A próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók kölcsönös elismerése

A kerethatározat célja a bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének kiterjesztése a szabadságvesztéssel nem járó büntetések végrehajtására.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/947/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kerethatározat célja a bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének kiterjesztése a szabadságvesztéssel nem járó büntetések végrehajtására.

MIRŐL SZÓL EZ A KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat valamennyi uniós ország által betartandó szabályokat határoz meg a más uniós ország által hozott ítéletek elismerése, valamint a próbaidő alatti (korai szabadlábra helyezést lehetővé tévő) magatartási szabályok és (a fogva tartás alternatívájaként kiszabott) alternatív szankciók felügyeletére vonatkozóan. Célkitűzései a következők:

FŐBB PONTOK

Próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók

A kerethatározat egy sor olyan magatartási szabályt sorol fel, amelyeket valamennyi uniós országnak képesnek kell lennie felügyelni (mint például a végrehajtó hatóság felé való jelentéstételi kötelezettség, az okozott kár jóvátételének szükségessége, meghatározott helyek felkeresésének tilalma, bizonyos emberekkel vagy tárgyakkal való érintkezés tilalma, közérdekű munka végzése stb.).

Eljárások, határidők és a megtagadás lehetséges okai

Az ítéletet (vagy a próbaidőről szóló határozatot) egy tanúsítvány kíséretében közvetlenül a kibocsátó ország illetékes hatósága adja át a büntetést végrehajtó országnak.

A végrehajtó ország köteles az ítélet vagy a próbaidő alatti magatartási szabályok és a tanúsítvány kézhezvételétől számított 60 napon belül eldönteni, hogy elismeri-e az ítéletet vagy a próbaidő alatti magatartási szabályokat és vállalja-e a végrehajtás ellenőrzését; a kerethatározat felsorol néhány olyan lehetséges okot, amelyek alapján egy ország megtagadhatja valamely ítélet elismerését.

A próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete és alkalmazása a végrehajtó ország jogszabályainak a hatálya alá tartozik.

A végrehajtó ország illetékes hatósága:

A Bizottság egyik 2014-ben közzétett jelentésében e kerethatározat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére hívta fel azokat az uniós országokat, amelyek eddig még nem tették ezt meg.

A KERETHATÁROZAT ALKALMAZÁSÁNAK KEZDETI DÁTUMA

A kerethatározat alkalmazásának legkésőbbi kezdeti dátuma 2011. december 6. volt.

HÁTTÉR

Évente több tízezer uniós polgár ellen indul eljárás bűncselekmény elkövetésének vádjával, illetve több tízezer uniós polgárt ítélnek el a saját országától eltérő uniós országban. Az ítéletek kölcsönös elismerése a büntetőügyekben való uniós igazságügyi együttműködés sarokkövét jelenti.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/947/IB kerethatározat

2008.12.16.

2011.12.6.

HL L 337., 2008.12.16., 102-122. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/299/IB kerethatározat

2009.3.28.

2011.3.28.

HL L 81., 2009.3.27., 24-36. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéletek, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók, valamint az előzetes letartóztatás alternatíváját jelentő felügyeleti intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 2008/909/IB, 2008/947/IB és 2009/829/IB kerethatározatok tagállami végrehajtásáról (COM(2014) 57 final, 2014. február 5. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

utolsó frissítés 03.03.2015