A lovak szállítására és kereskedelmére vonatkozó egészségügyi szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2009/156/EK irányelve a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv azokat az állat-egészségügyi feltételeket határozza meg, amelyeket a lovak (köztük a lófélék* családjába tartozó valamennyi egyéb állat) behozatala, illetve EU-n belüli szállítása terén kell teljesíteni.

FŐBB PONTOK

A méneskönyvbe* felvehető és EU-n belüli kereskedelemre szánt lovakra a következő előírások vonatkoznak:

a szállítást megelőző 48 órában nem mutathatják semmilyen betegség jeleit;

nem érintkeztek fertőző vagy ragályos betegségben szenvedő lófélével a vizsgálatot megelőző 15 nap alatt;

nem szánhatják őket vágásra fertőző vagy ragályos betegség megszüntetésére irányuló nemzeti program keretében;

a 90/427/EGK irányelv előírásainak megfelelő dokumentummal kell őket azonosítani;

nem származhatnak olyan istállóból, amelyre – fertőző vagy ragályos betegség miatt – valamilyen tiltó rendelkezés vonatkozik.

Az afrikai lópestisben érintett uniós országok nem küldhetnek lovakat fertőzött területekről, kivéve, ha:

szállításukra az évnek a kórokozót hordozó rovarok aktivitási ciklusa szerint meghatározott időszakában kerül sor;

tünetmentesek;

a betegséggel kapcsolatos teszteket végeztek el náluk, amelyek eredménye negatív lett;

legalább 40 napig karanténban tartják őket; és

a karantén ideje alatt megvédték őket a kórokozót hordozó rovaroktól.

A lovakat közvetlenül, egészségügyi tanúsítvány kíséretében, egészségük és jólétük szempontjából megfelelően felszerelt járművekben kell szállítani. Az Európai Bizottság állatorvos szakértői helyszíni vizsgálatot hajthatnak végre.

EU-n kívüli területekről való behozatal

Bármely olyan EU-n kívüli országnak, amely lovakat kíván kivinni, uniós engedélyt kell szereznie az állatok egészségéről és jólétéről szóló állat-egészségügyi nyilvántartások és biztosítékok alapján.

A lovaknak olyan EU-n kívüli országból vagy régióból kell származniuk, amely:

mentes az afrikai lópestistől;

legalább két éve mentes a lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladásától;

hat hónapja mentes a tenyészbénaság és a takonykór fertőző betegségeitől.

További biztosítékokat is előírhatnak olyan betegségekre vonatkozóan, amelyeket az EU-ban nem észleltek még.

A lovak meghatározott időt az EU-n kívüli országban kellett, hogy töltsenek, továbbá azonosító okmányt és egészségügyi tanúsítványt kell küldeni velük. Az uniós országok és a Bizottság állatorvos szakértői további vizsgálatokat végeznek.

A fenti szabályok közül néhány alól mentesség adható a sportolási, kedvtelési vagy kulturális célokból tartott lovak, illetve az EU belső határai szomszédságában történő ideiglenes legelésre vagy munkára szánt lovak esetében.

A 2015/262/EU rendelet a lóútlevél rendszer bevezetésével megerősíti az azonosításra vonatkozó szabályokat.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

2010. augusztus 12.

KULCSFOGALMAK

*Lófélék: a lovak családjába tartozó állatok, ideértve a lovakat, szamarakat és zebrákat, valamint a keresztezésből származó állatokat.

*Méneskönyv: olyan könyv vagy a nyilvántartás egyéb olyan formája, amely a törzskönyvezett lovak listáját tartalmazza az ismert felmenőikkel együtt.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/156/EK irányelve (2009. november 30.) a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (HL L 192., 2010.7.23., 1–24. o.)

A 2009/156/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 92/260/EGK határozata (1992. április 10.) a törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 130., 1992.5.15., 67–83. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 93/195/EGK határozata (1993. február 2.) a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 86., 1993.4.6., 1–6. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 93/196/EGK határozata (1993. február 5.) a vágásra szánt lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 86., 1993.4.6., 7–15. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 93/197/EGK határozata (1993. február 5.) a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról (HL L 86., 1993.4.6., 16–33. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2004/211/EK határozata (2004. január 6.) a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról (HL L 73., 2004.3.11., 1–10. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2015/262/EU végrehajtási rendelete (2015. február 17.) a 90/427/EGK és a 2009/156/EK tanácsi irányelv alapján a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról (lóútlevélről szóló rendelet) (HL L 59., 2015.3.3., 1–53. o.)

utolsó frissítés 24.11.2015