Mikro-, kis- és középvállalkozások: meghatározás és hatókör

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság ajánlása – a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás meghatározza azokat a követelményeket, amelyek alapján azonosítható, hogy egy adott vállalkozás mikro-, kis- vagy középvállalkozás (kkv). Az adott vállalkozás munkavállalóinak számán, forgalmán vagy mérlegfőösszegén alapuló különféle kategóriák határozzák meg valamely vállalkozás jogosultságát az uniós és nemzeti pénzügyi, illetve támogatási programokra. A fogalommeghatározások 2005. január 1-jén léptek hatályba.

FŐBB PONTOK

HÁTTÉR

A kkv-k jelentik az EU vállalkozásainak 99%-át. Ebből kifolyólag az uniós gazdaság gerincét képezik. Három munkahelyből kettőt a kkv-k hoznak létre. 2013-ban több mint 21 millió kkv 90 millió munkahelyet biztosított EU-szerte. A kkv-k élénkítik a vállalkozói készséget és az innovációt, hozzájárulnak az európai versenyképesség, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás ösztönzéséhez.

JOGI AKTUS

A Bizottság ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (az értesítés a C(2003) 1422. számú dokumentummal történt) (HL L 124., 2003.5.20., 36–41. o.)

utolsó frissítés 11.01.2016