Az emberijog-védők – uniós támogatás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke

Az Európai Unió iránymutatása az emberi jogok védelmezőiről

MI AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 2. CIKKÉNEK ÉS AZ EMBERIJOG-VÉDŐKRŐL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁSNAK A CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az iránymutatás legfontosabb elemei az alábbiak:

HÁTTÉR

Az emberijog-védők kulcsfontosságú szerepet játszanak a következőkben:

Az emberijog-védők azonban maguk is gyakran válnak támadások és fenyegetések célpontjaivá, ezért fontos a biztonságuk és védelmük garantálása.

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Emberijog-védők: olyan személyek, csoportok és szervezetek, amelyek békés úton segítik elő és védik az egyetemesen elismert emberi jogokat, azaz a polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jogokat, beleértve az őslakos közösségekhez tartozó személyek jogait is.
EU-missziók: Az uniós országok és uniós küldöttségek nagykövetségei és konzulátusai.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – I. cím – Közös rendelkezések – 2. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 17. o.)

A védelem garantálása – Az Európai Unió iránymutatása az emberi jogok védelmezőiről, az Európai Unió Tanácsa (Külügyi Tanács), 2008.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 235/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási eszköz létrehozásáról (HL L 77., 2014.3.15., 85-94. o.)

utolsó frissítés 28.07.2017