Az Európai Közösség és a Mercosur között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

1999/279/EK tanácsi határozat – az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) és részes államai között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Közösség nevében való megkötése

Régiók közötti együttműködési keretmegállapodás az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Dél-amerikai Közös Piac és részes államai között

MI A MEGÁLLAPODÁS ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Finanszírozás

Intézményi támogatás

Régióközi társulás

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

A megállapodás 1999. július 1-jén lépett hatályba, és határozatlan időre szól.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 1999/279/EK határozata (1999. március 22.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) és részes államai között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Közösség nevében való megkötéséről (HL L 112., 1999.4.29., 65–84. o.)

Régiók közötti együttműködési keretmegállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Déli Közös Piac és részes államai között – Együttes nyilatkozat az Európai Unió és a Mercosur közötti politikai párbeszédről (HL L 69., 1996.3.19., 4–22. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) és részes államai között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodás hatálybalépéséről (HL L 175., 1999.7.10., 62. o.)

utolsó frissítés 06.03.2020