Az Egyesült Nemzetek Szervezete Korrupció Elleni Egyezménye

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2008/801/EK határozata az Egyesült Nemzetek Szervezete Korrupció elleni Egyezményének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Felhatalmazza az EU-t az Egyesült Nemzetek Szervezete Korrupció elleni Egyezményének aláírására. Az egyezmény célja, hogy támogassa a korrupció elleni küzdelmet, elősegítse a közügyek megfelelő módon való irányítását, valamint ösztönözze a nemzetközi együttműködést és a technikai segítségnyújtást.

FŐBB PONTOK

Az egyezmény a korrupció megelőzésére, kivizsgálására és üldözésére, valamint a bűncselekményből származó jövedelmek befagyasztására, lefoglalására, elkobzására és visszaszolgáltatására vonatkozik.

A pénzmosás megelőzését és leküzdését célzó szabályokat, valamint a magánszektorban végzett számvitelre, az átláthatóságra, továbbá az állami építési beruházásokhoz kapcsolódó beszállítói és szolgáltatói szerződésekhez való minden jelölt számára egyenlő hozzáférésre vonatkozó normákat tartalmazza.

A korrupció megelőzése

Az egyezmény a korrupció megelőzésére irányuló számos szabályt meghatároz, többek között a következőket:

Emellett a következőket ajánlja:

Bűncselekménnyé nyilvánítás

Az egyezmény számos helyzet bűncselekménnyé nyilvánítását javasolja, többek között a következőket:

A magánszektorra vonatkozóan a következők bűncselekménnyé nyilvánítását szorgalmazza:

Az egyezmény további jogi és adminisztratív fellépésekre tesz javaslatot, amelyek között a következők szerepelnek:

A vagyon visszatérítése

Az egyezmény intézkedéseket határoz meg a vagyon közvetlen visszaszerzésére, valamint arra vonatkozóan, hogy ez az elkobzás terén folytatott nemzetközi együttműködés alapján miként hajtható végre. Tartalmazza a vagyon visszatérítésének módjára vonatkozó szabályokat is.

Európai Csalás Elleni Hivatal

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felelős az uniós intézményeket érintő efféle kérdések kivizsgálásáért. Az OLAF vizsgálja ki az uniós költségvetések terhére elkövetett csalásokat, az európai intézmények keretein belül elkövetett korrupciót és súlyos kötelességszegést, ezen túlmenően pedig kidolgozza az Európai Bizottság csalás elleni politikáját.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2008. szeptember 25 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALOM

* Törvénysértő gazdagodás: amikor valamely személy előnyt szerez egy másik személy terhére anélkül, hogy cserébe egyenlő értékű ellenszolgáltatást nyújtana.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/801/EK határozata (2008. szeptember 25.) az Egyesült Nemzetek Szervezete Korrupció elleni Egyezményének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 287., 2008.10.29., 1–110. o.)

utolsó frissítés 21.04.2016