Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés

MI A SZERZŐDÉS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Európai Közösségek (1. pillér)

Ide tartoznak a 3 eredeti uniós szervezet hagyományos tevékenységei, munka és határozathozatali eljárásai:

Közös kül- és biztonságpolitika (2. pillér)

Célja:

Bel- és igazságügyi együttműködés (3. pillér)

Ennek célja, hogy magas fokú biztonságot biztosítson a nyilvánosság számára a következők révén:

Gazdasági és monetáris unió

Az uniós országok kötelesek:

Közös valuta (euró)

Ezt:

Új politikák

Az EU felelősségi körébe tartoznak a következők:

Szociális jegyzőkönyv

Európai polgárság

Ez minden állampolgár számára biztosítja a jogot a következőkhöz:

Intézményi váltoszások

Ezek többek között a következők:

MIKORTÓL HATÁLYOS A SZERZŐDÉS?

A szerződést 1992. február 7-én írták alá és 1993. november 1-jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A hivatalosan az Európai Unió működéséről szóló szerződésként ismert Maastrichti Szerződés jelzi „az új szakaszt az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában” azáltal, hogy a korábbi közösségeket politikai dimenzióval ruházta fel.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unióról szóló szerződés (HL C 191., 1992.7.29., 1–112. o.)

utolsó frissítés 21.03.2018(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.