Egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékei

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

2001/81/EK irányelv az egyes légköri szennyezők nemzetközi kibocsátási határértékeiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

4 szennyező anyaggal kapcsolatban nemzeti kibocsátási határértékeket szab meg – kén-dioxid, nitrogén-oxidok, illékony szerves vegyületek és ammónia.

Ezek a következőket okozhatják:

Az uniós intézkedések továbbra is fontosak a szennyező anyagok tartós határokon átívelő jellege miatt. A korlátok az ambiciózusabb hosszú távú célkitűzések felé vezető út egy állomása.

FŐBB PONTOK

HÁTTÉR

Mivel a levegőszennyezés nemzeti határokon átterjedő nemzetközi probléma, az EU 2003 júniusában csatlakozott a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz (lásd a kapcsolódó összefoglalót)

2013-ban a Bizottság elismerte, hogy a levegő minősége Európában jelentősen javult, de a kitűzött célértékeket még mindig nem sikerült elérni. „A Tiszta levegőt Európának program” című közleményében foglalt értékelést az egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásairól szóló 2016/2284/EU irányelv elfogadása kísérte.

Ez az irányelv a nemzeti kibocsátási határértékek 2020-ig történő kiterjesztése, valamint 2025-re újak megállapítása céljából hatályon kívül helyezi a 2001/81/EK irányelvet.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/81/EK irányelve (2001. október 23.) az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről (HL L 309., 2001.11.27., 22–30. o.)

A 2001/81/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak tájékoztatási jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2284 irányelve (2016. december 14.) egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 344., 2016.12.17., 1–31. o.)

A Tanács 2003/507/EK határozata (2003. június 13.) az Európai Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról (HL L 179., 2003.7.17., 1–2. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A Tiszta levegőt Európának program (COM(2013) 918 final, 2013.12.18.).

utolsó frissítés 29.08.2019