A bűncselekmények egyéb uniós országban élő sértettjeinek járó kártérítés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésről szóló 2004/80/EK irányelv

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv két fő elemből áll.

A megfelelő kárenyhítés biztosítása

Az áldozatok kárenyhítése sokszor nehézségekbe ütközik, mivel:

Az irányelv előírja, hogy az áldozatoknak:

Együttműködés

Az uniós országoknak legkésőbb 2005. július 1 -ig igazságos és megfelelő kárenyhítést nyújtó nemzeti mechanizmusokat kellett létrehozniuk. Az irányelv olyan, a nemzeti hatóságok együttműködésén alapuló rendszert hoz létre, amely az EU egész területén megkönnyíti a bűncselekmények áldozatai számára a kárenyhítéshez való hozzájutást:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2004. augusztus 26-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2006. január 1 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2004/80/EK irányelve (2004. április 29.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről (HL L 261., 2004.8.6., 15–18. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2006/337/EK határozata (2006. április 19.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK tanácsi irányelv alapján a kérelmek és határozatok továbbítására használt formanyomtatványok létrehozásáról (HL L 125., 2006.5.12., 25–30. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 315., 2012.11.14., 57–73. o.)

utolsó frissítés 08.12.2015