Sertések védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/120/EK irányelv – a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket szándékozza meghatározni.

FŐBB PONTOK

A sertések védelmére vonatkozó előírások megállapítása mellett az irányelv a fájdalmas operációk, különösen az ivartalanítás, farokkurtítás, a szegletfogak lecsípése stb. tekintetében is meghatároz szabályokat.

A rendelet hatálya

Kocák és kocasüldők

Malacok (nem elválasztott)

A malacokat 28 napos koruk előtt nem lehet a kocától elválasztani, kivéve, ha ellenkező esetben az anyaállat vagy a malacok egészsége vagy jólléte károsodna.

Utónevelt malacok és hízók

Az állatokon végzett fájdalmas műtétek

Egészség

Beteg vagy sérült sertéseket egyedi kutricákban kell tartani.

Etetés

Az irányelv rendelkezik előírásokról a „megfelelő mennyiségű” táplálékot és ivóvízhez való „állandó” hozzáférést illetően. Minden sertésnek a csoport többi tagjával azonos időben kell a takarmányhoz jutnia. Minden sertést legalább naponta egyszer meg kell etetni.

Elhelyezés

Környezet

Kerülni kell a 85 dBA vagy ennél nagyobb folyamatos zajszintet. A fényerőnek napi 8 órán keresztül legalább 40 lux erejűnek kell lennie.

Ellenőrzések

Egyedi szabályok

Az uniós országok saját területükön alkalmazhatnak az ezen irányelvben szereplő szabályoknál szigorúbb szabályokat is. Ebben az esetben minden intézkedésről előzetesen tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet

2017/625 rendelet (EU), az EU új jogszabálya az emberi élelmiszerek és állati takarmányok hatósági ellenőrzéséről, módosítja az irányelv egyes kisebb technikai részleteit. Ezek a változások 2019. december 14-től hatályosak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. március 10.-től hatályos. A 2008/120/EK irányelv a 91/630/EGK irányelv és későbbi módostásainak kodifikált változata. Az uniós országoknak az eredeti 91/630/EGK irányelvet 1994-ig (illetve módosításait 2003-ig) kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat) (HL L 47., 2009.2.18., 5–13. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1–142. o.)

Az (EU) 2017/625 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 23.10.2017