ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 215

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

48. évfolyam
2005. szeptember 2.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Bizottság

2005/C 215/1

Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb: 2,05 % 2005. szeptember 1-jén – Euro-átváltási árfolyamok

1

2005/C 215/2

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám COMP/M.3825 – EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.3931 - TransGourmet/Prodirest) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

3

2005/C 215/4

A 800/1999/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott szabályok értelmében, a tagállamok által jóváhagyott, nemzetközi szinten ellenőrzésre és felügyeletre szakosodott szervezetek (továbbiakban felügyeleti szervezetek ) listája

4

2005/C 215/5

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Közlemények

 

Bizottság

2005/C 215/6

Pályázati felhívások közvetett KTF-tevékenységekre Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül – Tematikus kiemelt terület: A szakpolitikák következetes fejlesztését célzó támogatás – Pályázati azonosító: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Közlemény az olvasóknak – COM dokumentumok

s3

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 


I Tájékoztatások

Bizottság

2.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/1


Az Európai Központi Bank által a főbb pénzügyi operációknál alkalmazott kamatláb (1):

2,05 % 2005. szeptember 1-jén

Euro-átváltási árfolyamok (2)

2005. szeptember 1.

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,2388

JPY

Japán yen

136,95

DKK

Dán korona

7,4584

GBP

Angol font

0,68335

SEK

Svéd korona

9,3325

CHF

Svájci frank

1,5463

ISK

Izlandi korona

76,98

NOK

Norvég korona

7,8445

BGN

Bulgár leva

1,9559

CYP

Ciprusi font

0,5729

CZK

Cseh korona

29,340

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar forint

243,86

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6960

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

3,9821

RON

Román lej

3,5093

SIT

Szlovén tolar

239,51

SKK

Szlovák korona

38,550

TRY

Török líra

1,6653

AUD

Ausztrál dollár

1,6374

CAD

Kanadai dollár

1,4708

HKD

hongkongi dollár

9,6263

NZD

Új-zélandi dollár

1,7747

SGD

Szingapúri dollár

2,0841

KRW

Dél-Koreai won

1 280,67

ZAR

Dél-Afrikai rand

7,8986

CNY

Kínai renminbi

10,0280

HRK

Horvát kuna

7,4352

IDR

Indonéz rúpia

12 821,58

MYR

Maláj ringgit

4,672

PHP

Fülöp-szigeteki peso

69,503

RUB

Orosz rubel

35,2090

THB

Thaiföldi baht

50,927


(1)  Változó árfolyam esetén a kijelölt nap előtt végrehajtott legközelebbi pénzügyi operáció árfolyamát alkalmazzák, a kamatláb a legmagasabb árfolyam szerint számítandó.

(2)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


2.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/2


Bejelentett összefonódás engedélyezése

(Ügyszám COMP/M.3825 – EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(EGT vonatkozású szöveg)

2005. június 27-én a Bizottság határozott, hogy engedélyezi a fentebb említett összefonódást, és a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. Ez a határozat a Tanács rendeletének 139/2004/EK 6(1)(b) paragrafusán nyugszik. A határozat teljes szövege kizárólag németül érhető el, és azután teszik közzé, miután az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították a határozat szövegéből. Elérhető lesz:

az Európa versenypolitikai weboldalon (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ez az oldal lehetőséget kínál arra, hogy az egyedi fúziós döntések társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetőek legyenek,

elektronikusan az EUR-Lex honlapon az alábbi hivatkozási szám alatt: 32005M3825. Az EUR-Lex on-line hozzáférést biztosít az európai jogi anyagokhoz. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/3


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.3931 - TransGourmet/Prodirest)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(2005/C 215/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2005. augusztus 25-én a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott a Rewe-Group („REWE”, Németország) és a Coop-Group („Coop”, Svájc) közös irányítása alá tartozó TransGourmet Holding AG („TransGourmet”, Svájc) vállalatok tervezett összefonódásáról, amely szerint az előbbiek teljes irányítást szereznek a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint a Prodirest S.N.C. („Prodirest”, Franciaország), SA Discol („Discol”, Franciaország) és a Goninet S.N.C. („Goninet”, Franciaország) vállalatok felett, részesedés vásárlása útján.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

TransGourmet esetében: holding vállalat a nagykereskedelmi szektor befektetéseinek kezelésére, az Aldis Service PLus S.A.S-on keresztül élelmiszerek és egészségügyi termékek nagykereskedelmét végzi Franciaországban;

REWE esetében: élelmiszer kis- és nagykereskedelem, turizmus;

Coop esetében: élelmiszer kis- és nagykereskedelem;

Prodirest esetében: élelmiszerek és egészségügyi termékek nagykereskedelme és kiszállítása Franciaországban;

Discol esetében: holding vállalat, amely az élelmiszeripari befektetéseket kezeli;

Goninet esetében: élelmiszerek és egészségügyi termékek kiskereskedelme.

3.

A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja. A Bizottság, a Tanács 139/2004/EK (2) rendelete alá tartozó, bizonyos összefonódásokra vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal COMP/M.3931- TransGourmet/Prodirest a következő címre:

Európai Bizottság

Verseny Főigazgatóság,

Fúziós Iktatási Osztály

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o.


2.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/4


A 800/1999/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott szabályok értelmében, a tagállamok által jóváhagyott, nemzetközi szinten ellenőrzésre és felügyeletre szakosodott szervezetek (továbbiakban „felügyeleti szervezetek” ) listája

(2005/C 215/04)

Ez a lista az „Európai Közösségek Hivatalos Lapjában” (C 295., 2000. október 18., 2. o.) megjelent lista helyébe lép

1.   BEVEZETÉS:

A 800/1999/EK bizottsági rendelet (1) 16. cikk, 1. bekezdés b) pont és 2. bekezdés c) pontban foglaltak szerint, a tagállamok által jóváhagyott felügyeleti szervezetek jogosultak az export-visszatérítésben részesülő mezőgazdasági termékek harmadik országba történő behozatalát és kirakodását, illetve legalábbis e termékeknek a harmadik országban a rendeltetési helyre történő megérkezést igazoló tanúsítványok kiállítására.

A felügyeleti szervezetek jóváhagyása és ellenőrzése a tagállamok felelősségi körébe tartozik.

Ha egy felügyeleti szervezetet egy tagállam jóváhagy, az minden tagállamra érvényes. Ez azt jelenti, hogy egy jóváhagyott felügyeleti szervezet által kiállított tanúsítványok az egész Közösségben felhasználhatók, bármely tagállamban van is a felügyeleti szervezet székhelye.

A közösség mezőgazdasági termék-exportőreinek tájékoztatása céljából, a Bizottság rendszeres időközönként kihirdet egy aktualizált listát a tagállamok által jóváhagyott minden felügyeleti szervezetről. A mellékelt lista 2005. július 1-jén került aktualizálásra.

2.   FIGYELMEZTETÉS:

A Bizottság illetékes szervei az alábbi pontokra hívják fel az exportőrök figyelmét:

az a tény, hogy egy felügyeleti szervezet szerepel a listán, nem garantálja automatikusan, hogy a tanúsítványok, amelyeket e szervezet kiállít, elfogadhatók; kiegészítő igazolások kérhetők; valamint utólag az is megállapítható, hogy a kiállított tanúsítványok nem pontosak;

egy szervezetet bármikor le lehet venni a listáról. Mielőtt ezek közül a szervezetek közül bármelyikkel szerződést köt, az elővigyázatos exportőr a nemzeti hatóságok segítségével ellenőrizheti, hogy a szóban forgó szervezet még mindig jóvá van-e hagyva;

abban az esetben, ha az exportőr bővebb információt akar kapni bármelyik szervezetről, lehetősége van annál a nemzeti hatóságnál tájékoztatást kérni, mely jóváhagyta azt.


(1)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. Legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.4.14., 5. o.) módosított rendelet


MELLÉKLET

A Tagállamok által jóváhagyott felügyeleti szervezetek listája

DÁNIA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

NÉMETORSZÁG

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

SPANYOLORSZÁG

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANCIAORSZÁG

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

OLASZORSZÁG

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

HOLLANDIA

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

LENGYELORSZÁG

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINNORSZÁG

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Szintén ezt a céget bízták meg a szarvasmarhák szállítása során az élőállatok jólétére vonatkozó 639/2003/EK rendelet értelmében a harmadik országokra vonatkozó ellenőrzések lebonyolításával.

(2)  Ennek a cégnek a tanúsítvány-kiadási jogosultsága korlátozott, csak néhány harmadik országra érvényes. Ezeknek az országoknak a listájáról a finn hatóságok tudnak felvilágosítást adni.


2.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/7


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2005 augusztus 25-én a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendeletének 4. cikke szerint bejelentést kapott tervezett összefonódásról, amely szerint az LBO France Gestion („LBO”, Franciaország) irányítása alá tartozó WHA Holdings SAS (Franciaország) teljes irányítást szerez a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint a Wheelabrator Allevard SA („WHA”, Franciaország) felett részesedés vásárlása útján.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

az LBO vállalat esetében: befektetési társaság;

a WHA vállalat esetében: fémes csiszolóeszközök és gyémánt eszközök.

3.

A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja.

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard a következő címre:

Európai Bizottság

Verseny Főigazgatóság,

Fúziós Iktatási Osztály

J-70

B-1049 Brüsszel


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.


III Közlemények

Bizottság

2.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/8


Pályázati felhívások közvetett KTF-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése” elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül

Tematikus kiemelt terület: A szakpolitikák következetes fejlesztését célzó támogatás

Pályázati azonosító: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai, fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogramjáról (2002–2006) szóló határozatával, valamint a2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban a Tanács 2002. szeptember 30-án elfogadta az „Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése (2002–2006)” elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi programot (2) (a továbbiakban: egyedi program).

Az egyedi program 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2002. december 9-én elfogadott egy munkaprogramot (3) (a továbbiakban: munkaprogram), amely részletesebben meghatározta az egyedi program céljait, tudományos és technológiai prioritásait, valamint a végrehajtás ütemezését.

Az Európai Közösség hatodik keretprogramjának (2002–2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokról szóló, 2002. december 16-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) (a továbbiakban: részvételi szabályok) 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kell benyújtani.

2.

A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló ezen pályázati felhívások (a továbbiakban: felhívások) ezt az általános részt és a mellékletben leírt különleges feltételeket foglalják magukban. A melléklet nevezetesen a következőket tartalmazza: a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok benyújtásának határidejét, az elbírálás befejezésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett eszközt és kutatási területet, a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elbírálási kritériumait, a résztvevők minimális számát és az esetlegesen alkalmazandó korlátozásokat.

3.

A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek eleget tevő azon természetes vagy jogi személyeket, akik nem tartoznak a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) 114. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kizárással járó egyik eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük, hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázók részvételi feltételeinek teljesülése a közvetett KTF- tevékenység tárgyalásai keretén belül kerül ellenőrzésre. Ezt megelőzően azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy nem tartoznak a költségvetési rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében megadott egyik eset hatálya alá sem. Továbbá a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (6) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika a nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy nyújtsanak be pályázatokat a közvetett KTF-tevékenységre vagy vegyenek részt közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok benyújtásában.

4.

A Bizottság a felhívásokkal kapcsolatban pályázati ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amely a közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó információkat tartalmazza. A Bizottság iránymutatásokat ad ki a pályázatok elbírálását és a kiválasztási eljárásokat illetően (7) is. Ezek az ismertetők és iránymutatások a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz hasonlóan a Bizottságtól szerezhetők be a következő címeken:

European Commission (Európai Bizottság)

The FP6 Information Desk (A 6. keretprogrammal foglalkozó információs pult)

Directorate General RTD (Kutatási és Fejlesztési Főigazgatóság)

B-1049 Brüsszel

E-mail cím: rtd-omc-net@cec.eu.int

Internetcím: www.cordis.lu/fp6

5.

A közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok kizárólag elektronikus pályázat formájában nyújthatók be a webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül (EPSS) (8). Kivételes esetekben azonban a koordinátor engedélyt kérhet a Bizottságtól a papíron történő benyújtásra a felhívás határidejének lejárta előtt. Ehhez az alábbi címre kell írni:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate General RTD, Unit M2 (Kutatási és Fejlesztési Főigazgatóság, M2 Egység)

SDME 09/84

B-1049 Brüsszel

E-mail cím: rtd-omc-net@cec.eu.int

A kérelemhez csatolni kell a kivételes elbánás kérelmezésének indoklását. A papíron történő benyújtást választó pályázók felelőssége biztosítani, hogy a mentességi kérelem és az ezzel járó eljárások a felhívás határidejére való tekintettel időben elkészüljenek, illetve befejeződjenek.

Minden közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatnak két részből kell állnia: az űrlapokból (A. rész) és a tartalomból (B. rész).

A közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok internetes hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel egyaránt elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók. A közvetett KTF- tevékenységekre irányuló pályázatok B. része csak PDF-formátumban nyújtható be (Adobe 3.0 vagy magasabb szintű verziójával kompatibilis és beágyazott betűtípussal létrehozott ún. „portable document format”). Tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.

Az EPSS szoftver ( internetes hozzáféréssel vagy anélkül) a Cordis honlapjáról érhető el: www.cordis.lu.

Az olyan közvetett KTF-tevékenységre irányuló elektronikus pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy vírussal fertőzöttek, kizárásra kerülnek.

A közvetett KTF- tevékenységre irányuló pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.

A papíron való benyújtásra engedélyezett, de hiányos közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok kizárásra kerülnek.

A pályázatok benyújtásának különféle eljárásaira vonatkozó további információk a pályázatok elbírálásáról és a kiválasztási eljárásról szóló iránymutatások J. mellékletében találhatók.

6.

A közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatoknak legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhívásban meghatározott időpontig kell beérkezniük a Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

Azok a közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok, amelyek nem tesznek eleget az érintett felhívásban megjelölt minimális résztvevői számmal kapcsolatos feltételeknek, kizárásra kerülnek

Ugyanez vonatkozik a munkaprogramban meghatározott bármely további jogosultsági feltételre is.

7.

Abban az esetben, ha ugyanazon közvetett KTF-tevékenységre egymást követően többször nyújtottak be pályázatot, a Bizottság az érintett felhívásban meghatározott időpont előtt utoljára beérkező változatot vizsgálja meg.

8.

A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel (pl. információkérés vagy a közvetett KTF-cselekvésre irányuló pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a vonatkozó pályázati azonosítóra.


(1)  HL L 232., 2002.8.29., 1. o.

(2)  HL L 294., 2002.10.29., 1. o.

(3)  A C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747 és a C(2005)3244 határozattal módosított C(2002)4789 bizottsági határozat, amelyek közül egyik sem jelent meg.

(4)  HL L 355., 2002.12.30., 23. o.

(5)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(7)  A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004)1855 dokumentummal módosított, 2003. március 27-i C(2003)883 dokumentum.

(8)  Az EPSS olyan eszköz, amely segíti a pályázókat a pályázatok elektronikus kidolgozásában és benyújtásában.


MELLÉKLET

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Specifikus program: „Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése”

2.   Tematikus prioritás/témakör: 12. A szakpolitikák következetes fejlesztését célzó támogatás

3.   Pályázat címe: Az egymástól tanulás és együttműködés támogatása a kutatáspolitikai döntéshozatalban

4.   Pályázat hivatkozási száma/azonosítója: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   A közzététel napja:

6.   Benyújtási határidő: 2006. február 3., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)

7.   Teljes irányadó költségvetés: 8,7 millió euro

8.   A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:

Terület

Eszköz

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Koordinációs fellépések

9   A résztvevők minimális száma:

Eszköz

A résztvevők minimális száma

Koordinációs fellépések

Legalább öt független jogalanynak (1) kell lennie öt különböző tagállamból vagy társult államból, melyek közül legalább három tagállam vagy társult tagjelölt ország

10.   Részvételi korlátozás: A résztvevők minimális száma csak a részvételi szabályok 2. cikkének 31. pontjában meghatározott azon közjogi testületeket foglalja magában, amelyek nemzeti vagy regionális szinten részt vesznek a kutatással kapcsolatos politikák kidolgozásában. A koordinátort közülük kell kiválasztani

11.   Konzorciumi megállapodások: Az e felhívás eredményeként létrejött konzorciumok résztvevőinek nem kötelező konzorciumi megállapodást kötni

12.   Elbírálási eljárás: Az elbírálás egy szakaszban történik. A pályázatok elbírálása nem anonim módon történik

13.   Elbírálási kritériumok: Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi súlyát és küszöbértékét, valamint az általános küszöbértéket) illetően lásd a munkaprogram B. mellékletét

14.   Az elbírálás és a kiválasztás előrelátható időtartama: Az elbírálás eredményei: várhatóan a pályázat benyújtási határidejét követő mintegy négy hónapon belül állnak rendelkezésre


(1)  A résztvevő olyan jogalany, amely hozzájárul a projekthez, és amelynek a szerződéses feltételekben foglaltak értelmében jogai és kötelezettségei vannak a Közösséggel szemben. Az e koordinációs fellépésben részt vevő jogalanyok elsősorban nemzeti és regionális hatóságok.


2.9.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 215/s3


KÖZLEMÉNY AZ OLVASÓKNAK – COM DOKUMENTUMOK

A továbbiakban és a 2005. augusztus 30-i HL C 211. lapszámtól kezdve, amikor a Bizottság által elfogadott előkészítő jogi aktusok és az előkészítő jogi aktusoktól eltérő COM dokumentumok címei a Hivatalos Lapban közzétételre kerülnek, a Hivatalos Lapnak az EUR-Lex-en elérhető on-line változata tartalmazni fogja a teljes szövegre mutató linkeket.

A dokumentum számára (bal oldali oszlop, „Dokumentumok”) történő kattintással eljut az EUR-Lex azon oldalára, amely tartalmazza az önt érdeklő COM dokumentum valamennyi bibliográfiai adatát, illetve teljes szövegét.