A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló genfi egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről

81/462/EGK határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény megkötéséről

MI AZ EGYEZMÉNY ÉS A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés olyan anyagok emberi tevékenységek eredményeképpen közvetlenül vagy közvetve történő levegőbe juttatása, amely károsan hat az emberi egészségre vagy a környezetre egy másik államban, és amelynek vonatkozásában az egyes kibocsátó források vagy forráscsoportok részesedését általában nem lehet elkülöníteni egymástól.

Összességében a következő 8 jegyzőkönyv kidolgozására került sor ezen egyezmény alapján.

Szakpolitikai együttműködés

Az egyezmény előírja a szerződő felek részére, hogy megfelelő szakpolitikákat és stratégiákat alakítsanak ki és hajtsanak végre, különös tekintettel a levegőminőség-védelmi rendszerekre.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy rendszeresen (legalább évente egyszer) üléseznek, hogy értékeljék az előrehaladást és kapcsolatot tartsanak egymással az egyezménnyel kapcsolatos kérdésekről.

Tudományos együttműködés

A szerződő felek megállapodnak, hogy összehangolt kutatási és fejlesztési tevékenységet folytatnak, különös tekintettel a főbb levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére, az emissziós mértékek és a szennyezőanyagok koncentrációinak megfigyelésére és mérésére, valamint ezen szennyezőanyagoknak az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásainak jobb megértésére.

Információcsere

A felek megállapodnak abban, hogy információkat cserélnek, különösen az alábbi adatok vonatkozásában:

Együttműködés a légszennyezés megfigyelésében

HATÁLYBALÉPÉS

Az egyezmény 1983. március 16-án lépett hatályba, a 24. megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésének időpontját követő 90. napon.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUMOK

Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről – Határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről (HL L 171., 1981.6.27., 13–24. o.)

A Tanács 81/462/EGK határozata (1981. június 11.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény megkötéséről (HL L 171., 1981.6.27., 11–12. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács (EU) 2017/1757 határozata (2017. július 17.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló 1999. évi jegyzőkönyv módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról (HL L 248., 2017.9.27., 3–75. o.)

A Tanács (EU) 2016/768 határozata (2016. április 21.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról (HL L 127., 2016.5.18., 8–20. o.)

A Tanács (EU) 2016/769 határozata (2016. április 21.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról (HL L 127., 2016.5.18., 21–31. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17–119. o.)

A 2010/75/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács 2004/259/EK határozata (2004. február 19.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 81., 2004.3.19., 35–36. o.)

Jegyzőkönyv a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 81., 2004.3.19. 37–71. o.)

A Tanács 2003/507/EK határozata (2003. június 13.) az Európai Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról (HL L 179., 2003.7.17., 1–2. o.)

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről (HL L 179., 2003.7.17. 3–54. o.)

A Tanács 2001/379/EK határozata (2001. április 4.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról (HL L 134., 2001.5.17., 40. o.)

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv a nehézfémekről (HL L 134., 2001.5.17. 41–64. o.)

A Tanács 98/686/EK határozata (1998. március 23.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a kénkibocsátás további csökkentéséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség részéről történő elfogadásáról (HL L 326., 1998.12.3., 34. o.)

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv a kénkibocsátás további csökkentéséről (HL L 326., 1998.12.3. 35–56. o.)

A Tanács 93/361/EGK határozata (1993. május 17.) A Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi genfi egyezményhez csatolt, a nitrogén-oxidok kibocsátásának és országhatárokon átterjedő áramlásának ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról (HL L 149., 1993.6.21., 14–15. o.)

Jegyzőkönyv a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv a nitrogén-oxidok kibocsátásának és országhatárokon átterjedő áramlásának ellenőrzéséről (HL L 149., 1993.6.21., 16–26. o.)

A Tanács 86/277/EGK határozata (1986. június 12.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program (EMEP) hosszú távú finanszírozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 181., 1986.7.4., 1. o.)

Jegyzőkönyv a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program (EMEP) hosszú távú finanszírozásáról (HL L 181., 1986.7.4., 2–5. o.)

utolsó frissítés 08.09.2020