Kétoldalú keretmegállapodások a Mercosur-államokkal az együttműködésről

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az együttműködésről

95/445/EK határozat – az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Paraguayi Köztársaság között az együttműködésről

92/509/EGK határozat – az Európai Gazdasági Közösség és a Paraguayi Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az együttműködésről

92/205/EGK határozat – az Európai Gazdasági Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és az Argentin Köztársaság között a kereskedelemről és a gazdasági együttműködésről

90/530/EGK határozat – az Európai Gazdasági Közösség és az Argentin Köztársaság közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről

MI A MEGÁLLAPODÁSOK ÉS A HATÁROZATOK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Legnagyobb kedvezményes elbánás: a legnagyobb kedvezményes elbánásról szóló záradék kötelezi az országot arra, hogy egy kereskedelmi megállapodás keretében egy ország részére biztosított engedményeket, kiváltságokat vagy mentességeket ugyanúgy biztosítsa a záradékot tartalmazó valamennyi megállapodásban szereplő többi ország számára is. Ez a záradék általában a Kereskedelmi Világszervezet tagjaira vonatkozik, akiknek bármilyen preferenciális elbánást a Kereskedelmi Világszervezet többi tagországára is alkalmazniuk kell az e megállapodások hatálya alá tartozó területeken.

FŐ DOKUMENTUMOK

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az együttműködésről (HL L 262., 1995.11.1., 54–65. o.)

A Tanács 95/445/EK határozata (1995. október 30.) az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről (HL L 262., 1995.11.1., 53. o.)

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Paraguayi Köztársaság között az együttműködésről (HL L 313., 1992.10.30., 72–81. o.)

A Tanács 92/509/EGK határozata (1992. október 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a Paraguayi Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről (HL L 313., 1992.10.30., 71. o.)

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az együttműködésről (HL L 94., 1992.4.8., 2–12. o.)

A Tanács 92/205/EGK határozata (1992. március 16.) az Európai Gazdasági Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről (HL L 94., 1992.4.8., 1. o.)

Keretmegállapodás az Európai Gazdasági Közösség és az Argentin Köztársaság között a kereskedelemről és a gazdasági együttműködésről (HL L 295., 1990.10.26., 67–73. o.)

A Tanács 90/530/EGK határozata (1990. október 8.) az Európai Gazdasági Közösség és az Argentin Köztársaság közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló keretmegállapodás megkötéséről (HL L 295., 1990.10.26., 66. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Tájékoztatás az Európai Gazdasági Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás hatálybalépéséről (HL L 262., 1995.11.1., 66. o.)

Tájékoztatás az Európai Gazdasági Közösség és a Paraguayi Köztársaság között Brüsszelben 1992. február 3-án létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás hatálybalépéséről (HL L 313., 1992.10.30., 82. o.)

Értesítés az Európai Gazdasági Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló keretmegállapodás hatálybalépéséről (HL L 286., 1994.11.5., 40. o.)

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről az Argentin Köztársaság között létrejött, az együttműködésről szóló megállapodás hatálybalépéséről (HL L 208., 1991.7.30., 73. o.)

utolsó frissítés 06.03.2020