Határon átnyúló egészségügyi ellátás – a betegek jogai

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/24/EU irányelv a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. április 24-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2013. október 25 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok egyértelművé tételére azért volt szükség, mert a szabályok az Európai Unió Bírósága által több mint tízéves időszak alatt tárgyalt egyedi esetekben kimondott ítéletek alapján alakultak ki. Az irányelvet kifejezetten abból a célból terjesztették elő, hogy Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkén alapuló bírósági ítéletekből származó, egészségügyi ellátással kapcsolatos jogokat tisztázzák, és lehetővé tegyék ezen jogok gyakorlását. Az irányelv igyekszik egyértelműsíteni a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozóan az általa meghozott szabályok és a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló 883/2004/EK rendelet által korábban létrehozott keret közötti kapcsolatot.

Határon átnyúló egészségügyi ellátás: jogi keretrendszer

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45–65. o.)

A 2011/24/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2012/52/EU végrehajtási irányelve (2012. december 20.) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről (HL L 356., 2012.12.22., 68–70. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A Bizottság jelentése a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv működéséről (COM(2015) 421 final, 2015.9.4.)

A Bizottság felhatalmazáson alapuló 2014/286/EU határozata (2014. március 10.) az európai referenciahálózatokra és az azokhoz csatlakozni kívánó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó kritériumok és feltételek meghatározásáról (HL L 147., 2014.5.17., 71–78. o.)

A Bizottság 2014/287/EU végrehajtási határozata (2014. március 10.) az európai referenciahálózatok és azok tagjai létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk és tapasztalat megosztásának elősegítésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 147., 2014.5.17., 79–87. o.)

A Bizottság 2011/890/EU végrehajtási határozata (2011. december 22.) a felelős nemzeti hatóságok e-egészségügyi hálózatának létrehozására, igazgatására és működésére vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 344., 2011.12.28., 48–50. o.)

A Bizottság 2013/329/EU végrehajtási határozata (2013. június 26.) az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó nemzeti hatóságok vagy szervek hálózatának létrehozásához, igazgatásához és átlátható működéséhez szükséges szabályokról (HL L 175., 2013.6.27., 71–72. o.)

utolsó frissítés 18.01.2016