A rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló kerethatározat

Ennek a kerethatározatnak az a célja, hogy biztosítsa a hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetések kiszabását a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes súlyos megnyilvánulásainak szankcionálására az Európai Unión (EU-n) keresztül. Célja továbbá az is, hogy fejlessze és ösztönözze az igazságügyi együttműködést ezen a területen.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008. november 28.) a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről [Hivatalos Lap L 328., 2008.12.6.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a 96/443/IB együttes fellépést követő kerethatározat az uniós országok törvényeinek és rendelkezéseinek további közelítésére szolgál a rasszizmus és idegengyűlölet egyes megnyilvánulásait érintő bűncselekmények tekintetében. A rasszista és idegengyűlölő magatartás egyes súlyos megnyilvánulásainak minden uniós országban bűncselekménynek kell minősülnie, és hatékony, arányos, valamint visszatartó erejű büntetéseket kell kiszabni rá.

Ez a kerethatározat minden olyan bűncselekményre kiterjed, amelyet:

„Gyűlöletbeszéd”

Az alább felvázolt viselkedésformák bűncselekményként büntetendőek:

A fent említett bűncselekmények elkövetésére való felbujtás és azokban való bűnrészesség is büntetendő.

E felsorolt bűncselekményekre tekintettel az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy azokat:

A jogi személlyel szemben hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetések legyenek alkalmazhatóak, ideértve a pénzbüntetést vagy pénzbírságot is. Ezenfelül a jogi személyek büntethetők:

A rasszista és idegengyűlölő cselekmények kivizsgálása és üldözése nem függhet a cselekmény sértettjének feljelentésétől vagy a büntetőeljárás megindítására vonatkozó indítványától.

„Gyűlölet-bűncselekmény”

A rasszista és idegengyűlölő indíték súlyosbító körülménynek számít minden esetben, illetve az ilyen indíték figyelembe vételére fel kell hatalmazni a bíróságokat a büntetések kiszabásánál.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2008/913/IB kerethatározata

2008.12.6.

2010.11.28.

HL L 328., 2008.12.6.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról [ COM(2014) 27 final , 2014.1.27. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

E jelentés arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy számos olyan uniós ország van még, amely nem ültette át teljesen és/vagy megfelelően a kerethatározat valamennyi rendelkezését, különösen egyes nemzetközi bűncselekmények tagadásának, védelmezésének és súlyosan jelentéktelen színben való feltüntetésének a bűncselekményére vonatkozó rendelkezéseket.

Az uniós országok többségében hatályban vannak olyan rendelkezések, amelyek bűncselekménynek nyilvánítják a rasszista és idegengyűlölő erőszakos cselekményre és gyűlöletre való nyilvános uszítást, több uniós ország azonban nem teljesen ülteti át a kerethatározat által lefedett bűncselekményeket. A rasszista és idegengyűlölő indíték, valamint a jogi személyek felelőssége és a joghatóság megközelítésének tekintetében is maradtak még hiányosságok.

A Bizottság a kerethatározat maradéktalan és megfelelő átültetésének biztosítása céljából 2014-ben kétoldalú párbeszédeket fog kezdeményez a tagállamokkal.

utolsó frissítés 15.06.2014