A Földközi-tenger védelméről szóló Barcelonai egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

A Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény (Barcelonai egyezmény)

A Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezmény

A hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv (a kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv)

77/585/EGK határozat a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény megkötéséről, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

A Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv (a szárazföldi eredetű szennyezésről szóló jegyzőkönyv)

Módosítások a földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz

1999/801/EK határozat a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz csatolt módosítások elfogadásáról

83/101/EGK határozata a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

A Mediterrán Térségben a Fokozottan Védett Területekről és a Biológiai Sokféleségről Szóló Jegyzőkönyv (a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségről szóló jegyzőkönyv)

84/132/EGK határozat — a fokozottan védett mediterrán területekről szóló jegyzőkönyv elfogadása

1999/800/EGK határozat a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv létrehozásáról és e jegyzőkönyv mellékleteinek elfogadásáról (Barcelonai egyezmény)

Jegyzőkönyv a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről (a megelőzésről és veszélyhelyzetről szóló jegyzőkönyv)

2004/575/EK — a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezményhez csatolt, a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről szóló jegyzőkönyvnek a Közösség nevében történő megkötéséről

Jegyzőkönyv a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről (a tengerparti övezet integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv)

2010/631/EU határozat — a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötése

Jegyzőkönyv a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről (tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv)

2013/5/EU határozat — az EU-nak a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő csatlakozása

MI AZ EGYEZMÉNY, A HATÁROZATOK ÉS A JEGYZŐKÖNYVEK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A Barcelonai egyezmény

Az egyezmény céljai a következők:

Az egyezmény szerződő felei vállalják, hogy:

Az egyezményt 1995-ben módosították. A fő módosítások a következőket érintették:

Az egyezményhez 7 jegyzőkönyv tartozik:

A kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv

A megelőzésről és veszélyhelyzetről szóló jegyzőkönyv

A szárazföldi eredetű szennyezésről szóló jegyzőkönyv

A fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségről szóló jegyzőkönyv

A tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv

A veszélyes hulladékokról szóló jegyzőkönyv

A tengerparti övezetek integrált kezelésére vonatkozó jegyzőkönyv

Az EU a veszélyes hulladékokról szóló jegyzőkönyv kivételével az összes fenti jegyzőkönyve részes fele.

HATÁLYBALÉPÉS

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Jó környezeti állapot: az EU tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben (2008/56/EK irányelv — lásd összefoglalót) meghatározottak szerint a tengervizek olyan környezeti állapota, amelyben az ökológiai szempontból sokszínű és dinamikus óceánok és tengerek a saját feltételeiknek megfelelően tiszták, egészségesek és termékenyek, a tengeri környezet használata pedig fenntartható szinten történik, biztosítva ezáltal a használatának és az azzal kapcsolatos tevékenységeknek a lehetőségét a jelenlegi és a jövőbeni nemzedékek számára.
A tengerparti övezet integrált kezelése: a tengerparti övezetek fenntartható kezelésének és használatának dinamikus folyamata, amely egyúttal figyelembe veszi a tengerparti tájak és ökológiai rendszerek sérülékenységét, a tevékenységek és alkalmazások sokféleségét, ezek kölcsönhatását, egyes tevékenységek és alkalmazások tengerhez kötöttségét, valamint azok tengerre és szárazföldre gyakorolt hatását.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény (Barcelonai egyezmény) (HL L 240., 1977.9.19., 3–11. o.)

A Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezmény

A hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv (HL L 240., 1977.9.19., 12–34. o.)

A Tanács 77/585/EGK határozata (1977. július 25.) a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény megkötéséről, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (HL L 240., 1977.9.19., 1–2. o.)

A Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv (HL L 67., 1983.3.12., 3–18. o.)

Módosítások a földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz (HL L 322., 1999.12.14., 20–31. o.)

A Tanács 1999/801/EK határozata (1999. október 22.) a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz csatolt módosítások elfogadásáról (Barcelonai egyezmény) (HL L 322., 1999.12.14., 18–31. o.)

A Tanács 83/101/EGK határozata (1983. február 28.) a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (HL L 67., 1983.3.12., 1––2. o.)

A Mediterrán Térségben a Fokozottan Védett Területekről és a Biológiai Sokféleségről Szóló Jegyzőkönyv (HL L 322., 1999.12.14., 3–17. o.)

A Tanács határozata 84/132/EGK (1984. március 1.) a fokozottan védett mediterrán területekről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (HL L 68., 1984.3.10., 36–37. o)

A Tanács 1999/800/EGK határozata (1999. október 22.) a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv létrehozásáról és e jegyzőkönyv mellékleteinek elfogadásáról (Barcelonai egyezmény) (HL L 322., 1999.12.14., 1–2. o.)

Jegyzőkönyv a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről (HL L 261., 2004.8.6., 41–46. o.)

A Tanács 2004/575/EK határozata (2004. április 29.) a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezményhez csatolt, a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről szóló jegyzőkönyvnek a Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 261., 2004.8.6., 40. o.)

Jegyzőkönyv a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről (HL L 34., 2009.2.4., 19–28. o)

A Tanács 2010/631/EU határozata (2010. szeptember 13.) a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 279., 2010.10.23., 1–2. o.)

Jegyzőkönyv a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről (HL L 4., 2013.1.9., 15–33. o.)

A Tanács 2013/5/EU határozata (2012. december 17.) az Európai Uniónak a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról (HL L 4., 2013.1.9., 13–14. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Értesítés a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló egyezményhez csatolt, a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről (HL L 187., 2013.7.6., 1. o.)

Értesítés a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről (HL L 242., 2011.9.20., 1. o.)

utolsó frissítés 30.06.2020