A pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazása: fogyasztóvédelem

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/65/EK irányelv – fogyasztóvédelem a pénzügyi szolgáltatások távértékesítése során

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv közös szabályokat állapít meg a pénzügyi szolgáltatásoknak a szolgáltatók által a fogyasztók számára történő EU-n belüli forgalmazására vonatkozóan, növelve ezáltal a fogyasztóvédelmet.

FŐBB PONTOK

Hatály: az irányelv hatálya valamennyi pénzügyi szolgáltatásra kiterjed, többek között a hitelkártya, a befektetési alapok, a biztosítási és magán-nyugdíjpénztári programok fogyasztók részére távértékesítési csatornákon – telefonon, faxon és interneten – keresztül történő értékesítésére.

Az irányelv védelmet biztosít a fogyasztó számára, többek között a következők révén:

Az Európai Bizottság legutóbb 2009-ben felülvizsgálta az irányelv uniós országokban történő alkalmazását. A felülvizsgálat megállapította, hogy nincs bizonyíték arra nézve, hogy a fogyasztók nehézségekkel szembesülnének az irányelv uniós országok általi helytelen végrehajtása miatt.

A 2011/83/EK irányelv (a fogyasztók jogairól szóló irányelv) szabályozza az egyéb nem pénzügyi termékek és szolgáltatások fogyasztók részére történő távértékesítését, hatályon kívül helyezve a 97/7/EK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. október 9-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2004. október 9-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazása

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról (HL L 271., 2002.10.9., 16–24. o.)

A 2002/65/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64–88. o.)

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A Fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló irányelv (2002/65/EK) felülvizsgálatáról (COM(2009) 626 végleges, 2009.11.20.)

utolsó frissítés 20.01.2016