Az új pénzügyi rendelet: könnyebb hozzáférés az uniós finanszírozáshoz

A pénzügyi rendelet az uniós pénzügyi szabályozás legfontosabb dokumentuma. Meghatározza az uniós költségvetés alapelveit, és szabályozza az uniós költségvetés felhasználási módját.

Az újonnan elfogadott rendelet, amely 2013. január 1-jén lépett hatályba, érthetőbbé és világosabbá tette a szabályokat, és egyszerűbb eljárásokat határozott meg az uniós finanszírozás kedvezményezettjei – vállalkozások, nem kormányzati szervezetek, kutatók, diákok, önkormányzatok és mások – számára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. [Hivatalos Lap, L 298., 2012.10.26.]

ÖSSZEFOGLALÓ

MI VOLT A CÉLJA A PÉNZÜGYI RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁNAK?

Az EU modernizálja pénzügyi eljárásait, hogy jobban szolgálják az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérését. Általánosságban a változások három területre összpontosítanak:

A RENDELET ÚJ ELEMEI

Konkrét, eredményorientáltabb fejlesztések:

Fokozott elszámoltathatóság:

Megerősített ellenőrzés:

Rugalmasság:

Az erőforrások összevonása:

További információk: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés - Lejárati idő

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 966/2012/EU, Euratom rendelet

2012.10.27.

-

HL L 298., 2012.10.26.

HIVATKOZOTT JOGI AKTUS

A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól. [Hivatalos Lap, L 362., 2012.12.31.]

Utolsó frissítés: 24.01.2014