Egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékei

Az EU kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy a lakosságot megvédje a légszennyezésből eredő egészségügyi kockázatoktól, és hogy a meglévő szennyezés szintje ne károsítsa a környezetet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/81/EK irányelve az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy a lakosságot megvédje a légszennyezésből eredő egészségügyi kockázatoktól, és hogy a meglévő szennyezés szintje ne károsítsa a környezetet.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza négy szennyező anyag - a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, az illékony szerves vegyületek és az ammónia - összes nemzeti kibocsátásának határértékeit. Ezek az anyagok felelnek a savasodásért (például a tengerek kémiai összetételének savassá válásáért), a víz- és talajszennyezésért (az eutrofizációért), valamint a talajközeli ózon kialakulásáért (e négy szennyező anyag hővel és a napfénnyel reakcióba lépve ózont termel). Az uniós fellépés továbbra is szükséges, minthogy e szennyező anyagok folyamatosan átterjednek a határokon. E határértékek fontos állomások az ambiciózusabb, hosszabb távú célkitűzések felé.

FŐBB PONTOK

Mivel a levegőszennyezés nemzeti határokon átterjedő nemzetközi probléma, az EU 2003 júniusában csatlakozott a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz.

2013-ban a Bizottság elismerte, hogy a levegő minősége Európában jelentősen javult, de a kitűzött célértékeket még mindig nem sikerült elérni. A Tiszta levegőt Európának program című közleményben megfogalmazott értékelést jogalkotási javaslat kísérte.

E tervezetet azért dolgozták ki, hogy az eredeti jogszabály (a 2001/81/EK irányelv) helyébe lépve kiterjessze a nemzeti kibocsátási határértékeket 2020-ra, valamint újakat állapítson meg 2025-re.

További információért lásd az Európai Bizottságnak a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2001/81/EK irányelv

2001.11.27.

2002.11.27.

HL L 309., 2001.11.27., 22-30. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Csatlakozási szerződés

2004.5.1.

-

HL L 236., 2003.9.23., 703-707. o.

2006/105/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20., 368-408. o.

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

-

HL L 87., 2009.3.31., 109-154. o.

2013/17/EU irányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10., 193-229. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2003. június 13-i 2003/507/EK határozata az Európai Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról (Hivatalos Lap L 179, 2003.7.17., 1-2. o.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A Tiszta levegőt Európának program (COM(2013) 918 final, 2013.12.18.).

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról (COM(2013) 920 final, 2013.12.18.).

utolsó frissítés 21.05.2015