Az egységes európai égbolt II. fázisa

Az európai légiforgalmi irányítási rendszer reformjának célja, hogy választ adjon a légi forgalomban a következő évek során várt nagymértékű növekedés támasztotta kihívásokra. További feladata, hogy növelje a biztonságot, csökkentse a költségeket, a késéseket, valamint a légi közlekedésnek a környezetre gyakorolt hatását.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. június 25.) – Az egységes európai égbolt II. fázisa: Útban a fenntarthatóbb és hatékonyabb légi közlekedés felé [COM(2008) 389 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egységes európai égboltnak a Bizottság által javasolt reformja négy pillérre épül: teljesítmény, egységes biztonság, új technológiák, valamint a földi kapacitások kezelése.

Első pillér: teljesítményszabályozás

A Bizottság három intézkedést javasol ezen pillér keretében:

Második pillér: egységes biztonsági keret

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a légi forgalom növekedése, a légtér és a repülőterek zsúfoltsága, valamint az új technológiák használata összehangolt szabályozások közös kidolgozását és alkalmazását indokolja a légi közlekedés biztonságának javítása érdekében. Ezt a szemléletet követve a Bizottság javasolja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) hatásköreinek kiterjesztését a biztonság legfontosabb, még nyitott kérdéseire: a repülőterekre, a légi forgalom irányítására és a légi navigációs szolgáltatásokra.

Harmadik pillér: új technológiák befogadása

A Bizottság utal arra, hogy a jelenlegi légiforgalmi irányítási rendszer teljesítőképessége határán mozog, elavult technológiával dolgozik és széttagoltságtól szenved. Következésképpen Európának a SESAR végrehajtása révén fel kell gyorsítania saját irányítási rendszerének kiépítését annak érdekében, hogy növelje a légi közlekedés biztonságát és a forgalomirányítási kapacitást.

Negyedik pillér: a földi kapacitások kezelése

A Bizottság ragaszkodik álláspontjához, miszerint beruházásokra van szükség annak biztosításához, hogy a repülőterek kapacitása összhangban maradjon a légi közlekedési irányítás kapacitásával, és meg tudják őrizni a hálózat általános hatékonyságát. A Bizottság megismétli az európai repülőterek kapacitására, hatékonyságára és biztonságára irányuló cselekvési tervre tett javaslatát.

Repülőtéri kapacitások közösségi megfigyelőközpontja

A Bizottság megfigyelőközpontot létesít a tagállamok, az illetékes hatóságok és más érdekeltek részvételével, amelynek feladata a repülőtér-kapacitásokkal kapcsolatos adatok és információk cseréje és nyomon követése, valamint tanácsadás a Közösség közlekedésügyi jogszabályainak kidolgozása és végrehajtása kapcsán.

Az Eurocontrol

Ezenkívül az Eurocontrol belső reformjára is szükség van, amely összhangba hozná a szervezet igazgatási rendszerét az egységes európai égbolt kezdeményezéssel. Feltételezve, hogy a reformot hatékony módon végrehajtják, a Bizottság megerősítené együttműködését az Eurocontrollal szakpolitikai intézkedéseinek megvalósítása terén.

Háttér

A Bizottság álláspontja szerint a 2004-ben létrehozott egységes európai égbolt kezdeményezés nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat bizonyos kulcsfontosságú területeken, mint amilyen a funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos integrációs folyamat, a légiforgalmi irányítás, valamint az európai légi hálózat egészének költséghatékonysága és hatékonysága. Ez a légtérfelhasználók és az utasok számára időben, elhasznált tüzelőanyagban és a hatékonyság hiányának pénzbeli költségeiben megnyilvánuló felesleges ráfordításokat okoz.

Következésképpen a Bizottság szükségesnek tartja az egységes európai égbolt kezdeményezésről szóló négy rendelet (549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK) módosítását a rendszer teljesítményének javítása, a jogszabályoknak az elmúlt néhány év változásaihoz való igazítása, valamint egy valóban egységes égbolt létrehozása érdekében.

See also

Utolsó frissítés: 10.09.2008