Akkreditálás és piacfelügyelet

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

765/2008/EK rendelet – a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Nemzeti akkreditáló testületek

Uniós piacfelügyelet és importellenőrzés

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2010. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

* KULCSFOGALMAK

CE-jelölés: a gyártók által használt jelölés, amely jelzi, hogy az adott cikk megfelel az uniós jogi megfelelőségi követelményeknek.

Megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket – beleértve a kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést – végző szervezet.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30–47. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4–17. o.)

A 2001/95/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82–128. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 21–29. o.)

utolsó frissítés 14.02.2017