A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/118/EK irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (a felszín alatti vizekről szóló irányelv)

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következőket tartalmazza:

A felszín alatti vizek kémiai állapota

A felszín alatti víz jó kémiai állapotúnak tekinthető, ha:

Szennyező anyagok jelenléte a felszín alatti vizekben

A szennyező anyagok felszín alatti vizekbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására szolgáló intézkedések

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. január 16-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2009. január 16 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (HL L 372., 2006.12.27., 19–31. o.)

A 2006/118/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 01.03.2017