Az árvízkockázatok kezelése az EU-ban

Az árvizek veszélyt jelentenek az emberek egészségére, a kulturális örökségre, a gazdaságra és a környezetre. Ezzel az irányelvvel az EU értékelési, feltérképezési és tervezési keretet hoz létre az európai árvizek kockázatának csökkentése érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelve az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az árvizek veszélyt jelentenek az emberek egészségére, a kulturális örökségre, a gazdaságra és a környezetre. Ezzel az irányelvvel az EU értékelési, feltérképezési és tervezési keretet hoz létre az európai árvizek kockázatának csökkentése érdekében.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy kialakítsa az EU-ban esetlegesen előforduló árvizek kockázatát csökkentő intézkedések keretét. E kockázatcsökkentés eszközei a vízgyűjtő és tengerparti területekre jellemző árvízkockázat értékelése, a jelentős árvizeknek kitett területek feltérképezése, valamint árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása az uniós országok közötti fokozott együttműködéssel.

FŐBB PONTOK

HÁTTÉR

Jóllehet az árvíz természeti jelenség, amely teljes mértékben nem előzhető meg, az emberi tevékenység fokozza annak valószínűségét és hatásait. Az éghajlatváltozás, a helytelen folyógazdálkodás, az árterületeken zajló építkezések és az ott élő emberek és vagyon fokozódó jelenléte következtében a jövőben növekszik az árvizek kockázata és az okozott károk mértéke.

Tekintettel arra, hogy a legtöbb európai vízgyűjtő területen több ország osztozik, a fellépés uniós szinten jóval hatékonyabb, mivel jobb kockázatértékelést és az uniós országok által hozott intézkedések fokozottabb összehangolását teszi lehetővé.

További információk az Európai Bizottságnak az árvízvédelmi irányelvre vonatkozó honlapján találhatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/60/EK irányelv

2007.11.26.

2009.11.25.

HL L 288., 2007.11.6., 27-34. o.

utolsó frissítés 22.04.2015