Határozat az Eurojust létrehozásáról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/187/IB határozat – a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az Eurojust összetétele, hatáskörei és feladatai

Személyes adatok

Kapcsolatok más testületekkel

Ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez az Eurojust szoros munkakapcsolatot tart fenn az Európai Igazságügyi Hálózattal. A 2009/426/IB határozat módosítása ezeket a kapcsolatokat kiterjesztette az Europolra, az Európai Csalás Elleni Hivatalra (OLAF), az Európai Határ- és Parti Őrségre és az EU Hírszerzési Központjára. A Tanács jóváhagyásával az Eurojust köthet információcserét célzó megállapodásokat nem uniós országokkal, nemzetközi testületekkel és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetével (Interpol), illetve igazságügyi együttműködést folytathat nem uniós országokkal.

Jelentések

A Tanács és az Európai Parlament folyamatos tájékoztatást kap az Eurojust tevékenységeiről és az EU-n belüli bűnözés alakulásáról. A Tanács számára készített éves jelentésében az Eurojust javaslatokat tehet a bűnügyekkel kapcsolatos igazságügyi együttműködés javítására.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2002/187/IB határozata (2002. február 28.) a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról (HL L 63., 2002.3.6., 1–13. o.)

A 2002/187/IB határozat későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1727 rendelete (2018. november 14.) az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 138–183. o.)

utolsó frissítés 17.04.2019