A szeszes italok földrajzi eredete

A fogyasztók védelme és a szeszipar* fejlesztése érdekében az Európai Unió (EU) jogi keretet hozott létre a szeszes italok forgalmazására vonatkozó egységes uniós szintű szabályok biztosítására.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztók védelme és a szeszipar* fejlesztése érdekében az Európai Unió (EU) jogi keretet hozott létre a szeszes italok forgalmazására vonatkozó egységes uniós szintű szabályok biztosítására.

MI A RENDELET CÉLJA?

Ez a rendelet a szeszes italok meghatározására, megnevezésére, kiszerelésére és címkézésére, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat határozza meg. Valamennyi szeszes italra vonatkozik, függetlenül attól, hogy azokat az EU-n belül vagy EU-n kívüli országokban gyártották-e.

FŐBB PONTOK

KULCSFOGALMAK

* Szeszes italok: emberi fogyasztásra szánt alkoholtartalmú italok. Természetükből fakadóan érzékszervi tulajdonságokkal és legalább 15%-os alkoholtartalommal rendelkeznek. Lepárlással, kivonatolással vagy aromaanyagok hozzáadásával, illetve szeszes ital egyéb itallal, mezőgazdasági etil-alkohollal vagy bizonyos párlatokkal való összekeverésével készül.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

110/2008/EK rendelet

2008.2.20.

-

HL L 39., 2008.2.13., 16-54. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1334/2008/EK rendelet

2009.1.20.

-

HL L 354., 2008.12.31., 34-50. o.

A 110/2008/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 936/2009/EK rendelete (2009. október 7.) az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes szeszes italok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások alkalmazásáról (Hivatalos Lap L 264., 2009.10.8., 5-6. o.)

utolsó frissítés 02.10.2015