Héa: Az aranyra vonatkozó különös szabályozás

E dokumentum célja, hogy az aranyra vonatkozó különös szabályozás bevezetésével kiegészítse a Közösségen belüli egységes héaadóalap-megállapítási rendszert.

JOGI AKTUS

A Tanács 1998/80/EK irányelve (1998. október 12.) a közös hozzáadottértékadó-rendszer kiegészítéséről és a 77/388/EGK irányelv módosításáról – A befektetési aranyra vonatkozó különös szabályozás [Hivatalos Lap L 281., 1998.10.17.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A befektetési arany finanszírozási eszközként történő felhasználásának előmozdítása érdekében az irányelv adómentesítést vezet be a befektetési arany értékesítésére vonatkozóan. Korábban a befektetési aranyra is a hagyományos adórendszert kellett alkalmazni. Az akkori szabályozás értelmében a befektetési arany kereskedelme elvben héaköteles volt, egyes tagállamok azonban átmeneti eltéréssel élve mentesíthették az ilyen ügyleteket. Az új irányelv megszünteti ezeket a tagállamok közötti versenyt torzító tényezőket, és ezzel egyidejűleg megerősíti a közösségi aranypiac versenyképességét.

A befektetési arany fogalmának meghatározása:

A tagállamok mentesítik a hozzáadottérték-adó alól a befektetési arany értékesítését, Közösségen belüli beszerzését vagy importját.

Ugyanakkor a befektetési arany más adóalanyok részére történő értékesítése esetén az alábbiak választhatják az adózás lehetőségét:

A tagállamok meghatározzák e jogok gyakorlásának részletes szabályait, és azokról tájékoztatják a Bizottságot.

Az irányelv a befektetési arany előállítása vagy az arany befektetési arannyá történő átalakítása terén tevékenykedő adóalanyok levonási jogát szabályozó előírásokat tartalmaz, amennyiben ezek az adóalanyok értékesítési ügyleteik tekintetében nem választották az adózás lehetőségét.

A befektetési arannyal kereskedőket különös kötelezettségek terhelik, elsősorban az arany kettős (ipari és befektetési célú) felhasználásából eredő adócsalás megelőzése érdekében: ezek értelmében valamennyi jelentős műveletről kötelesek elszámolást vezetni, és legalább öt évig meg kell őrizniük az ügyfeleik azonosítására alkalmas dokumentumokat.

Bizonyos esetekben a tagállamok a vevőt, és nem az eladót jelölhetik ki héaalanyként („fordított adózás”), amivel céljuk az adócsalás megakadályozása és a műveletből eredő pénzügyi terhek enyhítése.

A szabályozott aranypiacon folytatott műveleteket illetően a tagállamokat felhatalmazhatják, hogy mentességet adjanak a különös szabályozás alól, és egyszerűsítő intézkedéseket vezessenek be.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1998/80/EK tanácsi irányelv

1998.10.17.

2000.1.1.

HL L 281., 1998.10.17.

Utolsó frissítés: 31.08.2006