Tartózkodási engedély az emberkereskedelem áldozatai számára

Ideiglenes tartózkodási engedély adható azoknak a nem uniós állampolgároknak, akik emberkereskedelem áldozatai, illetve (adott esetben) akik illegális bevándorlás cselekményében érintettek. Ez alatt az időszak alatt, amíg megfelelő védelmet nyújtanak számukra, remélhetően együttműködésre ösztönzi őket az illetékes hatóságokkal.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ideiglenes tartózkodási engedély adható azoknak a nem uniós állampolgároknak, akik emberkereskedelem áldozatai, illetve (adott esetben) akik illegális bevándorlás cselekményében érintettek. Ez alatt az időszak alatt, amíg megfelelő védelmet nyújtanak számukra, remélhetően együttműködésre ösztönzi őket az illetékes hatóságokkal.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a tartózkodási engedély kiadására és megújítására, a megújítás megtagadásának vagy visszavonásának a feltételeire, valamint az áldozatokkal való, az engedély kiadása előtti és utáni bánásmódra vonatkozó eljárást rögzíti.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya alá a nem uniós állampolgárok tartoznak, attól függetlenül, hogy illegálisan léptek-e be az EU területére. Engedély adható azok számára, akik az érintett uniós országban elérték a nagykorúságot, valamint a nemzeti jogszabályokban foglalt feltételeknek való megfelelés esetén gyermekek számára is.

Az adott uniós ország illetékes hatóságainak tájékoztatniuk kell az érintett személyeket az irányelv alapján felkínált lehetőségekről. A nem uniós állampolgárok ún. gondolkodási időt kapnak a felépülésre, illetve arra, hogy megszabaduljanak a bűncselekmények elkövetőinek befolyásától. Ily módon lehetőségük van megalapozott döntést hozni arra vonatkozóan, hogy együttműködnek-e a nyomozó hatóságokkal. Ez alatt az időszak alatt az érintett nem uniós állampolgárokra a következők vonatkoznak:

A hatáskörrel rendelkező hatóságok kötelesek megvizsgálni, hogy:

A fenti három feltétel teljesülése esetén ideiglenes, megújítható tartózkodási engedélyt adnak ki, amely legalább hat hónapig lesz érvényes. Amennyiben a vonatkozó feltételek továbbra is teljesülnek, az engedély megújítható. A tartózkodási engedély birtokosa a nemzeti jogszabályokban rögzített feltételeknek megfelelően jogosult hozzáférni a munkaerőpiachoz, a szakképzéshez és az oktatáshoz.

A tartózkodási engedély nem újítható meg akkor, ha már nem teljesülnek az irányelvben meghatározott feltételek, vagy ha az érintett eljárást megszüntették. Az engedély számos okból visszavonható, többek között akkor is, ha az áldozat újból érintkezésbe lép a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyekkel, vagy eláll az együttműködéstől, vagy ha megszűnik az ellene indult eljárás.

Az uniós országok szabadon elfogadhatnak vagy fenntarthatnak az irányelv hatálya alá tartozó személy számára kedvezőbb rendelkezéseket.

Az irányelv számos területén fejlesztésre szorul még az adatgyűjtés, az irányelv alkalmazásáról szóló, 2010-es és 2014-es két bizottsági jelentés azonban azt a következtetést vonta le, hogy az uniós országok vélhetően nem használják ki eléggé a hatóságokkal való együttműködésért cserébe történő engedély kiadásának a lehetőségét.

HÁTTÉR

Az irányelv az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelvvel együtt értelmezendő. Utóbbi horizontális jogi keretet nyújt mind az uniós, mind a nem uniós polgárok számára, és a 2004/81/EK irányelv legtöbb rendelkezését, köztük a gyermekek védelméről és támogatásáról szóló keretet is megerősítette.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004/81/EK irányelv

2004.8.6.

2006.8.5.

HL L 261., 2004.8.6., 19-23. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló 2004/81/EK irányelv alkalmazásáról (COM(2010) 493 végleges, 2010.10.15.).

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló 2004/81/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról (COM(2014) 635 final, 2014.10.17.).

utolsó frissítés 02.04.2015