A magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

2003/568/IB kerethatározat a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A korrupció fogalmának belefoglalása a nemzeti büntetőjogba

Jogi és természetes személyek felelőssége

Joghatóság

Minden uniós ország rendelkezik joghatósággal, ha:

E kerethatározatot alkalmazni kell Gibraltárra.

Ezt a határozatot a büntetőügyek során a hatásköröknek az Európai Bizottság és a Tanács közötti megosztásával kapcsolatosan a C-176/03. sz. ügyben hozott bírósági ítélet érinti.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

A tagállamoknak meg kellett tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy e határozat rendelkezéseinek 2005. július 22-e előtt megfeleljenek.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Aktív korrupció: csúszópénz adása egy személynek, hogy törvénytelenül végrehajtson egy, a hatáskörébe tartozó cselekedetet.
Passzív korrupció: csúszópénz elfogadása.
Jogi személy: minden olyan jogalany, aki az alkalmazandó nemzeti jogszabályok szerint ilyen jogállással rendelkezik, kivéve az államokat vagy más, államhatalmat gyakorló közjogi intézményeket és nemzetközi közjogi szervezeteket.
Kötelességszegés: a nemzeti jogszabályoknak megfelelően értendő. A kötelességszegés fogalma a nemzeti jogszabályokban kiterjed legalább bármely hűtlen magatartásra, amely jogszabályi kötelesség vagy szakmai előírások megszegését eredményezi.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2003/568/IB kerethatározata (2003. július 22.) a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről (HL L 192., 2003.7.31., 54–56. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló, 2003. július 22-i 2003/568/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelés érdekében szükséges intézkedések tagállamok általi bevezetése mértékének értékeléséről (COM(2019) 355 final, 2019.7.26.)

utolsó frissítés 18.02.2020