ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 22

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

48. évfolyam
2005. január 27.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Információ

 

Bizottság

2005/C 022/1

Euro átváltási árfolyamok

1

2005/C 022/2

Állami támogatás – Cseh Köztársaság – Állami támogatás C 45/04 (ex NN 62/04) – Szerkezetátalakítási támogatás a cseh acélgyártó, a Trinecke Zelezarny számára – Felkérés megjegyzések benyújtására az EK Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése alapján ( 1 )

2

2005/C 022/3

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

9

2005/C 022/4

Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő lejártáról

10

2005/C 022/5

Közlemény – Értesítés a szakorvosi képesítések megnevezéseinek tekintetében ( 1 )

11

2005/C 022/6

Közlemény – Speciális fogászati szakképesítések megnevezéseinek bejelentése ( 1 )

17

2005/C 022/7

Közlemény – Értesítés az általános gondozást végző ápolói és szülésznői képesítést nyújtó intézmények tekintetében ( 1 )

18

 

III   Közlemények

 

Bizottság

2005/C 022/8

A közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitele utáni export-visszatérítés pályázati felhívásának hirdetménye

19

 

Helyesbítés

2005/C 022/9

Helyesbítés a 98/80/EK tanácsi irányelvvel módosított 77/388/EGK tanácsi irányelv 26b. cikkének (A) bekezdése ii. pontjában megállapított kritériumokat teljesítő aranyérmék jegyzékéhez (különleges konstrukció a befektetési arany számára) (HL C 285., 2004.11.23.)

22

2005/C 022/0

Helyesbítés a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága tagjainak kinevezéséhez (HL C 10., 2005.1.14.)

22

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

 


I Információ

Bizottság

27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/1


Euro átváltási árfolyamok (1)

2005. január 26.

(2005/C 22/01)

1 euro=

 

Pénznem

Átváltási árfolyam

USD

USA dollár

1,3005

JPY

Japán yen

134,47

DKK

Dán korona

7,4427

GBP

Angol font

0,69270

SEK

Svéd korona

9,0725

CHF

Svájci frank

1,5505

ISK

Izlandi korona

81,30

NOK

Norvég korona

8,2280

BGN

Bulgár leva

1,9558

CYP

Ciprusi font

0,5831

CZK

Cseh korona

30,020

EEK

Észt korona

15,6466

HUF

Magyar Forint

245,61

LTL

Litván litász/lita

3,4528

LVL

Lett lats

0,6961

MTL

Máltai líra

0,4313

PLN

Lengyel zloty

4,0677

ROL

Román lej

37 635

SIT

Szlovén tolar

239,77

SKK

Szlovák korona

38,535

TRY

Török líra

1,7353

AUD

Ausztrál dollár

1,6879

CAD

Kanadai dollár

1,6100

HKD

Hong Kong-i dollár

10,1428

NZD

Új-zélandi dollár

1,8209

SGD

Szingapúri dollár

2,1259

KRW

Dél-Koreai won

1 341,73

ZAR

Dél-Afrikai rand

7,7749


(1)  

Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/2


ÁLLAMI TÁMOGATÁS – CSEH KÖZTÁRSASÁG

Állami támogatás C 45/04 (ex NN 62/04)

Szerkezetátalakítási támogatás a cseh acélgyártó, a Trinecke Zelezarny számára

Felkérés megjegyzések benyújtására az EK Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése alapján

(2005/C 22/02)

EGT vonatkozású szöveg

A 2004. december 14-án kelt, a hiteles nyelven az ezt az összefoglalót követő oldalakon reprodukált levéllel a Bizottság értesítette a Cseh Köztársaságot arról a határozatáról, hogy megindítja az EK Szerződés 88. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárást a fent említett intézkedés vonatkozásában.

Az érdekelt felek megjegyzéseiket azokkal a támogatási intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek tekintetében a Bizottság az eljárás megindításáról határozott, ennek az összefoglalónak és az azt követő levélnek a nyilvánosságra hozatalától számított egy hónapon belül nyújthatják be, a következő címre:

Európai Bizottság

Versenypolitikai Főigazgatóság

Állami Támogatási Hivatal

B-1049 Brüsszel

Fax: +32/2/296.12.42

Ezeket a megjegyzéseket a Cseh Köztársaság megkapja. A megjegyzéseket benyújtó érdekelt fél személyazonosságának bizalmas kezelése kérhető írásban, a kérelem indokainak feltüntetésével.

ÖSSZEFOGLALÓ

I.   A TÁMOGATÁS LEÍRÁSA

(1)

Třinecké Železárny a.s. (a továbbiakban TZ) a 90-es évek közepén privatizálásra került és teljes szerkezetátalakításon ment át állami támogatás nélkül. 1997 óta nyereséget termel. A TZ fő üzleti tevékenysége a fémkohászati (acél-) gyártás, zárt kohászati ciklussal. A koksz, a nyersvas és az acél gyártásán kívül a vállalat fő termékei a hengerműi termékek, vagyis a tömbök, táblák, tuskók, csavart huzalok, betonacél, könnyű, közepes és nehéz kivitelű acél. A TZ a sínek egyetlen gyártója a Cseh Köztársaságban.

(2)

2004. április 14-én a Cseh Köztársaság kormánya rendeletet fogadott el, amely kimondta, hogy részvényenként 1 250 CZK árat fizet a TZ-nek a birtokában lévő 1 306 920 ISPAT Nova Hut (INH) részvényért, ami az utóbbi társaság tőkéjének 10,54 %-át képviseli. A tranzakció lebonyolítására ugyanannak a hónapnak a végén sor került.

(3)

2004. április 30-án a Cseh Versenyhivatal (a továbbiakban VH) állami támogatást engedélyezett a TZ számára, amely mintegy 576,7 millió CZK (18,3 millió EUR) összes névértékű kötvény átadásának formájában történik, környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési, képzési és üzembezárási projektekre. Döntött arról is, hogy a fent említett tranzakció nem jelent állami támogatást.

(4)

Az ezekkel a projektekkel kapcsolatos határozataiban a cseh VH a Bizottságnak csak egyes megjegyzéseit vette figyelembe, mint például mindenféle támogatás kizárása az 1997-2003. évek összes projektjeire.

II.   ÉRTÉKELÉS

(5)

A csatlakozási szerződésnek a cseh acélipar szerkezetátalakításáról szóló 2. jegyzőkönyvében (1) (a továbbiakban: „2. jegyzőkönyv”) az 1. pont úgy rendelkezik, hogy „az EK szerződés 87. és 88. cikkeitől eltérően a Cseh Köztársaság által szerkezetátalakítási célokra a cseh acélipar konkrét részeinek adott állami támogatás a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekintendő”, ha – többek között – a jegyzőkönyvben meghatározott feltételek teljesülnek.

(6)

A 2. jegyzőkönyv 3. pontja úgy rendelkezik, hogy „csak az 1. mellékletben felsorolt vállalatok jogosultak állami támogatásra a cseh acélipari szerkezetátalakítási programban.” A Třinecké Železárnynincs megemlítve az 1. mellékletben.

(7)

A 2. jegyzőkönyv 6. pontjának utolsó mondata úgy rendelkezik, hogy „nem adható további állami támogatás a Cseh Köztársaság részéről a cseh acélipar szerkezetátalakítási céljaira.”

(8)

A 20. pont úgy rendelkezik, hogy „a Bizottságnak meg kell tennie a megfelelő lépéseket arra, hogy bármely érintett vállalattól visszakövetelje az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott feltételek megsértésével esetleg megadott támogatást”, amennyiben a szerkezetátalakítás figyelemmel kísérése azt mutatja, hogy a szabályokat megsértették „további összeférhetetlen állami támogatás megadásával az acélipar számára”. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy hivatalos vizsgálatot kezdjen, s mivel a 2. jegyzőkönyvben konkrét rendelkezések nincsenek, a szokásos szabályokat és elveket kell alkalmazni (2).

(9)

2004 áprilisának végén a Bizottságot arról tájékoztatták, hogy a Cseh Köztársaság állami támogatást adott a TZ-nek, a 2. jegyzőkönyv által megengedett támogatáson felül, ami a Bizottság véleménye szerint kezelhető a cseh acélágazat számára adott illegális szerkezetátalakítási támogatásként. Ezért a Bizottság így megnyithatja azt a hivatalos vizsgálati eljárást, amelyről az EK szerződés 88. cikkének (2) bekezdése rendelkezik. A 93. cikk alkalmazásának részletes szabályait meghatározó 659/1999/EK tanácsi rendelet (3) is alkalmazandó.

(10)

A jelen esetben a Bizottságnak kételyei vannak afelől, hogy az INH 10,54 %-os részesedésének a kormány által történt megvásárlása részvényenként 1250 CZK áron, amely 2004 áprilisában történt, megfelel-e egy piacgazdasági befektető viselkedésének. Mivel a részvénypiaci ár nem nagyon megbízható iránymutatás az INH részvények alacsony forgalma miatt, amely tényt a Bizottság elismeri, a kormány az általa fizetett árat két szakértői „értékelésre” alapozza. Mielőtt azonban ennek a tranzakciónak a végleges árát meghatározta, a kormány nem végezte el ennek a két értékelésnek a kritikai elemzését a rendelkezésre álló információk alapján. Valóban, 2004 márciusában az INH jóváhagyásra benyújtott a cseh Értékpapírfelügyeletnek (a továbbiakban „CsÉF”) egy nyilvános ajánlatot a tőzsdén jegyzett részvényeinek visszavásárlására, azzal a céllal, hogy a társaságot a Prágai Értéktőzsdéről kivezessék. 2004. március 15-én a CsÉF úgy vélekedett, hogy az INH által a kisebbségi részvényeseknek kínált részvényenkénti 550 CZK ár megfelelt a részvények értékének, és hogy az INH által benyújtott szakértői vélemény ezt a megfelelőséget bizonyította. Az ajánlat megjelent egy gazdasági újságban, és 2004. március 25-től 2004. május 6-ig volt érvényben. A részvényt május végén vezették ki. A 10,54 %-os részesedés nagyobb likviditásán kívül, amely korlátozott felárat indokolhatott volna, a Bizottság nem talált olyan eltéréseket a két tranzakció között, amelyek megmagyaráznák, hogy az 550 CZK ár, amelyet a CsÉF jóváhagyott, mint a kisebbségi részvényesek birtokában lévő részvények megfelelő értékét, miért ne lett volna érvényes a 10,54 %-os részesedésnek a kormány által történő megvásárlására. Ezért ez az utóbbi vétel, 1 250 CZK áron, úgy tűnik, támogatási elemet tartalmaz a TZ javára.

(11)

A Bizottságnak vannak olyan kételyei is, hogy az üzembezárási és képzési projektekhez adott támogatás megfelel-e az EK állami támogatás szabályai által megszabott összes követelménynek. A Bizottság véleménye szerint az üzembezárási támogatás értékelése nem helyes, mert az olvasztó egy részének leállítása nem kezelhető úgy, mint egy acélüzem teljes vagy részleges bezárása.

(12)

A Bizottságnak kételyei vannak afelől, hogy valamennyi feleslegessé vált dolgozó ([…] (4) fő) annak az olvasztónak abban a részében dolgozik-e, amelynek a lezárását tervezik, valamint a végkielégítési költségek számítása felől is.

(13)

Azok a homályos és ellentmondó információk, amelyek a cseh VH határozataiban szerepelnek a képzési támogatás vonatkozásában, nem teszik lehetővé a Bizottság számára, hogy megvizsgálja, vajon az általános képzés és a speciális képzés meghatározásait tiszteletben tartották-e. Ezen kívül az ösztönző hatás kimutatására nem került sor.

(14)

Következésképpen a Bizottságnak kételyei vannak a fent említett állami támogatási intézkedésekkel és azok célkitűzéseivel kapcsolatban, és ki kell vizsgálnia, hogy ezek az intézkedések nem jelenthetnek-e álcázott szerkezetátalakítási támogatást egy acélgyártó, a Třinecké Železárny a.s. számára.

(15)

A 659/1999/EK tanácsi rendelet 14. cikkével összhangban minden jogszerűtlen támogatás visszakövetelhető a címzettől.

A LEVÉL SZÖVEGE

„1.

Komise by ráda informovala Českou republiku, že po prostudování informací o výše zmíněné podpoře předložených Vašimi orgány se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

I.   ŘÍZENÍ

2.

Dne 12. listopadu 2003 byla Komise informována, že česká vláda přijala »Usnesení k dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu – návrh řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.« (dále jen »TZ«). Toto usnesení naznačilo, že vláda má v úmyslu poskytnout TZ státní podporu ve výši asi 1,9 miliardy Kč (přibližně 60 miliónů EUR) (5).

3.

V daném usnesení také česká vláda vyjádřila souhlas s následujícími transakcemi:

Česká vláda nabude od TZ prostřednictvím České konsolidační agentury (ČKA) majetkovou účast ve společnosti ISPAT Nová Huť, a.s. ve výši 10,54 %, vlastněnou TZ. Cenu těchto akcií stanoví Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČKA převede 10 000 kusů dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), emitovaných společností TZ a v současné době v držení ČKA, na jejich emitenta společnost TZ za celkovou kupní cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR), tj. pouhých 10 % jejich nominální hodnoty.

4.

Usnesení rovněž uvádí, že obě transakce budou platné teprve po obdržení kladného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydaného po konzultaci s Evropskou komisí.

5.

V dopise z 26. listopadu 2003 si Komise vyžádala informace o výše zmíněných transakcích (o objemu podpory, její intenzitě a účelu, hodnocení ÚOHS). Rovněž v listopadu 2003 se Komise (generální ředitel pro hospodářskou soutěž) a české orgány (náměstek ministra průmyslu a obchodu) shodly na tom, že jsou nutné odborné konzultace.

6.

Dne 10. prosince 2003 a 7. ledna 2004 proběhla setkání českého předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu s komisařem pro hospodářskou soutěž. Bylo dohodnuto, že poslední tvrzení výše zmíněného usnesení bude respektováno (viz bod 4).

7.

Dne 20. února 2004 obdržela Komise popis všech projektů, na které hodlá česká vláda udělit společnosti TZ státní podporu. Dne 17. března 2004 proběhly v Bruselu odborné konzultace mezi útvary Komise a zástupci českého ÚOHS, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dané společnosti.

8.

Dne 29. března a 29. dubna 2004 zaslala Komise českým orgánům připomínky, ve kterých uvedla, že na základě poskytnutých informací nelze vyloučit, že plánovaná koupě akcií držených společností TZ ve společnosti ISPAT Nová Huť českou vládou by mohla přesáhnout tržní cenu, čímž by došlo k poskytnutí státní podpory výše zmíněné společnosti, a rovněž uvedla, že státní podpora, z níž by byly financovány různé projekty společnosti TZ, se nezdá být v souladu se současnými pravidly EU pro poskytování státní podpory.

9.

Dne 22. a 30. dubna 2004 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže státní podporu společnosti TZ.

II.   POPIS OPATŘENÍ A DANÉ SPOLEČNOSTI

Opatření přijatá v dubnu 2004

10.

Dne 14. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení, podle kterého zaplatí společnosti TZ cenu 1 250 Kč za akcii za 1 306 920 akcií společnosti ISPAT Nová Huť (INH), které TZ vlastní a které představují 10,54 % základního kapitálu společnosti INH. Dne 22. dubna 2004 rozhodl ÚOHS, že tato transakce nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Transakce se uskutečnila na konci téhož měsíce.

11.

Dne 30. dubna 2004 povolil ÚOHS udělení státní podpory ve prospěch společnosti TZ ve formě převodu dluhopisů v celkové nominální hodnotě přibližně 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

12.

Při rozhodování o těchto projektech vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise, např. vyloučení jakékoliv podpory na veškeré projekty na léta 1997 – 2003.

Informace o společnosti

13.

Společnost Třinecké železárny, a.s., byla zprivatizována v polovině 90. let a plně restrukturalizována bez státní podpory. Majoritním vlastníkem společnosti je Moravia Steel, a.s., které patří 69,04 % akcií. Společnost […] (6) vlastní […] % akcií. Dalších […] % patří společnosti […] a zhruba […] % jednotlivcům.

14.

Společnost TZ je od roku 1997 zisková. Podle informací Komise měla v roce 2002 zisk 309 mil. Kč (přibližně 10 mil. EUR). V období let 1998 – 2001 vytvořila společnost zisk 50 – 477 mil. Kč (přibližně 2 – 15 mil. EUR), viz výroční zpráva TZ za rok 2001. V témže období také společnost neustále investovala – 456 mil. Kč (přibližně 14,5 mil. EUR) v roce 2001 a 240 mil. Kč (7,6 mil. EUR) v roce 2002. Zaměstnává přibližně 6 300 lidí. V roce 2001 dosáhl prodej válcovaných výrobků 2 155 000 tun a v roce 2002 to bylo 2 257 000 tun.

15.

Hlavním předmětem činnosti TZ je hutní výroba (ocel) s uzavřeným hutním výrobním cyklem. Mimo koksu, surového železa a oceli produkuje společnost zejména válcované výrobky, tj. bloky, bramy, sochory, válcovaný drát, betonářskou ocel, jemnou, střední a hrubou profilovou ocel. Společnost TZ je také jediným výrobcem kolejnic v České republice.

16.

Podle veřejných prohlášení vykazovala společnost TZ v posledních čtyřech letech velký zájem o účast na celkovém řešení situace českého ocelářského průmyslu.

17.

Na jaře 2001 vypracovala konzultantská firma Euro-Strategy studii financovanou z projektu Phare. Cílem této studie bylo pomoci České republice připravit národní plán restrukturalizace ocelářského průmyslu. Ze závěrů studie vyplynulo, že společnost TZ by mohla hrát klíčovou roli v této restrukturalizaci tím, že by převzala neprosperující společnosti Nová Huť (předchozí název INH) a Vítkovice Steel (za nominální cenu 1 Kč) a restrukturalizovala je s pomocí finančních prostředků částečně poskytnutých formou státní podpory. Česká vláda tuto strategii odmítla a vyloučila společnost TZ z národního plánu restrukturalizace vypracovaného v srpnu 2001.

III.   HODNOCENÍ

1.   Právní rámec

18.

Protokol č. 2 Smlouvy o přistoupení o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu  (7) (dále jen »protokol č. 2«) povoluje poskytnutí státní restrukturalizační podpory českému ocelářskému průmyslu v souvislosti s jeho restrukturalizací v období let 1997 – 2003 do výše maximálně 14,147 mil. Kč (453 mil. EUR). Protokol stanoví, že tato státní podpora může být udělena za několika podmínek, mimo jiné je to dosažení životaschopnosti odvětví a příslib snižovat výrobní kapacity.

19.

Bod 1 protokolu č. 2 stanoví, že »odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní podpora poskytnutá Českou republikou pro účely restrukturalizace vymezeným částem českého ocelářského průmyslu považuje za slučitelnou se společným trhem«, pokud jsou mimo jiné splněny podmínky stanovené v protokolu.

20.

Bod 3 protokolu č. 2 stanoví, že »státní podporu v rámci českého restrukturalizačního programu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společnostem uvedeným v příloze 1«. Třinecké železárny v příloze 1 zmíněny nejsou.

21.

Podle poslední věty bodu 6 protokolu č. 2 »Česká republika neposkytne českému ocelářskému průmyslu žádnou další státní podporu pro účely restrukturalizace«.

22.

Bod 20 stanoví, že »Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu« v případě, že dohled nad restrukturalizací ukáže na porušení podmínek udělením »dodatečné neslučitelné státní podpory ocelářskému průmyslu«. Toto ustanovení umožňuje Komisi zahájit formální šetření, jelikož v případě, kdy v protokolu č. 2 neexistují zvláštní ustanovení, by měla být uplatněna běžná pravidla a zásady (8).

23.

Cílem tohoto protokolu je zajistit přechod mezi opatřeními ohledně státní podpory pro restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu podle Evropské dohody a koncem prodlouženého restrukturalizačního období (31. prosinec 2006).

24.

Aby bylo možno tento cíl splnit, vztahuje se protokol na období před i po přistoupení. Přesněji řečeno povoluje určitou formu podpory, která byla nebo má být udělena do konce roku 2003 a zakazuje jakoukoliv další státní podporu na účely restrukturalizace českého ocelářského průmyslu do konce roku 2006, což je konec restrukturalizačního období.

25.

V tomto ohledu se zřetelně liší od jiných ustanovení aktu o přistoupení, jako je např. prozatímní mechanismus stanovený v příloze IV (»existující podpora«), který se vztahuje pouze na státní podporu udělenou před přistoupením, pokud je »stále platná i po« datu přistoupení.

26.

Na protokol č. 2 tedy může být nahlíženo jako na lex specialis, který v oblasti, jíž se dotýká, nahrazuje jakékoliv jiné ustanovení aktu o přistoupení.

27.

V důsledku toho, ačkoliv by se články 87 a 88 Smlouvy o ES obvykle nevztahovaly na podporu udělenou před přistoupením, která není nadále použitelná po přistoupení, ustanovení protokolu rozšiřují kontrolu státní podpory podle Smlouvy o ES na veškerou podporu udělenou za účelem restrukturalizace českého ocelářského průmyslu v letech 1997 – 2006.

28.

Komise tudíž může zahájit formální šetření stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, pokud Česká republika neplní protokol č. 2. Použije se rovněž nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93  (9).

2.   Nákup akcií

29.

První transakce, kterou je třeba vyhodnotit, je nákup 10,54 % podílu drženého společností TZ v ocelárnách ISPAT Nová Huť prostřednictvím ČKA. Podle usnesení ze dne 12. listopadu 2003 mělo cenu těchto akcií stanovit Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

30.

Ve svém usnesení č. 357 ze 14. dubna 2004 vyjádřila česká vláda souhlas s tím, že cena za akcii nepřesáhne 1 250 Kč, přičemž vycházela ze dvou ocenění vypracovaných odborníky (jedním z nich byla společnost KPMG), kteří cenu za akcii stanovili na 1 291,37 Kč (podle prvního odborníka) a 1 100 – 1 300 Kč (podle druhého odborníka). Ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že transakci za tuto cenu považuje za transakci bez státní podpory a povolil ji. Transakce proběhla na konci dubna, kdy vláda České republiky koupila od TZ podíl v INH ve výši 10,54 % za cenu 1 250 Kč za akcii.

31.

V březnu 2004 podala společnost INH ke schválení Komisi pro cenné papíry (dále jen »KCP«) veřejnou nabídku na odkoupení vlastních akcií kótovaných na burze, aby mohla být společnost vyřazena z obchodování na pražské Burze cenných papírů. Cena, kterou společnost INH plánovala zaplatit minoritním akcionářům, vycházela z odborných ocenění. KCP je v České republice ze zákona odpovědná za to, aby minoritním akcionářům zajistila spravedlivé ocenění akcií. Ze všech veřejných subjektů má k akciovému trhu nejblíže a má s ním i největší zkušenosti. Dne 15. března 2004 KCP rozhodla, že cena 550 Kč za akcii nabízená společností INH minoritním akcionářům odpovídá hodnotě akcií a že to dokazují i odborné posudky předložené společností INH. Nabídka byla zveřejněna v ekonomicky zaměřeném periodiku a byla otevřená od 25. března 2004 do 6. května 2004. Akcie byly vyřazeny z obchodování na konci května.

32.

Obecně by se při stanovování tržní hodnoty akcií měla dát přednost ceně na burze, pokud je k dispozici. V případě INH je ovšem problematické považovat cenu na burze za předobraz průměrného ocenění prováděného tržními subjekty. Měsíční a roční statistiky ukazují, že hodnota obchodů je velmi omezená. Cena na burze tedy není výsledkem interakce velkého počtu významných investorů. Investor v podmínkách tržní ekonomiky by se tudíž obrátil na nezávislého odborníka, který by mu pomohl určit objektivní hodnotu 10,54 % podílu, který má v úmyslu koupit. Takový investor navíc vždy využívá veškeré dostupné informace o dané společnosti. V tomto případě platí zejména druhý bod. Vzhledem k tomu, že společnost INH byla zprivatizována před necelými dvěma lety a pod vedením nového majoritního akcionáře LNM provádí rozsáhlou restrukturalizaci, jsou údaje o minulosti irelevantní a budoucí zisky se hůře odhadují. V důsledku toho je pravděpodobnější, že různí odborníci mohou ocenit akcie společnosti různě podle vlastních názorů na budoucí vývoj. Investor v podmínkách tržní ekonomiky tedy podrobí ocenění předložené odborníky kritické analýze na základě všech dostupných informací.

33.

V rozporu s tímto normálním postupem vláda nevyužila všech dostupných informací předtím, než stanovila kupní cenu podílu drženého společností TZ. Ani vláda ve svém usnesení ze 14. dubna 2004, ani ÚOHS ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 nevzal v úvahu cenu veřejné nabídky učiněné společností INH a schválené KCP dne 12. března 2004. Tato dvě rozhodnutí také nijak nevysvětlují rozdíl mezi cenou, kterou zaplatila vláda, a cenou, kterou zaplatila INH za zpětné odkoupení vlastních akcií. Nevysvětlují, proč nebyla cena, kterou KCP považovala za reprezentativní pro hodnotu akcií držených minoritními akcionáři, uplatněna i na vládní nákup 10,54 % podílu. Jako odpověď na otázky vznesené Komisí české orgány uvedly, že vláda je ve specifické situaci nutící ji k nákupu onoho 10,54 % podílu od TZ. České orgány zdůrazňovaly, že prostřednictvím akcionářského podílu by TZ mohly komplikovat a zpomalovat restrukturalizaci INH, například svoláváním valných hromad, což by mohlo ohrozit dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu jak bylo stanoveno ve Smlouvě o přistoupení. Komise tento argument neakceptuje, neboť nikdy během vyjednávání Smlouvy o přistoupení s českými orgány nebyla projednávána žádná otázka týkající se odkoupení akcionářského podílu TZ v INH. Příslušná vládní usnesení (č. 565 z 29. května 2002 a č. 587 z 5. června 2002) se týkají otázek prodeje státního podílu ve společnosti Nová Huť (předchozí název INH) ve výši 67,25 % společnosi LNM, a označují tento postup jako závěrečné kroky k dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti Nová Huť. Příslušný obchodní plán pro INH se nezmiňuje o TZ jinak, než že je uvádí na seznamu akcionářů. Navíc tento argument nevysvětluje, proč by se vláda jako investor měla nacházet ve specifické situaci, která by jí umožňovala očekávat větší finanční výnos než mohou očekávat ostatní minoritní investoři. Druhý argument předložený českými orgány je, že dle ustanovení obchodního zákoníku mají akcionáři vlastnící podíl ve společnosti větší než 10 % určitá práva, zejména možnost svolat valnou hromadu se stanoveným programem a zablokovat možnost převodu jmění na většinového akcionáře. Komise má však pochybnosti, že by investor zamýšlející koupit minoritní podíl přikládal těmto ustanovením výraznou hodnotu, zvláště když má v úmyslu svůj podíl prodat v období tří let, jak plánují české orgány.

34.

Ačkoliv nebyly výslovně zmíněny ve vládním usnesení, v rozhodnutí ÚOHS ani během výměny informací s Komisí, je možné, že existují zřejmé důvody, které vysvětlují rozdíl mezi cenami obou transakcí. Na základě dostupných informací provedla Komise analýzu toho, zda se obě transakce věcně liší. Komise zejména ověřovala skutečnosti podobného charakteru jaké byly předloženy Soudem první instance v rozsudku v souvisejících věcech C-329/93 (10), C-62/95 (11) a C-63/95 (12). Tato analýza však neukázala žádné výrazné rozdíly. Vláda například nemůže očekávat synergie s jinými ocelářskými společnostmi, které kontroluje. I po koupi 10,54 % podílu zůstane minoritním akcionářem. Komise rovněž pohlížela na historické okolnosti. Dohodu o prodeji celého svého podílu ve výši 67,25 % ve společnosti Nová Huť společnosti LNM podepsala vláda v červnu 2002. Prodej byl dokončen 31. ledna 2003. Vyjednávání s LNM umožnilo vládě přístup k obchodnímu plánu. Pokud byly budoucí zisky tak slibné a vláda jako investor chtěla v tomto odvětví investovat, mohla si ponechat celý svůj podíl a neprodávat ho LNM, nebo ho prodat za vyšší cenu, či skoupit veškeré akcie tehdy dostupné na akciovém trhu (cena byla tehdy nižší než 100 Kč), případně vyjednávat s TZ o odkoupení jejich podílu. Ačkoliv zprávy jsou od té doby pozitivní (restrukturalizace INH probíhá dobře, vývoj na světových trzích s ocelí je příznivý), Komise přesto nechápe, proč má vláda jako investor pocit, že se ve srovnání s ostatními minoritními akcionáři nachází ve zvláštní situaci, která ospravedlňuje zaplacení příplatku.

35.

Jediný věcný rozdíl mezi oběma transakcemi, na který poukázala předběžná analýza, je velikost podílu. Podíl ve výši 10,54 % by mohl mít vyšší tržní hodnotu než malý objem akcií držený menšími investory. Kupec takového podílu ve výši 10,54 % ušetří transakční náklady a vyhne se zdlouhavé proceduře, kterou musí INH podstoupit v rámci zpětného odkupu akcií od menších investorů. Cena akcií držených menšími investory by rovněž mohla zahrnovat slevu za nelikviditu, neboť tyto akcie mohou být prodány pouze na akciovém trhu, kde je likvidita nízká. Komise si uvědomuje, že podíl ve výši 10,54 % nelze koupit na akciovém trhu, přinejmenším aniž by to vedlo k výraznému nárůstu ceny a ke zdlouhavé proceduře. Nízkou likviditu akcií držených menšími investory je však třeba srovnat s likviditou 10,54 % podílu, který měla vláda v úmyslu koupit. Již od srpna 2003 je veřejně známo, že tento cenný papír bude vyřazen z obchodování. V březnu 2004 bylo jasné, že toto vyřazení z obchodování proběhne na konci května. Po vyřazení z obchodování se tento 10,54 % podíl stane minoritním podílem v podniku kontrolovaném majoritním akcionářem, který bude vlastnit téměř všechny zbývající akcie. Ocenění takového podílu bude složitější, a tudíž i dražší, vzhledem k tomu, že nebude existovat burzovní cena a přísun informací z dané společnosti na veřejnost bude omezenější. Viditelnost a přitažlivost podílu bude nižší. Je pravděpodobné, že jediným potenciálním kupcem bude LNM. Za těchto okolností bude likvidita, tj. možnost rychle prodat bez nutnosti výrazně snižovat cenu, daného podílu velmi malá. Pokud tedy Komise uzná, že cena akcií držených menšími investory a odkoupených zpět společností INH zahrnuje slevu jako kompenzaci za jejich nelikviditu, představuje daný 10,54 % podíl rovněž nelikvidní investici. Na základě rozdílu v likviditě v širším smyslu – včetně transakčních nákladů a doby trvání celého procesu – by tudíž investor v podmínkách tržní ekonomiky byl ochoten zaplatit za tento podíl jen malý příplatek oproti ceně platné pro menší investory držící malé objemy akcií.

36.

Závěrem lze říci, že s výjimkou vyšší likvidity daného 10,54 % podílu, jež by mohla odůvodňovat určitý příplatek, neshledala Komise důvody vysvětlující, proč by se cena schválená KCP jako objektivní hodnota nemohla uplatnit i v případě vládního nákupu. Komise nenašla podstatné důvody ospravedlňující fakt, že by vláda měla zaplatit výrazně více ve srovnání s ostatními menšími investory. Komise má tudíž pochybnosti o tom, že vládní nákup akcií za cenu 1 250Kč za kus odpovídá chování investora v podmínkách tržní ekonomiky v podobné situaci. Zdá se tedy, že tato transakce by mohla obsahovat podporu ve prospěch TZ. Takováto podpora se nezdá být v souladu ani s protokolem č. 2, ani s ustanoveními čl. 87 odst. 2 a 3.

3.   Převod dluhopisů – další státní podpora

37.

Druhou transakcí uvedenou ve vládním usnesení z 12. listopadu 2003 byl převod 10 000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), vydaných společností TZ a v současné době držených ČKA, zpět na společnost TZ za celkovou cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů a cenou ve výši 100 mil. Kč (28,5 mil. EUR), kterou měly TZ zaplatit, měl představovat hodnotu státní podpory, která měla být poskytnuta TZ na řadu projektů týkajících se výzkumu a vývoje, zaměstnanosti, životního prostředí, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

38.

V rozhodnutí z 30. dubna 2004 ohledně výše zmíněných druhů projektů vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise a vyloučil státní podporu pro všechny projekty na léta 1997 – 2003 a také budoucí podporu zaměstnanosti. Schválil státní podporu pouze pro projekty na období let 2004 – 2006 o celkové výši 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) místo původně plánovaných 900 mil. Kč (28,5 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů ve výši 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR) a hodnotou státní podpory schválené ÚOHS ve výši 576,7 mil. Kč (18 mil. EUR), tj. částka 423,3 mil. Kč (13,4 mil. EUR), bude vyplacen společností TZ ve prospěch ČKA.

39.

Komise má silné pochybnosti o tom, zda dvě opatření z této poskytnuté podpory, a to podpora na uzavírání kapacit a na vzdělávací projekty, jsou v souladu se všemi požadavky stanovenými v předpisech ES o státní podpoře platných v době, kdy byla podpora poskytnuta (13). Komise má tedy pochybnosti o těchto opatřeních a jejich cílech a musí přešetřit, zda tato opatření nepředstavují skrytou restrukturalizační podporu ocelárnám Třinecké železárny, a.s., a nejsou tudíž v rozporu s protokolem č. 2.

Podpora na uzavírání kapacit ve výši 4 152 500 Kč (0,13 mil. EUR)

40.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu v souladu se Sdělením Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství  (14). Toto sdělení říká, že za slučitelnou se společným trhem může být považována podpora pro ocelářské společnosti na pokrytí nákladů na platby dělníkům oceláren, kteří byli propuštěni nebo předčasně odešli do důchodu, za předpokladu, že:

platby skutečně vznikly částečným nebo úplným uzavřením oceláren, se kterým se nepočítalo při schvalování podpory,

platby nepřesáhnou výši obvyklou podle platných předpisů v členských státech,

podpora nepřesáhne 50 % těchto plateb.

41.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí z 30. dubna 2004 uvádí, že daná podpora je v souladu s výše zmíněným sdělením a týká se opatření ve formě odstavení části pece.

42.

Podle názoru Komise toto hodnocení není správné, jelikož na odstavení části pece nelze pohlížet jako na úplné nebo částečné uzavření ocelárny. Pec má formu jednoho kusu zařízení a její částečné uzavření není možné. Je možné snížit teplotu pece nebo její výkon, ale to ještě nesnižuje její základní kapacitu a je samozřejmě možné ji znovu zvýšit.

43.

Komise má navíc pochybnosti o tom, zda všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni ([…] osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena. Dále má Komise pochybnosti o výpočtu nákladů na toto propouštění.

44.

V rozhodnutí ÚOHS je zdůrazněno, že toto odstavení části pece musí být skutečné a nezvratné, není však uveden žádný termín, dokdy by toto mělo být uskutečněno.

Podpora na vzdělávání zaměstnanců ve výši 44 088 300 Kč (1,4 mil. EUR)

45.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu na vzdělávání zaměstnanců v souladu s nařízením Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání  (15).

46.

V čl. 2 písm. e) tohoto nařízení se uvádí, že »vzdělávání se považuje za obecné, například když je společně organizováno různými nezávislými podniky nebo když užitek ze vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků«.

47.

Podobně podle čl. 2 písm. d) tohoto nařízení »se specifickým vzděláváním rozumí vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů«.

48.

Nepřesné a protichůdné informace uvedené v rozhodnutích ÚOHS neumožňují ověřit, zda jsou tyto definice dodržovány. Navíc není prokázán motivační účinek této podpory.

Závěrečné připomínky

49.

Společnost Třinecké železárny, a.s., nespadá pod protokol č. 2 ani pod »Aktualizovaný národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu« předložený Komisi v prosinci 2002. Žádný z dokumentů, které Komise formálně obdržela, se o TZ v souvislosti s restrukturalizací ani nezmiňuje.

50.

Zároveň však dokumenty předložené Komisi v únoru a březnu 2004 vytvářejí dojem, že daná opatření se týkají spíše restrukturalizační podpory společnosti Třinecké železárny, a.s. Rovněž název usnesení vlády České republiky č. 1126 přijatého 12. listopadu 2003 uvádí, že toto usnesení se týká »dokončení restrukturalizace ocelářského průmyslu – návrhu řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.«

51.

Ačkoliv české orgány se v několika dopisech zmínily o tom, že »vládní rozhodnutí se netýká restrukturalizace TZ, ale – částečného – dokončení plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu tak, jak byl schválen Komisí«, od srpna 2001 nebyla v plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu o TZ ani zmínka.

IV.   ZÁVĚR

52.

Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí zahájit formální šetření ve smyslu čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES a nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES žádá Komise Českou republiku, aby předložila své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit danou podporu, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Jedná se zejména o tyto informace:

Skutečnosti vysvětlující rozdíl mezi cenou, kterou za 10,54 % podíl TZ v INH zaplatila vláda, a cenou, kterou za zpětný odkup svých akcií zaplatila společnost INH a kterou schválila KCP.

Podrobné informace o objemu a účelu všech veřejných podpor poskytnutých od roku 1997 Českou republikou společnosti Třinecké železárny, a.s.

Kopie všech projektů společnosti TZ týkajících se vzdělávání zaměstnanců na období let 2004 až 2006, které byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Informace ohledně motivačního účinku podpory na vzdělávání.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (obecné a specifické vzdělávání).

Kopie projektů, které mají pokrýt náklady na platby dělníkům společnosti TZ, kteří budou propuštěni nebo předčasně odejdou do důchodu v důsledku částečného ukončení výroby, jež byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení sdělení Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství.

Vysvětlení, jak je možné odstavit pouze část pece.

Potvrzení toho, že všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni (150 osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena.

Způsob výpočtu nákladů na propouštění.

53.

Komise Českou republiku žádá, aby okamžitě zaslala kopii tohoto dopisu příjemci podpory.

54.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být veškerá nezákonná podpora příjemci odebrána.

55.

Komise tímto Českou republiku informuje, že uvědomí zainteresované strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zainteresované strany ze států ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zainteresované strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od data zveřejnění daného dopisu či oznámení.”


(1)   HL L 236, 2003.9.23. 934. o.

(2)  Ld. még a 2. jegyzőkönyv 1. pontja, amely kijelenti: „az EK szerződés 87. és 88. cikkétől eltérően …”.

(3)  HL L 83, 1999.3.27., 1. o.

(4)  Bizalmas információk.

(5)  V tomto případě byl použit směnný kurs ve výši 1 EUR = 31,582 Kč (kurs k 27. září 2004).

(6)  Podléhající služebnímu tajemství

(7)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 934.

(8)  Viz také bod 1 protokolu č. 2, který uvádí, že »odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES…«.

(9)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(10)  Spolková republika Německo, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH a Bremer Vulkan Verbund AG/Komise, Sb. rozh. 1996, s. I-5151

(11)  tamtéž.

(12)  tamtéž.

(13)  Ostatní poskytnutá podpora je plně v souladu s Obecnými zásadami Společenství o státních podporách na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3) a s Rámcem Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).

(14)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 3.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/9


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(2005/C 22/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

1.

2005. január 19-én a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett vállalati összefonódásról, amely szerint a Rabobank Group („Rabobank”, Hollandia) csoporthoz tartozó Gilde Buy-Out Fund II, („Gilde”, Hollandia) teljes irányítást szerez a Tanács rendeletének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint a Bekaert Fencing NV („Bekaert”, Belgium) vállalat felett, részesedés vásárlása útján.

2.

Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

Gilde vállalat esetében: specializált befektetési alap;

Rabobank vállalat esetében: bank- és hitelintézmény, pénzügyi szolgáltatások;

Bekaert vállalat esetében: acélhuzal alapú kerítésrendszerek, huzal alapú ipari hálók, kábelek és huzalok gyártása és értékesítése.

3.

A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja. A Bizottság, a Tanács 139/2004/EK (2) rendelete alá tartozó, bizonyos összefonódásokra vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax szám: +32/2/296.43.01 vagy 296.72.44) vagy postai úton az alábbi hivatkozási számmal COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing a következő címre:

Európai Bizottság

Verseny Főigazgatóság,

Fúziós Iktatási Osztály

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o.

(2)  Elérhető a Verseny Főigazgatóság honlapján:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/10


Értesítés egyes dömpingellenes intézkedések közelgő lejártáról

(2005/C 22/04)

1.   Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (1) 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság értesítést közöl arról, hogy amennyiben a következő eljárással kapcsolatban nem kezdeményeznek felülvizsgálatot, a lent említett dömpingellenes intézkedések a lenti táblázatban szereplő napon lejárnak.

2.   Eljárás

A közösségi termelők írásban felülvizsgálatot kezdeményezhetnek. A kérelemben elégséges bizonyítéknak kell szerepelnie arra nézve, hogy az intézkedések lejárta valószínűleg a dömping és a jogsértés folytatását vagy visszatérését fogja eredményezni.

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy felülvizsgálja az érintett intézkedéseket, az importőrök, az exportőrök, az exportáló ország képviselői és a közösségi termelők megkapják a lehetőséget arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben szereplő kérdéseket megerősítsék, megcáfolják vagy véleményezzék.

3.   Határidők

A közösségi termelők a felülvizsgálatra irányuló írásbeli kérelmet az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához – European Commission, Directorate-General for Trade (Division B-1), J-79 5/16, B-1049 Brussels (2) – az értesítés megjelenésének napjától kezdve a lenti táblázatban említett időpontot megelőző legkésőbb három hónapon belül nyújthatnak be.

4.   Ez az értesítés az 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően kerül közlésre.

Termék

Származási vagy exportáló ország(ok)

Intézkedések

Hivatkozás

A lejárat dátuma

Fekete színalkotók

Japán

Dömpingellenes vám

A Tanács 2263/2000/EK rendelete

(HL L 259., 2000.10.13., 1. o.)

2000.10.14.

Katódsugaras színestelevízió-képcső

India

Koreai Köztársaság

Dömpingellenes vám

A Tanács 2313/2000/EK rendelete

(HL L 267., 2000.10.20., 1. o.)

2000.10.21.


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  Telex COMEU B 21877; Telefax: (32-2) 295 65 05.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/11


Közlemény – Értesítés a szakorvosi képesítések megnevezéseinek tekintetében

(2005/C 22/05)

(EGT vonatkozású szöveg)

Az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 93/16/EGK tanácsi irányelv – ahogyan azt legutóbb a 2001/19/EK irányelv módosította – és különösen annak 42a. cikke előírja, hogy a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyeket az oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok vonatkozásában az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság megfelelő értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amely tartalmazza a tagállamok által elfogadott vonatkozó szakképzést és – ahol alkalmazandó – a megfelelő szakmai címet.

Az Olasz Köztársaság és a Belga Királyság a tagállamban eszközölt módosítást jelentett be a szakorvosi képzések megnevezéseit tartalmazó listán található megjelölések tekintetében.

A 93/16/EGK irányelv C. melléklete – ahogyan azt a 2001/19/EK irányelv módosította – a következőképpen módosul:

(1)

a sztomatológia alatt az Olasz Köztársasághoz tett bejegyzés helyesen:

„Odontostomatologia (1994. december 31-ig)”

(2)

a neuropszichiátria alatt az Olasz Köztársasághoz tett bejegyzés helyesen:

„Neuropsichiatria (1999. október 31-ig)”

(3)

a radiológia alatt az Olasz Köztársasághoz tett bejegyzés helyesen:

„Radiologia (1993. október 31-ig)”

(4)

a farmakológia alatt az Olasz Köztársasághoz tett bejegyzés helyesen:

„Farmacologia”

(5)

a gasztroenterológiai sebészet alatt az Olasz Köztársasághoz tett bejegyzés helyesen:

„Chirurgia dell'apparato digerente”

(6)

a pszichiátria alatt a Belga Királysághoz tett bejegyzés helyesen:

„Psychiatrie de l'adulte”/„volwassen psychiatrie”

(7)

a gyermekpszichiátria alatt a Belga Királysághoz tett bejegyzés helyesen:

„Psychiatrie infanto-juvénile”/ „Kinder en jeugdpsychiatrie”

A 93/16/EGK irányelv C. mellékletében található, vonatkozó táblázatok következésképpen helyesen:

Ország

Az oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Sztomatológia

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (until 31 December 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Ország

Az oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Neuropszichiátria

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία – Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (until 31 October 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία - Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw- en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Ország

Az olklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Radiológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (until 31 October 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Ország

Az oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Farmakológia

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Ország

Az oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Gasztroenterológiai sebészet

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Ország

Az oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Pszichiátria

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie de l'adulte / Volwassen psychiatrie

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria / Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Ország

Az oklevél megnevezése

Kibocsátó szerv

Gyermekpszichiátria

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-juvénile / Kinder en jeugdpsychiatrie

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/17


Közlemény – Speciális fogászati szakképesítések megnevezéseinek bejelentése

(2005/C 22/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

A legutóbb a 2001/19/EK irányelvvel módosított, fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1978. július 25-i 78/686/EGK tanácsi irányelv és különösen a módosításban hivatkozott, 23. cikk a) pontja arról rendelkezik, hogy a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, amelyeket az ezen irányelv által érintett oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kibocsátására vonatkozóan hoznak A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában, ennek megfelelő közleményt ad ki, amely felsorolja a képesítés, illetve ahol alkalmazható, az ennek megfelelő szakmai címek tagállamok által elfogadott elnevezéseit.

A Belga Királyság értesítést küldött egy megnevezésről, amelyet erre a tagállamra vonatkozóan módosítani kell a fogászati szakképző tanfolyamok jegyzékében.

A 2001/19/EK irányelvvel módosított 78/686/EGK irányelv B. melléklete ezennel a következőképpen módosul:

 

Fogszabályozó szakorvos alatt a Belga Királyságra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie / Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, awarded by: Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique”.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/18


Közlemény – Értesítés az általános gondozást végző ápolói és szülésznői képesítést nyújtó intézmények tekintetében

(2005/C 22/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

Az általános ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1977. június 27-i 77/452/EGK tanácsi irányelv, és a szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1980. január 21-i 80/154/EGK tanácsi irányelv – ahogyan azt legutóbb a 2001/19/EK irányelv módosította – és különösen a 77/452/EGK irányelv 18a. cikke és a 80/154/EGK irányelv 19a. cikke előírja, hogy a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyeket az oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok vonatkozásában az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság megfelelő értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amely tartalmazza a tagállamok által elfogadott vonatkozó szakképzést és – ahol alkalmazandó – a megfelelő szakmai címet.

A Lengyel Köztársaság az (általános gondozást végző) ápolói oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címeit, és a szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok címeit tartalmazó listán a kibocsátó szervek tekintetében a tagállamban eszközölt módosítást jelentett be.

A 2001/19/EK irányelvvel, és a legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. mellékletével módosított 77/452/EGK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1)

a kibocsátó szerv alatt a Lengyel Köztársasághoz tett bejegyzés helyesen:

„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”

(A hatáskörrel rendelkező hatóság által elismert felsőoktatási intézmény).

A 2001/19/EK irányelvvel, és a legutóbb a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. mellékletével módosított 80/154/EGK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

2)

a kibocsátó szerv alatt a Lengyel Köztársasághoz tett bejegyzés helyesen:

„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”

(A hatáskörrel rendelkező hatóság által elismert felsőoktatási intézmény).


III Közlemények

Bizottság

27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/19


A közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitele utáni export-visszatérítés pályázati felhívásának hirdetménye

(2005/C 22/08)

I.   TÁRGY

1.

Pályázati felhívásra kerül sor a 1001 90 99 KN-kóddal rendelkező közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitele utáni export-visszatérítését illetően.

2.

A teljes mennyiség, melyre az 1501/95/EK bizottsági rendelet (1) 4. cikke (1) bekezdésében megállapított maximális export-visszatérítés vonatkozhat, kb. 2 000 000 tonna lehet.

3.

A felhívás az alábbiaknak megfelelően történik:

1784/2003/EK tanácsi rendelet (2),

1501/95/EK rendelet,

115/2005/EK bizottsági rendelet (3).

II.   HATÁRIDŐK

1.

Az első heti pályázati felhívásra az ajánlatok benyújtásának határideje 2005. január 28-án kezdődik és 2005. február 3-én 10 órakor jár le.

2.

Az azt követő heti pályázati felhívásokra az ajánlatok benyújtásának határideje minden csütörtökön 10 óra.

A második, valamint az azt követő heti pályázati felhívásokra az ajánlatok benyújtásának határideje a mindenkori előző benyújtási határidő lejártát követő első munkanapon kezdődik.

3.

E hirdetmény csak e pályázati felhívás megnyitásához kerül kihirdetésre.

Amennyiben módosítás vagy helyettesítő hirdetmény nem készül, e hirdetmény érvényes a pályázati felhívás időtartama alatt végrehajtott összes heti pályázati felhívásra. Ugyanakkor azon hetek folyamán, amikor a Gabonapiaci Irányítóbizottság nem tart ülést, az ajánlatbenyújtás felfüggesztésre kerül.

III.   AZ AJÁNLATOK

1.

Az írásos ajánlatoknak legkésőbb a II. pontban megadott dátumokig (nap és óra) kell beérkezniük kézhezvételi igazolás ellenébeni letét, ajánlott levél, telex, fax vagy távirat útján a következő címek valamelyikére:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

télécopieur: (02) 287 25 24

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor zahraničního obchodu

Ve Smečkách 33

110 00, Praha1

Téléphone (420) 222 87 14 58

Télécopieur (420) 222 87 15 63

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

télécopieur: 33 92 69 48

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-60322

Frankfurt am Main

Adickesallee 40

télécopieur: 15 64-6 24

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(PRIA)

Narva maantee 3

Tartu 51009

Téléphone (372) 7 37 12 00

Télécopieur (372) 7 37 12 01

E-mail: pria@pria.ee

OPEKEPE

241, rue Acharnon

GR-10446 Athènes

télex: 221736 ITAG GR;

télécopieur: 862 93 73

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

télex: 23427 FEGA E;

télécopieur: 521 98 32, 522 43 87

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris

Cedex 07

Télécopieur: 33 1 44 18 23 19-33 1 47 05 61 32

Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

Fax: 053 42843

Ministero per le attività produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Roma

télex: MINCOMES 623437, 610083, 610471;

télécopieur: 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

Κυπριακός Οργανιςμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000 /Nicosia

telephone (357) 22 55 77 77

fax (357) 22 55 77 55

E-mail commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV – 1981 Riga

Téléphone (371) 702 42 47

Télécopieur (371) 702 71 20

Email: LAD@lad.gov.lv

Nacionaline mokèjimo agentura prie Zemés ukio ministerijos

Uzsienio Prekybos Departamentas

Blindziu g. 17

LT – 08111 Vilnius

Téléphone (370) 52 69 17

Télécopieur (370) 52 69 03

Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

télex: AGRIM L 2537;

télécopieur: 45 01 78

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

Téléphone (36) 12 19 45 20

Télécopieur (36) 12 19 45 11

Agenzija ta' Pagamenti – Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

Téléphone (356) 22952 227/225/115

Télécopier (356) 22952 224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

télécopieur: (31-70) 346 14 00

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

télécopieur: (00 43 1) 33 15 13 99, (00 43 1) 33 15 12 98

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z

Zagranicą

Dział Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone (48) 226 61 75 90

Télécopier (48) 226 61 70 90

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e Impostos Especiais sobe o Consumo

Terreiro do Trigo – Efidicio da Alfandega

P-1149-060 Lisboa

télécopieur: (351-21) 881 42 61

Téléphone (351-21) 881 42 63

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

1000 Ljubljana

Téléphone (386) 14 78 92 28

Télécopier (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Télephone (421) 259 26 63 97

Télécopier (421) 259 26 63 61

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

télécopieur: (09) 16 05 27 72, (09) 16 05 27 78

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

télécopieur: 36 19 05 46

Cereal Exports – Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM

United Kingdom

Téléphone (0191) 226 52 86

télécopieur: (0191) 226 51 01

A nem telex, fax vagy távirat útján benyújtott ajánlatoknak, pecséttel ellátott dupla borítékban kell beérkezniük a megfelelő címre: A belső, szintén pecséttel ellátott borítékra a következő megjegyzést kell tenni:

„Ajánlat a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitele utáni export-visszatérítés pályázati felhívásával kapcsolatban, — [115/2005/EK rendelet — bizalmas].”

A benyújtott ajánlatok kötelezőek maradnak mindaddig, míg az érintett tagállam nem értesíti az ajánlatot benyújtó felet a pályázat odaítéléséről.

2.

Az ajánlatot és az 1501/95/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésében említett igazolást, valamint nyilatkozatot azon tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén kell megszövegezni, amelyik tagállam illetékes hatóságához az ajánlat beérkezik.

IV.   A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

A pályázati biztosítékot az illetékes hatóság javára kell letétbe helyezni.

V.   A PÁLYÁZAT ODAÍTÉLÉSE

A pályázat odaítélése a következőkhöz ad alapot:

a)

a kiviteli engedély kiállíttatásának jogához – azon tagállamban, ahol benyújtották az ajánlatot – az ajánlatban említett és a megfelelő mennyiséghez engedélyezett export-visszatérítés bejegyzésével,

b)

ezen mennyiséghez a kiviteli engedély igénylésének kötelezettségéhez az a) pontban említett tagállamban.


(1)  HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK (HL L 123, 2004.4.27., 50. o.) rendelettel módosított rendelet.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(3)  HL L 24., 2005.1.27.


Helyesbítés

27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/22


Helyesbítés a 98/80/EK tanácsi irányelvvel módosított 77/388/EGK tanácsi irányelv 26b. cikkének (A) bekezdése ii. pontjában megállapított kritériumokat teljesítő aranyérmék jegyzékéhez (különleges konstrukció a befektetési arany számára)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285., 2004. november 23. )

(2005/C 22/09)

A 9. oldalon, a „Kibocsátás országa” oszlopban

a következő szövegrész:

„CSEH KÖZTÁRSASÁG”

helyesen:

„CSEHSZLOVÁKIA”.


27.1.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/22


Helyesbítés a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága tagjainak kinevezéséhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 10., 2005. január 14. )

(2005/C 22/10)

A 2. oldalon, Portugália esetében

a következő szövegrész:

„Nuno Ataíde das Neves úr

José-Manuel Santos úr”

helyesen:

„Paulo Morgado de Carvalho úr

Manuel Ferreira Maduro Roxo úr”.