Személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

2009/45/EK irányelv a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről

(EU) 2017/2108 irányelv a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy az emberek élet- és vagyonbiztonsága érdekében egységes biztonsági előírásokat vezessen be a személyhajókon és a nagysebességű utasszállító vízi járműveken, amilyenek például az EU vizein belföldi utazások során használt (tehát ugyanazon uniós ország kikötői között közlekedő) légpárnás járművek.

Eredetileg az volt ugyan a szándék, hogy kodifikálják a 98/18/EK irányelvet, ehelyett az a döntés született, hogy az 1998–as irányelvet át kell dolgozni. A 2009/45/EK irányelv ily módon hatályon kívül helyezi és felváltja 98/18/EK irányelvet.

2017–ben, az irányelv felülvizsgálatát követően elfogadták a célravezető és hatásos szabályozás programjának kezdeményezését (amely REFIT néven ismert), és az (EU) 2017/2108 irányelvet. A 2009/45/EK irányelv módosítja és tisztázza, valamint egyszerűsíti a szabályokat és az előírásokat a személyhajók számára.

FŐBB PONTOK

Hatály

A jogszabály az acélból vagy egyéb ezzel egyenértékű anyagból épült személyhajókra, valamint a nagysebességű utasszállító vízi járművekre vonatkozik.

A személyhajók osztályozása és működési körzeteik

A személyhajók az esetleges üzemeltetési hely szerinti tengerszakasz alapján négy osztályba (A, B, C, D) sorolhatók.

Az uniós országok nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban közzéteszik a vonatkozó tengerszakaszok és az érintett hajók osztályainak jegyzékét, amelyben az esetleges korlátozott időszakok is szerepelnek.

Műszaki biztonsági követelmények

A jogszabály meghatározza a hajók által betartandó biztonsági intézkedésekre vonatkozó részletes műszaki előírásokat a következőkre vonatkozóan:

A nemzeti hatóságok további biztonsági követelményeket írhatnak elő, amennyiben úgy vélik, hogy egyedi körülmények kimerítenék azokat.

Ellenőrzések és biztonsági tanúsítványok

Kizárások

A következő hajótípusok nem tartoznak a jogszabály hatálya alá:

(EU) 2017/2108 módosító irányelv

Ez a módosító irányelv:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

A 2009/45/EK irányelv 2009. július 15. óta hatályos. A 2009/45/EK irányelv felülvizsgálta és felváltotta a 98/18/EK irányelvet (és annak későbbi módosításait).

Az (EU) 2017/2108 irányelv 2017. december 20-án lépett hatályba, és 2019. december 21-ig minden uniós ország számára érvényesnek kell lennie.

HÁTTÉR

Az uniós vizeken, belföldi hajóutak során használt hajóknak az utasok és a személyzet életének védelme céljából alapvető biztonsági követelményeknek kell megfelelniük. Ezeket a szabványokat jelentősen megerősítették amióta az Estonia komp elsüllyedt a Balti-tengeren 1994–ben.

A 2009/45/EK irányelv a személyhajó-biztonságra vonatkozó legátfogóbb jogi aktus. Az irányelvet kiegészítik a ro–ro (roll–on/roll–off) személyhajókra és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekre, valamint a személyhajókon utazó személyek nyilvántartására vonatkozó konkrét uniós szabályok.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/45/EK irányelve (2009. május 6.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről (átdolgozás) (HL L 163., 2009.6.25., 1–140. o.)

A 2009/45/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2108 irányelve (2017. november 15.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról (HL L 315., 2017.11.30., 40–51. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Javaslat tanácsi ajánlásra a 24 méternél rövidebb személyhajókra vonatkozó biztonsági célkitűzésekről és funkcionális követelményekről (COM(2018) 314 final, 2018.5.23.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2109 irányelve (2017. november 15.) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 315., 2017.11.30., 52–60. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2110 irányelve (2017. november 15.) a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást nyújtó ro–ro személyhajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a 2009/16/EK irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2017.11.30., 61–77. o.)

A Tanács 98/41/EK irányelve (1998. június 18.) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról (HL L 188., 1998.7.2., 35–39. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 98/18/EK irányelve (1998. március 17.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről (HL L 144., 1998.5.15., 1–115. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 18.12.2018