A tudományos célokra felhasznált állatok védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2010/63/EU irányelv a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A kísérleti állatok védelme és a kutatás fejlődésének biztosítása érdekében ezek az intézkedések a minimálisra korlátozzák az állatok kísérleti felhasználását, valamint kötelező normákat állapítanak meg az állatok felhasználására, elhelyezésére és gondozására vonatkozólag. A magas állatjóléti normák az állatok és a tudomány hasznát egyaránt szolgálják.

Hatály

Állatkísérletek által érintett területek

Állatkísérletek kizárólag az alábbi célokat szolgáló eljárások keretében megengedettek:

Az állatkísérleteket tartalmazó projektek értékelése

Állatjólét

Eljárások

Engedélyezés

Ellenőrzések

Átláthatóság

Jelentéstétel

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK A SZABÁLYOK?

Az irányelvet 2012. november 10-ig kellett átültetni a nemzeti jogba. E szabályok 2013. január 1. óta hatályosak.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33–79. o.)

A 2010/63/EU irányelv későbbi módosításait beépítették az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2020/569 végrehajtási határozata (2020. április 16.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a tagállamok által benyújtandó információk egységes formátumának és tartalmának meghatározásáról, valamint a 2012/707/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 129., 2020.4.24., 16–50. o.)

A Bizottság 2007/526/EK ajánlása (2007. június 18.) a kísérleti és egyéb tudományos célokra használt állatok elhelyezésére és gondozására vonatkozó iránymutatásról (HL L 197., 2007.7.30., 1–89. o.)

utolsó frissítés 02.09.2022