Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája támogatási struktúrájának képezi részét. Szerepe, hogy kutatásokat és elemzéseket készítsen a nemzetközi problémákról.

JOGI AKTUS

A Tanács 2001/554/KKBP együttes fellépése (2001. július 20.) az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetének létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az együttes fellépés létrehozza az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetét (EUISS). Az EUISS elemző és kutatói munkájának köszönhetően hozzájárul az európai döntéshozatalhoz a közös kül- és biztonságpolitika területén (KKBP). Többek között elemzéseket készít, valamint helyet kínál az Európai Unió (EU) külpolitikai stratégiájának megvitatására.

A közös fellépés ezáltal meghatározza az EUISS feladatait és struktúráját.

Feladatok

Az EUISS feladata, hogy hozzájáruljon a KKBP fejlesztéséhez, illetve többek között a közös biztonsági és védelemi politikához. Egyetemi kutatói munkákat és politikai elemzéseket végez. Az intézet többek között a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő részére készít elemzéseket és előrejelzéseket.

Az EUISS ezenkívül évente több konferenciát és szemináriumot szervez. Ezek az események különösen az európai stratégiai vita fejlesztését célozzák. Ezek az események alkalmat adhatnak például arra, hogy Európából vagy a világ más részéből származó szakértők és kutatók, valamint az EU és a tagországok vagy akár a nem kormányzati szervezetek képviselői összegyűljenek. Az intézet tevékenységeinek továbbá hozzá kell járulniuk a transzatlanti párbeszédhez.

Ezenkívül az intézet munkájához a lehető legnagyobb mértékben használják a más kutatóintézetekkel és tudományos központokkal fennálló cserehálózatot az Európai Unión belül és kívül egyaránt.

Végül az intézet tájékoztatási és kommunikációs intézkedéseket hoz a KKBP területén. A Bizalmas információkat kivéve munkájának eredményeit a lehető legszélesebb körben terjesztik.

Felépítés

AZ EUISS-t két szerv irányítja:

Ezenkívül az EUISS személyzete kutatókból és igazgatási feladatokat ellátó személyzetből áll. A kutatókat versenyeztetési eljárások útján és a KKBP tárgykörében szerzett szakértelmük alapján választják. Az EUISS személyzetének valamennyi tagját szerződéses státusban foglalkoztatják. A tagállamok szakértőit, a Bizottság közhivatalnokait vagy a tagállamokból vagy harmadik államokból származó vendégkutatókat azonban határozott időre küldhetik az intézetbe.

Költségvetés

Az EUISS költségvetésében a bevételek és kiadások egyensúlyban állnak. Az intézet bevételei a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének alapján kiszámolt hozzájárulásokból származnak.

Háttér

Az EUISS elődje a korábbi Nyugat-európai Unió (NYEU). A NYEU-t 1971-ben alapították, és 2011. június 30-án szűnt meg. A KKBP-vel kapcsolatos tanulmányokra specializálódott struktúrákat tartalmazott. Ezek a struktúrák szolgáltak az EUISS alapjaként, és beépültek az intézetbe.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2001/554/KKBP tanácsi együttes fellépés

2001.7.20.

HL L 200., 2001.7.25.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/1002/KKBP tanácsi együttes fellépés

2006.12.21.

HL L 409., 2006.12.30.

See also

Utolsó frissítés: 08.07.2011