Az uniós országok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegély

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Egyezmény az uniós országok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről

A Tanács jogi aktusa az uniós országok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezménynek a létrehozásáról

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A JOGI AKTUS CÉLJA?

Az egyezmény célja az, hogy ösztönözze és megkönnyítse a bűnügyekben illetékes igazságügyi, rendőrségi és vámügyi hatóságok közötti kölcsönös segítségnyújtást, és javítsa az igazságügyi együttműködés gyorsaságát és hatékonyságát. Az egyezmény kiegészíti Az Európa Tanács 1959. évi, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményét és annak 1978. évi jegyzőkönyvét.

A jogi aktus az EU részéről elfogadja az egyezményt.

FŐBB PONTOK

A kölcsönös jogsegély iránti kérelem

A kölcsönös jogsegély különleges formái

Távközlés lehallgatása

Különleges szabályok bizonyos uniós országok számára

Speciális szabályok vonatkoznak a következőkre:

MIKORTÓL HATÁLYOS A JOGI AKTUS ÉS AZ EGYEZMÉNY?

Az egyezmény 2005. augusztus 23-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Ellenőrzött szállítások: olyan technika, amely a bűncselekmények elkövetésében érintett személyek azonosítása céljából, az illetékes hatóságok tudtával és felügyelete mellett, lehetővé teszi, hogy kábítószerek vagy azokat helyettesítő anyagok tiltott vagy gyanús szállítmányai egy vagy több ország területét elhagyhassák, azon áthaladjanak vagy oda belépjenek.

FŐ DOKUMENTUMOK

Egyezmény a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről – A Tanács nyilatkozata a 10. cikk (9) bekezdéséről – Az Egyesült Királyság (1) nyilatkozata a 20. cikkről (HL C 197., 2000.7.12., 3-23. o.)

A Tanács jogi aktusa (2000. május 29.) az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezménynek az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikke szerinti létrehozásáról (HL C 197., 2000.7.12., 1-2. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Jegyzőkönyv a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről (HL C 326., 2001.11.21., 2-8. o.)

Közlemény az Európai Unió főtitkárától, a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott egyezmény 30. cikkének (2) bekezdése értelmében, a tagállamok közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről (HL C 197., 2000.7.12., 24. o.)

utolsó frissítés 10.09.2018(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.