Római Szerződés (EGK)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Gazdasági Közösséget (EGK-t) létrehozó szerződés

MI A SZERZŐDÉS CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Célok

Egyedi célok

Az aláírók a következőkhöz járultak hozzá:

Közös piac

A szerződés:

Vámunió

Közös szakpolitikák

Intézmények

MIKORTÓL HATÁLYOS E SZERZŐDÉS?

A szerződést 1957. március 25-én írták alá, és 1958. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd még:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (a Hivatalos Lapban nem tették közzé)

A szerződés későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 14.03.2017