A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai

A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok - köztük a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasok is - azonos jogokkal rendelkeznek bárhol utaznak is az Európai Unióban (EU). Ezek a jogok - többek között késés vagy járattörlés esetén a tájékoztatáshoz vagy kártérítéshez való jogok - kiegészítik a légi, illetve a vasúttal vagy autóbusszal közlekedő utasokra vonatkozó hasonló jogokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok - köztük a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű utasok is - azonos jogokkal rendelkeznek bárhol utaznak is az Európai Unióban (EU). Ezek a jogok - többek között késés vagy járattörlés esetén a tájékoztatáshoz vagy kártérítéshez való jogok - kiegészítik a légi, illetve a vasúttal vagy autóbusszal közlekedő utasokra vonatkozó hasonló jogokat.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet meghatározza az EU-n belül tengeri vagy belvízi közlekedést igénybe vevő utasok - köztük a fogyatékossággal élő és csökkentett mozgásképességű - utasok jogait.

FŐBB PONTOK

E jogok a tengeren, folyókon, tavakon vagy csatornákon közlekedő nagy komphajókon és tengerjáró hajókon utazó utasokra vonatkoznak.

Ezek többek között a következők:

2012. december 31. óta a tengeri utasszállítók felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet kiterjed a balesetből eredő veszteségre vagy károkra is.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2012. december 18-tól.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság honlapja: az utasok jogai - tengeri közlekedés

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1177/2010/EU rendelet

2011.1.6.

-

HL L 334., 2010.12.17., 1-16. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 392/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről (Hivatalos Lap L 131., 2009.5.28., 24-46. o.)

utolsó frissítés 02.06.2020