra vagy társult országokra meghatározott minimális résztvevői szám követelménye teljesül.

A kutatási Descartes-díj esetében (4.3.4.2. a) i.:

A kutatási csoportok vagy jelölő intézmények pályázatonként egy projektet javasolhatnak.

A kommunikációs Descartes-díj esetében (4.3.4.2. a) ii.):

A jelöltnek előzőleg tudományos kommunikációs díjban kellett részesülnie.

A díj oklevelének másolatát a pályázattal együtt be kell nyújtani.

Az értékelés csak az előzőleg megnyert díjhoz kapcsolódó teljesítményekre alkalmazható, az azóta elért eredményekre nem.

A pályázatot annak a szervezetnek kell benyújtania, amely e jelöltnek odaítélte a díjat.

A szervezet pályázatonként egy jelöltet javasolhat.

A pályázatot csak akkor értékelik, ha mindezek az alkalmassági feltételek teljesülnek.

11)   Konzorciumi megállapodás: Az e felhívás eredményeként megvalósítandó KTF-cselekvések résztvevői nem kötelesek konzorciumi megállapodást kötni.

12)   Értékelési eljárás:

Az értékelés egy szakaszban történik, az egyéni értékelések esetében esetleg távértékeléssel.

A pályázatokat nem névtelenül értékelik

13)   Értékelési kritériumok: E munkaprogram 4.3.4.2. a) i. témakörében, a René Descartes-díj (kutatás) esetében a következő értékelési kritériumok alkalmazandóak:

az elért eredmények minősége és újdonsága;

hozzájárulás a kulcsfontosságú tudományos és technológiai kérdések megoldásához.

Mennyire fontos a kutatás eredményessége szempontjából, hogy azt európai vagy Európán túlmutató szinten végzik.

A súlyozások alkalmazását követően az összküszöbérték: 20-ból 17.

E munkaprogram 4.3.4.2. a) ii. témakörében, a René Descartes-díj (kommunikáció) esetében a következő értékelési kritériumok alkalmazandóak:

A kommunikációba fektetett műszaki eszközök megfelelősége, minősége és újszerűsége,

A tudományos tartalom pontossága, megfelelősége és helytállósága.

A kommunikációs tevékenység eredményessége a tudományok, műszaki tudományok vagy technológia ismertségének növelésében, a célközönség szempontjából.

A tudományos kommunikációs tevékenység arra vonatkozó képessége, hogy az európai társadalom fő gondjaival és/vagy elvárásaival érdemben foglalkozni tudjon.

A kommunikációs tevékenység vagy az ezt végző szakember képessége olyan modell nyújtására, amellyel ezt különböző kulturális környezetekbe átviheti.

A kommunikációs tevékenység vagy az ezt végző szakember képessége új gondolatmeneteket és ezekből következő kezdeményezéseket szélesebb összefüggésben elindítani.

Összküszöbérték: 20-ból 16 (a súlyozás alkalmazását követően)

14)   Az értékelés és a kiválasztás várható időpontja:

Értékelési eredmények: Várhatóan a beadási határidőt követő 6 hónapon belül.

Az odaítélés értesítőjének megírása: A díjakat várhatóan 2006. vége előtt odaítélik.


(1)  SSA = egyedi támogatási tevékenység

(2)  A társult államokba a társult tagjelölt országok is beletartoznak.

Bármely, az egyik tagállamban vagy társult államban székhellyel rendelkező jogalany, amely a kívánt számú résztvevőből áll, a közvetett cselekvés egyedüli résztvevője lehet.


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/26


UK-Edinburgh: Menetrend szerinti légi járatok működtetése

Az Egyesült Királyság által a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében meghirdetett ajánlattételi felhívás menetrend szerinti légi járatok működtetésére Glasgow és a Barra-sziget között (Skóciában)

(2005/C 322/15)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.   Bevezetés: A közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992.7.23-i 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Királyság közszolgáltatási kötelezettségeket rótt a Glasgow és a Barra-sziget közötti menetrend szerinti légi járatokra. E közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének feltételeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996.12.21-i C 387/06 közleménnyel hirdették ki, és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999.12.8-i C 355/04, 2002.12.13-i C 310/08, 2003.11.3-i C 278/06 és 2005.12.16-i C 321 közlemény szerint módosították.

Az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy a fent említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott eljárás keretében a járathoz való hozzáférést továbbra is egyetlen fuvarozóra korlátozza, és ajánlattételi felhívást követően e járat működtetésének jogát 2006.4.1-jétől átadja, ha 2006.3.1-jén nincs olyan légifuvarozó, amely az előírt közszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően és pénzügyi ellentételezés igénylése nélkül elkezdett menetrend szerinti légi járatokat üzemeltetni Glasgow és a Barra-sziget között, vagy erre készen áll.

2.   Az ajánlattételi felhívás tárgya: Menetrend szerinti légi járatok működtetése 2006.4.1-jétől Glasgow és a Barra-sziget között, eleget téve a közszolgáltatási kötelezettségeknek, amelyeket erre a járatra írtak elő, és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996. december 21-i C 387/06 közleménnyel hirdettek ki, majd az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999.12.8-i C 355/04, 2002.12.13-i C 310/08, 2003.11.3-i C 278/06 és 2005.12.16-i C 321 közlemény szerint módosítottak.

3.   Részvétel: Minden közösségi légifuvarozó részt vehet, aki rendelkezik a légifuvarozók engedélyezéséről szóló, 1992.7.23-i 2407/92/EGK tanácsi rendelet szerinti, valamely tagállam által kiállított, érvényes üzemeltetési engedéllyel. A járat üzemeltetése a Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) szabályozási rendszerének hatálya alatt történik.

4.   Ajánlattételi eljárás: Erre az ajánlattételi eljárásra a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése d), e), f), g), h) és i) pontjának rendelkezései vonatkoznak.

5.   Ajánlattételi dokumentáció/képesítések stb.: Az ajánlatkérőnél, az alábbi címen lehet ingyen hozzájutni a hiánytalan ajánlattételi dokumentációhoz, beleértve az ajánlattételi formanyomtatványt, a szolgáltatásleírást, a szerződési feltételeket és azok mellékleteit, továbbá a közszolgáltatási kötelezettségek eredeti leírását, amelyet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996.12.21-i C 387/06 közleménnyel hirdettek ki, és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999.12.8-i C 355/04, 2002.12.13-i C 310/08, 2003.11.3-i C 278/06 és 2005.12.16-i C 321 közlemény szerint módosítottak:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tel. (44-131) 244 08 54. Fax (44-131) 244 08 71. (Contact: Grace McGuire, SEETLLD - Transport Division 2/2).

A légitársaságoknak az ajánlattételi dokumentáció részeként igazolást kell benyújtaniuk pénzügyi helyzetükről (be kell mutatni az éves üzleti beszámolót és az ellenőrzött elszámolásokat 3 évre visszamenőleg, feltüntetve az elmúlt 3 év forgalmát és adózás előtti nyereségét), a korábbi tapasztalataikról és a leírt szolgáltatások biztosításához szükséges műszaki felkészültségükről. Az ajánlatkérő hatóság fenntartja annak jogát, hogy további információkat kérjen az ajánlattevő pénzügyi és műszaki erőforrásaira és adottságaira vonatkozóan.

Az ajánlatokat font sterlingben kifejezve, a csatolt igazoló okmányokat angol nyelven kell benyújtani. A szerződést úgy kell tekinteni, mint amely a skót jogszabályok hatálya alatt jött létre és a skót bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

6.   Pénzügyi ellentételezés: A benyújtott ajánlatokban meg kell jelölni a járat üzemeltetéséért ellentételezésül igényelt összeget a tervezett kezdőnaptól számított három évre vonatkozóan (éves lebontásban). Az ellentételezést a szolgáltatásleírással összhangban kell kiszámítani. Az ellentételezés véglegesen megállapított felső határát csak az üzemeltetés feltételeiben bekövetkező, előre nem látható változás esetén lehet felülvizsgálni.

A szerződést a skót miniszterek ítélik oda. A szerződés alapján teljesített kifizetések font sterlingben történnek.

7.   A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése: A 2006.4.1-jei kezdettel létrejött hároméves szerződés 2009.3.31-én jár le. A szerződés bármilyen módosítása vagy felmondása csak a szerződési feltételeknek megfelelően történhet. A szolgáltatásnyújtás megváltoztatása csak az illetékes hatóság beleegyezésével lehetséges.

8.   A szerződés teljesítésének elmulasztása esetén kiszabott bírságok: Abban az esetben, ha a légifuvarozó a járat üzemeltetését bármilyen okból elmulasztja, a skót miniszterek a járatkiesések arányában – az alábbiakra is figyelemmel – csökkenthetik az ellentételezést, azzal a megszorítással, hogy a skót miniszterek az ellentételezést ilyen indokkal nem csökkenthetik, ha a járatkiesés az alábbi okok bármelyikére vezethető vissza, nem pedig a légifuvarozó cselekedeteire vagy mulasztásaira:

időjárási és ár-apály viszonyok;

repülőtér bezárása;

biztonsági okok;

sztrájk;

védelmi okok.

A szerződési feltételeknek megfelelően a légifuvarozónak indokolnia kell a járat üzemeltetésének elmulasztását.

9.   Az ajánlatok benyújtásának határideje: E felhívás kihirdetésétől számított 1 hónap.

10.   Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat az 5. pontban megadott címre kell eljuttatni. A skót kormánynak az iparral, a közlekedéssel és az egész életen át tartó tanulással foglalkozó minisztériuma, valamint a skót beszerzési és kereskedelmi kormányszolgálat jelöli ki az ajánlatok felbontására jogosult személyeket.

11.   Az ajánlattételi felhívás érvényessége: A 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében ezen ajánlattételi felhívás érvényességének feltétele, hogy 2006.3.1-jéig egyetlen közösségi légifuvarozó se mutasson fel olyan tervet, amellyel megoldható a szóban forgó járat üzemeltetése 2006.4.1-jei vagy annál korábbi kezdettel, az előírt, módosított közszolgáltatási kötelezettségekkel összhangban, pénzügyi ellentételezés nélkül.


17.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 322/28


UK-Edinburgh: Menetrend szerinti légi járatok működtetése

Az Egyesült Királyság által a 2408/92/EGK tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében meghirdetett ajánlattételi felhívás menetrend szerinti légi járatok működtetésére Glasgow és Campbeltown, illetőleg Glasgow és a Tiree-sziget között (Skóciában)

(2005/C 322/16)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.   Bevezetés: A közösségi légifuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992.7.23-i 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Egyesült Királyság közszolgáltatási kötelezettségeket rótt a Glasgow és Campbeltown közötti, valamint a Glasgow és a Tiree-sziget közötti menetrend szerinti légijáratokra. E közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének feltételeit Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996.12.21-i C 387/06 és C 387/07 közleménnyel hirdették ki, és Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999.12.8-i C 355/03, 2002.12.13-i C 310/07, 2003.11.19-i C 278/05 és 2005.12.16-i C 321 közlemény szerint módosították.

Az Egyesült Királyság úgy határozott, hogy a fent említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott eljárás keretében a járatokhoz való hozzáférést továbbra is egyetlen fuvarozóra korlátozza, és ajánlattételi felhívást követően e járatok működtetésének jogát 2006.4.1-jétől átadja, ha 2006.3.1-jén nincs olyan légifuvarozó, amely az előírt közszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően és pénzügyi ellentételezés igénylése nélkül elkezdett menetrend szerinti légi járatokat üzemeltetni Glasgow és Campbeltown között, valamint Glasgow és a Tiree-sziget között, vagy erre készen áll.

2.   Az ajánlattételi felhívás tárgya: Menetrend szerinti légi járatok működtetése 2006.4.1-jétől Glasgow és Campbeltown között, valamint Glasgow és a Tiree-sziget között, eleget téve a közszolgáltatási kötelezettségeknek, amelyeket ezekre a járatokra írtak elő, és Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996. december 21-i C 387/06 és C 387/07 közleménnyel hirdettek ki, majd Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999. december 8-i C 355/03, 2002.12.13-i C 310/07, 2003.11.19-i C 278/05 és 2005.12.16-i C 321 közlemény szerint módosítottak.

3.   Részvétel: Minden közösségi légifuvarozó részt vehet, aki rendelkezik a légifuvarozók engedélyezéséről szóló, 1992.7.23-i 2407/92/EGK tanácsi rendelet szerinti, valamely tagállam által kiállított, érvényes üzemeltetési engedéllyel. A járat üzemeltetése a Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) szabályozási rendszerének hatálya alatt történik.

4.   Ajánlattételi eljárás: Erre az ajánlattételi eljárásra a 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdése d), e), f), g), h) és i) pontjának rendelkezései vonatkoznak.

5.   Ajánlattételi dokumentáció/képesítések stb.: Az ajánlatkérőnél, az alábbi címen lehet ingyen hozzájutni a hiánytalan ajánlattételi dokumentációhoz, beleértve az ajánlattételi formanyomtatványt, a szolgáltatásleírást, a szerződési feltételeket és azok mellékleteit, továbbá a közszolgáltatási kötelezettségek eredeti leírását, amelyet Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1996.12.21-i C 387/06 és C 387/07 közleménnyel hirdettek ki, és Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent 1999.12.8-i C 355/03, 2002.12.13-i C 310/07, 2003.11.19-i C 278/05 és 2005.12.16-i C 321. közlemény szerint módosítottak:

Scottish Executive Enterprise, Transport and Lifelong Learning Department, Transport Division 2/2, Victoria Quay, Edinburgh EH6 6QQ, United Kingdom. Tel. (44-131) 244 08 54. Fax (44-131) 244 08 71. (Contact: Grace McGuire, SEETLLD - Transport Division 2/2).

A légitársaságoknak az ajánlattételi dokumentáció részeként igazolást kell benyújtaniuk pénzügyi helyzetükről (be kell mutatni az éves üzleti beszámolót és az ellenőrzött elszámolásokat 3 évre visszamenőleg, feltüntetve az elmúlt 3 év forgalmát és adózás előtti nyereségét), a korábbi tapasztalataikról és a leírt szolgáltatások biztosításához szükséges műszaki felkészültségükről. Az ajánlatkérő hatóság fenntartja annak jogát, hogy további információkat kérjen az ajánlattevő pénzügyi és műszaki erőforrásaira és adottságaira vonatkozóan.

A Glasgow–Campeltowm és a Glasgow–Tiree-sziget légiközlekedési útvonal üzemeltetési joga egyetlen szerződésbe foglalva is átadható, de lehet csak az egyik útvonal üzemeltetésére is ajánlatot benyújtani. Ennek megfelelően az ajánlatkérő hatóság fenntartja magának a jogot, hogy vagy csak az egyik vagy mindkét szolgáltatásra együttesen benyújtott ajánlatot fogadja el, az ajánlattevőknek pedig minden ajánlatra külön költségszámítást kell készíteniük. A külön-külön és az összevontan benyújtott ajánlatokat egyaránt aszerint bírálják el, hogy az ajánlattételi felhívásban megjelölt időszakban mely ajánlat(ok) révén lehet gazdaságilag a legelőnyősebben megoldani a két járat üzemeltetését. Az ajánlatokat font sterlingben kifejezve, a csatolt igazoló okmányokat angol nyelven kell benyújtani. A szerződést úgy kell tekinteni, mint amely a skót jogszabályok hatálya alatt jött létre és a skót bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

6.   Pénzügyi ellentételezés: A benyújtott ajánlatokban meg kell jelölni a járat üzemeltetéséért ellentételezésül igényelt összeget a tervezett kezdőnaptól számított három évre vonatkozóan (évenként lebontva). Az ellentételezést a szolgáltatásleírással összhangban kell kiszámítani. Az ellentételezés véglegesen megállapított felső határát csak az üzemeltetés feltételeiben bekövetkező, előre nem látható változás esetén lehet felülvizsgálni.

A szerződést a skót miniszterek ítélik oda. A szerződés alapján teljesített kifizetések font sterlingben történnek.

7.   A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése: A 2006.4.1-jei kezdettel létrejött hároméves szerződés 2009.3.31-én jár le. A szerződés bármilyen módosítása vagy felmondása csak a szerződési feltételeknek megfelelően történhet. A szolgáltatásnyújtás megváltoztatása csak az illetékes hatóság beleegyezésével lehetséges.

8.   A szerződés teljesítésének elmulasztása esetén kiszabott bírságok: Abban az esetben, ha a légifuvarozó a járat üzemeltetését bármilyen okból elmulasztja, a skót miniszterek a járatkiesések arányában – az alábbiakra is figyelemmel – csökkenthetik az ellentételezést, azzal a megszorítással, hogy a skót miniszterek az ellentételezést ilyen indokkal nem csökkenthetik, ha a járatkiesés az alábbi okok bármelyikére vezethető vissza, nem pedig a légifuvarozó cselekedeteire vagy mulasztásaira:

időjárási és ár-apály viszonyok;

repülőtér bezárása;

biztonsági okok;

sztrájk;

védelmi okok.

A szerződési feltételeknek megfelelően a légifuvarozónak indokolnia kell a járat üzemeltetésének elmulasztását.

9.   Az ajánlatok benyújtásának határideje: E felhívás kihirdetésétől számított 1 hónap.

10.   Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat az 5. pontban megadott címre kell eljuttatni. A skót kormánynak az iparral, a közlekedéssel és az egész életen át tartó tanulással foglalkozó minisztériuma, valamint a skót beszerzési és kereskedelmi kormányszolgálat jelöli ki az ajánlatok felbontására jogosult személyeket.

11.   Az ajánlattételi felhívás érvényessége:: A 2408/92/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében ezen ajánlattételi felhívás érvényességének feltétele, hogy 2006.3.1-jéig egyetlen közösségi légifuvarozó se mutasson fel olyan tervet, amellyel megoldható a szóban forgó járatok üzemeltetése 2006.4.1-jei vagy annál korábbi kezdettel, az előírt, módosított közszolgáltatási kötelezettségekkel összhangban, pénzügyi ellentételezés nélkül.