A tartózkodási engedélyek uniós formátuma

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1030/2002/EK rendelet – egységes formátumú tartózkodási engedélyek nem uniós állampolgárok számára

MI A RENDELET CÉLJA?

Egységes formátumot határoz meg a jogszerűen az EU-ban élő nem uniós állampolgárok tartózkodási engedélyeire és azok kötelező tartalmára vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

A 380/2008/EK rendelet módosítja az 1030/2002/EK rendeletet a biometrikus azonosítóknak* az egységes formátumú tartózkodási engedélybe történő beépítését illetően.

Mivel a tartózkodási engedélyek jelenlegi formátuma több mint 20 éve használatos, elfogadták az 2017/1954/EU rendeletet.

A rendelet új, egységes mintadokumentumot vezet be, új biztonsági elemekkel a hamisítás megelőzésére. A képek és szöveg leírásait, amelyek az eredeti, 2002. évi rendelet mellékletében szereplő leírások helyébe lépnek, az (EU) 2017/1954 rendelet melléklete tartalmazza. Az uniós országoknak hat hónapos átmeneti időszakuk van a tartózkodási engedélyek meglévő raktárkészletének felhasználására.

Sem Írországot, sem az Egyesült Királyságot (1) nem köti ez a rendelet, és Dánia hat hónapon belül dönthet annak elfogadásáról, hogy törvénybe kell-e iktatni azt Dániában.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

Az 1030/2002/EK rendelet 2002. június 15. óta hatályos.

Az (EU) 2017/1954 rendeletet legkésőbb 15 hónappal azután érvényesíteni kell, hogy az Európai Bizottság további kiegészítő műszaki előírásokat fogadott el a tartózkodási engedélyek tekintetében.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Biometrikus azonosítók: egy személy egy vagy több – chipkártyán, vonalkódon vagy okmányban tárolt – fizikai jellemzőjének (ujjlenyomatának, arcképének, íriszmintázatának) használata egy okmányt bemutató személyazonosságának ellenőrzésére.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1030/2002/EK rendelete (2002. június 13.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról (HL L 157., 2002.6.15., 1–7. o.)

Az 1030/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1–7. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 04.04.2018(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.