Tematikus stratégia a városi környezetről

Az Európai Unió a városi környezet javítása érdekében együttműködési intézkedéseket és iránymutatásokat fogalmaz meg. Ezek az intézkedések alapvetően a leghatékonyabb szinten folytatott tapasztalatcserét és információterjesztést célozzák, hogy ezáltal biztosítsák a jogszabály hatékony végrehajtását és támogassák a bevált gyakorlatok alkalmazását a helyi hatóságok körében.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. január 11.) a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról [COM(2005) 718 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió együttműködési intézkedéseket és iránymutatásokat fogalmaz meg a tagállamok és a helyi hatóságok számára, hogy ezek segítségével javítani tudják a környezetgazdálkodást Európa városaiban.

A stratégia célja a városi környezet minőségének javítása azáltal, hogy a városokat vonzóbbá és egészségesebbé teszi a lakosok, a munkavállalók és a befektetők számára, és csökkenti a városok által a tágabb környezetre gyakorolt kedvezőtlen környezeti hatást.

A stratégiában foglalt főbb intézkedések a következők:

A városgazdálkodási kérdések ágazatok közötti jellegéből adódóan a városi környezet javítását célzó stratégiához elengedhetetlen a többi érintett környezeti politikával megvalósított koordináció. Ide értendő az éghajlatváltozás elleni küzdelem (az energiahatékonyságot ösztönző épületek, városi közlekedési tervek stb.), a természet és a biológiai sokféleség védelme (a városok terjeszkedésének korlátozása, a szennyezett területek rehabilitációja stb.), az életminőség és az egészség (a légszennyezés és a zaj csökkentése), a természeti erőforrások fenntartható használata, valamint a hulladékkeletkezés megelőzése és a hulladékok újrahasznosítása.

Háttér

Európa polgárainak négyötöde városban él. Ezekben a városokban hasonló környezeti problémák okoznak gondot: a rossz minőségű levegő, a nagy forgalom és a zsúfoltság, a magas környezeti zajszint, a rossz minőségű épített környezet, a gondozatlan területek, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, a város terjeszkedése, valamint a hulladék és a szennyvíz keletkezése.

Ezek a problémák különösen összetettek, és kiváltó okaik között összefonódások figyelhetők meg. Éppen ezért integrált megközelítésre van szükség. Ebben az esetben egy jogi aktusnál célravezetőbbek az iránymutatások és a koordinációs intézkedések, mivel a városi területek és a hatályos követelmények sokfélesége egyedi megoldásokat tesz szükségessé, és mivel a közös városi környezetvédelmi normák meghatározása nehézségekbe ütközik. Ez a stratégia ennélfogva a szubszidiaritás elvén alapul, és előnyben részesíti a helyi kezdeményezéseket, miközben kiemelt szerepet szán a döntéshozatal különböző (közösségi, nemzeti és helyi) szintjei közötti együttműködésnek, valamint a városgazdálkodás különböző szempontjai integrációjának.

A városi környezetre vonatkozó stratégia a hatodik környezetvédelmi cselekvési programban foglalt hét tematikus stratégia egyike.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2004. február 11.) – A városi környezetre vonatkozó tematikus stratégia felé [COM(2004) 60 végleges – Hivatalos Lap]. A városi környezetre vonatkozó európai stratégia segítségével az Európai Unió célja a városi területek fenntartható fejlődéséhez nyújtott környezetpolitikai hozzájárulás megerősítése, amelyhez a fejlesztést célzó intézkedéseket négy tengely köré csoportosítja: városgazdálkodás, közlekedés, építkezés és várostervezés.

Az Európai Parlament és a Tanács 1411/2001/EK határozata (2001. június 27.) a fenntartható városfejlesztést elősegítő együttműködés közösségi keretrendszeréről [Hivatalos Lap L 191., 2001.7.13.].

See also

Utolsó frissítés: 23.02.2006