Biztonságos élelmiszer-adalékanyagok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1333/2008/EK rendelet – élelmiszer-adalékanyagok

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN RENDELET?

A rendelet 2010. január 20-tól alkalmazandó.

HÁTTÉR

Az adalékanyagokra vonatkozó legtöbb értékelés az 1980-as és 1990-es években készült. Ezek újraértékelése jelenleg is folyik. Ez a folyamat várhatóan 2020-ra zárul le.

Ezt követően az Európai Bizottság javasolhatja a jelenlegi felhasználási feltételek módosítását vagy egyes adalékanyagok törlését a jóváhagyott listáról.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Élelmiszer-adalékanyagok: az élelmiszerekben különböző célokból – például édesítésükre, szín biztosítására vagy eltarthatóságuk meghosszabbítására – használt anyagok.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16–33. o.)

Az 1333/2008/EK rendelet mellékleteinek későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 257/2010/EU rendelete (2010. március 25.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott program létrehozásáról (HL L 80., 2010.3.26., 19–27. o.)

A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1–295. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 19.09.2016