A hajótulajdonosok baleseti felelőssége

A tengeri balesetekben érintett utasok számára megfelelő szintű kártérítést kell biztosítani az okozott veszteségekért és károkért. Ehhez a hajótulajdonosoknak megfelelő biztosítási előírásokkal kell rendelkezniük.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 392/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről

ÖSSZEFOGLALÓ

A tengeri balesetekben érintett utasok számára megfelelő szintű kártérítést kell biztosítani az okozott veszteségekért és károkért. Ehhez a hajótulajdonosoknak megfelelő biztosítási előírásokkal kell rendelkezniük.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a tengeren utasokat szállító hajózási társaságok felelősségére és biztosításról való gondoskodására vonatkozó összehangolt szabályokat határoz meg. Bevezeti az utasok és csomagjaik tengeren való szállításáról szóló 1974. évi athéni egyezmény rendelkezéseit, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet iránymutatásait az európai jogrendbe.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2009. május 29.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az utasok jogairól szóló információkat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

392/2009/EK rendelet

2009.5.29.

-

HL L 131., 2009.5.28., 24-46. o.

utolsó frissítés 30.09.2015