ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 161

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

48. évfolyam
2005. július 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Tanács

2005/C 161/1

A Tanács nyilatkozata az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásról

1

 

Bizottság

2005/C 161/2

Euró átváltási árfolyamok

2

2005/C 161/3

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

3

2005/C 161/4

Tájékoztató összefoglaló az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2004. szeptember 8-i 1595/2004/EK bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott állami támogatásokról ( 1 )

4

2005/C 161/5

A Bizottság 2001. január 12-i, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a képzési célú támogatásokra vonatkozó alkalmazásáról szóló, 68/2001/EK rendelete értelmében a tagállamok által adott állami támogatásokra vonatkozó tájékoztatás ( 1 )

8

2005/C 161/6

A közszolgáltatási kötelezettségek Olaszország általi megszüntetése az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2004. december 10-i, 306. számában kihirdetett tizennyolc, szardíniai repülőterek és Olaszország fő repülőterei közötti légijárat vonatkozásában ( 1 )

10

 

Az Európai Központi Bank

2005/C 161/7

Az Európai Központi Bank véleménye (2005. június 21.) az Európai Unió Tanácsának felkérésére az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (a Periklész-program) szóló két tanácsi határozat iránti javaslatról (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 


I Tájékoztatások

Tanács

1.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/1


A Tanács nyilatkozata az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásról

(2005/C 161/01)

Tekintve az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásnak az Európai Parlament és a Bizottság általi, 2005. május 26-i aláírását, a Coreper javasolja a Tanácsnak, hogy jegyzőkönyvébe vegye fel és az Európai Unió Hivatalos Lapjának C. sorozatában tegye közzé az alábbi nyilatkozatot:

„A Tanács értesült az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló, e két intézmény által 2005. május 26-án aláírt keretmegállapodásról, amely pedig ellentétben áll az Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikkéhez kapcsolódó, a Nizzai Szerződés záróokmányában szereplő (3. sz.) nyilatkozat szellemével.

A Tanács, emlékeztetve 2000. július 10-i nyilatkozatára, aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy ezen új keretmegállapodás több rendelkezése, a 2000-es keretmegállapodáshoz képest még hangsúlyozottabban, a hatályos Szerződések alapján létrejött intézményi egyensúly felborítására törekszik. A Tanács sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem tájékoztatták korábban – a lojális együttműködés szellemében – az ezen új keretmegállapodásról folyó tárgyalásokról. Sajnálatát fejezi ki amiatt is, hogy a két érintett intézmény nem tartotta szükségesnek a Tanács által az illetékes fórumai szintjén megfogalmazott aggályok e megállapodás aláírását megelőző figyelembevételét.

A Tanács különösen arra emlékeztet, hogy az EK-Szerződés alapján (201. cikk) a Bizottság tevékenysége miatt előterjesztett bizalmatlansági indítvány a Bizottság valamennyi tagjára, testületileg vonatkozik, és nem vonatkozhat külön a Bizottság egyik tagjára. A 217. cikk kimondja a Bizottság a kollegalitás szellemében való tevékenykedésének elvét. A Tanács hangsúlyozza továbbá, hogy a munka többéves programozásának eljárását az Európai Tanács állapította meg 2002. júniusi, Sevillában tartott ülésén. Végezetül arra emlékeztet, hogy az Európai Parlament nemzetközi tárgyalásokba való bevonását lehetővé tévő eljárások tekintetében az EK-Szerződés 300. cikke irányadó, valamint hogy az Európai Parlament képviselőinek a közösségi vagy az Európai Uniót nemzetközi konferenciákon képviselő delegációkban való részvétele gyakorlati szabályait 1998-ban fogadták el.

A Tanács hangsúlyozza, hogy az említett intézmények által vállalt kötelezettségek a Tanáccsal szemben nem érvényesíthetők. Fenntartja jogait, különösen arra vonatkozóan, hogy minden megfelelő intézkedést megtegyen, amennyiben a keretmegállapodás rendelkezéseinek alkalmazása a Szerződések által az intézményeknek biztosított jogosítványokat, illetve az intézmények között teremtett egyensúlyt befolyásolná.”


Bizottság

1.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/2


Euró átváltási árfolyamok (1)

2005. június 30.

(2005/C 161/02)

1 euró=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,2092

JPY

Japán yen

133,95

DKK

Dán korona

7,4515

GBP

Angol font

0,67420

SEK

Svéd korona

9,4259

CHF

Svájci frank

1,5499

ISK

Izlandi korona

78,71

NOK

Norvég korona

7,9155

BGN

Bulgár leva

1,9559

CYP

Ciprusi font

0,5735

CZK

Cseh korona

30,030

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar Forint

247,24

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6961

MTL

Máltai líra

0,4293

PLN

Lengyel zloty

4,0388

ROL

Román lej

36 030

SIT

Szlovén tolar

239,47

SKK

Szlovák korona

38,414

TRY

Török líra

1,6194

AUD

Ausztrál dollár

1,5885

CAD

Kanadai dollár

1,49

HKD

Hong Kong-i dollár

9,3990

NZD

Új-zélandi dollár

1,7387

SGD

Szingapúri dollár

2,0377

KRW

Dél-Koreai won

1 239,85

ZAR

Dél-Afrikai rand

8,0254

CNY

Kínai renminbi

10,0079

HRK

Horvát kuna

7,3130

IDR

Indonéz rúpia

11 804,82

MYR

Maláj ringgit

4,596

PHP

Fülöp-szigeteki peso

67,685

RUB

Orosz rubel

34,6370

THB

Thaiföldi baht

49,938


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


1.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/3


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(2005/C 161/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

A Bizottság 2005. június 24-én a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról, amely szerint a Sacyr Vallehermoso csoporthoz tartozó Valoriza Gestión, S.A.U. („Valoriza”, Spanyolország) és a PAI Partners csoporthoz tartozó Saur S.A. („Saur”, Franciaország) vállalatok közös irányítást szereznek, a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint, az Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. („Emalsa”, Spanyolország) vállalat felett, amely jelenleg a Saur és az Endesa Participadas S.A. via Nueva Nuinsa S.L. („Nueva Nuinsa”, Spanyolország) vállalatok közös irányítása alatt áll. Valoriza úgy szerez közös irányítást Emalsa fölött, hogy részesedést vásárol Nueva Nuinsa vállalatban.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

a Valoriza vállalat esetében: vízszolgáltatás kezelése, hulladékkezelés, alternatív erőforrások kiaknázása, ingatlankezelés;

az Emalsa vállalat esetében: vízszolgáltatás kezelése a Las Palmas de Gran Canarias és a Santa Brígida önkormányzatok részére valamint a Puerto de la Luz y de las Palmas településen;

a Saur vállalat esetében: vízszolgáltatás és hulladékkezelés;

a Nueva Nuinsa vállalat esetében: holding vállalat.

3.

A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja. A Bizottság, a Tanács 139/2004/EK rendelete alá tartozó, bizonyos összefonódásokra vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas a következő címre:

Európai Bizottság

Verseny Főigazgatóság,

Fúziós Iktatási Osztály

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  HL C 56., 2005.3.05., 32. o.


1.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/4


Tájékoztató összefoglaló az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2004. szeptember 8-i 1595/2004/EK bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott állami támogatásokról

(2005/C 161/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XF1/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Friuli-Venezia Giulia

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesített vállalkozás neve: A halászati ágazatban működő szövetkezeti egyesületek számára az operatív programok megvalósításához a 41/1982. sz. törvény 20. cikke (3) bekezdésének b) pontja és a rákövetkező módosítások szerinti támogatás odaítélésének feltételeiről és módjairól szóló 14/2003 tartományi törvény végrehajtási rendelete 6. cikkének (20) és (21) bekezdése.

Jogalap: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) – „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) – „Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005”.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Előzetes éves kiadás a rendszer keretében vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: A rendszer keretében 385 000,00 eurónak megfelelő előzetes éves költség várható.

Maximális intenzitás: A támogatás maximális intenzitása megfelel az elszámolható költségek 100 %-ának.

Alkalmazás időpontja: A támogatási rendszer a Bollettino Ufficiale della Regione-ban való kihirdetését követően és 10 munkanappal ezen formanyomtatvány elküldése után a Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004) 19. cikke (1) bekezdésében foglaltak szerint lép hatályba .

A rendszer vagy az egyedi támogatás időtartama: a pénzeszközök felhasználásáig, de nem tovább, mint a Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004) alkalmazási időszaka, illetve 2006. december 31.

A támogatás célja: a halászati és akvakultúrában működő kis- és középvállalkozások támogatása a kategórába tartozó egyesületek legfeljebb 18 hónapig tartó, a biológiai források fenntartható kezelésének megőrzését és fejlődését, a halászati termékek értékesítését, a foglalkoztatási szintek megőrzését és fejlesztését, valamint a vállalkozások közötti konzorciumok létrehozását ösztönző működési programjainak jóváhagyása által.

A támogatás az 1545/2004/EK rendelet 4. cikkére hivatkozik.

A működési programok keretében jóváhagyható költségek

az egyesület saját személyzetének kiadásai vagy harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások költségei,

a programok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó kiadások,

felszerelések és berendezések kölcsönzése és amortizációja,

tájékoztató brosúrák, újságcikkek, az ágazatban dolgozók általános érdeklődésére számot tartó grafikai és audiovizuális kiadványok,

a programok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó hivatalos utak,

a programok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó konferenciák, találkozók és szemináriumok megvalósításának költségei,

a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó általános kiadások a tervezett kezdeményezés teljes költségének 12 %-áig.

Érintett ágazat(ok): tengeri halászat, akvakultúra, feldolgozás és értékesítés.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100-Udine (I)

Honlap: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Támogatás száma: XF1/05

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Friuli-Venezia Giulia

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesített vállalkozás neve: „Kiegészítő tartományi program a halászati ágazatban a 2000–2006. közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentum keretében történő támogatási intézkedésekre az akvakultúra- ágazatba történő beruházásokhoz”

Jogalap: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Előzetes éves kiadás a rendszer keretében vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: A rendszer keretében 650 000,00 eurónak megfelelő előzetes éves költség várható, amely összeg irányadó jellegű.

Maximális intenzitás: a megengedhető legmagasabb hozzájárulás a támogathatónak ítélt kiadások 40 %-ának felel meg.

Alkalmazás időpontja: A támogatási rendszer a Bollettino Ufficiale della Regione-ban való kihirdetése napján és 10 munkanappal e formanyomtatvány elküldését követően a Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004) 19. cikke (1) bekezdésében foglaltak szerint lép hatályba .

A rendszer vagy az egyedi támogatás időtartama: a pénzeszközök felhasználásáig, de nem tovább, mint a Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004) alkalmazási időszaka, illetve 2006. december 31.

A támogatás célja: támogatás az akvakultúra-ágazatban működő kis- és középvállalkozások számára beruházási támogatások által.

A támogatás az 1545/2004/EK rendelet 11. cikkére hivatkozik.

Támogatható kiadások

tengeri, sós- és édesvízi akvakultúra-berendezések építése, bővítése és modernizálása, a hal, rák és kagyló vagy egyéb vízi élő szervezetek tenyészetei számára,

a kizárólag az akvakultúra- tevékenységekre szolgáló úszó járművek és gépek beszerzése és átalakítása, motoros járművek és felszerelések alkalmassá tétele, amelyek szigorúan a termelési ciklushoz vagy a termékek klimatizált szállításához szükségesek, amennyiben a hatékony termelés érdekében kerültek kialakításra;

Érintett ágazat(ok): akvakultúra

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100-Udine (I)

Honlap: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Támogatás száma: XF 2/05

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Friuli-Venezia Giulia

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesített vállalkozás neve: „Kiegészítő tartományi működési program a halászati ágazatban a 2000–2006 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentum keretében történő támogatási intézkedésekhez a termelői szövetkezetek vagy társulások által megvalósított beruházási tevékenységekre vonatkozóan”

Jogalap: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” 9. cikke (1) bekezdésének d) pontja és a 7/1999 tartományi törvény 23. cikke.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Előzetes éves kiadás a rendszer keretében vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: A rendszer keretében 110 000,00 eurónak megfelelő előzetes éves költség várható. amely összeg irányadó jellegű.

Maximális intenzitás: A kiadások 100 %-ig, ha a projekt közösségi érdekű; a támogatottat kollektív jogalany képviseli; a projekt magában foglalja a tevékenység eredményeihez való nyilvános hozzáférést.

A támogatható kiadások 40 %-ig, ha a projekt egyéni érdekű; a projekt nem teszi lehetővé a tevékenység eredményeihez való nyilvános hozzáférést; ha társfinanszírozóként kollektív szervezetek és kutatóintézetek vesznek részt benne.

Alkalmazás időpontja: A támogatási rendszer a Bollettino Ufficiale della Regione-ban való kihirdetésének napján és 10 munkanappal e formanyomtatvány elküldését követően a Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004) 19. cikke (1) bekezdésében foglaltak szerint lép hatályba.

A rendszer vagy az egyedi támogatás időtartama: a pénzeszközök felhasználásáig, de nem tovább, mint a Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004) alkalmazási időszaka, illetve 2006. december 31.

A támogatás célja: támogatás az ágazat kis- és középvállalkozásai számára a termelői szövetkezetek vagy társulások által megvalósított egyedi vagy közérdeket képviselő tevékenységekhez való hozzájárulás révén.

A támogatás az 1545/2004/EK rendelet 4. cikkére hivatkozik.

A következő tevékenységekhez kapcsolódó kiadások támogathatók

az egyes halászati területekhez való hozzáférés feltételeinek ügyintézése és ellenőrzése, a halászati kontingensek és törekvések irányítása,

szelektívebb halászati felszerelések és módszerek használatának ösztönzése,

a források megőrzését szolgáló technikai intézkedések ösztönzése,

kollektív felszerelések az akvakultúra-ágazat számára; az akvakultúra- berendezések átalakítása vagy felújítása, az akvakultúra-telepről elfolyó szennyvíz kollektív kezelése,

a tenyésztési tevékenységekhez kapcsolódó patológiai kockázatok elhárítása vagy a vízgyűjtő medencékben és tengerparti ökorendszerekben jelenlévő élősködők eltávolítása,

a halászati és akvakultúra-ágazathoz kapcsolódó adatbázisok kialakítása vagy környezetgazdálkodási modellek kidolgozása a part menti zónák egységes kezelési terveinek előkészítése céljából,

az elektronikus kereskedelem szervezése és más információs technológiák igénybevétele a technikai és kereskedelmi jellegű információk terjesztése céljából,

minőség-ellenőrzési, minőségjavítási, nyomonkövetési, egészségügyi feltétel-, statisztikai eszköz- és környezeti hatás-rendszerek meghatározása és alkalmazása,

a termelés és a piac ismeretének és áttekinthetőségének javítása.

Érintett ágazat(ok): tengeri halászat, akvakultúra, forgalmazás és feldolgozás.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100-Udine (I)

Honlap: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Támogatás száma: XF3/05

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Friuli-Venezia Giulia

A támogatási rendszer megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesített vállalkozás neve: „Kiegészítő tartományi beruházási program a halászati ágazatban a 2000–2006. közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentum keretében történő intézkedésekhez a halászati termékek megismertetését és terjesztését elősegítő beruházásokra vonatkozóan.”

Jogalap: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 - Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del „Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” 9. cikke (1) bekezdésének d) pontja, és a 7/1999 tartományi törvény 23. cikke.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 - Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Előzetes éves kiadás a rendszer keretében vagy a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: A rendszer keretében 45 000,00 eurónak megfelelő előzetes éves költség várható, amely összeg irányadó jellegű.

Maximális intenzitás: a támogatás maximális intenzitása a támogatható kiadások 100 %-a, ha a projekt közérdeket képvisel, a támogatottat kollektív jogalany képviseli, vagy ha a terv magában foglalja a tevékenység eredményeinek a nyilvánosság számára történő hasznosítását.

a támogatás maximális intenzitása a támogatható kiadások 40 %-a, abban az esetben, ha a projekt egyedi érdeket képvisel, vagy ha nem teszi lehetővé a tevékenység eredményeinek nyilvánosság számára történő hasznosítását, illetve ha társfinanszírozóként kollektív szervezetek vagy kutatóintézetek vesznek részt benne.

Alkalmazás időpontja: A támogatási rendszer a Bollettino Ufficiale della Regione-ban való kihirdetésének napján és 10 munkanappal e formanyomtatvány elküldését követően a Regolamento di esenzione (Reg. CE 1595/2004) 19. cikke (1) bekezdésében foglaltak szerint lép hatályba.

A rendszer vagy az egyedi támogatás időtartama: a pénzeszközök felhasználásáig, de nem tovább, mint a Regolamento di esenzione – Végrehajtási utasítás – (Reg. CE 1595/2004) alkalmazási időszaka, illetve 2006. december 31.

A támogatás célja: a halászati és akvakultúra-ágazatban működő kis- és középvállalkozások támogatása promóciós tevékenységek elősegítése által

A támogatás az 1545/2004/EK rendelet 7. cikkére hivatkozik.

Támogatható költségek

Minőségtanúsító, címkéző műveletek, a termékek szabványosításának és megnevezésének ésszerűsítése,

Promóciós kampányok, amelyek magukban foglalják a minőség érvényesülését célzó kampányokat is,

A fogyasztói szokásokra és a piackutatásokra vonatkozó kutatások és tanulmányok,

Termékbemutató szalonokon, vásárokon és kiállításokon való részvétel;

Érintett ágazat(ok): tengeri halászat, akvakultúra, forgalmazás és feldolgozás.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

33100-Udine (I)

Honlap: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/8


A Bizottság 2001. január 12-i, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a képzési célú támogatásokra vonatkozó alkalmazásáról szóló, 68/2001/EK rendelete értelmében a tagállamok által adott állami támogatásokra vonatkozó tájékoztatás

(2005/C 161/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma: XT24/03

Tagállam: Olaszország

Régió: Bolzano Autonóm Tartomány

A támogatási program megnevezése: „A dolgozók vállalati továbbképzése a 236/93 sz. törvény, valamint a következő minisztériumi körlevelek értelmében.”

Jogalap: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: „Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30/12/2002.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: euró 784 241,00

Nincs lehetőség átlagos éves költségvetés meghatározására, abban az értelemben, ahogy a hivatalos kiírás kérné, havi esedékességgel, mivel a rendelkezésre álló források kimerüléséig lehet benyújtani pályázatokat (legkésőbb 2006. december 31-ig).

Maximális támogatási intenzitás:

Nagyvállalatok

Szakirányú továbbképzés: 25 %

Általános továbbképzés: 50 %

Kis-és középvállalkozások:

Szakirányú továbbképzés: 35 %

Általános továbbképzés: 70 %

Ezek az intenzitások megnövelhetők a következők szerint

 

5 százalékpont, amennyiben a kiírt képzések az EK-szerződés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja értelmében támogatható övezetekben megtelepült vállalkozásokat célozza meg.

 

10 százalékpont, amennyiben a támogatott képzés a 2001. január 12-i, 68/2001/EK rendelet (2) bekezdés g) pontja értelmében hátrányos helyzetűnek tekintett dolgozókra irányul.

Végrehajtás időpontja:

A támogatási program időtartama: A rendelkezésre álló alapok erejéig.

A támogatás célja: A támogatási program mind az általános, mind a szakirányú továbbképzésre vonatkozik. A 2002. 12. 30-i, 5166. sz. G.P. (Giunta Provinciale – az olasz tartományi tanács) adta felhatalmazás szerinti tartományi kiírás pontos útmutatást nyújt a kétfajta képzés meghatározására vonatkozóan, a 68/2001/EK rendelettel összhangban. Minden benyújtott pályázati terv esetében az értékelő bizottság ellenőrzi mind az általános, mind a szakirányú képzés esetében azt, hogy megfelelnek-e a meghatározásnak, illetve az igényelt támogatási intenzitásnak. Amennyiben nem felelnek meg a fentieknek, a bizottság döntésével összhangban átdolgozza az árajánlat költségtételeit, valamint a támogatható kiadások összegét.

Érintett gazdasági ágazat(ok): Minden gazdasági ágazat.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione 21 – Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

39100 BOLZANO

Igazgató

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini

Ripartizione 20 – Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

39100 BOLZANO

Igazgató: Dr. Peter Duregger

Egyéb információ: A támogatási programra vonatkozó kiírás végrehajtása a 2003. 01. 28-i BUR (Bollettino Ufficiale Regionale – az olasz Regionális Hivatalos Lap) 4. száma 1. sz. mellékletében történt közzététele után kezdődött. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalatok válasszanak a (68/2001/EK rendelet szerinti) állami támogatás, vagy a (69/2001/EK rendelet szerinti) „de minimis” támogatási rendszer között.

Támogatás száma: XT26/03

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Cornwall és a Scilly-szigetek 1. célkitűzés hatálya alá tartozó területe

A támogatási program megnevezése: Cornwall és a Scilly-szigetek 2000 – 2006-ra szóló 1. célkitűzés programja

Jogalap:

Learning and Skills Act 2000.

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998

Section 2 of the Employment and Agencies Act 1993

Further and Higher Education Act 1992

A rendszer alapján tervezett éves kiadások: Összes ESZA kiadás

(1.7; 3.2; 3.3; 3.5 és 5.4 intézkedés)

20,16 millió GBP

Éves kiadások

Maximális támogatási intenzitás:

 

35 % nagyvállalkozások számára szakosított képzésre

 

45 % KKV-k számára szakosított képzésre

 

60 % nagyvállalkozások számára általános képzésre

 

80 % KKV-k számára általános képzésre

(magasabb intenzitások érvényesülnek, mivel Cornwall és a Scilly-szigetek a 87. cikk (3) bekezdése alá tartozó támogatott területek

Amennyiben a támogatást a 2. cikk g) pontjában meghatározott hátrányos helyzetű munkavállaló kapja, a támogatási intenzitást 10 %-kal meg lehet emelni

Egy vállalkozás sem kap 1 000 000 eurót meghaladó támogatást

Végrehajtás időpontja:

A rendszer vagy az egyedi támogatás odaítélésének időtartama:

A támogatás célja: Az 1. célkitűzés ESZA-eleme egy széleskörű alapokon nyugvó képzési és fejlesztési program, amelynek célja a munkanélküliek – beleértve a hátrányos helyzetű munkavállalókat– foglalkoztathatóságának javítása, a foglalkoztatottak vagy a foglalkoztatásból kikerülők egész életen át tartó tanulásának ösztönzése, az alapkészségek és a foglalkoztatott munkaerő alkalmazkodóképessége javítása, és a munkaerőpiacon a nők előtt álló akadályok szintjének csökkentése. Az e mentesítés hatálya alá tartozó támogatás a program azon intézkedéseit fedi le, amelyek az alkalmazottaknak és a vállalkozásoknak nyújtanak támogatást.

Általános képzés

Az 1. célkitűzésen keresztül támogatott képzések többsége általános jellegű. A képzés nem csak a támogatott munkavállaló cégen belüli jelenlegi vagy jövőbeli pozíciójára vonatkozik, mert a képesítés nyújtása olyan máshol is használható készségeket ad, amelyek lényegesen javítják az adott munkavállaló foglalkoztathatóságát. Általános jellegűnek minősül a képzés, amennyiben az nemzeti szakképesítés megszerzésévek zárul, és a kulcsfontosságú készségek elsajátítására irányuló képzés is.

Szakosított képzés

Ha az 1. célkitűzés keretében nyújtott képzés a munkavállalónak a támogatott vállalkozáson belüli jelenlegi vagy jövőbeli helyzetére vonatkozik, és máshol nem hasznosítható képesítést nyújt, a szakosított képzésre irányadó maximális támogatási intenzitásokat kell alkamazni.

Érintett gazdasági ágazatok: Minden ágazat

Az odaítélő hatóság neve és címe:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

S1 4PQ

0114 267 7306

Egyéb információk: 1. célkitűzés kapcsolattartó

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

01725 65022


1.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/10


A közszolgáltatási kötelezettségek Olaszország általi megszüntetése az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2004. december 10-i, 306. számában  (1) kihirdetett tizennyolc, szardíniai repülőterek és Olaszország fő repülőterei közötti légijárat vonatkozásában

(2005/C 161/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

Olaszország a Lazio tartományi közigazgatási bíróság (TAR del Lazio) 2005. március 17-i döntése alapján úgy határozott, hogy a döntés ezen időpontjától kezdődően megszünteti az Európai Unió Hivatalos Lapja C sorozatának 2004. december 10-i, 306. számában kihirdetett közszolgáltatást a következő tizennyolc légijáratra vonatkozóan:

Alghero/Róma és Róma/Alghero

Alghero/Milánó és Milánó/Alghero

Alghero/Bologna és Bologna/Alghero

Alghero/Torino és Torino/Alghero

Alghero/Pisa et Pisa/Alghero

Cagliari/Róma és Róma/Cagliari

Cagliari/Milánó és Milánó/Cagliari

Cagliari/Bologna és Bologna/Cagliari

Cagliari/Torino és Torino/Cagliari

Cagliari/Pisa et Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona és Verona/Cagliari

Cagliari/Nápoly és Nápoly/Cagliari

Cagliari/Palermo et Palermo/Cagliari

Olbia/Róma és Róma/Olbia

Olbia/Milánó és Milánó/Olbia

Olbia/Bologna és Bologna/Olbia

Olbia/Torino és Torino/Olbia

Olbia/Verona és Verona/Olbia.


(1)  HL C 306., 2004.12.10., 6. o.


Az Európai Központi Bank

1.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/11


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2005. június 21.)

az Európai Unió Tanácsának felkérésére az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (a „Periklész-program”) szóló két tanácsi határozat iránti javaslatról

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

2005. május 10-én az Európai Központi Bank (EKB) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától arra, hogy terjesszen elő véleményt két javasolt intézkedésről: az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (a továbbiakban: javaslat), illetve az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (a továbbiakban: a párhuzamos javaslat) (1).

2.

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapszik. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3.

A Periklész-programot az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i 2001/923/EK tanácsi határozat (2) hozta létre. Mind a javaslattal, mind pedig a párhuzamos javaslattal kapcsolatban az EKB – a 2001/923/EK határozat tervezetéről folytatott konzultáció során hozott véleményében szereplő álláspontjával (3) összhangban- kifejezésre szeretné juttatni, hogy üdvözli és teljes mértékben támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek célja az euro pénzhamisítás elleni védelme a kiválasztott célcsoportokat érintő csere-, képzési és segítségnyújtási programok útján.

4.

Az EKB megállapítja, hogy a javaslat fő célkitűzése a (jelenleg 2005. december 31-ig tervezett) Periklész-program időtartamának kiterjesztése 2011. december 31-ig, azonos, évi 1 millió eurós költségvetés mellett. A javaslat rendelkezik a határon átnyúló vizsgálatokhoz az Europol előzetes értékelése alapján nyújtandó adminisztratív segítségnyújtás lehetőségéről is, amennyiben a kérdéses támogatást más európai intézmény nem nyújtja. A javaslat alapján az információcsere és a külső intézkedések társfinanszírozásában a Közösség hozzájárulásának aránya 70 %-ról 80 %-ra emelkedne, valamint egy rugalmas megközelítést fogadnának el a tagállamok által évente a Periklész-program alapján finanszírozásra előterjeszthető projektek számának korlátozása tekintetében.

5.

Előzetesen, a Szerződés 123. cikkének (4) pontja talán nem megfelelő jogi alap a javaslat számára, tekintettel különösen a programnak a határokon átnyúló vizsgálatokhoz kapcsolódó adminisztratív támogatás tekintetében való meghosszabbítására.

6.

A javaslat érdemi részével kapcsolatban az EKB hangsúlyozza annak biztosításának fontosságát, hogy a Periklész-program időtartamának kiterjesztése az euro új tagállamok általi bevezetésének időpontjához kapcsolódjon. Mivel az euro új tagállamok általi bevezetésének tervezett időpontjai 2008-tól 2010-ig tehetők (4), a Periklész-program 2011. december 31-ig javasolt meghosszabbítása figyelemmel van a képzéssel, információcserével és segítségnyújtással kapcsolatban megnövekedő jövőbeni igényekre. A Periklész-program időtartamának javasolt kiterjesztése azért is üdvözölendő, mivel az előreláthatólag egybeesik az eurobankjegyek második sorozatának az évtized végére eső kibocsátásával, és ezért figyelemmel lesz arra.

7.

Továbbá, a közösségi hozzájárulás arányának növekedése az információcsere és a külső intézkedések társfinanszírozásában, illetve a tagállamok által finanszírozásra előterjeszthető projektek számának korlátozására vonatkozó rugalmas megközelítés két további pozitív lépést jelentenek az azon területeken való segítségnyújtás tekintetében, ahol arra a legnagyobb szükség van.

8.

Alapvető fontosságú a Periklész-program megfelelő koordinálása a létező közösségi vagy EU programokkal, valamint az Europol és EKB projekteivel, ahogy arról a 2001/923/EK határozat 5. cikke rendelkezik. Ezért a javaslat csak abban az esetben teszi lehetővé a határokon átnyúló vizsgálatokhoz kapcsolódó adminisztratív támogatás finanszírozását, amennyiben az ilyen támogatást más európai intézmények (beleértve az EKB-t) nem nyújtják. A javaslat alapján az Europol előzetesen értékeli az adminisztratív támogatás finanszírozását. Tekintettel arra, hogy az adminisztratív támogatás finanszírozása kapcsolódhat a hamis eurobankjegyek tekintetében végzett, határokon átnyúló vizsgálatokhoz is, a Tanácsnak fontolóra kellene vennie az EKB bevonását az értékelési folyamatba. Az EKB szerint előnyös lenne, ha a Bizottság, az EKB és az Europol együttesen értékelné a Periklész-program alapján finanszírozandó kezdeményezéseket az euro hamisítása elleni közös stratégia kidolgozása céljából már létrehozott irányítócsoport keretén belül, illetve ha a meghozandó döntéshez szükség lenne e három szervnek az irányítócsoport keretén belüli hozzájárulására.

9.

Az EKB megállapítja, hogy a javaslat csak korlátozott mértékben módosítja a nyomon követési és az értékelési eljárásokat. Tekintettel a Periklész-program további hat évvel való meghosszabbítására, az EKB azt javasolja, hogy a javaslat 1. cikkének (8) és (9) bekezdéseiben egy még ambiciózusabb, nyitottabb és átláthatóbb értékelési eljárásról rendelkezzenek. Az EKB-nak teljes mértékben részt kellene vennie a Periklész-program fontosságának, hatékonyságának és hatásosságának értékelésében, hogy képes legyen megalapozott véleményt szolgáltatni a Tanács számára a program bármely jövőbeni meghosszabbításával kapcsolatban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. június 21-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  A COM(2005) 127 végleges mind a javaslatot (2005/0029 (CNS)), mind pedig a párhuzamos javaslatot (2005/0030 (CNS)) tartalmazza.

(2)  HL L 339., 2001.12.21., 50. o.

(3)  Az euro hamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programot (a „Periklész-program”) létrehozó tanácsi határozatról szóló, 2001. október 9-i CON/2001/31 EKB-vélemény 3. bekezdése (HL C 293., 2001.10.19., 3. o.).

(4)  A Bizottsága közleménye a Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Európai Központi Bank részére - Első jelentés az euroövezet jövőbeni bővítésével kapcsolatos gyakorlati előkészületekről, COM(2004) 748 végleges, 2004. november 10.; elérhető: http://europa.eu.int.