ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.CA2012.140.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 140A

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. május 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2012/C 140A/01

Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás), Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Koppenhága – COM/2012/10330

1

A HL C A VERSENYVIZSGA ÁTTEKINTÉSE

Itt találja a Hivatalos Lap C A sorozata idei publikációinak listáját.

Ellenkező jelzés híján, a HL-számok valamennyi nyelvi változatban elérhetők.

8

(DA/EL/HU/IT/MT/PL)

10

 

17

(LT)

20

(EN)

22

(DE/EN/FR)

27

 

30

(FR)

31

(ES)

37

 

44

 

46

 

53

 

55

 

59

 

69

(DE/EN/FR)

70

(EL)

71

(ES)

74

(HU)

75

(NL)

76

 

77

(RO)

84

(DE/EN/FR)

86

 

90

(EN)

101

 

110

(DE/EN/FR)

114

 

121

(BG)

122

 

134

 

136

(PT)

140

 

HU

 


V Hirdetmények

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Európai Bizottság

16.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CA 140/1


Pályázati felhívás ügyvezető igazgatói állás betöltésére (AD 14-es besorolás), Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Koppenhága

COM/2012/10330

(2012/C 140 A/01)

A pályázati felhívás újólagos közzététele

Ez a pályázati felhívás a korábbi, 2012. február 10-i, az Európai Unió Hivatalos Lapja C 37. A számában közzétett felhívás (COM/2012/10325) újólagos közzététele. Az említett felhívást töröltük, mivel adminisztratív hiba miatt helytelenül az állt a jelentkezési feltételekről szóló részben, hogy egyetlen uniós nyelv ismerete is elegendő, holott egy további uniós nyelv kielégítő szintű ismeretét is elő kellett volna írni. Ez az uniós intézményeknél és ügynökségeknél betöltendő valamennyi állás esetében jogszabályi előírás. A hiba miatt a korábbi pályázati felhívást töröltük, és az alábbiakban – a nyelvi követelmények helyesbítésével és néhány további kisebb módosítással – újból közzétesszük. Aki az előző felhívásra pályázatot nyújtott be, külön értesítést kap, amelyben tájékoztatjuk a korábbi felhívás visszavonásáról, és felkérjük, hogy amennyiben meggyőződése szerint megfelel a jelentkezési feltételeknek, erősítse meg, illetve nyújtsa be újból pályázatát.

Magunkról

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) az Európai Unió szabályozási ügynökségeinek egyike, amelyet a 933/1999/EK tanácsi rendelet és az 1641/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet által módosított 1210/90/EGK tanácsi rendelet (1) (kodifikált változat: a 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hozott létre. Az ügynökség székhelye Koppenhágában található.

Az Ügynökség 1994-es létrehozása óta az EKÜ alapvető információforrásként szolgál az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az uniós tagállamok és az egyéb EGT-tagállamok számára környezetvédelmi és éghajlat-változási politikáik fejlesztéséhez és végrehajtásához. Így az EKÜ kulcsfontosságú szerepet tölt be az azt szolgáló tudásalap biztosításában, hogy a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony fejlődési pályán való haladás elősegítése érdekében Európa körültekintő döntéseket hozhasson a környezet állapotának javítására, valamint a környezetvédelmi szempontoknak a gazdasági politikákba való beépítésére vonatkozóan. A sikeres pályázónak bizonyítania kell, hogy rendelkezik az Ügynökség stratégiai szerepe betöltésének biztosításához szükséges képességekkel és vezetői készséggel. Az EKÜ-t az uniós tagállamokból és több más országból származó résztvevőket összefogó környezeti információs és megfigyelőhálózat támogatja. A környezetvédelmi és éghajlat-politikai szempontoknak a kulcsfontosságú szakpolitikai területeken való integrált érvényesítése, valamint az ezen szakpolitikákra vonatkozó tudásalap – az előttünk álló kihívások kezelésének támogatása szempontjából megfelelő – kialakítása és naprakészen tartása mellett az Ügynökség feladatai közé tartozik az is, hogy szoros együttműködést folytasson az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az uniós tagállamokkal annak érdekében, hogy rendelkezésükre bocsássa a helyes és hatékony környezetvédelmi és éghajlat-változási politikák kidolgozásához és megvalósításához szükséges objektív információkat. Biztosítja továbbá a környezetre és az éghajlatra, különösen a környezet állapotára vonatkozó megbízható és összehasonlítható információk széles körű terjesztését a közvélemény körében.

Ajánlatunk

Az ügyvezető igazgató ellátja az ügynökség jogi értelemben vett képviseletét, és a nyilvánosság előtt képviseli az ügynökséget. Munkájáról az igazgatótanácsnak tartozik elszámolással. Az igazgató felelősségi körébe a következők tartoznak:

együttműködés az igazgatótanáccsal és a tudományos bizottsággal az Ügynökségnek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás területére vonatkozó stratégiai céljainak kialakítása és megvalósítása érdekében,

az Ügynökség több mint kétszáz fős személyzetének és mintegy 50 millió EUR összegű éves költségvetésének napi igazgatása,

a környezettel és az éghajlattal kapcsolatos adatok európai szinten történő gyűjtése, feldolgozása és elemzése, valamint ezek terjesztésének igazgatása,

a többéves és az éves munkaprogramok kialakítása és megvalósítása,

az EU környezetvédelmi és éghajlat-változási politikájának kialakításához és végrehajtásához nyújtott tudásalap optimalizálása.

Az ügyvezető igazgató munkakörének ellátása gyakori utazással jár.

A pályázók az EKÜ honlapján további információkat találnak: http://www.eea.europa.eu

Elvárásaink (kiválasztási szempontok)

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik rendelkeznek az alábbi jellemzőkkel, és ezt releváns munkatapasztalatuk is igazolja:

Bizonyítottan képesek ellátni egy nagy szervezet irányításának és stratégiai vezetésének feladatát, az EKÜ céljainak megvalósítását szolgálva.

Igen jól ismerik az uniós intézményeket és azok működését.

Mélyreható ismeretekkel rendelkeznek az EU környezetvédelmi és éghajlat-változási stratégiáiról és politikáiról, valamint a nemzetközi színtér fejleményeiről és egyéb releváns tevékenységekről az érintett területeken.

Képesek stratégiát kialakítani annak érdekében, hogy megerősítsék az EKÜ kulcsfontosságú szerepét a környezetre és az éghajlatváltozásra vonatkozó uniós tudásalap szolgáltatása terén, valamint ezen minőségében az uniós jog megfelelőbb végrehajtásának biztosításában betöltött szerepét.

Képesek az érdekelt felekkel hatékonyan együttműködni és a kulcsfontosságú partnerekkel eredményes munkakapcsolatot kialakítani.

Alkalmasak arra, hogy képviseljék az Ügynökséget, valamint következetes és lényegre törő kommunikációt folytassanak a médiával, a nyilvánossággal és egyéb érdekelt felekkel.

Megbízható, nemzeti, európai és/vagy nemzetközi környezetben szerzett tapasztalatokkal is igazolt képességekkel rendelkeznek az erőforrás-kezelés, valamint a hatékony pénzgazdálkodás és a belső ellenőrzési intézkedések biztosítása terén.

Az EKÜ napi szintű működésének munkanyelve az angol, így e nyelv ismerete előnyt jelent.

A pályázóval szemben támasztott követelmények (jelentkezési alapfeltételek)

A kiválasztási szakaszban az a pályázó vehet részt, aki a jelentkezési határidőig megfelel a következő formai feltételeknek:

Állampolgárság: Az EGT tagországai (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország) valamelyikének állampolgára.

Felsőoktatásban szerzett oklevél vagy diploma: A pályázó

oklevéllel igazolt, legalább négyéves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettséggel rendelkezik, vagy

oklevéllel igazolt, legalább hároméves befejezett felsőoktatási tanulmányoknak megfelelő végzettséggel és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik (ez az egyéves szakmai tapasztalat az alább megkövetelt szakmai tapasztalat éveinek számába nem számítható bele).

Szakmai tapasztalat: Legalább 15 éves, a fenti végzettség megszerzését követő szakmai tapasztalattal rendelkezik, melyből legalább 10 évet a környezet és az éghajlat területén szerzett, akár az üzleti, akár a tudományos, akár a közszférában, és ez lehetőleg nemzetközi szervezeteknél szerzett jelentős tapasztalatokra is kiterjed.

Vezetői tapasztalat: Legalább ötéves, felsővezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (2).

Nyelvismeret: Az Európai Unió egyik – az 1958. évi 1. rendelet (3) 1. cikkében meghatározott – hivatalos nyelvét magas szinten, egy további hivatalos nyelvét pedig kielégítő szinten ismeri.

Korhatár: Életkora lehetővé teszi, hogy az EKÜ ügyvezetői igazgatóként való hivatalba lépésének időpontjától számítva a teljes ötéves megbízatást a nyugdíjkorhatár elérése előtt kitöltse. Az európai intézmények és ügynökségek ideiglenes alkalmazottaira vonatkozóan a nyugdíjkorhatár azon hónap utolsó napja, amely során az érintett a 65. életévét betölti.

Függetlenség és érdekeltségi nyilatkozat

Az igazgatónak nyilatkozatban kell vállalnia, hogy feladatai ellátása során függetlenül, kizárólag a köz érdekében jár el, és nyilatkoznia kell a függetlenségét esetleg befolyásoló bármely érdekeltségéről. A pályázónak ki kell jelentenie pályázatában, hogy erre készen áll.

Kiválasztás és kinevezés

A kiválasztási eljáráshoz előválogató bizottságot hoznak létre. Az előválogató bizottság személyes beszélgetésre kéri fel az állás részletes követelményeinek leginkább megfelelő pályázókat, akiket érdemeik alapján, a fent ismertetett feltételekkel összhangban választanak ki. Az előválogató bizottság által e beszélgetéseket követően kiválasztott pályázókat ezután a Bizottság kinevezési tanácsadó bizottsága újabb személyes beszélgetésre hívja, és az ezen résztvevőknek rátermettségüket egy külső tanácsadó cég vezetése alatt álló értékelőközpontban (assessment center) is bizonyítaniuk kell.

A kinevezési tanácsadó bizottság előterjeszti az Ügynökség tekintetében illetékes biztosnak az ügyvezető igazgató tisztjének sikeres ellátására alkalmasnak ítélt pályázók listáját.

Ezeket a pályázókat ezután az Ügynökség tekintetében illetékes biztos hallgatja meg, adott esetben az éghajlat-politikai biztossal együtt, majd előterjeszti a Bizottságnak a sikeres pályázók listáját, melyet továbbítanak az Ügynökség igazgatótanácsának. Ez utóbbi is meghallgatja a listán szereplő pályázókat, és közülük nevezi ki az igazgatót. A listára vétel nem jelent semmiféle garanciát a kinevezésre. Előfordulhat, hogy a pályázóknak a fentieken kívül további beszélgetéseken és/vagy vizsgákon kell részt venniük.

Az igazgatótanács általi kinevezést megelőzően a listáról kiválasztott jelöltet felkérhetik, hogy számoljon be az Európai Parlament illetékes bizottságának, és válaszoljon a feltett kérdésekre.

Az álláshely 2013. június elsején üresedik meg. Kívánatos, hogy a kiválasztott pályázó ekkortól lépjen hivatalba, feltéve, hogy a kiválasztási eljárás időben lezajlik.

Esélyegyenlőség

A szabályozási ügynökség esélyegyenlőségi és megkülönböztetéstől mentes politikát alkalmaz, összhangban a személyzeti szabályzat (4) 1d. cikkével.

Alkalmazási feltételek

Az igazgatót az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (5) 2. cikkének a) pontja értelmében az ügynökség AD 14 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottjaként, ötéves időtartamra nevezik ki, amely az alap-jogiaktus értelmében egy alkalommal meghosszabbítható.

A munkavégzés helye az ügynökség székhelye, Koppenhága.

Jelentkezési eljárás

Pályázatának benyújtása előtt gondosan ellenőrizze, hogy valóban megfelel-e valamennyi jelentkezési feltételnek („A pályázókkal szemben támasztott követelmények”), különös tekintettel a megkövetelt végzettséget és képesítést igazoló okiratra, valamint a szakmai tapasztalatra. Azt a pályázót, aki valamelyik jelentkezési követelménynek nem felel meg, a Bizottság a kiválasztási eljárásból automatikusan kizárja.

Az érvényes pályázathoz a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

1.

motivációs levél (legfeljebb 2 oldal). Kérjük a pályázókat, fejtsék ki nézeteiket az EKÜ számára a környezetvédelmi és éghajlat-változási politikák tekintetében jelentkező legfontosabb kihívásokról, és arra vonatkozó elképzelésüket, hogy miképpen kezelendők ezek az elkövetkező öt év során;

2.

szabad formátumú önéletrajz. Az önéletrajzot lehetőleg Europass önéletrajzi formátumban kell elkészíteni (6). A pályázónak ki kell emelnie és röviden összegeznie kell releváns tapasztalatait és szakértelmét, valamint részletesen ismertetnie kell a korábban a vezetése alá tartozó szervezeti egységek nagyságát – létszámát –, költségvetését és jellegét.

A hiányos pályázati anyagokat a Bizottság nem fogadja el.

Az igazoló dokumentumokat (pl. hitelesített oklevélmásolat, ajánlás, tapasztalat igazolása stb.) most még nem, csak az eljárás későbbi szakaszában, külön kérésre kell elküldeni.

A kiválasztási folyamat megkönnyítése érdekében a meghirdetett állásra vonatkozóan a pályázókkal folytatott mindennemű kommunikáció angolul történik.

A lehetőleg angol, francia vagy német nyelven készült pályázatokat e-mailben kell benyújtani a következő címre:

ENV-EEA-VACANCY@ec.europa.eu

Amennyiben a pályázónak nem áll módjában a pályázatát e-mailben elküldeni, ajánlott levélküldeményben vagy futárszolgálat útján is eljuttathatja azt az alábbi címre:

European Commission (Európai Bizottság), Directorate General Environment (Környezetvédelmi Főigazgatóság), Shared Resources Directorate (Közös Források Igazgatóság), Unit for Human Resources & Administration (Humánerőforrás és igazgatás), COM/2012/10330, BU-5 3/140, 1049 Bruxelles/Brussels (Brüsszel), BELGIQUE/BELGÏE (Belgium).

A pályázó címének esetleges megváltozását haladéktalanul, írásban be kell jelenteni a fenti címen.

További információ kérése esetén a kapcsolattartó személy: Robin Miège, a Környezetvédelmi Főigazgatóság F. (Stratégia) Igazgatóságának igazgatója, DG Environment (Directorate F – Strategy), BU-5 4/141, 1049 Bruxelles/Brussels (Brüsszel), BELGIQUE/BELGÏE (Belgium). Tel.: +32 22958043 E-mail: robin.miege@ec.europa.eu.

Határidő

A pályázatokat legkésőbb 2012. június 6-ig kell megküldeni e-mailben vagy ajánlott levélküldeményben (az időpontot az e-mail elküldési ideje vagy az ajánlott levélküldeményen szereplő postabélyegző igazolja).

A futárszolgálat útján feladott pályázatoknak ugyanezen a napon legkésőbb 17 óráig (brüsszeli idő) kell beérkezniük a fenti címre.

A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat határidejét – kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel útján – meghosszabbítsa.

Fontos tudnivalók a pályázók számára

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiválasztási bizottságok munkája bizalmas. A bizottságok tagjaival sem a pályázók, sem nevükben eljáró más személyek nem léphetnek közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba.

A személyes adatok védelme

A Bizottság és az Ügynökség gondoskodik arról, hogy a pályázók személyes adatait a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletnek megfelelően kezeljék (7).


(1)  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.

(2)  Önéletrajzukban a pályázók legalább a felsővezetői munkakörben töltött öt évre vonatkozóan közöljék a következőket: 1. a betöltött beosztások megnevezése és az ezekhez tartozó munkakör; 2. a felügyelt személyzet létszáma; 3. az irányításuk alá tartozó költségvetés nagysága; 4. a hierarchiában alattuk és felettük lévő szintek száma, valamint a velük azonos beosztásban lévő munkatársak száma.

(3)  HL 17., 1958.10.6., 385/58. o.

(4)  HL L 124., 2004.4.27., 1. o. http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm

(5)  Lásd az előző lábjegyzetet.

(6)  Az Europass önéletrajz az alábbi honlapról tölthető le: http://europass.cedefop.europa.eu/htm/index.htm

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).