A fogyasztói termékek árának feltüntetése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/6/EK irányelv a fogyasztóknak eladott termékek árának feltüntétéséről szóló szabályokról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Előírja, hogy a kereskedők által a fogyasztók számára kínált termékeken az eladási árat és az egységárat világosan fel kell tüntetni a fogyasztók tájékoztatása és az árak összehasonlításának elősegítése érdekében.

FŐBB PONTOK

A kereskedők által a fogyasztók számára kínált minden terméken egyértelmű, könnyen azonosítható és tisztán olvasható módon fel kell tüntetni az eladási árat és az egységárat („egyértelmű” alatt a hozzáadottérték-adó és minden egyéb adó figyelembevételével vett ár értendő).

Az egységárat nem szükséges jelezni, ha az ugyanaz, mint az eladási ár.

Az Európai Unió (EU) országai mindamellett úgy határozhatnak, hogy nem alkalmazzák ezt a szabályt a következőkre:

Az ömlesztve értékesített termékek esetében csak az egységárat kell feltüntetni.

A termékek eladási árát megemlítő hirdetésnek jeleznie kell az egységárat is.

Az uniós országok:

Az irányelvnek megfelelően a tagállamok egy átmeneti időszakra előírhatták, hogy a kiskereskedelmi kisvállalkozások által nem ömlesztve értékesített termékek egységárának feltüntetésére vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni.

Az uniós országok:

Ezen irányelv nyomán a 79/581/EGK irányelv (élelmiszerárak) és a 88/314/EGK irányelv (nem élelmiszeripari árak) 2000. március 18-tól kezdődően hatályát vesztette.

2006-ban az Európai Bizottság egy közleményben vizsgálta meg, hogy az uniós országok hogyan ültették át az irányelvet és az érdekelt felek véleményét kívánta megtudni.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

1998. március 18-tól hatályos. Az uniós országoknak 2000. március 18 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről (HL L 80., 1998.3.18., 27–31. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 1998/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2006) 325 végleges, 2006.6.21.)

utolsó frissítés 16.08.2016