Határon átnyúló egészségügyi ellátás – a betegek jogai

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/24/EU irányelv a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A Bizottság számos végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el a 2011/24/EK irányelvhez kapcsolódóan. Ezek a következők:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. április 24. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2013. október 25-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45–65. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza a 2011/24/EU irányelv további módosításait. Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/1023 végrehajtási határozata (2020. július 15.) az (EU) 2019/1765 végrehajtási határozatnak a COVID19-világjárvány elleni küzdelem céljából a kontaktkövető és figyelmeztető mobilalkalmazások közötti, határokon átnyúló adatcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 227I., 2020.7.16., 1–9. o.)

A Bizottság (EU) 2019/1765 végrehajtási határozata (2019. október 22.) az e-egészségügyért felelős nemzeti hatóságok hálózatának létrehozására, igazgatására és működésére vonatkozó szabályok meghatározásáról és a 2011/890/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 270., 2019.10.24., 83–93. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv működéséről (COM(2018) 651 final, 2018.9.21.)

A Bizottság 2014/286/EU felhatalmazáson alapuló határozata (2014. március 10.) az európai referenciahálózatokra és az azokhoz csatlakozni kívánó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó kritériumok és feltételek meghatározásáról (HL L 147., 2014.5.17., 71–78. o.)

A Bizottság 2014/287/EU végrehajtási határozata (2014. március 10.) az európai referenciahálózatok és azok tagjai létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk és tapasztalat megosztásának elősegítésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 147., 2014.5.17., 79–87. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2013/329/EU végrehajtási határozata (2013. június 26.) az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó nemzeti hatóságok vagy szervek hálózatának létrehozásához, igazgatásához és átlátható működéséhez szükséges szabályokról (HL L 175., 2013.6.27., 71–72. o.)

A Bizottság 2012/52/EU végrehajtási irányelve (2012. december 20.) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről (HL L 356., 2012.12.22., 68–70. o.)

utolsó frissítés 14.09.2020