WTO: a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 94/800/EK határozata a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak az EU nevében történő megkötéséről

A többoldalú tárgyalások uruguayi fordulója (1986–1994) – a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény – különös tekintettel a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményre

MI A HATÁROZAT ÉS AZ EGYEZMÉNY CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az alapvető elvek a nemzeti elbánás és a legnagyobb kedvezményes elbánás elve. Ennek értelmében a WTO tagjai kötelesek a többi tag állampolgárait a saját állampolgáraiknál nem kevésbé előnyös elbánásban részesíteni. Továbbá a tagok bármelyike által bármely más ország állampolgárának biztosított előnyt azonnal és feltétel nélkül meg kell adni az összes többi tag állampolgárainak még akkor is, ha ez az elbánás kedvezőbb a saját állampolgárainak biztosított elbánásnál.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok elérhetőségére, hatályára és használatára vonatkozó normák

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítése

Átmeneti időszak

Az egyezmény alkalmazását illetően a fejlett országok egy évet kaptak arra, hogy jogszabályaikat és gyakorlataikat az egyezményhez igazítsák. A fejlődő országok és azon országok tekintetében, ahol folyamatban van a tervgazdaságból a piacgazdaságra való áttérés, ez az időszak 5 év volt, a legkevésbé fejlett országok esetében pedig 11 év.

Intézményi keret

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT ÉS EZEN EGYEZMÉNY?

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre: Az EU és a WTO (Európai Bizottság).

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1–2. o.)

A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény

utolsó frissítés 18.04.2017