Családegyesítés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/86/EK irányelv a családegyesítési jogról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a családegyesítési jogra vonatkozó közös szabályok meghatározása. Ezek lehetővé teszik az EU területén jogszerűen tartózkodó nem uniós állampolgárok családtagjai számára, hogy velük a tartózkodás helye szerinti EU-tagállamban egyesüljenek. A cél a családi egység védelme és a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegítése.

Nem alkalmazandó Írországban, Dániában és az Egyesült Királyságban. Mindemellett nem zárja ki a nemzeti jogszabályok által elismert esetlegesen kedvezőbb feltételeket.

FŐBB PONTOK

Feltételek

Családegyesítést az a nem uniós állampolgár kérhet, aki valamely EU-tagállamban legalább egy évig érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és megvan a jogi lehetősége a letelepedési jogosultság megszerzésére.

Ezzel szemben az irányelvet nem kell alkalmazni az EU polgárának családtagjaira, valamint arra a nem uniós állampolgárra, aki menekültstátusz elismeréséért folyamodik, és kérelme tekintetében még nem hoztak végleges határozatot, vagy aki ideiglenes védelemben részesül.

Családegyesítést vehet igénybe:

Az EU-tagállamok bizonyos feltételek mellett a következők esetében is engedélyezhetik a családegyesítését:

A poligám házasságot nem ismerik el; a családegyesítés joga kizárólag egy házastársat illet meg. Hasonlóképpen nem élhetnek a családegyesítés jogával azon házastársak gyermekei, akiktől a beutazást megtagadták, kivéve, ha a gyermek érdekében ez szükséges (az 1989. évi gyermekjogi egyezmény alkalmazásában).

Az EU-tagállamok emellett előírhatják, hogy a nem uniós állampolgárnak és házastársának a családegyesítési jog gyakorlását megelőzően be kell töltenie egy minimális életkort (amely legfeljebb a 21. életév lehet).

Eljárás

A családtagok jogai

Útmutató az irányelv alkalmazásához

2014-ben az Európai Bizottság az irányelv alkalmazásáról szóló útmutatót tett közzé az uniós országok számára.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. október 3. óta hatályos, és az uniós országokban 2005. október 3-ig kellett törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251., 2003.10.3., 12–18. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv alkalmazásához nyújtott iránymutatásról (COM(2014) 210 final, 2014.4.3.)

Zöld könyv az Európai Unióban élő harmadik országbeli állampolgárok családegyesítési jogáról (2003/86/EK irányelv) (COM(2011) 735 végleges, 2011.11.15.)

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv alkalmazásáról (COM(2008) 610 végleges, 2008.10.8.)

utolsó frissítés 05.06.2018